Podrobné pokyny k zakládání pásky zařízení s vlastními rukama

Vynikající volbou pro podpůrnou část obytné budovy bude základna s vlastními rukama, přičemž podrobné pokyny vám pomohou dokončit práci bez chyb. Výsledek práce bude spolehlivým základem, který dokáže odolat dokonce i zděné budově.

Druhy základových pásů

Předtím, než si vytvoříte vlastní pásku na podložce, stojí za to prozkoumat její konstrukční prvky. V závislosti na použité technologii je páska dvou typů:

 • monolitická;
 • národního týmu.
a - monolitické; b - prefab

Monolitická pásová základna bude výhodnější variantou s častou konstrukcí. Kombinovaná technologie je častěji využívána pro masový vývoj. To je způsobeno skutečností, že pro instalaci se používají betonové bloky a prefabrikované železobetonové základní desky. Takové struktury mají v průměru délku 1-2 metrů a váží od pár stovek kilogramů až po pár tun.

Zařízení bezpodmínečně bez záchytných zařízení: věž nebo jeřáb je nemožné. To výrazně zvyšuje náklady na stavbu. Navíc v malém prostoru je problém s umístěním mechanismů.

Plnění páskové základny vám umožní vyhnout se dodatečným nákladům. Tato možnost je racionální při stavbě domu s vlastními rukama. K provedení práce bude stačit pár lidí.

Podle návrhu je páska tří typů:

 • hluboký základový pás;
 • malá hloubka;
 • ne pohřben.

První možnost je vhodná pro výstavbu budov na jakémkoli pozemku. V tomto případě je možné vytvořit podzemní nebo technické podzemí pro veřejné služby. Zařízení malých budov a v případě výskytu nefosilních půd s dobrou pevností (hrubozrnné, střední nebo hrubé písky) je považováno za zařízení s povrchem plynulého typu.

Nevhoupaná páska se používá pouze pro pomocné budovy. Na něm můžete dát altán nebo haly. Správně vybraný typ nadace bude klíčem k úspěchu celé práce.

Materiály

Chcete-li vybrat materiály pro založení pásu, musíte se rozhodnout pro technologii. Při použití prefabrikovaných prvků je nutné zakoupit:

 • betonové bloky značky FBS;
 • betonové desky značky FL;
 • cihla a beton pro uzavírání otvorů;
 • hydroizolační materiály;
 • tepelných izolačních materiálů, je-li to nutné.

Výplňové otvory z cihel nebo betonu se používají, protože je téměř nemožné úplně položit podzemní stěnu typických bloků. Rovněž beton a výztuž budou užitečné pro vytvoření betonového pásového pásu na oříznutí nosné části. Železobetonový prvek je nezbytný pro vázání celé konstrukce do souvislého celku. Umožňuje rovnoměrně přenášet zatížení ze stěn do podkladových částí. Pokud je to nutné, přečtěte si podrobný článek o založení FBS.

Technologie plnění základového pásu předpokládá použití:

 • tekutý beton tříd B15 - B20;
 • armatury: pracovní, svislé, příčné;
 • desky nebo polystyren pro výrobu bednění;
 • hydroizolační materiály;
 • tepelná izolace v případě potřeby.

Před tím, než řádně nasypete základovou lištu pod domem, budete muset také připravit sypký materiál. Použijte písek střední nebo hrubý zlomek, drcený kámen, štěrk nebo písek a štěrk. Takový polštář současně provádí několik funkcí najednou:

 • zarovná základnu pod páskou;
 • provádí funkci drenážní vrstvy;
 • zabraňuje negativním účinkům mrazu.

Klady a zápory

Před provedením konečného rozhodnutí se ponořit do typu uvažovaných konstrukcí stojí za to prozkoumat výhody a nevýhody odrůd základových pásů. Hluboký základový základ má následující výhody:

 • možnost suterénu zařízení;
 • jednoduchost technologie;
 • vysoká spolehlivost;
 • aplikace pro ukládání půdy.

