Kolik betonových základů suší

Po dlouhé, drsné zimě začíná aktivní stavba. Bohužel stavba není podnik, jehož délka může být plánována až na den a hodinu. Je nutné vyčkat určitou dobu mezi tím, co dělá nějakou práci, a kromě toho se může stát něco neočekávaného. Důležitým bodem je, jak moc sušení zakrývá a jak rychle můžete pokračovat v práci po jeho vytvoření.

Beton - základový materiál

Hlavním materiálem při výrobě základů je beton / železobeton. Dokonce i v případě, že má být základna prefabrikovaná (například z pěnových bloků nebo betonových základových bloků), beton se používá k vytvoření základového polštáře a obrněného pásu podél horní části konstrukce.

Obecné informace

Beton je materiál s krátkodobou zpracovatelností. Používá se téměř na všech staveništích, od výstavby mostů, přehrad, vícepodlažních budov a nákupních center až po soukromé domy a hospodářské budovy na zahradním pozemku. Samozřejmě existuje mnoho druhů betonu, z nichž každá je charakterizována určitými vlastnostmi, které splňují požadavky na provoz budovy. V důsledku toho je složení betonu pro různé typy také odlišné. Základem betonu jsou však složky, které jsou tradičně zahrnuty do jejího složení:

 1. Pletení - různé značky cementu s odlišným chemickým složením. Díky různému složení jsou dosaženy speciální vlastnosti betonu (rychlost vytvrzování, výkon) pro různé provozní podmínky.
 2. Plniva - slouží k vytvoření rámce, zabraňuje prasklinám v betonu. Jsou rozděleny na velké a malé. Velký agregát - drcený kámen, oblázky, expandovaná hlína nebo struska. Jako jemný je obvykle používán křemenný písek.
 3. Voda pro přípravu směsi.

V případě potřeby se přidávají různé chemické činidla a změkčovadla, které v určité situaci poskytují potřebné vlastnosti (odolnost proti mrazu, zrychlení / zpomalení kalení, hospodárnost).

Je extrémně nežádoucí používat vodu z neznámých zdrojů, z průmyslových odpadních vod, jakož iz mořských, solných a mokřadních zdrojů.

Na výstavbě malých budov (garáž, vana, letní kuchyně) je povolen vznik betonu, který jste vyrobili sami. Pokud se do monumentálních budov, například do domu o rozloze 100 metrů čtverečních, nalévá monolitický pásový základ, potřebujete (přinejmenším s výhodou) dodávku hotového materiálu z podniku, který vyrábí hotový beton. V tomto případě bude základ pro dům opravdu spolehlivou podporu.

Naplnění páskové základny ze směšovače

Proces sušení

Pro řádné provádění betonování není nutné plně znát všechny chemické a fyzikální procesy. Stačí si uvědomit, že zmrazení betonu lze rozdělit do dvou fází:

 • nastavení vlhké hmoty rychle ztrácí plasticitu, takže všechny práce na dopravě, nalévání, vyrovnávání a zhutnění řešení by měly být prováděny okamžitě, vše musí být předem připraveno (místo pro práci, přístupové cesty apod.);
 • konečné vytvrzení - materiál získává pevnost, stává se "plnohodnotným stavebním kamenem", v prvních 3 dnech získá 30% sílu, 2 týdny - 70%, 4 - 100%, ovšem mohou ovlivnit různé faktory (teplota, vlhkost).

K betonu získané síly návrhu musí stát. Současně by měla poskytovat řádnou péči.

Beton, jako stavební materiál, dokonce vyrobený z vysoce kvalitních komponent, se stává k ničemu, pokud není opatřen správnou péčí. Pokud se budete držet pouze času, během kterého musí nadace stát, nemusí to stačit. Beton musí být chráněn.

Péče o beton by mělo začít bezprostředně po dokončení zhutnění betonové směsi. Doba péče závisí do značné míry na typu cementu použitém ve směsi, jakož i na velikosti a tvaru betonové konstrukce.

Péče o beton je řada činností, jejichž účelem je udržovat proces vytvrzování cementu v betonu, získávat požadované vlastnosti, tj. Odolnost vůči vlivům prostředí během provozu. Zpravidla se jedná o mechanické vlastnosti, odolnost proti mrazu a odolnost vůči agresivním chemikáliím. Správnou péčí je kontrola teploty a pohybu vlhkosti z betonu i v něm. Vhodná péče je:

 • zajištění optimálních podmínek, za kterých může beton zůstat stát (zajištění dostatečné vlhkosti pro procesy hydratace cementu a teplotní rozsah pro správné zrání betonu);
 • ochrana před škodlivými účinky slunečního světla, větru a srážek, stejně jako vibrace, rázy nebo jiné mechanické účinky;
 • omezení tepelného namáhání způsobeného teplotním rozdílem mezi povrchem a vnitřkem betonového prvku (konstrukce) - napětí může vést k praskání, což snižuje pevnost.

Optimální vlhkost, při níž beton dosahuje maximální pevnosti, je téměř 100%, teplotní rozsah prostředí je 18-20 ° C.

Čím delší zůstává vlhkost v betonu, tím lépe pro všechny její vlastnosti. Při nízkých teplotách se začne napařovat 24 hodin po betonáži. Při zahřátí se tento postup začíná po 12 hodinách. Zavlažování by mělo probíhat každé 4 hodiny a 1 v noci.

Zavlažování základů je velmi důležité

Můžete také chránit beton PVC fólií - tím ho ochrání před ztrátou vlhkosti a pokud dojde k dešti, z jeho přebytku. Přibližně zalévání pokračovalo 3 až 14 dní. To zpravidla závisí na druhu cementu a konstrukčních vlastnostech betonového prvku.

Podklad by měl rovnoměrně vyschnout, a proto, pokud je bednění demontováno brzy, měla by se pokračovat v zavlažování a hojně se zalévat exponované plochy.

Kdy mohu pokračovat v práci?

Kolik by mělo být základem domu po nalití? Téměř každý "specialist" má odpověď na tuto otázku, a to je pozoruhodné, že každý má svůj vlastní. Nikdo nepochybuje o tom, že by se po výrobě mělo zachovat jakýkoli základ, ale existuje mnoho názorů na dobu trvání tohoto procesu. Tradičně se předpokládá, že nadace trvá rok a půl, aby stanovila potřebné vlastnosti.

