Jak a s jakými kladivami na zemi zakryté hlíny?

Naše letní chalupa se nachází na břehu řeky, chceme postavit malý most, který jde z terasy domu přímo k vodě. Břeh je poněkud bahnitý a část mostu bude umístěna nad vodou. Jak, s jakou hloubkou a v jaké hloubce potřebujete řídit piloty pro naši budoucí výstavbu?

Pro tuto práci jsem použil šrouby. To je nejlepší možnost. Tento proces je podobný vrtání díry pro rybaření v zimě a hromady jsou snadnější k montáži v zimě, kdy je voda pokryta ledem. Takže v každém případě děláme na Krasnojarském území. Abyste mohli na začátku instalovat hromady, musíte udělat značku, udělal jsem to přímo na povrchu ledu a podle této značky jsme tyto hromady zkroucili. Řeknu hned, že práce není obtížná, ale obtížná, ale na pobřeží, kde je blátivé dno mnohem jednodušší. Piloty se jednoduše přišroubují do země pomocí páček - je to jednoduchý proces.

Ukázalo se to takto:

Ale samozřejmě můžete volat a hromadit vybavení, protože pro takovou práci často používáte jeřáb s svetrem, ale tato metoda je příliš drahá a soukromí majitelé zřídka používají.

Existuje další stará cesta a může se vám hodit. Dělat velmi zabivnuyu babička, vypadá to takto:

Hromady na vodě

Pilíře na vodě a výhody instalace

Je zřejmé, že vybudování základů na vodě není snadný úkol jak z hlediska výběru technologie, tak z hlediska samotného projektu. Jeden z nejoptimálnějších by měl rozpoznat technologii základů pilového šroubu.

Piloty byly dlouho používány na vodě. Domy na dřevěných kůlech dlouho stály po celém Rusku. Umístění samotných domů ve výšce několika metrů nad úrovní terénu přispívá k ochraně budov i v místech stálých záplav s povodněmi. Dříve stavba budov na takových výškách vyžadovala značnou investice času a práce. Bylo nutné vyrobit velké množství hromád a pak s velkými obtížemi je zasáhli do půdy.

Jak víte, hromady na vodě se používají po více než deset let. Takto postavená dřevěná konstrukce se nacházejí v každém koutě naší země. Umístění domů na nadmořské výšce nadále vždy přispělo k zachování bydlení iv podmínkách stálých povodní a povodní. Nicméně je třeba poznamenat, že v minulosti pro výstavbu takových staveb vyžadovalo značnou dobu a peníze. Bylo nutné se předem postarat o to, aby si kupovali obrovské množství hromad, a pak bylo nesmírně obtížné je řídit do země. Dnes díky konstrukci šroubových pilířů každý z vás může vybudovat spolehlivé a trvanlivé základy.

Dnes díky šroubovým hromadám můžete vytvářet trvanlivé a spolehlivé základy, včetně nad vodou. Navíc stavba ani v tak těžkých podmínkách nevyžaduje velké výdaje peněz a času ve srovnání s výstavbou nadace v jiném čase nebo nadměrným využíváním technologie.

Instalace šroubů na vodu

Přístrojové kotvení, můstky a další konstrukce na základové hlavě jsou levné a nevyžadují mnoho času a úsilí. Chcete-li rozvinout strukturu jakékoli struktury na chůdách, musíte nejprve shromáždit údaje o vlastnostech nádrže. To zahrnuje informace o rychlosti proudění, stavu dna, směru proudění ledu v jezeře. Na zemi, kde jsou vodní útvary tak malé, že led se taví na jaře, téměř bez změny polohy, budou šroubové hromady spojeny shora pevným rámem, nazývaným grillage, dostatečnou oporou.

Je třeba poznamenat, že převážná většina kotvišť a mostů, mostů a domů na vodě je postavena pomocí šroubů. Celkově tento proces poskytuje téměř univerzální typ základů, který lze použít na jakémkoli kontinentu a jakémkoliv druhu půdy. Šroubové piloty jsou založeny na vysoce pevném kovu, pokryté speciální ochrannou vrstvou, jejíž složení je podobné jako u ledoborec - v důsledku nepřítomnosti jakékoliv korozi a dalších negativních jevů po dlouhou dobu.

V tomto případě, a to i pod vodou, taková struktura je schopna udržet své vlastnosti, nosných, pokud jde o jejich instalace nevyžaduje žádné zploštěné oblasti - použití šroubových piloty je dovoleno prakticky ve všech charakteristikách a podmínkách - a to i na březích řek a jezer.

Na řekách se silným proudem je nutné dodatečně nainstalovat hromady pro přetržení ledu a vytvořit molo ve tvaru písmene L, které má větší tuhost. V každém případě musí být hromádka přišroubována do poměrně velké hloubky, která stačí k tomu, aby odolala průtoku.

V prvním roce používání vodního dna, molu nebo molu na základové vrstvě s pilotem bude užitečné sledovat chování konstrukce a okolní vody. Můžete zjistit, jak vysoká hladina vody stoupá, zda v nadaci existují slabé stránky, a rozhodnout se o nezbytných zlepšeních. Navíc se šroubovacími hromadami nejsou žádné úpravy tak těžké. Mimochodem, pokud chcete změnit umístění molu nebo molu, pak zde nebudete mít problémy, protože šoupátka jsou vhodné pro opakované použití.

Základy na šroubových pilířích jsou vybaveny vysokou únosností, a to jak pro stlačování, tak pro zatížení zátěží, účinně odolávají silám mrazu. Vysoká únosnost šnekových pilířů je způsobena skutečností, že při zaskrutkování do země nejsou mezikroutené štěrbiny země uvolněny, ale naopak jsou do značné míry stlačeny lopatkou piloty.

Stavba pilířů na vodě

Prostřednictvím aukce byla uzavřena smlouva o užívání vody pro část vodní plochy. Účel použití vody - umístění objektů a konstrukcí. Musíme vybudovat ve vodní oblasti dočasnou dvojpodlažní strukturu na pilotách o celkové ploše 1000 m2. Jmenování - ekonomická budova (změna domu na staveništi). V tomto ohledu vznikla otázka - jak je umístění takového objektu ve vodní oblasti upraveno zákonem a jaký je algoritmus pro získání povolení k výstavbě objektu na vodě.

Právní odpovědi (3)

Podle mého názoru závisí povinnost získat povolení k výstavbě předmětu bez ohledu na umístění objektu, závisí na jeho kapitálovém / neinvestičním charakteru. Vzhledem k tomu, že mluvíte o dočasném objektu, což znamená, že po ukončení potřeby bude určený objekt odstraněn z vodní plochy, domnívám se, že pro konstrukci tohoto objektu nepotřebujete žádné povolení.

Další věc je, že může vzniknout otázka, zda je tento objekt kapitálem kvůli skutečnosti, že bude postavena na hromadách, tj. bude mít silné spojení se zemí. Ale zde se pravděpodobně budete muset zaměřit na projektovou dokumentaci, která by měla naznačovat časovou strukturu, jak dlouho se vypočítá a někde (s největší pravděpodobností v obecném projektu pro rozvoj území) by se mělo vysvětlit, jakým způsobem a v jakém časovém období bude vodní plocha v původním stavu.

Máte otázku pro právníka?

Milá Marina! Dobrý den! Kromě názoru respektovaného a profesionálního kolegy:

velmi, velmi obtížná otázka.

Podle části 2 čl. 50 vodního zákoníku Ruské federace

Projektování, výstavba, rekonstrukce, uvedení do provozu a provoz budov, staveb, zařízení pro rekreační účely, včetně uspořádání pláží, jsou prováděny v souladu s legislativou o vodě a legislativou územního plánování.

Analogicky také k plánované struktuře.

Dále, jak píšete:

Musíme vybudovat ve vodní oblasti dočasnou dvojpodlažní strukturu na pilotách o celkové ploše 1000 m2.

