Vzdálenost mezi kanalizací a budovou: regulační požadavky

Při plánování výstavby venkovních odpadních vod by měly být splněny požadavky stanovené stavebními předpisy. Zvláště musí být zachována správná vzdálenost od budovy k kanálu. Potřebné informace lze hledat velmi dlouho, vzhledem k objemu regulační dokumentace a obtížnosti čtení pro průměrnou osobu. Chcete-li zjednodušit vyhledávání a ušetřit čas, jsou uvedeny pouze údaje, na které byste se měli spolehnout při výběru místa pro umístění odpadních vod na soukromém pozemku.

Obsah

Umístění čistících jamek vzhledem k ostatním konstrukcím ↑

Volba optimální polohy závisí nejen na povaze vnitřních konstrukcí, ale také na druhu kanalizace. Zvláště důležité je správné umístění zařízení určených k čištění odpadních vod, které lze rozdělit na akumulační (s uzavřeným dnem) a filtraci (bez dna).

Pozice kanalizačních zařízení na místě je regulována SNiP

Kumulativní ↑

Minimální vzdálenost od domu až po kanalizační studna akumulačního typu je 3 m. To je nezbytná vzdálenost, při které nebude konstrukce čističky odpadních vod mít ničivý dopad na zakládání budovy. Maximální vzdálenost k první jamce by neměla přesáhnout 12 m. Vzdálenější umístění může vést k častým blokádám a komplikuje údržbu potrubí.

Při výběru místa pro umístění čistírny odpadních vod je také třeba zvážit její objem. Pokud kapacita nepřesahuje 1 m³, může být objekt umístěn v minimální možné vzdálenosti od domu. S rostoucím objemem je žádoucí poměrně zvyšovat vzdálenost.

Umístění kumulativních septiků vzhledem k obytné budově

Pokud jde o vozovku a sousední plot, v tomto případě jsou uloženy stejné požadavky jako u obytné budovy - vzdálenost nejméně 3 m. Ale umístění v přízemí nemá tak přísná kritéria. Hlavní věc je udržovat vzdálenost 1 m.

Filtrace ↑

Pokud v čistírně není těsné dno, to znamená, že odtoky po předběžné filtraci jsou vypouštěny do země, pak vzdálenost mezi kanálem a budovou by měla být zvýšena na 10-12 m. Takové uspořádání nedovolí provokovat zničení základů ze zvýšené vlhkosti půdy.

V případě čištění komunálních odpadních vod je třeba kromě ochrany základů budov dodržovat hygienické normy. Aby se zabránilo kontaminaci zdroje pitné vody, filtrační vrstva se nachází 50 m od ní. K nejbližší nádrži je minimální vzdálenost 30 m.

Rozložení místa ukládání odpadních vod do půdy

Vzdálenost mezi kanalizačními jímkami ↑

Kromě skladovacích a filtračních struktur existují další typy studní, které se používají k instalaci a údržbě venkovních odpadních vod. Mezi ně patří:

Vzhledem k tomu, že tato zařízení nejsou určena k akumulaci odpadních vod, nepředstavují nebezpečí pro základy budov a přírodních objektů. V takovém případě musí být tyto konstrukce správně umístěny vůči sobě.

Kontrola ↑

Takové struktury jsou určeny pro audit a údržbu odpadních vod. Používají se v komplexních vnějších sítích s velkou délkou potrubí. Podle SNiP závisí vzdálenost mezi šachtami pozorovacího kanálu od velikosti potrubí. Existují následující standardy:

 • Ø110 mm - 15 m;
 • Ø 150 - 35 m;
 • Ø200-450 mm - 50 m;
 • Ø500-600 mm - 75 m.

V domácnostech se zřídka používají trubky o průměru větším než 150 mm. Typicky je pro uspořádání vnějšího kanálu dostatečný průměr 100-110 mm. Proto je v tomto případě nutné instalovat pozorovací strukturu každých 15 m. Přestože pro přímé úseky je dovoleno interval prodloužit o několik metrů.

Umístění zobrazovacích bodů

Otočit ↑

Rotační zařízení mají stejnou funkci jako prohlížení. Vzdálenost mezi nimi není regulována, protože se nacházejí v přísně označených místech - na ohybu potrubí, jehož úhel přesahuje 45 °. Tyto body jsou nejvíce náchylné k zablokování, a proto je na těchto místech nutné mít přístup k provádění opatření k čištění.

Vzdálenost mezi vrty pro obytné a bouřkové kanály závisí na návrhu sítě. Nicméně pokud je mezi zákrutami dlouhá přímka, na tuto mezeru je dodatečně nainstalováno hledisko.

Velké ohyby potrubí musí být vybaveny rotujícími konstrukcemi.

Padající ↑

Pokud je potřeba instalovat kanalizační síť na svahu, používají se diferenciální struktury. Tyto jamky jsou navrženy tak, aby normalizovaly průtok kapaliny, protože příliš intenzivní pohyb výtoku může vést k zablokování.

Vzdálenost mezi těmito konstrukcemi závisí na specifické povaze reliéfu a je individuální pro každou lokalitu. Měla by brát v úvahu některé technické detaily:

 • výška diferenciálu by neměla být větší než 3 m;
 • ke snížení průtoku lze dodatečně instalovat zhášecí oddělení;
 • pokud je pokles menší než 0,5 m a průměr potrubí je 600 mm, je povoleno výměnu kapky průhledovou konstrukcí s odtokem.

Schéma instalace odpadních vod na svahu

Pokud dodržujete správné vzdálenosti mezi kanalizačními jímkami a jinými objekty podle konstrukčních předpisů, nebudete mít žádné problémy s dohlížejícími orgány nebo se sousedy. Současně se plánuje složitější systém s odborníky, aby se předešlo technickým chybám a nesrovnalostem, které mohou vést k nepříjemným následkům.

Vzdálenost mezi kanály - SNiP a pravidla instalace

Kanalizační systémy rodinných domů

 • topografické ukazatele vybraného území;
 • typy půd na místě;
 • dostupnost vodovodů v blízkosti místa;
 • uspořádání inženýrských podzemních sítí, které se již nacházejí na území.

Kanalizace může být docela jednoduchá: nejjednodušší konstrukce se skládá z jediného kusu potrubí, který dopravuje kanalizace do jámy nebo septiku umístěného mimo budovu. Nejjednodušší septik může být vyroben z pneumatik automobilů, které jsou na sobě navzájem svisle uloženy: odtoky budou stále filtrovány a pevné frakce budou periodicky odčerpávány po sběrači. Tento návrh je vhodný pro instalaci v příměstských nebo malých městských oblastech. Aby kanalizace fungovala normálně, stačí ji zajistit konstantní sklon a pravidelně provádět čerpání.

