Umístění potrubí a odpadních vod do domu bez suterénu

Nic nemůže usnadnit život člověka, jako nástroje. Dnes, dokonce i v chatkách, lidé připojují vodu a plyn. Pokud se vám podařilo přivést vodu, potřebujete kanalizační systém a kanalizační vstup do domu bez suterénu.

Schéma systému odpadů v soukromém domě

Bez ohledu na složitost každého kanalizačního systému je obvykle zastoupen v několika částech:

 • vnitřní část - veškeré komunikace v místnosti;
 • vnější část - komunikace mimo dům;
 • septik

No, pokud proces budování chaty nebo domu a instalace odpadních vod je možné provést současně. K tomu je třeba pečlivě zvážit detaily a nuance. Takové projekty je třeba vytvořit, přičemž se zohlední nabídka, umístění koupelen, studny. Ujistěte se, že máte přístup ke všem potrubím k čištění.

Schéma zorného pole

Schémata by měla být vypracována za stávajících podmínek. Zde je třeba najít nejvhodnější řešení, která umožní nejoptimálnější, aby potrubní trasy k založení, ve stejnou dobu, aby se zabránilo zničení, půdní poklesy, deformace.

Umístěte trubku pod základnu

Elektřina může být prováděna v chatě odkudkoliv. Ale odpadní voda je jiná. Zde nebude fungovat a bude se muset uchýlit k vážným stavebním problémům.

Naneste ocelové nebo PVC materiály na napájecí potrubí. Chcete-li položit, kopat příkop 2 metry hluboko nebo méně. Pak by se tato příkop měla dostat pod podpěry domu. Parametry jámy závisí na hloubce zamrznutí půdy.

Přímo potrubí musí být provedeno pod základnou. K těmto účelům by měl být v základně vyrazen otvor. Aby bylo vše co nejpříjemnější a nejpřipravenější, můžete využít výhody diamantového nástroje. Potrubí by mělo být umístěno přes speciální pouzdro.

Vlastnosti pokládky kanalizačního potrubí

Proces ukládání potrubí z domu do septiku nebo žumpy vypadá jednoduše tak. Ve skutečnosti je to docela složité. Zde jsou důležitá pravidla pro dodávku odpadních vod, která musí být nezbytně brána v úvahu při navrhování a instalaci.

Například většina lidí instaluje podzemní kanalizační systém. To je pravda, a tak je možné udělat, ale jen v těch případech, kdy je substrát není příliš hluboko, a septik nebo pit nebude příliš daleko od domova.

Uveďte jednoduchý příklad. Základna chaty se nachází v hloubce až půl metru. Septik je nastaven na 3 metry. Vzhledem k tomu, že provoz systému na čištění odpadních vod je způsoben instalací svahu, vstup do jámy by neměl být větší než 60 cm.

To platí, pokud je jamka dostatečně hluboká. Žumpa funguje efektivně v hloubkách pod kanálem. Když stoupá hladina odpadních vod, odpadní voda může naplnit vypouštěcí potrubí a tam se může vytvořit zátka.

Hluboké stoky mohou významně snížit riziko zmrznutí. Sníh v zimě je také ohřívač. Pokud kombinujete sníh s poloměrovou vrstvou půdy, systém spolehlivě ochrání před mrazem.

Je-li nadace hluboká, pak není pod ní rozumná a někdy je dokonce nemožné položit kanály. Je lepší nechat otvory pro trubky ve fázi nalévání základny.

Pokud z nějakého důvodu není možné použít žumpa, pak díra v dně domu by měla být provedena co nejblíže okraji země. Aby se zabránilo riziku zamrznutí, lze použít izolační materiály.

Připravujeme instalaci potrubí

Takže Před kanalizačním systémem je třeba připravit ocelové, pozinkované nebo plastové trubkové materiály. Mezi populární velikosti - 32 mm. Aby nedošlo k chybám v délce, je třeba vzít v úvahu vzdálenost od skříně k septiku a přidat 50 cm.

Umístěte trubku pod základnu

Tento proces je docela komplikovaný. A aby bylo co nejjednodušší, měli byste použít technologii nakloněného vrtání. Jedná se o nakloněnou studnu, která vede ke spodní části základny. Prostřednictvím toho budou přineseny všechny systémy.

Hlavní věc zde je správná volba úhlu pro vrtání. Kanál by měl být vyvrtán pouze poté, co se vrtné zařízení nachází v požadovaném místě. Vzhledem k tomu, že vrtání bude prováděno pod sklonem, měl by být zajištěn konstantní úhel. Vrtání by mělo být velmi pomalé.

Dále byste měli v tomto kanálu dát zvláštní případ. Prostřednictvím pouzdra je třeba držet kabel kovovým kabelem. To usnadní proces tažení kabelu podél trati.

Jak vyrobit otvor v betonové základně

Každá základna, zejména deska z tuhých materiálů. V průběhu vrtání se mohou vyskytnout praskliny. Profesionálové často tvrdí mezi sebou, jak je správnější položit kanalizační díry do základů a nedosáhl společného názoru.

Například základna nebyla poskytnuta pro technologická místa pod vypouštěcím potrubím. Jak to udělat sami?

Při procesu děrování na cestě se mohou setkat různé tvrdé a tvrdé předměty. Kameny lze jednoduše zničit pomocí zdvihacího mechanismu, výstuha je snadno vyvrtána perforátorem. Pokud není děrovač, nasaďte piercer. Prach by měl být odstraněn.

Základní pravidla pro instalaci kanalizace

Schémata kanalizačních systémů

Při navrhování a plánování instalace je třeba zvážit některé klíčové faktory:

 1. Typ a umístění sběrné nebo septikové nádrže.
 2. Zda bude systém používán po celý rok;
 3. Počet spotřebitelů;
 4. Služba - profesionální nebo nezávislá.

U malých domů je vhodnější nejkompaktnější systém s jednoduchým schématem. Tyto projekty jsou nenákladné a často efektivnější. Když jsou všechny body nasávání blízko, můžete použít jeden stoupačku.

Instalace tohoto systému by měla probíhat podle hygienických a technických předpisů. Septik by měl být často necelých 5 metrů od bytového domu. Pokud je nedostatek vzdálenosti, může to vést k prasknutí nadace. Je-li vzdálenost příliš velká, potrubí se často ucpe. Septik by měl být umístěn 30 m od zdroje vody. Neinstalujte systém v blízkosti plotu souseda.

Umístěte stopu

Sbírejte vnější část od základů. Je žádoucí mít technologický otvor, který vzniká ve fázi výstavby.

Trubky je třeba namontovat v opačném směru od svahu. Připojte trubku přímo ke spodní části jámy. Tento proces zahrnuje čištění, mazání potrubí, připojení.

Bias

Typ odvodnění do domu

U potrubí o velikosti 110 mm to bude 2 cm na metr. Tento gradient zaručuje efektivní tok odpadních vod. Pokud vytvoříte díru v nadkladu s menším sklonem, bude pohyb vody pomalý. Velký sklon povede k příliš rychlému vypouštění vody a pevná frakce z odtoku zůstane v potrubí.

Pokud by se potrubí mělo otáčet, je nutné použít hladší kontury obrysu. Je-li délka systému delší než 15 m, musí být každá zatáčka vybavena speciální revizí.

O tepelné izolaci

Je-li trasa vyšší než je úroveň mrazu země nebo na výstupu z betonové opory, je nutné ohřívat kanalizační systém. Dnes, pro venkovní použití, existují efektivní moderní materiály.

Trubky jsou jednoduše zabaleny s izolačním materiálem a umístěny v azbestocementovém plášti. K ochraně kanalizace před mrazem v oblastech, kde je velmi chladno, je dálnice vybavena elektrickým topným systémem.

Jak vyplnit výkop

Pravděpodobně si myslíte, že nejsou žádné potíže a rysy? Ale ne, není to snadné. Je nutné vyplnit kanály s kanalizací zvláštními pravidly. Tato pravidla a předpisy jsou regulovány v SNIP.