Jak hromady budou prohloubeny? Od té doby může být vaše "dočasná" stavba považována za jedinečný objekt (viz část 2 článku 49.1 Kodexu územního plánování Ruské federace). Proto musí být na základě článku 49 Kodexu městského plánování Ruské federace také projekt a navíc také posouzení dopadů na životní prostředí, a také získání stavebního povolení.

Kromě toho na základě části 1.1 článku 51 občanského zákoníku RF

Pokud se pozemek nevztahuje na územní předpisy nebo neexistuje žádné územní předpisy pro pozemek, stavební povolení potvrzuje soulad projektové dokumentace s požadavky na vyznačení, parametry a umístění kapitálového stavitelského zařízení podle části 7 článku 36 tohoto Kodexu. pozemek.

Dále podle části 4 článku 55 občanského zákoníku RF

Povolení k výstavbě je vydáno místní správou na místě pozemku, pokud není v odstavcích 5-6 tohoto článku a jiných federálních zákonů stanoveno jinak.

V souladu s odstavci 2.3 a 17 článku 51 občanského zákoníku RF

Vydání stavebního povolení se nevyžaduje v případě:

- výstavba, rekonstrukce objektů, které nejsou předmětem investiční výstavby (kiosky, přístřešky a další);

- stavba pozemku na pozemcích a stavbách pomocného užívání.

Ale ve vašem případě (na základě článku 1 RF GCK) se jedná o stavbu ACS a dokonce i ve vodní oblasti.

V souladu s tím (osobní názor, může opravit) získání stavebního povolení, stejně jako uvedení objektu do provozu.

Je lepší umístit kabinu na břeh, pak bude určitě méně otázek.

Marina, dobré odpoledne. Na federální úrovni neexistují žádné požadavky na dokumentaci výstavby dočasných objektů a jejich uvedení do provozu. Neexistují ani žádné požadavky na koordinaci výstavby takových objektů s jakýmkoli vládním orgánem. Tak, v souladu s čl. 17 Kodexu územního plánování, nevydávání stavebního povolení se nevyžaduje v případě výstavby pozemku na stavbách a stavbách pomocného užívání. Při zohlednění přijetí dočasného předmětu je úkon vypracován v souladu s formulářem KS-8. Jakékoli vlastnosti použití vodní plochy pro stavební účely nejsou v současné době stanoveny a jsou ve fázi návrhů zákonů. Pokud máte GPZU s uvedením uspořádání objektů na zemi, včetně vodní hladiny, věřím, že je to dostatečné pro výstavbu dočasné struktury.

Hledáte odpověď?
Je snadnější se zeptat právníka!

Zeptejte se našich právníků na otázku - je mnohem rychleji než najít řešení.

Šrouby pro stavby na vodě

Hromady byly používány po celou dobu života na vodě. První prvek, ve kterém byly šachty použity jako základ, byl umístěn na vodě. Poprvé byla konstrukce šroubových pilotů použita Alexandrem Mitchellem. V roce 1838 postavil tento anglický inženýr základy pro osvětlovací konstrukci, která byla postavena kolem přílivů v Londýně, ze šoupátků. Pro nepohodlnou půdu této oblasti se obyčejné hromádky silniční hlavy ukázaly být nesmírně nepohodlné a pro usnadnění úkolu navrhl inženýr, aby vytvořil spodní část hromád ve formě šroubu. V USA se v roce 1850 poprvé objevily šrouby a také vodní objekt - maják na Delaware Bay. Zde hromady vypadaly jako kovové trubky, do kterých byly svařeny kovové nože. Pak ve Spojených státech začala celá éra stavby majáků založená na nových pilotách.

V Rusku byly po dlouhou dobu používány běžné hromady - pro stavbu domů v místech neustálého zaplavování. Nicméně dříve, stavba bytů na takových dřevěných kůlech vyžadovala spoustu času a úsilí. Stavitelé museli udělat velké množství pilotů a pak je donutili do země, aby dokázali odolat značně velké hmotnosti doma i na nepohodlné půdě. Dnes mnoho lidí stále snu o domě v bezprostřední blízkosti vody, ale s hromadami šroubů, tato touha byla mnohem snadnější naplnit. Pilové šroubové základy jsou spolehlivé, stejně jako jiné, a jsou vynikající i na vodě, jak dokazuje jejich historie. Moderní šroubové piloty navíc vyžadují mnohem méně, protože jsou vyrobeny z odolné oceli odolné proti opotřebení a za jeden nebo dva dny je možné šroubovat piloty pod molo nebo dokonce pod celý dům z baru.

To umožňuje použití šnekových pilířů na zředěných půdách

Nyní, stejně jako předtím, jsou postaveny kotvení, můstky, mosty, obyčejné domy a mnoho dalších. Může se nazývat univerzální nadace, která může po mnoho desetiletí přežít na všech kontinentech za jakýchkoli podmínek a prakticky na jakékoliv půdě. Speciální kovová slitina je činí obzvlášť odolnou a ochranné vrstvy je chrání před korozí. Výsledkem je, že dokonce i pod vodou, při zachování molu nebo molu po dlouhou dobu, může základna na šroubových pilotech stát na rekordní čas. Současně je velmi vhodné použít šnekové piloty v rozptýlených oblastech, na březích řek a jezer - koneckonců není nutné vyčistit půdu pro stavbu kotvišť a jiných objektů, jejichž základem jsou hromady.

Použití šnekových pilířů na vodě by nebylo tak snadné při jakékoliv změně jejich designu. Jedním z hlavních prvků hromád, které jim umožňují zašroubovat do velké hloubky bez vlivu zatěžovací síly, je lopatka určitého tvaru, se kterou je každá hromada dokončena. Kvůli šířce lopatky, hromada jako podpěra má vynikající stabilitu i při těžkých zátěžích, jak vertikálních tak i bočních. Dokonce i při silném proudu zůstane hromada v zemi a na stejné úrovni, ve které byla instalována, a nevytvářela síly stlačení a vybíjení. Kónické dokončení vrchního pilulky umožňuje ještě více zmírnit jeho ponoření. Díky těmto vlastnostem jsou šnekové piloty široce používány při stavbě kotvišť a domů na vodě.

Instalace šroubových pilířů pro budovy na vodě

Zvláštní technologie se používá pro instalaci šnekových pilířů do zavlažovaných oblastí. Již před vývojem struktury stavby a jejích základů je nutné shromažďovat informace o vlastnostech nádrže a půdy. Ujistěte se, že zjistíte průtok a jeho směr, stav dna a jeho hloubku. Pokud je průtok tak malý, že se led roztaví téměř na jednom místě, pak pro vytvoření pevného základu domu stačí k sobě navzájem spojit šroubové piloty s tvrdým grilováním. Pokud je proud silný, je nutné dodatečně nainstalovat hromádky pro přetržení ledu. Také v případě silného proudu a zvýšení tuhosti konstrukce se doporučuje vytvořit lůžka stabilního tvaru L. A předpoklad pro jakýkoli tok - sklouzání hromád na větší hloubku, což jim umožní odolat tažení břemen.

Samotná instalace se nejlépe provádí v chladném období, kdy je nádrž pokrytá tlustými vrstvami ledu. Použití ledu jako základ pro šroubování pilířů velmi usnadňuje práci. A schopnost provádět bez obzvlášť těžkého stavebního vybavení činí instalaci hromád bezpečných.

Tam jsou také zvláštnosti při provozu pilířů, kotviště na pilotech-šroubové základy postavené na vodě. Takže v prvních letech používání zařízení je velmi žádoucí sledovat změny ve svém stavu a chování okolní vody. Pokud je hladina vody někde příliš vysoká, měla by se konstrukce zvýšit. Pokud má nadace slabé body, které se nemohou vypořádat s proudem z proudu, mělo by být také vylepšeno a zesíleno dalšími piloty. Použitím šroubových pilítek je možné mnohokrát modernizovat konstrukci, uspořádat ji z místa na místo a to vše bez velkých nákladů a při zachování spolehlivosti.