Je mnohem obtížnější uspořádat kanalizační systém na místě, které má obtížný terén nebo kde se nachází zdroj pitné vody. V tomto případě musí kanalizace splňovat hygienické požadavky na septické nádrže nebo skladovací nádrže. Kromě toho může být návrh systému komplikován připojením odvodňovacího systému a odvodnění bouře. Viz také: "Inspekční vrata - typy a způsoby instalace."
Tento návrh sestává z několika samostatných potrubí, takže pro jeho provoz bude zapotřebí velké množství studní. Chcete-li zajistit efektivitu systému, musíte buď kontaktovat odborníky, nebo pečlivě prozkoumat všechny odstíny spojené s požadavky na odpadní vody.

Typy kanalizačních vrtů

Vzdálenost mezi šachty podle SNiP

 • pokud je dlouhý potrubí v přímém směru;
 • v přítomnosti otáček nebo ohybů v potrubí, stejně jako změna průměru potrubí;
 • v přítomnosti designu větví.

Funkce šachet je monitorovat systém a schopnost získat přístup do interiéru pro údržbu.
 • s průměrem potrubí 150 mm, jamky jsou instalovány každých 35 metrů;
 • 200-450 mm - 50 m;
 • 500-600 mm - 75 m.

Další zvýšení průměru potrubí umožňuje ještě větší zvýšení vzdálenosti mezi kanalizačními jímkami. Nicméně pravděpodobnost výskytu takové struktury u dacha je extrémně malá, protože objem odpadních vod vyprodukovaných 3-4 lidmi nevyžaduje přítomnost širokých trubek. Použití velkých trubek může být zdůvodněno, pokud přes kanalizační síť přechází naprosto veškerá odpadní voda: srážky, voda z vody a přímý odpad z obytné budovy.

Rotační vrty pro odpadní vody

Vzdálenost mezi rotačními kanalizačními šachty se obvykle vypočte na základě délky přímých úseků mezi ohyby potrubí. Je-li úsek potrubí delší než normativní dokument, musí být vybaven inspekčními jímkami, aby byla zajištěna dostatečná úroveň kontroly provozu systému.

Drop studny

V tomto případě SNiP neurčuje specifickou vzdálenost mezi kanalizačními jímkami, ale má některé konstrukční požadavky:

Vzdálenost mezi kanály

Studny jsou speciální instalace, které jsou součástí systému zneškodňování a vykonávají funkci shromažďování odpadů a zajišťují jejich volný pohyb. Nejčastěji během instalace instalovaných odpadních vod je řada zařízení, která jsou spojena do jedné struktury. Aby zařízení fungovalo efektivně, nevytvářely se trhliny a netěsnosti, kanalizace se pohybovala bez překážek, při instalaci je vždy brána v úvahu nezbytná vzdálenost mezi kanalizačními jámami.

Co je nezbytné pro udržení vzdálenosti mezi kanály?

Abychom poznali informace o rozměrech a vzdálenostech, které je nutné dodržet při pokládání odpadní linky, je nutné zlepšit kvalitu zařízení a zajistit správnou instalaci.

Vzdálenost mezi kanalizačními jamkami SNiP 2.04.03-85

SNiP 2.04.03-85 je regulační dokument, který upravuje výstavbu čistírny odpadních vod a poskytuje úplné informace o jejich instalaci a nezbytném intervalu mezi nimi. To se nazývá "Kanalizace. Externí sítě a zařízení. Říká se, že po celé délce vašeho úseku a po celé délce vnějších kanalizací je v závislosti na délce a úrovni svahu nutné instalovat studny. V souladu se SNiP mají zobrazovací, soustružnické a diferenciální zařízení během instalace výrazné parametry.

Kromě intervalů mezi kanalizačními instalacemi SNiP také označuje vzdálenost od domu k konstrukci, která by měla činit 3 až 12 m. pozemky.

Podle SNiP by se nádrž neměla nacházet v oblastech zaplavených nebo zaplavených záplavovými vodami, také blíže než 30 m od dálnic, na svazích, na březích řek nebo u roklí.

Vzdálenost mezi jeskynními instalacemi pro různé typy studní

Nejprve musíte vědět, jaké jsou typy nádrží:

 1. Kontroly - sledování provozu skládky odpadu a usnadnění čištění systému při tvorbě dřeva.
 2. Rotary - pomáhá měnit směr pohybu odpadních vod. Poskytuje přístup k ohybům, které mohou také způsobit zablokování.
 3. Diferenciál - kompenzuje velké nebo malé svahy zařízení, které ovlivňují kvalitu nádrže a přispívají k akumulaci pevných frakcí v ní.
 4. Uzel - instalovaný na místech, kde jsou připojeny trysky.

Například podle SNiP by maximální vzdálenost mezi šachtovými šachty měla být:

 • pokud je průměr potrubí 150 mm, je vzdálenost 35 m;
 • průměr 200-450 mm - 50 m;
 • průměr 500-600 mm - 75 m.

Čím větší je průmět potrubí, tím více můžete vidět struktury.

Minimální vzdálenost mezi šachty a šachty je určena velikostí trubky, která spojuje konstrukce. Zvažte průměr v tabulce.

To znamená, že vzhledem k tomu, že inspekční cisterny poskytují plný přístup k systému na odstraňování odpadních vod, musí mít nejdelší možnou délku trysek. Ze suterénu je zařízení umístěno ve vzdálenosti 12 m, mezi pozorovacími hřídeli na 15 m. Když je uspořádán přímý systém, mezera se zvětší na 50 m.

Pokud se jedná o rotující nádrž, která je namontována na ohybech potrubí, musí být splněny následující podmínky:

 • Mezera je určena celkovou délkou přímých úseků mezi ohyby trubek.
 • Pokud je délka této části delší než je uvedeno v regulačním dokumentu, je nutné dodatečně nainstalovat studny.

Potřebná mezera mezi kanalizačními zařízeními je nejčastěji určována odborníky, protože při sestavování potrubí vypočítají potřebný sklon, což ovlivňuje instalaci soustružnických systémů.

V případě diferenciálních nádrží, které jsou instalovány na půdách, kde jsou svahy a je nutně zohledněn sklon trysek, nesmí být maximální hloubka kapek větší než 3 m. v souladu s vytvořením ohybů potrubí. Je důležité si uvědomit, že pokud vytváříte vícestupňový diferenciální design, je nutné snížit intervaly mezi místy, kde se změní výška. Bod poklesu by měl být v tomto případě mezi 1,5 a 2 m.

Při instalaci uzlové nádrže je třeba vzít v úvahu zařízení větví splašků, které se určují pomocí průřezu potrubí.

 1. Tryska má dm až 600 mm - vzdálenost 1 m.
 2. 700 mm - 1,25 m;
 3. 800-1000 mm - 1,5 m;
 4. 1200 mm - 2 m.

Zařízení, princip fungování, instalace septiku Tver naleznete na této stránce.

Zařízení, princip provozu, montáž septiku Topas naleznete zde

Zařízení, princip fungování, instalace septiku Baikal naleznete na této stránce.

Je-li hloubka větší než 3 m, pak nejmenší průměr je 1,5 m.

Vzdálenost mezi kanálem a jímkou ​​musí být nejméně 30 metrů, takže odpadní voda z odpadních vod nemá vliv na čistotu vody. Rovněž oblast, kde bude provedena instalace klempířského systému, by se měla nacházet nejméně 50 m od míst znečištění, jako je žumpa s přeplněním v soukromém domě.

