Kolik by měla nadace stát po odlití před budováním domu

Rozhodnutí o tom, kolik má být nadace po nalití, by mělo být provedeno s ohledem na řadu faktorů. Determinanty jsou strukturální konstrukce základny budovy, konstrukční prvky budovy a doba potřebná k úplnému zrání betonu. Je třeba si uvědomit, že nedodržení doby, během které musí základová struktura stát před budováním domu, může vést k částečné nebo úplné devalvaci ložiskových vlastností předpokládané v projektu.

Betonářská kariéra

Je upravena pravidla výstavby SP 70.13330.2012, ve které je aktualizován text SNiP 3.03.01-87, aby byl beton udržován s prováděním opatření pro jeho péči před odizolováním. Údaje o tom, kolik by mělo být položeno v bednění, které tvoří obrysy nadace, je konkrétně uvedeno v odstavci 5.4.1 Pravidel.

Všechny povrchy musí být spolehlivě chráněny před možným odpařováním vody obsažené v roztoku. Také by měl chránit čerstvý beton před srážením povrchu. Tyto činnosti by měly být prováděny před zahájením výstavby po celé období, dokud nebude zajištěno vytvrzení nejméně 70% pasu.

Po stripování je nutné vytvořit podmínky pro udržení teploty a vlhkosti v hodnotách, které optimálně odpovídají zvýšení pevnosti betonové konstrukce. Pravidla nejsou povolená procházet se na povrchu betonových konstrukcí, dokud beton nedosáhne pevnosti 2,5 MPa. Není možné instalovat stropní bednění, provádět zdiva, stavět dřevěné stěny a provádět další stavební nebo pomocné práce.

Pevnost s betonem

Betonová směs vysuší a získá potřebné a dostatečné hodnoty pevnosti v procesu procházení dvou po sobě následujících vzájemně propojených etap:

 1. Stage záchvatu. Předběžné nastavení betonového roztoku v bednění v létě při okolní teplotě kolem 20 ° C probíhá během dne. V chladných sezónních obdobích je nutné použít dostupné prostředky vytápění a použít tepelně izolační konstrukce. Je třeba mít na paměti, že procesy nastavení se začínají vyskytovat již během prvních dvou hodin od okamžiku míchání betonové směsi s vodou. To je důvod, proč by měl být mixování směsi a kladení betonu v bednění co nejblíže k sobě v časových intervalech.
 2. Kalení betonu. Sada pevnosti betonu se vyskytuje v procesu hydratace - vytváření molekulárních vazeb vodních částic se složkami směsných látek. Hydratace probíhá v úzkém rozsahu teploty a vlhkosti, která by měla být opatřena opatřeními pro péči o beton. Význam pečlivé kontroly průběhu fyzikálně chemického procesu ve hmotě železobetonové konstrukce je vysvětlen úplnou závislostí na kvalitě konstrukce.

Je přirozené předpokládat, že doba, během které musí být nadace chráněna, je přímo spojena se silovým ziskem betonu, který tvoří jeho základ. Komoditní betonové třídy M - 200 a M - 300, které jsou vyráběny na bázi portlandského cementu M - 400 a M - 500, získávají 70% potřebné síly pro stavbu a standardizovaný joint venture 70.13330.2012 28 dní při průměrné denní teplotě 20 ° C Změna průměrné denní teploty nevyhnutelně vede k dalším ukazatelům pevnosti. Závislost získané síly je jasně viditelná z tabulky:

Závislost doby udržování základny na svém typu

Inspirace, že připravená základna po sadu standardizované pevnosti jejích betonových komponentů by měla stát rok nebo zimu, jsou naprosto nesourodé. Obvyklá mylná představu o potřebě odolat konstrukci před koncem probíhajících sedimentárních smršťovacích procesů vznikla v důsledku nahrazení koncepcí. Plně postavená budova musí být udržována před dokončením. To je vysvětleno pouhým příkladem existujících odrůd strukturní struktury nadací.

Video o tom, jak urychlit kalení betonu

Základní pilíře

Pilířové základy jsou řada jednotlivých pilířů, u kterých se používá cihel nebo zdiva, často jsou základové pilíře zhotoveny z betonu nebo železobetonu. Aby byly základové prvky dodatečné stability, staví se grilla - zpevněná betonová páska spojující hlavové sloupky.

Tento typ základů je označován jako lehké odrůdy, a proto základ, který není zatížen hmotností budovy, podléhá zvýšené pohyblivosti při půdních pohybech s heterogenní morfologií a může být snadno deformován v důsledku mrazu. Podle definice nelze zakládat sloupcovou strukturu a montáž stěn musí začít bezprostředně po dokončení nastavení zdiva nebo vytvrzení betonu.

Typy pásky typu

Pásové železobetonové základy mohou být vybaveny dvěma typy:

 • mělké hloubkové základy jsou vybaveny pro stavbu lehkých budov a jejich spodní základny na horizontech země nad úrovní mrazu;
 • hluboce zakopané možnosti zahrnují konstrukci sypkých konstrukcí s velkými závažími na nich, hloubka jejich základny přesahuje hloubku zamrznutí půdy.

Ribbon jemně hlubší základ je pod tlakem, napětím a silou podobnou účinkům na sloupové varianty s grillagem. V případě, že se takový podklad nechá stát během období, kdy dochází k aktivnímu otoku půdy pod vlivem mrznutí a rozmrazování zemní vlhkosti, je velmi pravděpodobné její deformace.

Základy hlubokého lůžka jsou založeny na hustých obzorech s jejich podrážkou, nepodléhají vlivu posunů půdy. Postupy smršťování v betonové hmotě jsou po dosažení standardní pevnosti dokončeny a návrh konstrukce pod vlastním zatížením bez ohledu na hmotnost budovy je zcela vyrovnán pomocí dilatačních spár.

Deskové druhy

Monolitické základy jsou prostě počítány a usazovány, poskytují základy pro stavbu stavby s dostatečnými pevnostními charakteristikami. Rovnoměrné rozložení zatížení na půdní základnu díky velké ploše ložiska způsobuje minimální hodnotu specifického tlaku na půdu. Správně připravená písková nebo pískově drcená polštář pod základovou deskou pomáhá zabránit jejímu významnému sedimentárnímu pohybu.