Instalace šroubů na vodě: můstky a kotviště

V posledních letech se stále více využívají moderní stavební materiály a nejmodernější technologie pro konstrukci konstrukcí určených pro pohodlný a bezpečný přístup do vodních útvarů. Nyní si můžete vybrat: vybudovat sezónní strukturu (například ponton) nebo kapitálový most na nadaci, která bude trvat mnoho let.

Při výběru způsobu výstavby a typu stavby je třeba vzít v úvahu:

 • půdní prvky na břehu řeky nebo jezera;
 • pobřežní úleva;
 • zimní zatížení v zimě a další faktory.

Můstky slouží k plavání a kotvení lodí. Někdy přímo na hladině vodních konstrukcí instalujeme altány pro rekreaci.

Druhy inženýrských konstrukcí povrchových konstrukcí:

 • opěrné stěny jsou postaveny podél pobřeží z železobetonových konstrukcí;
 • pontony jsou vybaveny plošinami ze světlých trubek, různými prázdnými kontejnery, plastovými sudy;
 • lůžka na chůdách;
 • můstky jsou kotviště umístěné v pravém úhlu k pobřeží.

Koberečky na chůdách

V každé ruské vesnici, která se nachází na břehu řeky nebo jezera, můžete vidět mosty pro rybolov a kotvení jednoduchých dřevěných a duralových člunů. Všechny tyto návrhy jsou postaveny na chůdách. Za starých časů byly jako hromady použity listnaté stromy (olše, dub). Dnes se používají odolnější moderní kovové konstrukce.

Kovové piloty jsou dvou typů:

Hnací piloty jsou ocelové trubky s špičatými špičkami, které jsou do země zaváděny speciálními stroji - copra. Při konstrukci podpěr na vodu se hnací piloty téměř nepoužívají, protože když jsou poháněny, jejich antikorozní povlak je rozbit a dochází k deformaci. Z tohoto důvodu hromady často nedosahují pevných vrstev půdy a nemohou sloužit jako spolehlivá podpora pro molo. Vchod kopry do vody je také často obtížný nebo nemožný.

Další věc - návrhy šroubů, které jsou ideální pro vodní stavby. Díky lopatkám vrtulí se bez námahy hladce zasouvají do spodní půdy s minimálním rizikem deformace těla pilotů. Délka ocelových trubek se šrouby na konci může dosáhnout 11 metrů (v případě potřeby mohou být zvýšeny nebo zkráceny).

Důležitou roli hraje tloušťka stěn kufru a průměr - čím větší je, tím větší je hmotnost, která vydrží hromadu.

Montážní technika

Před zahájením práce se vypočítá počet pilot a optimální vzdálenost mezi nimi, jejich velikost se vypočítá s přihlédnutím k zatížení. Délka je určena na základě složení spodní půdy, úrovně jejího zmrazení, hloubky tvrdých hornin a dalších důležitých počátečních údajů:

 • směr jarního sběru ledu;
 • průtoky a směry;
 • zatížení větrem;
 • mechanické zatížení základů.

Šroubové šrouby jsou přišroubovány ručně, bez použití instalace, 2-3 staviteli. Poté se cementová malta nalije do dutiny každé hromady (od M300 a vyšší), což zvyšuje nosnost šroubového nosiče. Pokud se instalace provádí v zimním období (hromady jsou zašroubovány do ledu), do betonu se přidávají speciální mrazuvzdorné a plastifikační přísady.

Důležité: zimní instalace vrstev pilového šroubu pro povrchové konstrukce je mnohem jednodušší technologicky, takže je mnohem levnější.

Je-li spodní půda heterogenní v kompozici nebo pevné vrstvy jsou naneseny na různých úrovních, pak každá hromada je šroubována do požadované hloubky a pak vyrovnána. Pak jsou piloty spojeny do jednodílné konstrukce kanálem, který je připevněn ke špičkám svařováním (pilířem). Méně často pro páskování zařízení používejte dřevěné trámy. Svařovací švy musí být silné, protože budou ve vodě. K tomu jsou pokryty různými složeními, zejména z epoxidové pryskyřice a barvy.

Důležité: na kamenitých spodních půdách není možná instalace piloty a šroubové základny.

Piloty se šrouby jsou opakovaně použitelné. Pokud je nutné převést mosty nebo kotvení na jiné místo, je možné je demontovat a znovu nainstalovat v krátkém čase. Jediným omezením je, že v tomto případě je lepší neplnit dutinu hromady roztokem. Šroubové konstrukce jsou odolné proti korozi několika vrstvami speciálního povlaku a mohou trvat déle než deset let.

Montáž pilířů na piloty

Chcete-li dlouho držet molo nebo molo, pro podlahu používejte cenné dřevo s vysokou odolností proti vodě:

Každý z těchto dřevin má jedinečnou strukturu, vůni, barvu. Je možné snížit náklady na instalaci kotvení pomocí vodoodpudivých materiálů z dřeva a polymerů, z nichž jsou vyráběny desky pro paluby. Tyto materiály jsou levnější než přírodní a mají následující vlastnosti:

 • neztrácejte se a nerozkládejte se;
 • ne deformované (nepodléhající smršťování, otoku, popraskání);
 • nevyžadují lakování a lakování;
 • mohou snášet sluneční záření a velké poklesy teploty bez ztráty (neztrácejí, nezrůstají);
 • odolné proti mechanickému poškození;
 • díky neklouzavému žebrovanému povrchu umožňují bezpečně se pohybovat podél mokrého molu nebo chodníku.

Montáž dřevěné nebo polymerní podlahy na základovou pilu se provádí metodou skrytých spojovacích prvků. Při dokončení zařízení, plaveckých svazích, zábradlí, blatníků pro kotvení lodí a dalšího vybavení jsou instalovány.

A hlavní rady. Když stavíte malý most nebo molo, můžete se pokusit sami provést (pokud máte 1-2 asistenti pro posun pilót). Pokud jste plánovali výstavbu velkého molu, který se rozprostírá od pobřeží až k hloubce nádrže za slušnou vzdálenost, kontaktujte specialisty s potřebnými dovednostmi a vybavením.

Montáž šroubových pilířů v zimě, ve vodě, na hlíně, na bažině, rašeliništi, houbení a permafrost.

 • instalace základů na šnecích v zimě;
 • instalace šroubů ve vodě;
 • instalace šroubových pilířů v hlíně a hlubinných půdách;
 • instalace šoupátků v bažině, rašelina;
 • Existují šrouby pro trvalé půdy?

Základem pro šroubové piloty je jedinečné řešení, které umožňuje rychle a levně stavět různé typy konstrukcí. Šroubové piloty mají dobrou nosnost. Nejlepší a nejodolnější z nich jsou ty, jejichž hlaveň je vyroben z oceli třídy 20 nebo trubky. Jedinečnost nadace je také vysvětlena skutečností, že může být použita v zcela odlišných podmínkách. Instalace šnekových pilířů v zimě, ve vodě, na hlíně, na bažinách, rašeliništích, houštích a permafrostových půdách je docela možné. Zvažte více.

Instalace základů na šnekových pilířích v zimě

Instalace šnekových pilířů v zimě je pravděpodobně jediným způsobem, jak provádět stavební práce v tomto období roku. Skutečnost, že v zimě je velmi těžké vybudovat pásovou základnu. To je způsobeno řadou problémů: je velmi obtížné provádět zemní práce na zmrzlé půdě. Na velkých objektů je stále možné použít speciální vybavení, ale když přijde na venkovském domě, sídle nebo hospodářské jednotky, pořadí buldozer vyčistit povrch půdy nebo rypadlo na kopání zákopů - je nepřiměřeně drahé. Přidejte také skutečnost, že pokud máte v létě přístup k webu, neznamená to, že bude poskytnuto v zimním období. Proto je vysoká pravděpodobnost, že stavební zařízení se kvůli snowdriftu nebo sněhovému bloku jednoduše nemůže naplnit.

