Svařovaná síť pro základy

Při stavbě domů a jiných objektů se aplikuje takový konstrukční materiál jako mřížka svařovaná pro základnu. Je vyroben z nízkouhlíkové oceli. Průměr článku v tomto typu svařované sítě je obvykle relativně malý.

Svařovaná mřížka pro základnu je vyrobena metodou bodového svařování, což jí dává zvláštní trvanlivost. Bodové svařování se provádí na místech, ve kterých jsou konce drátu v kontaktu navzájem kolmo k jejich poloze. Rozsah takového svařovaného pletiva vyztužujícího drátu je poměrně rozsáhlý.

Zesílení sítě pro pevný základ

Nadace byla, je a bude nejdůležitější a hlavní součástí procesu budování staveb, domů a staveb. Úspora odhadu materiálů pro nadaci je nedostupný luxus. Je nemožné znovu zopakovat základnu (což lze například provést se střechou, stěnami) bez úplného zničení místnosti!

Jedním ze způsobů, jak prodloužit životnost, zvýšit spolehlivost a trvanlivost, je použití výztužné vrstvy při stavbě základů.

Mezi všechny výrobky pro válcování kovů, které se používají v oblasti stavebnictví, je velmi oblíbená výztužná síť. Je to ona, která se používá jako výztužný materiál při budování nadace. Vyztužený rám zvyšuje pevnost betonového podkladu. Jakým způsobem? Zatížení, které způsobují napnutí základů, přesně předpokládá výztužný rám.

Výztužná síť pro podklad je typ svařované sítě, která je vyrobena z vyztužovacího drátu. Tyče materiálu jsou položeny v kolmých směrech a jsou navzájem svařeny v bodech dotyku.

Svařovaná kovová síť se liší v průměru použitého drátu a velikosti buněk. Tyto ukazatele hrají hlavní roli při výpočtu zatížení, které mohou odolat.

Takže získání výztužného pletiva je nutné určit následující parametry:

 • Tloušťka drátu (průměr nebo průřez);
 • Velikost buněk;
 • Záběr materiálu (délka a šířka). Je třeba mít na paměti, že mřížka je realizována v rolích a listů.

Materiál pro založení musí být kvalitní a od dobrého výrobce. Nahrazení položené mřížky bude velmi problematické. Proto je vhodné pečlivě zvážit výběr materiálu av případě potřeby konzultovat s odborníky, kteří vědí vše o výztužném pletivu nadace.

Mřížka byla svařena ve Voroneži od producenta

Svařovaná síť je běžným materiálem, který se používá ve všech průmyslových odvětvích. Svařovaná síť se vyrábí pomocí odporového svařování vodičů o průměru od 1 mm do 6 mm s obdélníkovými nebo čtvercovými články.

Rozsah:
• pro oplocení zahradních pozemků atd.;
• pro vyztužení betonových výrobků, zdiva, betonáže podlah, základů, podlah;
• pro práce na čelních fasádách budov;
• pro výrobu klecí pro zvířata.

Naše společnost nabízí ve Voroneži široký sortiment svařovaných sítí, a to jak z konvenčního, tak pozinkovaného drátu (oka o velikosti od 12,5 mm × 12,5 do 50 mm × 70 mm a výšky do 2 m), stejně jako zděné sítě ve Voroneži s průměrem 3 mm s články od 50 mm x 50 mm do 150 mm × 150 mm.

Mřížové svařované zdivo

Chcete-li koupit svařovanou mřížkovou mřížku nebo jak jinak se nazývá stavební síť ve Voroněži, cena je 61,43 rublů / karta.

Rychlý vývoj trhu s obytnými a průmyslovými konstrukcemi ve Voroněži určuje vysokou poptávku po svařovaných zděných sítích, zejména s velikostí buněk 50 * 50 * 4, 50 * 50 * 3 atd.

С * - tloušťka drátu v mm

Mřížková mřížka se provádí pomocí odporového bodového svařování z vyztuženého nízkorizikového drátu taženého za studena profilu BP-1

Máme k dispozici zděnou síť 50 * 50 a zděnou síť 100 * 100 s velikostí buňky, ale můžeme také objednat s jakoukoliv jinou velikostí.

Společnost Asociace manažerů se zaměřuje na potřeby cílového publika a ve Voroněji nabízí nejčastější pozice zděné mřížky vynikající kvality za konkurenční ceny, což je klíčem k partnerství a dlouhodobým vztahům. Kromě toho asociace manažerů dodává zděné sítě a další stavební materiály ve Voroněži a regionu Voroněž.

Rozsah konstrukce mříže:

 • 50x50 vyztužení zděného zdiva
 • výztuž ze zdiva při zalévání podlah, stropů, základů
 • výztuž zdiva z železobetonových fasád

Hlavním důvodem použití síťoviny je cementová tečení, tj. Nárůst plastických deformací pod vlivem dlouhodobého vystavení zatížení. Spolehlivá přilnavost výztuže zdiva k cementu je hlavním faktorem, který zajišťuje společnou činnost oceli a cementu ve zdiva a nedává vám žádný důvod se starat o kvalitu stavby.

Použití zdiva je také diktováno technologickými požadavky. U zdiva se doporučuje používat svařované mřížkové mříže. Mřížky vyztužené stěny jsou odolnější a odolnější.

Svařované mřížové mříže výrobní výroby jsou vyráběny v souladu se stávajícím normou GOST 23279-85 ve formě plochých "karet" a válců z nízkoskleněného vyztuženého drátu.

Pro velkoobchodníky a stavební organizace platí zvláštní ceny.

V katalogu je uvedena cena za svařovací zděné sítě ve Voroněži.

Zesílení sítě pro základy

Výztužná síť pro základy (metody pletení)

Spolehlivost budoucí budovy závisí na tom, jak správně je položen základ.

Zpevněná železobetonová konstrukce je součástí železobetonové konstrukce.

Zpevňovací síť pro nadaci hraje hlavní roli.

Průměrné průměry prutů a velikosti buněk se vypočítají během projektové práce.

Konečná montáž kovové konstrukce se často neuskutečňuje ve výrobním závodě, ale během konstrukce základny.

K čemu slouží mřížka?

Výztuž základů se provádí pro:

 • Zachování prostorové konfigurace struktury;
 • Ochrana proti účinkům nerovnoměrného tlaku;
 • Bez čerpání;
 • Kompenzace pro protahování.

Výpočet parametrů nadace zohledňuje charakteristiky půdy, trvalé a dočasné zatížení, hloubku podzemní vody.

Pokud nezohledňujete jednotlivé charakteristiky staveniště, můžete udělat chybu výběrem požadované výztuže.