Závěr

Kanalizační systém zahrnuje inspekční, gradientní a rotační zařízení, které zajišťují potřebné funkce, jako je zajištění přístupu do kanalizace a možnost čištění možných blokáží. Aby zařízení byla instalována co nejpohodlněji a aby byl přístup k nim vždy zajištěn, je velmi důležité vzít v úvahu nezbytnou mezera mezi nádrží, která splňují všechny hygienické normy stanovené legislativou.

Vzdálenost mezi kanalizačními jímkami - SNiP 2.04.03-85

Bez odbornosti v oblasti stavebních inženýrských komunikací je velmi obtížné pochopit regulační literaturu upravující technologii a postup pro provádění této práce. Když se pokusíte najít on-line informace o zařízení domácí kanalizační sítě pro venkovský dům, často narazíte na články s nejasným obsahem.
Některé z nich se vůbec netýkají vyhledávacího dotazu. Například dobře vyrobený z motouzu - mistrovská třída, která vypráví o výrobě dekorativních řemesel.
Musíme strávit spoustu času, abychom našli potřebné informace, doslova zlomit spoustu míst. Abychom vám usnadnili tento úkol, v tomto článku stručně představíme standardy přijaté stavebními předpisy v souvislosti s výstavbou konstrukcí pro venkovní kanalizační síť.

Kanalizační soukromý dům

Často se majitelé venkovských domů rozhodli získat autonomní vodovody a kanalizační systémy. V jednom případě - s cílem ušetřit na společnostech, jejichž cena se každoročně zvyšuje, v druhém - kvůli banálním nedostatku centralizovaných sítí v obci.
K tomu, aby vnější kanalizační síť postavená se svými vlastními rukama fungovala normálně, takže pokud je to nutné, můžete odstranit problémy a poruchy, které v ní vznikly, musíte ji postavit podle určitých pravidel.
Schéma odstraňování, čištění a odstraňování odpadních vod z domu závisí na mnoha faktorech, včetně:

 • Topografické podmínky webu;
 • Typ půdy;
 • Přítomnost zdrojů vody na místě nebo v těsné blízkosti;
 • Umístění stávajících podzemních zařízení - instalatérství, plynovod, napájecí kabel, telefonní linka apod.

Kanalizační síť může být velmi jednoduchá a sestává z jedné přímého průřezu potrubí propojujícího domácí síť s žumpa nebo septik (viz. Vzdálenost od studny k septiku: správná volba), která se nachází v krátké vzdálenosti od domu. Může to být dokonce studna pneumatik, ve kterých jsou odtoky filtrovány nebo nahromaděny před dalším čerpáním s odsávacím čerpadlem.

Jednoduchý schéma s kumulativním septikem

Taková jednoduchá schéma je často používána pro venkovské nebo malé soukromé domy. Pro jeho normální provoz je stačí, aby při položení potrubí a včas vydržel potřebný sklon.
Je mnohem obtížnější zajistit kanalizaci, pokud dům stojí na místě s obtížným terénem, ​​jestliže kvůli přítomnosti studny nebo studny je nutné dodržet hygienické požadavky na umístění septiků nebo skladovacích nádrží a jejich uspořádání ve značné vzdálenosti od domu.
Často se majitelé venkovských domů spojují do jedné sítě odpadů z několika budov, které se nacházejí na místě, zahrnují v nich kanalizační systém a livnestoky. V tomto případě se ukáže komplexní schéma několika potrubí podél délky a několika vrtů pro různé účely.
Je to nutnost jejich zařízení a vzdálenost mezi kanalizačními vrty, která často způsobují otázky těm, kteří se samostatně rozhodnou bez účasti odborníků organizovat takovou síť.

Typy a účel studní

Je zde dokument upravující výstavbu různých kanalizací a vzdálenost mezi kanalizačními šachtami - SNiP 2.04.03-85 "Kanalizace. Externí sítě a zařízení.
Zaměřujeme se pouze na ty body, které se týkají domácí sítě odvodnění z soukromého domu. V celém vnějším kanalizačním potrubí je v závislosti na jeho délce, svahu terénu a dalších okolnostech nutné zajistit mezistěny.

Inspekční jamky

Tato zařízení jsou vestavěna do sítě v následujících případech:

 • Velká délka přímého potrubí;
 • Změna směru potrubí, jeho průměru nebo sklonu;
 • Přítomnost v síti uzlů, ve kterých se vedlejší potrubí připojuje k běžné dálnici.

Inspekční jamky jsou navrženy tak, aby organizovaly kontrolu nad systémem a umožnily přístup k problémovým oblastem, aby se vyčistili a odstranily blokování.

Revize je nainstalována na potrubí v šachtě, stejně jako na fotografii, nebo je v ní uspořádán otevřený zásobník.

Podle SNiP je maximální vzdálenost mezi kanalizačními jímkami tohoto typu závislá na průměru potrubí a je:

 • S d150 mm - 35 metrů;
 • S d200-450 mm - 50 metrů;
 • S d500-600 mm - 75 metrů atd.

To znamená, že čím větší je průměr, tím větší jsou od sebe vzdálené šachty. Pokud se takové rozměrové potrubí používá při výstavbě domácí kanalizace, je to pouze tehdy, je-li objem odpadní vody dostatečně velký.
Například - celkem z několika samostatných budov (dům, vana, penzion). Nebo když je dešťová voda vypouštěna ze střech a tratí do obecné sítě.
Často se používají trubky o průměru 100 mm (tkaní). U takového potrubí se předpokládá, že vzdálenost mezi kontrolními šachty je 15 metrů.

Dávejte pozor. Pokud je průměr potrubí stejný po celé délce, potrubí je rovné a nemá žádné boční spojení, minimální vzdálenost mezi kanalizačními jímkami může být zvýšena na 50 m.

Otočte studny

S podobným sledovacím účelem a konstrukcí jsou rotační jamky instalovány na ohybech potrubí. Jakékoliv takové ohyby, které nemohou mít úhel natočení menší než 90 stupňů, jsou oblasti se zvýšeným rizikem zablokování, a proto je nad nimi instalován kontrolní hřídel.

Zařízení rotační studny v místě ohybu dálnice

 • Vzdálenost mezi rotačními jamkami je určena délkou přímých úseků mezi ohyby.
 • Pokud délka této sekce přesahuje počet metrů stanovený standardy, jsou dodatečně vybaveny dalšími kontrolními doly.

Drop studny

Pokud je oblast, kde je namontována kanalizační síť, umístěna ve svahu, může být sklon položeného podzemního potrubí příliš velký. To nelze dovolit, protože při vysokém průtoku odpadních vod se mohou na spodku potrubí usadit pevné frakce, které postupně vytvářejí dopravní zácpy.