Udržitelnost budovy, která je postavena na základové desce, závisí přímo na tom, jak důkladně byly provedeny výkopové práce. Doba, po kterou monolitický podklad stojí, je určena opět pouze po dobu potřebnou k tomu, aby beton vybudoval pevnost.

Pilířové základy

Nadace základů budov na chůdách s jakoukoliv technologií pro jejich uspořádání zajišťuje přenos zátěže do hlubokých, často domorodých, horizontů půd a hornin. Tento typ základové konstrukce zcela eliminuje možnost deformace budovy bez ohledu na to, kolik času je přiděleno pro jejich stavbu po instalaci.

Stanovení doby, jak dlouho má být základna po nalití, by měla korelovat s časovou periodou, po kterou beton připravený na beton získá sílu normalizovanou SP 70.13330.2012. Dodatečné skladování se nedoporučuje a v případě použití sloupkových konstrukcí a pásových základů mělkých usazenin je dokonce kontraindikováno.

Kolik betonových základů suší

Po dlouhé, drsné zimě začíná aktivní stavba. Bohužel stavba není podnik, jehož délka může být plánována až na den a hodinu. Je nutné vyčkat určitou dobu mezi tím, co dělá nějakou práci, a kromě toho se může stát něco neočekávaného. Důležitým bodem je, jak moc sušení zakrývá a jak rychle můžete pokračovat v práci po jeho vytvoření.

Beton - základový materiál

Hlavním materiálem při výrobě základů je beton / železobeton. Dokonce i v případě, že má být základna prefabrikovaná (například z pěnových bloků nebo betonových základových bloků), beton se používá k vytvoření základového polštáře a obrněného pásu podél horní části konstrukce.

Obecné informace

Beton je materiál s krátkodobou zpracovatelností. Používá se téměř na všech staveništích, od výstavby mostů, přehrad, vícepodlažních budov a nákupních center až po soukromé domy a hospodářské budovy na zahradním pozemku. Samozřejmě existuje mnoho druhů betonu, z nichž každá je charakterizována určitými vlastnostmi, které splňují požadavky na provoz budovy. V důsledku toho je složení betonu pro různé typy také odlišné. Základem betonu jsou však složky, které jsou tradičně zahrnuty do jejího složení:

 1. Pletení - různé značky cementu s odlišným chemickým složením. Díky různému složení jsou dosaženy speciální vlastnosti betonu (rychlost vytvrzování, výkon) pro různé provozní podmínky.
 2. Plniva - slouží k vytvoření rámce, zabraňuje prasklinám v betonu. Jsou rozděleny na velké a malé. Velký agregát - drcený kámen, oblázky, expandovaná hlína nebo struska. Jako jemný je obvykle používán křemenný písek.
 3. Voda pro přípravu směsi.

V případě potřeby se přidávají různé chemické činidla a změkčovadla, které v určité situaci poskytují potřebné vlastnosti (odolnost proti mrazu, zrychlení / zpomalení kalení, hospodárnost).

Je extrémně nežádoucí používat vodu z neznámých zdrojů, z průmyslových odpadních vod, jakož iz mořských, solných a mokřadních zdrojů.

Na výstavbě malých budov (garáž, vana, letní kuchyně) je povolen vznik betonu, který jste vyrobili sami. Pokud se do monumentálních budov, například do domu o rozloze 100 metrů čtverečních, nalévá monolitický pásový základ, potřebujete (přinejmenším s výhodou) dodávku hotového materiálu z podniku, který vyrábí hotový beton. V tomto případě bude základ pro dům opravdu spolehlivou podporu.

Naplnění páskové základny ze směšovače

Proces sušení

Pro řádné provádění betonování není nutné plně znát všechny chemické a fyzikální procesy. Stačí si uvědomit, že zmrazení betonu lze rozdělit do dvou fází:

 • nastavení vlhké hmoty rychle ztrácí plasticitu, takže všechny práce na dopravě, nalévání, vyrovnávání a zhutnění řešení by měly být prováděny okamžitě, vše musí být předem připraveno (místo pro práci, přístupové cesty apod.);
 • konečné vytvrzení - materiál získává pevnost, stává se "plnohodnotným stavebním kamenem", v prvních 3 dnech získá 30% sílu, 2 týdny - 70%, 4 - 100%, ovšem mohou ovlivnit různé faktory (teplota, vlhkost).

K betonu získané síly návrhu musí stát. Současně by měla poskytovat řádnou péči.

Beton, jako stavební materiál, dokonce vyrobený z vysoce kvalitních komponent, se stává k ničemu, pokud není opatřen správnou péčí. Pokud se budete držet pouze času, během kterého musí nadace stát, nemusí to stačit. Beton musí být chráněn.

Péče o beton by mělo začít bezprostředně po dokončení zhutnění betonové směsi. Doba péče závisí do značné míry na typu cementu použitém ve směsi, jakož i na velikosti a tvaru betonové konstrukce.

Péče o beton je řada činností, jejichž účelem je udržovat proces vytvrzování cementu v betonu, získávat požadované vlastnosti, tj. Odolnost vůči vlivům prostředí během provozu. Zpravidla se jedná o mechanické vlastnosti, odolnost proti mrazu a odolnost vůči agresivním chemikáliím. Správnou péčí je kontrola teploty a pohybu vlhkosti z betonu i v něm. Vhodná péče je:

 • zajištění optimálních podmínek, za kterých může beton zůstat stát (zajištění dostatečné vlhkosti pro procesy hydratace cementu a teplotní rozsah pro správné zrání betonu);
 • ochrana před škodlivými účinky slunečního světla, větru a srážek, stejně jako vibrace, rázy nebo jiné mechanické účinky;
 • omezení tepelného namáhání způsobeného teplotním rozdílem mezi povrchem a vnitřkem betonového prvku (konstrukce) - napětí může vést k praskání, což snižuje pevnost.

Optimální vlhkost, při níž beton dosahuje maximální pevnosti, je téměř 100%, teplotní rozsah prostředí je 18-20 ° C.

Čím delší zůstává vlhkost v betonu, tím lépe pro všechny její vlastnosti. Při nízkých teplotách se začne napařovat 24 hodin po betonáži. Při zahřátí se tento postup začíná po 12 hodinách. Zavlažování by mělo probíhat každé 4 hodiny a 1 v noci.

