Co dělat, když se nadace rozpadne a rozpadá se po zimě

Co je třeba udělat, když se nadace rozpadne a rozpadne se? Majitelé soukromých domů se často setkávají s podobným problémem. Je zcela logické, že nespravedlivé položení základny je plné následků. Stává se však, že struktura byla vystavena rozpadu, která byla postavena v souladu se všemi pravidly a předpisy. Před zahájením opravy byste měli pochopit příčiny deformace základny a zvážit všechny možnosti opravy poškození.

"Symptomy" rozpadající se základny

Je velmi důležité co nejdříve pochopit, že základní základ byl zničen. Pokud bude majitel domu počkat na okamžik, kdy dojde k erozi, bude oprava vyžadovat značné fyzické, dočasné a materiálové náklady. Kromě toho bude nutné opravit nejen nadaci, ale i stěny budovy.

Chcete-li ochránit budovu, stojí za to zkontrolovat její stav. Za tímto účelem není třeba nakupovat speciální vybavení, stačí vizuální kontrola nadace.

Existuje několik znaků, které naznačují, že nadace ztrácí trvanlivost a spolehlivost:

 • Trhliny jakékoli velikosti - říkají o nerovnoměrném smršťování budovy, v důsledku čehož došlo k poškození základu;
 • Změny úrovně terénu;
 • Oslabení podšívky - naznačuje, že konstrukce struktury používala materiály špatné kvality;
 • Malé porušení horizontální úrovně podlahy v budově - signalizující nepříznivé procesy vedoucí k erozi nadace;
 • Nadměrná vlhkost.

Příčiny zničení

Nejprve potřebujete zjistit příčinu problému, který vám umožní zvolit si nejefektivnější způsob opravy. Pokud ignorujete tento krok, úsilí vynaložené na odstranění rozpadu bude marné.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují rozkladnou základnu, patří:

 • Neschopnost technologie při stavbě základů. Výběr nekvalitních stavebních materiálů, nedostatečná hloubka uložení, chyby provedené ve výpočtech a při návrhu jsou velmi škodlivé pro stav hotových základů;
 • Výběr nesprávného typu základny. Nesprávně zvolená konstrukce bude mít nízkou nosnost a nebude schopna odolat hmotnosti konstrukce;
 • Nerovnoměrné smrštění doma. Aby nedocházelo k nebezpečným důsledkům, je třeba dbát na udržení základny. Vhodným řešením by bylo zvýšit plochu základny silným připojením ke starému základu;
 • Nestabilní půda na místě. Jedna z nejběžnějších příčin ničení základny, kterou nelze eliminovat. Výstupem bude dodatečné zpevnění základny a stěn budovy;
 • Použití nekvalitní izolace při zakládání zařízení. V této situaci bude struktura trpět půdními a sedimentárními vodami, sezónními záplavy (což je důvod, proč se nadace velmi rozpadá po zimě). Pro zajištění budovy je třeba dbát na vytvoření systému pro vypouštění vody ze základny;
 • Obnova budovy. Taková manipulace vede k posunutí nebo násobení zatížení přenášeného na základ. Z tohoto důvodu se jeho části, které jsou vystaveny největšímu zatížení, začínají rozpadat.

Příslušná oprava sprchové základny

Co je třeba udělat v situaci, kdy nebylo možné vyhnout se rozpadu nadace? Pokud se konstrukce úplně zhroutila a eroze způsobila deformaci stěn konstrukce, bude nutné provést úplnou výměnu základů.

Prvním krokem je nahradit prvky, které mají největší váhu: rohy, plochy pod okny a uličky. Pro tento účel se používá postup postupného odlévání železobetonového železobetonu. Nesmíme zapomínat, že každá nahrazená část musí mít výztužnou vazbu. To posílí nový základ.

Pokud existuje šance na rekonstrukci vadné, rozštěpené struktury, provádění předchozího postupu je nepraktické. Bude to stačit doplnit základnu - vybudovat chybějící část a navázat strukturu.

Opravy pomocí klipů

Někteří vývojáři se domnívají, že síla základny závisí na době roku, kdy došlo k jejímu poklesu. Pokud se návrh ztrojnásobil podle všech pravidel, pak nezáleží na tom, které období bylo v době založení (leto, podzim). Nadace se rozpadá. Co dělat v této situaci?

Dosud bylo obzvláště oblíbené použití betonových a železobetonových svorek pro rekonstrukci rozpadající se základny. Technologií je posílení základny, aby se zastavila další eroze. Je třeba říci, že opravy musí být prováděny s velkou opatrností, protože poškozená konstrukce je obzvláště křehká a je možné ji ještě více poškodit.

Pokud jsou stěny budovy z cihel, kopání se nedá provést. Posílení tohoto základu může být pouze prostřednictvím rozšíření jeho oblasti. Pro tento účel se používají železobetonové spony, které jsou instalovány zvenčí i uvnitř.

Práce jsou prováděny v několika etapách:

 • Vykopněte příkop. Na okrajích domu (co nejblíže k základně) je vykopáno vybrání o šířce 50 cm. Hloubka výkopu je podobná hloubce základů;
 • Povrch podkladu je vyčištěn z rozpadajících se vrstev;
 • Nadace je potažena základním nátěrem;
 • Kotvy jsou instalovány podél obvodu konstrukce (krok - 50-100 cm);
 • Otvory jsou vyvrtány do kotev;
 • Armatura je instalována do otvorů, což je spojovací prvek starého a doplňkového základu;
 • Předem připravený výkop je nalit betonem.

Zrání betonu bude trvat 28 dní, během této doby musí být struktura navlhčena vodou.

Poslední etapa dokončující opravu rozpadající se základny je hydroizolace. Profesionální stavitelé doporučují velmi zodpovědný přístup k práci samotné a používají pouze vysoce kvalitní vodoodpudivé materiály. Koneckonců, vysoce kvalitní hydroizolace je jedním z garantů stability základny.

Bez ohledu na to, jak zodpovědně by se mistr přiblížil nalití základní struktury, je pravděpodobné, že se časem začne deformovat. Když se objeví první známky eroze, je nutné co nejrychleji zahájit opravu, neboť zničení základní konstrukce způsobí zničení celé struktury.

Oprava monolitické základny:

Specialista vám řekne, co dělat, pokud se nadace rozpadá:

Co když se nadace rozpadne nebo se rozpadne?

Bez ohledu na to, jak dobrý a spolehlivý je nadace, pravděpodobnost, že se začne rozpadat nebo trhliny s časem, zůstává poměrně vysoká.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují skutečnost, že se nadace rozkládá, jsou následující: porušení technologie při stavbě soklu, nesprávný výběr typu nadace, nerovnoměrné smrštění budovy, nevhodná půda, špatná hydroizolace, sanace domu.

Tento problém by měl být vyřešen co nejrychleji, protože porušení jeho struktury způsobí značné škody celé budově.

Hlavní příznaky a příčiny rozpadu nadace

Je velmi důležité si včas uvědomit, že se nadace začala rozpadat.

Pokud počkáte na okamžik, kdy bude zničení zřejmé, zvyšuje se riziko, že oprava bude vyžadovat spoustu času a peněz.

Nemluvě o tom, že s největší pravděpodobností bude nutné opravit nejen samotnou základnu, ale již stěny. Proto je lepší monitorovat a pravidelně kontrolovat stav budovy. Chcete-li to provést, nemusíte mít specializovaná zařízení, postačí pouze vizuální prohlídka.