V tomto případě vyžaduje instrukce instalaci kapiček, které tvoří stupňovitý systém. Vzdálenost mezi nimi závisí na vlastnostech reliéfu a v každém případě je určena na místě.
Následující pravidla jsou brána v úvahu:

 • Maximální hloubka diferenciálu by neměla přesáhnout tři metry;
 • Je-li pokles o méně než půl metru (na potrubí o průměru až 600 mm), místo poklesu kapky je povolen průlez s odtokem.

Pro referenci. Koncový bod kanalizačního systému je filtr nebo skladovací jímka.

Další regulační požadavky

Kromě popsaných požadavků existují další požadavky na vnější kanalizaci zařízení. Například vzdálenost od domu k kanálu jakéhokoli druhu a účelu (první ve směru proudění) musí být nejméně 3 a nejvýše 12 metrů.
Nezapomeňte na hygienické normy upravující umístění kanalizačních studní a potrubí ve vztahu k nádržím, zdrojům pitné vody, vodovodům, ovocným stromům a zahradním rostlinám.

Hlavní hygienické zóny na pozemku

Závěr

V zásadě není zlepšení domova nejtěžším úkolem. Práce na pokládce potrubí a kanalizačních zařízení jsou docela schopné každého majitele domů.
Postup je popsán v tomto článku av dalších materiálech našeho webu. Pokud však nedojde k dodržení určitých pravidel a předpisů, dokonce i pečlivě a pečlivě sestavený systém může přestat fungovat normálně a pro jeho čištění nebo opravu bude nutné otevřít celou dálnici za účelem ucpání.
K tomu nedojde, pokud máte přístup k nejproblematičtějším oblastem a máte možnost sledovat provoz systému.

Jak vybrat vzdálenost mezi kanalizačními vrty v oblasti?

Při samotném budování místní kanalizace je velmi důležité splnit všechny požadavky SNiP. Pouze v tomto případě fungující sítě budou účinně fungovat a nebudou hrozí narušení ekologické rovnováhy terénu. Důležitým bodem návrhu je vzdálenost od domu k kanalizačnímu vrtu, stejně jako délka zóny oddělující místo, odkud se získává pitná voda z kanalizačního zařízení.

Každá konstrukce musí být provedena s přihlédnutím k požadavkům SNiP. Normy představují základní požadavky na výběr stavebních materiálů, stejně jako umístění předmětů na zem. Zvláště je důležité udržovat doporučenou vzdálenost od kanalizační studny do studny s vodou určenou k pití a také správné umístění kanalizačního zařízení ve vztahu k budovám, přistávacím plochám a silnicím.

Místní kanalizační systémy

Vytváření lokálního systému likvidace odpadních vod je prakticky jediným přijatelným řešením problému zlepšení soukromých domácností a dalších příměstských zařízení.

Aby takový místní kanalizační systém fungoval efektivně, je důležité brát v úvahu všechny požadavky stavebních pravidel a předpisů během jeho výstavby. Při navrhování systému zneškodňování vody je třeba zvážit následující body:

 • terén v oblasti rozvoje;
 • charakteristiky půdy na staveništi;
 • zjišťování zdrojů pitné vody a hygienických zón poblíž staveniště;
 • přítomnost budov a dalších komunikací, které již na webu existují.

Hlavním problémem při výstavbě kanalizace je vybudování zařízení pro příjem a likvidaci odpadních vod. Tato struktura může být reprezentována:

 • skladovací nádrže - hermetické nádrže pro akumulaci kapalin, které je třeba vyčerpat, když je naplníte pomocí speciálních zařízení - vakuové vozíky;
 • septické nádrže jsou obyčejné septiky, ve kterých je odpadní voda vyčištěna usazováním. Konečné čištění probíhá, když je kapalina filtrována přes zemní filtr;
 • stanice hluboké bioremediace - moderní zařízení, která zajišťují plný cyklus čištění odpadních vod.

Každý místní systém na odstraňování odpadních vod musí obsahovat studny. Může být hotové plastové konstrukce nebo improvizované konstrukce.

Počet studní v sítích kanalizačních potrubí závisí na jejich délce a složitosti. Čím je schéma jednodušší, tím méně je nutné. Rozumíme, jaké typy kanalizačních dolů existují a jaká by měla být vzdálenost mezi síťovými prvky a dalšími objekty v oblasti.

Inspekce

Jméno tohoto druhu studny mluví samo za sebe. Účelem inspekčních šachet je poskytnout příležitost ke kontrole práce a případně k jejímu čištění. Instalace inspekčních šachet je nutná:

 • při budování rozšířených sítí;
 • při přepnutí na jinou velikost potrubí;
 • v místech větví.

Maximální vzdálenost mezi kanalizačními jímkami závisí na velikosti použité pro instalaci kanalizačních potrubí (za předpokladu, že potrubí prochází v přímce):

 • při montáži potrubí o průřezu 100 mm instalujte miny pro auditování a servis sítí každých 15 metrů;
 • pokud se použijí trubky o průměru 150 milimetrů, pak by měly být pozorovací hřídele od sebe odděleny nejméně 30 metrů;
 • při velikosti trubky 200-450 milimetrů - vzdálenost se zvýší na padesát metrů;
 • Při budování rozsáhlých kanalizačních sítí je nutné naplánovat instalaci inspekčních šachet s intervalem 75 metrů.

Tip! Z výše uvedeného je zřejmé, že čím větší je velikost potrubí, tím delší vzdálenost může od sebe oddělit inspekční šachty.

Otočit

Tento druh se montuje tam, kde se změní přímočarý směr. Účel takového dolu a jeho konstrukční vlastnosti se nijak neliší od revizí.

Montáž dolů v oblasti rotace je nutná z důvodu, že v rozích jsou často vytvářeny bloky a přítomnost hřídele umožňuje čištění a odstranění zablokování a obnovení fungování systému. Vzdálenost mezi rotačními hřídeli závisí na konfiguraci sítí, protože je třeba je instalovat na otočných bodech.

Drop drops

Při budování místní kanalizace v oblasti se složitým terénem je nemožné bez použití diferenciálních inspekčních šachet. Tento typ jamek musí být instalován v oblastech s obtížným terénem, ​​protože je nutné položit potrubí a udržovat optimální sklon potrubí.

K vyrovnání rozdílů v hloubce těsnění v obtížných oblastech je instalována diferenciální vrstva. Vzdálenosti mezi těmito síťovými prvky závisí na složitosti terénu a konfiguraci potrubí. Další podmínky pro instalaci kapičkových jamek:

 • výška hloubkového rozdílu by neměla přesáhnout tři metry;
 • pokud je výška kapky malá (až 0,5 metru), namísto kapky můžete instalovat revizní šachtu s odtokem.

Agregáty a jímky

Skladovací jímka je konečným prvkem systému. Ale častěji při budování místního kanalizačního systému se namísto akumulátorů používá jímka. V tomto případě je několik vrtů postaveno ve vzdálenosti 1,5 metru od sebe. Poslední studna je filtrována (bez dna), do ní je nalije drcený kámen vrstvou asi 0,5 metru.

Při výběru umístění filtru dobře je velmi důležité udržovat optimální vzdálenost od tohoto objektu k dalším budovám na místě.