To je také věřil, že zdi mohou být zahájeny dokončením zavlažování. Někdy se doporučuje na podzim nalít základy a motivovat je skutečností, že nadace neohrozí nebezpečné (mráz, silné dešťové srážky, sezónní kolísání půdy). Pravděpodobně mají všechna tato stanoviska právo existovat, protože zpravidla jsou potvrzena zkušenostmi.

V tomto videu se zajímavě mluvilo o době, kdy musí nadace stát:

Kolik by měla nadace stát po odlití před budováním domu

Rozhodnutí o tom, kolik má být nadace po nalití, by mělo být provedeno s ohledem na řadu faktorů. Determinanty jsou strukturální konstrukce základny budovy, konstrukční prvky budovy a doba potřebná k úplnému zrání betonu. Je třeba si uvědomit, že nedodržení doby, během které musí základová struktura stát před budováním domu, může vést k částečné nebo úplné devalvaci ložiskových vlastností předpokládané v projektu.

Betonářská kariéra

Je upravena pravidla výstavby SP 70.13330.2012, ve které je aktualizován text SNiP 3.03.01-87, aby byl beton udržován s prováděním opatření pro jeho péči před odizolováním. Údaje o tom, kolik by mělo být položeno v bednění, které tvoří obrysy nadace, je konkrétně uvedeno v odstavci 5.4.1 Pravidel.

Všechny povrchy musí být spolehlivě chráněny před možným odpařováním vody obsažené v roztoku. Také by měl chránit čerstvý beton před srážením povrchu. Tyto činnosti by měly být prováděny před zahájením výstavby po celé období, dokud nebude zajištěno vytvrzení nejméně 70% pasu.

Po stripování je nutné vytvořit podmínky pro udržení teploty a vlhkosti v hodnotách, které optimálně odpovídají zvýšení pevnosti betonové konstrukce. Pravidla nejsou povolená procházet se na povrchu betonových konstrukcí, dokud beton nedosáhne pevnosti 2,5 MPa. Není možné instalovat stropní bednění, provádět zdiva, stavět dřevěné stěny a provádět další stavební nebo pomocné práce.

Pevnost s betonem

Betonová směs vysuší a získá potřebné a dostatečné hodnoty pevnosti v procesu procházení dvou po sobě následujících vzájemně propojených etap:

 1. Stage záchvatu. Předběžné nastavení betonového roztoku v bednění v létě při okolní teplotě kolem 20 ° C probíhá během dne. V chladných sezónních obdobích je nutné použít dostupné prostředky vytápění a použít tepelně izolační konstrukce. Je třeba mít na paměti, že procesy nastavení se začínají vyskytovat již během prvních dvou hodin od okamžiku míchání betonové směsi s vodou. To je důvod, proč by měl být mixování směsi a kladení betonu v bednění co nejblíže k sobě v časových intervalech.
 2. Kalení betonu. Sada pevnosti betonu se vyskytuje v procesu hydratace - vytváření molekulárních vazeb vodních částic se složkami směsných látek. Hydratace probíhá v úzkém rozsahu teploty a vlhkosti, která by měla být opatřena opatřeními pro péči o beton. Význam pečlivé kontroly průběhu fyzikálně chemického procesu ve hmotě železobetonové konstrukce je vysvětlen úplnou závislostí na kvalitě konstrukce.

Je přirozené předpokládat, že doba, během které musí být nadace chráněna, je přímo spojena se silovým ziskem betonu, který tvoří jeho základ. Komoditní betonové třídy M - 200 a M - 300, které jsou vyráběny na bázi portlandského cementu M - 400 a M - 500, získávají 70% potřebné síly pro stavbu a standardizovaný joint venture 70.13330.2012 28 dní při průměrné denní teplotě 20 ° C Změna průměrné denní teploty nevyhnutelně vede k dalším ukazatelům pevnosti. Závislost získané síly je jasně viditelná z tabulky:

Závislost doby udržování základny na svém typu

Inspirace, že připravená základna po sadu standardizované pevnosti jejích betonových komponentů by měla stát rok nebo zimu, jsou naprosto nesourodé. Obvyklá mylná představu o potřebě odolat konstrukci před koncem probíhajících sedimentárních smršťovacích procesů vznikla v důsledku nahrazení koncepcí. Plně postavená budova musí být udržována před dokončením. To je vysvětleno pouhým příkladem existujících odrůd strukturní struktury nadací.

Video o tom, jak urychlit kalení betonu

Základní pilíře

Pilířové základy jsou řada jednotlivých pilířů, u kterých se používá cihel nebo zdiva, často jsou základové pilíře zhotoveny z betonu nebo železobetonu. Aby byly základové prvky dodatečné stability, staví se grilla - zpevněná betonová páska spojující hlavové sloupky.

Tento typ základů je označován jako lehké odrůdy, a proto základ, který není zatížen hmotností budovy, podléhá zvýšené pohyblivosti při půdních pohybech s heterogenní morfologií a může být snadno deformován v důsledku mrazu. Podle definice nelze zakládat sloupcovou strukturu a montáž stěn musí začít bezprostředně po dokončení nastavení zdiva nebo vytvrzení betonu.

Typy pásky typu

Pásové železobetonové základy mohou být vybaveny dvěma typy:

 • mělké hloubkové základy jsou vybaveny pro stavbu lehkých budov a jejich spodní základny na horizontech země nad úrovní mrazu;
 • hluboce zakopané možnosti zahrnují konstrukci sypkých konstrukcí s velkými závažími na nich, hloubka jejich základny přesahuje hloubku zamrznutí půdy.

Ribbon jemně hlubší základ je pod tlakem, napětím a silou podobnou účinkům na sloupové varianty s grillagem. V případě, že se takový podklad nechá stát během období, kdy dochází k aktivnímu otoku půdy pod vlivem mrznutí a rozmrazování zemní vlhkosti, je velmi pravděpodobné její deformace.