To může vést buď ke snížení pevnosti konstrukce nebo k nadměrné spotřebě stavebních materiálů a v důsledku toho ke zvýšení nákladů na hotovost.

Zesílení oka

Při výrobě výztužných pletiv pro nadaci by měla dodržovat určitá pravidla:

 • Šířka článků mezi kovovou výztuží by neměla přesáhnout 250 mm;
 • Pravidelný profil tyčí podporuje lepší přilnavost k betonu. Je lepší vybrat ventily s takovým povrchem;
 • Nepoužívejte výztuž výztuže. Při spojování produktů dochází k překročení materiálu;
 • Počet připojení musí být alespoň polovina existujících křižovatek křížení výztuže;
 • Svařování lze použít k vázání výztužných tyčí pouze při použití výztuže písmenem "C". Zbytek může být spojen jen s pletené;
 • Je třeba vzít v úvahu, že při svařování se může v místě spojování vyskytnout přehřátí kovu a ztráta pevnosti základové mřížky. Kromě toho může dojít ke zhoršení povrchu švů v důsledku korozi.

Metody páření

Pletení základové mřížky lze provádět přímo na staveništi. Nejběžnější možnosti zahrnují použití drátů nebo plastových svorek.

Je lepší provádět pletení oddělených úseků za okraji výkopu. Během instalace v požadované poloze je třeba je pouze dokovat.

Při zpevnění základny můžete použít připravenou síť, která je vyráběna v továrně. Při jejich výrobě se provádí zploštění kruhové výztuže.

Výsledkem je spolehlivé spojení a dosažení potřebné síly. Svařování se nepoužívá. Proto se kvalita kovové konstrukce nezhoršuje.

Použití drátu

Drát z měkkého kovu, který obsahuje nízkouhlíkovou ocel, se používá k vázání základové sítě.

Pro lepší ohýbání se nejdříve zahřívá 20 minut a pak se ochladí.

Povrch kovu může mít pozinkovaný povlak. Optimální průměr drátu by neměl přesáhnout 1,4 mm. Před použitím je nakrájeno na segmenty o průměru 20 cm.

Použití plastových svorek

Pletení s plastovými svorkami začalo být používáno ne tak dávno. Jak silné je spojení? Tato otázka se týká mnoha vývojářů.

Problém není plně pochopen. Je však spolehlivě známo, že nemohou být používány v chladu a při stavbě velkých předmětů.

Použití samosvorných svorek je nejoblíbenější při stavbě letních domů nebo domácích objektů, v situacích, kdy je vyžadována dodatečná výztuž. Mohou být také použity pro spojování kompozitní výztuže.

Jak jsou klouby fixovány

Výstužná síť pro základy je spojena s drátem. Pro svazky se používají:

 • Kleště;
 • Malé řezače drátu, které mají tupé řezné hrany;
 • Zakoupené nebo domácí háčky s určitým tvarem;
 • Pletací pistole.

Pletení s kleštěmi nebo kleštěmi se používá s nejjednodušším způsobem připojení. V místě průniku výztuže ze spodku je vodič přeložen do poloviny.

Otočila konce pomocí jednoho z nástrojů. Háčky na háčkování lze zakoupit na stavebním trhu nebo si vyrobit s použitím tvrdého ocelového drátu.

Podobně jako v předchozím případě jsou řezané kusy drátu přeloženy na polovinu. Na rozdíl od první metody se vytváří smyčka. Do něj je zasunut hák.

Volné konce by měly obepínat spojení výztužné sítě a dostat se do místa smyčky. Dále se drátové otáčení před vytvořením spolehlivého upevnění.

Použití pletací pistole

Pokud je zapotřebí velké množství práce k automatizaci procesu páření, jinak může konstrukce nadace vyžadovat příliš mnoho času.

Pro pletení výztužných pletiv v takových situacích se používá baterie nebo mechanická pistole. Náklady na kvalitní nástroj jsou poměrně velké.

Špatná kvalita zařízení rychle selže. Při řešení tohoto problému odborníci používají různé metody. Někdo obsahuje obsah použitých nástrojů a pak je prodává. Jiní jsou spokojeni s možností pronájmu.

Při použití automatického lepení je spojení velmi rychlé. Ale tam jsou těžko dostupné místa, kde je použití pletací pistole nemožné.

Chcete-li připojit základovou síť, vložte pistoli na místo kotvení kotvy a stiskněte tlačítko start. V tomto okamžiku se pletací drát automaticky napájí.

Zde je další zajímavý přírůstek ve formátu videa:

Tato metoda připojení má následující výhody:

 • Pletená pistole se snadno používá.
 • Výsledkem automatického vázání jsou spolehlivé spoje.
 • Materiál drátu je uložen.
 • Velké zrychlení procesu páření.
 • Pracovní intenzita operací klesá.

Řekněte svým přátelům o tomto článku v sociální oblasti. sítě!

Jak posilovat konkrétní základy?

Nadace je součástí budovy, která je umístěna níže a přebírá hlavní zatížení a přenáší je do vrstev půdy. Existuje několik metod pro výrobu betonové základny. Stavitelé zvolí jednu nebo jinou metodu v závislosti na charakteristikách půdy, hmotnosti konstrukce a dalších faktorech. Takže během výstavby nízkopodlažních budov byly nejčastěji položeny základy pásů. Je důležité, aby betonový základ budovy byl pevný a odolný. Pro její posílení se odborníci zaměřují na konkrétní výztuž. Je důležité vzít v úvahu, že různé druhy betonových podkladů vyžadují použití různých potěrů a způsobů vyztužení.

Výhody základové výztuže

Instalace vyztužení pomáhá betonu lépe a silněji. V důsledku toho bude budova, která stojí na takovém základě, udržitelná a trvanlivá. Použití potěru je nezbytné, aby v průběhu času nebyla základna vystavena různým faktorům. Podložka pomáhá posílit strukturu.

Pletací výztužný rám

Pletenina zpevněného pletiva na každém rohu betonové konstrukce vyžaduje zvláštní péči. Tyče jsou ohnuté a překrývají se ve stěnách cementu. Chcete-li zjistit, jak silná je vyztužená vazba pro spojení základny, můžete stát přímo na rámečku. Správně provedená konstrukce udrží váhu pracovníka a nedeformuje se. Umístěte výztužné tyče takto:

 1. Než provedete vázání a nalévání betonu, je třeba vypočítat zatížení betonu na základně. Tato hodnota vám umožní určit spotřebu stavebních materiálů (průměr a objem tyčí během vyztužení).
 2. Při výrobě rámu je třeba věnovat zvláštní pozornost možnému maximálnímu zatížení, které bude na základně způsobeno deformací půdy.
 3. Aby byl beton silnější, zpevnění by mělo být umístěno v konkrétním řešení do hloubky pěti centimetrů.

