Značka a stupeň betonu

Stupeň pevnosti betonu je ukazatelem jeho pevnosti v tlaku, označené písmenem "M" a číslem od 50 do 1000. Číslo udává maximální přípustné zatížení betonu této značky (v kgf / cm 2). Značka určuje standardní pevnost betonu (v ideálních podmínkách).

Značková hydroizolace ukazuje schopnost betonu neproudit vodu přes póry pod tlakem označenou písmenem "W" a čísly od 2 do 20. Čísla ukazují maximální tlak vody, který může beton odolat. Odolnost proti vodě je velmi důležitá při stavbě bazénů, vodních nádrží, podzemních a podvodních konstrukcí. U běžných budov se používá beton s nepromokavou značkou W2 nebo W4 /.

Stupeň betonu mrazuvzdorností ukazuje, kolik cyklů mrznutí a rozmrazování, které beton může odolat stavu saturace vlhkostí bez významné ztráty pevnosti (povolené snížení pevnosti je 5%). Označeno písmenem "F" a číslem od 50 do 300, číslo udává počet cyklů zmrazení a rozmrazování, během nichž se síla nezmenšuje.

Třída betonu je ukazatel, který bere v úvahu přípustnou chybu v kvalitě betonové směsi za předpokladu, že v nejméně 95% případů bude její pevnost v souladu s normou. To znamená, že třída betonu ukazuje svou skutečnou sílu.

Tabulka značek a stupňů betonu

Poměr třídy a jakosti betonu je uveden v tabulce:

Značka a stupeň pevnosti betonu

Stavebnictví spotřebuje obrovské množství betonu a stále se zvyšuje. Pro každý typ práce je určena jeho vlastní směs, liší se složením, technickými charakteristikami, cenou. Hlavními parametry jsou třída betonu a jeho značka - ukazující pevnost kompozice po úplném vytvrzení.

K určení rozsahu tohoto typu konkrétního druhu práce je zapotřebí klasifikace betonu. V případě potřeby se zohlední odolnost proti vodě, mrazuvzdornost a další vlastnosti, které určují životnost konstrukcí z tohoto materiálu.

Co znamená značka betonu?

Stupně betonu jsou určeny pevností v tlaku, ukazují, jaký druh zatížení může vzorek odolat proti selhání na ploše 1 cm², označené písmenem "M" s indexem. Například značka M200 odolává zatížení 200 kg / cm2. Tento indikátor závisí na poměru hlavních komponentů a způsobu přípravy roztoku, který bere v úvahu:

 • Cement by měl být co nejvyšší, při výrobě je poměr složek roztoku plně udržován;
 • Nadbytečná voda v roztoku vede k nadměrné pórovitosti, což narušuje vlastnosti směsi;
 • Agregáty - písek a drcený kámen by měly být jednotné frakce bez prachu, jílu, jámy, organických a jiných inkluzí;
 • Všechny složky musí být důkladně promíchány, aby byla zajištěna stejnorodost směsi;
 • Ideální teplota, při níž dochází k tuhnutí, je asi 20 ° C, aby se zajistilo tuhnutí při negativních teplotách, do kompozice byly vloženy speciální přísady.

Chcete-li vyzvednout materiál pro stavbu, musíte vědět, jaké jsou značky betonu. Podle SNiP 2.03.01-84 a GOST 7473-2010 se tento ukazatel může lišit od M100 do M500. Kromě toho existují specializované směsi s úzkým rozsahem použití. Dešifrování označení betonu umožňuje určit počet součástí, které obsahuje. Za tímto účelem se používají speciální tabulky. V závislosti na charakteristikách se určuje cena materiálu. Čím vyšší stupeň, tím dražší bude řešení.

Co je konkrétní třída?

Třída betonu - zatížení zaručené pevností v tlaku, které je udržováno, měřeno v MPa (megapaskály). Tato vlastnost byla zavedena pro objasnění vlastností zmrazeného roztoku, protože se mohou u jedné značky lišit. Tento parametr umožňuje určit jeho skutečnou pevnost, protože se vypočítává pro případy, kdy bude potvrzeno nejméně 95%.

Třída pevnosti betonu je označena písmenem "B" s indexy od 5 do 60, které udávají hodnotu tlaku v MPa udržované materiálem až do zlomení. Tento ukazatel koreluje se značkou, která je pro stavebníky obeznámena.

Značka a třída shody

Při stavbě budov nebo jiných objektů musíte být schopni pochopit poměr tříd a tříd používaných betonů, což eliminuje chyby. Třídy a značky jsou uvedeny v tabulkách, které lze nalézt v odborné literatuře.

Je třeba vzít v úvahu, že značka pevnosti betonu umožňuje některé odchylky. Například M350 může mít stabilní tlak v MPa B25 a B27.5, proto je tato charakteristika považována za přesnější. Někdy třídy a značky moderního betonu jsou určeny svou pevností jako přípustné parametry pro snížení kvality řešení při zachování technických a provozních charakteristik. To je ovlivněno poměry a vztahy složek řešení doporučených pro jeho výrobu podle GOST. Například u betonu s průměrnou pevností M250 nebo B20 je zapotřebí poměr cementu, písku a drceného kamene o hmotnosti 1: 4,6: 7,0.

Charakteristika a použití různých značek

Při výběru značky betonu a příslušné třídy betonu je nutné pochopit, kde budou použity. Stanoví se zatížení konstrukce, podmínky použití staveb a konstrukcí a další související faktory.

Důležité vědět! V projektové dokumentaci je indikátor B nejčastěji indikován jako přesnější parametr.

Dále je vzata v úvahu vodotěsnost označená písmenem W a odolnost proti mrazu označená F. Vzorek materiálu, odolnost vůči vodě W2 a odolnost vůči mrazu F50 odpovídá řešení M100-M150.

Hlavní oblasti použití betonových tříd a jejich charakteristik:

 • M100 - chudé roztoky používané v odtokových zařízeních, tenké potěry, příprava podkladu pro základy;
 • M150 - lehký beton používaný k výrobě hranic, chodníků a potěrů;
  M200 - vhodné pro podlahové potěry, konstrukce přídržných prvků, základy pro jednopatrové budovy;
 • M250 - oblíbená v soukromé výstavbě, má dostatečnou sílu k tomu, aby ji využila pro výstavbu rodinných domů;
 • M300 - zvýšená stabilita, používaná pro výrobu silničních desek, schodišť;
 • M350 - nezbytné pro výstavbu vícepodlažních budov a výškových budov, výrobu podlah s dutinami, bazénů přístrojů, přistávacích drah a dalších objektů se zvýšeným zatížením;
 • M400 - super těžká značka pro průmyslové budovy, výstavba základů pro domy a stavby na mokrém a mokrém podkladu;
 • M450-M500 - slouží k výstavbě hydraulických zařízení, tunelů, mostů a dalších speciálních konstrukcí.