Základy hlubokého lůžka jsou založeny na hustých obzorech s jejich podrážkou, nepodléhají vlivu posunů půdy. Postupy smršťování v betonové hmotě jsou po dosažení standardní pevnosti dokončeny a návrh konstrukce pod vlastním zatížením bez ohledu na hmotnost budovy je zcela vyrovnán pomocí dilatačních spár.

Deskové druhy

Monolitické základy jsou prostě počítány a usazovány, poskytují základy pro stavbu stavby s dostatečnými pevnostními charakteristikami. Rovnoměrné rozložení zatížení na půdní základnu díky velké ploše ložiska způsobuje minimální hodnotu specifického tlaku na půdu. Správně připravená písková nebo pískově drcená polštář pod základovou deskou pomáhá zabránit jejímu významnému sedimentárnímu pohybu.

Udržitelnost budovy, která je postavena na základové desce, závisí přímo na tom, jak důkladně byly provedeny výkopové práce. Doba, po kterou monolitický podklad stojí, je určena opět pouze po dobu potřebnou k tomu, aby beton vybudoval pevnost.

Pilířové základy

Nadace základů budov na chůdách s jakoukoliv technologií pro jejich uspořádání zajišťuje přenos zátěže do hlubokých, často domorodých, horizontů půd a hornin. Tento typ základové konstrukce zcela eliminuje možnost deformace budovy bez ohledu na to, kolik času je přiděleno pro jejich stavbu po instalaci.

Stanovení doby, jak dlouho má být základna po nalití, by měla korelovat s časovou periodou, po kterou beton připravený na beton získá sílu normalizovanou SP 70.13330.2012. Dodatečné skladování se nedoporučuje a v případě použití sloupkových konstrukcí a pásových základů mělkých usazenin je dokonce kontraindikováno.

Kolik by mělo být pásové základy

V srdci každé stavby nebo budovy je základem. Vytvoří celkovou zátěž objektu a poté se přemístí na zem. Stupeň pevnosti základny určuje pevnost celé struktury. Nejčastěji používané pásové základy. Nicméně po jeho výstavbě se mnoho lidí, kteří nemají zkušenosti se stavbou, dostane legitimní otázka: "Jak dlouho musí nadace stát před tím, než se na jejích základech mohou postavit stěny?" Měli byste tuto otázku důkladně pochopit, protože se zde nemůžete mýlit.

Vlastnosti základové pásky

Založení nadace - velmi časově náročná fáze stavebních prací. Základy pásů jsou umístěny pod každou vnější stěnou budovy ve formě nepřetržité pásky, stejně jako pod vnitřními stěnami ložiska a představuje podle hloubky uložení vysokou nebo ne příliš vysokou polovinu stěny. Možnost pásky je nejoblíbenější mezi ostatními typy základny.
V závislosti na způsobu montáže a použitých materiálech může být základ pásů modulární a monolitický:

 • Monolitická nadace je postavena přímo na pozemku stavby a může být dvou typů, v závislosti na vnímané závažnosti struktury - mělké a hluboké. Půdní monolitický základ se používá při konstrukci lehkých staveb na hliněných půdách. Prohloubený monolitický základ je postaven v případě výstavby těžkých budov a budov, ve kterých je podzemní garáž nebo jiné podzemní prostory na nestabilních půdách.
 • Nadace prefabrikovaných pásů je tvořena bloky na bázi železobetonu, které jsou vyráběny ve výrobním závodě, přiváděny na stavbu pomocí speciálního zařízení a jsou instalovány na staveništi v příkopu pomocí jeřábu. Síla prefabrikovaných základů tohoto typu je nižší než monolitická.

Nadace je postaven. Stavební zdi?

S největší pravděpodobností ti, kteří začali stavět dům, vědí nebo slyšeli, že hned po položení základů by člověk měl pozastavit, než bude pokračovat v budování. Ale ne každý rozumí, proč potřebujete bránit nadace.

Podle konstrukčních standardů musí být chráněn jakýkoli základ, než bude nadále budovat stavbu na svém základě (s výjimkou pilového šroubu). To je nezbytné, aby byl beton úplně vyschnut, takže konstrukce nepoklesne dále, nevytříská se například do stěny. Jedním slovem to nebylo deformováno.

Proč se to může stát? Příčiny nejrůznějších vad jsou velmi rozmanité:

 • Nesprávná hloubka výkopu pro kladení základů;
 • nízká kvalita připravené betonové směsi;
 • vysoká půdní vlhkost, kde byl položen základ;
 • sezónu roku a teploty vzduchu při kladení základů a dalších důvodů.

Řešeno: Nadace musí stát

Takže bylo rozhodnuto bránit postavený základ, aby se zabránilo problémům s případnou následnou deformací budovy. Ale otázka načasování se opět zvětšuje, výstavba zde v Rusku je krátká. Takže kolik je třeba bránit nadace?

A zde je spousta názorů a nejrůznější, někdy i protichůdné. Zjistíme to.

 1. Tradičně se má za to, že konstruovaná základna musí stát alespoň jeden rok, aby beton získal potřebnou sílu. I když je známo, že proces posilování betonu trvá desítky let.
 2. Existuje názor, že je přípustné pokračovat ve stavbě jeden týden po založení nadace, že tento čas postačuje k úplnému vyléčení betonu. Chtěli bychom však ochránit příznivce tohoto konceptu ve stavebnictví, protože v našich náročných klimatických podmínkách není možné vzít v úvahu sezónní výkyvy v půdě, které mohou vést k úpadku struktury po zimě a více trhlinám, a to jak na samotě, tak na stěnách. Samozřejmě, s takovým vývojem událostí bude práce na jaře muset začít od nulového cyklu.
 3. Někteří stavitelé mají také názor, že na "dobré půdě" postačí po dobu 3 až 5 měsíců, než se stavba nadace usadí. Zdá se, že pro to, aby se zabránilo riziku, je ještě důležité dát předběžné geologické studie.
 4. Jiní odborníci na stavbu navrhnou, že budou položeny základy v předvečer zimy, které podle svých předpokladů poskytnou beton s testem plné síly pomocí mrazu, sněžení a sezónního pohybu půdy. Možná je to dobrý nápad, ale na jaře by měl být zpevněn základ a pak by měly být zdi postaveny.