Známky, které naznačují, že nadace ztrácí sílu a spolehlivost:

 1. Trhliny jakékoliv délky a hloubky na povrchu a stěnách domu mohou naznačovat, že dům se potopí nebo nerovnoměrně zmenšuje a v důsledku toho je suterén poškozen.
 2. Delaminace povrchu znamená, že materiály, ze kterých byl základ vyroben, jsou velmi špatné kvality.
 3. Dokonce i nejmenší porušení horizontální úrovně podlahy v domě je signálem, že se začaly procesy, které nepříznivě ovlivňují stav nadace.
 4. Změna hladiny půdy.
 5. Kapacita vlhkosti.

Předtím, než začnete přímo k opravě, musíte zjistit, co je příčinou tohoto problému. Záleží na tom, jak přesně a jak efektivně je možné je vyloučit. Bez toho by opravy domů jednoduše neměly smysl.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují skutečnost, že se nadace rozkládá, jsou následující:

 1. Porušení technologie při výstavbě suterénu: špatná volba stavebních materiálů, malá hloubka, nepřesně vypočítané rozměry základů.
 2. Špatný výběr typu nadace, který může vést k tomu, že z této struktury nemohl vydržet zatížení.
 3. Nerovnoměrné smrštění budovy. Aby tento problém nevedl k závažným důsledkům, je nutné zajistit podstavec. Nejbezpečnějším krokem bude rozšíření základní plochy nadstavby s pevným připojením ke staré základně.
 4. Nevhodná půda je velmi častým důvodem, který nelze vyloučit, takže je třeba důkladně posílit jak základnu, tak stěny domu. Například odlévání dalších pilířů s rozšířenou základnou může pomoci.
 5. Špatná hydroizolace a následně zničení podzemní struktury odpadních a podzemních vod. Oprava je velmi nebezpečné, protože pro to bude nutné vykopat základnu domu, resp. Existuje riziko opětovného smrštění. Nejoptimálnějším řešením je systém pro odstranění vlhkosti ze základny, včetně švestek a odtoků ze střechy.
 6. Přebudování domu. Zatížení se může zvýšit nebo posunout, není rovnoměrně přenášeno do základů, což způsobí, že některé části pod tlakem, které jsou příliš vysoké pro ně, se začnou zhroutit.

Jak správně opravit volné základy

Pokud se nedá vyhnout rozpadu založení domu a došlo k jeho úplnému zničení, což vedlo k porušení struktury zeď, mělo by to být zcela nahrazeno. Za prvé se mění části, na kterých klesá největší zatížení - to jsou rohy, zóny pod okny a v blízkosti uliček. Pro tento účel se používá postupné odlévání železobetonu. Je důležité si uvědomit, že všechny díly, které budou vyměněny, musí obsahovat výztužná vázání. To přinese sílu nové nadaci. Pokud však máte stále možnost "zachránit" poškozenou, rozdělenou základnu, neměli byste provádět takové složité procedury. Můžete jednoduše přidat chybějící šířku nadace a vázat ji na základnu.

Renovace základů s klipsy

Posilování základů pomocí klipů.

 1. Základní nátěr.
 2. Kotvy.
 3. Armatura.
 4. Klipy.
 5. Cementová písková malta.

Velmi běžnou metodou dnešní doby pro rekonstrukci základny, která je sprchována, je použití betonových a železobetonových svorek. Principem této opravy je posílení návrhu základny, aby se zabránilo dalšímu zničení. Je třeba poznamenat, že veškerá práce musí být provedena velmi pečlivě, protože poškozená základna je velmi křehká a pravděpodobnost poškození je dokonce ještě dost vysoká.

Pokud jsou stěny domu zděné, pak je kopání přísně zakázáno. Jediným způsobem, jak posílit nadaci, je rozšířit její základ. Pro tento účel se používají železobetonové spony, které by měly být pokud možno instalovány uvnitř i venku.

Nejprve musíte vykopat příkop, jehož šířka by měla být asi 0,5 m, kolem obvodu a co nejblíže k základům. Jeho hloubka se rovná hloubce základové základny.

Očistěte povrch základny, odstraňte všechny rozpadlé vrstvy, pak opatrně pokryjte základním nátěrem. Další krok: nainstalujte kotvy kolem obvodu ve vzdálenosti 0,5-1 m od sebe. Potřebují vyvrtat otvory, do kterých je pak vložena armatura. To bude spojení mezi starými a novými základy. Po dokončení všech předchozích kroků můžete začátkem výplně předem vykopat cementovou pískovou maltou. Pokud je zničení starého sklepa nevýznamné, můžete použít standardní poměr: 1 díl cementu na 3 díly písku. Pokud se však nadace rozpadne velmi silně a jeho stav je blízký kritickému, musí se zvýšit procento cementu. Dokud je povrch nově naplněného podkladu zcela suchý, měl by být pravidelně posypán vodou. To pomůže vyhnout se praskání.

A jako konečný krok rekonstrukce zhrouceného nadace, odborníci důrazně doporučují výrobu vysoce kvalitní hydroizolace, aby se zabránilo problémům s rozpadem suterénu v budoucnu.

Rozpadavý základ

Dobrý den. Řekni mi, co mám dělat? V loňském roce byla zaplavena základna garáže 6 * 7,5 m. Po nějaké době byla postavena garáž s druhým patrem (podkroví), garáž byla téměř dokončena, interiér byl ponechán. Objevil se však problém, nadace se rozpadá, neexistují žádné praskliny. Co s tím můžete dělat?

Díky, Ivan, Domodedovo.

Ahoj, Ivan z Domodedova!

Při posuzování podle vašeho popisu máte s největší pravděpodobností pruhový základ, věřím, že je posílen, protože na jeho viditelných stranách nejsou žádné viditelné trhliny. A skutečnost, že dochází k rozpadu nadace, naznačuje nedodržení technologie její výstavby.

Důvodem může být nesprávný poměr přípravy betonové směsi, jinými slovy spousta písku a možná štěrku a malého cementu. Kromě toho byl cement pro přípravu daleko od nejvyšší známky.

Vzali nedostatečné množství vody, nepřiměřené k základním částem betonu. Je možné, že se to dělo za horkého počasí a nepřijímalo ochranné opatření proti rychlému vysychání (základy by měly být pokryty krycím materiálem a vodou). Mohl začít konstrukci stěn příliš rychle, to znamená, nedovolil základům stát a získat, pokud ne úplné, pak minimální dostatečnou sílu. Mohly by existovat i jiné důvody - přítomnost solí, nedostatek hydroizolace atd.

Co lze udělat? Chcete-li zcela obnovit základnu, samozřejmě nebudete. V takových případech stále doufají, že nadace je víceméně trvanlivá a bude odolávat dalšímu tlaku z prvního patra a podkroví.

A aby se zabránilo štěpení na základně, nejčastěji kolem obvodu garáže, je bednění okrajových desek postaveno na výšku této základny. Opravte je a nalijte beton do prostoru mezi základnou a bednicí. Připravováno s ohledem na poměr složek. Například k přípravě jednoho kubického metru betonu ve vašem případě, vezměte cement 400 stupňů - jedna část, písek - jeden a půl dílů, štěrk nebo drcený kámen - jen přes 3 části, voda - polovina. Výpočet je poněkud drsný, můžete si ho přesněji vzít.