Typy výztužné sítě pro základy

Na trhu moderních stavebních materiálů existují čtyři hlavní typy vyztužených sítí, které se používají pro potěry a další práce:

 1. Práce Při práci s nadstavou používají výrobci tento výrobek k potlačení protažení a tlaku, které se vyskytují při zatížení jak zvenčí, tak i uvnitř.
 2. Distributivní. Díky tomu můžete upevnit tyče pracovního výztužného pletiva, což přispěje k řádnému rozložení nákladů.
 3. Montáž. Taková výztuž se používá při instalaci rámů do požadované polohy. Po naplnění podkladu betonem může být výztuž demontována.
 4. Svěrky Používá se k vytváření rámečků, nést nějaké zatížení na sebe. Svorky jsou podobné distribuční výztužné síti.

Kování může být také hladké, drážkované. Použití vlnitého rámu umožňuje zvýšit konjugaci betonu a výztužného potěru.

Pravidla pro posilování

Instalace rámu do betonu je složitý proces, jehož správnost bude záviset na síle základů. Před vyztužením a položením základů betonu je třeba vypočítat všechny náklady. Výpočty vám umožní vybrat správný typ vyztužovací sítě. Chcete-li to provést, kontaktujte odborníka.

Nicméně pro základové potěry existují obecné tipy a doporučení. Při práci je důležité mít na paměti, že při konstrukci nízkopodlažních budov je rám utěsněn spíše vodičem než svařovacím strojem, protože svařování mění vlastnosti kovových tyčí na švách, což negativně ovlivňuje výztužnou síť. Kromě toho musí být rám vložen do konstrukce základny budovy (vzdálenost - nejméně pět centimetrů od povrchu). Rohy jsou vyztuženy ohnutými pruty. Mřížka musí být vyčištěna od hrdze a podestýlky, protože snižuje kontakt rámu s betonovou směsí.

Zpevnění základů monolitických pásů

Pro zpevnění pásky základny budovy je nutné instalovat dřevěné bednění. Do zeminy je vynášena výztužná síť, jejíž délka by se měla rovnat hloubce základů. Armatura by měla být umístěna ve vzdálenosti padesáti milimetrů od dřevěného bednění. V jamce je třeba instalovat podpěry pro ventily o výšce sto milimetrů. Můžete si je koupit ve specializovaném obchodě nebo použít cihly. Poté je nutné propojit propojky s čepy a připevnit průsečík drátem.

Zpevnění základové desky

Výztužní desky zahrnují použití výztužného rámu z oceli, který je umístěn uvnitř betonu. Nejprve musíte vykopat jámu a zkontrolovat rozměry se speciální úrovní. Polštář je umístěn pod základnou. který zahrnuje štěrk, písek. Pak je polštář vodotěsný a umístěn na deskách. Po veškeré potřebné práci (položení polštářů, hydroizolace) můžete začít instalovat výztužnou klec.

Nejprve je třeba vytvořit dvě výztužná síta (průměr každé buňky - dvacet až dvacet centimetrů) prutů. Když jsou rošty připravené, jeden z nich je umístěn na spodní vrstvě hydroizolačního materiálu, druhý je umístěn několik centimetrů od povrchu desky. Pro zpevnění těchto výrobků nainstalujte bednění po obvodu dlaždice. Musí přesně zopakovat tvar konstrukce. Rám je připevněn ke stojanům a stojí ve svislé poloze na vnější straně základny. Stěny desek pokryté lepenkou, s nimiž můžete držet kapalinu v cementové směsi. Poté roztok, nalit do dřevěného bednění, pečlivě tamped.

Výztuž základny sloupu (piloty)

Výztuž sloupkové základny.

Pilotní základ je zpravidla vyroben na volné půdě se zvýšenou hladinou podzemní vody nebo na nerovném terénu. Odborníci používají různé piloty, které by měly být spojeny s grillage (konstrukce, která umožňuje upevnění materiálů). Rostverk může být beton (vyztužený), vyrobený z různých částí a stavebních materiálů. Rostverk z železobetonu je považován za jednu z nejkvalitnějších možností.

Před zahájením práce určit složení půdy. Délka pilotů bude na tom záviset, stejně jako vzdálenost, rozměry konstrukce a její schopnost odolat zatížení. Při výpočtech je třeba vzít v úvahu váhu budoucí struktury, střechy, podlahy a dalších nákladů. Pro použitou základnu šroub, z materiálů s vrtáním. Bez ohledu na výběr pilotů by měly být vyztuženy tak, aby poskytovaly pevnost a stabilitu. Podklad musí být vyztužen výztuží. Průměr prutů by měl být od deseti do čtrnáct milimetrů. Rostverk je vyztužen rámem řemenů spojených tyčemi. Horní výztužný pás je mřížka sestávající z vodorovných a svislých kovových tyčí.

Závěr

Použití jakéhokoliv způsobu montáže kovového rámu do betonové základny budovy vyžaduje vždy správný výpočet všech údajů: velikost výrobku, objem stavebních prací, množství materiálů, charakteristiky půdy atd.

Výpočet výztuže pro základy

Výpočet vyztužení základové desky je důležitou etapou jejího návrhu, proto musí být proveden s přihlédnutím k požadavkům SNiP 52-01-2003 pro výběr třídy výztuže, sekce a její požadované množství.

Nejprve musíte pochopit, proč je třeba vyztužení kovů v monolitické betonové základně. Beton po nastavení síly v průmyslu je charakterizován vysokou pevností v tlaku a výrazně nižší pevností v tahu. Nezpevněná betonová základna, když se zvedá půda, je náchylná k praskání, což může vést k deformaci stěn a dokonce ke zničení celé budovy.

Výpočet výztuže pro základy

Výpočet výztuže pro základovou desku

Podkladové desky se často používají při stavbě chat a venkovských domů, stejně jako dalších budov bez suterénu. Jedná se o betonovou desku vyztuženou sloupkem v obou kolmých směrech, přičemž tloušťka základů je větší než 20 cm, síťka se vytváří v horní a spodní vrstvě.

Před zahájením výpočtu je nutné určit značku výztuže. Pro základy desek, prováděné na pevných, neabrazivních půdách, kde je pravděpodobnost horizontálního střihu budovy zanedbatelná, je povoleno použít žebrované výztužné tyče třídy AI o průměru 10 mm. Je-li půda slabá, vrhání nebo budova je ve svahu - tyč musí být vybrána nejméně s průměrem 14 mm. Pro svislé spojení mezi spodní a horní výztužnou síťovinou je dostatečně hladká tyč o průměru 6 mm třídy A-I.