Zavlažování základů je velmi důležité

Můžete také chránit beton PVC fólií - tím ho ochrání před ztrátou vlhkosti a pokud dojde k dešti, z jeho přebytku. Přibližně zalévání pokračovalo 3 až 14 dní. To zpravidla závisí na druhu cementu a konstrukčních vlastnostech betonového prvku.

Podklad by měl rovnoměrně vyschnout, a proto, pokud je bednění demontováno brzy, měla by se pokračovat v zavlažování a hojně se zalévat exponované plochy.

Kdy mohu pokračovat v práci?

Kolik by mělo být základem domu po nalití? Téměř každý "specialist" má odpověď na tuto otázku, a to je pozoruhodné, že každý má svůj vlastní. Nikdo nepochybuje o tom, že by se po výrobě mělo zachovat jakýkoli základ, ale existuje mnoho názorů na dobu trvání tohoto procesu. Tradičně se předpokládá, že nadace trvá rok a půl, aby stanovila potřebné vlastnosti.

To je také věřil, že zdi mohou být zahájeny dokončením zavlažování. Někdy se doporučuje na podzim nalít základy a motivovat je skutečností, že nadace neohrozí nebezpečné (mráz, silné dešťové srážky, sezónní kolísání půdy). Pravděpodobně mají všechna tato stanoviska právo existovat, protože zpravidla jsou potvrzena zkušenostmi.

V tomto videu se zajímavě mluvilo o době, kdy musí nadace stát:

Kolik by měl být pevný základ?

Budování domu je velmi vážný projekt. Před tím, než dojde k jeho provedení, je nutné vypočítat všechny parametry, přemýšlet nad každou malou věcí, studovat a analyzovat území, v němž bude dům vybudován. Pak musíte přemýšlet o tom, kde a jak budou umístěny místnosti, stěny a komunikace. Teprve poté je nutné provést veškeré výpočty materiálů a stavebních prací. Hlavní a hlavní na začátku stavby bude stavba nadace. Podívejme se, kolik stojí základy před zahájením výstavby a co bude užitečné při její výstavbě. To bude vyžadovat:

Pevnost a dlouhověkost konstrukce závisí na tom, jak se nalije základ.

 • výkop;
 • bednění;
 • betonová směs;
 • písek;
 • pracovní oděvy;
 • měřítko;
 • armatury;
 • domácí projekt.

Faktory ovlivňující nadaci

Síla a dlouhověkost budoucí struktury závisí na tom, jak se nanášejí základy, jaké směsi a jaké materiály budou použity.

Koneckonců, nadace je základem domu. Bude záviset na tom, jak hladké jsou stěny, zda dojde k prasklinám, zda dojde k deformacím a struktuře se bude deformovat. Zejména závisí také na tom, jak dlouho byl založen základ.

Existuje mnoho názorů na to, kolik času je třeba, aby nadace posílila v plné síle, a nikoli později. Podle vyjádření zkušených stavitelů závisí všechno nejen na materiálech, ze kterých byl základ nalijen. Mnoho faktorů ovlivňuje, jak dlouho musí stát základ. Seznam těchto faktorů zahrnuje klimatické podmínky a terén a stav půdy a dostupnost podzemních vod a zeměpisné ukazatele. Důležitou roli hraje také kvalita materiálu, svědomitost stavitelů a jejich postoj k dílu. Společně všechny dávají správný výsledek.

Vliv typu nadace

Samozřejmě, hodně závisí na typu nadace. Ačkoli říci, že doba solidifikace je zásadně odlišná, je to nemožné. Spíše můžete začít budovat trochu dříve, například pokud je základ sloupkovitý - bude to tvrdší relativně rychlejší. Typ piloty a pásu základů bude vyžadovat trochu více času ke zpevnění. Deska zmrzne déle než jiné druhy. To do značné míry závisí na samotné struktuře. Se sloupcovým základem má struktura zpravidla malou hmotnost, je vyrobena z lehkých materiálů, takže rizika jsou minimální. Základy pásky a desky se používají pro výstavbu pevných prostor, s velkou plochou, několik podlaží, v takových případech dokonce i nadace potřebuje důkladnost ve všem, včetně času.

Nezapomeňte, že dům je postaven s vysokou kvalitou, je lepší sledovat všechny fáze práce. Abyste si byli vědomi všeho, včetně toho, jak dlouho stojí nadace, měli byste si přečíst správnou literaturu, fórum o budováních studia, kde je někdy poskytnuto mnoho praktických rad.

Minimální doba zmrazení

Schéma tepelné izolace základů.

Založení domu je jedním z jeho hlavních složek. Dům nebude schopen odolat ani průměrné síle větru, pokud nemá základ. Důležitou otázkou je, jak dlouho musí nadace stát poté, co je obsazena. Jeden z nejběžnějších typů při stavbě domu - pásové základy. Po nalijení by mělo projít nejméně tři týdny, pokud byla venku slunná, vlhkost byla nízká a vše přispělo k rychlému ztuhnutí základny. Musí stát základ, aniž by do něj pronikl. Celá struktura je jediný celok, a pokud se rozhodnete opravit něco "na cestách", je lepší počkat, až se betonová směs vytvrdí. A potřebujete asi měsíc na to, stejně jako na to, abyste postavili základ domu. Navíc, pro určení množství času potřebného k zastavení nadace, pomůže hloubku založení domu. Čím hlubší bude nadace, tím více času potřebujete k tomu, abyste ji přežili.

Zkušení stavebníci naznačují, že v prvním měsíci po nalití, smršťování a tuhnutí dochází k těmto dvěma procesům při 70% možných, zbývajících 30% se vyskytuje v prvním roce struktury.

Dokonce i když budete mít měsíc při stavbě domu, za předpokladu, že bude sucho, slunce a nízká vlhkost, betonová směs bude dobře vytvrzena, základ se zpevní a jeho sediment se objeví příští rok. Založení domu lze zcela obhájit až po instalaci všech zbývajících materiálů, kdy je dokončena výstavba domu. Není divu, že se doporučuje přesunout se do domu jen rok poté, co byla budova předána.