Navzdory skutečnosti, že značka je méně přesným ukazatelem než třída, považuje se za hlavní ukazatel síly.

Tabulka značek a stupňů betonu

Hlavní charakteristikou betonu pro spotřebitele je jeho síla. Tento ukazatel je skvělý a někdy i rozhodující v návrhu budovy nebo struktury. Tradičně byla síla označována značkou a všechny výpočty betonové směsi byly provedeny podle tohoto ukazatele. Pro výpočty je nutné znát značku cementu, frakci a materiál agregátů. Ale jedna věc je teorie a další je praxe. V druhém případě se musíme zabývat nejen značkou, ale i třídou betonu.

Indikátory

Pevnost v tlaku ukazuje, jaký druh zatížení může tělo odolat bez zničení. Tento indikátor lze vyjádřit konkrétně (v kg / cm²) a přímo, tj. V megapaskálech (MPa).

Odhadovaná hodnota

Studenti stavebních odborných škol o průběhu vědy o materiálech řeší problém výpočtu složení stavebních směsí. Cvičení nepředstavují žádné potíže pro studenty: zadání dává materiál a zlomek agregátů, což je značka cementu. Zbývá pouze nahradit původní údaje ve vzorci, aby teoreticky získalo požadované množství betonu určité značky.

Nejprve se vypočítá poměr vody a cementu, pak množství štěrku a písku. Na závěr v případě potřeby uveďte nezbytnou přídatnou látku a její spotřebu.

Při prodeji hotového betonu je značka označena písmenem M. Následující obrázek ukazuje, kolik kilogramů na čtvereční centimetr může odolat betonu bez zlomení. Zde jsou některé příklady:

 • M100 - velmi slabý beton, vhodný pro přípravu betonu pro základy a potěry (např. Na dlažbu);
 • M200 - tento materiál lze použít při stavbě základů pro lehké budovy, naplnit je vyztuženými konstrukcemi, například po schodech a podlahových deskách;
 • M300 - vhodné pro monolitické konstrukce; nejuniverzálnější a aktivně používaný beton;
 • M350 - jde o výrobu nosných konstrukcí, jako jsou: nosníky, nosníky, sloupy;
 • M400 - používá se v budovách s vysokým dynamickým a klimatickým zatížením, například u mostů a přehrad.
 • Vysoce kvalitní beton téměř vždy obsahuje inhibitory nastavení. Faktem je, že cement váže vodu. Pokud existuje hodně cementu, nastavení se provádí velmi rychle, a aby se tomu zabránilo, do kompozice se přidávají přísady, které zpomalují proces.

  Realita

  Uchopení je obtížný proces. Pro správný průběh je třeba splnit řadu podmínek. Tato kvalita materiálů, teplota a vlhkost. Proto se stejné složení, které se řídí striktně podle pokynů, chová jinak. Odchylka indexu síly může dosáhnout více než 10% a často je velmi významná.

  Stanovení skutečné pevnosti zkušebních vzorků. To se provádí 28. dne po nalití do laboratoře - obvykle ve městech, které jsou přítomny alespoň v singulárním. Kostka se stranou 15 cm se používá jako vzorek. Musí být ve stejných podmínkách jako hlavní hmotnost betonu.

  Značka zobrazuje ideální hodnotu síly a přesnost průměr. Ve skutečnosti mohou různé faktory ovlivnit proces vytváření betonu, což vede ke ztrátě kvality. Zde jsou některé příklady:

  1. Cement byl dlouho uložen ve vlhké místnosti a ztratil část své činnosti. Pokud budete postupovat podle technologie, je třeba před mícháním zkontrolovat kvalitu pojiva, ale bohužel mnoho výrobců to zanedbává.
  2. Písek obsahoval jílové částice, což vedlo k poklesu pevnosti.
  3. Během instalace byl beton špatně vibrován. Výsledkem jsou vzduchové dutiny a ztráta kvality.
  4. Betonování probíhalo v suchých a horkých podmínkách, zaplavená konstrukce nebyla navlhčena a nebyla zakryta.
  5. Oteplování nebylo zajištěno v zimě.

  Někdy i malé chyby ovlivňují kvalitu betonu, kterému se nelze vyhnout při výrobě velkých objemů. I přes správný výpočet mají skutečné ukazatele síly rozptyl a průměrná hodnota ve statistice je 13,5%.

  Třída betonu, která se stále častěji používá, vykazuje zaručenou pevnost. To znamená, že pokud je písmeno B napsáno na konkrétní výrobek a jeho číslo je blízko, znamená to, že v důsledku testování vzorků bylo dosaženo tohoto konkrétního čísla, což ukazuje, kolik tlaku odolává betonovému vzorku. A pokud přesněji, pak alespoň 95% těchto vzorků. Samozřejmě, že ne každý bude hýbat nebo koupit beton, s přihlédnutím k dalšímu nalití stovky kostek. V tomto případě může být test proveden jinými metodami - například pomocí ultrazvuku nebo rázového impulsu.

  Problém s dodržováním předpisů

  Zdá se, že existuje shoda tříd a tříd betonu, protože kg / cm2 se snadno mění na MPa. Ve skutečnosti je všechno poněkud odlišné.

  Hodnoty tabulky a GOST

  Existuje více standardizovaných stupňů betonu než jeho stupně. Krok značky je velmi malý - je to přesnější ukazatel. Zde je tabulka jakosti a stupně betonu:

  Tabulka stupňů a stupňů betonu

  Rozdíl mezi stupni a stupni betonu - tabulka vlastností

  Až donedávna se stavebníci řídili jediným ukazatelem, který charakterizuje pevnost betonu - jeho značku (M). Nyní je stále více rozšířeno jedno číslo - zaručená třída (B). Zatímco tyto dvě hodnoty jsou aplikovány paralelně, za stejných podmínek, ale brzy skutečná síla může snadno vyvážit stupeň. Podívejme se, co tyto pojmy znamenají, a proč bylo nutné zadat dva parametry.