Materiál stěn je také důležitý, protože zatížení budovy se výrazně liší od zárubně nebo dřevěných domů a budov z cihel nebo pórobetonu. Obecně platí, že u lehkých malých budov je povoleno použít tyč o průměru 10-12 mm pro cihly nebo bloky - prut 14-16 mm v průměru.

Vzdálenost mezi tyčemi v mřížce je obvykle 20 cm v podélném i příčném směru. Znamená to, že na 1 metr dlouhý domek by měl být položen 5 kusů. Mezi sebou jsou kolmé protínající tyče spojené s měkkým žíhaným drátem s háčkem nebo pletací pistolí.

Vzorová instalovaná výztuž pro základnu

Příklad výpočtu:

Dům je zhotoven z pórobetonových bloků, instalovaných na základové desce o tloušťce 40 cm na středněpuchinisty. Celkové rozměry domu - 9x6 metrů.

 1. Jelikož je tloušťka základů významná, jsou potřebná dvě výztužná oka, stejně jako vertikální kravaty. Horizontální mřížky pro strukturu bloků na středním povrchu jsou zhotoveny z vyztužené tyče o průměru 16 mm, vertikálně - od hladké tyče o průměru 6 mm.
 2. Počet sloupů podélné výztuže se vypočte takto: délka větší strany základny je dělena mřížkovým odstupem: 9 / 0,2 = 45 podélných výztužných tyčí o délce 6 metrů a celkový počet tyčí je 45,6 = 270 m.
 3. Podobně najděte počet tyčí pro křížové vazby: 6 / 0,2 = 30 prutů; 30,9 = 270 m.
 4. Celkový počet sloupů na dvou výztužných sítích je: (270 + 270) · 2 = 1080 m.
 5. Vertikální připojení mají délku rovnou výšce nadace. Jejich počet je zjištěn počtem průsečíků podélných a příčných výztužných tyčí: 45 · 30 = 1350 kusů. Jejich celková délka je 1350 × 0,4 = 540 metrů.
 6. K tomu, abyste vykonali nadaci, potřebujete:
 7. 1080 m bar třídy A-III D16;
 8. 540 metrů bar třídy A-I D6.
 9. Podle GOST 2590 nacházíme jeho hmotnost. Průtokoměr D16 bar má hmotnost 1,58 kg; D6 bar meter - 0.222 kg. Vypočtěte celkovou hmotnost: 1080 · 1,58 = 1706,4 kg; 540 · 0,222 = 119,88 kg.

Celková plocha průřezu výztuže tyče

 • Výpočet pletacího drátu závisí na použitém nástroji. Při háčkování je průměrná spotřeba drátu 40 cm na jedno připojení. Počet připojení v jednom řádku je 1350, ve dvou - 2700. Spotřeba drátu bude 2700 · 0,4 = 1080 metrů. Hmotnost 1 metru drátu o průměru d = 1,0 mm je 6,12 g. Pro pletení výztuže základny je třeba 1080,6.12 = 6610 g = 6,6 kg drátu.
 • Výpočet výztuže pro pásové základy

  V podkladovém pásu klesá hlavní nosnost meze podél pásu, to znamená, že je vedena podélně. Pro podélnou výztuhu je tedy vybrána tyč o tloušťce 12-16 mm v závislosti na typu materiálu půdy a stěny, a pro příčné a svislé spoje je možné použít tyče o menším průměru - od 6 do 10 mm. Obecně platí, že princip výpočtu je podobný výpočtu výztuže základové desky, avšak rozteč výztužné mřížky je zvolena v rozmezí 10-15 cm, protože úsilí o zlomení základové desky může být mnohem větší.

  Vzorové instalační kování pro pásový pás

  Příklad výpočtu:

  Pásový základ dřevěného domu, šířka základny je 0,4 m, výška je 1 metr. Velikost domu je 6x12 metrů. Půdní písková hlína.

  1. K provedení základové desky musí být uspořádána dvě výztužná oka. Spodní výztužná síť zabraňuje tomu, aby se základová páska rozlomila, když půda ustoupila, horní část při ohřátí.
  2. Rozteč mřížky je vybrána o 20 cm. Pro zařízení základního pásu je zapotřebí 0,4 / 0,2 = 2 podélných pruhů v každé výztužné vrstvě.
  3. Průměr podélné tyče pro dřevěný dům - 12 mm. Pro provedení dvouvrstvého vyztužení dvou dlouhých stran základů je nutná 2 · 12 · 2 · 2 = 96 metrů baru.
  4. Pro krátké strany 2 · 6 · 2 · 2 = 48 metrů.
  5. Pro příčné vazby zvolte tyč o průměru 10 mm. Stohovací krok - 0,5 m.
  6. Vypočítejte obvod základového pásu: (6 + 12) · 2 = 36 metrů. Výsledný obvod je dělen krokem pokládání: 36 / 0.5 = 72 příčných tyčí. Jejich délka se rovná šířce základů, proto celkový počet je 72 · 0,4 = 28,2 m.
  7. Pro vertikální připojení používáme také bar D10. Výška vertikální výztuže se rovná výšce základů - 1 m. Počet je určen počtem průsečíků, přičemž počet příčných tyčí se vynásobí počtem podélných částí: 72 · 4 = 288 kusů. Při délce 1 m bude celková délka 288 m.
  8. Pro zesílení základového pásu je tedy zapotřebí:
  • 144 metrů barové třídy A-III D12;
  • 316,2 metrů barové třídy A-I D10.
  • Podle GOST 2590 nacházíme jeho hmotnost. Průtokoměr D16 bar má hmotnost 0,888 kg; D6 bar meter - 0,617 kg. Vypočítáme celkovou hmotnost: 144 · 0,88 = 126,72 kg; 316,2 ± 0,617 = 193,51 kg.

  Výpočet pletacího drátu: počet spojů lze vypočítat počtem vertikálních výztuží a vynásobit je 2 - 288 · 2 = 576 spojeními. Spotřeba drátu na spojení je 0,4 metru. Spotřeba drátu bude 576 × 0,4 = 230,4 metrů. Hmotnost 1 metru drátu o průměru d = 1,0 mm je 6,12 g. Pro pletení výztuže základů je zapotřebí 230,4 · 6,12 = 1410 g = 1,4 kg drátu.

