Výpočet objemu zemních prací

Teorie konstrukce je pro začátečníky složitá a naprosto nepochopitelná, kteří se poprvé setkali složitými schématy, tabulkami a vzorci. Jejich vývoj je poměrně obtížný úkol. Je to zřejmé, protože lidé, kteří absolvují vzdělání v této oblasti, tráví celé roky.
Mezitím často nemáme žádnou možnost požádat o pomoc při provádění stavebních prací pro odborníky nebo alespoň pro zkušené pracovníky. V tomto případě je nutné provést veškerou přípravu a dohlížet na okamžitý proces osobně.

Využijte vynález odborníků

V podmínkách časového nedostatku není vůbec nutné okamžitě studovat teorii stavebnictví, současně zvládnout složité matematické vzorce a vlastnosti různých stavebních materiálů. S cílem usnadnit přípravu profesionálové vyvinuli různé specializované kalkulačky.
Jedním z nich je kalkulačka pro výpočet zemních prací. Díky tomu můžete snadno určit konečný objem jámy s typem svahů, které jste zadali. Stačí stačit na projekt objektu a zadat do kalkulačky následující údaje:
• šířka a délka budoucí jámy v dolní části;
• šířka a délka objektu v horní části;
• hloubka.
Zadejte všechny parametry v metrech. V opačném případě může dojít k chybám při automatickém výpočtu kalkulačky.

Výhody kalkulačky

Díky tomuto programu můžete přímo vypočítat potřebné parametry online. To je důležité nejen v přípravné fázi, ale také při úpravě parametrů objektu během konstrukčního procesu. Příležitost využít výhod pomoci tohoto programu on-line je zárukou, že v případě nesrovnalostí mezi projektem na papíře a jeho skutečnou implementací můžete snadno opravit data a řídit činnosti pracovníků potřebným směrem. Na druhou stranu to vše vám umožní dosáhnout nejvíce uspokojivého výsledku.
Zatím nezapomeňte, že je důležité nejen správně vypočítat proporce a parametry konstrukčního objektu. Předpokladem pro dosažení požadovaného výsledku je také, jak zodpovědně přistupujete k realizaci své vlastní práce, protože zanedbávání je zcela nepřijatelné a nedovolí realizaci ani ideálního projektu.

Výpočet hlasitosti tahu

Pokyny pro výpočet objemu zemních výkopů

Nejprve je třeba vyplnit počáteční data online kalkulačky v metrech:

L je délka výkopu, záleží na účelu, například na základy zařízení, ukládání komunikací (přívod vody, kanalizace, plynovod, napájení nebo nízkonapěťové kabely).

A - šířka horní části výkopu, určená schopností pracovat v zákopu pracovníků vybavujících komunikace

Při stavbě pásového podkladu se doporučuje, aby šířka výkopu byla o 600 mm vyšší než šířka základové základny (pro možnost montáže bednění, pracovníků pohybujících se).

B - dolní šířka (spodní), protože se často vykopávají skořápky, které zabraňují vylučování půdy, rozměry v horní a spodní části se mohou lišit. Rozdíl mezi šířkou horní a spodní části určuje sklon svahu.

Pokud nejsou svahy provedeny a šířka je konstantní v horní a spodní části příkopu - zadejte stejné hodnoty parametrů A a B

H - hloubka výkopu závisí na jeho účelu, například pro základové pásy 0,5 - 2,5 m, podle SNiP 3.02.01-87. U potrubí o průřezu nejméně 0,8 metru až k vrcholu potrubí, s přihlédnutím k společnému podniku 62.13330.2011 (SNiP 42-01-2002), se hloubka pokládání vodovodů řídí SNiP 2.04.02-84 (nejméně 1,5 skutečné hloubky zamrznutí půdy by mělo být přidáno metrů). Minimální hloubka kanalizace pro oblasti s teplým podnebím je 0,7-0,8 m, a pokud jsou zimy těžké, hlubší. Pro kladení kabelů zpravidla kopat příkopy o hloubce 0,7 m.

Stojí za to poznamenat, že někdy je snadnější a hospodárnější ohřát potrubí, použít kombinovanou metodu budování základů (tj. Plnění písku a štěrku, oteplování a organizování odvodňování) a vykopat mělký příkop úsporu času, úsilí a peněz na bagrování, zpevnění stěn a pohybu země.

Uveďte také náklady na kopání ve vaší oblasti (na 1 kubický metr) a odstranění půdy (i pro 1 m 2) a pak klikněte na "Vypočítat".

Výpočet objemu výkopu se svahy

Kalkulačka vypočítá oblast výkopu (užitečné pro určení požadovaného množství materiálu pro posílení svahů), objem příkopu vám poskytne představu o tom, kolik půdy musíte odstranit a přesunout a najít nejlepší metodu výkopu, abyste získali očekávaný výsledek za krátkou dobu. Pokud je šířka horní a spodní části výkopu odlišná, vypočítají se následující objemy: užitečné C a svahy D. Pokud zadáte míru pro kopání a odstranění dodavatelů, kalkulačka vám poskytne náklady na vykopání výkopu, cenu pohybu půdy a celkové náklady na stavbu výkopu. Vážené rozhodnutí je obrátit se na odborníky nebo se sami sebrat.

Jak vypočítat objem jámy

Ve stadiu vypracování projektu je třeba vypočítat objem výkopu, na němž závisí praktické složení výkopu, zásypu a odstranění přebytečné půdy.

Rozdíly ve složení hornin, které se vyskytují v oblasti, vedou k tomu, že u stejných základů se extrahované objemy liší vlivem úhlu sklonu.

Postup výpočtu je povinný. Pokud se tento okamžik nezobrazí ve stavebním projektu soukromého domu, provádí se samostatně před začátkem výkopu jámy.

Způsoby počítání

Provádění výkopových prací je nezbytné při výstavbě většiny průmyslových a občanských objektů. Způsob, jakým se provádí výpočet pro jámu, příkop nebo nábřeží, se zvolí individuálně. Závisí to na následujících faktorech:

 • rozsah práce;
 • účel objektu (základy budov, podpěry, pokládka technologických komunikací, zařízení studny, otevřené odvodňovací systémy);
 • terénní vlastnosti stavby;
 • způsob vykopávání a odstraňování půdy (ruční, mechanizovaný), který určí potřebu uspořádání dalších závodů do pracoviště;
 • pozemek s hustotou budovy.