Výkop může být vyplněn teprve poté, co jsou všechna nezbytná měření a odečty plně v souladu s projektem.

Spánek by měl být postupně. Nejprve se písek píje z boku. Toto by mělo být provedeno v malé vrstvě. Pak musíte vše uklidnit. Poté nalijte další vrstvu na trať.

Konečně zaspal půdu, která zůstala při kopání příkopu. Chcete-li vyloučit možné poškození, zkontrolujte, zda v půdě nezůstaly žádné pevné zbytky, zmrzlé hrudky. Proveďte tento krok v jednotné vrstvě.

Jak je vidět, proces čištění odpadních vod není tak komplikovaný. S odpovídajícím množstvím vytrvalosti, dostupností odpovídajících dovedností a nástrojů - vše je možné. Hlavní věcí je plné dodržování pravidel, designu a bezpečnosti. A pak bude vše fungovat.

Jak správně vstoupit do vody v soukromém domě z vodovodu

Zdá se, že může být snadnější držet vodovodní potrubí v soukromém domě. Jak však ukazuje praxe, tento zdánlivě jednoduchý proces je spojen s některými požadavky, které se týkají nejen pokládky trubek instalací měřidla pro spotřebu vody, ale také jejich izolace a izolace. Kromě toho může být vstup vody do domu z instalatérské, nebo spíše místa vstupu, umístěn velmi nízko. A to znamená, že musíš položit potrubí skrze základnu v suterénu a možná i pod ní. Proto i ve stadiu kladení základů je potrubí většího průměru uloženo do konstrukce než průměr potrubí budoucího vodovodního systému.

Potrubí ležící nad základem

Za prvé může být systém vodovodu soukromého domu připojen k centrálnímu vodovodu nebo může být uspořádán jako autonomní místní síť, ve které bude voda čerpána ze studny nebo ze studny. Proto se v různých případech provádí instalační proces vodovodu (domov) různými způsoby.

Připojení k centrálnímu přívodu vody

Za prvé, připojení k centrálnímu vodovodu bez povolení organizace zajišťující vodu nebude fungovat. Proto budete muset podat žádost, která bude zodpovězena ve formě technických specifikací. Měly by uvádět: bod připojení, hloubku samotné vodní trubky, tlak vody uvnitř vodní cesty.

Zadruhé je nutné řádně provést spojení. Abyste to udělali, v místě připojení specifikovaném v DUT je nutné vykopat jámu a postavit studnu. Současně by hloubka budoucí studny měla být pod úrovní centrálního vodovodu. A šířka je taková, že uvnitř studny se může vejít na osobu, která se bude zabývat instalací.

Vložte do centrálního vodovodu

Za třetí, bude nutné vytvořit otvor ve vodovodním potrubí. Proto je nutné oddělit samotný úsek napájení z vodovodu. Obvykle existují speciální studny pro tento, postavené organizace poskytující vodu, kde jsou instalovány ventily. Musí být uzavřeny. Dva ventily jsou umístěny na různých stranách spojovacího místa.

Je-li centrální vodovodní potrubí litinovým produktem, je nutné po vrtání otvoru instalovat speciální plastovou svorku, ve které je také vytvořen otvor a ke svému volnému konci je přivařena závitová tryska. Na ni je okamžitě přišroubován ventil nebo šoupátko. Namísto závitového vsuvku lze namontovat přírubu. V tomto případě se uzavírací ventily připevní k potrubí přírubami přes pryžové nebo paranitické těsnění. Mimochodem, je nutno pod svorku umístit pryžové těsnění, které zajistí těsnost spáry.

Je-li centrální vodovodní potrubí ocelovým produktem, nejprve je třeba po odvzdušnění otvoru odvodnit vodu z potrubí. Poté je potrubí se závitem nebo přírubou svářeno s hlavní trubkou. Dále, stejně jako v prvním případě, je instalován ventil nebo ventil. Ale nemůžete použít svařování a nainstalovat svorku.

Pult na domovní instalaci

Instalace vodoměru

A teď je to velmi důležitý bod. Jedná se o instalaci vodoměru. V zásadě neexistují žádné přísné požadavky na místo instalace. A co je nejdůležitější, měla by být izba, která je izolovaná a přístupná pro snadný přístup. Proto mnoho majitelů soukromých domů instaluje tato zařízení v suterénu. Organizace pro zásobování vodou dnes vyžadují, aby byly vodoměry instalovány do studní, kde bylo připojení provedeno. To je způsobeno skutečností, že tímto způsobem je vyřešen problém neoprávněného připojení, který obchází vodoměr.

Takže další etapa centrálního vodovodu soukromého domu je položení potrubí z vrtu do základů budovy. Není nic složitého.

 • Výkop je vykopán do hloubky 0,5 m. Je lepší, když je rovný nebo s minimálními větvemi nebo oblouky. Pokud potrubí prochází pod silnicí, je lepší prohloubit zákopy a posypat je pískem a položit potrubí do potrubí o větším průměru.
 • Trubky jsou položeny.
 • Jsou zahřáté.
 • Připojte trysku na jedné straně.
 • Držte trubku otvorem v základové desce.
 • Vnitřní obvod vodovodního systému je připojen k vnitřnímu vedení.

Uzel vstupu vodovodního systému do domu přes základnu

Vše, vstup vody do domu z vodovodu (centrální) je vyroben. Nyní zůstává jen zkontrolovat trasu pro úniky a správné fungování měřiče. Proto v otvoru otevřete uzavírací ventil nebo ventil. Je třeba opatrně, pomalu otevřít. Otevře se jeden z spotřebitelů, který ukáže práci vodoměru.

Pozor! Je třeba poznamenat, že domácí vodovod napojený na centrální zásobování vodou (odpovědi SanPiN) je zárukou čisté vody. Ale i v takových sítích je dnes instalován předfiltr před vodoměr, který prodlužuje životnost měřiče.

Místní autonomní vodovodní síť

Pokud je centrální zásobování vodou jen sen v venkovské vesnici, pak může být zásobování vodou soukromým domem organizováno pomocí studny nebo studny jako zdroje příjmu vody. Je pravda, že bude muset tyto konstrukce vykopat nebo vrtat odpovídajícím způsobem.

Jaký je rozdíl mezi místním zásobováním vodou centralizovaným? Pokud se ve vodovodním potrubí používá jímka, nejsou k tomu povoleny žádné povolení. Ale na takovém povolení se bude muset dostat do Rospotrebnadzoru. Faktem je, že podzemní voda je majetkem státu a je zařazena do kategorie státních zdrojů, proto jsou studny nutně registrovány.

Jaký je vstup vody z těchto dvou hydraulických konstrukcí. Jedná se opět o potrubní systém, který spojuje vnitřní zdroj vody se zdrojem vody. V tomto případě se samotný přívod vody provádí pouze pomocí čerpadel, které jsou instalovány buď uvnitř studny a studny, nebo na povrchu. Proto se pro tento účel použijí buď ponorná čerpadla, nebo ponorná čerpadla.

Počítadlo v takových vodovodních sítích není instalováno, protože voda se ve skutečnosti stává volným zdrojem. Budete muset platit pouze za elektřinu, ze které čerpadlo pracuje.

Nyní, pokud jde o samotnou trasu a vstupní potrubí do domu. V zásadě platí, že všechny požadavky týkající se pokládky potrubí jsou zcela stejné jako v případě připojení k centrálnímu zásobování vodou. Jediným rozdílem je přítomnost čerpací jednotky a absence vodoměru. Samotné potrubí je položeno z hydraulické konstrukce na základnu domu, ve kterém je v procesu jejího uložení vytvořen kanál ve tvaru potrubí. Prostřednictvím něj vstoupil do domu.

Ale již uvnitř, obvykle se jedná o suterénu, je uspořádána celá vodní instalace, která zahrnuje čerpadlo, pokud jde o povrchovou nádrž, filtrační jednotku a uzavírací ventily.