Pokud máte čas, termíny nejsou těsné, pak použijte maximální časové úseky, které musí být daným zařízením dány pro každou fázi výstavby. Pokud budete spěchat, čas může být zkrácen. Nicméně, méně než dva týdny, nadace nemůže stát. V opačném případě nebude betonová směs silnější a další konstrukce nebude mít smysl. Dokonce i v případě, že je možné postavit strukturu, v blízké budoucnosti bude dům přemýšlet, popraskat, nebo v nejhorším případě se může zhroutit vůbec. Nejen váha materiálů, ale i váha celé struktury jako celku, vyvíjejí tlak na slabou betonovou směs, nadace začne "hrát", to znamená, že se pohybuje, vyrovnává, ohýbá a spolu s ní začne hrát celou strukturu. Pokud je budova postavena pro veřejnou potřebu, kde je očekáváno velké množství lidí, měl by se tento faktor vzít v úvahu. Je zjevně nemožné umožnit základní pohyby nebo neúplné zmrazení, protože důsledky mohou být nezvratné.

Je vhodné zakládat základ v slunečných, suchých dnech, protože dodatečná vlhkost přidává čas do základů.

Tipy nadace nadace

Šablona výplně nadstavby.

Zapamatujte si pár tipů, které můžete poslouchat, pro které můžete vytvořit vlastní optimální strukturu. Takže byste neměli začít pokládat základy za deštivého počasí. Při nalití základny se nelíbí výztuž a betonová směs. Neukládejte na materiály, je lepší strávit více než méně, koupit a hypotéku vše s rezervou, protože struktura je postavena ne na jeden rok. Nespěchejte stavitele, věnujte tolik času, kolik potřebujete, protože základy musí stát, pak se musí materiály uklidnit a tak dále. Nevěřte mistrovi, kteří se chtějí dostat před termíny, s největší pravděpodobností chtějí něco získat z vašeho projektu, ale kvalita a budoucí výsledky pro ně nemají žádný zájem. Rozhodněte se konečně o typu a tvaru domu, jak víte, "koně na kříži se nemění", začali dělat něco určitého - dokončit tuto konkrétní práci.

Zmrazte základy tak dlouho, jak je to možné. Pokud je konstrukce zpožděna, měla by být základna uzavřena něčím, co ji ochrání před vlhkostí, mrazem, dřevěnou nebo plastovou krabičkou. Nezapomeňte, že pokud si stavíte pro sebe, pak budete sklízet plody tvořivosti a práce. Postarat se o vaši budoucnost předem. Dejte stavbě maximální čas, úsilí a trpělivost.

Koneckonců, záleží na tom, jak důkladně byl dům postaven, kolik to bude trvat, jak dlouho může přežít bez opravy. Síla nadace je přímo závislá na čase a síla domu závisí na pozornosti a trpělivosti.

Kolik stojí základ?

Základ pro výstavbu

Nadace je základem celé struktury domu, takže musí být silná, spolehlivá a trvanlivá. Pokud má nadace závady, nevyhnutelně ovlivní celou strukturu domu, takže je nutné zabránit tomu, aby se objevila v některé z fází: projektování, nalévání, stání. Poslední fáze stále způsobuje spoustu diskusí mezi profesionály, vzniklo obrovské množství mylných představ o době, kdy by měla být nadace brána. Snažme se zjistit, jak dlouho trvá beton vysušený a zda je vhodný pro stavbu zdí a kladení podlahy domu.

Nadace je základem návrhu, takže jeho síla je nejdůležitější.

Základ se nalije betonem - kapalným roztokem, který při sušení vytváří pevné a silné složení vysoké pevnosti. Ale beton je také těžká látka, která musí být zcela vysušena. Navíc beton má schopnost získat sílu v čase. Po dobu šesti měsíců nebo ročně plně dosáhne své konstrukční síly. Ale čekání tolik času před budováním zdí není vůbec nutné. Podle SNiP 3.03.01-87 je přípustné demontování konstrukcí a následné zpracování betonu, pokud dosáhne 70% své konstrukční pevnosti. Při správné péči a normálních podmínkách by měl základy stát 5-8 dní po začátku nastavení. To znamená, že pokud beton přežil týden, můžete pozvat odborníky, aby zjistili, kolik procent skutečné síly získalo beton. Získaná hodnota je porovnána s hodnotou projektu, a pokud není menší než 70%, nemá smysl bránit dům.

Dlouhá jednoduchá základna domu je plná zámku, mrazu, rozmrazení nebo zmrznutí půdy. Déšť, sníh, mrazy, vítr vždy způsobí poškození struktury, takže rozhodnutí o zimování je velmi kontroverzní a dokonce i nežádoucí. Půdy jsou náchylné k tzv. Mrazu, které vytváří tlak na základy. Bez váhy stěn a podlah, může se pohybovat nebo vytvářet nerovnoměrné smrštění. Taková přestávka, aby struktura mohla stát, je plná vážných důsledků.

Obecné pokyny pro časování

Kód stavebnictví uvádí, že nadace získá 28 dní.

Pokusíme se zjistit doporučení, jak má stát dům. Pokud je nadace položena na zimu, bude to zaprvé spousta času a za druhé další finanční prostředky. Je nutné chránit podpěru před nadměrným vystavením vlhkosti, je dokonce možné vykopat příkop k vypouštění taveniny a dešťové vody podél vnitřního a vnějšího obvodu. Je nutné chránit nejen základnu samotnou, ale i zemi. Tato metoda je poměrně dlouhá a obtížná. Kolik je třeba vzít v úvahu. Odborníci však tvrdí, že na jaře se budou projevovat všechny možné vady výplně, mohou být rychle vyřešeny nebo nadace zcela vyřešena v závislosti na počtu zjištěných závad. Nicméně, sekundární náplň nezaručuje nové nedostatky a čekání na další rok, aby se zkontrolovalo, je zcela nevhodné.

Kromě toho má smysl vystavovat nadaci sněhu, dešti, mrazu a větru, pokud je stavba domu navržena pro zcela jiný režim a zatížení? Podlaží budovy je chráněno zaslepenou plochou venku a samotnou budovou uvnitř budovy. Proto, pokud se domníváte, že prvek by měl zůstat v zimě, měl by být uzavřen a chráněn.

Klasický stavební kód předpokládá, že nadace musí trvat 28 dní.

Pro nalévání základů je vyžadován betonový typ M400.