Objem práce na vývoji půdy je rozdělen na ty, které se týkají uspořádání lokality (řezání ornice) a vztahujících se k výstavbě jám. Některé z nich mohou být provedeny buldozerem, ručním odizolováním.

Přesné

Přibližný výpočet objemu půdy, který je co nejblíže skutečnosti, zahrnuje následující průzkumy (v terénu, kamerové práce):

 1. Určení obrysu výpočtu. Pomocí topografických průzkumů, charakteristických bodů a vyvýšení půdy se stanoví dolní podkladový povrch jámy, doprovodné bagrování, nábřeží, rozdíly, hřebeny.
 2. Následné zpracování v kanceláři vytváří další (mezilehlé) body nezbytné pro správné určení všech hodnot (obrys, objemy, plocha nulových prací). Hodnocení geologických ukazatelů lokality.
 3. Zpracování technické zprávy s uvedením podmínek, důvodů, výsledků, skutečných a přípustných chyb.

Zprávu s údaji vypočítanou specializovanou organizací bude také odůvodněno stanovením nákladů na práci.

Samostatně

Stanovení objemu zemních prací v jámce zařízení se svahy a příkopy není po měření (délka přímých segmentů obvodu, hloubka v odpovídajících bodech) velký problém.

V případech, kdy je výřez komplexním tvarem, je rozdělen na jednoduché geometrické těleso (hranoly s trojúhelníkem v základně, obdélníkem, pětiúhelníkem). Sumace všech výsledků udává požadovanou hodnotu objemu výkopu v jámě.

Znáte velikost oblasti jámy a všechny výšky v jejích číslech, je vhodné použít službu "online kalkulačka". Na tomto obrázku lze vidět příklad:

Zadáním odpovídajících hodnot do polí na zadaných volbách geometrických těles získáte výsledek, jehož přesnost závisí na zvoleném obrysu výpočtu.

V poměrně jednoduchých výpočtech, kde hodnota případné chyby není velká, se použije vzorec odpovídající přibližné velikosti zemské struktury:

V oblastech složitého terénu se celková délka výkopu rozkládá na úlomky se stejným sklonem, jehož objem se přidává k celkové hodnotě.

Požadavky na svahy

Odpověď na to, jaký svah by měl mít svahy v zemních pracech, je obsažen v stavebních kodexech. Odchylka od stanovených norem způsobuje nejen nárůst rozsahu práce v případě zhroucení zdi, ale také riziko úrazu pracovníka.

Hlavními určujícími parametry jsou hustota půdy, tvorba bočního povrchu a hloubka výkopu:

Současným faktorem je délka výkopu - u velkých přímých úseků může dojít ke kolapsu svislého bočního okraje. V krátkých intervalech v kulových jamkách je tato pravděpodobnost nižší.

Další body

V praxi při práci na zařízení jám jsou specifické operace, které je třeba vzít v úvahu. Další informace o tom, jak vypočítat objem jámy ve zvláštním programu, naleznete v tomto videu:

Jedná se o následující okolnosti:

 • kopání jámy s jednobodovým lopatkovým rypadlem zahrnuje přípustné podloží půdy, které jsou odstraněny lopatou;
 • příkop pro pokládání trubek je ručně opatřen jamkami na kloubech;
 • aby se zvýšila nosnost potrubí o 30-40%, zvětší se jejich ložná plocha na základnu odebráním podkladového povrchu brady podél Ø trubky s úhlem pokrytí 120 °;
 • velikost zásypu je určena rozdílem mezi objemy jámy a podzemní částí budovy.

Aby se minimalizovalo množství dovážené nebo dovezené půdy k dokončení všech výkopových prací na místě, je možné, že ve fázi návrhu vypočítat nulovou hladinu, která zajistí rovnováhu mezi objemy výkopu a vykládání.

Trench příkop

Výpočet objemu příkopu nebo příkopu

Výpočet hlasitosti tahu

Trenching

Jak používat kalkulačku

Určete rozměry výkopu: hloubku, šířku a délku. Klikněte na červené tlačítko "Vypočítat".

Poznámka:

 • Program vypočítává náklady na pozemní práce. Za tímto účelem byste měli dále uvést cenu za vykopávání a odstraňování půdy na 1 m3.
 • Kalkulátor provádí výkres příkopu nebo příkopu. V rozevíracím seznamu můžete vybrat měřítko výkresu - 0.5-3.

Teorie

Příkop - otevřené výkopy v zemi, zpravidla lichoběžníkový úsek a požadovaná délka.

Příkop je otevřený výkop v zemi, který je větší než v celé délce.

Vzorec

Pro výpočet objemu výkopu je nutné jeho podélný profil rozdělit na úseky se stejnými přechody. Pak vypočítat objem půdy každého svahu a doplnit data.

Objem příkopu, ve kterém jsou stěny kolmé:

Vtr = (F1 + F2) x L / 2

Vtr = Vtr x (H1 + H2) x L / 2

 • Bpr - šířka;
 • H1 a H2 - hloubka výkopu ve dvou extrémních průřezech;
 • F1 a F2 - rozměry ploch úseků;
 • L je délka vzdálenosti mezi přilehlými úseky.

Vzorec pro výpočet objemu svahového výkopu je popsán výše. velikosti průřezové plochy:

F1, 2 = (Bpr + mH1, 2) H1, 2

Objem podle vzorce Winklera:

Vtr = [(F1 + F2) / 2 - m (H1 - H2) a / 6] / L

Vypočítat zákopovou půdu

Včasný výpočet objemu příkopových pozemků objednaný společností Geotop Engineering LLC jako způsobu, jak zabránit přečerpání zemních prací

Výpočet objemu výkopové půdy v Moskvě se provádí za účelem získání základů potřebných pro správná technická rozhodnutí o volbě způsobu provádění zemních prací, výběru zemních strojů a nákladů na stavební opatření. Drapání je velmi drahý proces, takže pokud chcete zabránit překročení nákladů, musíte objednat výpočet výkopu od kvalifikovaných odborníků. To umožní získání spolehlivých informací o kapacitě půdy, která byla dopravována nebo distribuována na místě.