Pravidla pro instalaci filtračních jamek

Zjistíme, jak vybrat správné místo pro instalaci filtru v poměru k ostatním objektům na webu.

Pít dobře

Vzdálenost od studny s pitnou vodou nebo studní je přísně regulována. Příliš těsné umístění dvou zařízení hrozí jako environmentální katastrofa. Znečištění v podzemních vodách může způsobit, že voda není vhodná k pití, což již ohrožuje zdraví lidí žijících v oblasti.

V souladu s požadavky SNiP je důležité instalovat nejen filtrační jímky, ale i hermetické akumulátory. Může se zdát, že toto opatření je nadbytečné, protože odtoky v hermetické zásobníkové nádrži nepřicházejí do styku se zemí a nemohou způsobit znečištění.

Nicméně není možné vyloučit výskyt nouzové situace spojené s odtlakem pohonu. Zároveň se špinavá voda může dostat nejen do země, ale také do vodonosných vrstev.

Únik kontaminované kapaliny může také dojít při nesprávné instalaci, například pokud nejsou potrubní spoje řádně utěsněny. Minimální vzdálenost mezi přívodem vody a kanalizačním zařízením závisí na vlastnostech půdy a přesněji na její schopnosti přenášet vodu.

Pokud je půda převážně hlína, minimální vzdálenost bude 430 metrů. Při dobré propustnosti půdy se vzdálenost musí zvýšit na 60-80 metrů.

Tip! K určení kvalitativních charakteristik půdy, určení přítomnosti filtračních míst, bude zapotřebí geologický výzkum.

Při plánování pokládky zařízení je důležité správně zajistit kanalizaci a vodovodní potrubí. Minimální vzdálenost mezi vodovodním potrubím a kanalizačním potrubím je 10 metrů. V tomto případě by měly být vodovodní potrubí umístěny výše ve stejné úrovni než kanalizační potrubí.

Při budování kanalizační sítě je velmi důležité správně lokalizovat studny ve vztahu k obytné budově. Samotná čistírna by se neměla nacházet v blízkosti domu z následujících důvodů:

 • riziko šíření pachů;
 • nebezpečí umytí základů budov filtrací vody do půdy;
 • nebezpečí zaplavení sklepů.

Minimální vzdálenost od instalace filtru k základům budovy je 6 metrů. V praxi je však žádoucí zahrnout čistírnu na 10-15 metrů. Toto umístění septiku zajistí maximální komfort.

Tip! Důležité je instalovat kanalizační systém z dálky nejen z vašeho domova, ale také z domů v sousedních lokalitách. Minimální vzdálenost oddělující septikovou nádrž od domu na sousedním místě by měla být větší než 10 metrů.

Tipy pro umístění

Správně umístěné kanalizační studny při výstavbě místní kanalizace jsou nesmírně důležité. Zde jsou některé pokyny:

 • Při výběru místa pro filtrování kanalizačních zařízení nesmí být pouze udržována vzdálenost mezi instalací, obytnými budovami a studnou, ale také nezapomeňte, že septiky nebo akumulátory musí být pravidelně čištěny. Proto je nutné zajistit dostupnost volného průchodu do kumulativní instalace nebo jímky;
 • instalace filtrů by neměly být umístěny vedle budov. A nejen do obytných, ale i do dalších budov na místě - garáž, bydlení pro zvířata, koupel atd. Vzdálenost hospodářských a pomocných budov musí být nejméně jeden metr;
 • nesmí být umístěny v těsné blízkosti zahrady a jiných výsadby rostliny s filtrací vody. Kořenový systém rostlin může být poškozen kvůli vysoké vlhkosti. Proto je nutné vysadit stromy ve vzdálenosti nejméně čtyř metrů. Vzdálenost ke keřím by měla být nejméně jeden metr;
 • vzdálenost mezi filtrační jednotkou a hranicí se sousedním úsekem musí být nejméně dva metry as vozovkou nejméně pět metrů.

Nedostatek likvidace kanalizačních šachet může způsobit vážné problémy. Majitelům stránek mohou mít nároky od společnosti SES. Pokud se během inspekce zjistí, že kanalizační sítě jsou zkonstruovány v rozporu s požadavky SNiP, pak budou majitelé obdržet příkaz k odstranění porušení. To znamená, že je nutné zcela obnovit veškerou práci: demontovat sestavené sítě a znovu je sestavit, ale s přihlédnutím k hygienickým a konstrukčním požadavkům.

Proto je velmi důležité udržovat vzdálenost mezi kanalizačními jímkami v souladu se SNiP. Nedodržení norem vede k poklesu účinnosti odtokového systému nebo ohrožení životního prostředí.

Takže pokud je vzdálenost mezi kontrolními šachty větší než je požadováno, pak bude v případě zablokování extrémně obtížné udržovat potrubí. Majitelé mohou očekávat ještě závažnější důsledky, pokud nejsou dodrženy normy vzdálenosti mezi filtrační kanále a bodem příjmu pitné vody.

Vzdálenost mezi kanály

Studny - struktury zahrnuté do externí kanalizace, které jsou odpovědné nejen za hromadění odpadních vod, jako je žumpa, ale také vykonávají řadu dalších funkcí. V systému je obvykle několik typů takových zařízení, která jsou propojena v jediné síti. Aby systém fungoval hladce a efektivně, je nutné při instalaci všech jeho součástí dodržovat určitá pravidla.

Jedna z odstínů je určitá vzdálenost, při které je třeba instalovat určitý typ kanalizace. Pokud znáte tyto údaje, můžete provádět instalaci externí kanalizace samostatně nebo monitorovat práci pronajaté společnosti.

Typy kanalizačních vrtů

První věc, kterou musíte pochopit, jsou typy těchto zařízení a jejich funkce. Takže hlavní struktury zahrnují:

 1. Inspekce - jsou zodpovědné za monitorování oblastí systému a jeho čištění v případě zablokování.
 2. Otočení - ovládání oblastí, kde odtok změní směr pohybu, usnadňuje přístup k otočením a ohybům, u kterých nejsou blokády neobvyklé.
 3. Diferenciál - kompenzuje sklon potrubí, příliš velká nebo malá sklon vede k nahromadění pevných částic v něm.
 4. Nodal - přístup k připojovacím trubkám.

Pokud jde o vzdálenost mezi všemi typy kanalizačních studní, reguluje se v SNiP 2.04.03-85.

Video: Hygienické normy pro vrty a septiky

Vzdálenost mezi šachty

Takže pro šachty je stanovena maximální přípustná hodnota, která je uvedena v následující tabulce:

Jak vidíte, čím větší je průměr linky, tím více je možné nainstalovat inspekční jamky. Následuje tabulka s minimálními přípustnými hodnotami, která závisí také na průřezu potrubí.

Vzdálenost mezi rotačními jamkami

Z hlediska funkčnosti a designu je tento vzhled podobný předchozímu. Jediným rozdílem je to, že rotační vrt se instaluje na místech, kde se systém otáčí. V místech zatáček nebo otázek se nejčastěji vytvářejí džemy, které usnadňují čištění a opravy, musí věnovat větší pozornost těmto místům.