  Značka je průměrná pevnost betonu s odchylkou od uvedených údajů v 5% případů. A chyba zde není vůbec výrobcem řešení - chyba je zcela přirozená. Rozpor se vyskytuje i při přísné adhezi k formulaci, protože maximální pevnost v tlaku závisí na vlastnostech použitých agregátů. Jak je beton položen a stárnut, jsou také možné různé změny monolitu - zde jsou již vytvořené podmínky ovlivněny.

  Kromě toho není mezera příliš velká a ze strany GOST je vše jasné. Hlavní charakteristika M udává, kolik kilogramu síly působí na povrch betonu o rozloze 1 cm2, který bude odolat bez zničení. Při výrobě se v laboratoři měří síla značky v laboratoři stlačením kostky se stranou 15 cm na lisu, ultrazvukem, šokovou metodou a dalšími metodami.

  Třída betonu je zaručena (zdůrazňujeme toto slovo) sílu, kde je již zohledněna možná chyba. Byl představen, aby vyjasnil charakteristiky cementového kamene, neboť běh ukazatelů uvnitř stejné značky byl příliš důležitý, aby se k němu mohlo dohlížet. To znamená, že digitální záznam třídy po písmenu "B" označuje, jaký druh zatížení může monolit opravdu odolat. Měří se v jednotkách MPa, což je asi 10,2 kGs / cm2.

  Pokud mluvíme o jednom materiálu, je logické předpokládat, že poměr tříd a stupňů při kompresi pro těžký beton bude konstantní - stejný jako všechny 10.2. To není. Existují další jemnosti, které je třeba vzít v úvahu: průměrná hodnota vždy přichází s velmi hrubým zaoblením, kromě kroku měření ukazatelů M a B je poněkud odlišná. Pro B1.5-B5 je jedna a pol třída, dále - 2.5, a od B30 se mezera již pohybuje na 5 MPa. Známky nad M100 se mění pouze o padesát a po M600 se krok zvyšuje na 100 kgf / cm2.

  Z tohoto důvodu existuje rozdíl v číselných hodnotách a někdy poměrně velký. Variační koeficient v každém případě i pro normativní údaje bude odlišný, ale v případě potřeby se předpokládá, že se rovná 13,5% - to je přesně průměrný rozptyl zvažovaných parametrů. Abychom nebyli zaměňováni při výběru vlastností směsi a neúčastníme se nepotřebných výpočtů, potřebujeme tabulku korespondence mezi třídou a značkou betonu a jejich srovnání se skutečnými ukazateli pevnosti.

  Podle tabulky je snadné sledovat, že někdy jedna značka betonu může mít různé skutečné ukazatele síly. Třída odráží toto, ale obvyklý záznam za písmenem M neplatí.

  Charakteristika a rozsah betonu různých značek

  Docela slabý typ betonu, který odkazuje na hubený. Je lepší použít k výrobě tenkovrstvých potěrů, podložek apod. U konstrukčních objemových monolitických konstrukcí se prakticky nepoužívá kvůli minimální odolnosti proti mrazu (F50) a vodní odolnosti (W2). Je to pro lehké základy v pevných suchých půdách - skalní nebo detritální. Také z něj jsou často vyráběny bloky FBS. Beton M150 nebo třída B10-B12,5 se od této značky značně nelíbí, přinejmenším rozsah a jeho nevýhody jsou stejné, pouze indikátor síly je mírně vyšší.

  Velmi obyčejný jemnozrnný materiál, který se široce uplatňuje v soukromé výstavbě. Stupeň pevnosti betonu B15 je vhodný pro konstrukci malých podkladů pro lehkou konstrukci, výrobu betonových výrobků, schodiště a odlévání vnitřních přepážek. Mrazuvzdornost M200 dosahuje 100-150 cyklů, vodní odolnost je mezi 0,4-0,6 atm. Tento beton má také mírně silnější "dvojče" - M250 se stejnými možnostmi použití.

  Spolehlivá univerzální značka hotového betonu, která se používá všude. To je vůdce na trhu a nejoblíbenější materiál ve všech oblastech. Nízkopodlažní stavební a průmyslové objekty, základy a monolitické stěny, stejně jako betonové výrobky pro různé účely, jsou vyrobeny z M300 s pevností 22,5 MPa. Vodní odolnost dosahuje W6, odolnost proti mrazu - ne méně než 200 cyklů.

  Tato třída betonu nalezla uplatnění při konstrukci silně zatěžovaných konstrukcí, jako jsou trámy, nosné desky a sloupy. To je také často používáno pro odlévání misky nádrží a povlaků na letištích. Vodotěsnost u W8 (dvě třídy vyšší než M300), studený odpor odpovídá předchozí značce. Tam, kde mají budovy pracovat v obtížných podmínkách a za těžkých nákladů, je lepší použít B25.

  Velmi odolný a drahý typ betonu určený pro průmyslové stavby, konstrukci odpovědných a hydraulických konstrukcí, mostů. Rozdíl v dobrém vodotěsném provedení W10 a mrazuvzdornosti F300. Díky vysokému obsahu cementu je však příliš hbitý, takže se často používá spolu s přísadami, které zpomalují počáteční vytvrzení.

  Značka betonu pro založení soukromého domu je stanovena na základě výpočtu hmotnosti budovy se všemi provozními zatíženími. A říkat, že některé z uvažovaných druhů jsou obzvláště oblíbené, bylo by to špatné. Obecně platí, že u lehkých budov je dostatek M200-M250. Pokud se dům buduje ve 2-3 podlažích a z těžkých materiálů (jako jsou masivní cihly), budete potřebovat monolit se silou nejméně M300. Použití betonu M400 soukromými vývojáři se však již kvůli vysokým nákladům považuje za nevhodné.