Proč je výpočet objemu výkopů v Moskvě důvěryhodný pouze profesionálním zememěstům?

Na internetu najdete velké množství online kalkulátorů, které slibují rychle provádět výpočty týkající se všech typů zemních prací. Nicméně takové rychlé a neprofesionální samočinné výpočty objemu výkopu pravděpodobně neposkytují přesné údaje. Je třeba mít na paměti, že pouze spolehlivé údaje kvalitativně monitorují proces výkopu dodavateli.

Proto je přesnost výpočtů mimořádně důležitá. Naši inspektoři jistě vezmou v úvahu mnohé z nejdůležitějších faktorů a podrobností: typ půdy, terénní reliéf, velikost lokality, velikost nábřeží apod. V této souvislosti stačí pro kvalitní vydání objednávky pro výpočet výkopu v Moskvě stačit kontaktovat naši společnost Geotop Engineering. Specialisté jsou přesvědčeni, že přesně vypočítají množství pozemků pomocí různých metod, speciálních návrhových vzorců, moderního vybavení a pokročilého počítačového softwaru.

Důležité: odborníci provádějí profesionální výpočet objemu zeminy příkopu s povinným uvážením požadavků zákazníka s ohledem na požadovanou přesnost výpočtu specifikovaného v technických specifikacích.

Výpočet objemu zemních prací pro příkop: co získá zákazník?

Poté, co jsme od nás objednali výpočet objemu zemních prací, získáme spolehlivé informace, které můžete použít jako základ:

zvolit nejvhodnější volbu pro kopání, s přihlédnutím k množství vybrané půdy;

uvést počet nezbytných zařízení pro vývoz vybraných pozemků;

správně rozdělovat půdu v ​​rámci území (část nebo veškerá vytěžená půda);

vypracovat návrhy a odhadovat dokumenty při výběru ekonomicky výhodných strategií;

ospravedlnit načasování výkopů a další plánované činnosti.

Výpočet objemu výkopu výkopu provádějí naši inspektoři v souladu se všemi technologickými požadavky a normami pro provádění geodetických průzkumů (v souladu s normami SNiP 3.02.01-87).

Při výpočtu objemu výkopových prací pro výkop jsou odborníci GC Geotop Engineering dává klientovi kompletní soubor dokumentů - profesionálně provedenou technickou zprávu, ve které jsou zaznamenána všechna přijatá a znovu ověřená data (dokumenty jsou připraveny digitálně a graficky). Zákazník také obdrží odborné rady ohledně nejvýnosnější produkce plánovaných akcí.

Jak se vypočítává objem půdních výkopů?

Při pokládání komunikací nebo při instalaci základové pásky na stavbě pravděpodobně budete muset vykopat výkop - speciální výkop, který má protáhlý tvar (obvykle lichoběžník). V předvečer je důležité objednat si výpočet objemu půdních výkopů v Moskvě - nejdůležitější službu, která umožňuje získat co nejpřesnější informace.

Celkově existuje několik možností kopání takových drážek:

 • ručně;
 • pomocí ručního trenka;
 • kopání

Nejsilnější je ruční kopání. Na oplátku může být tento proces usnadněn použitím pronajatého nebo vlastního trencru. Rýpadlo je častěji využíváno v podmínkách rozsáhlé výstavby a dostatečné plochy pro průchod zvláštních zařízení. Pokud si chcete pronajmout rypadlo, ujistěte se, že jste zjistili hloubku navrhovaného výkopu a jeho šířku předchozí den: je to nezbytné pro správné výpočet objemu půdy v příkopu se svahy a vyzvednutí zařízení s vhodnou velikostí lopaty.

Naši odborníci vypočítají objem studny výpočtem rozměrů konkrétní geometrické postavy. V případech, kdy je nutné vybavit příkop s nepravidelným tvarem, je možné jej počítat rozdělením zářezu do několika nekomplikovaných geometrických tvarů. Správně provedený výpočet objemu půdy výkopu se svahy je zárukou kopání za nejnižší náklady.

Kolik je profesionální výpočet objemu půdních výkopů v Moskvě?

Po obdržení technického úkolu od klienta začínají naši inspektoři odhadovat. Všechny výpočty jsou prováděny s přihlédnutím k pravidlům pro výrobu zemních prací. Konečná cena pro výpočet objemu výkopu závisí do značné míry na rozsahu plánovaných činností, druhu půdy na místě, způsobech realizace, zvoleném mechanismu zákazníka, potřebě dopravy vybrané zeminy, posílení stěn a odvodnění (čerpání vody).

Víme, jak správně vypočítat objem výkopu se svahy a zaručit průhlednost cen a individuální přístup ke každému klientovi.

Vypočítejte objem sjezdovek. Výpočet hlasitosti tahu

Práce rypadel jsou placeny v závislosti na množství půdy, kterou vyvinuli, vypočtené v kubických metrech.

Zvažte několik příkladů nejjednoduššího výpočtu množství práce.

Výpočet objemu vyhloubení

Příklad 1. Pracovníci vykopávají výkopy s vertikálními stěnami (obr. 10). Během dne prošlo brigádou 15 m příkopu. Pokud na začátku výkopu byla hloubka rovna 5,0 m a na konci 4,0 m byla šířka příkopu podél dna a nahoře 3,0 m, potom se jedná o následující část práce: Určete dvě průřezy příkopu:

1. Na začátku práce 3 * 5 = 15 m²;

2. V místě dokončení práce 3 * 4 = 12 m2;

Průměrná průřezová plocha výkopu se získá spojením obou ploch a rozdělením na polovinu:

Pokud je tato průměrná plocha vynásobena délkou příkopu, která projde brigádou, získáme:

13,5 * 15 = 202,5 ​​cu. m

To bude požadované množství práce, kterou brigáda dělala za den.

Výpočet objemu výkopu

Příklad 2. Pro železniční trať byl vytvořen zářez. Délka zářezu je 20 m. Šířka zářezu podél dna je 6,0 m. Svahy jsou provedeny se sklonem 1: 2 (obr. 11). Hloubka zářezu na jednom konci je 5 m a na druhém 4 m.