Vzdálenost mezi nimi je vypočtena na základě délky přímých úseků mezi ohyby potrubí. Pokud se místo objeví podle regulačních dokumentů delší, než je přípustné, musí být vybavena kontrolními jamkami pro plnou kontrolu nad provozem systému.

Vzdálenost mezi propadovými jamkami

Pokud bude plocha, na které budou kanalizace instalována, bude mít komplexní úlevu, použije se tento typ jamek. Na území s velkým sklonem bude úhel sklonu potrubí také velký. A hrozí, že kapalná složka odtoku bude rychle procházet trubkami a pevné částice se usadí na povrchu a vytvoří kaši. Dropové jamky kompenzují průtok.

SNiP neurčuje specifické vzdálenosti mezi těmito strukturami, ale ukládá několik dalších požadavků:

 • výška jednoho diferenciálu nesmí překročit 3 m;
 • s hloubkou poklesu až 0,5 m, může být kapka nahrazena prohlídkovou studní s přeplněním;
 • konstrukce jsou instalovány v místech ohýbání potrubí.

Uzlové vrty jsou instalovány na spojích přívodů odtokových kanálků do jedné výstupní trubky. Proto neexistují pro ně zvláštní požadavky, s výjimkou průměru samotného důlku.

Vzdálenost mezi kanály

Vzdálenost mezi kanály - SNiP a pravidla instalace

Regulační dokumenty jsou obtížně zvládnutelné, zejména neprofesionálními. Abychom porozuměli všem požadavkům na inženýrské sítě, je nutné věnovat spoustu času zpracování velkého množství materiálu. Síť je také poměrně problematická, když zjistíte přesně potřebné informace: výsledky vyhledávání často nejsou takové, které by měly být.

Tento článek bude popisovat všechny informace týkající se kanalizačních systémů, bude zvažovat hlavní typy kanalizačních vrtů, jejich parametry a požadavky na konstrukce.

Kanalizační systémy rodinných domů

V uspořádání příměstských oblastí se často používají autonomní kanalizační systémy, které se vyznačují velkým počtem pozitivních vlastností. Některé systémy jsou ekonomicky životaschopnější než použití centrálního sběrače, zatímco jiné jsou jediným možným řešením problému odpadních vod.

Pro normální fungování vnějších kanalizací a pro zajištění kvalitní služby by měl být návrh systému uspořádán v souladu s normami a pravidly uvedenými v příslušných dokumentech.

Instalační schéma kanalizačního systému a jeho provoz závisí převážně na faktorech, mezi něž patří:

 • topografické ukazatele vybraného území;
 • typy půd na místě;
 • dostupnost vodovodů v blízkosti místa;
 • uspořádání inženýrských podzemních sítí, které se již nacházejí na území.

Kanalizace může být docela jednoduchá: nejjednodušší konstrukce se skládá z jediného kusu potrubí, který dopravuje kanalizace do jámy nebo septiku umístěného mimo budovu. Nejjednodušší septik může být vyroben z pneumatik automobilů, které jsou na sobě navzájem svisle uloženy: odtoky budou stále filtrovány a pevné frakce budou periodicky odčerpávány po sběrači. Tento návrh je vhodný pro instalaci v příměstských nebo malých městských oblastech. Aby kanalizace fungovala normálně, stačí ji zajistit konstantní sklon a pravidelně provádět čerpání.

Je mnohem obtížnější uspořádat kanalizační systém na místě, které má obtížný terén nebo kde se nachází zdroj pitné vody. V tomto případě musí kanalizace splňovat hygienické požadavky na septické nádrže nebo skladovací nádrže. Kromě toho může být návrh systému komplikován připojením odvodňovacího systému a odvodnění bouře. Viz také: "Inspekční vrty - typy a způsoby instalace".
Tento návrh sestává z několika samostatných potrubí, takže pro jeho provoz bude zapotřebí velké množství studní. Chcete-li zajistit efektivitu systému, musíte buď kontaktovat odborníky, nebo pečlivě prozkoumat všechny odstíny spojené s požadavky na odpadní vody.

Typy kanalizačních vrtů

Hlavní dokument, který definuje konstrukční charakteristiky odpadních vod a vzdálenost mezi kanalizačními jímkami, je SniP 2.04.03-85 "Kanalizace. Externí sítě a zařízení. Dokument obsahuje velké množství požadavků, ale není třeba je studovat pro vlastníky soukromých domů - stačí se vypořádat s problémem místní odvodnění (přečtěte si také: "Instalace různých druhů studní"). Hlavní věc, kterou potřebujete vědět, je, že jakýkoli kanalizační systém vyžaduje mezilehlé studny a budou instalovány v závislosti na různých faktorech.

Vzdálenost mezi šachty podle SNiP

V takových situacích je nutné instalovat inspekční vrty:

 • pokud je dlouhý potrubí v přímém směru;
 • v přítomnosti otáček nebo ohybů v potrubí, stejně jako změna průměru potrubí;
 • v přítomnosti designu větví.

Funkce šachet je monitorovat systém a schopnost získat přístup do interiéru pro údržbu.

Určuje vzdálenost mezi kanalizačními kanály SNiP a podle něj musíte dodržovat tato pravidla:

 • s průměrem potrubí 150 mm, jamky jsou instalovány každých 35 metrů;
 • 200-450 mm - 50 m;
 • 500-600 mm - 75 m.

Další zvýšení průměru potrubí umožňuje ještě větší zvýšení vzdálenosti mezi kanalizačními jímkami. Nicméně pravděpodobnost výskytu takové struktury u dacha je extrémně malá, protože objem odpadních vod vyprodukovaných 3-4 lidmi nevyžaduje přítomnost širokých trubek. Použití velkých trubek může být zdůvodněno, pokud přes kanalizační síť přechází naprosto veškerá odpadní voda: srážky, voda z vody a přímý odpad z obytné budovy.

Při zprovozňování soukromých kanalizací se zpravidla používají trubky o průměru 100 mm. Jsou-li použity vzdálenost mezi šachty odstřihnout definuje jako 15 m. V případě, že kanalizace má ohyby, větve, a po celé délce je průměr potrubí se nemění vzdálenost může být zvýšena na 50 m.

Rotační vrty pro odpadní vody

Tento typ vrtů podle účelu a konstrukce je absolutně shodný s těmito prohlídkami, s jediným rozdílem, že rotační vrty jsou namontovány na místech, kde se mění směr potrubí. Ostré ohyby s velkými úhly natočení jsou obvykle oblasti, které jsou nejčastěji vystaveny ucpání, takže je třeba věnovat zvláštní pozornost. Právě to dělají toky otáčení.

Vzdálenost mezi rotačními kanalizačními šachty se obvykle vypočte na základě délky přímých úseků mezi ohyby potrubí. Je-li úsek potrubí delší než normativní dokument, musí být vybaven inspekčními jímkami, aby byla zajištěna dostatečná úroveň kontroly provozu systému.

