Jakou betonovou ochrannou vrstvu potřebujete pro vyztužení?

Ochranná vrstva nad betonářskou výztuží je betonová vrstva, měřená od vnějšího povrchu výztuže k vnějšímu povrchu betonové konstrukce.

Co určuje tloušťku betonové vrstvy?

Účel ochranné vrstvy:

 • Upevnění výztuže v tloušťce konstrukce;
 • Poskytování společné výztuže a betonu;
 • Efektivní ochrana výztuže před vnější expozicí: atmosférická, chemická nebo jiná korozi, vysoká vlhkost, mrazuvzdornost a další škodlivé faktory.

Pokud je tloušťka vrstvy nedostatečná, pak se výztužný materiál začne zhroucit a pokud je tloušťka vyšší než stanovená optimální rychlost, náklady na konstrukci se zvýší. Současně je tloušťka tělesa vrstvy pro různé případy stanovena v normativním dokumentu SNiP 52-01-2003 a závisí na následujících hlavních faktorech:

 • Typ výztuže;
 • Mechanická zátěž a povaha mechanického zatížení: podélná, příčná, strukturní, stresující a nepříznivá;
 • Typ výrobků z betonu;
 • Výkonová část betonových prvků;
 • Podmínky použití.

Ochranná betonová vrstva pro výztuž odpovídající SNIP 52-01-2003

 • Podélná armovaná výztuž, včetně vyztužených vyztužených podpěr, by měla mít ochrannou vrstvu stavební hmoty o tloušťce menší než průměr tyče, drátu nebo lana. Navíc pokud stěna desky má tloušťku menší než 100 mm, minimální vrstva stavebního materiálu by měla být 10 mm; Při tloušťce stěny desky větší než 100 mm a u nosníků o průřezu do 250 mm je tloušťka vrstvy 15 mm. Pro nosníky o průřezu více než 250 mm - optimální tloušťka betonové vrstvy je 20 mm, u základů nejméně 10 mm;
 • Podélná výztužná výztuž by měla mít ochrannou betonovou konstrukci o minimálním průměru 2 až 3 průměry výztužných prvků, v závislosti na poloze a typu zatížení. Současně je minimální vrstva pro tyč 40 mm, pro lano 20 mm;
 • V případě, že předpjatá výztuž se táhne na beton a je umístěna v kanálech, předpokládá se, že vrstva materiálu k blízkému kanálu je "alespoň 0,5 průměru otvoru" nebo od 20 mm nebo více. Když je svazek kovových tyčí o průměru větším než 32 mm, tloušťka těla vrstvy je "ne méně než 32";
 • Podélná tažná výztuž v různých betonových výrobcích musí mít ochranné betonové těleso: ploché a žebrované desky, stěny a stěnové panely - 20 mm; nosníky, příčky a sloupy - 25 mm; základy a základové bloky - 30 mm, podzemní konstrukce - 20 mm;
 • Ochrana koncové části výztuže. Doporučená minimální vrstva: 10 mm u betonových výrobků o délce až 9 metrů; 15 mm u betonových výrobků do délky 12 metrů a 20 mm u betonových výrobků o délce více než 12 metrů;
 • Pro obojky a rámové konstrukce vyztužené příčnými tyčemi s průřezem menším než 250 mm - ochranný povlak materiálu nejméně 10 mm pro části větší než 250 mm - 15 mm;

Doporučená ochranná vrstva výztuže pro různé provozní podmínky

 • Při provádění betonové přípravy základů - 40 mm;
 • Při styku betonu se zemí - 75 mm;
 • Při styku se zemí pod paralelním negativním vlivem vlivů počasí: pro výztuž o průměru 15 až 40 mm - betonová vrstva 52 mm, pro výztuž o průměru 10 až 18 mm - betonová vrstva nejméně 25 mm;
 • Při provozních konstrukcích v podmínkách konstantní vysoké vlhkosti - ochrana by měla být nejméně 25 mm.

Pro referenci. Nedestruktivní Řízení tloušťky ochranného "těla" betonu se provádí speciálními měřicími prostředky pracujícími podle principu magnetické metody.

Ochranná vrstva betonu pro vyztužení

Musí být posílena jakákoli slabě nebo vysoce zatížená betonová konstrukce. Jak je dobře známo, beton perfektně vnímá zatížení při stlačení a bez odpovídající výztuže prakticky nevnímá zatížení při ohýbání a protažení. Když hovoříme o číslech, odpor betonové konstrukce na ohybové a tahové zatížení je 15 krát menší než odpor vůči "kompresi".

Současně s přihlédnutím k náchylnosti výztuže oceli k atmosférické a chemické korozi by měl vyztužený pás mít ochrannou vrstvu betonu o určité tloušťce. Pokud tloušťka ochrany neodpovídá minimální ochranné vrstvě betonu, regulované požadavky SP 63.13330.2012, aktualizované SNiP 52-01-2003, dojde k rozsáhlé korozi výztuže s následným zničením betonu.

Technický význam procesu ničení betonu bude stažen v následujícím textu. V souladu se zákony chemie a fyziky se výrazně zvětšuje velikost vysoce zkorodovaného prutu.

Ukazuje se, že kromě toho, že vysoce korodovaná tyčinka již nemůže vykonávat přidělené funkce, jako zmrzlá voda nejprve rozbije betonový materiál do trhlin, pak na kusy a tak dále až do úplného zničení.

Hlavní funkce ochranné vrstvy betonu pro vyztužení

Kromě výše uvedené účinné ochrany ventilů proti korozi betonová vrstva provádí následující funkce:

 • Poskytuje efektivní práci na výztužném pásu a betonu: komprese, napětí a ohýbání.
 • Poskytuje spolehlivé ukotvení tyčí a jejich spár.
 • Poskytuje ochranu před otevřeným plamenem a výraznými teplotními výkyvy.

Závislost tloušťky ochranné vrstvy betonu na vyztužení

Tloušťka ochranné vrstvy betonu je regulována regulačními dokumenty, je určena konstruktéry budov a konstrukcí a je vyznačena na pracovních výkresech. Obecně platí, že minimální ochranná vrstva betonu pro vyztužení závisí na následujících hlavních faktorech:

 • Typ armatury: pracovní, konstruktivní, podélný, příčný, napnutý, nepříznivý.
 • Typ budovy: základ, podlahová deska, nosník, sloup, podpěra.
 • Rozměry průřezu betonového prvku a průměr výztužných tyčí.
 • Prostředí a provozní podmínky: v uzavřených vyhřívaných nebo neohřívaných prostorách, na ulici, ve vodě, v agresivním prostředí, v podmínkách vysoké vlhkosti, pod zemí nebo nad zemí.

Pokud tedy mluvíme o oficiální konstrukci objektu v souladu s povinným projektem v tomto případě, může být tloušťka ochranné vrstvy betonu pro výztuž vidět na pracovních výkresech a jednoznačně dodržovat uvedené údaje a požadavky.