Šířka zářezu nahoře se rovná šířce podél dna a dvojnásobku délky svahu. Při svahu 1: 2 se pokládání svahu rovná dvojnásobku hloubky zářezu. Takže na jednom konci bude šířka zářezu nahoře:

a na druhém konci:

Plocha průřezu zářezu se svahy se rovná lichoběžníkové ploše nebo polovině součtu šířky podél spodní části a šířky nahoře vynásobené výškou. Pak plocha průřezu na jednom konci bude:

a v jiném: (6 + 26) / 2 * 5 = 80 m².

Pro získání objemu musí být průměrná průřezová plocha drážky vynásobena jeho délkou (20 m).

Průměrná plocha se rovná polovině plochy na začátku a na konci ražby, tj.

Pokud tuto průměrnou plochu vynásobíme délkou zářezu, získáme:

68 * 20 = 1360 Cu. m

Toto je množství výkopů.

Výpočet objemu kupy

Příklad 3. Zjistěte objem nábřeží o délce 50 m, pokud je jeho šířka vyšší než 10 m, strmost svahů je 1: 1, náběžná výška na začátku je 2 m a na konci 4 m (obr. 12). Šířka základny nábřeží bude:

a plocha průřezu:

na začátku: (10 + 14) / 2 * 2 = 24 metrů čtverečních. m,

na konci: (10 + 18) / 2 * 4 = 56 metrů čtverečních. m

Průměrná průřezová plocha nábřeží bude:

a objem: 40 * 50 = 2000 krychlových metrů. m

Průlezy mohou být v plánu odlišné. Objem jamek se získá, pokud je průměrná plocha jámy vynásobena jeho hloubkou.

Výpočet objemu jámy pod budovou

Příklad 4. Zjistěte objem jámy pod budovou, jestliže hloubka jámy je 2,0 m, rozměry podél dna jsou 10x5 a svahové svahy mají sklon 1: 1, (1: 1,25) Fig.13. Spodní část jámy je 10x5 = 50 m2. m. Plocha horní části jámy se rovná:

Průměrná plocha jámy je:

Výpočet objemu kulaté jámy

Příklad 5. Zjistěte objem kruhové jámy pod komínem kotle. Hloubka jámy je 5 m, stěny jsou olovnaté, průměr jámy je 10 m. V tomto případě je objem rovný ploše dna jámy vynásobené jeho hloubkou. Viz obrázek. 14

Plocha kulatého dna se rovná jeho průměru vynásobenému samotným číslem 3,14 (π) a děleným 4, tj.

(10x10x3,14) / 4 = 314/4 = 78,5 m2. m,

a objem jámy bude rovný:

78,5x5 = 392,5 cu. m

Čím je povrch země nerovnoměrnější, tím menší by měla být vzdálenost mezi sousedními příčnými profily výkopů a nábřeží při výpočtu jejich objemů.

Na obr. Na obr. 15 je znázorněno, v jakých místech je nutné převzít příčný prostor kopule na velmi vlnitém povrchu země. Na obr. 15 1, 2, 3 a. atd. znamená místa, kde musíte oblast vzít, a l¹, ² a. atd. - vzdálenost mezi nimi.

Objem úseku II nábřeží se bude rovnat ploše 2 + plochy 3, rozdělené do poloviny a vynásobené vzdáleností l2.

Objem celého nábřeží se rovná součtu objemů oddílů I, II, III a III. atd.

Nejjednodušší zařízení pro měření délky, šířky a výšky hliněné konstrukce jsou měřicí pásky a pásky.

Měřící páska je vyrobena z tenké oceli o šířce 2-3 cm, délka pásky je 20 m. Páska je rozdělena na metry, půl metru a decimetry (desetina je 10 cm) (obr. 16).

Pásmo je páska o délce 5, 10 nebo 20 m, uzavřená v pouzdře, v němž je navinutá na ose, která se nepřesouvá přes skříň (obrázek 17). Na pásce jsou dělená metrika, desetina a centimetr.

Nejlepšími možnostmi pro měření v současné době jsou laserová páska a teodolit s úrovní.

Zadejte požadované kóty

L - Celková délka příkopu nebo příkopu.
A - Šířka v horní části.
B - Šířka dolní části.
H - hloubka výkopu.

Program vypočítá objem a plochu výkopu.
Pokud je šířka horní a dolní části výkopu odlišná, vypočte se dodatečně užitečný objem C a objem svahů D.

Výpočet hlasitosti tahu

Trenching

Dlažba obdélníková se svahy Půdní polygon se svahy Kruhová jámura Půda se svahy

Šířka jámy na dně, m

Délka jámy na dně, m

Šířka jámy nahoře, m

Délka jámy nahoře, m

Hloubka jámy, m

Objem pravoúhlého jámy se svahy, krychlových metrů.

Teorie konstrukce je pro začátečníky složitá a naprosto nepochopitelná, kteří se poprvé setkali složitými schématy, tabulkami a vzorci. Jejich vývoj je poměrně obtížný úkol. Je to zřejmé, protože lidé, kteří absolvují vzdělání v této oblasti, tráví celé roky.
Mezitím často nemáme žádnou možnost požádat o pomoc při provádění stavebních prací pro odborníky nebo alespoň pro zkušené pracovníky. V tomto případě je nutné provést veškerou přípravu a dohlížet na okamžitý proces osobně.

Využijte vynález odborníků

V podmínkách časového nedostatku není vůbec nutné okamžitě studovat teorii stavebnictví, současně zvládnout složité matematické vzorce a vlastnosti různých stavebních materiálů. S cílem usnadnit přípravu profesionálové vyvinuli různé specializované kalkulačky.
Jedním z nich je kalkulačka pro výpočet zemních prací. Díky tomu můžete snadno určit konečný objem jámy s typem svahů, které jste zadali. Stačí stačit na projekt objektu a zadat do kalkulačky následující údaje:
šířka a délka budoucí jámy v dolní části;
šířka a délka objektu v horní části;
hloubka
Zadejte všechny parametry v metrech. V opačném případě může dojít k chybám při automatickém výpočtu kalkulačky.