Existuje mnoho názorů, ale je na vás, abyste se rozhodli, který z nich je optimální a nejlépe ve vašem případě.

Několik obecných tipů

Chcete-li rozhodnout, kolik by měla být v konkrétním případě brána základna pásu, je užitečné seznámit se s některými doporučeními, které vám pomohou lépe se orientovat v tomto problému. Již ve fázi přípravných prací a položení základů budoucnosti budovy je nutné přísně dodržovat regulační doporučení. Například před tím, než provedete výplň, ujistěte se, že polštář písku je pečlivě ucpaný a samotné stavební práce se provádějí v několika etapách, tím se zlepší kvalita základů a sníží se pravděpodobnost jejich deformace.

Pokud je budova postavena ve 2-3 podlažích, pak podle standardu je doba úplného kalení betonu 46 dní. Pro naprostou jistotu, když pracujete v podzimně-zimním období nebo kvůli nedostatečné kvalitě betonu nebo cementu, může trvání vytvrzování prodloužit na 60 dní.

Při stavbě prvního patra je práce pozastavena po dobu 7-10 dní, což umožňuje nadaci přizpůsobit se zatížení. Při náhlé vzplanutí trhliny je situace v této fázi mnohem snadněji vyřešena tím, že předchází vzniku jejích následků, a to po dokončení práce.

Často je možné vidět, jak se podklad položí na podzim, vedený myšlenkou, že na konci zimních mrazů bude tání sněhu a tavné vody přesně určeno, jak dobře bylo položeno. Samozřejmě, to je rozumné. Existují však také námitky: zaprvé, tato technika vyžaduje značný časový interval; za druhé, podzimní počasí a jarní rozmrazení sněhu mohou povlakovit základy pásu vodou, což je nežádoucí.

Proto při použití této konstrukční techniky v pádu podél suterénu v kruhu, a to jak zvenku, tak zevnitř, je vykopávána drenážní příkop pro dešťovou a tavnou vodu. Kromě toho je nutné kopat v určité vzdálenosti od základny suterénu, aby chránil nejenom to, ale i přilehlou půdu. To zabrání pohybu půdy pod základem a její deformaci.

Jaké chybné výpočty umožňují nejčastěji při zakládání pásů

Nesprávné výpočty provedené během výstavby základových pásů vedou ke špatné kvalitě konstrukce. A proto se snažíme nepovolit následující:

 1. neúplné zvážení kvality půdy: stupeň jejích antinodes a poklesu, blízkost podzemních vod k povrchu a hloubka zamrznutí půdy v zimě, to povede k praskání nadace;
 2. používání materiálů nízké kvality za účelem zachování;
 3. porušení technologie betonové směsi;
 4. aplikace v práci nekvalitních základních bloků;
 5. použití výztuže nedostatečné tloušťky při výrobě základového rámu;
 6. špatná kvalita práce, například:
 • v důsledku nesprávného odstranění osy, úhly neodpovídají velikosti 90 stupňů, často to vede ke zkroucení celé struktury;
 • zákopy vykopané do správné hloubky;
 • tloušťka polštáře v příkopu není udržována;
 • nedojde k dodržení integrity vodotěsného materiálu pod betonem, což vede k mokré půdě a poškození její stability;
 • nerespektování technologických momentů v průběhu práce v podzimním a zimním období: při vytvrzování betonu nebyly pozorovány optimální teplotní podmínky, což snižovalo jeho pevnost;
 • doba trvání nastavené kapacity navrhovaného betonu nebyla zachována, konstrukce bednění byla brzy odstraněna;
 • během zasypání je poškozena celistvost hydroizolačního materiálu, měly by být tyto práce prováděny zvlášť pečlivě, udržováním nepropustného hydroizolačního materiálu.

Všechny výše uvedené chyby snižují kvalitu a pevnost stavěného podkladu a v důsledku toho snižují životnost konstrukce.

Kolik by měla mít malá základová páska?

Stripová základna: smršťování betonu a sedimentu

Vlastnosti a vlastnosti podkladového pásu

Základem pásu je základna domu ve formě pásky, která je umístěna zcela pod všemi vnějšími stěnami a pod některými vnitřními můstky (pro velké stavební velikosti).

Základ spolehlivého základového pásu musí spočívat na vrstvě zeminy, kde je teplota půdy vždy vyšší než 0 ° C.

Podklad pruhu může být z cementové směsi a jemného drceného kamene nebo ze sutinného kamene, naplněného hotovou cementovou maltou.

Materiál základového pásu je beton a výztuž. Železný rám ze svařovaných kusů kovové výztuže je určen k použití jako nosná kostra, která posiluje betonovou část základny, která rozděluje nerovnoměrné zatížení přes celý základní pásmo. Podkladová vrstva nepotřebuje takový rám. Páska z jemného štěrku a betonu, určená pro masivní konstrukci, musí být zesílena vyztužením. Jak dlouho by měl nadace zůstat po odlévání, je otázka, kterou si mnozí vlastníci ptají při stavbě vlastního venkovského domu. Kolik by se měla základová lišta postavit, aby vydržala hmotnost konstrukce a zabránila vzniku trhlin po konstrukci konstrukce?

Požadavek základové pásky

Schéma instalace páskového pásku.

Hlavním požadavkem na konstrukci a materiály založení budovy je zajištění pevnosti a trvanlivosti. Nadace má stěnu, stěny, střechu, podlahy, podlahy, nábytek, vytápění a instalatérství. Hloubka základů by měla zabránit otoku domu během zimního zmrazování půdy. Za tímto účelem je základ pevného podkladu podepřen na nemrznoucí vrstvě zeminy v hloubce, kde zem zůstává teplá (nad 0 ° C). Mražené půdy se mohou zvětšovat, vzrůst v zimě a na podzim v létě. Dům stojí bez zvedání a spouštění s řádně zkonstruovaným základem. Podklad pruhu, nesený nezamrznou vrstvou půdy, zajistí dlouhou životnost vaší budovy. Je možné smršťování základů ve formě pásky po jeho konstrukci a za jakých podmínek má proces smrštění maximální účinek na základový pás? Jak můžete předejít nebo snížit dopad smršťovacích procesů?