Pokud je stavba postavena neprofesionálním vývojářem bez projektu, můžete nalít stavby se zaměřením na následující dokument - Tabulka ochranné vrstvy betonu pro vyztužení SNIP 52-01-2003:

Jak udržet minimální nebo maximální ochrannou vrstvu betonu při nalití betonu?

Existuje několik možností, kterými můžete nalitím betonové konstrukce jasně vydržet danou tloušťku vrstvy materiálu:

 • Speciální upevňovací prvky ochranné vrstvy betonu. Tyto výrobky lze zakoupit v obchodních stavebních materiálech nebo v prodejnách výrobců. Náklady na jednu západku, v závislosti na účelu nebo designu, se pohybují od 1,4 do 6 rublů na jednotku.
 • Bednění je nastaveno na požadovanou velikost pomocí podlouhlých ramen.
 • Betonové kreckery (zapuštěné) rozměry ve smyslu 100 x 100 mm, tloušťka rovnající se tloušťce minimální nebo maximální ochranné vrstvy betonu pro vyztužení. Tato volba se používá, když je potřeba chránit spodní vrstvu obrněných prutů.

Způsoby obnovy ochranné vrstvy betonu

Existuje několik způsobů, jak zcela nebo částečně obnovit poškozenou ochrannou vrstvu betonu pro vyztužení. Volba jedné nebo druhé varianty závisí na několika faktorech: geometrii povrchu (křivočarý, vertikální nebo horizontální), oblasti poškození a provozních podmínkách.

V praxi profesionálních stavitelů a opravářů se používají následující metody obnovy ochranné vrstvy betonu:

 • Omítací práce. Poškozený povrch je důkladně vyčištěn z amorfní vrstvy a omítnut vrstvou cemento-pískové malty s přísadami, které ji zvyšují: odolnost proti vodě, odolnost proti praskání a odolnost proti mrazu. Po vysušení se vrstva omítky buď natírá na beton, nebo není lakovaná.
 • Betonování V tomto případě se po vhodném přípravě (čištění laminace a koroze výztuže) povrch ošetří polymerem nebo obecným betonovým roztokem, jehož pevnost odpovídá pevnosti podkladu.
 • Vkládání Poškozené plochy jsou nalepeny speciálními polymerními materiály. Příprava povrchu je podobná předchozím možnostem.
 • Torketing Ochrannou vrstvou je obnovená betonová nebo cementová malta dodávaná pod tlakem ze speciální zbraně. Příprava povrchu je podobná předchozím možnostem.

Při úplné výměně ochranné vrstvy může být její tloušťka mírně zvýšena, avšak ve všech případech musí být tloušťka vrstvy nejméně 30 mm pro pracovní výztuž a minimálně 20 mm pro svorky a konstrukční výztuž.

Ochranná vrstva betonu pro vyztužení

Obsah:

Při pokládce výztuže do betonu nezapomínejte, že beton, jako každý kámen, dokonale odolává kompresi. Konkrétní odpor proti napětí je patnáctkrát menší než komprese. Pokud umístíme konce betonového nosníku na 2 nosiče a zatížíme, pak se při působení zatížení ohne. V dolních částech trámů prochází materiál tahovou silou a v horní části tlakovou silou.

Výztužová technologie

Se zvyšujícími se zatíženími se nejprve objeví na spodní ploše praskliny a poté se svazy zhroutily. K tomu dojde, protože dolní zóna nemůže vydržet zatížení v tahu, zatímco horní zóna může snadno odolat tlaku. Proto důkladně věnujte pozornost aplikaci ochranné vrstvy výztuže. V opačném případě to může být v budoucnosti škodlivé pro vaši stavbu.

Aby nedošlo ke zhroucení nosníků, zpevněte ocelovou výztuž v roztažené části betonové konstrukce. Při vytvrzování bude beton pevně spojen s výztuží, která absorbuje větší pevnost v tahu než samotný beton. Kotva je rozdělena na distribuci, práci a montáž. Vyrábí výztuž z oceli různých typů a stupňů. Použití jednoho nebo jiného typu výztužné oceli ve železobetonové konstrukci je stanoveno v projektu.

Během pokládky výztuže do betonu udržujte kolem tyčí konstrukční velikost ochranné vrstvy betonu, která chrání před korozí. V závislosti na typu konstrukce a průměru výztuže se stanoví tloušťka ochranné vrstvy betonu a podmínky, za kterých se bude hledat železobeton. Například v desce a stěně o tloušťce více než sto milimetrech musí být hodnota ochranné vrstvy výztuže nejméně patnáct milimetrů; v nosníku a sloupku od dvaceti do třiceti milimetrů a v základně, betonované v nepřítomnosti přípravy, spodní výztuž má ochrannou vrstvu betonu o tloušťce sedmdesát milimetrů.

Pro zpevnění základů se obvykle používá mřížka a pro sloup - samostatná tyč spojená navzájem s jugem na místě nebo dokončeným rámem. Betonová podšívka je umístěna pod výztužnou spodní mříží základové desky tak, aby vytvořila ochrannou vrstvu. Zpevnění nosníků je sestaveno z částí rámu, svařovaných rámů nebo z jednotlivých tyčí. Je-li velká hmotnost rámce - je podávána v bednění s jeřábem. Rámové nosníky jednotlivých tyčí jsou vázány na tragus nad bedněním.

Ochranná betonová vrstva pro vyztužení SNiP 52-01-2003

Betonový kryt

7.3.1 Ochranná vrstva betonu musí zajistit:

- společná práce výztuže s betonem;

- ukotvení výztuže do betonu a možnost výroby kotevních prvků armatury;

- bezpečnost výztuže z vlivů prostředí (včetně přítomnosti agresivních účinků);

- požární odolnost a požární odolnost konstrukcí.

7.3.2 Tloušťka ochranné vrstvy betonu je nutno převzít z požadavků bodu 7.3.1 s ohledem na úlohu výztuže v konstrukcích (pracovní nebo konstruktivní), typu konstrukce (sloupy, desky, nosníky, základové prvky, stěny apod.), Průměr a typ výztuže.

Tloušťka ochranné vrstvy betonu pro vyztužení není menší než průměr výztuže a menší než 10 mm.

Minimální vzdálenost mezi výztužnými tyčemi

7.3.3 Vzdálenost mezi výztužnými tyčemi by měla být snížena nejméně o hodnotu poskytující:

- společná práce výztuže s betonem;

- možnost ukotvení a spojování výztuže;

- možnost kvalitní betonáže konstrukce.

7.3.4 Minimální vzdálenost mezi výztužnými pruty ve světle je třeba vzít v závislosti na průměru výztuže, velikosti betonu s velkou kapacitou, umístění výztuže prvku ve vztahu ke směru betonu, způsobu ukládání a zhutňování betonu.

Vzdálenost mezi vyztužujícími tyčemi by neměla být menší než průměr výztuže a menší než 25 mm.