  Mřížka pro založení

  Mřížka pro zpevnění základů

  Typ nadace a jeho charakteristiky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci pro každý objekt. Pro konstrukci základny, která odpovídá stanoveným parametrům, je důležité dodržovat všechny jemnosti práce. Mřížka pro založení je jedním z důležitých uzlů pro vytvoření síly celé struktury.

  Zesílení sítě pro základy

  Výztužná síť pro základy musí mít řadu vlastností, které mohou zajistit trvanlivost a pevnost konstruované konstrukce. Ve většině případů je vyrobena z oceli, získaná válcováním za tepla. Průřez částí sítě je kulatý a skládá se z vlnitých tyčí, což vytváří další adhezi k betonové směsi.

  Armatura je klíčovým prvkem pro vytváření kvalitního oka. Vyrábí se ve speciálních továrnách, má různé vlastnosti. Pro založení je důležité vybrat vhodnou část, krok mezi příčnými výčnělky a výškou výčnělku - tyto parametry hrají důležitou roli při vytváření potřebné přilnavosti k betonu.

  Síťová výztuž základny

  K čemu je mřížka?

  Výstužná síť pro základy provádí funkci rámu silové opěrky. Předtím, než se přesunete do betonové směsi do instalovaného bednění, musíte tento rám sestavit. Bez mříže pro zpevnění základů nebude nadace mít dostatečnou sílu, kterou projekt vytvoří, což významně snižuje kvalitu celé konstrukce a může vést ke zničení konstrukce.

  Síť je vyrobena ze speciálně vybraných tyčí sestavených svařováním nebo kroucením do jediného rámu. Než začnete vařit nebo pletete pletivo, musíte vyčistit každou výztuž, vyříznout ji na předem stanovenou délku a až potom ji provést.

  Beton během provozu pracuje v kompresi. Aby bylo možné přidat efekt protahování a síť výztuže je potřeba. K provedení této funkce je nutné beton zpevnit po stranách - když je mřížka instalována ve středu betonu, nepracuje ani ve stlačení ani v tahu.

  Způsoby upevnění kloubů

  Přesnost a spolehlivost uzlových uzlů zajišťuje kvalitu celé konstrukce. Podle schválené praxe musí být výztuž spojena bodovým svařováním nebo speciálním vázacím drátem. Někdy používají plastové kravaty a spojovací materiál.

  Různé způsoby upevnění kloubů

  Při výstavbě soukromého bydlení je lepší použít pletací drát. Poskytuje několik cenných výhod ve srovnání se svařováním:

  1. Při svařování je struktura výztuže zničena. V místě svařování kov rychle zkoroduje a selže.
  2. Drát umožňuje vyztužení v toleranci. Svařování to vylučuje.
  3. Při lití směsi betonu se může svar rozlomit a rozlomit celou síť.
  4. S průměrnou kvalitou výztužných tyčí při svařování mohou prasknout.
  5. Zkušený mistr s hákem bude spojovat síť mnohem rychleji než při svařovacích uzlech.
  do obsahu ↑

  Výpočet výztuže pro základy různých typů

  Kovová armatura základové konstrukce vyžaduje pečlivou kalkulaci při návrhu mřížky. Ale před spuštěním přímých výpočtů je nutné určit přesný průměr tyčí, které budou v práci používány. Doporučené parametry průřezu nejsou menší než 1 cm a žebrovaný povrch tyče je povinný. S nárůstem průměru výztuže se síla sítě zvýší.

  Po sestavení počátečních dat (charakteristiky budoucí struktury, zatížení každého prvku nadace), architekt provede výpočet mřížky pro nadaci. Ujistěte se, že vzít v úvahu kvalitu půdy na staveništi - je-li náchylná ke zvedání, pak je nutné posílit základy budovy.

  Zde jsou 3 možnosti porovnání:

  1. Stavba lehkého dřevěného domu na pevném podkladu - kování o průměru 1 cm.
  2. Stavba světelného domu na zemi s deformací - průměr tyčí 12-14 mm.
  3. Stavět na slabé půdě je velká konstrukce - průměr tyčí je 16 mm.

  Vlastnosti výztuže závisí na druhu základů. Typ pásku je namontován se sítí výztuže 10-14 mm. Páska základny má vysokou výšku ve srovnání s šířkou. Zesílení se proto často provádí v několika pásmech.

  Výpočet základové desky výztuže

  Po určení obvodu základny se přidá délka vnitřních stěn. Projekt stanoví počet tyčí pro podélnou výztuž, která se násobí celkovým záběrem. Takže získáte celkovou délku výztuže pro základnu mřížky.

  V závislosti na rozměrech a průřezu základny se položí výztuž v mřížce. Mělo by vytvořit rám pro následné nalití betonu.

  Provozní charakteristiky výztuže a způsob jejich upevnění ve svařované síti pro základy slouží jako výchozí bod pro výpočet celé sítě.

  Zpevnění základů vlastními rukama

  S určitými zkušenostmi a základními znalostmi může být mřížka k nadaci prováděna samostatně. Tato technologie má řadu rozdílů v závislosti na typu podstavce.

  Pro podklad desky, který je pevný čtverec nebo obdélník, je nutné vytvořit dostatečnou pevnost a spolehlivost. Na tomto základě je celá mřížka svařena na všech spojích, jak horizontálně, tak vertikálně. Rámeček vychází co nejsilněji a je schopen zajistit vysokou trvanlivost v práci.

  Rám má složitou strukturu. Při nalití betonu mohou být některé části výztužného pletiva za směsí, což způsobuje zničení desky během výstavby a provozu budovy. Musíte přesně sledovat, zda je celé oko ponořeno do betonu.

  Pro sloupcovou základnu je proces vyztužení mnohem jednodušší.

  Vytváření pletiv se provádí pomocí 4-6 dlouhých prutů s žebry pro vysoce kvalitní uchopení. Tenké hladké tyče používané pro páskování rámu. Průměr tenkých tyčí může být 6 mm a délka výztuže je 10-12 mm. V závislosti na délce základního sloupku se změní vzdálenost potřebného pásku. Pokud je délka od 1,5 do 2 metrů, vzdálenost mezi pásy by měla být 0,4-0,5 metru. Při práci na základovém rámu pro velkou těžkou stavbu musí být spojovací uzly svařeny.

  Výztuž by měla být provedena tak, aby tyče vyčnívaly o 10-20 cm nad základovou sloupku. To se děje tak, že v budoucí práci by bylo snadnější spojit grillage.

  Pilový pilový základ také vyžaduje vyztužení pro zvýšení pevnosti a spolehlivosti. Proces vyztužení je plně v souladu s prací na základně sloupku. Rozdíl je v tom, že vertikální vyztužení je umístěno v kruhu. A ne náměstí v základně sloupku. Při provádění prací od 3 do 5 tyčí o průměru 10 mm se používá.