Tentokrát stačí, aby beton vysušil a byl ucpaný. Aby se snížilo riziko pohybu a deformace na minimum, je v tomto případě lepší polstrovat pískový polštář pod základnou v několika etapách. Teprve potom můžete dát blok nebo cihlu. Beton získává regulační pevnost po 28 dnech, ale po týdnu může být zatížen stěnami zdiva nebo jinými statickými zatíženími, zvláště pokud je beton zpevněn. Tak pojďte na staveniště. Beton může být poškozen dynamickým zatížením, takže je třeba se vyvarovat. K vyplnění základů budete potřebovat následující materiály:

Faktory vyplnění

Věnujte pozornost půdě, na níž se dům buduje. Kolik možností je možné zde: skály, hlína, písek, písečná hlína. Pod váhy celého domu budou tyto materiály, s výjimkou tvrdých skal, zkráceny a zmenšeny. Vezměte na vědomí, že pod váhu celé budovy, a nikoli pouze nadace. Zvláště intenzivní smršťovací proces probíhá na jaře a na podzim - během období vysoké vlhkosti. Proto se v tuto chvíli nedoporučuje provádět omítací práce uvnitř i vně domu. Má smysl zde říkat, jak dlouho by stála celá budova se stěnami a střechou po dobu nejméně jednoho roku, aby se zabránilo prasklinám a deformacím oprav.

Nejpříznivější povětrnostní podmínky pro nalévání nadace jsou v létě. Je nepřípustné naplnit mělkou základnu na zmrazené základně. Stánek po měsíce a roky by nadace neměla. Doporučujeme skříň před zahájením mrazu. Nezapomeňte zvážit, kolik metrů hluboko bude jámu, vlastnosti půdy, počet vložených prvků.

Nemá smysl položit základy více než 28 dní. Při dobrých povětrnostních podmínkách (teplé a slunečné dny) stačí týden. Stěny a podlahy jsou postaveny okamžitě, je velmi žádoucí mít čas, aby se před chladným počasím. Pro zimu je ideální volbou čas na instalaci stavby domu se střechou a naplnění jámy s těsněním. V extrémním případě je nutné co nejvíce zatížit základy, rovnoměrně je pokrýt fólií, izolovat pilinami a půdou a vytvářet vodotěsné konstrukce.

Jak dlouho po naplnění nadace může začít budovat dům

Rozhodnutí o tom, kolik má být nadace po nalití, by mělo být provedeno s ohledem na řadu faktorů. Determinanty jsou strukturální konstrukce základny budovy, konstrukční prvky budovy a doba potřebná k úplnému zrání betonu. Je třeba si uvědomit, že nedodržení doby, během které musí základová struktura stát před budováním domu, může vést k částečné nebo úplné devalvaci ložiskových vlastností předpokládané v projektu.

Betonářská kariéra

Je upravena pravidla výstavby SP 70.13330.2012, ve které je aktualizován text SNiP 3.03.01-87, aby byl beton udržován s prováděním opatření pro jeho péči před odizolováním. Údaje o tom, kolik by mělo být položeno v bednění, které tvoří obrysy nadace, je konkrétně uvedeno v odstavci 5.4.1 Pravidel.

Všechny povrchy musí být spolehlivě chráněny před možným odpařováním vody obsažené v roztoku. Také by měl chránit čerstvý beton před srážením povrchu. Tyto činnosti by měly být prováděny před zahájením výstavby po celé období, dokud nebude zajištěno vytvrzení nejméně 70% pasu.

Po stripování je nutné vytvořit podmínky pro udržení teploty a vlhkosti v hodnotách, které optimálně odpovídají zvýšení pevnosti betonové konstrukce. Pravidla nejsou povolená procházet se na povrchu betonových konstrukcí, dokud beton nedosáhne pevnosti 2,5 MPa. Není možné instalovat stropní bednění, provádět zdiva, stavět dřevěné stěny a provádět další stavební nebo pomocné práce.

Pevnost s betonem

Betonová směs vysuší a získá potřebné a dostatečné hodnoty pevnosti v procesu procházení dvou po sobě následujících vzájemně propojených etap:

 1. Stage záchvatu. Předběžné nastavení betonového roztoku položené v bednění v létě při okolní teplotě kolem 20 ° C nastává během dne. V chladných sezónních obdobích je nutné použít dostupné prostředky vytápění a použít tepelně izolační konstrukce. Je třeba mít na paměti, že procesy nastavení se začínají vyskytovat již během prvních dvou hodin od okamžiku míchání betonové směsi s vodou. To je důvod, proč by měl být mixování směsi a kladení betonu v bednění co nejblíže k sobě v časových intervalech.
 2. Kalení betonu. Sada pevnosti betonu se vyskytuje v procesu hydratace - vytváření molekulárních vazeb vodních částic se složkami směsných látek. Hydratace probíhá v úzkém rozsahu teploty a vlhkosti, která by měla být opatřena opatřeními pro péči o beton. Význam pečlivé kontroly průběhu fyzikálně chemického procesu ve hmotě železobetonové konstrukce je vysvětlen úplnou závislostí na kvalitě konstrukce.

Je přirozené předpokládat, že doba, během které musí být nadace chráněna, je přímo spojena se silovým ziskem betonu, který tvoří jeho základ. Komoditní betonové třídy M - 200 a M - 300, které jsou vyráběny na bázi portlandského cementu M - 400 a M - 500, získávají 70% potřebné síly pro stavbu a standardizovaný joint venture 70.13330.2012 28 dní při průměrné denní teplotě 20 ° C. Změna denní průměrné teploty nevyhnutelně vede k dalším ukazatelům pevnosti. Závislost získané síly je jasně viditelná z tabulky:

Závislost doby udržování základny na svém typu

Inspirace, že připravená základna po sadu standardizované pevnosti jejích betonových komponentů by měla stát rok nebo zimu, jsou naprosto nesourodé. Obvyklá mylná představu o potřebě odolat konstrukci před koncem probíhajících sedimentárních smršťovacích procesů vznikla v důsledku nahrazení koncepcí. Plně postavená budova musí být udržována před dokončením. To je vysvětleno pouhým příkladem existujících odrůd strukturní struktury nadací.

Video o tom, jak urychlit kalení betonu

Pilířové základy jsou řada jednotlivých pilířů, u kterých se používá cihel nebo zdiva, často jsou základové pilíře zhotoveny z betonu nebo železobetonu. Aby byly základové prvky dodatečné stability, staví se grilla - zpevněná betonová páska spojující hlavové sloupky.