Šířka vylitého pásu se může pohybovat od 10 do 15 centimetrů. Mělo by být vyztužené armatury F12 - 14 milimetrů. Následně je bednění odstraněno (asi za týden). Poté je užitečné učinit slepý prostor kolem garáže, také zpevněný, široký nejméně 60 cm, se svahem od stěny garáže.

Je-li štěpení suterénu základny zanedbatelné, je to někdy prováděno prostým utažením oka na něj (zdiva svařovaná, tkanina nebo jen řetězová vazba), nanesením vrstvy omítky.

Zde je velmi krátká moje vize vašeho problému. To nevylučuje použití jiných možností opravy.

Další otázky týkající se opravy základních bytů:

Zeptejte se Semenych (autor materiálů)

Náš web je pravidelně aktualizován zajímavými a jedinečnými materiály a články na téma řeziva, stavebních materiálů a práce, poskytuje autorův názor a znalosti o skutečném šabasníkovi s více než 15 lety zkušeností. Tam je sekce - zábavné příběhy shabashniki. Chcete-li o tom informovat, přihlaste se k odběru bulletinu našeho webu. Nepřevedení vaší adresy třetím osobám je zaručeno.

Co dělat s nadací? Nemůžu spát, nemohu se dívat

Obecně, začnu s pozadím: před 7 lety bylo založení mého domu velmi těžké (zdánlivě, stavitelé nalili nejlepší část cementu vlevo). Dlouhou dobu jsem se na to podívala a rozhodla se ji nalít. Vyvrtejte ho po obvodu zasunutého výztuže (drát 6-8 mm), položte bednění a znovu naplňte. Všechno bylo dobré po dobu 3 let, ale začalo se znovu rozpadat. Co je teď s ním lépe? Pokud ho omítnete, pomůže to? Obecně je připraven na vaše připomínky.

Nezapomínáte na vlhkost nadace. Pokud neprobíhá izolace, prakticky se v průběhu času nasype nějaký beton. S výjimečnou výjimkou vysoké kvality. prováděné speciálními technologiemi. Takže pro začátek řešit vlhkost, ale spíše s důvodem, který potřebujete. Ale drát jako výztuž by neměl hýčkat tohle. A pokud nebyl uveden cement a beton byl položen bez vibrátoru, bylo to špatné. Ale vše je opravováno. A vše je fixovatelné. Je to jen otázka rozhodnutí a peněz. Muddy jen tuto práci, prostřednictvím internetových rad, abych dal jen základní věci. Lepší je samozřejmě, že na místě najdete specialistu. Když vše zkontrolujete s očima a pery, je snadnější je vyřešit

Beton se zhroutí a rozpadá - co dělat?

Beton je stavební materiál, který se získává smícháním písku, cementu, sutin a vody a v případě potřeby může mít speciální přísady ke zvýšení pevnosti roztoku. Beton má mnoho výhod: mrazuvzdornost, odolnost proti vodě, vysoká pevnost a dlouhověkost. Různé stavební prvky jsou zhotoveny z betonové malty a stavěny budovy a stavby. Ale, stejně jako jakýkoliv stavební materiál, beton je zvláště deformován a rozpadává se. Proč jsou betonové konstrukce zničeny a co dělat, když se beton rozpadne? Takové otázky se dotýkají majitelů nemovitostí, kteří rozpadli konkrétního řešení, pak hledají možnosti, jak tento problém odstranit a zabránit jeho dalšímu vzdělávání.

Jaký je důvod pro zničení betonu?

Přes pevnost betonu je náchylná k zničení vlivem následujících faktorů:

 • Vlhkost, která proniká do pórů roztoku během období negativních teplot, se rozšiřuje a vytváří zvýšené dutiny. Když teplota vzduchu stoupá, dochází k poklesu objemu pórů, což vede k plnění vytvořených dutin vlhkostí. V důsledku toho se praskliny mezi dutinami a betonovým povrchem zhroutily.
 • Teplota klesá. Aby se zabránilo zhoršování složení betonu vlivem změn teploty, zaplavený povrch je chráněn izolačním materiálem nebo mrazuvzdorným roztokem.
Zpět do obsahu

Proč se beton rozpadá?

Beton se rozpadá z následujících důvodů:

 • Ve stádiu nalévání struktury bylo použito řešení s nízkou kvalitou. Mohlo to být špatný cement nebo jeho část, která byla nesprávně brána k vytvoření konkrétní směsi. Ale to je nepravděpodobný důvod.
 • Hlavním důvodem vzniku deformací v betonu je voda. Betonová směs perfektně pohlcuje vodu, která při teplotách pod nulou zmrzne a rozšiřuje objem a vyplňuje póry. Když teplota stoupá, voda se rozmrazí a v pórech se vytvoří prostor pro novou kapalinu. Proces se opakuje a nakonec vede ke zničení betonových konstrukcí.
 • V procesu přípravy pracovní směsi byla odebrána velké množství vody. Nadměrná voda snižuje pevnost povrchu betonu.
 • Nesprávná údržba stavebního materiálu v době práce. Po nalijení pracovní směsi je třeba ji první tři dny zavlažovat vodou. Při nalití malty do bednění je nutno pečlivě utěsnit, pak se struktura směsi stává homogenní a poréznost betonu se snižuje.
Zpět do obsahu

Jak zabránit rozpadu betonu?

Aby se zabránilo rozpadu betonu během provozu, dodržují se následující doporučení:

 • při výrobě betonového roztoku se k němu přidávají speciální přísady, které jsou schopny odpudit vodu;
 • zahrnují plastifikátory ve směsi, které zajistí homogenní strukturu roztoku a zvýší jeho pevnost;
 • již naplněný roztok je impregnován hydrofobním prostředkem;
 • Ujistěte se, že v horké sezóně nepoužívejte speciální zařízení;
 • při konstantní vlhkosti konstrukce je povrch za pomoci speciálního zařízení impregnován pod tlakem;
 • Důležité je zajistit řádnou péči o naplněnou plochu a předčasně nevyužít konstrukci, betonová malta získává své pevnostní vlastnosti 28 dní po instalaci.
Zpět do obsahu

Rozpadl nadace, co dělat?

Důležité je včas věnovat pozornost tomu, že se začaly rozpadat základy budov a staveb. Všimněme si prvních příznaků deformace nadace, neměli byste opožďovat opravu, jinak by v budoucnu trvalo mnohem více peněz a času na obnovení. Pozdější vyloučení problému bude znamenat zničení stěn. Proto je nutné pravidelně kontrolovat stavbu a zkontrolovat její pevnost a spolehlivost. Abychom pochopili, že se nadace rozpadla, je to možné z následujících znaků:

 • Odlupujte dokončovací materiál. To se může stát, pokud by byly vybrány materiály nízké kvality pro stavbu nadace.
 • Trhliny na podstavci a na celém povrchu domu mohou naznačovat úbytek budovy a nerovnoměrné sezení.
 • Kapacita vlhkosti.
 • Porušená horizontální úroveň podlahy. Tato vada jasně ukazuje, že deformace základů domu byla zahájena.
 • Úroveň půdy se změnila.