Dobře uvnitř domu

Pozor! Existují technologie pro pořádání zásobování vodou v soukromém domě, když je studna nebo studna postavena uvnitř budovy. To především snižuje délku vodovodní sítě a za druhé, systém pro vstup trubek do domu zcela chybí. To znamená, že celá instalace zásobování vodou je umístěna uvnitř budovy.

A ještě jedna otázka, kterou je třeba osvětlit, jak vést vodu do domu ze sloupu. Za prvé, sloupec se obvykle instaluje buď na centrální vodovodní potrubí nebo na mělké jímce. V prvním případě je hydraulická konstrukce instalována tak, aby mohla poskytovat vodu do domů a dalších objektů v okruhu 100 m. Jedná se o veřejnou strukturu příjmu vody, která je obvykle organizována na křižovatce silnic v obci nebo městě. Takže nikdo nedovolí, aby mu od něj voda dodala. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o veřejnou budovu.

Co se týče instalovaného sloupku na studně vyvrtané ve venkovském pozemku, není problém s položením potrubí do domu. Je však třeba zvážit několik možností připojení sloupu k vodovodnímu potrubí. Například na obrázku níže je sloupec, jehož konstrukce je odtoková trubka o průměru 15 mm. K němu a můžete připojit potrubí pro domácí klempířství. Je položen stejným způsobem jako v prvních dvou případech. Jediná věc, kterou musíte věnovat pozornost, je izolace potrubí umístěného na povrchu.

Sekční sloupec

Navíc studna se sloupem má malý průtok, zde můžete přidat ruční čerpání vody, což již komplikuje tok vody do domu. Proto je bezporuchová akumulační nádrž instalována v napájecím systému. Právě tam vznikne potřebná zásoba vody pro domácí potřeby a pití.

Tématem shrnutí je samozřejmě nutno vzpomenout na centrální zásobování vodou, z něhož je nejlepší provést dodávku vody do domu. Za prvé je to čistá voda, která splňuje všechny hygienické normy. Za druhé, minimální náklady na organizaci domácí instalatérské práce. Pokud však taková možnost neexistuje, použijí se studny nebo studny. Je lepší nechat se sloučit se sloupcem.

Instalatérství: odborné doporučení

Je to velmi dobré, když je při nalévání nebo sestavování základny zajištěn vstup do domovního domu bez suterénu. To znamená, že pro jeho instalaci je k dispozici speciální otvor. Je mnohem obtížnější takové zařízení instalovat již v dokončené budově, když je nutné nejen vykopat půdu, ale také vytvořit díru v betonové nebo kamenné vrstvě.

Obě možnosti jsou však možné. Budeme zvažovat hlavní ukazatele, které by měly vést instalaci, způsoby instalace, stejně jako ukázat video v tomto článku.

Něco takového by mělo vypadat jako uzel vstupující do zásobování vodou

Voda v domě

Některé vstupní funkce

Instalace základů

 • Úroveň zamrznutí půdy v různých oblastech je velmi odlišná, takže může být 30-40 cm, ale může to být více než jeden a půl metru, takže než spustíte vodovodní nebo kanalizační systém, musíte znát tyto parametry pro vaši oblast. Faktem je, že hloubka instalace a vstup trubky do budovy podle SNiPU-G.3-62 by měla být provedena 50 cm pod těmito kritickými skly. Totéž platí i pro instalaci hlubšího základu, zvláště pokud je dům na peřecích (nestabilních) půdách.
 • V některých případech, pokud je budova postavena a komunikace není prováděna, jsou vedeny do domu pod základnou, ale to je někdy docela obtížné, zvláště pokud je spodní část základny pod 1 a půl metru od povrchu země. Proto se obvykle považuje za možnost, která zahrnuje průchod potrubí přes betonovou nebo kamennou pásku (může být litá nebo složená), a proto je zapotřebí spousty úsilí.
 • Kromě toho je voda s přívodem vody do domu z vodovodu nebo ze studny (z čerpadla) spojena s některými obtížemi - podlahy v místnosti jsou vždy nad úrovní terénu (obvykle jsou položeny v souladu se základnou) a budete muset vykopat otvor zevnitř. Takže pokud se vteří betonový potěr, musíte překonat dvě závažné překážky - základovou pásku a betonovou podlahu.
 • Při položení vodovodních potrubí do budovy bez suterénu je stále nutné je zahřát, bez ohledu na hloubku příkopu - to je nutné v případě mimořádných situací, například v mokrém terénu a za studena.

Montáž

Poznámka: Níže se podíváme na to, jak provést vstup přes betonový pás (monolitický), kde budeme muset vytvořit díru.

Všechna instalace při pokládání a vniknutí do vodovodního systému do budovy začínají kopnutím výkopu, který by měl být o více než 50 cm hlubší než hladina zmrazování půdy.

Pokud chcete plně dodržet SNiP P-G.3-62, budete muset jít hlouběji o 4-5 cm, protože potrubí není položeno přímo na zemi - potřebujete tedy pískový polštář o tloušťce nejméně 3-4 cm. Pokud je však voda umístěna vedle vodovodu, je třeba vzít v úvahu, že stejné poloměry nejsou počítány od základny, ale od povrchu potrubí.

Kopání příkopu by mělo být koordinováno s místem, kde bude čerpací stanice umístěna v domě, a pokud se nachází v jiné místnosti, pak s místem, kde budete dělat rozvod vody a jámu pro vstup.

A po výkopu ze studny nebo veřejného vodního potrubí byl vykopán až k domu, budete muset vytvořit vodní jámu, aby bylo možné vrazit díru do základů. Jinými slovy, mělo by to být místo, kde se člověk může otočit punčem a lopatou.

Vrtání otvorů do základů - pomocí řezačky s diamantovou řezačkou

Pokud byla základna položena bez vyztužovací klece a to je možné u prefabrikovaných kazet, může být pro vrtání díry použito diamantové vrtání, což znamená, že pro tento účel lze použít speciální elektrická vrtačka s diamantovou řezačkou, kterou lze spravovat za půl hodiny.

Vrtání záplav betonové pásky je vůbec nemožné - takový základ se nalije na základě výztužné klece, a proto nemůže být procházen žádným diamantem. Ani pobeditovoy fréza. K tomu potřebujete dobrý úder s dlouhými vrtáky a sekáčem, kde je minimální rázová síla 4 až 5 joulů a vyšší.

Představme si tedy podmíněnou situaci, kdy je vykopaný příkop s jámou a ze strany místnosti, vše je připraveno - zbývá jen vrtat díru do zdi. K tomu je třeba vytvořit otvor, do kterého může být vloženo 50 milimetrové potrubí (za předpokladu, že systém dodávek vody bude dodán s 32 mm polyetylénovou trubkou).

Projděte po obvodu tohoto otvoru (z vnější strany linky) tolik děr, kolik je to jen možné, s dlouhým špičatým vrtákem, po kterém budete muset jádro vyrazit pomocí dláta.

V důsledku toho byste měli mít takovou průchodku, jako na výše uvedené fotografii, ale to je ještě daleko - s největší pravděpodobností budete narazit na armaturu, takže musíte udělat otvor o něco širší od okraje pásky, abyste se dostali k kotviči pomocí brusky s řezacím kotoučem.

Přesně stejná situace se může stát na druhé straně pásky uvnitř, takže musíte v domě vytvořit prostornou jámu, abyste se mohli obrátit pomocí perforátoru a brusky. Kromě toho, i když nebudete narazit na výztuhu, ale šířka pásky bude větší než 40 cm, nebudete moci provést všechny kroky pro vrtání průchodu na jedné straně základny - budete muset ještě pracovat na této a na druhé straně.

Kompresní rohová armatura pro polyetylénové trubky

Vstup do potrubí přes základnu do soukromého domu s vlastními rukama je pravděpodobné, že budete provádět rovně, to znamená, že příkop z vrtu nebo veřejné komunikace bude vykopán buď přímo, nebo s hladkým ohybem, což je zcela normální pro polyetylénové trubky.