Výhody kalkulačky

Díky tomuto programu můžete přímo vypočítat potřebné parametry online. To je důležité nejen v přípravné fázi, ale také při úpravě parametrů objektu během konstrukčního procesu. Příležitost využít výhod pomoci tohoto programu on-line je zárukou, že v případě nesrovnalostí mezi projektem na papíře a jeho skutečnou implementací můžete snadno opravit data a řídit činnosti pracovníků potřebným směrem. Na druhou stranu to vše vám umožní dosáhnout nejvíce uspokojivého výsledku.
Zatím nezapomeňte, že je důležité nejen správně vypočítat proporce a parametry konstrukčního objektu. Předpokladem pro dosažení požadovaného výsledku je také, jak zodpovědně přistupujete k realizaci své vlastní práce, protože zanedbávání je zcela nepřijatelné a nedovolí realizaci ani ideálního projektu.

Výpočet objemu zemních prací na konfiguraci příkopu nebo jámy

Zemní práce je povinnou a základní součástí stavby jakéhokoliv objektu a uspořádání pozemku, jeho přípravy na budoucí výstavbu obytných a hospodářských staveb.

Definice a typy zemních prací

Zemní práce jsou nejvíce časově náročná a obtížná stavební etapa. Ty zahrnují následující typy operací:

 • uvolnění pevných skalnatých půd, jejich další rozvoj;
 • kopání příkopů;
 • kopání kanálů a zákopů;
 • plnění skládky s půdou;
 • zhutnění země a vytvoření hromady;
 • odklápěcí svahy a dno.

Povrchové plánování a těsnění se vztahují také na zemní práce.

Suchým způsobem bez zapojení hydraulického zařízení se provádí následující práce:

 • vytvoření přehrad, šachet pomocí bagrů, grejdry, sklápěčů;
 • výstavba kupy s buldozerem a grejdrem;
 • nájezdy a výkopy před můstky;
 • vývoj rezerv a jám s pohybem půdních grejderů, výtahů, bagrů, sklápěčů;
 • plánování zemních prací;
 • třídění pomocí srovnávačů;
 • čištění svahů s vyrovnávacími stroji.

Příprava půdy s instalací vody, ropovodů a plynovodů a odvodnění provádí také rypadlo a buldozer. Zemní práce také zahrnují terasovité práce v polodlouhých oblastech prováděné těžkými autogradery.

Parametry výpočtu zemnění

Chcete-li provést jámy a zákopy, použijte kalkulátor zemních prací online pro výpočet následujících parametrů:

 • typ drážky podle konfigurace;
 • celkové vlastnosti na dně;
 • délka a šířka podél vrcholu;
 • hloubka plánované jámy.

Výpočet je relevantní pro zákopy standardního pravoúhlého nebo nestandardního polygonálního tvaru, záhyby kruhového tvaru a zákopy se svahy.

Kalkulačka výpočtu jámy a objem zemních prací

Pokyn pro kalkulaci výpočtu výkopu příkopu

Představujeme vám online kalkulačku, která vypočítá a určuje objem zemních prací pro jámu.

Všechny parametry jsou uvedeny v metrech

X - šířka jámy.

B - Hloubka.

Y - Délka.

Celý proces zahrnuje vykopávání jámy pro založení domu, splachování chaty, rybníka nebo bazénu, dodávku vody nebo odvodnění vily.

Při přípravě a výrobě je hlavním stupněm správné posouzení množství vyrobené půdy.

Výdaje na projektování a výkopy

Celé posouzení bude zahrnovat vykopání jámy a odstranění objemu vykultivované zeminy. Doporučuje se pečlivě plánovat, kde se budou pohybovat plodné vrstvy půdy, které lze použít na pozemek. Neplodná půda, může být použita k vybudování nadace, naplánování zahrady, zeleninové zahrady nebo prostě vytáhnout. Je třeba předem nalézt místa, kde bude odstraněna vykopaná nebo vyčerpaná půda.

Je to důležité! V procesu vykopávání se může zvýšit sazba na 1 m 3 půdy se zvyšující se hloubkou výkopu. Tak, náklady z povrchu země do hloubky 1 metr, a hlouběji, často zdvojnásobí.

Odstraňování půdy je často přídavnou položkou nákladů. Aby se předešlo neočekávaným výdajům, měly by být všechny kroky a jejich náklady dohodnuty s dodavatelem předem.

Před instalací bednění pro nalévání základů je nutné zohlednit rezervu v závislosti na velikosti jámy.

Zavolejte techniku ​​nebo se sami sejte?

Než se rozhodnete, jak vykopat díru, zvažte výhody a nevýhody každé metody.

Pokud se proces provádí ručně, dostanete elegantní a přesně přizpůsobené velikosti jámy.

Je-li objem půdy poměrně malý as dostupnou pracovní silou, celková cena manuální práce bude mnohem levnější než u pronájmu speciálního zařízení nebo rypadla. Tato metoda také usnadňuje ovládání geometrie a parametrů budoucího výkopu pod základem.

V případě, že se plánuje vykopat velké množství půdy, pak pokud jde o produktivitu a s cílem šetřit čas, bylo by vhodné objednat rypadlo. Ale v každém případě je to vaše volba.

Postup postupně

Nejprve provedeme značku pro budoucí jámu. To se nejlépe provádí pomocí kolíku, který je třeba přilepit po obvodu místa, a spojit je s tenkou barevnou šňůrou, která označuje místo práce. Pro kontrolu geometrie budoucí jámy bude nutné měřit dvě diagonály, které se nutně musí shodovat.

Tato metoda není profesionální a je vhodná pro relativně plochou půdu.

Pokud potřebujete přesnější označení plánovaných zemních prací, je nejlepší použít následující metodu.

V krátké vzdálenosti od jámy je třeba vykopat dřevěné sloupky nebo kovové tyče ve skupinách po 2 kusy (odlitky). Na těchto sloupcích budou desky upevněny ve vodorovné poloze, na které se roztahují šňůry. Pokuste se opravit desky navzájem na stejné úrovni.

Pohybem kabelů můžete dosáhnout dokonalého označování. Zbývající odlitky lze použít při instalaci bednění pod základovou lištou.