Před zahájením opravy obnovte základ, zjistěte příčiny poškození, jejichž typ určuje způsob, jak problém vyřešit. Po příčinách deformace zjištěného nadace postupujte k jeho opravě. Úplná náhrada základů budov je nutná v případě úplného zničení nadace s porušením stěnové konstrukce. První věcí, kterou je třeba nahradit, jsou konstrukční prvky, které představují největší zatížení.

Proces obnovy zničené základny zahrnuje postupné lití s ​​výztuží. Tato metoda zvýší sílu nové základny. Postupné odlévání se provádí, pokud není možné uložit poškozený základ, ve všech ostatních případech není nutné použít takovou složitou metodu. Bude to stačit jen na zaplnění chybějícího kusu základny a připevnění k základně.

Aby se nadace v budoucnu nezhroutila, musíte neustále kontrolovat strany budov a provádět pravidelnou kompetentní péči o ně. V kvalitě péče znamenají tepelnou ochranu nadace a prevenci jejího zaplavení.

Závěr

Beton je odolný stavební materiál se stovkami let. Nic však není věčné! Beton je také vystaven různým deformacím, zejména rozpadům. Aby nedošlo k rozpadu betonu, měli byste určit příčinu závady a teprve potom provést obnovu základů budov.

Ale to bude ještě lepší, pokud se betonová směs vůbec nerozpadne, a proto musíte provést preventivní metody zaměřené na zachování pevnosti betonu.

Co dělat, když je základna sprchována

Základ je nejdůležitější částí budovy nebo struktury, na níž jsou uložena všechna zatížení. Pro jeho konstrukci používají beton, dřevo, štěrk, železobeton. Co dělat, když se nadace rozpadne? Může být sestaven a monolitický. Nadace je rozdělena do několika typů: pilot, pevná, pásková a sloupcovitá.

Kvůli základní deformaci se na budovách objevují různé trhliny. Podklad a stěny se mohou z důvodu korozi a mechanického poškození zhroutit. Deformace začíná sebemenšími konstruktivními chybami, také kvůli chybě při návrhu a výrobě.

Aby se ujistilo, že je základna sprchována, existuje několik znaků:

 1. Na budově se objevují různé délky a hloubky trhlin.
 2. Povrch na stěnách a suterénu se může postupně odtrhnout. To závisí na kvalitě licího materiálu.
 3. Pokud podlaha v domě začala trochu klesat, pak se stav cementu stává kritickým.
 4. Kvalita cementu a nalévání závisí na samotné půdě.
 5. Velký význam pro vylučování je obsah vlhkosti v suterénu. To napomáhá ochraně proti vodě.

Před zdokonalením suterénu byste měli určitě zjistit příčinu jeho vylučování. Pak už rozhodnete o způsobu opravy.

Několik faktorů vyniká, kvůli kterým se základna budovy rozpadá:

 • Při stavbě základny byla přerušena technologie. Byly vybrány nesprávné materiály. Velikost nadace byla naprosto nepřesná.
 • Špatně zvedl typ nadace. Každému typu je přiřazena určitá zátěž.
 • Špatná půda. Tento problém nelze vyřešit. Při stavbě je však nutné upevnit základy a stěny budovy.
 • Špatná hydroizolace. Je-li v blízkosti suterénu a stěn velké množství odpadu a podzemní vody, struktura nadace se zhroutí.
 • Pokud se v domě uskutečnila přestavba, začnou se rozpadat ty části základů, na kterých byla uložena velká zátěž.

Nadace lze opravit vlastními rukama.

Časem se dokonce i nejsilnější základy budovy mohou začít rozpadat. Můžete opravit rozpadavý základ se svými vlastními rukama. Nejprve musíte vybrat typ. Pokud je dům zhotoven z kulatiny, je nejvhodnější monolitický základ železobetonové pásky. Koruny musí být rovnoměrné. Jejich délka musí být nejméně 6,5 metrů. Pokud dům není na rovinném povrchu, ale na svahu, je lepší udělat šroub.

Chcete-li zahájit opravu nadace, musíte dům zvednout. To se provádí pomocí zdířek. Musí být instalovány ve všech rozích, pod všemi okny a dveřmi. Jedná se o nejčastěji nabitá místa. Nové protokoly jsou okamžitě ošetřeny antiseptikem. Pro každý roh v domě je třeba vytvořit plošinu s betonovým pilířem. Výška sloupků musí být ve výšce pásky. Na betonových pilířích je nutné vytvořit rohy pro základnu. Jejich výška by měla být asi dvě cihly. Pod páskou je nutné nalít štěrk, ucpat ji. Pak nainstalujte bednění a příslušenství.

Pod každou stěnou je třeba vyčistit prostor. Další bednění je vystaveno. V suterénu výklenku musí být utěsněno zdivem. Se zdířkou dolů dům na místě. Můžete také opravit rozpadnou základnu sami pomocí klipů.

Práce s klipem musí být velmi opatrná. Opravu poškozeného podkladu by měla pečlivě opravit, během provozu se může dále rozpadat. Pokud jsou stěny domu z cihel, pak podkopání je přísně zakázáno. Pro posílení nadace je třeba, aby její základ byl širší. Pro rozšíření pomůže zesílení klips. Měly by být umístěny mimo budovu a pokud možno uvnitř budovy.

Nejprve musíte vykopat příkop. Jeho šířka by měla být kolem 0,5 metru kolem obvodu základny budovy. Musíte to kopat bližší ke stěnám. Povrch starého podkladu musí být vyčištěn. Všechny vrstvy, které již začínají klesat, by měly být odstraněny. Po čištění je povrch základny potažen základním nátěrem.

Kolem obvodu základny je nutné kotvy položit. Vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout jeden metr. Otvory musí být vyvrtány uvnitř kotvení. Kování se vkládá do těchto otvorů. Právě tyto ventily spojují celý základ. Výkop by měl být nalít s pískovou maltou a nahoře s cementem. Zatímco povrch základny vysuší, musí být posypán vodou. Tím ochráníte celý povrch před prasklinami.

Konstrukce páskové základny

Stuha pásu je často nalita pod těžké stěny. Měl by být nalit kolem obvodu celého domu a pod nosnými stěnami. K tomu potřebujete spoustu materiálu a spoustu času. Proces budování pásového podkladu je časově náročný, ale při jeho realizaci je velmi jednoduchý.

Pokud se půda základů pásu rozpadá, znamená to, že práce byla provedena nesprávně. Abyste správně naplnili základ, je třeba určit typ povrchové půdy a hloubku vody v zemi. Před zahájením práce je nutné vyčistit celý prostor zbytků. Horní vrstva zeminy musí být odstraněna.

Před naplněním základů se vykopává výkop. Písek musí být nalit do příkopu. Získejte pískový polštář. Její výška musí být nejméně 15 cm. Každá vrstva musí být naplněna vodou a troškou.

Pak je nainstalován bednění. Je sestaven s ozdobnými deskami. Na armatury se používají kovové tyče. Měly by ležet podél osy a napříč. Výstuha je připevněna k bednění s drátem.

V bednění, aby se nalil beton. Nejvyšší vrstva betonu musí být vyrovnána hladítkem. Horní posypte suchým cementem. Díky němu okamžitě uchopí horní vrstvu betonu, nebudou žádné praskliny. Pokud je počasí slunečné a horké, je nutné pravidelně mokrý beton a zabránit prasknutí.

Nadace je sprchována...