  Při montáži podkladů je nutné zpevnit posuvný mříž. Tato část nadace je posilována podobně jako monolitický typ základů. Podle jeho struktury je to monolit a je. Horizontální výztužné mříže jsou zhotoveny z ne více než 2. V tomto případě by výztužná konstrukce nesměla dosáhnout hrany betonu asi 5 mm.

  Správná konstrukce a následná instalace výztužného pletiva na podkladu poskytuje pevnost a odolnost proti opotřebení základny. Tak je možné vytvořit dostatečnou odolnost vůči zatížení a vlivům prostředí.

  Mřížka pro nadaci - co je potřeba, materiály pro vazbu a metody fixace

  Trvanlivost budoucí struktury závisí na správnosti nadace. Struktura železobetonových konstrukcí zahrnuje kovový rám, jehož hlavní součástí je výztužná síť. Průměrné průměry a velikosti článků se vypočítají ve fázi návrhu a sestavení jednotlivých prvků do jedné jednotky se často provádí nejen ve výrobním závodě, ale i na staveništi.

  K čemu je mřížka?

  • zachování prostorového tvaru konstrukce;
  • obstrukce deformací způsobených nerovnoměrným zatížením;
  • vyhnout se srážení;
  • přijetí tahových sil, s nimiž se beton díky své křehkosti nemůže vypořádat sám.

  Při výpočtu podzemní části budovy se berou v úvahu několik parametrů, včetně půdních podmínek, hodnoty trvalých a dočasných zatížení, hloubky základů atd. Odmítá navrhnout vazbu na jednotlivé charakteristiky místa, může se developer zaměnit při výběru výztuže, což povede buď k malé bezpečnostní rezervě, nebo ke ztrátě materiálů a zvýšeným nákladům na práci.

  Odborníci nedoporučují ukládání výpočtů, ale poskytují několik základních tipů na nezávislou výrobu výztužných pletiv pro nadaci:

  • buňky mezi kovovými tyčemi by měly být 150 až 250 mm;
  • tyče s periodickým profilem mají lepší přilnavost k betonu než hladké, proto by měla být jako pracovní výztuž vybrána válcovaná tyč - třída A2 - A6;
  • oříznutí výztuže se nedoporučuje vzhledem k tomu, že spojování kusů je provedeno s přesahem as velkým počtem spojů vede k odpadu z kovu;
  • lepené spoje v mřížce musí být alespoň polovina všech průniků kovových tyčí;
  • je povoleno svařovat pouze výztuž s písmenem "C" v označení. Zbytek je vhodný pouze pro páření.

  Při použití kování s označením "C" je povoleno připojení tyčí o průměru menším než 25 mm metodou bodového svařování. Obloukové svařování se používá pro hrubší kovové tyče.

  V době svařování dochází ke konvenčnímu přehřátí kovového výztuže a základová mřížka ztrácí pevnost v tahu u spár bez ohledu na průměr výztuže. Kromě toho mohou být švy vystaveny zvýšené korozi, což je nepřijatelné. Jediným východiskem je vytvoření oka jedním z následujících způsobů.

  Jak plést

  Existuje několik nejběžnějších možností pro vytváření sítí přímo na staveništi. K tomu použijte drát nebo modernější materiál - plastové svorky.

  Samostatné úseky budou pohodlnější, aby se poutaly mimo příkop. Když jsou instalovány v konstrukční poloze, jednoduše se vejdou dohromady.

  Pro zpevnění základů můžete použít hotové sítě vyráběné v průmyslových podmínkách. Jsou vyrobeny zploštěním kruhových tyčí, které zajišťují spolehlivost a pevnost spojů. V tomto případě se svařování nepoužívá, takže vlastnosti kovových prvků se nezhoršují.

  Wire

  Základová síť použitá pro vyztužení je pletená měkkým, snadno ohýbacím kovovým drátem vyrobeným z nízkouhlíkové oceli. Pokud se ohýbá špatně, může se ohřívat 30 minut ohněm a poté ochladit. Podle odborníků tento problém ve většině případů zmizí. Kov může být pozinkován nebo nemusí mít žádný ochranný povlak. Optimální průměr drátu pro vazbu je 1,2-1,4 mm. Je předřezán na kusy o 10-20cm.

  Plastové svorky

  Pohodlné, snadné a rychlé, ale bezpečné? Plastové svorky se na trhu objevily nedávno, tolik vývojářů je znepokojeno jejich silou. V nich dosud není 100% důvěryhodná, ale je jisté, že mohou prasknout v zimě, a proto by se neměly používat v zimě ani pro stavbu velkých objektů. Samostatné plastové svorky se doporučují pro vázání kovových tyčí při stavbě základů venkovských domů nebo pomocných budov, pokud podzemní část vyžaduje vyztužení. Spojují také kompozitní výztuž.

  Kromě svorek jsou na trhu k dispozici připravené sponky a svorky vyrobené z drátu. Pokud je používáte, nebudou potřebné žádné nástroje - síťka se plete ručně.

  Způsoby upevnění kloubů

  Pro zpevnění základů použitého síta, spojeného s drátem pomocí:

  • kleště;
  • malé kleště s tupými řeznými hranami;
  • nákup nebo domácí háček určitého tvaru;
  • pletací pistole.

  Kleště a kleště jsou používány pro nejjednodušší způsob, jak pletí síť. Na průsečíku výztužných tyčí je složený drát na spodní části skládaný, jehož konce jsou zkroucené pomocí jednoho z nástrojů. Aby konečné zkroucení nezůstalo, je ohnuté blíže k mřížce.

  Speciální háčky se nakupují v obchodech s hardwarem, na trzích nebo se vyrábějí z tvrdého ocelového drátu. Stejně jako v předchozím případě jsou předřezané tyče měkkého drátu přeloženy na polovinu, přičemž jediným rozdílem je to, že tvoří smyčku na straně ohybu, do které je vložen hák. Pomocí volných konců zabalí kloub na výztužnou síť a ohýbají je hákem, kde je již smyčka. Nyní zůstane pouze otočit drát, rotující svítidlo, dokud není pevně spojeno.

  • Jednoduchý hák se otáčí rukou, což trvá hodně času.
  • Šroubový hák usnadňuje a urychluje práci. Pohybuje se stisknutím rukojeti.
  • Šroubovák nebo vrtačka pomáhají co nejvíce urychlit montáž základové mříže. Háček se jednoduše vloží do patrony nástroje.