Práce s betonem v zimních podmínkách by také mělo vycházet z jeho vlastností - v chladu se "nedotýká". Abyste s ním mohli pracovat, je nutné ho smíchat s přísadami změkčovadel, zakrýt a ohřívat pomocí tenov, ventilátorů nebo elektrického proudu přes vyztužený rám. V důsledku toho, pokud v létě bude trvat měsíc, než nadace získá osvědčené vlastnosti, pak v zimě při nízkých teplotách se toto období zvýší o 2 až 3 krát. Ale ani v tomto případě neexistuje žádná záruka - pokud je průměrná teplota v zimě -15, pak s přihlédnutím k práci na ohřevu betonu, vaše nadace pravděpodobně "zmrazí" na polovinu. A při teplotách pod -20 se práce na konstrukci základových pásů obecně nedoporučují.

Ano, beton se také nalévá uvnitř šroubů. Ale nejprve se k němu přidávají plastifikační přísady, které zabraňují krystalizaci vody a za druhé, že hromada je v zemi, kde je teplota mnohem vyšší. Několik jednoduchých a nenákladných akcí, jmenovitě prostého přístřešku s teplou látkou nebo izolačním materiálem z pilovité části nad zemí, postačuje k rychlejšímu vytvrzení betonu.

Existuje problém s tvorbou srážecí pásky. Trvá to značně dlouho. Také na jaře může dojít k poklesu hladiny půdy, což může ovlivnit celistvost pásky.

Takže v zimě je lepší použít šroubování pilířů z mnoha důvodů.

 1. Pro nadaci nepotřebujete provádět zemní práce.
 2. Nemusíte ani vyčistit oblast sněhu, protože teplá půda pod sněhem je jednodušší. Sami sami upozorňujeme zákazníky o tom v předstihu.
 3. Nemusíte přemýšlet o možnosti přístupu velkého vybavení na vaše stránky.
 4. Naši zaměstnanci vám poskytnou instalaci pilot. Bude to trvat tři až pět lidí.
 5. Nemusíte čekat na srážení nadace - bude připraveno za jeden den, a pak budete moci okamžitě začít budovat dřevěný dům. S kamenným domem bude vyžadována železobetonová mřížka a mohou vznikat problémy, které jsou podobné vylévání základové pásky.

Instalace šroubů ve vodě

Obecně neexistuje mnoho možností pro konstrukci základů jakéhokoliv povrchu objektu. Typ pásky lze aplikovat pouze po vypuštění vody ze stavby. Téměř nikdo nepoužívá dřevěné piloty z modřínového dřeva. Technologie používání vrtaných pilířů nelze v tomto prostředí vůbec použít - studna bude okamžitě naplněna vodou. Zbývají pouze čtyři možnosti - použití pontonu, ocelové trubky, stejně jako instalace hnané betonové piloty nebo šroubové.

Ponton je plovoucí plošina naplněná vzduchem. Princip instalace je poměrně jednoduchý, základy pontonů mohou být v případě potřeby kdykoli zvýšeny nebo sníženy. Existuje však řada nevýhod: má velmi nízkou únosnost a stabilita se může lišit v závislosti na hladině vody, síle větru a zatížení vytvořeném vodou (proudem nebo vlnami). Během přelévání ledu nebo mrazu je nutné jeho demontáž. Kromě toho je třeba pravidelně provádět údržbu pontonových modulů: kontrolu jejich těsnosti, plnění plynem apod. Takže tato možnost není univerzální.

Zdá se, že betonové hnací piloty by měly být spolehlivější než všechny typy základů používaných ve vodě. Ale zde vzniká řada jemných odstínů.

 1. Pohonný železobetonový základ se používá pouze u těžkých povrchových objektů - silničních a železničních mostů, přístavů velkých přístavů pro přepravu osob a osob atd. Proto je jeho použití ekonomicky neoprávněné při konstrukci malých povrchových objektů s malým zatížením.
 2. Pilířová instalace pro železobetonové piloty je poměrně velká a těžká. Slabá pobřežní půda nemusí mít svou váhu.
 3. Beton je také náchylný k korozi, protože dříve nebo později bude vyžadovat opravu nadace. Na tomto základě se nejčastěji používá ve vodním prostředí beton na bázi silně odolného cementu, který je drahý.

Neexistuje prakticky žádný rozdíl mezi šoupátkem a kovovou trubkou, která je vedena do kalu. Jediný rozdíl je ve vlastnostech a metodách instalace. Šroubová vrstva, na rozdíl od potrubí, má čepel, který přebírá veškeré zatížení přijaté ze struktury. Trubka přenáší zatížení pouze stěnami na zem. Protože výrazně snížila oblast podpory. Také čepel (nebo čepele, pokud mluvíme o dvoulistové hromadě) vám umožní lépe vnímat tlak na boční plochu vytvořenou ledem v období driftu ledu, který na jaře může otřesit podpěru. Trubka bez nožů je jednoduše vytažena ze země. Ponoření potrubí je v technologickém plánu obtížnější - instalační jednotka musí být umístěna v blízkosti místa instalace. Pokud je to pozemek, bude nutné postavit dočasnou rampu, vytvořit nábřeží pro vstup, atd.

Šroubové šrouby jsou mnohem snazší. V létě můžete využít Yamobur s teleskopickým výložníkem, který umožní pracovat na břehu. V zimě lze šroubování provádět ručně přes ledový povrch bez problémů, pokud je jeho vrstva dostatečně pevná. Povlak polyuretanu umožňuje spolehlivě chránit proti korozi povrch piloty a prodloužit jeho životnost. Šroubové piloty se tak pravidelně používají při stavbě mostů, přístavů, můstků a základů domů nacházejících se na zaplavených březích řek.

Instalace šoupátkových pilířů na hlíně a na ukládání půdy

Je třeba poznamenat, že typy jílu mohou být různé. Je-li to žáruvzdorné, lze na něm použít jakýkoliv druh základů, včetně šroubových pil. Výhodou jejich použití je to, že při nasazování není půda pod hromadou odstraněna, ale je zhutněna, čímž je základna silnější a umožňuje ji lépe absorbovat zátěž. Při ucpávání potrubí nebo při použití pásového podstavce nedochází ke zhutnění (ve druhém případě dojde k opačné situaci, protože půda se nevrací zpět do výkopu.

Pokud je hlína v místě stavby objektu porézní, pak je nejčastěji silně napojena a má vysokou zatáčku. K tomu dochází, protože podzemní voda vyplňuje póry a zmrzne. Současně zvyšování úrovně terénu může dosáhnout 30 cm. V takovém rozporu není použití základových pásů a desek nejlepší řešení. Většinou jsou vhodné hnané potrubí a šroubové hromady, které jsou zkroucené tak, že ostří je pod úrovní průniku mrazem. Pak na podzim a na jaře země prostě "chodí" kolem hromady, aniž by způsobila jakékoliv poškození struktury.

Instalace šoupátků do bažiny, rašeliny

Okamžitě upozorňujeme, že budova, jejíž základna je bažinatá nebo rašeliniště, by měla mít minimální váhu. Podklad pásu je v takových podmínkách velmi obtížný - jeho velká hmotnost může vést k téměř nepřetržitému tahu. Hloubka rašeliny může být několik metrů. Odstranění celé vrstvy pro jámu nebo výkop je velmi nákladné a neúčinné.

Problémy spojené s instalací potrubí a betonových pilířů jsou stejné jako u vodních podmínek: uvolněná plocha nebude odolávat rozsáhlým stavebním zařízením a proto je nejprve zapotřebí speciální geologická příprava území.