Pokud je hladina laseru, teodolit, úroveň, značně usnadní vaši práci.

Proveďte kontrolu geometrie

Chcete-li dosáhnout přesného úhlu 90 °, použijte chytrý způsob. Vezmeme trojúhelník, jehož strany mají poměr 3: 4: 5 metrů s jedním úhlem 90 °. Na jedné straně jsme odklonili od úhlu 3 metry a na druhé straně 4 metry, zatímco vzdálenost mezi těmito body by měla být rovna 5 metrům.

Vykopáme jámu

Pokud hodláte jít hluboko, nebo tam je slabý prostor v oblasti práce, pak nejprve musíte zajistit bezpečnost. Nejlepší je, aby stěny příkopu byly opatřeny mírným sklonem, který zabrání vylučování půdy.

Chcete-li ovládat dno a stěny, můžete použít rovinu a lišty dostatečné délky.

Vypočtěte rozměry příkopu online. Stanovení velikosti a objemu příkopů a jám

FEDERÁLNÍ AGENTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

FGOU VPO "Státní univerzita Chuvash pojmenovaná podle I. N. Ulyanov"

Fakulta designu a výpočetní techniky

disciplína: "Design v environmentálním designu"

na téma: "VÝPOČET OBJEMU ZEMNÍCH PRÁC"

studentská skupina Dict-61-07

Izranov Valentin Igorevich

1. Počítání objemu zemních prací a prací

1.1 Stanovení objemu jám

1.2 Rozložení půdy založené na rovnováze zemské hmoty

1.3 Objem jám a příkopů

1.4 rozsah práce s vertikálním uspořádáním

Seznam použité literatury

Výpočet objemu výkopu je poměrně jednoduchý. Například složité tvary, drážky a násypy jsou rozděleny do několika jednodušších geometrických těles, které jsou pak shrnuty. Ale pro jaký výpočet? A vše je velmi jednoduché. Je nezbytné, aby:

rozumně zvolit způsoby a prostředky jejich provádění,

stanovit potřebu přepravy nebo možnost rozptýlit půdu odstraněnou z jám nebo příkopů v sousedním území a její následné využití pro zásyp,

stanovení nákladů a trvání výkopových prací.

Objem zemních prací ve fázi návrhu je počítán z pracovních výkresů a ve výrobním procesu - z měření v terénu.

Všechny výpočty jsou založeny na objemu půdy v hustém těle. Při určování objemu uvolněné půdy zohledněte (uvolněte) výpočtové faktory. Pokud má staveniště několik typů půdy, objemy se vypočítají zvlášť pro každou z nich.

Stanovení objemů zemních prací a staveb je zjednodušeno použitím speciálních tabulek, nomogramu a zejména moderního výpočetního vybavení. Výběr metody počítání závisí na terénu, typu hliníkové struktury a požadované přesnosti výpočtů. Toto téma pochopíme podrobněji. Uvádíme základní vzorce počítání. Závěrem lze konstatovat, jakým způsobem je výhodnější vypočítat objem zemních prací.

Výpočet objemu výkopových prací na stavbě výkopů (jám, zákopů) a nábřeží se známými rozměry je poměrně jednoduchý. Při složitých formách drážkování a nábřeží jsou rozděleny do několika jednoduchších geometrických těles, které jsou pak shrnuty. Výpočet objemu zemních prací je nezbytný k tomu, aby bylo možné rozumně zvolit způsoby a prostředky pro jejich realizaci, stanovit potřebu dopravy nebo možnost rozdělit půdu odstraněnou z příkopů nebo příkopů na sousední území a jeho následné využití pro zásyp a stanovit náklady a trvání zemních prací.

Obr. 1. Schéma pro stanovení objemu zemních prací v jamkách zařízení různých tvarů, zákopů, nánosů: a, b, c - příkopy obdélníkové, mnohoúhelníkové, kulaté; g - příkop se svahy; d - kopule

a) Objem jamky V obdélníkového tvaru se svahy (obr. 1, a) je určen vzorem invertované zkrácené pyramidy (prismatoidní):

kde Bk a Lk - šířka a délka jámy na dně, m; BQ a LQ - stejné, nahoře; H - hloubka jámy, m

b) objem jámy, který má tvar polygonu se svahy (obr. 1, b),

kde F1 a F2 jsou dolní a horní oblasti jámy, m; Fsr - průřezová plocha uprostřed výšky, m2.

c) Objem kruhu v půdorysu jámy se svahy (obr. 1, c) je určen vzorcem invertovaného zkráceného kužele:

d) Objem čtvercové jámy se svahy je určen vzorem invertovaného prismatoidu:

d) Objem kruhu v půdorysu jámy se svahy (obr. 1, c) je určen vzorcem invertovaného zkráceného kužele:

kde R a r jsou poloměry horní a dolní základny jámy.

Přívody pro konstrukce skládající se z válcových a kuželových částí (radiální osídlení, digestory atd.), Které jsou obvykle sestavovány ve skupinách, tj. několik v jedné jamce se odtrhnou ve dvou fázích: nejdříve uspořádají společnou obdélníkovou jámu o rozměrech Bk, Lk dolů a Bq, Lv na vrcholu označení jejich válcových částí a pak vytvoří zářezy pro kuželovité části konstrukce. Proto je objem výkopových prací stanoven ve dvou fázích: nejdříve se vypočte objem společného obdélníkového výkopu pomocí výše uvedených vzorců a pak objemu kuželovitých prohlubní s použitím výše uvedeného zkráceného kuželového vzorce. Při výpočtu objemu zemních prací by měl také vzít v úvahu objem vstupních a výstupních příkopů:

kde H je hloubka jámy v místech výkopu, m; b - jejich šířka ke spodku, považovaná za rovnoběžnou s jednostranným pohybem 4,5 m as obousměrným pohybem - 6 m; m je koeficient sklonu vstupního nebo výstupního výkopu (od 1:10 do 1:15).

Celkový objem jámy, s přihlédnutím k vstupním a výstupním příkopům:

Vtot = Vk + nVv.tr.,

kde Vk - objem skutečné jámy, m3; n je počet vstupních a výstupních zákopů; Vв.тр. - jejich objem, m3.