Za omezených podmínek je dovoleno uspořádat tyče výztužných skupin - trámy (bez mezery mezi tyčemi). V tomto případě by vzdálenost ve světelném paprsku neměla být menší než redukovaný průměr konvenční tyče, jejíž plocha je rovna ploše průřezu výztužného nosníku.

Podélná výztuž

7.3.5 Relativní obsah vypočítané podélné výztuže ve železobetonovém prvku (poměr plochy průřezu výztuže k ploše příčného průřezu prvku) by měl být považován za menší než malé množství, při kterém lze prvek zobrazit a vypočítat jako beton.

Minimální relativní obsah pracovní podélné výztuže v železobetonovém prvku se určuje v závislosti na povaze práce výztuže (stlačené, napnuté), povaze prvku (ohybná, excentrická komprese, excentrické napětí) a ohebnost excentrického kompresního prvku, ale méně než 0,1%. U masivních hydraulických konstrukcí jsou stanoveny menší hodnoty relativního obsahu výztuže podle zvláštních regulačních dokumentů.

7.3.6 Vzdálenost mezi tyčemi podélné pracovní armatury by měla být brána v úvahu typ železobetonového prvku (sloupy, nosníky, desky, stěny), šířka a výška úseku prvku a ne více než hodnota, která zajišťuje efektivní zapojení betonu do práce, rovnoměrné rozložení napětí a napětí napříč šířkou průřezu prvku stejně jako omezení šířky otvoru trhliny mezi výztužnými tyčemi. V tomto případě by vzdálenost mezi tyčemi podélné pracovní kotvy neměla být větší než dvojnásobek výšky prvku a nejvýše 400 mm a v lineárních excentricky stlačených prvcích ve směru roviny ohybu - ne více než 500 mm. U masivních hydraulických konstrukcí jsou velké hodnoty rozestupů mezi tyčemi stanoveny zvláštními regulačními dokumenty.

Křížová výztuž

7.3.7V železobetonových prvcích, u nichž nelze příčnou sílu vnímat pouze beton, by měla být instalována příčná výztuž s krokem nejvýše hodnotou, která zajistí začlenění příčné výztuže do tvorby a vývoje šikmých trhlin. V tomto případě by se rozteč příčné výztuže neměla skládat o více než polovinu pracovní výšky prvku a nejvýše 300 mm.

7.3.8V železobetonových prvcích obsahujících vypočítanou stlačenou podélnou výztuž by měla být příčná výztuž instalována s přírůstky většími, než je hodnota, která zajišťuje podélnou stlačenou výztuž od vybočení. V tomto případě by měla být rozteč příčné výztuže provedena nejvýše patnáct průměrů stlačené podélné výztuže a nejvýše 500 mm, konstrukce příčné výztuže by měla zajistit, že v žádném směru nebude docházet k vybočení podélné výztuže.

Připojení kotev a armatur

7.3.9 U železobetonových konstrukcí by mělo být zajištěno ukotvení výztuže, aby se zajistilo vnímání konstrukčních sil v vyztužení v příslušném úseku. Délka ukotvení je určena z toho, že síla působící ve výztuze by měla být vnímána prostřednictvím adhezních sil výztuže betonem působícím podél délky kotvení a odporovými silami kotevních zařízení v závislosti na průměru a profilu výztuže, pevnosti v tahu betonu, tloušťce betonové ochranné vrstvy, typ kotevních zařízení (ohýbání tyčí, svařování příčných tyčí), příčná výztuž v kotevní zóně, povaha síly výztuže (tlaková nebo tažná) a stav napjatosti betonu v délce kerovki.

7.3.10 Žíhání příčné výztuže by mělo být prováděno ohýbáním a pokrytím podélné výztuže nebo svařením podélné výztuže. Průměr podélné výztuže musí být alespoň o polovinu průměru příčné výztuže.

7.3.11 Překrytí výztuže (bez svařování) by mělo být provedeno na délku, která zajišťuje přenos vypočítaných sil z jedné tyče na druhou. Délka překrytí je určena délkou základny kotvy s ohledem na relativní počet jader spojených na jednom místě, příčnou výztuží v překrývající se spárové zóně, vzdálenost mezi zajištěnými tyčemi a mezi spodními spoji.

Tloušťka ochranné vrstvy betonu pro vyztužení

Pokud je ochranná vrstva z betonu příliš tenká, kov se brzy začne zhoršovat a s ní se celá konstrukce zhroutí. Příliš silná ochranná vrstva je drahá, takže je velmi důležité znát požadovanou tloušťku. To může záviset na:

 • role výztuže - podélné nebo příčné, pracovní nebo konstrukční;
 • zatížení výztuže je napjaté, nevytržené;
 • typy železobetonových konstrukcí - trámy, desky, podpěry, základy atd.;
 • výška nebo tloušťka části prvku;
 • podmínky použití - uvnitř, venku, v kontaktu se zemí, v podmínkách vysoké vlhkosti atd.

Výběr správné tloušťky ochranné vrstvy

Existují speciální pravidla (SNiP), pomocí kterých lze určit požadovanou tloušťku ochrany ventilu. Zvažte nejběžnější možnosti.

U podélné nenatížené výztuže nebo při napnutí na zarážkách nesmí být tloušťka ochranné vrstvy menší než průměr lana nebo tyče. Pokud mají stěny a desky tloušťku menší než 100 mm - minimální ochranná vrstva by měla být 10 mm; tloušťky větší než 100 mm a v trámech o výšce až 250 až 15 mm. Ochranná vrstva nosníků o výšce 250 mm - 20 mm; základy - 30 mm.

Napnutá podélná výztuž v oblasti přenosu zatížení z výztuže do betonu by měla mít betonovou ochrannou vrstvu o tloušťce nejméně 2 d (dva průměry) pro vyztužení lana nebo ocelových tyčí А-IV, Am-IV; ne méně než 3d pro tyče A-V, At-V, A-VI, At-VI. Kromě toho je minimální pro vyztužovací lano 20 mm, u tyčí je 40 mm.

Pokud se podélná předpínací výztuha táhne na beton a je umístěna v kanálech, pak vrstva betonu (od povrchu k nejbližšímu kanálu) nesmí být menší než polovina průměru kanálu - 20 mm nebo více. Při svazku ocelových tyčí o průměru větším než 32 mm bude tloušťka odpovídat 32 mm a více.

Minimální ochranná vrstva betonových průmyslových konstrukcí

 • ploché a žebrované desky, stěny, stěnové panely - 20 mm;
 • nosníky, krovy, sloupy - 25 mm;
 • základy, nosné nosníky - 30 mm;
 • podzemní konstrukce - nejméně 20 mm.

K ochraně konců výztuže se doporučuje betonová vrstva o průměru 10 mm u výrobků délky 9 m, délky 15 mm až 12 m a 20 mm nad 12 m.