Ale když vezmete trubku do místnosti, musíte ji okamžitě zvednout, abyste se dostali do uzlu distribuce vody, a proto budete muset použít úhlovou kompresní armaturu.

Kompresní armatura pro přeměnu z polyethylenu na polypropylen

Pokud máte ve vrtu hydrofóru nebo ponorné čerpadlo ve vrtu, pak pro připojení polyetylénové trubky k takovým čerpacím stanicím jsou tam předem dodány speciální vsuvky. Ale pokud jste narazili do obecného zásobování vodou, budete muset přepnout z polyethylenu na kov, kovový plast nebo polypropylen, pro které jsou speciální přechodné kompresní spojky, jako je ten, který vidíte na horní fotografii.

Izolace potrubí z polyetylénové pěny

Nezapomeňte také, že tepelná izolace je zapotřebí nejen pro potrubí ve výkopu, ale také pro vstup do základové pásky, ačkoli je možné provést montážní pěnu uvnitř pásky.

Tuhé pouzdra z polystyrenu, polypropylenu a extrudovaného polyetylénu se nejčastěji používají jako izolátory a z pružných materiálů se používá polyuretanová pěna, polyetylénová pěna, sklo a čedičová vlna. Vytlačování je samozřejmě nejvyšší cenou a minerální vlna může být nazývána nejlevnější a nejdostupnější.

Aby se zabránilo vniknutí podzemních vod do prostor, musíte utěsnit průchod do základů. Takže potrubí, korekční otvor musí být utěsněn cementovou pískovou maltou a nejlépe ze všech stran lepidlem na dlaždice. Totéž platí pro plastovou vodovodní trubku - je utěsněno v uličce buď stejným lepidlem nebo pěnou.

Poznámka: Obvykle je počet přívodů vody do budovy jeden.
Dokonce i ve velkém domě, kde je spousta bodů, je vyrobena jedna vodotěsná jednotka, ze které se nacházejí všechny ostatní vodiče.

Závěr

Přivést vodu do domu s vlastními rukama pod mocí mnoha lidí, ačkoli obecně je to docela pracný proces, zvláště ve smyslu vykopávání zákopů a proniknutí do základů. Nejlepší vstupy, které poskytují více při navrhování budovy.

Základní pravidla pro vstup studené vody do domů

Často vstup studené vody, odpadní voda do domu je bez pomoci instalatérů brigády, která je budování a dokončení domu. To je způsobeno potřebou rychlé práce přímo během výstavby. Proto v tuto chvíli volat instalatéra, mnoho zákazníků to považuje za nevhodné. Využívají sílu stavitelů.

Vstup vody do domu: popis možných schémat

Existují dva typy přívodů studené vody, které používají odborníci:

 1. pomocí centralizovaného systému;
 2. decentralizované vstřikování vody.

V prvním případě je voda připojena pomocí centrálního zásobování vodou. V tomto případě se používají centrální dálkové sítě, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti připojeného domu.

Decentralizovaná metoda se používá, když systémy zásobování vodou jsou daleko od budov. V tomto případě se spojení provádí přes studnu nebo studnu, která je předem organizována.

Pokud používáte centralizované napojení na vodu, veškeré akce pro připojení k dálnici jsou nutně koordinovány s vodovodním přístrojem. Kromě registračních povolení budete muset objasnit, jaké jsou podmínky připojení a také následující informace:

 • vhodná hloubka výskytu;
 • úroveň tlaku v systému;
 • optimální schéma součtu.

Při použití centralizovaného schématu napojení na vodu bude v závěrečné fázi požadováno měření. Současná pravidla umožňují, pokud v domě je suterén, stejně jako jeho umístění blíže než pět metrů od okraje pozemku, aby byla instalována měřicí zařízení v suterénu. Pokud se obydlí nachází nad stanovenou normou, je nutné postavit studnu, která je určena k instalaci měřiče.

Jaké problémy mohou vzniknout, pokud odmítnete instalatérské služby?

Často, když odmítají služby odborného instalatéra, vzniknou problémy. Často je vstup studené vody do domu prováděn v bezprostřední blízkosti kanalizace v malé výšce od povrchu.

V důsledku toho se do podlahy vlijí vodní trubky. To znamená, že všechny zatáčky budou uvnitř potěru. Například v tomto případě je potrubí polyetylén pro studenou vodu. A zde se používaly kompresní kování. Samozřejmě můžete pájit, ale ve vašem regionu jednoduše nenajdete takové kování. A budete muset dát kompresi, ale nemohou být nalit do podlahy. Takže tam budou potíže.

Jaká pravidla mají být dodržována při vniknutí vody do místnosti?

Pokud se rozhodnete ve fázi zavádění vody do domu opustit instalatérské služby, dodržujte některá pravidla:

 1. Proveďte vstup kanalizačního systému a poté na stranu nebo trochu vyšší organizujte vstup vody. Pak bude s tím pohodlné pracovat.
 2. V počáteční fázi je nutné organizovat izolaci. Dříve byly izolační materiály drahé a nepřístupné. Nyní je cena normální. Například cena 35 izolace je pouze 48 rublů. Proto, nákup 10-20 metrů nebude problém. Ale při instalaci bude potrubí mít odpor. To znamená, že to bude uvnitř izolace a válečkování umožní, pokud to bude nutné, pohybovat se, vyříznout ji úhledně a vzít jej někam trochu.

Metody izolace trubek

Jednou z nejdůležitějších etap při vstupu do vody v soukromém domě je izolace potrubí. Pokud to neuděláte kvalitativně, může se jednat o zmrazení akvaduktu a souvisejících problémů.

Pro izolaci potrubí je použito několik metod:

 1. pokládání potrubí na úrovni pod zmrazením půdy. Tato možnost není vždy vhodná, není vhodná pro všechny kraje naší země;
 2. instalace v potrubí přijímače, která vytváří vysoký tlak uvnitř potrubí. Kvůli tomu není dovoleno zamrznout;
 3. vyhřívané potrubí. Je uspořádáno tak, že je obaluje kabelem připojeným k elektrické síti. Nevýhodou této metody je zvýšení poplatků za elektřinu a případné problémy v její nepřítomnosti;
 4. Izolace trubky pomocí izolace ve formě deštníku. V takovém případě pomůže teplo z půdy zabránit tomu, aby se potrubí zamrzelo;
 5. Další zajímavou cestou je umístit potrubí, které je třeba izolovat v jiných trubkách s většími průměry, které jsou plněny izolačním materiálem.

Připojení potrubí

Pokud jde o připojení různých druhů trubek. To také často má problémy. Neexistuje například žádný tovární adaptér, který by se mohl přepínat z potrubí azbestu na plast (nyní o odpadních vodách). V takových případech je třeba vynalézt.

Samozřejmě nemůžete nasadit azbestovou trubku, namísto toho si vzít oranžovou trubku pro venkovní práci a klidně ji přivést do domu. Uvnitř místnosti je již přechod na požadovaný průměr.

Pokud se však stále rozhodnete vstoupit do potrubí azbestu, přepnout se z něj na plastové potrubí bez použití adaptéru, můžete postupovat následovně. Izolace z pryžové pryže je navinutá na poloviční metr plastového potrubí, upevněna drátkem, silně maštěná silikonem a těsně zasunutá do azbestové trubky s kontinuálním válcováním. V tomto případě poskytuje vysokou kvalitu těsnosti po dlouhou dobu. To se vysvětluje skutečností, že všechny materiály jsou syntetické: pryž, silikon, plast, azbest nemůže být dlouho zničen.

Materiály pro potrubí: výhody plastů

Při instalaci moderní instalace nejčastěji používané trubky z plastu. Mají několik výhod oproti jiným materiálům:

 • spolehlivost;
 • komfort při používání a instalaci;
 • lehkost

V poslední době téměř žádné kovové a kovové trubky. To je způsobeno jejich vysokou cenou, stejně jako mnohem méně praktičností. Navíc takové materiály vyžadují použití svářecích zařízení během instalace.