Betonové smrštění a sediment

Smršťování - proces snižování velikosti stavebního materiálu v procesu jeho vytvrzování, sušení. Stává se zřejmý nějaký čas po dokončení stavby. Během kalení dochází ke smršťování betonu, podle stavebních norem je velikost smršťování v betonu 1% hmotnosti za mokra.

Návrh - proces snižování zeminy po jejím kopání. Vyskytuje se nějakou dobu, zesiluje se po dešti a mokré.

Oba tyto procesy doprovázejí stavbu.

V závislosti na množství smrštění a srážení mohou být kompenzovány uvnitř materiálu nebo způsobeny zničení budovy a jejích částí.

Srážení betonu a sedimentu ovlivňuje možný úbytek pásové základny a doba potřebná k usazování.

Mělký základ: vlastnosti a vlastnosti

Upevnění bednění při stavbě základů v jámě a příkopu.

Náklady na náklady na hluboké sedadlo činí asi 30% ceny celého domu. Touha snížit náklady na stavbu vedla k vzniku plynulých pásových konstrukcí, které nedosahují nezmražené půdy ležící na mrznou vrstvu země, která se v zimě zvětšuje a stoupá v létě. Hloubka mělkého podkladu činí 50-70 cm (pro srovnání: hloubka normálního podkladu je 1-1,5 m). Náklady na budovy s mělkým prohloubením představují zhruba 10-15% velikosti investic do budovy. V takové konstrukci je důležité splnit tři podmínky. Za prvé - stěny domu by měly mít relativně malou váhu, to znamená, že nejsou cihly, ale rám, štít, dřevěné. Druhou je, že základy musí být zesíleny, aby se rovnoměrně rozložila zátěž a udržovala se hmotnost budovy bez tvorby velkých a malých trhlin během zimního otoku. Třetí - mělký základ může být uspořádán na špatně stoupajících půdách a nalijte vrstvu písku (30-40 cm) pod ním. Písek má tendenci kondenzovat a absorbovat zimní vzestup zmrzlé půdy.

Smršťovací procesy v mělkém podkladu

Pro mělké dno se proces zmenšování stává důležitou otázkou. Vzhledem k tomu, že taková konstrukce má sama o sobě nižší pevnost, musí nezbytně trvat nějakou dobu, aby se ujistila, že nejsou žádné praskliny. Hlavním časem výskytu stresu smršťování je mráz a chlad. Proto, kdykoli je kladen mělký nadace (na začátku léta, na konci, na začátku podzimu), musí stát na zimu a přežít zima. Na jaře, po zimním smrštění, je možné pokračovat v další výstavbě.

Pro snížení doby, po kterou musí být beton položen, je položena bloková konstrukce, která je vyrobena z hotových výrobních bloků. Jsou položeny pomocí jeřábu a společně upevňují svařovaný spoj výstuže vystupující z bloků a cementový potěr prostoru mezi bloky. Tento design dává mnohem méně smrštění a vyžaduje méně času na usazení. Navíc konstrukce vyztužená výztuží má zvýšenou pevnost a je schopna odolat hmotnosti stěn v důsledku tažení břemen.

Proč je nutné bránit nadaci

Příčiny ničivého smršťování nadace:

 1. Nerovná půda pod hradbami (různá půda pod domem) dává nerovnoměrné sedimenty podzemní vody a tudíž nerovnoměrné zatížení na základně. Například, v úhlu domu, půda klesala silněji než pod středem stěny a objevily se konzolové zatížení. Nadace se ukázala jako paprsek, který z rohu "visí" nad zemí a drží stěnu na sobě. Jak se bude v takovém případě chovat základní materiál? Existují dvě možnosti. Bude odolávat zatížení (s dostatečnou bezpečnostní rezervou) nebo bude mít na základně nebo na stěně vertikální (nakloněnou) trhlinu (zlomení).
 2. Nedostatečná pevnost základny - nesprávně zvolená konstrukce, nevhodný materiál, nesoulad konstrukčního a základového materiálu s hmotností stěn.

Jak je třeba bránit nadace: technologie

První zrání zpevněného betonu trvá 5-7 dní. V tuto chvíli se vysychá a ztuhne. Aby se zabránilo praskání materiálu v létě, když je vršek již suchý a vnitřní vrstvy jsou stále mokré, beton je pokrytý slámou, pilinami, látkou nebo polyethylenem. Sláma, piliny a tkanina se napojují výše. Voda se nalije pod polyethylen před tím, než se položí, a pravidelně, jak se vysouší (několikrát denně), se nalije voda a zvedá okraj polyetylenu. Po dobu 5-7 dnů se beton úplně vytvrzuje. Na podzim může proces vytvrzování betonu v základně trvat až 2 týdny.

Proces získávání primární síly trvá trochu víc času - měsíc. Proto po 7 dnech přestane kalený beton napojen a polyetylen, piliny a tkanina zůstávají na povrchu dalších tří týdnů. Po měsíci se krycí vrstva odstraní. Na základně, prohloubenou na nemrznoucí vrstvu, je možné položit cihly a postavit stěny.

Druhé postavení se vztahuje k mělkým základům, zvláště pokud jsou postaveny na jílovitých půdách, které mají největší tendenci k bobtnání. Po vytvrzení je nadace ponechána sama až do příštího jara. Tak by měl být pro ně mělký základ. Posuny, ke kterým došlo v zimě, jsou v případě potřeby opraveny, provádějí se další výztužné práce, písek se nalévá a narazí na místa s výrazným poklesem půdy.

Co dělat, když ustal základ (zem)?

Pokud byl mělký základ vybudován nesprávně, čas byl podceňován, kolik potřeboval základ, stáhl beton nebo stěna, struktura mohla být opravena. Jak to udělat? Možné možnosti pro takovou rozsáhlou opravu budou záviset na velikosti a počtu trhlin.

Rekonstrukce propadlé základny.