U rámů a svorek s příčnými pruty zohledňuji výšku průřezu: méně než 250 mm - ochrannou vrstvu 10 mm, větší než 250 mm - ochrannou vrstvu 15 mm.

Dosavadní normy tloušťky ochranné vrstvy byly navrženy pro konstrukce za normálních povětrnostních podmínek. Existují ale i další možnosti:

 • při přípravě betonových základů - ne méně než 40 mm;
 • s konstantním kontaktem betonu se zemí - 76 mm;
 • při styku se zemí a pod vlivem negativních povětrnostních jevů pro d18-d40 kování - 52 mm, pro d10-d18 kování - od 25 mm;
 • v přírodě - od 30 mm;
 • v místnostech s vysokou vlhkostí - od 25 mm.

Zkontrolovat tloušťku ochranné vrstvy betonu magnetickou metodou, jejíž princip vytvořil speciální měřidla.

Staveniště - prostobuild.ru

Bez betonové konstrukce nemůže být provedena žádná betonová struktura, ale pravděpodobně ne každý ví, pro to, co je vůbec zapotřebí, jaká minimální tloušťka ochranné vrstvy betonu může být a proč nemůžeme tloušťku ochranné vrstvy učinit o velikost vyšší než by měla být. Všechny tyto otázky budeme diskutovat v tomto článku.

První funkcí je ochrana ventilu před účinky agresivních médií. Jelikož se jedná o výztuž, která vnímá veškeré zatížení v tahu v železobetonových konstrukcích, a když je vystavena agresivnímu prostředí, začne korozivzdornost (korozi) a pokles průřezu, což vede k poklesu únosnosti konstrukce jako celku.

Druhou funkcí ochranné vrstvy betonu je ochrana výztuže před požárem. Železobetonové nosníky, příčníky, podlahové desky atd. pod ohněm vnímají zátěž přesně tak, jak to vnímá výztuž, a výztuha jej vnímá až do zahřívání až na 500 stupňů Celsia.

Třetí funkcí je spolehlivé ukotvení výztuže, zajišťující její společnou práci s betonem.

Tloušťka ochranné vrstvy betonu závisí na mnoha faktorech, mezi které patří typ konstrukce, prostředí, průměr výztuže a její role (podélné, příčné, konstrukční). Níže je tabulka závislosti tloušťky ochranné vrstvy na životním prostředí.

Pro příčné, konstrukční a distribuční armatury Situace je jednodušší a není menší než její průměr a ne méně:
- s výškou části prvku menší než 250 mm - 10 mm
- s výškou části prvku rovnou a větší než 250 mm - 15 mm

Když hovoříme o maximální hodnotě ochranné vrstvy betonu, pak je vše jednoduché: pokud zvýšíme hodnotu ochranné vrstvy, pak ztratíme nosnost naší struktury, protože pracovní výška se sníží a ventil se ztratí (můžete si přečíst, jak zachránit ventil). Proto je nejlepší vzít minimální hodnotu ochranné vrstvy betonu.

Pokud děláme například monolitický základ, pak musíme nějak zajistit rozestup mezi naší výztuží a bednění. To není obtížné a nejčastěji se používají různé druhy svorek pro ventily.

Kromě svorek poskytujících ochrannou vrstvu betonu můžete použít obvyklé oblázky vhodné velikosti.

Inženýr designu stránek

Vraťte se na stránku "Výpočty KM a QOL".

Betonový kryt

Podle SP 63.13330.2012

10.3.1 musí poskytnout ochranná vrstva betonu;

společná práce výztuže s betonem;

ukotvení výztuže do betonu a možnost vytváření spojů výztužných prvků;

bezpečnost výztuže z vlivů prostředí (včetně za přítomnosti agresivních účinků);

10.3.2 Tloušťka ochranné vrstvy betonu se musí vycházet z požadavků této části, s ohledem na úlohu výztuže v konstrukcích (pracovní nebo konstrukční), typu konstrukce (sloupy, desky, nosníky, základové prvky, stěny apod.), Průměr a typ výztuže.

Minimální tloušťka vrstvy betonážní výztuže (včetně výztuhy umístěné na vnitřních okrajích dutých prvků prstencového nebo skříňového průřezu) by měla být provedena podle tabulky 10.1.

U prefabrikátů je minimální tloušťka ochranné vrstvy betonářské výztuže uvedené v tabulce 10.1 snížena o 5 mm.

U konstrukčních výztuží jsou minimální hodnoty tloušťky ochranné vrstvy betonu o 5 mm menší než u tloušťky ochranné vrstvy.

Ve všech případech by měla být také tloušťka ochranné vrstvy betonu menší než průměr výztužné tyče a nejméně 10 mm.

U jednovrstvých konstrukcí z lehkého a porézního betonu třídy B7.5 a níže by měla být ochranná vrstva tloušťka nejméně 20 mm a u vnějších stěnových panelů (bez strukturované vrstvy) by měla být nejméně 25 mm. U jednovrstvých celulárních betonových konstrukcí je tloušťka ochranné vrstvy ve všech případech nejméně 25 mm.

Ochranná vrstva betonu pro vyztužení

Ochranné prvky ve železobetonových konstrukcích jsou vrstvy betonu, jehož tloušťka se rovná vzdálenosti od hrany výztužného rámu k povrchu monolitu. Jeho minimální hodnota je stanovena regulačními dokumenty a měla by poskytnout spolehlivou ochranu kovu proti korozi v případě možného mechanického poškození hrany.

Nesprávně položená síťovina nebo výztužná klec snižují tloušťku ochrany a aktivní vliv chemické a elektrochemické koroze. V nejtěžších případech může přítomnost holé výztuže z oceli způsobit narušení integrity železobetonových konstrukcí a jejich následné zničení.

Přesné dodržování instalační techniky výztužných prvků umožňuje:

 • zajistit spolehlivé upevnění ocelových tyčí v betonovém tělese;
 • rovnoměrně distribuovat přijaté zátěže v celém monolitovém provedení;
 • chránit kov před nepříznivými vnějšími faktory.

Proto je správná instalace výztuže jedním z nejdůležitějších problémů při výrobě betonových výrobků a nalití monolit na staveništi.

Indikátory velikosti

Standardní tloušťka ochranné vrstvy betonu pro vyztužení je uvedena v SNiP 52-01-2003. V tomto dokumentu se stanoví na základě následujících počátečních údajů:

 • značka a vypočítaný průměr tyčí;
 • typ železobetonových výrobků;
 • vypočítané mechanické zatížení;
 • geometrické velikosti prvků F / B;
 • očekávané provozní podmínky.

Říká se také, že povlak musí splňovat optimální standardní hodnotu. Tenké nebudou schopné zajistit bezpečnost a příliš silné povede ke zvýšení nákladů a ztrátě požadované síly.