Můžete ukázat příklad z praxe společnosti. Objekt v oblasti Leningradu by měl být vybudován na rašeliništi o hloubce 8 m. K tomu, aby byl nulový cyklus například pomocí základových pásů, bylo nutné pracovat v hloubce 9 m (8 m rašeliny + 1 metr v tvrdé půdě) to by trvalo spoustu času a narušení doby výstavby.

Takové technologické obtíže jsou řešeny šroubováním pilových šuplíků jak ručně, tak pomocí malého otvoru. Pokud potřebujeme dát těžkou strukturu podle hmotnosti, pak se hromady mohou vybrat tak, aby byly potřebné pro šroubování do hustých vrstev půdy. V takovém případě se návrh nenastane a náklad z budovy se nepřevede na vrstvu bažinaté půdy nebo rašeliny.

Existují šrouby na permafrost?

Ano, jsou. Jejich vzhled je důsledkem následujících okolností. V oblastech, které jsou charakterizovány přítomností negativních teplot po většinu roku, se tvoří permafrostové půdy. Proto je návrh základů budov a konstrukcí založen na výsledcích speciálních inženýrských a geokryologických průzkumů.

V těchto oblastech se také aktivně využívají nudné piloty, ale jejich použití vyžaduje přísné dodržování technologií, a to:

 • vrtání vrtu studny, který by neměl přesáhnout 10 cm v průměru do celé hloubky hromady
 • doprava / příprava na místě pískovcementového roztoku;
 • zahřívání malty a hromady na konci lití až do okamžiku vytvrzování;
 • nalévá připravené studené řešení na třetinu hloubky;
 • instalace potrubí do jímky, která má zásuvné dno a přidání roztoku do dutiny vytvořené stěnami potrubí a povrchu studny;
 • dokončete hromadu s pilotem předtím, než roztok opustí studnu.

Trvá to spousta času, úsilí a financí. V takových případech je jedním z mála způsobů, jak se vyhnout situaci, že jsou šachty pro permafrosty. Jejich charakteristickým rysem z jiných vrstev šroubů je přítomnost velkého počtu závitů čepele umístěných na pilotní šachtě. Hromada jde hrubým způsobem do země a přenáší celé zatížení z povrchu základny.

Shrnutím výše uvedených skutečností můžeme zaručit, že šrouby mohou být instalovány v jakékoliv půdě a za jakéhokoliv počasí. Obtížemi pro jejich použití jsou pouze půdy, které mají kamennou složení.

Závitové základy pro stavbu na vodě

Povodí jsou oblíbené povrchové struktury, které mohou do určité míry zvýšit pobřeží. Takové budovy jsou využívány k různým účelům: rekreaci, rybolovu, lovu, plavání, jakož i pro kotvení lodí a jachet. Tam jsou často případy, kdy jsou kavárny a altány uspořádány na nábřežích.

Molo se liší od ostatních konstrukcí tím, že jeho spodní (základová) část hluboko zasahuje do vody. Proto je pravidelně pod vlivem negativních faktorů: koroze, podsouvahy, ledu. Cvičení, stejně jako provedené testy naznačují, že pouze takové závitové základy dokáže zabránit takovým negativním jevům. Na šrouby jsou postaveny v určitém pořadí, které bude popsáno později.

Stupně konstrukce na šroubových pilotách

Na základové desce je vestavěno několik stupňů, a to:

 • odborník zkoumá lokalitu, určuje typ půdy, provádí se všechna nezbytná měření;
 • navrhuje se nejvhodnější design pásku, délka, počet pilířů je určen;
 • označení místa v souladu s návrhem;
 • hromádky jsou přišroubovány na určených místech.

Pro zvýšení stability konstrukce se provádí její kovové páskování. Následně odborníci přistoupí k instalaci podlahy. Šroubové piloty umožňují vybudovat pohodlný přístup k vodě na příliš strmých břehách. Molo na šroubových pilířích je postaveno velmi rychle. V případě potřeby je možné provádět práci iv mrazivém počasí.

Můstkové šrouby se rozšířily kvůli jedinečnosti a spolehlivosti konstrukce. Speciální nože jsou přivařeny ke spodním částem konstrukcí. Díky tomu je šroubování tyče do půdy značně zjednodušeno. Pro práci na uspořádání molu na šroubových pilířích vyžaduje několik lidí. Jinými slovy, není nutné přilákat velké speciální vybavení.

Výhody základů na šroubových pilířích

Oblíbenost na šroubovkách není překvapující. Odborníci tvrdí, že poptávka po konstrukcích je zajištěna jedinečnými vlastnostmi šroubové základny, a to:

 • šrouby jsou trvanlivé: konstrukce ošetřené antikorozním prostředkem mohou trvat asi 100 let;
 • hromady vyloučí erozi: kovové tyče jsou pevně uchyceny, chrání před erozí;
 • instalace základové piloty trvá minimálně: díky speciálnímu tvaru konstrukce je rychle a snadno nasazena do země a pevně ji upevněna;
 • lze v zimě postavit: nevyžaduje výstavbu dalších pontonů.

Šrouby na vodě jsou umístěny v určité výšce. Délka pilířů zpravidla závisí na hladině vody. Tam jsou často případy, kdy klient vyjadřuje osobní přání o výšce. Molo, které má kovovou základnu - je spolehlivost, dlouhodobá trvanlivost i estetika. Díky moderním technologiím mohou odborníci rozvíjet projekt jakékoliv složitosti.

Šroubujte na vodu

Dráhy, kotvení a můstky jsou takové povrchové struktury, které mohou poněkud zvětšit pobřeží. Takové budovy jsou využívány pro různé účely: rybaření, rekreace, plavání, kotvení lodí, člunů a člunů, pořádání kaváren, přístřešků a altánků.

Kotvy a kotviště jsou zajímavé, protože jejich spodní, základní části jsou pohřbeny ve vodě, tj. Fungují za poměrně obtížných podmínek (koroze, driftu ledu, podmořských proudů, měkké podmořské půdy podléhající posunutí a erozi). Pouze základové piloty mohou spolehlivě zabránit všem těmto negativním jevům. Z těchto důvodů spolehlivost a trvanlivost struktury povrchu přímo závisí na tom, jak jsou tyto piloty instalovány.

Nerovnosti krajiny se často stávají problémem při organizaci základů a výstavbě budov obecně. Například není neobvyklé, že na povodních dochází, z čehož trpí velké množství lidí. Tyto problémy však prožívají nejen rodiny, které žijí v kopcovitých oblastech u vodních útvarů, ale také obyvatele nížinné krajiny. V druhém případě se však obvykle setkávají s podzemními povodněmi, což znamená zvýšení hladiny vody.

Hlavní příčiny tohoto jevu:

 • nesprávně fungující systém odpadu;
 • mechanický zásah člověka.

Šroubujte na vodu

Uspořádání odvodňovacích systémů ve spojení s hydroizolací je hlavní událostí, která může chránit před nadměrnou vlhkostí. Existuje však vynikající alternativa - provoz základny s pilovými šrouby. Díky této technologii jsou vybudovány všechny druhy objektů na vodě: kotviště, mosty, mola, letní kavárny, trajekty atd.

Bez ohledu na složitost děl bude navíc pilotní nadace mnohem levnější, na rozdíl od svých protějšků. Ale jak dlouho trvají piloty ve vodním prostředí? Zda budou mít vliv na korozivní jevy? Je třeba zdůraznit, že piloty jsou pokryty speciální ochrannou látkou, která výrazně zvyšuje jejich trvanlivost.

Je-li délka piloty nedostatečná, pak přímo na staveništi je možné tuto chybu zkrátit rychle tím, že vyberete chybějící část. Hromada odolává obrovskému zatížení - samozřejmě až do úrovně 18 tun, v závislosti na tloušťce kovu, průměru hlaveň a čepele.