 1. Pro malé slepé trhliny můžete zem posílit nalitím štěrku v místech úpadku vedle trhlin a písku nahoře. Pokud však zničení stěn nebo nadace pokračuje, taková oprava není dostatečná.
 2. Oprava základů: pro tento účel je vykopána zem a základna je prohlubována v místech jejího potopení. V blízkosti šíře trhliny je vykopána jamka o šířce 0,5 ma délce až 1,5 m. Hloubka jámy odpovídá hloubce základny, která se opravuje, s přihlédnutím k velikosti podkladového prohloubení. Vzhledem k tomu, že beton už byl prasklý, doporučuje se vytvořit maximální hluboké podklady pod jeho základem a ještě lépe - prohloubit základ (alespoň v intervalech) na nemrznoucí vrstvu. Prohlubující práce jsou prováděny stejným způsobem jako lití: jsou instalovány bednící desky, jsou položeny sutiny, nalije se drcený kamen, beton je litý.
 3. Opravy stěn (pokud byly již postaveny) se provádí leskem cementovou maltou a omítkou. Současně jsou ve stěnách umístěny indikátory zničení - obdélníkové cementové vložky jsou umístěny na vnějším povrchu zapuštěných trhlin, na kterých je uveden datum opravy. Pokračující destrukce bude patrné především na povrchu těchto obdélníkových vložek - objeví se mikrotrhlinky.
 4. Když se objeví několik trhlin, budova může být zabalena se dvěma pásy kovové kravaty, instalované pod střechou a nad suterénu.
 5. S pokračující destrukcí je konstrukce částečně rozebrána, základ se opravuje a provádí se nové pokládání stěn.

Doba pro udržování základny pásu závisí na jeho hloubce, použitém při nalévání materiálů a na sezónní konstrukční době.

Jak dlouho trvá, než se usadí pásový základ?

Kolik by mělo být po odlití pásové základy, jak dlouho trvá. Betonáž základny by měla být přísně v souladu s technologickými normami a stavebními předpisy. Na první pohled nejsou v procesu žádné potíže. Při nalévání a okamžiku ztuhnutí monolitu vzniká mnoho kritických a zásadních problémů. Nedodržování norem vede k ničivým důsledkům. O tom, kolik by měla základová páska stát, jaký je časový rámec pro demontáž bednění, existují různé názory od různých odborníků, ale přesto existují jasná pravidla, která je třeba dodržovat.

Důsledky předčasného odstranění bednění

Chcete-li pochopit plnost procesu, musíte znát jeho měřítko, stejně jako vypočítat, kolik betonu potřebujete. Pro pokládku pásového podkladu je třeba použít betonové řešení stavu ovesné kaše. Po proniknutí do bednění začne procedura hydratace a vytvrzování. Toto se nazývá stálé období.

Pokud je struktura základny bednění demontována předtím, než cement zachycuje, existuje vysoká pravděpodobnost, že konstrukce se zhroutí, praskliny a uvolnění se vyskytnou. Oslabená struktura nebude schopna odolat nejen hmotnosti třetích stran, ale i vlastní. To je obzvláště nebezpečné, pokud existuje podzemní část kapitálové struktury, sklepa a další místnosti.

Kolik by měl být základ po nalití, není odpověď, protože v každé situaci jsou čísla různá. Průměr je 29 až 30 dnů. Často existují výjimky ve formě 17 - 23 dnů, za obtížných okolností nebo počasí, doba je prodloužena. Většina odborníků obhajuje názor, že by měl vyschnout jeden kalendářní měsíc.

Faktory ovlivňující rychlost sušení:

 • Minimální a maximální teplota okolí;
 • index vlhkosti;
 • frekvence a množství srážek;
 • sezónní sezóně;
 • kvalita půdy;
 • obecná úleva horizontu;
 • rozměry;
 • typ nadace;
 • pevnost betonu podle konstrukčních údajů;
 • kvalitativní složení materiálů pro stavbu;
 • výška podzemních vod;
 • typ technologie budovy;
 • velikost, zatížení, které odpovídají výpočtu.

Někdy se stane, že nadace je brána několik měsíců. Například ho vylije na podzim, nechávají ho na zimu a až na jaře začnou stavět nosné zdi. To se provádí za účelem včasného rozpoznání defektů a trhlin ve struktuře po rozmrazení půdního substrátu. V tomto případě musí být celý monolitický rám pevně zakryt a proniknut vlhkostí. Kolik izolace je zapotřebí, v každém případě se rozhoduje individuálně.

Při výpočtu časování nejčastěji přijímáme nejhorší podmínky pro tuto oblast. Takže akcie po hře budou hrát na našich rukou.

Jak pečovat o beton

Základní pravidla pro odstraňování jsou jasně uvedena ve stavebních pravidlech společného podniku a SNiP. stejná pravidla stanoví, že povrch musí být spolehlivě chráněn před vlhkostí v samotném roztoku. Navíc musíte chránit povrch před pronikáním srážek. Podobný postup by měl být proveden po celou dobu života nadace, ale ne méně než 75% celkové doby, po kterou musí stát.

Po odstranění bednění se nedoporučuje, nebo spíše nesmí chodit, běhat, běhat po povrchu až do úplného zrání. Je nutné nechat základnu stát. V hygienických pravidlech je napsáno, že indikátor pevnosti by měl být 2,5 MPa, ale údaje nejsou vždy zachovány z několika důvodů: kvalita materiálu, teplota, povětrnostní podmínky, vlhkost. Přísně se nedoporučuje stavět pěnové betonové konstrukce.

Sada pevnosti betonu

 • Zachycení: Při venkovní teplotě 20 ° se teplo betonové malty, položené v bednění, zachycuje do 24 hodin. Pokud dochází k odlévání v zimním období, je nutné použít nezbytné prostředky pro vytápění a tepelnou izolaci. První fáze nastavení začíná dvě až tři hodiny po přípravě roztoku. Pokud je plánováno provedení několika etap pro nalévání betonu, měly by být co nejblíže k sobě, aby se zabránilo ztrátě síly;
 • tuhnutí: s rostoucími vnějšími teplotami se proces zrychluje s klesajícími poklesy.