Regulační indikátory

Konstrukční normy a předpisy (SNiP) definují následující podmínky pro instalaci ochranné vrstvy betonu pro vyztužení v základové konstrukci, která zajistí:

 • společná práce ocelových a betonových materiálů s rovnoměrným rozložením nákladů;
 • spáry výztužných prvků zařízení bez snížení tloušťky povlaku;
 • možnost ukotvení dílů;
 • spolehlivá kovová ochrana proti všem druhům koroze;
 • odolnost vůči vysokým teplotám.

Tloušťka betonové ochranné vrstvy je provedena s ohledem na typ prvků, značku a průměr výztuže, technickou úlohu výztužného materiálu.

V žádné situaci by tloušťka povlaku neměla být menší než 10 mm. V případech, kdy velká část sutiny neumožňuje mezery o velikosti 10-20 mm, je povoleno zvětšení velikosti na požadovanou velikost.

U systémů bez předpětí je minimální krycí vrstva v závislosti na provozních podmínkách a prostředí uvedena v tabulce:

 1. v suchých vnitřních prostorách - 20 mm;
 2. v interiéru s vysokou vlhkostí - 25 mm;
 3. v přírodě - 30 mm;
 4. v zemi a na povrchu - 40 mm.

U prefabrikovaných betonových prvků vyrobených v továrně jsou tyto rozměry povoleny o méně než 5 mm. Ve všech případech by však tloušťka neměla být menší než průměr výztuže.

Technické podmínky pro návrh betonových výrobků jsou dalšími podmínkami:

 • u výrobků z těžkého betonu M250 a vyšších může být tloušťka vrstvy o 5 mm menší než průměr kovové tyče;
 • to samé platí pro všechny prefabrikované betonové konstrukce;
 • u předpjatých výztuží maximální ochranná vrstva betonu nepřesahuje 50 mm.

V tomto případě by rozteč příčných výztužných tyčí neměla překročit výšku profilu hotového betonového monolitu a pro podélné - nejméně 0,1 F, kde F je plocha povrchu prvku.

V závislosti na druhu stavebních výrobků je minimální tloušťka betonu následující:

 • desky a stěny do tloušťky 100 mm - 10 mm, zbytek - 15 mm;
 • nosníky, překlady a hrany desek až do 250 mm - 15 mm, u tlustších - 20 mm;
 • sloupky a stojany - 20 mm;
 • prefabrikovaný beton pro základy - 30 mm;
 • základový monolit, v přítomnosti betonové přípravy, je 35 mm, bez přípravy, 70 mm.

Příčné rozdělovací prvky všech typů výrobků jsou pokryty ochranou 10-15 mm. Podmínky pro výrobu betonových monolitů pracujících v agresivním prostředí jsou určeny SP a SNiP II-A.5-73.

Řízení minimální ochranné vrstvy betonu pro vyztužení se provádí nedestruktivními metodami pomocí speciálního magnetického zařízení.

Použití prefabrikovaných upevňovacích dílů

Pro rychlou a přesnou instalaci tvarovek uvnitř bednění výrobci stavebních materiálů vyrábějí levné plastové držáky. Můžete vidět několik typů těchto produktů. Ve skutečnosti však existují pouze dva - svislé pilíře (podpěry, "židle") a kulaté ("hvězdy"). Všechny ostatní modely jsou odvozeny z těchto dvou typů.

Vertikální regály se používají k instalaci výztužné sítě nebo prostorové struktury zvednuté nad podpěrnou polohou. Jejich výška a podpěrná drážka mohou být různé v závislosti na průměru výztuže a konstrukční výšce instalace.

Kruhové "hvězdy" jsou na horních vodorovných řadách a svislé. Vypočítaný poloměr zabraňuje tomu, aby se tyče přiblížily k bednění a zajistily požadovanou tloušťku ochranné vrstvy. K dispozici v různých vnějších a vnitřních průměrech.

Použití plastových svorek pro montáž ocelových výztuh umožňuje:

 • zajišťují vysokou přesnost tloušťky ochranné vrstvy;
 • zkrátit dobu provádění staveb při zajištění vysoké kvality staveb;
 • snížit náklady na výrobu železobetonových prvků budov a konstrukcí.

Rozhodujícím faktorem pro použití je jednoduchá konstrukce zámků a jejich nízká cena.

Opravy v případě poškození

Během provozu železobetonových prvků se na jejich povrchu mohou objevit praskliny, třísky a další defekty, které porušují celistvost ochranné vrstvy. Důvody pro tyto formace mohou sloužit:

 • zatížení na konstrukcích překračujících vypočtenou hodnotu;
 • nerozumné použití speciálních stavebních zařízení;
 • výstavba dalších podlaží bez změny konstrukce nadace;
 • tlak zatahovací a pohyblivé půdy.

Porušení pravidel a technologie výstavby téměř vždy vede k poškození. Obnova integrity ochrany je možná, ale bude vyžadovat dodatečné náklady.

Celá řada oprav by měla obsahovat:

 • vyztužení betonové konstrukce;
 • montáž přídavných příčných prvků;
 • utěsnit všechny existující trhliny;
 • obnovení rozbitých a rozpadaných oblastí.

Práce jsou prováděny za použití betonových směsí a vysoce kvalitní cementové malty. Pro vyztužení se instaluje bednění a do staré konstrukce se přidává železobeton s předběžnými hnacími ocelovými kotvami.

Obnova by se neměla provádět více než 2-3 krát. V těchto případech není nutná oprava jednotlivých prvků, ale úplná rekonstrukce budovy.

Stručné závěry

Přítomnost ochranné betonové vrstvy ve železobetonových konstrukcích je důležitým technologickým momentem, který zajišťuje trvanlivost konstrukce a její celistvost. To je obzvláště důležité při konstrukci pásových a deskových základů. Poskytnutí potřebné ochrany není obtížné, ale ujistěte se, že vydrží požadovanou tloušťku. Za tímto účelem stačí splnit regulační požadavky a zohlednit provozní podmínky.

Co je ochranná vrstva betonu a proč je potřeba?

Ochranná vrstva betonu je položena bez ohledu na požadované pevnosti základů. Tloušťka povlaku je přísně regulována stavebními předpisy, avšak technologie rozhodování o tvorbě vrstev, zatížení a rozsah provozu má rozhodující význam. Při správném použití povlak zabraňuje korozi a zničení výztužné klece.

Ochranná betonová vrstva pro výztuž - co to je?

Ochranná vrstva betonu je vrstva cementové malty určité velikosti. Umístil mezi vnějšími povrchy konstrukce betonu a kovu. Použití této technologie zajišťuje dlouhodobý provoz bez pravidelných oprav. Používá se ve vztahu k většině betonových konstrukcí: základ, stěna, základna pod chodníkem, potěr, atd.

Ochranná vrstva výztuže v betonu je vrstva betonové směsi od povrchu až po začátek výztužných dílů.

Jaké jsou funkce?

 • kombinace a dlouhodobý provoz betonu s výztuží;
 • tvorba výztužných spojů;
 • ukotvení výztuže do betonu a možnost vytváření spojů;
 • ochrana proti negativním vlivům, zejména koroze různých příčin vzhledu;
 • další refrakternost.