  Pletací pistole

  Velké objemy práce vyžadují mechanizaci a automatizaci, jinak by stavební proces mohl trvat dlouho. V tomto případě je výztužná pletivo pletená elektrickou (bateriovou) nebo mechanickou pistolí. Kvalitní nástroj je drahý a špatná kvalita stačí jen na jeden objekt. Soukromí vývojáři z situace různými způsoby. Někdo kupuje zařízení, které bylo používáno, a pak ho prodává, jiné si berou pletací pistoli a třetina je spokojena s levným falešným, protože nevidí potřebu dalšího provozu.

  Automatické upevnění výztužných spojů je prováděno téměř okamžitě, ale ve vzdálených místech není možné používat zbraň.

  Výstužná síť je pletená po namontování pracovní jednotky pistole na dokovací místo dvou tyčí a stisknutí tlačítka start. Háčkovaný drát se automaticky napájí z cívky, což je jeden z modulů nástroje, takže není nutné řezat kusy k předběžnému kroucení. Výhody použití pistole zahrnují:

  • pohodlí a snadnost provozu;
  • vysoká kvalita tupých spojů zajištěná konstantní sílou kroucení;
  • ekonomická spotřeba drátěného materiálu, s výjimkou odpadu;
  • rychlost párování;
  • významné snížení intenzity práce.

  Neměli bychom však vyloučit nevýhody automatického procesu, který spočívá v potřebě výcviku personálu a materiálových nákladech na nákup nástroje. V tomto ohledu se na malých předmětech, které zahrnují soukromé stavby, pletací zbraně téměř nikdy nepoužívají.

  Bez ohledu na zvolený způsob páření výztužného pletiva, který je určen pro stavbu základů, vyžaduje zodpovědný přístup k procesu práce. Neměli bychom zapomínat, že trvanlivost konstrukce a spolehlivost jejího základu bude záviset na přesnosti a kvalitě montáže kovového rámu.

  Výstavba domů

  Dnes je kovové pletivo oblíbeným materiálem používaným při jakékoli stavební činnosti. Požadavek je způsoben vysokými vlastnostmi a vlastnostmi svařovaného výrobku a širokou škálou aplikací. Článek se bude zabývat výztužným pletivem.

  Obsah:

  Trochu historie

  • Posílit stavby s kovovými pruty začaly francouzštiny ve druhé polovině 19. století. Jeden zahradník jménem Joseph byl znepokojen neustálou ztrátou způsobenou křehkostí květináčů.
  • Tato skutečnost ho vedla k myšlence, že železné kosti by mohly být vloženy do jílové hmoty a v roce 1867 patentoval svůj vynález. Ačkoli existují důkazy o tom, že několik let dříve o ozdobu práce pán z Anglie postavil dům pomocí výztužné technologie, ale nepředstavoval patent.
  • Podnikavý zahradník nezastavil dosažené cíle a pokračovaly experimenty v oblasti zpevňování různých struktur. V důsledku toho navrhl autorství mostů, desek, trámů apod. Samozřejmě, že tyto výrobky neodpovídaly síle a jiným vlastnostem moderními vzory, nicméně začátek vyztužení byl položen před téměř 150 lety.

  Klasifikace oka z řetízku

  Síť výztuže je sada kolmých tyčí. Upevnění výztuže v bodech dotyku se provádí bodovým svařováním. Hlavním cílem tohoto výrobku je zvýšení konstrukční pevnosti jednotlivých výrobků nebo konstrukcí. Dělí se na průměr a umístění použitého drátu, tyče a mnoho dalších parametrů.

  Průměr pracovní výztuže určuje třídu oka:

  • od 3 do 10 mm - snadné (používá se v omítkách);
  • od 12 do 40 mm - těžké (používá se pro vyztužení betonových konstrukcí).

  V závislosti na velikosti se cena výztužné sítě pohybuje od 4 do 200 rublů / m2.

  Umístění kotvy může být:

  • podélné, příčné nebo rozdělovací (konstruktivní);
  • podélně-příčný.

  Ve většině případů mají mřížkové buňky čtvercový, obdélníkový, šestihranný nebo jiný tvar. Velikost buněk výztužné sítě může být 5 x 5 mm a 200 x 200 mm. Pokud je průměr drátu až 5 mm, sítě jsou dodávány v kotoučích a zbývající produkty jsou vyráběny ve formě listu (karty).

  Přesnost svařování se liší:

  • běžná přesnost;
  • zvýšená přesnost.

  V závislosti na cíli se to stává:

  • zdiva - slouží k lití podlah betonovými nebo pískově-cementovými směsemi, pro zpevnění zdiva apod. Vzhledem k malému průřezu použitého drátu je síť vytvořena jak v rolích, tak v mapách. Šířka výrobku se vybírá podle tloušťky zdiva, takže pro vnitřní stěny (příčky) je velikost mřížky 110-250 mm. Pro venkovní stěny je mřížka vyrobena z šířky 380 až 640 mm, která je vhodná pro pokládku jednoho a půl, dvou a dvou a půl cihel. Délka výrobku je obvykle 1 nebo 2 metry;
  • vyztužení - poskytuje zvýšenou pevnost a stabilitu každého konstrukčního prvku. Používá se při výrobě pevných železobetonových konstrukcí, uspořádání základů. Používá se také v zařízeních, která podléhají přísným požadavkům. Šířka výrobku je od 1 do 2 m, délka - až 6 m;
  • silnice - slouží pro zařízení silnice, chodníky, přístupové cesty (nové i určené pro rekonstrukci). Je široce používán pro zpevnění průmyslových podlah. Velikost ok svařované výztužné sítě je v rozmezí od 50 do 200 mm, měli byste vědět, že čím větší je vzdálenost výztuže, tím nižší jsou pevnostní vlastnosti a odolnost vůči mechanickému namáhání hotového předmětu.

  Hlavní výhodou rolování materiálu přes karty je flexibilita. Drátěná síť je snadno ohnutá a řezaná, což v případě potřeby umožňuje její tvar.

  Mnozí výrobci vyrábějí sítě, které nejen odpovídají standardním velikostem, ale také vyrábějí výrobky tím, že mění rozteč a velikost buněk podle individuálních požadavků zákazníků.