  Není zcela správné brát v úvahu pouze oddělení řešení silou, neboť takováto jednostranná klasifikace nedává představu o všech vlastnostech hotového cementového kamene. A koneckonců určují rozsah její aplikace. A než si koupíte beton vhodné třídy, budete muset zvážit existenci různých stupňů popisujících jeho další vlastnosti:

  • Mrazuvzdornost F50-F300 - počet cyklů zmrazení / rozmrazování monolitu se ztrátou pevnosti až do 5%.
  • Odolnost proti vodě uvnitř W2-W20 (od 0,2 do 2 atm) - schopnost odolat pronikání vlhkosti za vhodného tlaku.
  • Plastnost nebo zpracovatelnost směsi (P1-P5) je dočasná charakteristika, která popisuje pouze pohyblivost kapalného roztoku, po jeho nastavení už nepůsobí žádnou roli.
  • Rigidita (Ž1-Ž4) - Zde jsou uvedeny čtyři třídy, které dělí beton na rigidní a tvárné betony. První jsou používány pro odlévání velkých forem, druhé jsou tenké a hustě vyztužené konstrukce. Přiřazení směsí do jedné kategorie závisí na poměru voda-cement.

  Údaje o odolnosti cementového kamene však souvisejí s jeho hustotou, a tudíž i s pevnostními vlastnostmi. A pokud třída betonu B7.5 (M100) má minimální vlhkost a mrazuvzdornost, pak se zvýšeným stupněm se zvyšují ukazatele F a W. Ale plastičnost může být nakonec snížena.

  Určení značky a třídy betonu na stole

  Beton - nejčastější materiál, bez kterého nemůže žádná konstrukce dělat. Dokonce i u domů s lehkým rámem se toto řešení používá, což je nezbytné pro vybudování spolehlivého a trvanlivého základu.

  Krok za krokem schéma přípravy betonové směsi cementu a písku ve volném nebo hustém stavu, sutiny a vody.

  K určení značky a třídy betonové směsi je potřeba speciální tabulka.

  Jasně ukazuje, pro jaké účely může být konkrétní řešení používáno, jaká je jeho značka, třída.

  Značka a stupeň betonu

  Schéma pro určení pohyblivosti betonové směsi.

  Značka je měřítkem pevnosti v tlaku materiálu, třída je měřítkem zaručené síly.

  Tabulka dat, jejíž příklad je uveden níže (obrázek 1), ukazuje vztah mezi těmito dvěma daty: M je značka, číslice po ní označuje pevnost v tlaku.

  Třída je označena písmenem B, číslo po tom, co odráží zatížení, které materiál dokáže vydržet v 95% případů.

  Tabulka obsahuje značky od M75 do M1000, přestože pro stavbu jsou vhodné pouze možnosti až do velikosti M500, zbytek se používá pro zcela jiné účely, a to i vzácné.

  Třída začíná od B1 a končí v B60, zatímco průměrná síla je zobrazena pouze vztahem značky-značky.

  Zpět do obsahu

  Charakteristika tříd betonu

  Obrázek 1. Tabulka přibližné třídy shody a značky betonu.

  Dnes se ve stavebnictví nepoužívají všechny stávající značky betonu, protože zbytečně vysoké jsou drahé a potřebná síla může být dosažena v menším rozsahu, například až po značku M500. Pro konstrukci se používá následující beton:

  1. M100 B7,5. Tato značka je přijímána především při provádění přípravných prací při monolitickém nalití základní desky. Z betonu této značky je tzv. Podložka. Na vrstvu pískového polštáře se nalije tenká vrstva malty, po níž můžete pokračovat ve zpevnění budoucího monolitu, a to nalitím roztoku vyšším stupněm. Výsledkem je spolehlivá ochrana armatur. Tento tenký beton se také používá při nastavení hranic stop. Je připravena na základě štěrku, vápence a žuly. Nejběžněji používaná betonová značka M100, jejíž mobilita je n1-4 s tuhostí g1-4.
  2. M150 V12,5 se používá při stavění monolitických desek, při provádění mazanin, při nalévání malých vyztužených základů pro užitné konstrukce. Často se právě takový beton používá pro stopy, hranice. Řešení je vyrobeno ze sutin, vápence, štěrku, žuly. Populární je řešení, jehož pohyblivost je 1-4 s tuhostí g1-4;
  3. M200 B15. Řešení takového betonu se používá při nalévání potěrů, polštářů na monolitické desky, slepé plochy. Při stavbě soukromého domu můžete použít desky, pásky, grily a jiné typy základen. Smíšené na základě štěrku, žuly, vápence, tuhost betonu je na úrovni g1-4, mobilita - n1-4.
  4. M250 B20. Podle tabulky je toto řešení nejoblíbenější, používá se při nalití monolitických základů soukromých domů. Značka M250 má potřebné vlastnosti, aby zaplnila základovou pásku malého soukromého domu, vytvořila spolehlivou slepou plochu, vybavila plot, hospodářské budovy. Je také vhodný pro přípravu terasy, terasy a používá se při výstavbě podlah v domě.
  5. Rozsah její aplikace je poměrně široký. M250 je mezilehlá vazba mezi M200 a M300, mnoho stavitelů dnes raději pracuje s ním, ačkoli ne tak dávno poptávka po tomto betonu nebyla příliš vysoká. Ale vyšší kvality a trvanlivost činí tuto směs nejoblíbenější v těchto dnech. Jako plniva se používá žula, štěrk a vápence. Mobilita roztoku je p14.

  Zpět do obsahu

  Jaké jsou nejspolehlivější značky betonu?

  Schéma pro stanovení plasticity betonového roztoku.

  1. M350 B25. Značka tohoto řešení se používá při výstavbě monolitických základů, sloupů a stropů pro nosníky, trámy, při stavbě misky pro bazény. Jako železobetonová konstrukce je tato značka nejvhodnější, v továrně vyrábí duté desky, složité výrobky. Pevnost betonu je vhodná i pro konstrukci desek na zemi. Jako plnivo se používá drcený kámen. Mobilita roztoku je n2-4.
  2. M400 B30. Takové řešení má vysokou pevnost, což umožňuje použití i při stavbě mostů, nosníků, výrobních budov. U základů a v soukromém bydlení může být tento beton použit pro výstavbu monolitických desek. Tabulka různých značek ukazuje, že síla a další vlastnosti tohoto řešení umožňují, aby byly použity téměř pro jakýkoli účel, i přes vyšší náklady než jiné značky. V souvislosti s náročnějšími požadavky M400 se dnes stále častěji objevují na staveništích. Smíšená malta je založena pouze na kvalitním cementu, pro tuto žulu se používá drcený kámen, často se používají různé přísady. Mobilita roztoku je pouze P3-4-5.
  3. M450 B35. Řešení takového betonu se používá při výstavbě tunelů metra. Taková směs se používá při konstrukci nosníků, stropů, příčných nosníků, zejména v případech, kdy je požadována pevnost a konstrukční tuhost, schopnost odolat vysokým nákladům. Zřídka se používá pro soukromé stavby, protože náklady na maltu jsou příliš vysoké a síla je zbytečná. Mobilita směsi je p3-5, samotné řešení je odolné i silným mrazům.
  4. M500 B40. Používá se pouze při konstrukci konstrukcí s velmi složitými vlastnostmi, v soukromé stavbě se téměř nikdy nepoužívá, protože dochází k jejímu vytvrzování příliš rychle a to ovlivňuje složitost práce. Navíc je jeho cena vysoká, což činí výstavbu soukromého domu nerentabilní. Při míchání se používají pouze žulové drti, často se používají různé přísady. Beton je odolný proti mrazu, vlhkosti, může být použit v konstrukci pod vodou.