Při uspořádání prvků dochází k bezpečnosti výstuže iv náročných provozních podmínkách. Ochrana betonu zabraňuje negativním účinkům tepla, vysoké vlhkosti, agresivnímu chemickému prostředí a zabraňuje pronikání vlhkosti z roztaveného sněhu.

Co ovlivňuje tloušťku ochranné vrstvy?

Velikost ochranné vrstvy kovového rámu přímo závisí na vrstvě cementové malty. Pokud je ochranná vrstva příliš tenká, kovové tyče budou rychleji podléhat negativním vlivům vlhkosti, korozi a vlivu počasí. Existují standardy: pokud používáte příliš tenkou vrstvu - silové vlastnosti mohou trpět a příliš silné je prostě nerentabilní.

Pokud je ochranná vrstva z betonu příliš tenká, kov se brzy začne zhoršovat a s ní se celá konstrukce zhroutí.

Pro vrstvu betonu existují 3 základní požadavky:

 1. Vysoce kvalitní ochrana kovu před pronikáním vlhkosti a korozí.
 2. Interakce betonového roztoku se železnou základnou.
 3. Celková stabilita a spolehlivost konstrukce.

Volba tloušťky vrstvy

Volba ochranné vrstvy je založena na technických normách a obecně uznávaných pravidlech. Konstrukční dokumentace udává velikost ochranné vrstvy na základě průřezu prvku rámu a podmínek použití konstrukce.

Při práci s podélnými tyčemi, pracovní výztuží by měla být tloušťka o 5 mm menší než průřez tyče, pokud se používá těžký beton s malými granulemi.

Při použití armatury o průměru 4-18 mm by měly být hodnoty ochranné vrstvy zvoleny v rozmezí 10-25 mm.

Pro upevnění výztuže se používají spojovací prvky "židle", ve svém složení přidávají speciální přísady, které zvyšují odolnost vůči teplotním vlivům. Nástroj není vystaven deformaci s výztuží, když je vystaven vysokým teplotám, odolný proti praskání a rozptylu při teplotách pod nulou.

Zkontrolovat tloušťku ochranné vrstvy betonu magnetickou metodou, jejíž princip vytvořil speciální měřidla

S pomocí "vysoké židle" v monolitické budově je možné vyrovnat a upevnit výztužnou klec pro správné umístění uvnitř betonu. Západka funguje jako záruka trvanlivosti a spolehlivosti budovy. V závislosti na průměrech ventilů a provozních podmínkách je někdy nutné vytvořit ochranu o výšce 30-50 mm. V tlustých vrstvách je vybrána velkoplošná vysoká židle, v sortimentu prodejen se prodává v přírůstcích 5 mm.

Klíčové indikátory

Při určování minimální tloušťky ochranné vrstvy betonu v závislosti na rozsahu použití zvolte:

 • u prefabrikovaných základních typů je vhodnější naplnit 30 mm vrstvu;
 • v prefabrickém podkladu v přítomnosti betonové přípravy - 35 mm;
 • při nepřítomnosti přípravy na beton - 70 mm;
 • SNiP předpisy tvořily pravidlo pro výběr velikosti vrstvy pro desky, panely a stěny v úrovni 20 mm;
 • v oblasti podkladových nosníků - 35 mm;
 • při konstrukci sloupů - 20 mm.

Stavební normy jsou specifikovány v SNIP 52 01 2003, dokument normalizuje pravidla pro vytvoření ochranné vrstvy betonu pro monolitické, betonové, železobetonové, kovové a dřevěné konstrukce.

Nejlepší ochranou rámu je betonování.

Netažená výztuž

Pokud se použije ochranná vrstva společně s nepresným kovovým rámem, měl by být beton považován za průměr alespoň výztužné výztuže. V případě desky se předpokládá, že tloušťka 10 cm je 1 cm. Trámy o výšce větší než 25 cm jsou ošetřeny vrstvou cementu 2 cm. 5 cm

Upevněná výztuž

 • U železobetonových konstrukcí s předpínací výztuží podél osy v oblasti přenosu zatížení se aplikuje bezpečnostní vrstva.
 • Jeho velikost je vypočtena podle vzorce 2 * x, kde x je průměr kovové tyče.
 • V některých případech se hodnota považuje za trojnásobek průměru tyče, ale za podmínky, že průřez je větší než 20 mm.

Je důležité vytvořit vzdálenost mezi výstužným napětím podél osy, ale až do 2 cm.

V průmyslových strukturách

U průmyslových budov normy uvádějí charakteristické parametry nádrže v tloušťce:

 • 2 cm - desky, stěny, tvorba betonových základů;
 • 2,5 cm - sloupy, nosníky, krovy;
 • 2 cm - podzemní stavby.
Oplocení betonové malty závisí na podmínkách a parametrech

Pro vytvoření ochranné vrstvy na konci vyztužovací tyče se položí beton:

 • 1 cm - u konstrukcí do 9 m;
 • 1,5 cm - ve 12 m budovách;
 • 2 cm se používá u železobetonových konstrukcí o délce přes 20 m.

Za negativních podmínek prostředí

Typ výztuže pro různé provozní podmínky se výrazně liší, stejně jako velikost ochranné vrstvy:

 • s přípravou báze směsi vody a cementu - od 4 cm;
 • pokud je konstrukce v zemi nebo pod zemí - 7,5 cm;
 • pro konstrukce, které jsou v kontaktu se zemí a mají výztužnou klec - 5 cm;
 • pro stavby v otevřených prostorách - od 3 cm;
 • v mokrých místnostech ze železobetonu - 2,5 cm.

Minimální ochranná vrstva

Minimální tloušťka ochranné vrstvy betonu závisí na typu konstrukce:

 • konstrukce, které jsou plánovány pro použití v místnosti s normální vlhkostí - 20 mm;
 • vnitřní konstrukce používané při vysokých vlhkostních podmínkách - 25 mm;
 • v přírodě bez dodatečné ochrany - 30 mm;
 • kontakt se zemí bez pomocných ochranných povlaků - 40 mm;
 • podklad s přípravou - 40 mm;
 • beton v konstantním kontaktu s půdou - 76 mm.
Hlavní věc je splnit podmínku, že ochranná vrstva betonu pro výztužný rám není nikdy menší než průměr výztužných tyčí.

Dokumentace postrádá koncept maximální ochranné vrstvy betonu, je možné zajistit jakoukoli pokrytí, ale nedoporučuje se to kvůli nízké účinnosti a vysokým nákladům.