Tak co dělat, když se nadace rozpadá těsně před vašima očima? Nadace je rozdrcena kvůli tomu, že když se nadace nalila, neoznámily to cementu. Také, jestliže jíl byl smíšený během stavby, to by mohlo být také důvod pro vysazení horní vrstvy nadace. Bez opravy nestačí! K tomu, aby se nadace nerozpadala, bude zapotřebí mnoho práce. Nejprve odstraňte horní vrstvu, která je sprchována. Úplně vyčistěte. Co nejblíže k základům, vykopněte čistý příkop, zakryjte je pískem a utáhněte, jak nejlépe můžete.

Základová výztuž by měla být instalována na horních vrstvách. Pak se stěny přestanou míchat a praskat. Mělo by to udělat dobrou hydroizolaci. K tomu je nutné zakrýt horní část betonu asfaltovým tmelem. Nahoře - položte vrstvu krytinového materiálu.

Ne každý ví, co má dělat, aby se nadace nerozpadala. Vzhledem k tomu, že pro každý typ nadace existují různé důvody, proč se to děje. Aby se zabránilo vylupování základové vrstvy, je nutné zajistit vysokou kvalitu hydroizolace. Protože při pádu vody se hromadí v blízkosti hromady, pak proniká do malých trhlin. A když začne studená voda, zmrzne a prostě rozbije beton zevnitř. Vodotěsnost by měla být provedena ihned během prvního odlévání základů. Pak bude mnohem lepší než po betlémském zálivu.

Piloty pro upevnění

Pro nadaci se používají různé piloty. Například z oceli. Jsou velmi těžké, a proto je nemožné je nainstalovat sami, budete potřebovat jeřáb na to. Ocelové piloty je třeba okamžitě ošetřit, jinak korodují. Hromady jsou vhodné pro použití v místech, kde nejčastěji převládají mrazy - kde je podzemní voda velmi bohatá, i když je reliéf poměrně komplikovaný a nerovný.

Hromady dřeva. To je velmi nepopulární materiál. Protože hromady dřeva nejsou příliš dlouhé. Musí být také zpracováváno, ale před zpracováním je nutné spálit hromady s foukačkou. Pak se plísně nerozmnoží. Můžete také zabalit hromadu s ruberoid piloty. To výrazně prodlouží dobu trvanlivosti.

Pilotové piloty

Takové hromady je třeba instalovat do půdy země použitím vibračních nástrojů. Všude kolem hromád musí nalít beton pro upevnění. Pilotní základ je vhodný pro vyplnění, kde je spousta vegetace, rašeliny a podzemní vody. Je lepší instalovat hromady s grilem. Pak se všechny hromady spojují a stabilita se výrazně zvýší.

K tomu, aby se povrch nepoškrábal a nerozpadal, je třeba před stavbou předem uvažovat o všech výhodách a nevýhodách typu a terénu a pak bude vše v pořádku.

Rozpadavý základ

Nadace je základem domu, na němž závisí pevnost a spolehlivost celé budovy. Proto je práce nulového cyklu nejdůležitější fází výstavby. V této fázi je třeba vzít v úvahu celou sadu zatížení, se kterou se nadace bude muset vyrovnat během dalšího provozu domu. Někdy se však začíná rozpadat základ už stavěné budovy. Porucha může být viděna prasklinami a zahloubeními na povrchu, v důsledku čehož se základní materiál začne rozpadat jako písek. Současně se pokoušejí zakryté vykopávky pomocí cementu často nedokážou změnit situaci k lepšímu a po příští zimě může klesání pokračovat znovu. Proč se to děje a jak situaci opravit?

Proč se základy rozpadají

Je velmi důležité si včas všimnout rozpadu nadace, jinak by riziko opravy trvalo spoustu času a peněz. Navíc v tomto případě bude s největší pravděpodobností nutné opravit nejen samotnou základnu, ale také stěny. Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat stav budovy. Chcete-li to provést, nemusíte kupovat žádná speciální zařízení, stačí jen pozorné vizuální prohlížení.

Skutečnost, že nadace ztrácí sílu a spolehlivost, může být indikována prasklinami jakékoliv délky a hloubky na povrchu a stěnách domu, v důsledku čehož je suterén poškozen. Delaminace povrchu znamená, že materiály pro základy jsou špatné kvality. Dokonce i drobné porušování horizontální úrovně podlahy je signálem, že se začaly procesy, které nepříznivě ovlivňují založení domu. Také změna úrovně půdy a vlhkosti v suterénu může vyprávět o rozpadu nadace.

Než začnete opravu, musíte nejdříve určit příčinu tohoto problému, protože zjistí, jak přesně to může být odstraněno.

Hlavním faktorem skutečnosti, že se nadace může začít rozpadat, je porušení technologie při stavbě základny, a to špatná volba stavebních materiálů, malá hloubka a nepřesně vypočítané rozměry základny. Další důvod - špatná volba typu nadace, která může vést k tomu, že nemohl vydržet náklad z této budovy. Nerovnoměrné smrštění budovy je také příčinou rozpadu základny. Aby tento problém nevedl k vážným důsledkům, je nutné neustále pečovat o čepici. Nejlepší je rozšířit plochu základny základny o tuhé uchycení na starou základnu. Nevhodná půda je velmi častou příčinou, kterou je téměř nemožné odstranit. V tomto případě je nutné důkladně zpevnit základ a stěny domu. Například odlévání dalších pilířů s rozšířenou základnou může pomoci.

Rovněž je třeba poznamenat nekvalitní hydroizolaci špatné kvality a následné zničení základové konstrukce odpadními a podzemními vodami. Opravit tento problém je velmi nebezpečný, protože bude muset vykopat základnu domu, v důsledku čehož existuje riziko opětovného smrštění. Nejlepším řešením této situace je systém pro odstranění vlhkosti ze základny, včetně švestek a odtoků ze střechy. Dalším důvodem je přestavba domu. V takovém případě se zatížení může zvýšit nebo posunout, přenášet na podklad nerovnoměrně, proto se některé z jeho částí začnou zhroutit pod vysokým tlakem.

Co dělat, když se nadace rozpadne

Pokud by nebylo možné zabránit kolapsu nadace a v důsledku toho došlo k úplnému zničení, což mělo za následek narušení konstrukce stěny, je nutné ji zcela vyměnit. Za prvé, měli byste změnit součásti, na které klesá největší zátěž - to jsou rohy, zóny pod okny a uliček. V tomto případě se používá postupné odlévání železobetonu. Mějte na paměti, že všechny díly, které budou vyměněny, musí obsahovat výztužná vázání. To poskytne větší sílu základně. Pokud však ještě můžete poškozenou základnu zachránit, neměli byste provádět takové složité procedury, prostě můžete přidat chybějící šířku nadace a vázat ji na základnu.

Pro rekonstrukci nadace budete potřebovat následující materiály: základní nátěr, kotva, armatury, spony a cementové pískové malty. V současné době je velmi běžnou metodou základní rekonstrukce, která se rozpadá, použití železobetonových a betonových svorek. Zásadou práce v tomto případě je posílení struktury základny, aby se zabránilo dalšímu zničení. Nezapomeňte, že veškerá práce musí být provedena velmi opatrně, protože poškozený základ je velmi křehký a pravděpodobnost jeho poškození je dokonce ještě dost vysoká.