Z celkového objemu jámy se rozvíjí práce na řezání zeleninové vrstvy, kterou obvykle provádí buldozer nebo škrabka, a množství práce na řezání nedostatku, které je ponecháno na dně výkopu, vyvíjené rypadlem tak, aby nedošlo k porušení integrity a pevnosti půdy u základny, která se spoléhá konstrukce

Objem řezné vrstvy zeleniny lze stanovit podle vzorce:

kde Vsk - objem řezání půdy v jamce, m3; Vav - totéž, v pracovním prostoru, m3.

kde BQ, LQ - šířka a délka jámy výše, m; tc je tloušťka řezané vrstvy, předpokládá se, že je 0,15-0,20 m.

kde B je šířka pracovního prostoru na bermu ražby, nutná pro skladování materiálů, konstrukcí a pohybu stavebních strojů, která se rovná 15-20 m; l - délka pracovního prostoru, m

Množství práce na odstranění podkroví na dně jámy je:

kde Bk, Lk - šířka a délka jámy níže, m; hn - tloušťka nedostatku, m

Tloušťka nedostatku v průchodu výkopových jám s jednobodovými lopatkami je stanovena v závislosti na typu pracovního vybavení rýpadla a kapacitě jeho lopaty podle tabulky. Č. 1.

Tabulka č. 1. Přípustné nedostatečné rozložení půdy na dně jám a příkopů

Pro určení objemu příkopů je podélný profil příkopu rozdělen na plochy s identickými svahy, vypočítá se objem půdy pro každý z nich a pak se shrne.

Vyrovnávací objem s vertikálními stěnami

Vtr = Vtr (H1 + H2) L / 2

kde Bpr - šířka výkopu; H1 a H2 - jeho hloubka ve dvou extrémních průřezech; F1 a F2 - oblast těchto sekcí; L - vzdálenost mezi sekcemi.

Objem příkopu se svahy (obr. 1, e) lze určit výše uvedeným vzorcem, přičemž plocha průřezu

F1,2 = (Btr + mH1,2) H1,2.

Přesněji, objem výkopu se svahy lze určit pomocí vzorce Winkler:

K určení objemu příkopů určených pro kombinovanou instalaci sítí (viz obr. 1, e) se jejich plocha průřezu vypočítá jako součet celkových úseků výkopu pro hluboké potrubí a přídavné výkopy pro menší potrubí. se základnou Btp1 rovnou

Btr1 = Dn + 2 x 0,2 m

kde Dn je vnější průměr potrubí

Pro usnadnění výpočtu objemu zemních prací je trasa potrubí rozdělena na určité vzdálenosti (100-200 m) do úseků (pilířů) a nejprve určuje rozsah práce na úsecích a poté jejich sumarizací určuje objem zemnění. Doporučuje se používat tzv. Tabulkovou metodu počítání zemních prací. Za tímto účelem určuje šířku výkopu podél dna (Bp), rozbíjí trasu do kolíků přes lm a určuje hloubku zákopů (H) na každém stožáru (budováním podélného profilu potrubí) a určuje koeficienty sklonu svahu (průřezy na každém z nich ( m), znát typ podkladových půd a hloubku výkopu, data jsou zaznamenána do tabulky (tabulka č. 2).

Tabulka č. 2. Tabulka, která počítá objem zemních prací při vývoji výkopu se šikmými svahy

Objem zemních prací na každém místě ve sloupci 8 je určen vynásobením dat ve sloupci 6 údaji ve sloupci 7 a poté jsou shrnuty.

Pokud jsou výkopy vykopány pomocí bagrů, zanechávají v dolní části nezbytný nedostatek půdy, který se ručně čistí hlavně. Dále jsou na spodní straně příkopů uspořádány pitholy pro usnadnění práce na utěsnění spojů potrubí. Priyamki se často ručně ruší.

Objem výkopových prací při čištění dna výkopu je stanoven podle vzorce:

kde Bpr - šířka výkopu v dolní části, m; L je celková délka výkopu, m; hn je tloušťka nedostatku (viz tabulka 1).

Objem práce na jámce zařízení v dolní části výkopu:

kde a, b, c - rozměry, m (odebírané podle SNiP); L je délka potrubí, m; l je délka potrubí nebo části potrubí, m

Nosnost trubek do značné míry závisí na povaze jejich podpory na základně. Takže například potrubí uložené v půdním loži s úhlem pokrytí 120 stupňů odolávají zatížení o 30-40% větší než trubky položené na rovném podkladu. Proto je vhodné, aby se před pokládkou trubek ručně nebo mechanicky uspořádal na dně příkopu. ořízněte speciální oválnou drážku (lůžko) s úhlem pokrytí trubek až do 120 stupňů.

Objem výkopových prací na lůžku zařízení nebo filé na dně výkopu pro pokládku potrubí lze stanovit podle vzorce:

kde Fl je plocha průřezu lůžka (filé), m2; L - délka výkopu, m

Plocha průřezu lůžka (filé) může být určena geometrickým vzorcem oblasti segmentu, což je vlastně půdní lože. Na základě toho,

kde r je poloměr potrubí, tj. D / 2, m; φ (Phi) - úhel pokrytí potrubí, deg.

Objem půdy pro řezání vrstvy rostlin na trase potrubí je určen podle vzorce:

kde Vst - objem práce na řezání rostlinné vrstvy uvnitř výkopu, m3; Vav - totéž, v pracovním prostoru, m3.

kde Fci je mezní plocha rostlinné vrstvy v rámci obrysu výkopu mezi póly, m2; Hc je tloušťka vrstvy zeleniny, m (považovaná za 0,15-0,2 m).

kde Btr, m - stejné jako v předchozích vzorcích; H1, H2 - hloubka výkopů na sousedních piketách, m; li - vzdálenost mezi pikety, m

kde B je šířka pracovní plochy, m (předpokládá se, že je 15-25 m); Hc je tloušťka vrstvy zeleniny, m; L je celková délka potrubí, m.