V SNiP je několik poznámek:

 • všechny hodnoty jsou sníženy o 5 mm, pokud je zvažována konstrukce prefabrikovaných prvků;
 • pokud se plánuje konstrukce jednovrstvé konstrukce pomocí světlého a porézního materiálu, doporučuje se tloušťka vrstvy 20 mm a celulózní beton 25 mm;
 • pro vytvoření vrstvy na vnějších panelech bez povlaku - od 25 mm;
 • u konstrukcí se strukturální výztuží jsou všechny hodnoty formace zmenšeny o 5 mm;
 • bez ohledu na ostatní pravidla je minimální tloušťka 10 mm nebo ne menší než 1 průměr tyče.
 • Další doporučení

Během používání budovy hrozí nebezpečí zničení povrchové vrstvy.

Důvody pro zničení:

 • vysoké zatížení budovy, které nebyly původně plánovány;
 • na území bylo použito speciální vybavení;
 • byla postavena další patra;
 • negativní dopad přírodních podmínek;
 • ignorování pravidel erekce vede vždy k rychlému narušení integrity struktury nebo oprav.

Obnova betonu není obtížná, zvyšuje však rozpočet na výstavbu.

Nedotknutelnost betonových konstrukcí závisí na posilujícím rámu, proto je důležité dodržovat pravidla a doporučení pro jeho instalaci.

Oprava znamená:

 • odstranění trhlin;
 • zvětšit pevnost rámu;
 • obnovení míst po zhroucení nebo rozpadu, směs cementu a písku v poměru 1 k 3 se používá jako opravná směs;
 • konstrukční vyztužení příčnými prvky.

Je-li škoda systematické a již byla podrobena několika opravám, rekonstrukční proces ztratí význam. Nejlepším způsobem, pokud jde o pevnost a integritu, je kompletní obnovení s obnovením, zpevněním nebo zdvojením kovového rámu.

Svorka ochranné vrstvy z betonových tvarovek

Spojovací prvky jsou nezbytné při stavbě monolitického domu nebo železobetonových prvků jakéhokoliv účelu. S ním vytvořte vzdálenost, která bude vyplněna vrstvou ochrany. Mezi rámem a bednicím je mezera. Umožňuje vytvářet podmínky pro nalévání betonu správné tloušťky.

Parametry produktu:

 • extrémní snadnost vyztužení betonu a následná kontrola vrstvy ochrany;
 • zabraňuje tvorbě defektů na připraveném povrchu, které se projevují vlivem kontaktu kovu s bedněním;
 • snížení nákladů na práci, snížení doby uvedení do provozu budovy;
Plastové pojistky
 • hvězdicové zámky se používají pro nalévání vertikálních rovin (sloupů, stěn) o průměru 4 až 20 mm;
 • "Vysoká židle" a trojúhelníkové tvary se používají k vytvoření horizontálních rovin (podlaha, základy);
 • kruhové spojovací prvky jsou použitelné pro vytvoření jak horizontálních, tak vertikálních konstrukcí.

V sortimentu existují i ​​jiné formy výrobků pro univerzální použití.
Pokud během provozu dojde k poškození, doporučuje se nejprve odstranit materiál uvolněnou fixací pomocí elektrického nástroje s diamantovými tryskami.

Rekonstrukce ochranné vrstvy

Pokud se na konstrukci objeví malé trhliny, mohou být snadno fixovány s minimálním množstvím času a úsilí, ale je lepší zabránit zničení ochranné vrstvy.

Ochrana betonu:

 • pro zachování spodní krytiny výztužné sítě pro podlahové potěry;
 • odstranění negativního dopadu na nadaci lze kombinovat s vytvořením dekorativního vzhledu domu při pokládce dokončovacího nátěru.

Pod povrch můžete dodatečně položit izolaci pro základ a stěny.

Předtím byl základ desky považován za pro a proti:

 • u pórobetonových stěn je důležité vědět
 • jak zesilovat pórobetonové zdivo,
 • Jinak je stavba odsouzena ke zničení ve všech oblastech.

Existuje mnoho nuancí, jak vyrobit brnění na pórobetonu, což je třeba vzít v úvahu při stavbě.
Pokud máte v úmyslu postavit další podlahu, stojí za to zvážit, že na základně bude nadměrné zatížení. Je možné zabránit jeho zničení posílením rámu a použitím lehčího materiálu.

Doporučujeme seznámit se s konceptem pískového betonu, který vytvoří další pevnost do základny nebo do prvního patra. Stěny druhého patra pomohou vybudovat bloky z porézního betonu, jsou jednodušší a lépe si udržují teplo.

Závěry

Betonová vrstva pro ochranu betonové konstrukce je pro trvanlivost konstrukce velmi důležitá. Správná ochranná vrstva sníží náklady na opravy a zlepší výkon budovy.

Betonový kryt

Ochranná vrstva betonu - vrstva betonu z vnějšího povrchu železobetonové konstrukce na boční povrch výztuže. Tloušťka ochranné vrstvy se řídí následujícími regulačními dokumenty:

- SP 52-101-2003 s. 8.3.1 - 8.3.3 a SNiP 52-01-2003 s. 7.3.1 a 7.3.2;

- SP 52-110-2009 Články 9.5 a 9.6;

- STO 36554501-005-2006 * s. 6.2. ;

- STR 36554501-006-2006 ustanovení 12.3 a 12.4 (příručka k doložce 9.1, STR 36554501-006-2006);

- SP 63.13330.2012 Doložka 10.3.1 - 10.3.4.

Minimální ochranná vrstva by měla být určena v závislosti na rozměrech (tloušťce) konstrukce, jejích charakteristikách ložisek, přítomnosti agresivního a vlhkého prostředí, přítomnosti a druhu ochrany a hydroizolace, jakož i umístění v prostoru, podmínkách betonu, typu betonu a jeho vlastnostech.

Ochranná vrstva betonu musí zajistit:

- společná práce výztuže s betonem;

- ukotvení výztuže do betonu a možnost vytváření spojů výztužných prvků;

- bezpečnost výztuže z vlivů prostředí (včetně za přítomnosti agresivních účinků);

Tloušťka ochranné vrstvy betonu by měla být brána v úvahu role výztuže v konstrukcích - pracovní nebo konstrukční a typ konstrukce. U konstrukčních výztuží jsou minimální hodnoty tloušťky ochranné vrstvy betonu o 5 mm menší než u tloušťky ochranné vrstvy. Ve všech případech by měla být také tloušťka ochranné vrstvy betonu menší než průměr výztužné tyče a nejméně 10 mm.

Minimální hodnoty ochranné vrstvy betonu pro pracovní výztuž:

platební příkaz

Provozní podmínky stavebních konstrukcí

Tloušťka ochranné vrstvy betonu, mm, ne méně

Vnitřní prostory s normální a nízkou vlhkostí

Vnitřní prostory s vysokou vlhkostí (při absenci dalších ochranných opatření)

Venku (při absenci dalších ochranných opatření)

V zemi (při absenci dalších ochranných opatření), v základních podmínkách za přítomnosti betonové přípravy

V zemi (při nepřítomnosti dalších ochranných opatření), v monolitických základech v nepřítomnosti konkrétní přípravy

U konstrukcí z lehkého a porézního betonu třídy B7.5 a níže by měla být v závislosti na provozních podmínkách tloušťka ochranné vrstvy nejméně 20... 25 mm.

platební příkaz

Betonový kryt

Ne méně, mm.