Tento typ základů je označován jako lehké odrůdy, a proto základ, který není zatížen hmotností budovy, podléhá zvýšené pohyblivosti při půdních pohybech s heterogenní morfologií a může být snadno deformován v důsledku mrazu. Podle definice nelze zakládat sloupcovou strukturu a montáž stěn musí začít bezprostředně po dokončení nastavení zdiva nebo vytvrzení betonu.

Typy pásky typu

Pásové železobetonové základy mohou být vybaveny dvěma typy:

 • mělké hloubkové základy jsou vybaveny pro stavbu lehkých budov a jejich spodní základny na horizontech země nad úrovní mrazu;
 • hluboce zakopané možnosti zahrnují konstrukci sypkých konstrukcí s velkými závažími na nich, hloubka jejich základny přesahuje hloubku zamrznutí půdy.

Ribbon jemně hlubší základ je pod tlakem, napětím a silou podobnou účinkům na sloupové varianty s grillagem. V případě, že se takový podklad nechá stát během období, kdy dochází k aktivnímu otoku půdy pod vlivem mrznutí a rozmrazování zemní vlhkosti, je velmi pravděpodobné její deformace.

Základy hlubokého lůžka jsou založeny na hustých obzorech s jejich podrážkou, nepodléhají vlivu posunů půdy. Postupy smršťování v betonové hmotě jsou po dosažení standardní pevnosti dokončeny a návrh konstrukce pod vlastním zatížením bez ohledu na hmotnost budovy je zcela vyrovnán pomocí dilatačních spár.

Monolitické základy jsou prostě počítány a usazovány, poskytují základy pro stavbu stavby s dostatečnými pevnostními charakteristikami. Rovnoměrné rozložení zatížení na půdní základnu díky velké ploše ložiska způsobuje minimální hodnotu specifického tlaku na půdu. Správně připravená písková nebo pískově drcená polštář pod základovou deskou pomáhá zabránit jejímu významnému sedimentárnímu pohybu.

Udržitelnost budovy, která je postavena na základové desce, závisí přímo na tom, jak důkladně byly provedeny výkopové práce. Doba, po kterou monolitický podklad stojí, je určena opět pouze po dobu potřebnou k tomu, aby beton vybudoval pevnost.

Nadace základů budov na chůdách s jakoukoliv technologií pro jejich uspořádání zajišťuje přenos zátěže do hlubokých, často domorodých, horizontů půd a hornin. Tento typ základové konstrukce zcela eliminuje možnost deformace budovy bez ohledu na to, kolik času je přiděleno pro jejich stavbu po instalaci.

Stanovení doby, jak dlouho má být základna po nalití, by měla korelovat s časovou periodou, po kterou beton připravený na beton získá sílu normalizovanou SP 70.13330.2012. Dodatečné skladování se nedoporučuje a v případě použití sloupkových konstrukcí a pásových základů mělkých usazenin je dokonce kontraindikováno.

Vývojáři často čelí otázce, kolik by měl být nadace po nalití. Pevnost železobetonového základu závisí nejen na kvalitě výztuže a betonu. Monolit musí ještě získat dostatečnou sílu, dokud nebudou na něm stavěny stěny. Snažme se zjistit, kolik by se mělo stát před založením domu.

Síla nastavena

Beton ve zmrzlém stavu je umělý kámen získaný z roztoku z cementu, písku, štěrku a vody v určitých poměrech (složení betonu pro základ, poměry v kbelících a kilogramech). Jednoznačná odpověď na otázku: kolik by nadace zůstalo po nalití neexistuje. Ačkoli každý stavitel může volat průměrný údaj - 28 dní.

Ale proces budování pevnosti betonu ovlivňuje:

 • cementová značka (výběr konkrétní značky pro založení soukromého domu);
 • procento cementu a vody v betonové směsi;
 • povětrnostních podmínek a teploty vzduchu.

Proces sady charakteristik pevnosti konstrukce lze rozdělit do dvou fází:

Tabulka síly nadace.

Uchopení

Betonová směs je po určitou dobu v kapalném nebo mobilním stavu. Tato fáze může být prodloužena v čase neustálým mícháním roztoku (jak správně nalít základy pod domem). Z tohoto důvodu jsou betony dodávány na staveništích v betonárnách. Ačkoli tento proces má obrácenou stranu: pokud je mixér příliš dlouhý pro mixážní pult, jeho vlastnosti se mění a to ještě horší.

Doba nastavení je přímo úměrná teplotě vzduchu. Například při nulové teplotě začíná proces nastavování po 6-10 a končí po 15-20 hodinách po smíchání směsi.

Pokud je venku třicet stupňů tepla, pak do hodiny po přípravě beton začne nastavovat a tento proces bude dokončen za 1,5-2 hodiny.

Kalení

V této fázi je ve skutečnosti soubor pevnostních vlastností betonu. Pokud se zeptáte profesionála, kolik byste měli položit na kazetovou základnu, zeptá se na vás další otázka: V jakém ročním období se na něm postavíte?

Pokud je v chladu (při teplotě 0 stupňů), pak po 28 dnech získá pouze 65% síly. Při mínusu (-3 stupně Celsia) za stejné období bude toto číslo pouze 25%.

Pokud je počasí mírně teplé (+20 stupňů), pak za čtyři týdny získá nadace 98% síly. U 30 stupňů bude tento beton potřebovat pouze 14 dní.

Je zde parametr "pevnost pro odstranění". Je stanovena v příslušném společném podniku a tvoří 70% síly značky.

V souladu s tím může být bednění odstraněno ze základů nejdříve po:

 • 7 dní - s průměrnou denní teplotou +20 stupňů;
 • 14 dní - při +10 stupních.


Tabulka pevnosti betonu v závislosti na čase kalení.

Když můžete začít budovat stěny

Se souborem pevnosti betonu jsme se vypořádali. Ale po jakém čase po nalití nadace můžete začít pokládat stěny (jak vypočítat beton na základně)? Mezi soukromými developery existuje názor, že železobeton musí přežít alespoň jeden rok.

Někteří věří, že stačí 3-4 měsíce. Existují netrpěliví vývojáři, kteří začnou ležet týdně po nalít základy.