  Dnes se v konstrukci používají různé typy betonových kompozic, každá z těchto značek má své vlastní vlastnosti a oblast použití. Při plánování práce je třeba použít speciální tabulky, které zobrazují všechny charakteristiky řešení. To vám umožní přesně určit, jaké řešení je pro jednotlivé struktury potřebné. Výše uvedená tabulka obsahuje všechny potřebné údaje pro konkrétní řešení.

  Ivan, v tomto případě musíte začít z 10-litrového kbelíku. Naplňte plný kbelík s pískem a přidejte 1/3 cementu, promícháme 10 litrů. nebo

  16. října 2015

  Jak je výpočet hotového betonu na 1 m2 M tloušťky potěru 5 cm? Kolik písku a cementu je pro to nutné? Aby nekupovali příliš mnoho. Chci.

  12. října 2015

  U různých stupňů betonu, pokud se měří podle objemu, se mění pouze poměr písku a sutiny k cementu a voda se vždy odebírá přesně z poloviny objemu cementu.

  20. října 2015

  Ivan, v tomto případě musíte začít z 10-litrového kbelíku. Naplňte plný kbelík s pískem a přidejte 1/3 cementu, promícháme 10 litrů. nebo

  16. října 2015

  Jak je výpočet hotového betonu na 1 m2 M tloušťky potěru 5 cm? Kolik písku a cementu je pro to nutné? Aby nekupovali příliš mnoho. Chci.

  12. října 2015

  U různých stupňů betonu, pokud se měří podle objemu, se mění pouze poměr písku a sutiny k cementu a voda se vždy odebírá přesně z poloviny objemu cementu.

  Několik doplňků: 1. Pokud potřebujete vysoce kvalitní hydroizolaci kapalného kaučuku, je žádoucí použít geotextil na celý povrch. Spotřeba.

  23. září 2015

  Jak a co dělat horní okraj podkladové obložení (přírodní kámen Plitnyak)?

  © Copyright 2014-2017, moifundament.ru

  • pracovat s nadací
  • Výztuž
  • Ochrana
  • Nástroje
  • Montáž
  • Dokončete
  • Řešení
  • Výpočet
  • Opravy
  • Zařízení
  • Typy nadací
  • Páska
  • Pilot
  • Sloupec
  • Deska
  • Ostatní
  • O webu
  • Otázky pro odborníka
  • Revize
  • Kontaktujte nás
  • Pracuje s nadací
   • Zpevnění základové vrstvy
   • Ochrana nadace
   • Nadace nástroje
   • Instalace nadace
   • Nadace končí
   • Základní malta
   • Výpočet nadace
   • Oprava nadace
   • Zařízení pro založení
  • Typy nadací
   • Stripová základna
   • Pilový základ
   • Založení pilíře
   • Podkladové desky

  Značka a stupeň betonu

  Stupeň pevnosti betonu je ukazatelem jeho pevnosti v tlaku, označené písmenem "M" a číslem od 50 do 1000. Číslo udává maximální přípustné zatížení betonu této značky (v kgf / cm 2). Značka určuje standardní pevnost betonu (v ideálních podmínkách).

  Značka hydroizolace ukazuje schopnost betonu neproudit vodu póry pod tlakem označenou písmenem "W" a čísly od 2 do 20. Čísla ukazují maximální tlak vody, kterému může beton odolat. Odolnost proti vodě je velmi důležitá při stavbě bazénů, vodních nádrží, podzemních a podvodních konstrukcí. U běžných budov se používá beton s nepromokavou značkou W2 nebo W4 /.

  Stupeň betonu mrazuvzdorností ukazuje, kolik cyklů mrznutí a rozmrazování, které beton může odolat stavu saturace vlhkostí bez významné ztráty pevnosti (povolené snížení pevnosti je 5%). Označeno písmenem "F" a číslem od 50 do 300, číslo udává počet cyklů zmrazování a rozmrazování, během nichž se síla nezmenšuje.

  Třída betonu je ukazatel, který bere v úvahu přípustnou chybu v kvalitě betonové směsi za předpokladu, že v nejméně 95% případů bude její pevnost v souladu s normou. To znamená, že třída betonu ukazuje svou skutečnou sílu.

  Tabulka značek a stupňů betonu

  Poměr třídy a jakosti betonu je uveden v tabulce:

  Průměrná síla této třídy (kg / cm2)

  Hlavní charakteristikou betonu je jeho pevnost v tlaku - tato vlastnost se odráží ve značce betonu. Síla značky se však okamžitě nedosahuje betonem, beton se postupně získává pevností po dobu čtyř týdnů.

  Beton je kamenný materiál, který vzniká v důsledku vytvrzování betonové směsi. Betonová směs pro nalévání monolitických podkladů se skládá ze smíšeného podílu cementu, písku, štěrku a vody.

  V tomto článku se budeme zabývat náklady na přípravu betonu a objednaným hotovým betonem pro nadaci.

  Mrazuvzdornost je důležitou vlastností betonu, která ukazuje, kolik cyklů mrznutí a rozmrazování může odolat a ztrácí ne více než 5% své síly. Zvyšování stupně betonu a použití speciálních přísad zvyšují odolnost proti mrazu.

  Datum vydání: 10/27/2014 3:25:29 PM

  © 2009-2016 "Vytvořte si vlastní ruce"
  Použití materiálů webu "Sestavte si vlastní ruce" je povoleno pouze v případě, že je umístěn aktivní hypertextový odkaz na zdroj.

  Dacha.news

  Která značka betonu se liší od třídy?