Pro nepřímou výztužnou sílu v lokální smykové zóně

Ochranná vrstva betonu na konci výztuže

Pro zajištění ochranné vrstvy betonu používají fixátory různých typů a různých materiálů. Nejběžnější plastové svorky typu hvězdička. Pro dolní ochrannou vrstvu se používají svorky jako stolička, prkno, prsten pod mřížkou, tam je také druh stolice se zvýšenou základnou pro podepření svorky na zemi. Pro vytvoření horní ochranné vrstvy v deskách se používají podpěrné rámy (prostorové nebo ploché - pomocí hada nebo cikcaku) nebo zesílené zakřivené výrobky "žáby" zajišťující konstrukční polohu horní výztužné sítě a beton se položí s využitím dočasných majáků nebo pomocí betonových kompletů s laserem nebo jiným speciální úpravy.

Velikost ochranné vrstvy betonu pro vyztužení

Ochranná vrstva se usazuje bez ohledu na funkční zatížení konstrukce. Tloušťka tohoto prvku je určena konstrukčními normami a správnost jeho provedení se stává základem úspěchu jakékoli konstrukce.

Ochranná betonová vrstva pro výztuž - co to je?

Tento prvek je vrstvou betonové směsi dané tloušťky. Je umístěn mezi vnějšími povrchy betonové konstrukce a zpevněnou výztuží a zajišťuje dlouhodobou a úspěšnou činnost objektu (základ, struktura stěn, dlažby atd.).

Bezpečnostní funkce:

 • zajištění společné práce zpevňovacích prvků a betonu;
 • zařízení spojů výztužných prvků;
 • ukotvení rámu;
 • eliminace negativních účinků, koroze, včetně přítomnosti agresivních médií;
 • zajištění požární odolnosti betonářského objektu.

Regulační rámec

Při provádění stavebních prací doporučujeme dodržovat tyto dokumenty.

JV "Betonové a železobetonové konstrukce"

Dokument byl vypracován v souladu s povinnými požadavky zákona. Normalizuje pravidla a předpisy, které se vztahují na návrh a výpočet konstrukcí založených na betonu a železobetonu, včetně soukromého inženýrského inženýrství.

SNiP 3 03 01 87

Aktualizovaná verze normalizuje požadavky na konstrukci prefabrikovaných a monolitických železobetonových, betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí. SNiP 2 03 01 84 interpretuje pravidla návrhu pro tento typ konstrukce.

Ochranná vrstva v základové desce

Závislost tloušťky betonové ochranné vrstvy na účel výztuže a typ konstrukce, zejména základů, je uvedena v tabulkových údajích.

Organizace ochrany v jiných strukturách

Pokud není betonářský předmět základem, doporučuje se řídit jinými údaji.

Jak zvolit požadovanou tloušťku

Aktuální parametry jsou vypočteny na základě následujících návrhových dat:

 • role výztužné klece (konstruktivní / pracovní);
 • typ konstrukce (stěny, základy, nosníky, desky, sloupy);
 • návrhové zatížení na konstrukci;
 • typ výztuže a její průměr.

Při realizaci soukromé výstavby lze řídit následující údaje:

 • výstavba železobetonových konstrukcí uvnitř objektu, monolitické části podlahy - 20.00 mm;
 • monolitické základy - 50,00 - 70,00 mm;
 • uspořádání betonové rolety - 50,00 mm;
 • uspořádání dlažebních desek - 20,00 mm.

Minimální ochranná vrstva

Doporučené parametry jsou uvedeny v tabulkových datech:

Poznámky (k SNiP 52 01 2003):

 • při konstrukci prefabrikovaných prvků se tyto hodnoty sníží o 5,00 mm;
 • v jednovrstvých konstrukcích na bázi porézního nebo lehkého betonu (B 7.5), tloušťka vrstvy není menší než 20.00 mm, pórobeton - 25.00 mm;
 • při uspořádání vnějších stěnových panelů bez texturovaných a jiných povlaků - nejméně 25,00 mm;
 • pokud se použije konstrukční výztuž, zmenší se tloušťka ochranné vrstvy o 5,00 mm;
 • v žádném případě by tloušťka neměla být menší než 10,00 mm a ne menší než průměr tyče.

Další doporučení

Během provozu může dojít k narušení integrity ochranné vrstvy v důsledku působení těchto faktorů:

 • posílení zatížení konstrukce - použití speciálního zařízení, výstavba další podlahy;
 • vystavení přírodním podmínkám.

Obnova ochranné vrstvy se provádí následovně:

 • opravy trhlin;
 • modernizace výztužné sítě;
 • obnovení zhroucených / rozpadaných oblastí (pomocí husté pískově-cementové malty 1: 3);
 • zpevnění systému díky uspořádání příčných prvků.

Všechna doporučení ztrácejí význam v případě vývoje systematického a opakovaného poškození betonové struktury. V tomto případě je zobrazena kompletní rekonstrukce systému s duplikací nebo obnovením výztužné klece.

Svorka ochranné vrstvy z betonových tvarovek

Prvek se používá při realizaci monolitické bytové výstavby a při výstavbě betonových výrobků. Vytváří vzdálenost potřebnou pro ochrannou vrstvu mezi bedněmi a rámu a umožňuje udržet správnou tloušťku po celé ploše konstrukce.

Vlastnosti produktu:

 • maximální zjednodušení procesu vyztužení zajišťující kontrolu nad ochrannou vrstvou;
 • držák zabraňuje vzniku vad na dokončeném povrchu, ke kterému může dojít v důsledku kontaktu mezi bedněmi a tyčemi;
 • snížení nákladů na práci, zkrácení doby výstavby;
 • hvězdicovité prvky se používají k naplnění vertikálních rovin (odlitků a stěn). Průměr 4-20 mm;
 • prvky ve tvaru židle a trojúhelníkové práce v horizontální rovině (tvarování podlahy).
 • kruhové zámky mohou být provozovány ve svislé a vodorovné rovině. Existuje několik druhů jiných výrobků pro univerzální použití.

Dodržování všech pravidel a předpisů vám umožní vytvořit pevnou a trvanlivou strukturu založenou na železobetonu.

Důsledky zanedbání ochranné vrstvy betonu pro vyztužení jsou uvedeny ve videu:

Knihy na téma:

Armatura pracovník - Galina Kupriyanov - 621 rub - odkaz na recenzi knihy

Beton. Lexikon - Alexander Usherov-Maršák - 770 rub.- odkaz na recenzi knihy

Stavební materiály a výrobky - Isaac Nanasashvili - 200 rub. - odkaz na recenzi knihy

Příručka stavitele technologie - Gennady Badina - odkaz na recenzi knihy