Doba držení nadace a její typ:

 • Stojaté sloupky: vnější vypadá jako řada sloupů, které jsou vyvedeny z cihel nebo kamene, ve vzácných případech se používá beton nebo železobeton. Aby se struktura dostala na pevnou konstrukci, na vrcholu pilířů se vylije betonová lišta - páska, která spojuje všechny pilíře dohromady. Tento typ základů je považován za lehký a nelze jej použít při výstavbě masivních budov. Při nejmenším zatlačení nebo zemětřesení se struktura může zhroutit;
 • Typ pásu: jsou mělké a hluboké základy. Proto se první typ používá při stavbě lehkých budov, druhý pro masivní. Kde je podrážka mnohem hlouběji než hloubka zamrznutí půdy. Tenký typ je podobný sloupcovitému základu a je snadno vystaven deformaci ze strany.

Ponořené základy jsou postaveny na odolných podložích. Teplota a doba tuhnutí přímo ovlivňují pevnost:

 • 0 ° - okamžik nastavení začíná po 7 - 9 hodinách - trvá 17-22 hodin;
 • 20 ° - 2 hodiny - 4 hodiny;
 • 30 ° - jedna hodina - dvě hodiny.
 • typ desky: díky nejvíce rovnoměrnému rozložení tlaku po celé ploše má základ dostatečně pevné vlastnosti. Tlak na podloží je minimální;
 • typ piloty: charakterizovaný přenosem celé hmoty do hlubokých vrstev zeměkoule. Typ základny téměř úplně eliminuje deformace nebo závady bez ohledu na dobu stojící nebo povětrnostní podmínky. Ideální pro základnu pod pěnovými bloky.

Doufáme, že článek odpověděl na otázku, jak dlouho by měl beton uschnout. V souladu s požadavky stavebních pravidel společného podniku 70.13330.2012 může nadměrné vytvrzování betonového bednění také nepříznivě ovlivnit jeho pevnost. Musíte být velmi pozorní a nesmí překročit přípustné časové limity.

Kolik by mělo strčit základy

Kolik by měla mít malá základová páska?

 • Stripová základna: smršťování betonu a sedimentu
  • Vlastnosti a vlastnosti podkladového pásu
  • Požadavek základové pásky
  • Betonové smrštění a sediment
 • Mělký základ: vlastnosti a vlastnosti
  • Smršťovací procesy v mělkém podkladu
  • Proč je nutné bránit nadaci
  • Jak je třeba bránit nadace: technologie
  • Co dělat, když ustal základ (zem)?

Stripová základna: smršťování betonu a sedimentu

Vlastnosti a vlastnosti podkladového pásu

Základem pásu je základna domu ve formě pásky, která je umístěna zcela pod všemi vnějšími stěnami a pod některými vnitřními můstky (pro velké stavební velikosti).

Základ spolehlivého základového pásu musí spočívat na vrstvě zeminy, kde je teplota půdy vždy vyšší než 0 ° C.

Podklad pruhu může být z cementové směsi a jemného drceného kamene nebo ze sutinného kamene, naplněného hotovou cementovou maltou.

Materiál základového pásu je beton a výztuž. Železný rám ze svařovaných kusů kovové výztuže je určen k použití jako nosná kostra, která posiluje betonovou část základny, která rozděluje nerovnoměrné zatížení přes celý základní pásmo. Podkladová vrstva nepotřebuje takový rám. Páska z jemného štěrku a betonu, určená pro masivní konstrukci, musí být zesílena vyztužením. Jak dlouho by měl nadace zůstat po odlévání, je otázka, kterou si mnozí vlastníci ptají při stavbě vlastního venkovského domu. Kolik by se měla základová lišta postavit, aby vydržala hmotnost konstrukce a zabránila vzniku trhlin po konstrukci konstrukce?

Požadavek základové pásky

Schéma instalace páskového pásku.

Hlavním požadavkem na konstrukci a materiály založení budovy je zajištění pevnosti a trvanlivosti. Nadace má stěnu, stěny, střechu, podlahy, podlahy, nábytek, vytápění a instalatérství. Hloubka základů by měla zabránit otoku domu během zimního zmrazování půdy. Za tímto účelem je základ pevného podkladu podepřen na nemrznoucí vrstvě zeminy v hloubce, kde zem zůstává teplá (nad 0 ° C). Mražené půdy se mohou zvětšovat, vzrůst v zimě a na podzim v létě. Dům stojí bez zvedání a spouštění s řádně zkonstruovaným základem. Podklad pruhu, nesený nezamrznou vrstvou půdy, zajistí dlouhou životnost vaší budovy. Je možné smršťování základů ve formě pásky po jeho konstrukci a za jakých podmínek má proces smrštění maximální účinek na základový pás? Jak můžete předejít nebo snížit dopad smršťovacích procesů?

Betonové smrštění a sediment

Smršťování - proces snižování velikosti stavebního materiálu v procesu jeho vytvrzování, sušení. Stává se zřejmý nějaký čas po dokončení stavby. Během kalení dochází ke smršťování betonu, podle stavebních norem je velikost smršťování v betonu 1% hmotnosti za mokra.

Návrh - proces snižování zeminy po jejím kopání. Vyskytuje se nějakou dobu, zesiluje se po dešti a mokré.

Oba tyto procesy doprovázejí stavbu.

V závislosti na množství smrštění a srážení mohou být kompenzovány uvnitř materiálu nebo způsobeny zničení budovy a jejích částí.

Srážení betonu a sedimentu ovlivňuje možný úbytek pásové základny a doba potřebná k usazování.

Mělký základ: vlastnosti a vlastnosti

Upevnění bednění při stavbě základů v jámě a příkopu.

Náklady na náklady na hluboké sedadlo činí asi 30% ceny celého domu. Touha snížit náklady na stavbu vedla k vzniku plynulých pásových konstrukcí, které nedosahují nezmražené půdy ležící na mrznou vrstvu země, která se v zimě zvětšuje a stoupá v létě. Hloubka mělkého podkladu činí 50-70 cm (pro srovnání: hloubka normálního podkladu je 1-1,5 m). Náklady na budovy s mělkým prohloubením představují zhruba 10-15% velikosti investic do budovy. V takové konstrukci je důležité splnit tři podmínky. Za prvé - stěny domu by měly mít relativně malou váhu, to znamená, že nejsou cihly, ale rám, štít, dřevěné. Druhou je, že základy musí být zesíleny, aby se rovnoměrně rozložila zátěž a udržovala se hmotnost budovy bez tvorby velkých a malých trhlin během zimního otoku. Třetí - mělký základ může být uspořádán na špatně stoupajících půdách a nalijte vrstvu písku (30-40 cm) pod ním. Písek má tendenci kondenzovat a absorbovat zimní vzestup zmrzlé půdy.