Drop studny

Instalace odpadních vod v oblasti s obtížným terénem je docela obtížná. Pokud má oblast významný sklon se sklon potrubí být relevantní, což v žádném případě nelze povoleno: splašky, pohybující se vysokou rychlostí, se postupně ukládají na stěnách kanalizace, a tím ji ucpání a způsobuje nefunkční.

Regulační dokumenty v tomto případě mluvíme o nutnosti instalace Perepadnaya studny, které jsou nastaveny v krocích a kompenzovat dopravu vysokorychlostní odpadu, uložení struktury od vzniku blokád (více „Perepadnaya šachet - důležité je třeba“).

V tomto případě SNiP neurčuje specifickou vzdálenost mezi kanalizačními jímkami, ale má některé konstrukční požadavky:

 • za prvé, výška jednoho diferenciálu musí být menší než tři metry;
 • za druhé, s rozdíly až do hloubky až 0,5 m (při použití trubek o průměru až 600 mm), diferenciální jamky mohou být nahrazeny zkušebními jímkami s použitím odtoků.

Měli byste vždy pamatovat na to, že jakýkoli odpadní systém končí bodem přelivu, ve kterém je nezbytně umístěn konečný vrt, který vyžaduje přítomnost kontrolního poklopu.

Další předpisy

Vedle výše popsaných standardů, které jsou často kvůli jejich nepřístupnosti často problémem pro vlastníky soukromých webů, je třeba provést i další, aby se předešlo problémům s provozem odpadních vod v budoucnu. Například minimální vzdálenost od kanalizace ke stavbě by měla být 3 m a maximální - 12 m, bez ohledu na použitý typ vrtu. Vzdálenost od domu k kanálu je dosti důležitým indikátorem, který je nutno dodržet. Kromě toho je důležité vždy pamatovat na existenci sanitárních standardů, které určují odstranění prvků kanalizačních systémů z vodních toků, vodních zdrojů, zahrad a zahrad.

Instalace kanalizačního systému ve své vlastní oblasti není velkým problémem. Všechna instalace spojené s kladením potrubí a uspořádání kanalizace jsou poměrně jednoduché a mohou být provedeny jakýmkoliv majitelem domů (přečtěte si také: "Instalace kanalizace, plast a beton, příklady"). O všech typech práce naleznete další články na tomto webu, a pak se vše stane velmi jasným.

Je velmi důležité vždycky pamatovat na to, že dodržování pravidel a předpisů uvedených v příslušných dokumentech je předpokladem pro zajištění normálního fungování kanalizačního systému. Pokud se nebudete řídit pravidly, návrh bude pravidelně selhat, ucpat a jeho oprava a údržba bude občas komplikovaná. Správná instalace kanalizačních studní pomůže předejít možným problémům a poskytne kvalitní přístup ke všem úsekům konstrukce. Pokud se udržuje vzdálenost mezi jímkami kanalizačního kanalizačního systému, bude mnohem snazší sledovat výkon systému (přečtěte si také: "Kanály pro bouřlivé kanalizační systémy jsou varianty zařízení").

Zanechat komentář:

Jaká by měla být vzdálenost mezi kanalizačními vrty?

Uspořádání instalatérských nebo odpadních vod na soukromém pozemku vyžaduje pečlivý a měřený přístup. Zvláště vzdálenost mezi kanalizačními šachty a instalací odvodu vody z domu. Pokud nedodržíte pravidla předepsaná v SNIP 2.04.03-85, hrozí znečišťování zdrojů přívodu vody přes zem, porušení základů domu nebo jakékoli jiné konstrukce, stejně jako narušení vodovodních a odpadních vod v důsledku zanesených potrubí a neschopnost zajistit řádné opravy.

Regulační dokumenty a pravidla pro umístění vrtů

Podrobné uspořádání dříve vybavené komunikace v okolí domu

Při instalaci vodovodních a kanalizačních potrubí soukromého domu je třeba nejprve zohlednit všechny topografické faktory, které mohou ovlivnit efektivitu komunikace. Jedná se o:

 • Všechny druhy půdy v pověřené oblasti;
 • Příležitost a nebezpečí klopýtnutí na pískovkách při instalaci odtokové studny;
 • Přítomnost na místě nebo vedle něj sousedního zdroje zásobování vodou (dobře, dobře, atd.);
 • Podrobné uspořádání dříve vybavené komunikace na pozemku v blízkosti domu.

Důležité: pokud zohledníte tyto faktory, instalace kanalizačních potrubí v blízkosti domu se provede podle pravidel SNIP.

Jednoduché kanalizační zařízení

Podle SNIP by mělo být provedeno uspořádání nejjednoduššího lineárního sběrače v blízkosti domu za předpokladu, že přijímací vrstva je umístěna v minimální vzdálenosti od domu a dalších budov 5 metrů

Podle SNIP by mělo dojít k uspořádání nejjednoduššího lineárního sběrače v blízkosti domu za předpokladu, že přijímací vrstva je umístěna v minimální vzdálenosti od domu a dalších budov 5 metrů. V ideálním případě, pokud je vzdálenost zvětšena na 12 metrů.

V tomto případě by trubky měly být umístěny v přímém směru bez ohybů a otáčení pod předpětí směrem k septiku. Úroveň sklonu by měla být přijatelná a měla by být nejméně 1 cm na 1 metr potrubí.

V takovéto studně se vypouštěná voda vypustí odtokem do země a zbývající částice rozloženého odpadu musí být vyčerpány pomocí vakuového vozíku.

Kanalizační zařízení na pozemku s problematickým reliéfem

S nárůstem průměru trubek až na 200-450 mm lze vzdálenost mezi kanalizačními jímkami zvýšit na 50 metrů

Podle pravidel SNIP musí být instalace kanálu složité konfigurace provedena podle následujících pravidel:

 • Při použití trubek o průměru 100 mm by vzdálenost od studny k jamce měla být 15 metrů.
 • Maximální vzdálenost mezi šachtovými kanály je regulována v závislosti na průměru potrubí (při stavu přímého kolektoru). Takže u trubek d = 150 mm může být vzdálenost mezi jamkami 35 metrů. Tento segment je považován za optimální pro efektivní provoz kolektoru a jeho údržbu.
 • S nárůstem průměru trubek až na 200-450 mm lze vzdálenost mezi kanalizačními jímkami zvýšit až na 50 metrů.
 • Pokud dojde k uspořádání komplexního sběrače hmoty, pak podle pravidel SNIP může být vzdálenost mezi pozorovacími jamkami zvýšena na 75 metrů.

Důležité: Parametry popsané v SNIP platí pouze pro kolektory umístěné na přímce. Kromě toho by měl být nárůst průměru potrubí v soukromém úseku proveden pouze tehdy, když absolutně všechny odtoky protékají kolektor - bouře, domácnost, země atd.

Kanalizace s kapkami a otáčkami

Počet otáček vrtů závisí na počtu kolejí kolektoru v pravém úhlu

Pokud má kanalizace složitou konfiguraci a mnoho otáček, pak v místech kolen je nutné instalovat inspekční rotační jamky. Vzhledem k tomu, že tato místa představují rizikovou zónu pro efektivní provoz odpadních vod, přístup k nim by měl být celoročně.