Takže po jaké době po naplnění základů můžete postavit zdi?

Zkušení stavitelé dělají následující:

 • pokud je plánována výstavba dvoupodlažní nebo třípodlažní budovy, budování obvodových konstrukcí začne 46 dnů po naplnění monolitu. Pokud doba výstavby klesne na podzim nebo v zimě, doporučuje se výše uvedené období zvýšit na 60 dní. Dělají to samé, pokud si nejsou jisti, jaká je kvalita betonu nebo značka cementu (což je požadavek betonu pro pásový základ);
 • po dokončení prvního patra je práce pozastavena po dobu 7-10 dní. Během této doby je základ přizpůsoben zatížení. Pokud během přerušení monolitu existují praskliny, pak je tento problém v této fázi snadněji řešen;

Po této přestávce lze další výstavbu domu pokračovat jako obvykle.

Máte-li zájem o to, kolik by měl být základ pro dům z pěnového bloku, nezapomeňte, že všechna tato pravidla a doporučení platí pro tuto variantu (jaký je základ pro dům z pěnového bloku).

"Doba trvanlivosti" nadace

A kolik základů může stát bez domova? Koneckonců je často třeba vidět takový obrázek: monolit byl připraven a další stavba byla zmrzlá. Po několika letech byl tento proces rozhodnut pokračovat. Existují však pochybnosti o bezpečnosti konstrukce.

Pokud byl základ správně zachován - bylo pokryto podlahovými deskami, vodotěsnými a podzemními vodami byly plně realizovány abstrakce, existuje naděje, že stavba byla zachována ve správném stavu.

Pokud nebylo provedeno žádné z výše uvedených kroků, vyzvete odborníky k provedení technického průzkumu nadace. Bez kontroly jeho stavu jsou stěny budovy riskantní.

Video o tom, kolik základů ztuhne.

Jak dlouho po naplnění nadace můžete postavit dům?

 1. V závislosti na tom, jakou značku založil. V zásadě můžete za pár týdnů. Při záchvatu rastavory je 12 hodin a úplné vytvrzení 10-18 dnů.
 2. Obvykle se stěny začínají stavět týden poté, co se nadace nalije
  během této doby získá 70% síly značky, což stačí,
  totéž po dobu zbývajících tří týdnů jej nenahráváte až na 100%.

(a pokud je dům v jedné, na dvou podlažích, pak nikdy nezačněte 100%)

 • Podle SNiP se předpokládá zatížení (až 70%) zatížení poté, co nadace dosáhla 70% síly. To znamená, že 100% je dosaženo po 28 dnech při okolní teplotě 25 ° C, čím nižší je teplota, tím delší je nastavení (ale ne nižší než +10).
  Proto je lepší spustit částečné zatížení za 14-18 dnů při dodržení podmínek teploty a vlhkosti. Je nutné beton ponořit, je lepší jej pokrýt hadry nebo hoblinami, aby se zabránilo vlhkosti. Pokud dojde k načtení dříve, dostaneme konkrétní ztuhnutí kolem výztuže a výztuž nebude reagovat s betonem, v důsledku toho vznikne základ a struktura. Potřebujete trochu více dat od vás.
 • těžko říct. to vše závisí na mnoha faktorech. pokud je dům velký, je lepší spěchat
 • Letní obyvatelé nikdy neměli dostatek času. pracovní sílu a peníze na vybudování domu v jedné sezóně, takže byl vymyšlen a pevně přijat nesmysl o každoroční "vytrvalosti" a smrštění nadace. O tom, že alespoň něco, co se dozvíte o půdách pod domem, vůbec nebylo, takže každá zkušenost má právo na existenci, i když je v rozporu s obecně uznávanými normami.
 • Beton získává plnou sílu za 28 dní, ale za týden už můžete začít. Nemusíte mrazit v chladu
 • Jak bude beton chytit. dvě hodiny později.. dům není postaven za pět minut... a všichni mají čas na předání návrhu. Ale hlavní věcí je umývání nadace, zejména zvyšuje sílu Pertsovky se kebaby a houbami... když účastníci svatého rituálu jsou noseni na nosítkách... pak dům bude CENTURY !!
 • pokud je večer vylije ráno, aby rozložil bednění a značení sloupů a dalších věcí, a až do uplynutí 28 dní, první patro zmizí a dokonce i malé věci se stanou. Toto je pro zesílený základový nesmysl. 15 let tréninku, i když zde je zima a není stopa a země je velmi těžká hlína.
 • Existuje živý příklad známých. Dům byl postaven v 60. letech. nalil základ a dvě zimy, které stál. pak stěny. dům bez jediné praskliny a stále stojí. a ne daleko od nich, nedávno vyrobené a rychlé technologie (nečekali na smrštění) a již byly popraskané. uzavřít. nemusíte spěchat)))
 • Srážení není potřeba, 28 dní betonování, dům může být postaven a dojde ke smršťování s domem, čekání na dokončení, pokud je dům kamenný, a například kostrový vůz může být okamžitě. Pokud opustíte základnu na zimu, musí být zničena. Když beton není v zimě prigruzhenny bez zachování - to je ještě horší. Voda vstupuje do pórů betonu, jestliže takový základ trvá několik let, dojde k zničení.
 • Záleží na tom, jaký druh základů), není to jen o síle betonu - minimálně 28 dní.

  Jak by kamarád s Avoy Einsteinem neposílal Coke, každý, kdo je v rozporu s jeho zvláštním názorem,

  vy (na vlastní pěst) a klást si podobnou otázku (to znamená, aniž byste věděli, že základní stavba), tím víc nevíte přesně, jak se vaše půda bude chovat a zda byl základ správně vybrán a sestaven.

  co vedu: jedna věc, pokud se závady objevují pouze na základě (s ponorem), druhá - pokud se dotýkají celého domu (až na střechu).

  Správné šlachy na základně - některé náklady,

  a zachránit budovu jako celek - ostatní. a ne fakt.. co se stane)).

  tak osobně bych rád přežil zimu a začátek jara (rozmražení, deště... záplavy), možná budete muset myslet na odvodnění.

  Ale co se musíš starat. před stěnami myšlenek - to je správné hydroizolace základů, aby nedošlo k absorpci vlhkosti.. nepřevedli ji na stěny a během zmrazování nedošlo k žádné zničení (je lepší zahřát základy před budováním zdí).