Objem vykopaných půd je stanoven podle vzorce:

Ve = Vtr - (Vst + Vz)

Objem půdy potřebný pro částečné naplnění potrubí a zásypu příkopů (Vo) s přihlédnutím k koeficientu zbytkového uvolnění (Cor) je stanoven podle vzorce:

kde Cor je určen ENiR Sat. E2, adj. 2; VT - objem půdy přemístěné potrubím a vyvážený mimo lokalitu,

kde Δν, L je vnější průměr trubky a celková délka potrubí, m; 1,05 - koeficient nárůstu objemu půdy přemístěné díky zásuvkám (při pokládce trubek zásuvky).

Objem nábřeží (viz obr. 1, e) lze vypočítat za použití stejných vzorců jako drážky, přičemž je třeba vzít v úvahu tvar násypu (prismatoid, zkrácený kužel apod.). Požadované množství půdy pro stavbu hromady v hustém těle se stanoví s ohledem na koeficient zbytkového uvolnění. Při velkých svazích, výrazné nerovnosti reliéfu a zejména při výstavbě nábřeží na svazích se objem zemních prací vypočítá tak, že se nábřeží zlomí na úseky jednoduššího geometrického tvaru.

Pro výpočet objemu práce s vertikálním uspořádáním se používají metody průřezů, čtvercových a trojúhelníkových hranolů. Místo, které má být plánováno, na plánech s obrysy s obrysy, je rozděleno do elementárních oblastí, jejichž objem je shrnut. Metoda průřezů (průřezy) se používá pro vyrovnání a pro přibližné výpočty. V charakteristických úsecích reliéfu jsou vytaženy příčné profily (ve vzdálenosti nejvýše 100 m od sebe) a pak jsou určeny plochy každého z nich, stejně jako objemy půdy mezi nimi.

Metoda čtyřstěnných hranolů umožňuje dělení místa do obdélníků nebo čtverců (obr. 2, a, b) se stranami a (20-100 m).

Obr. 2. Schémata pro výpočet objemů vertikálního plánování, zásypu a poprašování konstrukcí: a - oblast je rozdělena na čtverce; b - pozice letadel při plánování; c) plán výkopu a jeho podélný řez pro určení množství zásypu a poprašování po zhotovení konstrukcí bez povlaků; d - stejné pro konstrukce s povlaky.

Objem drážky nebo nábřeží uzavřené v oddělených obdélníkových hranolů,

kde a je strana náměstí; h1, h2, h3, h4 - značky v rozích čtverců.

Štítky se znaménkem "

"Označte potřebu nábřeží zařízení a zaškrtněte značku" + ". Celkový objem nábřeží (výkop) je definován součtem jednotlivých objemů hranolů a jejich částí ležících v sekci násep (výkop).

Metoda trojúhelníkových hranolů se používá pro nerovný reliéf (s uzavřenými horizontály). Množství práce se vypočítá dělením obdélníků nebo čtverců na trojúhelníky diagonály. Tímto způsobem je dosažena nejvyšší přesnost.

Po stavbě v jámě konstrukce prázdnoty z jejích stran (dutin), včetně vstupních a výstupních příkopů, se vyplní půda. Objem zásypu jám v jamce Vzas. Pro stanovení rozdílu celkového objemu jámy V a objemu zakrytého dílu konstrukce V cc tj.

Vsas.k = Vtobs - Vz.ch.

Pokud konstrukce vyčnívá nad zemí o hodnotě 0,8. 1 m, kolem nich se kropí půdou. Objem prašného objemu Vbs se počítá jako objem zkrácené pyramidy Vu.p minus objemu postřikované části struktury Vbs.ch v rámci výšky varných desek (obr. 2, c), tj.

Vobs = Vu.p. - Vox.ch.

Nad konstrukcemi s překrytí (nádrže, vodorovné usazovací nádrže atd.) Jsou nahoře uspořádány násypy. Objem kupy nad konstrukcemi se vypočítá jako objem zkrácené pyramidy v kupě mínus objem části konstrukce, která spadá do těla hromady (obr. 2, d).

Celkový objem půdy uložené v rezervě na barmě ražby by měl zahrnovat objem půdy pro zásyp dutin, ložnicí konstrukcí a montáž nad nimi. Přebytečná půda, která má být odstraněna.

Srovnání objemu výkopových prací na stavbě výkopů a nánosů na staveništi je rovnováha zemních hmot, která může být aktivní, pokud objem výkopů přesáhne objem násypů a pasivní, pokud je objem výkopů menší než objem nánosů. V prvním případě je přebytečná půda převedena ze staveniště na skládky, ve druhé - půda, která chybí pro zařízení nábřeží, je dovážena ze strany.

Vzhledem k tomu, že odstraňování půdy mimo lokalitu je nežádoucí, neboť zvyšuje čas a náklady na stavbu, měli byste se snažit zajistit, aby veškerá půda z drážkování zapadla bez zbytku do nábřeží, tj. aby bylo v místě zjištěno nulové vyvážení. Abychom získali takovou rovnost, je třeba určit optimální značku rozvržení lokality, ve které bude dosaženo rovnováhy nulových hmot.

Optimální značka uspořádání, na které po obou stranách (horní a spodní) budou při výpočtu objemů čtverců stejná množství výrubu a nábřeží (obr. 2, a, b), je určena podle vzorce:

kde H1, H2, H3, H4 jsou znaky přirozeného povrchu místa na vrcholech společných pro jeden, dva, tři a čtyři čtverce, m; n je počet čtverců v místě.

Při plánování místa komplexu budov musí být optimální úroveň plánování upravena tak, aby se zohlednily dodatečné objemy půdy potřebné pro výstavbu trvalých konstrukcí a objemy půdy přemístěné podzemními částmi konstrukcí a komunikací, které jsou postaveny. Změna této značky může být určena podle vzorce:

kde Vi je dodatečný objem půdy (odebraný plus, když je přebytek a mínus - s nedostatkem půdy), m3; F - plocha plánovaného pozemku, m2.

Po skončení výpočtu se všechny objemy zemních prací snižují na zvláštní výkaz nazývaný konsolidovaný zůstatek zemských hmot a skládají se ze dvou částí: levé - příchod půdy (P) a práva - spotřeba půdy (P). Když je rovnováha P> P kladná, tj. aktivní, s pozitivní rovnováhou, tj. aktivní, když P