  Výroba výztuží

  • Pro svařovací drát nebo armatury se používají speciální stroje, které zajišťují vysokou přesnost provedené práce. Konečný výrobek musí mít správný tvar, dostatečnou pevnost a estetický vzhled - viditelné deformace a nesrovnalosti nejsou povoleny.
  • Stroj pro svařování výztužných tyčí je plně automatizovaný, ovládání probíhá prostřednictvím počítače. Provozovatel sleduje pouze dodržování všech specifikovaných parametrů a režimů svařování.
  • Pro svařovací drát s průřezem 3 až 12 mm se používá vysoce přesný stroj, který pracuje podle metody odporového svařování. Drát před naplněním do pracovního prostoru stroje se narovná a řeže na požadované rozměry.
  • Díky svařování a použití vysoce kvalitních tyčí (bez odchylek délky a různých kontaminací) je možné dosáhnout bezchybného výsledku. Multielektrodová zařízení umožňují přesné svařování tyčí bez deformace, zajišťující rovinnost a pevnost hotového výrobku.

  Ocel pro výrobu výztužných pletiv

  Podle požadavků standardu pro výrobu mřížek jako pracovního prutu bylo použito řady následujících typů:

  • těžké mříže - výztužná ocel válcovaná za tepla třídy A III se zvýšenou pevností, s průřezem 12-40 mm, stejně jako ocel třídy IIIC, tvrzená tepelným zpracováním v válcování.
  • světelné mříže a rozváděčové armatury v těžkých roštách - za tepla válcované výztužné oceli třídy A I a A II.
  • lehká síťovina - třída Bp-I, jako rozdělovací (konstrukční) výztuž B-I.

  Použití jednoho nebo jiného typu oceli je založeno na projektové dokumentaci (v závislosti na provozních podmínkách mříže).

  Vlnitá síťovina

  • Samostatně stojí za zmínku kanilizovaný typ mřížek, kde má drát strukturální ohyby. Tyto sítě se vyznačují zvýšenou pevností a odolností proti nárazům. Proto se používají k vyztužení stavebních objektů s neinormalizovaným zatížením, například v důlním průmyslu nebo při výstavbě budov v zóně seismického nebezpečí.
  • Vlnitá struktura drátu odolává deformaci, a to iv případě vícedirekčního úsilí. Stojí za zmínku, že hovoříme o mechanické síle. Antikorozní odolnost a jiné vlastnosti jsou zcela závislé na použitých surovinách (typy nízkouhlíkové oceli).
  • Taková mřížka se používá k prosévání horských materiálů, zpevňování betonových konstrukcí, oplocení pozemků, vytváření klecí apod. Moderní typy ochrany proti negativním vlivům, jako je PVC nebo zinkování, činí z mříže téměř věčný materiál.

  Povlak elektrolyticky zpevňujícího pletiva

  Kovová síť se používá ke zvýšení pevnosti různých konstrukcí a stavebních materiálů. Mřížka musí pevně "nést" všechny nepříznivé provozní podmínky (atmosférické jevy, poklesy teploty, vlhké prostředí, chemické vystavení).

  V této souvislosti je k dispozici s povlakem zinku, který se nanese galvanickým povrchem. Výhody tohoto materiálu přes sítě z nežlhaného drátu jsou následující:

  • delší životnost;
  • odolává vnějším vlivům;
  • vyznačují se vysokou odolností proti mechanickému poškození;
  • ne-citlivost na korozní procesy;
  • má vysoký stupeň pevnosti;
  • má estetický vzhled.

  Galvanizovaná síť nevyžaduje zvláštní skladovací podmínky, je snadno transportována.

  Použití výztužné konstrukční sítě

  Sítě jsou široce používány v oblasti individuální, průmyslové, zemědělské a krajinné výstavby. V závislosti na ukázaných indikátorech pevnosti struktury je určen typ sítě. Mohou být použity:

  • pro vyztužení železobetonových výrobků, stěny z cihel nebo porézních bloků, silniční dno, tunely;
  • při stavbě mostů a můstků;
  • při výrobě betonových desek, panelů a jiných výrobků;
  • při instalaci izolačního materiálu;
  • pro zpevnění vrstvy omítky;
  • při přípravě teplých podlah, betonových podlah, potěrů;
  • posílit základy;
  • vytvořit rám pro skleníky a skleníky;
  • pro výstavbu ploty, ohrady pro zvířata a jiné ploty;
  • posílit stěny příkopů a jám.
  • Výpočet počtu výztužných ok je vypočítán jednotlivě pro každý případ.

  Použití tohoto produktu umožní:

  • zkrátit výrobní cyklus díky přesným geometrickým rozměrům a odpovídajícím technickým charakteristikám;
  • šetří čas (ve srovnání s ruční viskózní výztuží) a válcovaný kov (bez odpadu);
  • ke zlepšení kvality struktury nebo výrobku v důsledku zvýšených pevnostních vlastností sítě;
  • výrazně zkracuje dobu instalace, protože je produkt zcela připraven k práci.

  Normalizace a ověřování výztužných sítí

  • Výroba sítí se provádí na základě současného mezistátního systému normalizace. GOST 23279-2012 se vztahuje na všechny typy mřížek vyrobených z ocelových tyčí o průměru od 3 do 40 mm včetně. Někteří výrobci vyrábějí výrobky podle svých vlastních technických podmínek, podle kterých jsou povoleny odchylky podle GOST.
  • Každá šarže mřížky je testována na kvalitu, kde se berou v úvahu pevnost, velikost, sediment tyčí, rovnost konstrukce atd. Takže pro měření geometrických rozměrů, zejména délky, šířky, se používá speciální nástroj: kovové pravítka a opatření pásky. Pevnost oka je ověřována volným pádem z výšky na tvrdý povrch.
  • Kontrola se provádí náhodným výběrem karet nebo rolí. Pokud odebraný vzorek neodpovídá žádnému indikátoru, odebere se další vzorek. Po potvrzení sňatku je šarže odeslána k recyklaci.
  • Každý balík obsahuje informace, které udávají hmotnost, číslo šarže, datum výroby a stručnou informaci o výrobci. Také v doprovodných dokumentech specifikujte technické charakteristiky, které zaručují kvalitu určitého typu výztužného pletiva.

  Skladování a transport výztužné sítě

  • Pro pohodlnou přepravu a pohyb karet jsou baleny. Celková hmotnost jednoho balení výztužného pletiva obvykle nepřesahuje 3 tuny. Karty jsou mezi sebou fixovány měkkým drátem nejméně ve 4 bodech, stejně jako u rolovací mříže, je vázána na 3 místech.
  • Skladovací prostor pro všechny druhy sítí by měl být za normálních teplotních podmínek suchý. Skladování obalů a válců probíhá horizontálně na dřevěných paletách.
  • Výška stohu karet by neměla překročit 2 metry, roli se ukládají nejvýše v 3 vrstvách. Při nakládání a přepravě je nutné jednat v souladu s bezpečnostními předpisy, dodržujte bezpečnostní opatření.