  Značka (třída) betonu je jeho hlavním ukazatelem pevnosti v tlaku (pevnosti). Pro zkoušení stupně betonu se z ní odlévají kostky s boky 150 mm, které se potom udržují po dobu 28 dnů za běžných podmínek vytvrzování. Další ověření se provádí stlačením získaných vzorků.

  Betonová třída je označena latinkou "M" a čísly v rozmezí od 50 do 1000, což znamená pevnost v tlaku v kg / cm². Nejčastěji v tomto rozsahu se používají hodnoty od 100 do 500. Současně je beton typu M350-M500 určen pro konstrukce, které mají zvláštní požadavky na pevnost, například mosty a hydraulické konstrukce. Vedle nich je zapotřebí zvláštního přístupu kvůli jejich rychlému ztuhnutí.

  Konkrétní třída je koncept, který se často používá v profesionálním prostředí. Její rozdíl od značky je zaručit bezpečnost stanovené síly. Pro stupeň je uvedena průměrná hodnota maximální pevnosti vzorků, zatímco třída betonu,

  podle SNiP 2.03.01-84 "Betonové a železobetonové konstrukce" znamená, že tento tlak může vydržet 95% vzorků. Třída betonu je označena latinským bukem "B" a čísly. Údaje ukazují trvalý tlak v megapaskálech (MPa). Například B15 znamená, že standardní kostky se stranou 150 mm vydrží tlak 15 MPa nebo asi 34 tun.

  Zde je tabulka, která podle GOST 26633-91 "Těžké a jemně zrnité betony. Specifikace "stanoví korespondenci mezi třídami a třídami betonu s koeficientem variace pevnosti betonu 13,5%:

  Stupnice betonového stolu.

  Tabulka poměru stupně a stupně betonu.

  V níže uvedené konkrétní tabulce uvidíte charakteristiku betonových tříd podle třídy pevnosti v tlaku. Další značka je určena odolností proti mrazu a odolnosti proti vodě za standardních zkušebních podmínek. Pod třídou betonu vyplývá jeho číselná charakteristika, stejně jako koeficient vlastností s garantovanou bezpečností 0,95. To znamená, že jeho vlastnosti musí být splněny ve 95 případech ze 100. Betonová třída je označena písmenem "B" a čísly od 1 do 60, tj. B-10, B-25, B-40 atd. Poměr mezi značkou a třídou pevnosti betonu je V = 13,5%. Příklad - třída B-10 má průměrnou pevnost 131 kgf / cm2 - nejbližší betonová třída je 150. Pro výpočet základů můžete použít kalkulačku základny.

  Značka betonu pro pevnost v tlaku

  Poměr pevnosti betonu, jednotlivých stupňů a tříd betonu pro pevnost v tlaku

  Třída pevnosti v tlaku betonu

  Konvenční stupeň betonu *, odpovídající třídě betonu pro pevnost v tlaku

  Beton všech druhů, kromě buněk

  Rozdíl od značky betonu,%

  Plastový beton

  Rozdíl od značky betonu,%

  Stupeň a třída betonu

  Třída a stupeň betonového stolu - poměr hodnot.

  • tradiční betonové podlahy (M200-M350);
  • železobetonové potěry (M500-M750);
  • polymerové cementové podlahy;
  • mozaikové podlahy.

  Přísady do betonu "Elastobeton-A" umožňují výrazné úspory při výstavbě betonových podlah,
  a zároveň získat odolnější, odolnější a odolnější podlahu.

  Jaká je značka a třída betonu

  Síla stlačování betonu se ve většině případů stanoví pomocí betonových kostek, které zničují ("rozdrtí") ve speciálních listech. Síla lisu při ničení krychle dělená plochou obličeje (která je "stlačena") je pevnost v tlaku.

  Stalo se tak, že pevnost betonu je vyjádřena ve dvou velikostech: třídě betonu a značce betonu. Jaký je jejich rozdíl?

  Třída betonu (V) je pevnost v tlaku křemíku betonu (v MPa) s jistotou (úroveň spolehlivosti) 0,95. To znamená, že hodnota "třídy betonu" bere v úvahu heterogenitu pevnosti betonu. Bez podrobností uvedeme číselný poměr tříd betonu a značky: B = 0,0764M (přijatý koeficient variace je 0,135). Značka M400 je tudíž o třídě B30.

  Značka betonu (M) je průměrná pevnost v tlaku betonu (kubický) v kgf / cm². Dříve byl v konstrukci železobetonových konstrukcí použit termín "značka betonu", ale od roku 1986 nebyl používán. Na základě zvyku se pojem "značka betonu" stále používá jak v monolitické konstrukci, tak při výstavbě betonových podlah.

  Třída betonu

  Při výstavbě široké škály prací. Téměř každý stupeň používá univerzální materiál - beton. Podle svého složení a kvality je rozdělen na několik typů. Je to velmi výhodné. Každý druh má své vlastní vlastnosti, což určuje jeho rozsah. Aby nedošlo k záměně v typu materiálu, byla vyvinuta speciální klasifikace betonu.

  Klasifikace pevnosti materiálu

  Hlavním parametrem, kterým se rozdělení na skupiny uskutečňuje, je síla materiálu. Velikost této charakteristiky je vyznačena třídou betonu a jeho značkou.

  Obecná koncepce značky betonu

  Oddělení betonu značkou je považováno za jednu z nejběžnějších klasifikací. Podle standardu je obvyklé označit toto kritérium písmenem M. Ukazatele mají rozsah od M50 do M1000.

  Dekódovací značení označuje průměrný stupeň stability materiálu během jeho stlačení. Čím vyšší je obsah cementu, tím vyšší je jeho pevnost. Tento koeficient se měří v kgf / m2 Cm.

  Obecná koncepce třídy

  Třída betonu je ukazatelem skutečné síly materiálu. To je hlavní charakteristika pískově-cementové malty. To znamená zatížení, které beton vydrží ve stlačení podél osy. Vypočítá se po úplném ztuhnutí materiálu.

  Třída je označena písmenem B a číslem, což znamená tlak v MPa, který musí betonová kostka o délce 15 cm vydržet v 95 případech ze 100.

  Metody stanovení pevnosti

  Betonové výrobky jsou testovány ve speciálních laboratořích metodou ovlivňování prototypů speciálním listem. Kromě toho existuje několik typů zkoušek pevnosti materiálu: pomocí ultrazvuku nebo pomocí šokového impulsu.