Díky jedinečné konstrukci jsou šroubové šachty tak rozšířené. Speciální čepele jsou na dně svařeny, což usnadňuje našroubování tyče do půdy. Mimochodem, dokonce i několik lidí se s tímto úkolem dokáže vypořádat, to znamená, že není vždy nutné zapojit speciální vybavení. Čepele pilířů jsou široké - díky tomu se můžete vyrovnat s laterálním a tahovým tlakem. A v podmínkách podvodního toku jsou tyto vlastnosti piloty obzvláště důležité.

Vodní základy

Na zemi jsou území, kde lidé doslova žijí na vodě. Nejznámějším místem je Benátky s kanály ulic a obrovským množstvím mostů. Skutečnost, že všechny stavby a budovy v tomto úžasném městě jsou postaveny na dřevěných (dubových, olšových, modřínových) pilotách, je také dobře známá.

Ale proč jít tak daleko pro příklady? Obrovské množství dubových pilířů bylo zaneseno a stavba Benátků na severu - Petrohradu. A v oblasti Leningradu je vesnice Sviritsa rozložená na osmi ostrovech. Ulicemi jsou také kanály a doprava - lodě. Všechny domy a průmyslové podniky obce, často zaplavené během povodní řeky Svir, byly postaveny na chůdách.

Pilové základy pocházejí z dávných dob. Domy na dřevěných kůlech, které stoupaly o několik metrů nad úrovní terénu, byly postaveny v oblastech zaplavených vodou a prostě jako útočiště od divokých zvířat. Taková konstrukce byla velmi časově náročná. Aby se stovky pilířů pomocí sekery dostaly na místo a pronikly do půdy, vyžadovalo se mnoho pracovníků.

Dnes, aby se stavěla základna nejen pro obytné budovy, ale i pro řadu dalších staveb, základy pro šnekové piloty nejsou vůbec nákladné (pokud jde o čas, jak v nákladech na práci, tak v penězích).

Geografie základů na šoupátkách pokrývá všechny kontinenty. Protože v obrovském množství případů je alternativa k takovýmto základům buď obtížná, nebo velmi nákladná. Některé z těchto případů jsou spojeny pouze s vodním prvkem. Jedná se o vysokou úroveň podzemních vod, časté záplavy, písek a dokonce i zmrazené vodní útvary.

Základy na šroubových pilířích mají vysokou nosnost pro tlakové i tažné zátěže (zvláště důležité pro struktury na vodě!) A odolávají silám mrazu. Zvýšená únosnost piloty je vysvětlena skutečností, že když se šroubování v otáčivých intervalech půdy neuvolní, ale naopak jsou stlačeny lopatkou hromady.

V závislosti na měřítku konstrukce jsou šroubové piloty mechanicky zašroubovány (ručně) nebo ručně. Těleso je speciální mechanismus připojený k pilotní hlavě, pomocí něhož je poháněn do rotace, rozbíjí spirálovitý nůž do země a postupně klesá do ní, dokud není z plastické hmoty. Pokud je hromada přišroubována, ale nedosáhla žáruvzdorné půdy, zvětší se na požadovanou délku a pokračuje se přišroubováním.

V případě nízkoproudé konstrukce se obvykle používají šrouby s malým průměrem, instalované ručně pomocí speciálního klíče. Jedná se o nejlevnější verzi konstrukce šroubové základny. Chcete-li ji postavit, stačí brigáda 2-4 lidí, aby strávila asi 15 minut pracovní doby na každé hromadě.

Náklady na stavbu mohou být několikrát méně než při výstavbě železobetonových základů při zachování požadovaného bezpečnostního faktoru nadace.

Základem uzavřených konstrukcí, tedy stěnami budovy, je železobetonová nebo dřevěná mřížka, jejíž konstrukční technologie se prakticky neliší od tradiční.

... V jednom z veřejných parků v Ufě je rybník. Přímo uprostřed rybníka je nádherný dům pro děti, ze kterého krmí kachny. K domu vedou dřevěné podlahy. Musím objasnit, že tyto budovy jsou založeny na šoupátkách?

Pilový základ s vysokým GWL

Otázka: SI13011968

Dobrý den Pomozte prosím. Pozemek u města Chekhov. Dům je naplánován 8 na 10 rámů s manzardem. Naburil pod hromadou na 1,6 m. Voda je neustále 1,3 m. Po čerpání zpět. Základem však je hustá hlína. Tvrzený tiso nemohl rozšířit základnu s tvrdou vodou. Byla otázka, jak nalít beton do vody. Hydraulické uspořádání není možné. Je možné ho vařit v betonovém mixéru, nebo ztrácím čas a nalévám ho přímo do vody? Vyzval tuto hladinu vody, aby zaspala pískem, nebo je to nesmysl? Jak být v tomto případě?

Komentáře

Musím říci, že situace není nejlepší. Bude dražší budovat kvůli vysoké úrovni GW.

Okamžitě zodpovím vaše otázky a pak navrhnu řešení problému.

1. Problémem je, že nemůžete dokonce nalijte hydraulický beton. Nejprve se voda odvede z místa stavby a pak se položí beton.

2. Příprava vodotěsného betonu v betonovém míchači je také nepravděpodobné, že by správně fungovala. Problém spočívá v tom, že přísady do betonu jsou přidávány striktně v poměrech, které nelze přesně měřit pro konkrétní mixér. Proto je pravděpodobné, že tento beton bude ještě procházet vodou. Jedná se o tzv. Speciální hydraulický beton. Můžete se pokusit přidávat hydrofobní přísady do betonu, ale nedáváme záruky, protože věříme pouze výrobnímu betonu.

3 Při přidávání písku do studní pro piloty je to opravdu nesmysl. Nejprve snížíte parametry hromady. Proč tedy vyvrtejte otvory ve vodě, můžete je vrtat do vody do hloubky 1,2 m. A za druhé, voda bude tento písek umýt pod základnou a dům bude silně vyčerpán.

Existuje několik možností, jak se rozhodnete, co vám vyhovuje? Bude-li mít nějaké dotazy, budeme tuto metodu brát v úvahu podrobněji.

Nejbezpečnější možností je vytvořit monolitickou desku v hloubce 1,2 m.

Provádějte snižování vody v místě pomocí vyhazovaných kanalizačních příkopů a přídavné jámy v dolní části místa pro výstup vody do této jámy, ale pod podmínkou, že na místě je svah. Pro tuto možnost budete potřebovat plán webových stránek se všemi rozměry mezi objekty budovy. Můžete jej kreslit ručně. A napište, zda existuje nějaká zaujatost na webu a co.

Zvažte možnost skříně pro nalévání pilot. Problém je v tom, že pro ně najali specializovanou brigádu a vybavení. Schéma:

Nové vrty vyvrtejte na nových místech do hloubky 1,1-1,2 m. Aby nedošlo k úniku vody. Ujistěte se, že uděláte vysoký gril (zvednutý ze země na 15-20 cm).

Těším se na vaše objasnění a rozhodnutí o tom, co dělat dál.

Dobrý večer. Děkujeme za odpověď. Několik vysvětlení. Existuje zkreslení. Ve vzdálenosti 8 metrů 60 centimetrů. Existuje názor, že pod námi prochází jakási druh žité vody. Na mně a na dalších místech rostou vrby. Ve zbytku, ne. A voda na druhé je hlubší. Myslím, že to nebude fungovat. Mohu znovu přidat přísady do betonu? Jen prostředek omezování. Nalezeno na internetu penetron admiks. Zdá se, že není těžké se míchat. Když je voda úplně čerpána ze studny, nemá okamžitě čas, pomyslela jsem si, že kdybych na konci této trubky převalil střešní plášť a dal celofán, pak by měl beton čas na vytvrzení. Co si myslíš? A protože možnost s kamny je velmi atraktivní. Více informací? Jaká je minimální tloušťka desky? A s novými studny je také možnost. Myslel jsem, že hlavní hloubka zamrznutí, jinak bych se ihned probudil. Ano, tady je další otázka. Myslím, že dělám podlahy na zemi. Je možné s takovým svahem a dokonce se rozpustil tak vysoko? Možná to můžete udělat ve svahu rovnoběžně se zemí a pak zarovnat?