Při organizaci vodovodního systému pomocí plastových trubek se speciální znalosti nevyžadují. Pro vstup odpadních vod a studené vody do domu s jejich použitím dostatečné klempířské vybavení. Obvyklý tým stavitelů může pracovat s takovými materiály. Plastové trubky mohou být skryty v konečném provedení. Jedinou podmínkou je, že v místech možných výkyvů teploty je nutné vytvářet ohyby, které budou v budoucnu zabraňovat průlomům.

Jak vybrat velikost potrubí pro instalatérství?

Při procesu vnikání vody do domu je důležité zvolit velikost použitých trubek. Je-li příliš malý, může se jednat o několik problémů:

 • voda může hlučně procházet položenými trubkami;
 • v potrubí se vytváří květy, což snižuje průtok vody.

Odborníci doporučují, aby se při výběru průměru trubek spoléhal na 2 hlavní indikátory: rychlost proudění vody, stejně jako celková délka potrubí. První parametr je obvykle standardní: voda se pohybuje asi 2 metry za sekundu. Druhé závisí na ploše domu a vzdálenosti sanitárního zařízení.

Pokud plánovaná délka potrubí činí až deset metrů, stačí použít trubky o průměru 20 mm, 10-30 až 25 mm a více než 30 až 32 mm.

Dodržování všech pravidel pomůže vypořádat se s přívodem vody do domu samostatně. Přesto, i když stavitelé začnou instalatérské práce v domě, je vhodné konzultovat instalatéry. Budou vám říkat, jak nejlépe to udělat, a jaké materiály použít pro to. Je důležité, aby se stoky a voda staly ve vzdálenosti nejméně půl metru. Trubky, které vedou k vodě domu, by měly být provedeny o něco výš, aby nebyly nasypány do potěru. Kanalizace lze nalit bez problémů. Může být nutné připojit k vodovodním potrubím různé zařízení: zásobník nebo čerpadlo. Pokud vezmete v úvahu všechny nuance, potrubí, dokonce organizované bez zapojení profesionálního instalatéra, bude trvat mnoho let.

Vstup kanalizace do domu bez suterénu

Instalatérství: pokyny pro instalaci videa do sebe, vlastnosti vodovodních spár, jámy, jak se pohybovat do soukromého domu pod nadací, do budovy bez suterénu, SNiP, cena, fotografie

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

Instalatérství: odborné doporučení

Je to velmi dobré, když je při nalévání nebo sestavování základny zajištěn vstup do domovního domu bez suterénu. To znamená, že pro jeho instalaci je k dispozici speciální otvor. Je mnohem obtížnější takové zařízení instalovat již v dokončené budově, když je nutné nejen vykopat půdu, ale také vytvořit díru v betonové nebo kamenné vrstvě.

Obě možnosti jsou však možné. Budeme zvažovat hlavní ukazatele, které by měly vést instalaci, způsoby instalace, stejně jako ukázat video v tomto článku.

Něco takového by mělo vypadat jako uzel vstupující do zásobování vodou

Voda v domě

Některé vstupní funkce

Instalace základů

 • Úroveň zamrznutí půdy v různých oblastech je velmi odlišná, takže může být 30-40 cm, ale může to být více než jeden a půl metru, takže než spustíte vodovodní nebo kanalizační systém, musíte znát tyto parametry pro vaši oblast. Faktem je, že hloubka instalace a vstup trubky do budovy podle SNiPU-G.3-62 by měla být provedena 50 cm pod těmito kritickými skly. Totéž platí i pro instalaci hlubšího základu, zvláště pokud je dům na peřecích (nestabilních) půdách.
 • V některých případech, pokud je budova postavena a komunikace není prováděna, jsou vedeny do domu pod základnou, ale to je někdy docela obtížné, zvláště pokud je spodní část základny pod 1 a půl metru od povrchu země. Proto se obvykle považuje za možnost, která zahrnuje průchod potrubí přes betonovou nebo kamennou pásku (může být litá nebo složená), a proto je zapotřebí spousty úsilí.
 • Kromě toho je voda s přívodem vody do domu z vodovodu nebo ze studny (z čerpadla) spojena s některými obtížemi - podlahy v místnosti jsou vždy nad úrovní terénu (obvykle jsou položeny v souladu se základnou) a budete muset vykopat otvor zevnitř. Takže pokud se vteří betonový potěr, musíte překonat dvě závažné překážky - základovou pásku a betonovou podlahu.
 • Při položení vodovodních potrubí do budovy bez sklepa, musíte je ještě zahřát. bez ohledu na hloubku příkopu - to je nezbytné v případě mimořádných situací, například mokré půdy a ostré chlazení.

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

Poznámka: Níže se podíváme na to, jak provést vstup přes betonový pás (monolitický), kde budeme muset vytvořit díru.

Všechna instalace při pokládání a vniknutí do vodovodního systému do budovy začínají kopnutím výkopu, který by měl být o více než 50 cm hlubší než hladina zmrazování půdy.

Pokud chcete plně dodržet SNiP P-G.3-62, budete muset jít hlouběji o 4-5 cm, protože potrubí není položeno přímo na zemi - potřebujete tedy pískový polštář o tloušťce nejméně 3-4 cm. Pokud je však voda umístěna vedle vodovodu, je třeba vzít v úvahu, že stejné poloměry nejsou počítány od základny, ale od povrchu potrubí.

Kopání příkopu by mělo být koordinováno s místem, kde bude čerpací stanice umístěna v domě, a pokud se nachází v jiné místnosti, pak s místem, kde budete dělat rozvod vody a jámu pro vstup.

A po výkopu ze studny nebo veřejného vodního potrubí byl vykopán až k domu, budete muset vytvořit vodní jámu, aby bylo možné vrazit díru do základů. Jinými slovy, mělo by to být místo, kde se člověk může otočit punčem a lopatou.

Vrtání otvorů do základů - pomocí řezačky s diamantovou řezačkou

Pokud byla základna položena bez vyztužovací klece a to je možné u prefabrikovaných kazet, může být pro vrtání díry použito diamantové vrtání, což znamená, že pro tento účel lze použít speciální elektrická vrtačka s diamantovou řezačkou, kterou lze spravovat za půl hodiny.

Vrtání záplav betonové pásky je vůbec nemožné - takový základ se nalije na základě výztužné klece, a proto nemůže být procházen žádným diamantem. Ani pobeditovoy fréza. K tomu potřebujete dobrý úder s dlouhými vrtáky a sekáčem, kde je minimální rázová síla 4 až 5 joulů a vyšší.

Představme si tedy podmíněnou situaci, kdy je vykopaný příkop s jámou a ze strany místnosti, vše je připraveno - zbývá jen vrtat díru do zdi. K tomu je třeba vytvořit otvor, do kterého může být vloženo 50 milimetrové potrubí (za předpokladu, že systém dodávek vody bude dodán s 32 mm polyetylénovou trubkou).

Projděte po obvodu tohoto otvoru (z vnější strany linky) tolik děr, kolik je to jen možné, s dlouhým špičatým vrtákem, po kterém budete muset jádro vyrazit pomocí dláta.

V důsledku toho byste měli mít takovou průchodku, jako na výše uvedené fotografii, ale to je ještě daleko - s největší pravděpodobností budete narazit na armaturu, takže musíte udělat otvor o něco širší od okraje pásky, abyste se dostali k kotviči pomocí brusky s řezacím kotoučem.

Přesně stejná situace se může stát na druhé straně pásky uvnitř, takže musíte v domě vytvořit prostornou jámu, abyste se mohli obrátit pomocí perforátoru a brusky. Kromě toho, i když nebudete narazit na výztuhu, ale šířka pásky bude větší než 40 cm, nebudete moci provést všechny kroky pro vrtání průchodu na jedné straně základny - budete muset ještě pracovat na této a na druhé straně.