U zděných zdí se nedoporučuje podrývání. Jedinou cestou z této situace je rozšířit základnu nadace. Za tímto účelem se používají železobetonové spony, které musí být instalovány jak uvnitř tak i venku. Za prvé, po celém obvodu a co nejblíže k základně je třeba vykopat příkop, jehož šířka by měla být přibližně 0,5 m. Jeho hloubka by měla odpovídat hloubce základové základny. Dále by měl být povrch základny vyčištěn, odstranit všechny rozpadlé vrstvy a pak opatrně zakrýt základním nátěrem. V dalším kroku je kolem obvodu umístěna kotva ve vzdálenosti přibližně 0,5 až 1 m od sebe. Je nutné vyvrtat do nich otvory, do kterých pak vložte výztuž. Působí jako spojovací prvek mezi starými a novými základy.

Nyní můžete začít nalít předem vykopaný příkop s cementovou pískovou maltou. Při drobných ničeních staré základny je zcela možné použít standardní poměr: 1 díl cementu na 3 díly písku. Pokud se nadace rozpadne velmi silně a její stav je blízko k kritickému, pak by se procento cementu mělo zvýšit. Dokud je povrch nově naplněného podkladu zcela suchý, měl by být pravidelně posypán vodou. To pomůže vyhnout se praskání. V závěrečné fázi rekonstrukce zničeného sklepa se doporučuje provést vysoce kvalitní hydroizolaci, aby se předešlo problémům s drcení suterénu v budoucnu. To lze provést pomocí speciálních hydrofobních činidel, které lze zakoupit v každém obchodě s hardwarem. Nejlepší je impregnovat materiál suterénu hydroizolací v horkém letním období, kdy je betonová konstrukce zcela suchá. Na povrch suchého betonu je třeba aplikovat hydrofobní roztok. Jakmile se hydroizolace absorbuje, základ se stane odolnější vůči vlhkosti a změnám vnějších teplot. Pokud se nadace rozpadá skoky a hranicemi o hodinu, pak v tomto případě je nutné k němu připojit výztužnou mřížku a omítnout stěny.

K tomu, aby se rozpad nadace již neobjevil, musí být tato část domu pravidelně a kompetentně zachována. Hlavními pravidly pro péči o základnu jsou tepelná ochrana (vysoká kvalita tepelné izolace pomůže zvýšit odolnost proti mrazu betonu), stejně jako opatření k zabránění jeho zaplavení.

Udělej si vlastní domov opravy

Bez ohledu na to, jak pevná je konstrukce, kvůli působení tlaku a srážek na to v průběhu času, základy se zhroutí nebo se zhroutí. Každý majitel soukromého domu však může samostatně opravit nebo obnovit nadaci.

Vlastnosti opravy nadace, v závislosti na problému

Život založení domu závisí na kvalitě jeho instalace a použitých materiálech.

Nadace průzkumu

Před opravou nadace se doporučuje provést několik průzkumů. To bude určovat příčiny zničení, stejně jako rozhodnout, zda je možné opravit své vlastní ruce.

Když se objeví trhlina, je nutné určit, zda se zvyšuje. Chcete-li to provést, nastavte takzvané značky. Chcete-li zkontrolovat, zda trhlina postupuje, je třeba přilepit papírovou pásku a nechat ji po dobu 10 dnů. Pokud páska zůstane neporušená, může být praskot vyplněn fragmenty cihel a pak betonem. Pokud se ukázalo, že vývoj trhliny postupuje, je třeba začít pečlivě pracovat na oprave nadace nebo na její nahrazení v případě, že není možná rekonstrukce.

Jako maják můžete použít jak sádrovou maltu, tak hotovou směs pro omítku. Kompozice by neměla být po tuhnutí plastová, měla by být stejně křehká a vystavena mechanickému poškození. Po přípravě směsi je třeba na trhlinu aplikovat vrstvu o délce 3-5 mm, délce 100-120 mm. Musíte se aplikovat přes praskliny, a tak to je přibližně ve středu značky.

Pro větší přesnost výsledku se doporučuje uložit na každou trhlinu několik značek.

Pro větší přesnost výsledku markerů na základové trhlině by měla být alespoň dvě

Existuje jiný způsob, jak prozkoumat nadaci. I když je časově náročnější, je to více informativnější. Metoda je připravit jámy. Jámu je jamka, jejíž hloubka se shoduje s výškou základů. Délka každé díry (musí být nejméně dvě) je 100 cm, ale šířka je zvolena striktně jednotlivě. Po vykopání díry se doporučuje zpevnit stěny neupravenými prkny. Toto opatření je nezbytné k zabránění kolapsu země.

Velikost díry závisí na výšce nadace a velikosti osoby, která bude práce provádět.

Doporučuje se dělat otvory pouze v problémových oblastech. To umožní přístup ke stěnám suterénu a určí kvalitu instalace, použité materiály a také informace o hloubce podzemní vody (mohou být zkontrolovány na kyselost nebo alkalitu).

Tato metoda umožňuje spuštění opravy téměř okamžitě.

Možné příčiny zničení

V současné době existují tři hlavní důvody, které způsobují zničení suterénu různými stupni:

 • lidská činnost;
 • nedostatky v procesu práce, nedbalý postoj k instalaci, narušení technologie, používání levných nízkokvalitních materiálů;
 • vliv vnějších přírodních faktorů (déšť, časté kolísání teploty, stoupající podzemní voda).

Nejčastěji se jedná o vodu, která se stává hlavní příčinou kolapsu základny domu. Podzemní nebo vodovodní voda se může dostat do půdy pod budovou, zatímco v zimě zmrazí, zvyšuje objem a v teplém období způsobuje kolaps domu.

Příčinou zničení nadace může být změna podzemní vody nebo zatížení

Podobné procesy se vyskytují během sezónního zvedání půdy. Stává se také, že nadace stoupá o více než 10 cm jako výsledek. Avšak nejvážnější problém pro založení nějakého domu je pokles půdy.

Známky zničení

Každý majitel domu může nezávisle určit, že se jeho dům začíná rozpadávat. Objeví se praskliny nebo deprese. Ale pamatujte si, že ne každá prasklina, která se objeví během smrštění nadace, je známkou zkázu. Někdy je pro vyřešení problému spousta vylepšení.

Známky zničení mohou být zjevné a skryté. Mezi hlavními emitují:

 • tenké trhliny, které se mohou objevit nejen na základně, ale také na stěnách;
 • porušení vnější nebo vnitřní dekorace v oblasti ničení;
 • viditelné deformace podlahové krytiny, možné poruchy;
 • zhroucení budovy, které může být v první fázi zničení nadace pouze částečné;
 • deformace jednotlivých úseků suterénu;
 • Pokles v blízkosti poškozeného základu.

K identifikaci skrytých známek zničení je třeba provést speciální průzkum, pro který je lepší pozvat specialisty na vybavení.

Oprava DIY: pokyny krok za krokem

Rekonstrukční proces závisí na příčině problému a na povaze samotného problému.

Cracked základy

Aby bylo možné zvolit nejlepší možnost posílení prasklého podkladu, doporučuje se určit povahu zničení.