Smršťovací procesy v mělkém podkladu

Pro mělké dno se proces zmenšování stává důležitou otázkou. Vzhledem k tomu, že taková konstrukce má sama o sobě nižší pevnost, musí nezbytně trvat nějakou dobu, aby se ujistila, že nejsou žádné praskliny. Hlavním časem výskytu stresu smršťování je mráz a chlad. Proto, kdykoli je kladen mělký nadace (na začátku léta, na konci, na začátku podzimu), musí stát na zimu a přežít zima. Na jaře, po zimním smrštění, je možné pokračovat v další výstavbě.

Pro snížení doby, po kterou musí být beton položen, je položena bloková konstrukce, která je vyrobena z hotových výrobních bloků. Jsou položeny pomocí jeřábu a společně upevňují svařovaný spoj výstuže vystupující z bloků a cementový potěr prostoru mezi bloky. Tento design dává mnohem méně smrštění a vyžaduje méně času na usazení. Navíc konstrukce vyztužená výztuží má zvýšenou pevnost a je schopna odolat hmotnosti stěn v důsledku tažení břemen.

Proč je nutné bránit nadaci

Příčiny ničivého smršťování nadace:

 1. Nerovná půda pod hradbami (různá půda pod domem) dává nerovnoměrné sedimenty podzemní vody a tudíž nerovnoměrné zatížení na základně. Například, v úhlu domu, půda klesala silněji než pod středem stěny a objevily se konzolové zatížení. Nadace se ukázala jako paprsek, který z rohu "visí" nad zemí a drží stěnu na sobě. Jak se bude v takovém případě chovat základní materiál? Existují dvě možnosti. Bude odolávat zatížení (s dostatečnou bezpečnostní rezervou) nebo bude mít na základně nebo na stěně vertikální (nakloněnou) trhlinu (zlomení).
 2. Nedostatečná pevnost základny - nesprávně zvolená konstrukce, nevhodný materiál, nesoulad konstrukčního a základového materiálu s hmotností stěn.

Jak je třeba bránit nadace: technologie

První zrání zpevněného betonu trvá 5-7 dní. V tuto chvíli se vysychá a ztuhne. Aby se zabránilo praskání materiálu v létě, když je vršek již suchý a vnitřní vrstvy jsou stále mokré, beton je pokrytý slámou, pilinami, látkou nebo polyethylenem. Sláma, piliny a tkanina se napojují výše. Voda se nalije pod polyethylen před tím, než se položí, a pravidelně, jak se vysouší (několikrát denně), se nalije voda a zvedá okraj polyetylenu. Po dobu 5-7 dnů se beton úplně vytvrzuje. Na podzim může proces vytvrzování betonu v základně trvat až 2 týdny.

Proces získávání primární síly trvá trochu víc času - měsíc. Proto po 7 dnech přestane kalený beton napojen a polyetylen, piliny a tkanina zůstávají na povrchu dalších tří týdnů. Po měsíci se krycí vrstva odstraní. Na základně, prohloubenou na nemrznoucí vrstvu, je možné položit cihly a postavit stěny.

Druhé postavení se vztahuje k mělkým základům, zvláště pokud jsou postaveny na jílovitých půdách, které mají největší tendenci k bobtnání. Po vytvrzení je nadace ponechána sama až do příštího jara. Tak by měl být pro ně mělký základ. Posuny, ke kterým došlo v zimě, jsou v případě potřeby opraveny, provádějí se další výztužné práce, písek se nalévá a narazí na místa s výrazným poklesem půdy.

Co dělat, když ustal základ (zem)?

Pokud byl mělký základ vybudován nesprávně, čas byl podceňován, kolik potřeboval základ, stáhl beton nebo stěna, struktura mohla být opravena. Jak to udělat? Možné možnosti pro takovou rozsáhlou opravu budou záviset na velikosti a počtu trhlin.

Rekonstrukce propadlé základny.

 1. Pro malé slepé trhliny můžete zem posílit nalitím štěrku v místech úpadku vedle trhlin a písku nahoře. Pokud však zničení stěn nebo nadace pokračuje, taková oprava není dostatečná.
 2. Oprava základů: pro tento účel je vykopána zem a základna je prohlubována v místech jejího potopení. V blízkosti šíře trhliny je vykopána jamka o šířce 0,5 ma délce až 1,5 m. Hloubka jámy odpovídá hloubce základny, která se opravuje, s přihlédnutím k velikosti podkladového prohloubení. Vzhledem k tomu, že beton už byl prasklý, doporučuje se vytvořit maximální hluboké podklady pod jeho základem a ještě lépe - prohloubit základ (alespoň v intervalech) na nemrznoucí vrstvu. Prohlubující práce jsou prováděny stejným způsobem jako lití: jsou instalovány bednící desky, jsou položeny sutiny, nalije se drcený kamen, beton je litý.
 3. Opravy stěn (pokud byly již postaveny) se provádí leskem cementovou maltou a omítkou. Současně jsou ve stěnách umístěny indikátory zničení - obdélníkové cementové vložky jsou umístěny na vnějším povrchu zapuštěných trhlin, na kterých je uveden datum opravy. Pokračující destrukce bude patrné především na povrchu těchto obdélníkových vložek - objeví se mikrotrhlinky.
 4. Když se objeví několik trhlin, budova může být zabalena se dvěma pásy kovové kravaty, instalované pod střechou a nad suterénu.
 5. S pokračující destrukcí je konstrukce částečně rozebrána, základ se opravuje a provádí se nové pokládání stěn.

Doba pro udržování základny pásu závisí na jeho hloubce, použitém při nalévání materiálů a na sezónní konstrukční době.