Rozumíte tomu, že pokud se na místě objevují vrby, pak jste postaveni na nádrži, je to opravdu velmi smutné. Snížení vody však může a musí být provedeno v době založení. V ideálním případě byste měli hromadit hromady hned po vrtání v červenci a srpnu, kdy je úroveň GW nejnižší. Na podzim se úroveň znovu objevuje vysoko, a proto musí být vše provedeno velmi rychle, aby bylo možné zachytit základy před mrazem a studna v žádném případě nespadla do deště.

Vlastně jsem se podíval na mapy a hloubka zamrznutí půdy v regionu Belgorod je od 1,2 do 1,5 m. A opravdu máte pravdu, samozřejmě musíte udělat 10 cm pod hloubkou zamrznutí podle norem. Proto je možnost s novými krátkými svaykami, odstraníme, nemáme pro něj dostatek 10-20 cm. A deska nebude schopna dělat ani to, protože vaše podzemní voda proudí náhodně a vy jste ji dotkl studny (lehce změnil směr toku). Teď porazili prameny v zemi. Zde je možnost nalijte pouze pilový základ. Tímto způsobem doporučujeme, aby se velikost piloty nepřesáhla 350-400 mm.

K tomu, aby byly betonové hromady požadované velikosti (nejméně 1,5 m, jsou z této velikosti tvořeny piloty TISE a zmrazením zeminy), je nutné provést snižování vody na místě a odstranit tlak vody z míst, kde budou vrty vrtány. Po konzultaci se specialistou na hydroizolaci a odvodňování říká, že stačí vytvořit několik vrtů (2-2,5 m) ve spodní části lokality (v nejnižší části lokality na svahu) bez příkopů. To by mělo stačit, aby podle pravidla komunikujícího plavidla proudila voda na dno místa. Můžete použít hotové studny, nemá smysl vytvářet nové. Je pouze nutné zvýšit průměr, je-li menší než 350-400 mm.

V každém případě budete potřebovat hydraulický beton. Nemůžeme poskytnout náznak o přísadách, protože nemáme právo propagovat materiály jiných lidí. Ale ten, který jste volali, je považován za velmi dobrou volbu.

O zhroucení plsti a celofánu. To nepomůže, protože ruberoid se při nalití zmenší a celofán se roztrhne. Aby beton nemohl jít do země, jsou azbestocementové trubky nebo trubky jakéhokoli jiného materiálu obvykle používány jako bednění s požadovaným průměrem. Na spodní straně otvoru je lepší nalít drcený kámen střední části 20-40 mm (vrstva 10-15 cm) a řádně ji utáhnout pomocí dřeva.

Ve vašem případě by měl být překrytí prvního patra položen na rošt. Voda je příliš blízko. Podlahy budou neustále mokré. Je lepší zvednout rošt a umístit buď duté desky nahoře, nebo vylévat desku o tloušťce 15-20 cm. Hloubka obvykle stoupá s roštem, to znamená, že hromady jsou potřebné pro vyčnívání více od země. Foto:

Bude problematické vytvořit podlahu na zemi, protože bude nutné vyplnit svah se sutinami. Vyrovnání pouze s betonem nebo potěrem nebude fungovat, protože budete muset vynaložit spoustu materiálu. Ano, a zesílení bude velmi obtížné vypočítat.

Pro zimování bude stačit, abyste vyplnili hromady, vytvořili grilování a strop zakryli deskou. Jenomže nemůžete opustit základ. Ty máš půdu. Nadace by byla s výhodou naložena pytlemi na písek. Nalijte kamen, pokud máte jen čas před prvním mrazem. Základy (a desky) bude třeba zahřát. Můžete si vzít cokoli - list, salomu atd. Jak normální sněžení padne, je vhodné sprchovat více sněhu nahoře. Před deštěm kolem základů je vhodné vytvořit hromadu půdy, na které by voda mohla odtékat - malou výšku, aby voda jednoduše odešla. Buď vše zakryjte hustým polyethylenem nebo zastřešením s odvodem vody na stranu a zatlačte dolů pomocí kulatiny, cihly zhora tak, aby vítr nefoukal. Písek je samozřejmě lépe kopat shora, takže ho můžete použít pro nevidomou oblast nebo pro pokládku zdi.

Dobrý den Děkujeme za odpověď. V mém moskowském kraji to vypadá, ale zřejmě nic nezmění. Samozřejmě je to škoda, v blízkosti příkopu bylo doslova 50 metrů vody. Takže všechno je jasné, budu se snažit vyvrtat tyto studny, může voda opravdu poklesnout? To je obtížnost, i když dostanete rozšíření, zda budeme mít čas naplnit 38 vrtů s dovezenými betony. Koneckonců, rychle uchopí. Bylo by ideální, aby se postupně naplňovalo. Můžete mi říct přesný recept na bezpečný beton? S vašimi doporučeními. Zanechám vám osobní schránku. [email protected] No, ne tak nemožné. Bylo to velmi skutečné. Je-li dovezený beton, je možné vyplnit pouze spodní část studny vložením výztuže a poté ji naplnit betonem nahoru. Nebo je důležité, aby existoval jeden? Odpustíš svou pečlivost, zvolím si spustitelné možnosti. Některé pilíře zimy nemohou zůstat? Ano, proč nemůže být kamna položena na zem přímo na zemi?

Ano, je mi líto, ale nabízejí také plytké pásky. Není vhodné?

1. Voda může a je dokonce pravděpodobnější, že klesne.

2. Zvětšete průměr piloty na 350-400 mm a neroztahujte dolů.

3. Proto vám říkám, že máte spoustu času na plnění pilířů, grilování a překrytí shora. Budete potřebovat beton M300 s vodou odpudivými přísadami. Pro přípravu betonu budete potřebovat:

 • Cement - 10 kg / 10 l;
 • Písek - 19 kg / 17 l;
 • Drcený kámen - 37 kg / 32 l.

Poměr w / c by měl být v rozmezí 0,5 pro stupeň cementu M400, tj. na koši z cementu trávíme půl vody.

Někdy není snadné odolat takovýmto poměrům, zvláště při míchání směsi ručně. Proto je nejlepší připravit beton v betonovém mixéru. Zejména proto, že máte obrovské množství hromad. Možná byste mi mohl dát přehled o rozložení hromád? Možná jste si mezi hromadami zvolili příliš velkou vzdálenost.

Beton značky M300 se používá pro zařízení základny, otmostk, cesty, parkoviště atd. Síla této značky je plně získána za 70 dní.

Jako plnivo se zpravidla používá štěrk, vápenec a žula. Protože je zapotřebí vodu odpudivého betonu, výrobce přísad musí znát přesnou recepturu betonu. Protože každý materiál má své vlastní nuance.

Takže M300 znamená, že v krychle betonové směsi je 300 kg cementu.

Pokud jsou splněny výše uvedené poměry připraveného betonového řešení, Maki M300 bude vyrábět asi 41 litrů. Zvýšením všech složek o jeden a půlkrát můžete získat 62 litrů betonu, jenom objem hotového mixu pro betonový mixér o objemu 120 litrů. To platí pro beton bez přísad. Snažte se zavolat několika společnostem ve vaší oblasti a požádat o doplňky.

4. Ne, v žádném případě nemůžete hromady nahromadit s částmi na polovinu (v polovině). Můžete jednoduše nalít jednu hromadu za den, ale nejméně 28 dní by mělo projít od poslední výplně, kdy bude možné přistoupit k grilování. Nemáš čas tak moc. Je lepší nasytit vše najednou.