Kompresní rohová armatura pro polyetylénové trubky

Vstup do potrubí přes základnu do soukromého domu s vlastními rukama je pravděpodobné, že budete provádět rovně, to znamená, že příkop z vrtu nebo veřejné komunikace bude vykopán buď přímo, nebo s hladkým ohybem, což je zcela normální pro polyetylénové trubky.

Ale když vezmete trubku do místnosti, musíte ji okamžitě zvednout, abyste se dostali do uzlu distribuce vody, a proto budete muset použít úhlovou kompresní armaturu.

Kompresní armatura pro přeměnu z polyethylenu na polypropylen

Pokud máte ve vrtu hydrofóru nebo ponorné čerpadlo ve vrtu, pak pro připojení polyetylénové trubky k takovým čerpacím stanicím jsou tam předem dodány speciální vsuvky. Ale pokud jste narazili do obecného zásobování vodou, budete muset přepnout z polyethylenu na kov, kovový plast nebo polypropylen, pro které jsou speciální přechodné kompresní spojky, jako je ten, který vidíte na horní fotografii.

Izolace potrubí z polyetylénové pěny

Nezapomeňte také, že tepelná izolace je zapotřebí nejen pro potrubí ve výkopu, ale také pro vstup do základové pásky, ačkoli je možné provést montážní pěnu uvnitř pásky.

Tuhé pouzdra z polystyrenu, polypropylenu a extrudovaného polyetylénu se nejčastěji používají jako izolátory a z pružných materiálů se používá polyuretanová pěna, polyetylénová pěna, sklo a čedičová vlna. Vytlačování je samozřejmě nejvyšší cenou a minerální vlna může být nazývána nejlevnější a nejdostupnější.

Aby se zabránilo vniknutí podzemních vod do prostor, musíte utěsnit průchod do základů. Takže potrubí, korekční otvor musí být utěsněn cementovou pískovou maltou a nejlépe ze všech stran lepidlem na dlaždice. Totéž platí pro plastovou vodovodní trubku - je utěsněno v uličce buď stejným lepidlem nebo pěnou.

Poznámka: Obvykle je počet přívodů vody do budovy jeden.
Dokonce i ve velkém domě, kde je spousta bodů, je vyrobena jedna vodotěsná jednotka, ze které se nacházejí všechny ostatní vodiče.

Závěr

Přivést vodu do domu s vlastními rukama pod mocí mnoha lidí, ačkoli obecně je to docela pracný proces, zvláště ve smyslu vykopávání zákopů a proniknutí do základů. Nejlepší vstupy, které poskytují více při navrhování budovy.

Skříň na úsporu energie
Přečtěte si recenze zde

Dodávka vody a odpadní vody

Dům bez vybavení není pro dnešek sotva vhodný. I když je to dům na venkově. Voda musí být přivedena do domu, a proto musí být zajištěn odtok vody a fekálie.

Přívod vody k soukromému domu lze provádět jedním z těchto způsobů: přímo připojením k centralizovanému systému zásobování vodou nebo vytvořením vodovodního systému (studna a studna).

Připojení k centrální vodovodní síti je jedním z nejpohodlnějších způsobů řešení problémů s dodávkou vody do soukromého domu.

K tomu potřebujete:

- získat povolení k připojení vašeho domova k centrálnímu systému zásobování vodou v organizaci v místě bydliště, který je zodpovědný za údržbu a provoz ústředních vodovodů - ve stejném oddělení vám budou poskytnuty technické podmínky pro připojení vodovodu do vašeho domova

Poznámka: technické podmínky určují umístění a vykreslí schéma připojení vodovodního potrubí k domu, bude také uvedena potřebná hloubka, na kterou musí být potrubí potrubí potrubí, tlak vody zaručený přívodem vody a přívodem vody a další podmínky s odhadovanou cenou vody.

Systém zásobování obytným domem, který je připojen k centralizovanému přívodu vody, sestává z vnějšího vstupu, potrubí, ventilů.

Ocelové, pozinkované, litinové, plastové potrubí lze použít pro pokládku vodovodních potrubí. U trubek z oceli a plastů musí být minimální vstupní průměr nejméně 20 mm, u litinových trubek - 50 mm. Hloubka by měla být o 41,5 mm nižší než hloubka pronikání mrazem. Podzemní potrubí je možné ohřát tepelnou izolací.

Pokud má dům suterén, vstup je položen základem s pouzdrem ze segmentu trubky o větším průměru. Otvor v případě uzavření vrstvy pryskyřice (lněná), jílu, cementové malty o délce 3-5 cm na obou koncích. U domů bez suterénu je vstup položen v případě v půdě pod základem.

Současně je nutné pozorovat sklon 0,003 ve směru přítoku.

Kanalizace v soukromém domě. pro pohodlí lidí žijících v něm je naprosto nezbytné.

Doporučuje se položit kanalizační systém pro soukromý dům při stavbě budovy, ovšem samozřejmě, pokud byla budova již vybudována, je možné znovu sestavit jednotlivé prostory v sanitárních zařízeních s organizováním vhodných závěrů.

V soukromém domě je kanalizace rozdělena na dvě části a skládá se z vnitřních a vnějších kanalizačních systémů, z nichž každá má vlastní specifické funkce:

- vnitřní kanalizace jsou všechny instalatérské (koupelny, umyvadla, pisoáry, toaletní mísy, bidety, sprchové kabiny apod.), stoupačky, zásuvky, vývody z budov;
- vnější kanalizace jsou potrubí a čistírny odpadních vod (septiky). Externí odpadní vody v některých případech zahrnují čerpací stanice.

Domácí odpadní vody slouží k odtoku veškeré odpadní vody z domu do místního nebo centrálního kanalizačního systému. Systém se skládá ze svislé stoupačky, která přijímá odpadní vodu ze všech sanitárních přístrojů a horizontální výtokovou trubku (sběrač), položenou ve sklonu přibližně 20-25 mm na 1 m.

Vnitřní průměry trubek stoupacího potrubí a kolektoru musí být stejné nebo větší než vnitřní průměr výstupních trubek přístrojů. Takže z umyvadel, umyvadel, koupelen procházejí potrubí o vnitřním průměru 50 mm, z toalety - 100 mm. Následkem toho musí být vnitřní průměr trubek stoupacího potrubí a kolektoru nejméně 100 mm.

Při uvolňování sanitárního vybavení je nutné instalovat hydraulické zámky, které zabrání pronikání pachů do prostor.

Vnitřní kanalizační síť je pokládána z plastových nebo litinových trubek, spojovací trubky (pro plastové trubky) nebo svařování (pro litinové trubky) slouží k vzájemnému propojení trubek.

Venkovní (dvůr) odpadní vody

Pro domácí kanalizačního systému použitého plastu, azbestový cement nebo litinové trubky o průměru 100 mm a keramické trubice 150 mm v průměru.

Kanalizační potrubí je položeno z úniku přes základnu domu do kanalizace, septiku nebo jímky v hloubce 1,7-2 m (pro střední Rusko) se sklonem 20-25 mm na 1 m. Čím větší je sklon, tím větší je hloubka k zemi. Zpětné zkreslení je kategoricky vyloučeno, protože může dojít k stagnaci vody. V zimě to povede ke zmrazení a výraznému snížení průřezu potrubí.

Spodní část příkopu by měla být položena s pískem o tloušťce patnácti centimetrů. To se děje tak, že na ní vylila zem. Země se usadí, potrubí se bude pohybovat v kloubech, písek jim umožní obsadit pohodlnou pozici. Kromě toho je při pokládání nutné zajistit, aby trubka byla všude těsná k pískovému polštáři. A zhora je také lepší posypat 15-20 centimetrů písku, takže zatížení potrubí z půdy je jednotné. Poté se výkop zaplní půdou a pečlivě se vrstva po vrstvě zhutní.