Pokud se objeví trhlina po celém obvodu základny a je způsobena zvýšenou vlhkostí půdy nebo změnou vnějšího zatížení, měl by se postup opravy provést následujícím způsobem:

 1. Kolem domu podél všech hradeb musíte vykopat příkop.
 2. Vyčistit povrch základů ze staré omítky, špínu.
 3. Ve vzdálenosti od základny vytvoříte kovovou mřížku. Doporučujeme proto použít kovové kotvy, které je nutné vložit do základny a základny.
 4. Konkrétně tento návrh pečlivě přitiskněte řešení.

Pokud byl základ zhotoven z trosek, monolitického betonu, betonového betonu a následně vyztužené vyztužené klece. Její kotvy musí být připojeny ke staré základně. Tím se sníží zatížení.

Problémová crack je ta, která roste ve velikosti.

Pokud jsou nalezeny oslabené plochy, musí se zvýšit únosnost základny. To lze provést položením nového podél starého podkladu a spojením s kotvami.

Nadřazen základ

Tento problém se obvykle vyskytuje u majitelů cihelných domů na podobném základě. Před provedením oprav se doporučuje provést vyšetření pro vývoj trhlin. Pokud je výsledek kladný, opravy se provádějí následovně:

 1. Instalace jack. Nejprve je třeba odstranit část základny o šířce 50-100 cm. Pro tento účel je ideální perforátor nebo klempíř. Namontujte zdířku do otvoru. V ideálním případě musíte použít několik zásuvků najednou a nastavit je ve vzdálenosti 1 m. Nezapomeňte, že je nutné postupně zvedat budovu, ne více než 2 cm najednou. V opačném případě nelze zamezit zničení budovy samotné.

Pro spolehlivý výkon práce doporučujeme použít co nejvíce konektorů.

Cihly, kulatiny, kovové regály lze použít jako podpěry.

Podobně můžete strávit a opravit monolitický základ. Je pravda, že bude muset vynaložit větší úsilí.

Problémy nadace po zimě

Po rozmrazení, zvláště pokud byla zima zasněžená, se mohou objevit praskliny a jiné deformace. Je nutné provést důkladnou studii suterénu, aby bylo možné zjistit, zda jsou praskliny povrchní nebo hluboké, což je příčinou takového poškození. Ve většině případů je zapotřebí instalace odvodňovacího systému. Může se jednat o kanalizační potrubí, kanalizace, studny.

Po zimě se nadace může zhroutit, jestliže na podzim byla nasycena vlhkostí a zmražena.

Je možné vytvořit slepé zařízení na svém místě. Zejména je nutné ho rozšiřovat, poskytnout větší úhel sklonu, za použití tepelně izolačního materiálu, ideálně vytlačeného polystyrénového pěna. Nezapomeňte, že vniknutí vlhkosti na slepé ploše je škodlivé pro samotný základ, protože vede k jeho vlhkosti. Proto se doporučuje zajistit, aby veškerá vlhkost byla vypouštěna do kanalizace.

Pokud jsou problémy s nadací po zimě, můžete použít metodu střelby k posílení základů:

 1. Podél stěn základny vykopat příkop, který je 1-2 m široký.
 2. Čištění povrchu základny před nečistotami.
 3. Vázni vyztuženou košili.
 4. Stříkací pistole se speciální pistolí (pokud nemáte žádné zkušenosti s výstavbou, pak je tento proces lepší být pověřen odborníky).

Postřikovaný stříkaný beton vyžaduje speciální vybavení

Základní deformovaná

Mohlo by dojít k deformaci nebo zlomení nadace. Tuto situaci můžete vyřešit sami:

 1. Vykopat příkop podél základů, zatímco je velmi důležité, aby se jeho hloubka shodovala s výškou základů. Ale šířka může být pouze 50 cm.

Hloubka výkopu musí odpovídat výšce základů.

Při opravě podkladu musí být beton vyztužen

Pro rekonstrukci lze použít rekonstrukci

Rozpadavý základ

Existují dva způsoby, jak obnovit nadaci, pokud se začalo rozpadat. První je spojena s úplnou výměnou základny. Dělají to však částečně, se zvláštním důrazem na rohy a plochy pod okny, protože to jsou nejslabší části nadace. Ideální pro tento typ rekonstrukce je tzv. Metoda postupného odlévání železobetonu. Zároveň je nutno zpevnit.

Druhá metoda rekonstrukce - použití klipů. Předem se musíte postarat o dostupnost následujících materiálů:

 • primer;
 • kotvy;
 • armatury;
 • klipy;
 • cementové pískové malty (můžete si je připravit nebo připravit sami).

Pokud se nadace rozpadne, může to vyžadovat úplnou výměnu.

Principem této metody je posílení základny domu pomocí betonových nebo železobetonových svorek, které chrání před dalším zničením. V takovém případě je vše nutné udělat co nejdůvěrněji, protože tento design je spíše křehký. Tato metoda je zvláště důležitá pro rekonstrukci základny cihlového domu. Při provádění práce je nutné dodržovat následující pokyny:

 1. Kolem domu vykopat příkop o šířce 50 cm, který by měl být umístěn co nejblíže k budově.
 2. Povrch podkladu by měl být vyčištěn a následně opatřen povlakem.
 3. Namontujte kotvy ve vzdálenosti 0,5 až 1 m podél všech stěn. Mohou být vytvořeny v nich výstuhy pro vyztužení. To dále posílí strukturu.

Kotvy by měly být umístěny ve vzdálenosti 50-100 cm od sebe

Nezapomeňte na hydroizolaci. V opačném případě je možné opakované zničení budovy.

Opravte základ domu

Zvláště důležitá je otázka rekonstrukce základny soukromého domu, neboť tato struktura je mnohem pevnější než hospodářská zařízení, a proto je nutné zodpovědněji řešit problematiku oprav.

Nahrazení nadace

Výměna základny se provádí v případě, že se snížila nosnost. Toto extrémní měřítko se také používá, když je nutné prodloužit životnost konstrukce.

Hydraulické zvedáky se obvykle používají k výměně základů. Přípravná fáze spočívá v výběru potřebných nástrojů a materiálů:

 • konektory (lze je pronajmout);
 • ocelový šrot;
 • klíny;
 • kladiva;
 • klíny nebo cihly jako podpěry;
 • ocelová deska o tloušťce 5 cm jako základna pro zdvihák.

Samotný proces nahrazování se skládá z několika fází:

 1. První instalační konektory ve vzdálenosti 0,5 m od rohů budovy. Upevněte konektory na připraveném místě, které musí být nejprve vykopnuto do země o 10-15 cm.
 2. Pak je dům zvednutý. Doporučuje se zvedat ze všech stran současně a ne více než 2 cm najednou. Okamžitě opravte polohu domu s dočasnými podpěrnými prvky. Ujistěte se, že budova nevede. V případě potřeby použijte dodatečné konektory.

Zvedání domu by mělo probíhat postupně

Zvednout dům v době může být pouze 2 cm

Jak zarovnat nadace

Základní pilíř má jeden společný problém - pilíře začínají kosit. K tomu dochází zpravidla kvůli nadměrnému zvedání půdy nebo porušování instalační techniky. Hlavním způsobem opravy je výměna starých podpěr s novými. Vrátit starou podporu v předchozím stavu nebude úspěšná.