  Buďte trpěliví půl roku, přečtěte si více.. zjistěte.. najednou jste něco chyběli))

 • O nesouhlasu smrštění - úplný nesmysl. Pokud existuje správná výztužná klec, tj. Železobeton, tak se tento základ nezlomí. A před zimou je lepší, aby nenašel odkrytí. Správně někteří uvedli, že je nutné čekat 28 dní, ale je to celkem dost, a 21 dní.
 • obvykle poté, co se nadace zmenšila, to znamená, že padla na své místo. řekněme, že po zimě musíte sledovat
 • Sražení je rozhodně nutné, takže po zimě.
 • Chernz 28 dní
 • Standardní beton získává sílu po 28 dnech, ale dokonce i když staví výškové budovy pomocí profesionálního bednění, čekají na pár dní naplnit další podlaží. Vše závisí na teplotě vzduchu, složení betonu, značce cementu a materiálu samotného domu.
 • Betonáž základových a deskových podkladů domu se provádí podle dlouhodobě vyvinuté technologie. Na první pohled není v práci nic těžkého, ale během nalévání, při procesu a po vytvrzení monolitu existuje mnoho otázek spojených s různými nuancemi. Některé z nich jsou tak důležité, že jejich nedodržení může vést ke strukturálním škodám. Například, kolik času musí být po odlití před odebráním bednění a jak dlouho má být beton udržován před zahájením další fáze práce? Mezi odborníky můžete slyšet různé názory, ale pravidla stále existují.

  Co hrozí předčasným odstraněním bednění

  Jak je známo, pro plnění pásového nebo deskového podkladu domu se používá pastovitý betonový roztok. Po položení do bednění se začnou procesy hydratace cementu a postupné kalení betonu. Pro jejich správné dokončení je nutné přidělit určitý čas potřebný k tomu, aby nadace stála a získala sílu návrhu.

  Pokud je bednění odstraněno ze struktury bezprostředně po zpevnění cementu, objeví se pravděpodobnost rozložení monolitu v různých směrech. Ne silné "tělo" nejen nemůže brát zátěž, ale také udržet si vlastní podobu. To platí zejména pro masivní základy.

  Pokud bude demontáž bednění z podkladu pásů provedena po nastave- ní cementové malty, ale dříve, než získá určitou pevnost, objeví se v konstrukci trhliny. Pro podzemní část domu, která přebírá a rozděluje veškerou zátěž na zem, hrozí rozdělení a dokončení zničení již během doby provozu domu.

  Kolik má být nadace po nalití? Na tuto otázku neexistuje konečná odpověď. Průměrný časový interval je 28 dní, ale v některých případech stačí 15-20 dní. V těžkých podmínkách musí být čas prodloužen.

  Profesionálové se ujistí, že založení domu před jeho nakládáním musí být uchováváno alespoň měsíc.

  K tomu, aby se konstrukce nezmenšila, neroztrhala nebo nezhroutila, je nutné přísně dodržovat stavební pravidla a technologie pro výstavbu podzemní části domu. Nadace je pilířem budovy, takže netoleruje nedbalost, neschopnost a nedostatek základních znalostí.

  Jak dlouho má nadace stát?

  Období stanovená v předpisech, která stanovují, že přebývá betonová struktura, nemusí vždy odpovídat reálnému času. Oni jsou ovlivňováni cizími faktory, jako jsou:

  • teplota okolí;
  • vlhkost;
  • přítomnost srážek;
  • čas roku;
  • pozemní podmínky;
  • terénní reliéf;
  • rozměry a typ základů - pás, deska, sloupkovitá;
  • konstrukční pevnost betonu;
  • kvalitní materiály;
  • přítomnost podzemních vod v místě;
  • stavební technologie;
  • přítomnost přísad;
  • hodnota vypočteného zatížení.

  Kromě výše uvedených bodů mohou vznikat situace, které ovlivňují období, během něhož bude třeba založit dům před zahájením další práce. V některých případech je betonová konstrukce ponechána i na zimu, takže když se země rozmrtí, je snazší rozpoznat závady a vyrovnat smrštění. Současně je monolit bezpečně zakryt. Je třeba poznamenat, že ani jedna norma nemůže vzít v úvahu všechny nuance, a proto se otázka, do jaké míry bude založen dům, bude rozhodnuto individuálně.

  Při určování načasování by měly být přijaty nejhorší podmínky pro danou lokalitu. Akcie v tomto případě budou hrát pozitivní roli.

  Jak stojí základ domu?

  Poprvé může betonová konstrukce stát ihned po odlití. Toto období trvá až sedm dní, během nichž je povrch napojen. Betonové sestavy se začnou vytvrzovat. Z nadstavu je zakryt plastový zábal, ale můžete také použít:

  Polyetylén se zvedá před zaléváním a další materiály se zvlhčují shora. Perfektně zadržují vlhkost a neumožňují předčasnému odpařování vody. Doba tuhnutí monolitu závisí na ročním období. Přibližně za týden a v horké sezóně - po 10-14 dnech se zavlažování zastaví, ale krycí vrstva zůstane až do 28-30 dnů po dokončení betonové směsi v bednění. Existuje tedy primární zrání, zcela postačující pro základy instalované na základně, zahloubené pod úroveň zamrznutí půdy.

  V praxi však dochází k sekundárnímu zrání. Vztahuje se na situace, kdy je potřeba stavět mělké základy na ukládání půdy. V tomto případě je konstrukce z tvrzeného betonu ponechána v režimu spánku. S příchodem jara jsou zaznamenány pohyby a základna je posílena přidáním písku nebo štěrku s povinným podbíjením vrstvy po vrstvě.

  Odborníci se ujistili, že bude lepší, pokud bude nadace nečinná po celý rok bez zatížení. Ukazuje se, že v prvním měsíci po nalijení beton získá sílu až 70-75% a zbývajících 25-30% v příštích 11 měsících. Z toho můžeme konstatovat, že pokud to dovolí doba výstavby, měla by být dána přednost delšímu časovému období. Pokud je doba výstavby omezena pevnými rámci, instalace stěn domu začne 28 dní po odlití základů. Při příznivých klimatických podmínkách a použití v oplocení struktur lehkých materiálů - doba může být zkrácena na dva týdny.