Jedná se o kanalizační konstrukci se dvěma (někdy i třemi) septickými nádržemi s přepadem mezi nimi a odtokovou sítí, která je určena k odstranění sedimentů z ní dvakrát ročně, ve kterém se vylučuje fekální voda a přes odtokovou síť do půdy. Septik by měl mít objem alespoň třikrát větší než přítok odpadních vod za den, což zajistí dobu jejich usazování po dobu 3 dnů a nahromadění srážek během roku. Septik s kapacitou 1 m3 / den. musí být v půdorysu velikosti 1x1,5 m (nebo 1,5 m v průměru) a 2,5 m hluboké. Septik je umístěn ve vzdálenosti 5 až 20 m od domu a odvodňovací síť je v takové vzdálenosti od domu, že odpadní voda nemůže opláchněte půdu pod základnou a nezapláníte suterénu ani sklep. Odvodnění by mělo být pod přívodem pitné vody podél toku podzemní vody. U jemnozrnných půd by měl být septik umístěn nejblíže 20 m od přívodu vody, samotná drenážní síť by neměla být kratší než 30 m a na písečných a písečných písečných půdách - ne méně než 50 m.

Septiky mohou být zhotoveny z trosek, cihel, betonu a železobetonu. Vnitřní povrchy septiku, z kamene nebo cihel, jsou omítnuty cementovou maltou, následuje železo a dno je pokryto betonem.

Místo vstupu do septiku, přes které vytéká voda z fekální vody z domu, by měla být umístěna o 5 cm vyšší než trubka, přes kterou voda proudí ze septiku do odvodňovacího systému. Odvodňovací systém se skládá z drenážních trubek o průměru 25-65 mm, umístěných ve vzdálenosti 5 cm od sebe. Prostřednictvím nich vyčistí čistá voda v septiku do země.

Je vhodné používat filtrační vrty v písečných a písčitých půdách s množstvím odpadních vod do 1 m3 / den. Filtrační vrty, jako jsou septické studny, jsou zhotoveny z železobetonových prstenců, cihel, betonu, sutin. Rozměry obdélníkové filtrační jamky by měly být 2,8 x 2 m, hloubka 2,5 m, jestliže vrstva je kulatá, potom by měla být ve stejné hloubce její průměr 1,5-2 m. Uvnitř vrtu by měl být umístěn dolní filtr o výšce 0,5-1 m ze štěrku, trosek, trouby z kotlů apod. Stěny filtračního jádra zevnitř musí být omítnuty cementovou maltou. Rozstřikování stejných materiálů použitých pro tento filtr by mělo být uspořádáno na vnějších stěnách a základně studny.

Zátka je vyrobena z minimálně 0,5 m3 na osobu. Jeho průměrné rozměry jsou 2,5-3 m dlouhé, 0,8-1 m široké a 1,5 m hluboké. Stěny žumpy jsou z cihel, kamene nebo betonu, pak omítnuty cementovou maltou, fermentovány a někdy pokryty vrstvou bitumen. Pokud se dřevo používá k výrobě stěn, musí být husté, dobře opracované a dvakrát pokryté bitumenem. Stěny na vnější straně jsou izolovány tlustou vrstvou jílu 25-30 cm, pečlivě ji utěsňují. Spodní část jímky je provedena s předpětí směrem k poklopu. Poté se na dně položí vrstva olejovité kaše o tloušťce 25-30 cm a desky se položí nahoře nebo betonem. Překryvné jámy mohou být vyrobeny z dřevěných štítů, potažené střechou, ale je to lepší a bezpečnější z železobetonu, jak jsme již uvedli. Ve stropě jsou uspořádány poklopy o rozměrech 0,7 x 0,7 m. Překrytí je také izolováno vrstvou hlíny o tloušťce 30 cm a pokryté zeminou ze shora. Otvor pro čištění by měl mít dva těsně uzavíratelné kryty, z nichž jeden je vyroben nad stropem, druhý - na úrovni země. Oni vyčistí žumpa, v závislosti na plnění. Instalace odpadních vod uvnitř soukromého domu a bytu je téměř stejná, s výjimkou skutečnosti, že v bytě jsou všechny kanalizační trubky napojeny na společnou kanalizaci a v soukromém domě na individuální kanalizaci.

Vstup do odpadních vod v soukromém domě

Aby bylo možné bydlet v soukromém domě pohodlně, je nutné starat se o vybavení domů s vybavením předem. To zahrnuje dodávku vody, vytápění a odpadní vody. Složitost práce spočívá v absenci centralizovaných systémů. Proto je nutné vybudovat místní vodovodní a kanalizační zařízení.

Než začnete instalovat potrubí, měli byste pečlivě zvážit, kam přímo do kanálu vstoupí a vystupuje.

Zavedení kanalizačního systému do soukromého domu ušetří značné množství peněz. Chcete-li získat kvalitní výsledek, musíte dodržovat některá pravidla a požadavky, které se vztahují na takové montážní a stavební práce. Schéma kanalizace bude zcela záviset na konkrétním uspořádání domu. V ideálním případě by se předem mělo předvídat kompaktní umístění všech dostupných prostor, na které se plánuje uspořádání zavádění odpadních vod. To platí pro kuchyň, koupelny, koupelny a sprchy.

Bude levnější zavázat všechna sanitární zařízení na jednu trubku, která vede k septiku nebo žumpy. Pokud má dům velkou plochu a plánuje se uspořádat několik místností s přívodem a vypouštěním vody v opačných částech budovy, bude mít kanalizační systém několik žumpa nebo septik. Pokud je dům vybaven několika podlažími, je třeba zajistit instalaci stoupacího potrubí.

Způsoby do kanalizace: tipy od velitele

Dnes existují 4 nejoblíbenější způsoby, jak uspořádat kanalizaci soukromého domu

Plastové trubky jsou ideální pro instalaci odpadních vod díky velkému výběru tvarovek.

 • instalace žumpy;
 • zařízení pro usazování přebytečných vrtů z betonu;
 • zařízení hluboké čistící stanice;
 • výstavba septiku.

Instalace jímky při instalaci kanalizace je poněkud zastaralá. On přežil svůj život kvůli zvláštním antipathetic faktorům, mezi nimiž zvláštní místo je obsazeno nepříjemný zápach, který způsobuje úzkost obyvatelům soukromého domu. Tento problém obtěžuje nejen samotné vlastníky, ale i jejich nejbližší sousedy, zatímco čištění jámy je spíše nepříjemný postup. Instalace přepadových betonových vrtů vyžaduje větší množství práce. Takový vstup odpadních vod do malého domu silně znečišťuje půdu na poměrně velkém území. Zařízení kanalizace pomocí instalace hluboké čisticí stanice umožňuje čištění a dezinfekci odpadních vod. K instalaci je však nutné vytvořit komplexní kanalizační systém, do kterého bude nutné dodávat elektřinu.

Je to důležité! Nejpohodlnější způsob, jak vytvořit stanici uznané instalace septiku. Tento systém zajišťuje dlouhou dobu kvalitní čištění.

Navíc jeho instalace nevyžaduje značné úsilí, což umožňuje uspořádat vstupní systém samostatně.

Vlastnosti vytvářejí kanalizační systém

Než vstoupíte do kanalizace ve venkovském domku, musíte zvážit umístění koupelen. Pokud se nacházejí v blízkosti, počet kanalizačních potrubí bude výrazně snížen. Proto by bylo lepší, kdyby se všechny hygienické zařízení nacházely na stejném místě poblíž odsávací ventilace. Kanalizační zařízení se skládá ze 3 hlavních prvků:

Počáteční promyšlené plánování kanalizace vám umožní okamžitě uspořádat díry v podkladu pro potrubí.

 • distribuce potrubí uvnitř budovy;
 • vnější okruh výstupů;
 • čistírna odpadních vod nebo septik.

Práce budou vyžadovat následující materiály:

 • trubky o průměru 50 a 100 mm;
 • tees;
 • čerpadlo;
 • otáčení rohů.