Podle SNIP není vzdálenost mezi rotačními jamkami regulována. Počet otáček vrtů závisí na počtu kolejí kolektoru v pravém úhlu.

Pokud mluvíme o komplexní úlevě od areálu, který se nachází pod velkým svahem, je podle SNIP nutné instalovat diferenciální studny, což by bylo nutné. Díky takovým zásobníkům bude snížena rychlost odpadních vod, což znamená, že celá kanalizace bude chráněna před sedimentací splaškových kalů, které se mohou pohybovat velkou rychlostí pod velkým sklonem. To by nemělo být povoleno, aby nedošlo k zablokování nádrže.

Podle SNIP při instalaci kapiček musí být splněny následující požadavky:

 • Celková výška v případě jednoho diferenciálu nesmí být větší než tři metry;
 • Je-li pokles minimální a jeho výška nepřesahuje 0,5 metru a při použití potrubí, jehož d je 600 mm, mohou být diferenční nádoby nahrazeny inspekčními nádržemi, ale s podmínkou odtoku. Je však známo, že při zřizování kanalizace na soukromém pozemku se používají hlavně trubky o průměru 100 mm, takže nelze zabránit instalaci diferenciální nádrže.

Důležité je, že pokud je obtížné samostatně vytvořit plán rozvržení sběrače odpadních vod s přihlédnutím ke všem pravidlům, může být lepší pozvat specialisty, kteří budou sestavit správný plán instalace potrubí.

Vzdálenost mezi kanalizací a budovou: regulační požadavky

Při plánování výstavby venkovních odpadních vod by měly být splněny požadavky stanovené stavebními předpisy. Zvláště musí být zachována správná vzdálenost od budovy k kanálu. Potřebné informace lze hledat velmi dlouho, vzhledem k objemu regulační dokumentace a obtížnosti čtení pro průměrnou osobu. Chcete-li zjednodušit vyhledávání a ušetřit čas, jsou uvedeny pouze údaje, na které byste se měli spolehnout při výběru místa pro umístění odpadních vod na soukromém pozemku.

Obsah

Volba optimální polohy závisí nejen na povaze vnitřních konstrukcí, ale také na druhu kanalizace. Zvláště důležité je správné umístění zařízení určených k čištění odpadních vod, které lze rozdělit na akumulační (s uzavřeným dnem) a filtraci (bez dna).

Pozice kanalizačních zařízení na místě je regulována SNiP

Minimální vzdálenost od domu až po kanalizační studna akumulačního typu je 3 m. To je nezbytná vzdálenost, při které nebude konstrukce čističky odpadních vod mít ničivý dopad na zakládání budovy. Maximální vzdálenost k první jamce by neměla přesáhnout 12 m. Vzdálenější umístění může vést k častým blokádám a komplikuje údržbu potrubí.

Při výběru místa pro umístění čistírny odpadních vod je také třeba zvážit její objem. Pokud kapacita nepřesahuje 1 m³, může být objekt umístěn v minimální možné vzdálenosti od domu. S rostoucím objemem je žádoucí poměrně zvyšovat vzdálenost.

Umístění kumulativních septiků vzhledem k obytné budově

Pokud jde o vozovku a sousední plot, v tomto případě jsou uloženy stejné požadavky jako u obytné budovy - vzdálenost nejméně 3 m. Ale umístění v přízemí nemá tak přísná kritéria. Hlavní věc je udržovat vzdálenost 1 m.

Pokud v čistírně není těsné dno, to znamená, že odtoky po předběžné filtraci jsou vypouštěny do země, pak vzdálenost mezi kanálem a budovou by měla být zvýšena na 10-12 m. Takové uspořádání nedovolí provokovat zničení základů ze zvýšené vlhkosti půdy.

V případě čištění komunálních odpadních vod je třeba kromě ochrany základů budov dodržovat hygienické normy. Aby se zabránilo kontaminaci zdroje pitné vody, filtrační vrstva se nachází 50 m od ní. K nejbližší nádrži je minimální vzdálenost 30 m.

Rozložení místa ukládání odpadních vod do půdy

Kromě skladovacích a filtračních struktur existují další typy studní, které se používají k instalaci a údržbě venkovních odpadních vod. Mezi ně patří:

Vzhledem k tomu, že tato zařízení nejsou určena k akumulaci odpadních vod, nepředstavují nebezpečí pro základy budov a přírodních objektů. V takovém případě musí být tyto konstrukce správně umístěny vůči sobě.

Takové struktury jsou určeny pro audit a údržbu odpadních vod. Používají se v komplexních vnějších sítích s velkou délkou potrubí. Podle SNiP závisí vzdálenost mezi šachtami pozorovacího kanálu od velikosti potrubí. Existují následující standardy:

 • Ø110 mm - 15 m;
 • Ø 150 - 35 m;
 • Ø200-450 mm - 50 m;
 • Ø500-600 mm - 75 m.

V domácnostech se zřídka používají trubky o průměru větším než 150 mm. Typicky je pro uspořádání vnějšího kanálu dostatečný průměr 100-110 mm. Proto je v tomto případě nutné instalovat pozorovací strukturu každých 15 m. Přestože pro přímé úseky je dovoleno interval prodloužit o několik metrů.

Umístění zobrazovacích bodů

Rotační zařízení mají stejnou funkci jako prohlížení. Vzdálenost mezi nimi není regulována, protože se nacházejí v přísně označených místech - na ohybu potrubí, jehož úhel přesahuje 45 °. Tyto body jsou nejvíce náchylné k zablokování, a proto je na těchto místech nutné mít přístup k provádění opatření k čištění.

Vzdálenost mezi vrty pro obytné a bouřkové kanály závisí na návrhu sítě. Nicméně pokud je mezi zákrutami dlouhá přímka, na tuto mezeru je dodatečně nainstalováno hledisko.

Velké ohyby potrubí musí být vybaveny rotujícími konstrukcemi.

Pokud je potřeba instalovat kanalizační síť na svahu, používají se diferenciální struktury. Tyto jamky jsou navrženy tak, aby normalizovaly průtok kapaliny, protože příliš intenzivní pohyb výtoku může vést k zablokování.

Vzdálenost mezi těmito konstrukcemi závisí na specifické povaze reliéfu a je individuální pro každou lokalitu. Měla by brát v úvahu některé technické detaily:

 • výška diferenciálu by neměla být větší než 3 m;
 • ke snížení průtoku lze dodatečně instalovat zhášecí oddělení;
 • pokud je pokles menší než 0,5 m a průměr potrubí je 600 mm, je povoleno výměnu kapky průhledovou konstrukcí s odtokem.

Schéma instalace odpadních vod na svahu

Pokud dodržujete správné vzdálenosti mezi kanalizačními jímkami a jinými objekty podle konstrukčních předpisů, nebudete mít žádné problémy s dohlížejícími orgány nebo se sousedy. Současně se plánuje složitější systém s odborníky, aby se předešlo technickým chybám a nesrovnalostem, které mohou vést k nepříjemným následkům.