  Beton pro testování kvality musí být stanoven a zcela vytvrzen. K tomu je nutné dodržet časové období 28 kalendářních dnů. V laboratoři se studovaný materiál dodává v malých rozměrech o velikosti minimálně 15 až 15 cm. V případě, že část betonu nemůže být odstraněna, doporučuje se obrátit na odborníky pro výzkum na místě objektu.

  Výhody konkrétní klasifikace

  Určení stupně kvality betonu podle tříd a značek existuje a úzce spolupracuje. Obě klasifikace jsou založeny na stejném parametru - pevnosti betonu.

  Pro míchání různých typů betonu se provádí výpočet všech složek hotového roztoku. Shoda s proporcemi nemůže zaručit přesnou shodu s uvedenými charakteristikami stability. Tato charakteristika závisí také na kvalitě použitých složek: písek, plnivo, přísady a voda. Důležitým bodem, který je třeba vzít v úvahu, jsou podmínky pro nalévání cementové malty a kvalitu jejich nastavení.

  Složení stejné značky se může výrazně lišit svou silou, takže značka obsahuje informace o průměrné hodnotě. Pro přesnější určení tohoto parametru byla vyvinuta třídění do tříd betonu. Tato klasifikace umožňuje získat hodnotu zaručené pevnosti materiálu.

  Během výpočtů konstrukce poskytne třída spolehlivější informace, proto je tento parametr uveden v dokumentech o regulaci. Při nákupu v železářském skladu se používá klasifikace betonu podle značky.

  Poměr tříd se značkami

  Každá třída odpovídá konkrétní značce. Tabulka korespondence umožňuje snadné překládání jednoho jména do jiného.

  Stupně betonu a jeho charakteristiky v tabulce

  Třída a značky betonu a jejich charakteristiky, stejně jako další malta a hotový materiál, ukazují vlastnosti pevnosti a určují kvalitu materiálu při výběru pracovní směsi nebo poměr objemových poměrů pro individuální přípravu roztoku. Vlastnosti, jako je odolnost proti mrazu, nepropustnost vlhkosti a pohyblivost hmoty, patří do pomocné, ale regulované státními normami a SNiPs, proto v projektu stavebního objektu je nutné uvést třídu pevnosti betonu a další parametry označené přijatými jednotkami měření. Při individuální konstrukci je poměr betonové jakosti a stupně betonu často vybírán nebo připravován samotnou směsí bez doporučení odborníků, takže není nadbytečné, aby se o základních principech klasifikace dozvěděli.

  Definice a vlastnosti pevnosti materiálu

  Značka a třída betonu - co to je

  1. Pokud mluvit jazykem stavitelů, co znamená v praxi konkrétní třída? Jedná se o průměrné hodnoty pevnosti materiálu, jejichž hodnoty, jejichž odchylky od konstrukčních parametrů v rozsahu +/--5%. Tato chyba je malá, ale vysvětluje ji i skutečnost, že i při přísném dodržování poměrů a kvality složek směsi budou vždy existovat rozdíly mezi vypočtenými a reálnými ukazateli. Například obsah vlhkosti materiálu se může během dne měnit v různých směrech, čistota písku nebo cementu může záviset na dávce atd. Značka betonu a jeho aplikace v praxi musí být proto vybrány pro každý konkrétní konstrukční objekt;
  2. Co jsou konkrétní třídy ve stavebnictví, je zaručena pevnost, v digitálních indikátorech, která již obsahuje chybu. Třídu je nutno dodržet, aby se objasnily parametry směsi a samotný cement. Například označení třídy podle čísel za symbolem "B" je interpretováno jako zatížení, které může vytvrzený materiál odolat. Tento indikátor se měří v MPa nebo v kGs / cm2, kde 1 MPa se rovná 10,2 kGs / cm2. To znamená, že beton B12 nebo B30 může odolat zatížení 122,4 a 306 kgf / cm2.

  Ne vždy však koeficient 10.2 je konstantní hodnota, protože závisí na mnoha fyzických, přírodních a provozních faktorech. Například pro beton třídy B 1,5-B 5 bude chyba koeficientu 1,5 tříd, beton B7 a vyšší - 2,5 tříd a B30 a dále chyba bude 5 MPa nebo 51 kgf / cm2. Značky ≥ M 100 mají stupeň změny 50, nad M 600 - krok ≥ 100 kgf / cm2.

  Poměr pevnosti mezi těžkými třídami a značkami o faktoru 13,5%

  Závislost značek a tříd na dalších parametrech

  Uvedené značky a třídy materiálů jsou upraveny SNiP 2.03.01-84 a GOST 7473-2010. Pokud parametry třídy ukazují skutečnou pevnost materiálu (tj. Materiál je schopen odolat návrhovým zatížením měřeným v MPa při 95%), značka odráží pouze aritmetickou průměrnou pevnost vyjádřenou v kg / cm2. Třída je označena symbolem "B", její hodnoty mohou ležet uvnitř B 3,5-B 60 označené symbolem "M" a jeho vlastnosti se pohybují v rozmezí M 50-M 1000 v přírůstcích 50 a 100. Proto při konstrukci soukromých struktur mezi není obvyklé rozlišovat mezi třídou a značkou, ale proporce pro manuální přípravu směsi a požadavky na hotové směsi jsou zobrazeny pouze ve značkách.

  Níže uvedená tabulka odráží nejen konkrétní stupně a stupně, ale také následující další parametry:

  1. Mrazuvzdornost, která je označena symbolem "F" a udává počet cyklů mrznutí a rozmrazování materiálu, ke kterým může dojít během sezónního provozu. Čím vyšší je mrazuvzdornost, tím delší bude sloužit;
  2. Odolnost proti vlhkosti je označena symbolem "W" a je indikována v rozsahu W2-W20. Odolnost proti vodě je měřítkem pevnosti vazby materiálu a jeho schopnosti odolat vlhkosti. Čím větší je odolnost proti vodě, tím menší jsou mikrotrhlinky v hromadě a tím menší je možnost poškození konstrukce při práci při negativních teplotách;
  3. Pracovnost (pohyblivost) je označena symbolem "P" a jeho hodnota leží v rozmezí 1-5. Mobilita je dočasný parametr, který vyjadřuje schopnost pracovní směsi rovnoměrně naplnit formu (bednění) a rozložit ji pod gravitační působení bez zhutnění a podbíjení. Vysoce mobilní betony (například s indikátorem P4) se nalévají na těžko přístupných místech a při montáži standardních objektů se používá beton B10 s pohyblivostí P2 nebo P3.
  Co je mobilita nebo zpracovatelnost

  Značka betonu a třídy betonu

  Pokud si vyberete betonu špatného stupně - není možné postavit budovu, která přesně odpovídá požadovaným provozním charakteristikám. Volba je založena na výkonu betonové směsi. Pro zjednodušení orientace ve vlastnostech se objevila třída betonu. Závisí to na úrovni pevnosti, odolnosti proti mrazu atd.