Vstup do systému v soukromém domě začíná položením potrubí z nejvzdálenějšího bodu. Pod mírným zkreslením jsou vedeny do hlavního potrubí, které vstupuje do kanalizace. Rohy jsou upevněny na rohách, které jsou určeny k jejich čištění. Pokud je dům vybaven teplým suterénem, ​​mohou být v něm položeny trubky. Pokud není taková místnost, budete muset vést trubky uvnitř. Celé, od domu a končit s vypouštěcí jámou, by měla trubka mít mírné zkreslení. Kromě toho by v žádném případě neměly být povoleny kapičky ve tvaru kolena, které hromadí tuhý odpad, který může vést k silnému zablokování.

Kanalizační potrubí od domu k kanalizaci by mělo být umístěno na mírném svahu - to zajistí plný průtok vody.

Odtoková trubka by měla být instalována nad hladinu podzemní vody, aby se zabránilo zamrznutí vody uvnitř odtoku. V případě jejího uložení nad úroveň zamrznutí půdy se potrubí musí ohřát pěnovou hmotou. Zavedení kanalizačního systému do domu by mělo být provedeno pomocí silikonového hygienického těsnění. Během ukotvení řezaných trubek musí být okraje řezu otočeny, aby se usnadnila jejich montáž. V místech jejich spojení, které se vyskytují uvnitř domu, se vyrábí výfukový stoupač.

Pro zlepšení trakce musí být uspořádána nad úrovní střechy. Při připojování vodovodních potrubí do kanalizačních potrubí je nutné instalovat hydraulický zámek, který je ohýbán ve tvaru ohybu, neustále naplněný vodou. Tím zabráníte pronikání kanalizačních plynů do domu a zabraňte nepříjemným pachům.

Kanalizace v domě

Odtokové čerpadlo v instalačním schématu umožní vyčerpání upravených odtoků z nádrže.

Kanalizace začíná poté, co se nalije základ a stávají se stěny a střecha Vnitřní rozvržení se provádí v závislosti na uspořádání. Všechna švestky od spotřebitelů jsou vystaveny kolektoru umístěnému pod podlahou nebo v suterénu. Poté je připojen k vnějšímu vypouštěcímu potrubí. Potrubí by mělo být z domu vytaženo v hloubce nejméně 50 cm, poté je vykopáno příkop, který by měl vést k místu, kde má být septik umístěn. Nejčastěji se toto místo nachází 5 m od domu. Plastová odtoková trubka je umístěna ve výkopu ve svahu o rozměrech 3 cm až 1 m. Trajektorie příkopu musí být předem vypočtena, přičemž se vyvaruje ostrých otáček. Po vykopání výkopu je jeho dno pokryto pískem a štěrkem, aby se vytvořil polštář. Pokud je půda uvolněna, základna může být naplněna cementovou maltou.

Je to důležité! Při přípravě výkopu je třeba vzít v úvahu úroveň zmrazování půdy. Výstup z potrubí do septiku by měl být uspořádán v hloubce asi 1,5 m. K vybudování čistírny odpadních vod nebo septiku je nutné vykopat velký příkop, jehož stěny musí být pečlivě utlačovány dolů a jeho dno by mělo být pokryto vrstvou štěrku s pískem o délce 20 cm a následně vylit beton. Nádrž by měla být instalována tak, aby její horní část byla umístěna nad úrovní země. To poskytne příležitost zabránit přetečení nádrže v důsledku zaplavení vodou z taveniny během období dešťů.

Zvláštní pozornost je věnována zvlhčování vnější části kanalizace Vstup do kanalizace ve venkovském domě zahrnuje instalaci odpadní trubky ve speciální dřevěné krabici. Její stěny zároveň musí být vynechány u použitého motorového oleje. Pokud se to také zdá být nedostatečné, bude možné položit další vrstvu izolace. Zpravidla se zmrazení hlavní linky stane poměrně zřídka a nejčastěji v případech, kdy se v odtokovém systému vyskytnou chyby. Může se jednat o netěsný kohout nebo toaletu, ve které voda neustále proudí. Může se dostat do potrubí na ulici a zmrazit na stěnách, čímž zúží otvor pro odtoky.

Kanalizační zařízení z betonových kroužků

Nyní jsou na trhu betonové prstence se spodkem, což značně usnadňuje instalaci konstrukce.

U zařízení samostatné kanalizace se nejčastěji používá kumulovaná septiková nádrž sestávající z betonových kroužků. Funguje podle následujícího principu: odtok tekoucí z potrubí prochází do první železobetonové jímky, po níž se vysráží, kde začíná fermentační proces. Výsledkem toho je začátek separace, to znamená, že jedna část kontaminace zůstává na dně a druhá stoupá nahoru. Po dosažení vrchní vrstvy přepadové vody se voda, která se usadila, proudí do druhé studny. To vede k tomu, že celý sediment zůstává v první komoře a obsah druhého je čerpán pomocí zařízení pro odstraňování odpadních vod. Nejčastěji se to děje jednou za sezónu.

Počet železobetonových prstenců, komor a hloubka septiku by se měl stanovit jednotlivě, protože v každém případě se tyto parametry výrazně liší od sebe. Podle SNiP by měl být objem septiku vypočten na základě ukazatelů spotřeby odpadních vod po dobu 24 hodin.

Hloubka jámy pro septik přímo závisí na hloubce zamrznutí půdy v oblasti.

Při výpočtu denního objemu se často berou v úvahu 200 litrů odpadní vody na osobu. Pokud je v rodině pět lidí, vytvoří se přibližně 1 metr krychlový / den. To znamená, že objem septiku by se měl rovnat 3 m3. Kanálový systém, u něhož se používají betonové kroužky, může být ze tří typů:

 1. Jedna komora. V tomto případě by měl být průtok odpadních vod až 1 m3.
 2. Dvoukomorová - 1 - 10 kubických metrů.
 3. Tří komor - více než 10 kubických metrů denně.

Počet kroužků závisí na jejich šířce. Je-li odebrán standardní kruh o velikosti 0,62 krychlových metrů, musí být nainstalováno 5 kroužků.

Stavba septiku

Septik může mít několik typů:

 • z betonových kroužků;
 • kovové;
 • plast.

Nejčastěji se používá v první variantě odpadních vod zařízení. Vzhledem k závažnosti betonu taková septiková nádrž není stlačena pohybem půdy. Navíc je vysoce spolehlivý a odolný. Konstrukce septiku z betonových kroužků se provádí v několika etapách: Nejprve vyberte příslušné místo. V ideálním případě, pokud je umístěn na určité výšce, bude poskytovat ochranu proti vstupu pružin rozmrazeného sněhu. V takovém případě by neměl být v žádném případě umístěn příliš daleko a vysoko, takže potrubí neskončí dolů. Po výběru místa je vykopaná jamka o šířce 3 m. Hloubka by měla být stejná. Stačí vykopat tři otvory. Po dokončení výkopových prací se do jámy umístí tři betonové kroužky. Toto by mělo být provedeno jeřábem.

Pokud je průtok vody menší než 1 m3 za den, můžete nainstalovat jednokomorový septik.

Po instalaci kroužků jsou jámy pokryty zeminou a pokryty speciálními poklopy. Ve dvou studních je nutné betonovat dno, aby nedošlo k úniku. Potrubí je dodáváno do první jamky, která by měla být umístěna pod sklonem. Dále je odtok z první do druhé studny. Odtok musí být umístěn ve vzdálenosti 20 cm od vrcholu. Druhý odtok je vyroben ve třetí jamce o 20 cm nižší než první dva.

Septik postavený pomocí betonových kroužků lze použít i během chladné sezóny. To je dosaženo bakteriemi, které se zpočátku kvasí a teprve pak bránit odpadní vody. Na konci septického systému jsou všechny části kanalizačního systému sestaveny a po nich je spojen a veden zkušební provoz. Po dokončení montáže a uvedení do provozu může být kanalizační systém zanesený.

Chcete-li vyčistit kanalizaci, můžete použít speciální vodič s vinutím, který vám umožní proniknout do všech trubek a dokonce i do kolen. Tento kabel můžete zakoupit v každém obchodě s hardwarem.