5. V některých zdrojích psát, že můžete nechat hromady na zimu, ale ne na takových zaplavených půdách jako je ta vaše. Kvůli zvedání půdy mohou být vaše hromady vytaženy z půdy. Proto nemohu doporučit, aby na zimu zůstaly jen hromady.

6. Dobře, podívej. Pracujeme podle obecně uznávaných standardů. Pobřežní základna ve státních normách je zmíněna pouze pokud jde o lehké objekty, jako jsou koupele, zámecké domy nebo dočasné (letní) domy. Proto opět nelze doporučit plynulou hloubku pásky, zejména bez geologie.

Tam je takový autor, Sazhin, který napsal knihu o mělkých stuhách, které nebylo tak dávno. Zdá se, že všechno v této knize je jasné a srozumitelné, ale jako stavebníci máme pro tohoto autora řadu otázek, s nimiž nesouhlasíme. V zásadě jsme několikrát doporučovali plytké pásky, když měl čtenář malý jednopatrový dům. Mimochodem, jaká je vaše domácí destinace? Pro trvalý pobyt nebo chalupu? Váš dům není příliš velký, ve svém případě můžete zkusit povrchní pásky. Pouze toto je na vlastní nebezpečí. Budeme schopni vypočítat parametry takového základu pro vaše podmínky, průměr výztuže. Ale stavět nebo ne vybudovat je na vás.

Vaše stránky jsou skutečně na podzemní řece. A za takových podmínek jsou vhodné pouze piloty a nejlépe ne TISE, ale ty s větší délkou a průměrem, ale dobře si uvědomujeme, jak nevýhodná je pro takovou strukturu. Jaký materiál budou zdi?

Čeká vás, aby váš tým započítal mělké stuhy.

Děkuji. Budou se řídit vaše doporučení. Hromady ve svých 1.3 m v centrech. Dům pro trvalý pobyt. Rám Uveďte optimální velikost řešení.

Jaká je tloušťka stěny? Přinejmenším přibližně musíte pochopit, zda chcete určit parametry grilu. Hromady byly provedeny příliš často, je možné, že se pod kostrou dostane vzdálenost 1,8-2 m. To není špatné, ale ovlivňuje konkrétně objem betonu.

Pro kostru skeletu můžete počítat tenkou hloubku pásky. Ona samozřejmě z hlediska objemu betonu a práce bude přibližně stejná jako hromady TISE. Ale kvůli vaší vodě má smysl dělat dobrý polštář sutin a písku a udělat malou stuhu.

Tloušťka stěny je 25 cm. Často se to stalo, protože 1,9 hodně započítalo a častěji 1,3 vyjíždělo rovnoměrně, ale myslím, že je lepší podpora? Dejte, pokud můžete parametry. Pokud je páska, musíte převést nadaci? Zaznamenává blízkost těchto vrtů?

1. Ano, více podpěr - to je lepší pro sílu a stabilitu nadace, ale máte poměrně lehký dům, takže můžete učinit větší vzdálenosti a ne nutně dokonce. Nejdůležitější je, že ne více než 2 m. Mohou existovat hromady na 1,5 m a některé na 2 m, někteří z nich dostanou 1,3 m. To se často vyskytuje a je zcela normální. Hlavní věc, že ​​hromady byly nutně v rozích budovy a na křižovatkách nosných zdí. Ale ty - dobře, chvályhodné!

Přibližná celková hmotnost doma. Pro určení odhadované hmotnosti v této fázi můžete použít následující vypočítanou hodnotu: běžící metr domu s rámem (výška stěny je 3 m) váží asi 1,7 tuny, což spolu se střechou, stropy, podlahami, užitečným zatížením atd. To znamená, že pokud máte jednopatrový dům, jednoduše vynásobte obvod touto hodnotou. Je-li dům dvoupodlažní, pak se výsledek vynásobí číslem 2. Například: pokud je dům jednopatrový, 10x8 m, pak jeho obvod je 36 m. Vynásobíme 36 x 1,7 tuny, dostaneme 61,2 tuny. 61,2x2 = 122,4 m. Dá se brát v úvahu podrobněji, ale v této fázi to nemá moc smysl.

Nosnost 1. piloty TISE od 5 do 10 tun, v závislosti na zdrojových datech a parametrech hromady. Podle toho, pro stavbu vašeho domu podle nosné kapacity, podle nejhorších výpočtů potřebujete 122.4: 5 = 24.48 ks. piloty. To znamená, že budete potřebovat pouze 25 kusů pilotů. A máte 38 kusů. Proto to říkám trochu moc.

Pokud se stane, že mezi dvěma hromadami ve 2 m je suchá a najednou najednou utopená hromada, pak to dělají dodatečně uprostřed. Ale podle vašich slov, máte všude vodu.

2. Jemně zapuštěná páska.

Všiml jsem si, že prohloubení je převzato z hlíny, černé země nebo plodné vrstvy by měly být odstraněny v každém případě. Sazhin předpokládá, že klesání může být opomíjeno pro malé, lehké domy, pokud je nekonkurzujeme konstruktivními opatřeními.

Nyní o šířce pásky. Strukturálně potřebujete tloušťku alespoň tloušťky stěny a obložení. Pokud samozřejmě nemáte závěsnou zeď, kde můžete zanedbat tloušťku izolace. To znamená, že 400 mm páska, protože 300 mm nestačí. A t Auger nejvíce pod vnitřní stěnou. Pouze při zohlednění skutečnosti, že je zpravidla 2krát vyšší, ale není tam žádná izolace. Nejčastěji pro soukromé domy je vyroben přesně stejný jako externí nosiče. Prohloubení základů bude muset být 300 mm od povrchu země. Polštář štěrku a písku je vyroben pod páskou, nejméně 300 mm silný, je velmi dobré umístit každých 10 cm. Nepamatuji si, že má Sazhin jednu, ale doporučuje se, aby na domácí podlaze na mělkém suterénu (bez podpatku) byla jednoduchá forma. Podkladová část bude 400 mm × 600 mm (h).

Je nutné zpevnit svůj základ se třemi tyčemi zespodu a výše o průměru 10 AIII (A400). Ochranná vrstva betonu na spodní, horní a boční straně - 50 mm. Příčné vyztužení lze odebrat z drátu BPI o průměru 6 mm se stoupáním 400-500 mm. V Sazhinu je vzdálenost mezi příčnými sloupky 600 mm, ale pokud máte další dvě podélné výztužné tyče uprostřed úseku - nepřímá výztuž, což snižuje smrštění, může být dosaženo takové rozteče. Vezměte beton M300. V mělkých stuhách je možné bez vodoodpudivých látek.

Přesně řečeno, tloušťka stěny 400 mm je dostatečná pro vnější a vnitřní nosné stěny. Hloubka je stejná. Geotextilie je zapotřebí mezi půdou a drceným kamenným lůžkem, šetří z odstraňování písku vodou a máte spoustu vody.

V době betonování je nutná izolace mezi polštářem a páskou - drží mléko před betonovými soupravami. Dále nebude schopen plnit svou funkci, protože bude po betonáži poškozen. Určitě budete muset vyrobit vodotěsnou pásku na obou stranách, uvnitř i venku, stejně jako izolaci. Na pásku doporučujeme použít teplou asfaltovou vrstvu a následně přilepit EPS na tloušťku 50 mm. Z výše, omítka.

Mírně můžete přesunout nový základ z vrtů. Studna jsou naplněna.

Proveďte verandu podle libovolné varianty, nebudou mít žádný vliv na dům, mohou to být písmena P nebo samostatná kamna. Pokud se objeví trhliny, nejsou nebezpečné. Ale může to být levnější, když je uděláte na chůdách, pokud to rozšíření dělají.

Stále doporučujeme snižování vody, nebude to nadbytečné.