  Co je konkrétní?

  Betonová malta - nejběžnější a nepostradatelný materiál ve stavebnictví. Bez ní je téměř nemožné vybudovat spolehlivou budovu nebo strukturu. Obecně je obtížné si představit normální konstrukční proces bez použití tohoto materiálu.

  Zvláště důležité při použití betonu jsou ukazatele síly. Tento parametr je věnován pozornost při navrhování budoucí struktury. Je třeba mít na paměti, že každá část konstrukce může být vyrobena z betonu různých tříd, pokud to dovolí výkonnostní požadavky. Proto je někdy racionální použít nižší klasifikace z klasifikace pro vytvoření struktur se sníženými požadavky na hustotu struktury.

  Betonová malta, ačkoli je široce používána pro stavební účely, ale jeho použití se neustále rozrůstá. Zvláštní hodnota je konkrétní se zvláštními hodnotami těchto ukazatelů:

  • Šetrnost k životnímu prostředí.
  • Mobilita
  • Odolnost proti prasklinám.
  • Trvanlivost
  • Tepelná odolnost.
  • Odolnost vůči mrazu.
  • Odolnost proti vlhkosti.

  Druhy a třídy betonu

  Různé druhy betonu

  Pokud jde o druh, je beton rozdělen na ně v závislosti na materiálu použitém jako vazebný prvek. Existují takové typy betonu:

  • Cement.
  • Asfalt.
  • Sádra.
  • Clay
  • Limy.
  • Silikát.

  Betony se také liší ve struktuře a vlastnostech plniva:

  • Zvláště lehké. Má sypnou hustotu nejvýše 0,5 T / m3.
  • Snadné Objemová hustota nižší než 18 T / m3. Má nízkou tepelnou vodivost, která umožňuje použití výlučně pro výstavbu plotů.
  • Těžké. Celková hmotnost je vyšší než 18 T / m3. Používá se pro výstavbu budov, které vyžadují velkou udržitelnost.
  • Obzvlášť těžké. Sypná hustota nad 27 T / m3. Používá se při výstavbě speciálních budov: jaderné elektrárny, laboratoře atd.

  Betonová řešení se mohou lišit ve vlastnostech:

  • Požární odolnost. Používá se při stavbě budov se zvýšenou požární odolností.
  • Odolný proti chladu. Mají zvýšenou odolnost proti poklesu teploty a jsou schopni udržet původní strukturu po opakovaném zmrazení / rozmrazování.
  • Voděodolný. Používá se při stavbě dolů, silnic a mostů. Jsou schopny odolat průniku vody, pokud je její tlak rovný nebo větší než 0,2 MPa.

  Charakteristika značek betonové směsi

  Třída betonu je vybrána na základě stanovených úkolů, proto se ve stavebnictví nepoužívají všechny její značky. Některé jsou příliš drahé a potřebná síla může být dosažena za méně peněz. Nejpoužívanější značky betonu:

  • M100 V7.5. Používá se k vytvoření ložního prádla. Nalít se přímo na polštář v malém množství. Pak vyztužení a vytvoření základů betonové směsi větší síly.
  • M150 V12.5. Aplikoval se na potěr v procesu vytváření monolitických desek, vytvářejí základy pro ploty a vytváří malou hmotu.
  • M200 B15. Vhodné pro tvorbu slepé oblasti, polštáře monolitické základny, stejně jako vytvořit různé typy základů soukromých domů.
  • M250 B20 Tento typ betonové směsi je nejběžnější volbou při výstavbě domů. Je univerzální v aplikaci a používá se k vytvoření stropů, pavilonů, plotů a dalších.
  Tabulka spotřeby cementu v závislosti na značce

  Značka betonu je hlavním ukazatelem její síly a závisí na řadě faktorů:

  • Hustota materiálů používaných k vytváření betonu.
  • Kvalitativní indikátory látek používaných jako pojivový materiál.
  • Z poměru vody k cementu.

  Betony jsou také rozděleny na světlo a normální. M10,15,25,35,50,75,100,150,200 patří k prvnímu a ostatním k druhému.

  Konkrétní výpočet

  Tabulka poměrů značek a stupňů směsi betonu

  Tato data slouží k pochopení jaké třídy betonu má určitá značka.

  Tabulka vyhovující třídě, odolnosti proti vodě a odolnosti proti mrazu

  Zvýšení síly značky ovlivňuje zvýšení odolnosti vůči vodě a mrazu. Níže jsou uvedeny údaje o shodě těchto parametrů pro běžné značky.

  Index mrazuvzdornosti ovlivňuje schopnost materiálu odolat mrazu / rozmrazení bez zničení vlastní konstrukce. Je známo, že při nízkých teplotách se voda rozšiřuje v objemech, plní mikropóry z cementu a dalších materiálů, což má zničující účinek. Z toho vyplývá, že nižší hustota materiálu přispívá k většímu průniku vody do jeho struktury - to snižuje odolnost proti mrazu.

  Schopnost odolat mrazu je jedním z hlavních kritérií, na kterých závisí třída betonu. Je obzvláště důležité věnovat pozornost tomu v těch oblastech, pro které jsou kritické teploty běžné. Hlavní část budov se nachází na ulici, na nich se dostane vlhkost, zmrznou a rozmrazí. Je-li budova zkonstruována z betonové směsi s nízkým stupněm mrazuvzdornosti, je možné náhlé vytváření poškození různých úrovní složitosti.

  Správná volba betonu založená na odolnosti proti mrazu a vlhkosti pomůže vybudovat budovu, která splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Při určování optimální třídy betonového řešení zvažte nejen odhadovanou váhu budoucí struktury, ale i stupeň vlivu kritických teplot a vlhkosti na ni. Pokud tyto faktory nezanedbáte - struktura bude trvat dlouho a bude mít vynikající výkon.