Hlavní problém sloupcovitého základu - pilíře začínají vypadat

Postup opravy je následující:

 1. Instalace dočasné zálohy pod domem. Mělo by být o něco vyšší než nadace. Doporučuje se instalovat podložku na dřevěnou základnu, která sníží její zatížení. Namísto dřevěných podpěr můžete použít konektory. Jsou instalovány v minimální vzdálenosti od základny.
 2. Demontáž hlavních podpěr a pískové a štěrkové podložky je také lepší vyměnit. V této fázi se doporučuje identifikovat důvod, proč nadace zamyslela. Pokud je hlavním důvodem nedostatečná podpůrná lůžka, bude muset být hloubka jámy mírně zvýšena. Betonová základna a výztužná klec musí být také demontovány.
 3. Výroba nové výztužné podpory. Doporučuje se používat armaturu o průměru 2 cm a maximální velikost buněk by neměla přesáhnout 20 x 20 cm. Nainstalujte ho do připravené jámy.

Nové podpěry musí být posíleny

Video: oprava základové konstrukce sloupku

Oprava cihelné základny

Předtím, než začnete přímo k opravě, je nutné základ vytřít z omítky. Tím se vyhodnotí závažnost poškození, stejně jako možnost rekonstrukce s vlastními rukama. Pokud je škoda vážná, pak:

 1. Je nutné vykopat příkop a poté upevnit kovovou síť pomocí kotev.
 2. Dále namontujte bednění a nalijte betonové řešení. Bednění lze odstranit pouze tehdy, když je beton důkladně zpevněn.
 3. Poté se zákop může naplnit dobře podkopáním půdy.

Je-li poškození cihelné základny drobné, pak oprava spočívá v nahrazení poškozených oblastí a obnovení oblasti zaslepení. Současně je třeba pečlivě zajistit, aby staré a nové části nadace byly ve svazku.

Navíc budete možná muset nainstalovat zesílenou klec, která je na oplátku připevněna přes kotvy.

Video: oprava založení cihlového domu

Opravte základnu šroubu

Jako taková není oprava šroubové základny provedena. Pokud jsou s ním nějaké problémy, proveďte výměnu hromád. Udělej to podle určitého plánu:

 1. Chcete-li vyměnit hromady, dům je zvednutý instalací na zdířky. Je-li konstrukce poměrně velká, doporučuje se používat další podpěry.
 2. Staré piloty jsou rozebrány, prohloubení je vyplněno zeminou a správně utlumeno.
 3. Na určeném místě zašroubujte novou hromadu. Obvykle se k tomu používá speciální vybavení, ale s určitými dovednostmi může být tato práce provedena nezávisle.

Zvláštní vybavení je zapotřebí pro šroubování pil.

Jak posílit nadaci

Existuje několik způsobů, jak posílit nadaci. Nejoblíbenější je položení nové základny podél starého. Tuto práci můžete provést vlastním rukama:

 1. Vykopněte otvory v každém rohu. Šířka jámy by měla být nejméně 50 cm, hloubka by měla odpovídat výšce základny.
 2. Vytvořte zpevňující síťku s buňkou o rozměrech 20 x 20 cm. Doporučujeme provést vyztužení sítě.
 3. Nasaďte síťku do jámy a nalijte cementovou maltu. Musíte to udělat co nejrychleji, protože se nedoporučuje držet základnu holou po dlouhou dobu.

Zesílení pletiva činí základ mnohem odolnější

Oprava suterénu dřevěného domu

Tam jsou některé vlastnosti opravy suterénu dřevěného domu (nebo koupel). Právě tato část budovy je nejzranitelnější. Celý proces probíhá v několika fázích:

 1. Přípravné práce. Odstraňte z domu veškerý přebytek, včetně veškerého nábytku, stejně jako kamna, pokud existuje.
 2. Vstoupit domů. K tomu obvykle používají hydraulické zdviháky. To by mělo být provedeno velmi opatrně a hladce, aby nedošlo k zničení stěn domu.

Při opravě základů dřevěného domu může být nutné vyměnit spodní ráfky.

Při opravách je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. V první řadě je přísně zakázáno stoupat pod zdviženou konstrukcí, bez ohledu na to, jak silně jste přesvědčeni o spolehlivosti zdviháků. Rovněž se nedoporučuje nechat konstrukci stát pouze na zdířkách, je lepší instalovat další podpěry.

Video: jak nahradit rozpadavý základ pod dřevěným domem

Recenze na opravu nadace

Koupil jste soukromý dům za nízkou cenu na trhu s nemovitostmi. Když si dům koupili, věděli, že je třeba opravit základy vlastními rukama. Jak to udělat? Nejprve musíte zjistit, co je pod domem. Obvykle se pod dřevěným nebo malým cihlovým domem nachází malý podklad s hloubkou až 50 cm a šířkou až 30-40 cm. V tomto článku se budeme zabývat dvěma možnostmi opravy. V prvním případě je dřevěný dům zvednut na výtahy, pak je starý základ odstraněn a je nalištěn nový nebo jsou uloženy železobetonové bloky. Pak postupně snižte dům na nový základ a pokračujte v jeho opravách. Založení cihlového domu se mění trochu jinak. Pod starou nadací vytvořte konkrétní polštáře. Tímto způsobem zastaví další srážení nadace pod váhu domu. Pokud zjistíte, že se nadace částečně zhroutila v malém prostoru, nejprve se pokuste rozebrat, vložte kolíky do starého podkladu a poté vylijte beton. Piny slouží k tomu, aby starý a nový dýchal současně.

qwc

https://forum.derev-grad.ru/fundamenti-f2/remont-fundamenta-svoimi-rukami-t7349.html

Pokud byla stará nadace postavena, není to úplně správné, pak je nutné zjistit, jak posílit nadaci. Stejný úkol může vzniknout, například pokud plánujete dokončit druhé nebo třetí patro. Pokud je založení starého modelu směs hlíny a kamene, pak je úkol velmi jednoduchý. Chcete-li to provést, vykopněte příkop kolem domu. Hloubka výkopu musí plně odpovídat hloubce již existujícího základu. Dále se ujme pevná kovová výztuž, jejíž minimální tloušťka by měla být 1,6 centimetrů. Větší průměr výztuže zaručuje silnější pevnost spojení. A teď je to nejdůležitější - děláme vše postupně. To znamená, že vykopali hluboký, ale ne příliš dlouhý otvor, zajistili kovové tyče ve staré části, vyrobili bednění, naliali beton. A tolikrát to samé. V opačném případě bude v domě docela reálné nebezpečí sedimentu. Kotva je poháněna podle vzoru šachovnice. Po vykopání příkopu a zablokování prutů pečlivě čistíme starý povrch základny. Na závěr provádíme práci s obrácením.

Vlad

https://forum.derev-grad.ru/fundamenti-f2/kak-ukrepit-fundament-pravil-no-t3870.html

A dokonce je lepší a rychlejší provádět zpevňování základových půdních podkladů (ve skutečnosti se dřívější metody přerušovaly k přerozdělení zátěže z nadace na mírně větší plochu půdy). Klademe (s následnou extrakcí) trubku o průměru 50 mm s krokem 50 cm po obvodu základny až po úroveň jeho dna. Výsledné otvory nalijte tekuté sklo. Vše - se nazývá posílení půdy silikifikací.

wadson

https://forum.derev-grad.ru/fundamenti-f2/kak-ukrepit-fundament-pravil-no-t3870.html

Samotná rekonstrukce nadace není obtížná. Je třeba určit, co způsobilo zničení, a včas zjistit problém.