Vestavěný pásový základ má nevýhody:

 • velké objemy zemních prací;
 • vysoké náklady a složitost;
 • potřeba odvodňovacího zařízení;
 • složitost použití při vysokých hladinách podzemních vod.

V některých případech by bylo rozumným řešením instalace mělké základové pásky. Tato možnost má následující výhody:

 • snížené náklady;
 • není třeba velké množství zemních prací;
 • schopnost používat v místě GWL delší než 1,5 m od povrchu země.

Avšak konstrukce základových pásů tohoto typu není ve všech případech k dispozici. Tato železobetonová verze má několik nevýhod:

 • nedoporučuje se pro odkládání půdy (pokud neexistuje jiná možnost, zajišťují spolehlivou hydroizolaci, drenáž, kanalizaci a izolaci);
 • není vhodný pro budovy se suterénem;
 • nelze použít, když je GWL umístěn nad 1,5 m od povrchu.

Pásový základ pro dům: hloubka

Tato otázka by měla být při návrhu struktury nejdůležitější. Základ podloží je podepřen tak, že jeho podrážka je 20-30 cm pod značkou zmrazení. To je jediný způsob, jak chránit budovu před nerovnoměrnými deformacemi při mrazivém zatáčení.

Výška základny pásky závisí na klimatických podmínkách oblasti. Hloubka zamrznutí je určena vzorci. Ale díky zjednodušenému výpočtu rozměrů opěrné části můžete použít hotové stoly vyvinuté pro různé města v zemi.

Hloubka zamrznutí půdy městy

Malá hloubková struktura základového pásu předpokládá jeho založení ve vzdálenosti 70-100 cm od úrovně povrchu. Je důležité si uvědomit, že tato volba má nižší únosnost a není odolná vůči silám mrazu.

Než začnete betonovat pod domem, je třeba pečlivě zvolit hloubku podpěry podešve. Zároveň je řízena nejen pronikání mrazem, ale také GWL. Obecné pravidlo: voda by neměla být blíže než 20 cm od základny budovy.

Základy nízkopodlažních budov obvykle nepotřebují podrobný výpočet. Všechny hodnoty jsou předepsány očima. V tomto případě existuje vysoká pravděpodobnost překročení nákladů. Pokud však existuje příležitost, je lepší se obrátit na specialisty, kteří budou přesně vybírat počátek, šířku a zesílení. Pokud to není možné, použijte minimální hodnoty:

 • výška závisí na zamrznutí půdy;
 • šířka závisí na tom, jak široká je stěna (hodnota pro nadaci není menší, ale pár centimetrů lepší, více);
 • pracovní výztuž o průměru 12 mm;
 • Svorky o průměru 6-8 mm.

Jak to udělat: pokyny krok za krokem

Vytváření pásových základů není tak náročný úkol. Ale budete muset pečlivě prozkoumat všechny nuance a komponenty pro soukromé domy.

Belt Foundation: rozložení zařízení

Nejprve je třeba připravit pásovou základnu. Zobrazuje všechny velikosti. Takovýto výkres umožní nejen snadné vytvoření zapuštěného pásu, ale také předem vypočítat potřebné množství materiálů.

Příklad pracovního výkresu s rozměry

Existuje určitá řada prací, na kterých se nalévá základna pásu, technologie je následující:

 1. příprava a značení lokality;
 2. zemní práce;
 3. montáž bednění a její hydroizolace;
 4. montáž kovového rámu;
 5. naplňte základnu pásky vlastními rukama;
 6. pevnost a údržba betonu;
 7. demoliční práce;
 8. hydroizolace, izolace.

Příprava

Jak vytvořit podložku? - Odpověď: proveďte geologii a výpočet. Také zde budete muset vyčistit území a odstranit odpadky.

Geologické průzkumy provádí odborníci. Ve zjednodušené verzi mohou být vytvořeny nezávisle. V tomto případě jsou štěrbinami odtrženy nebo vrty jsou vrtány do hloubky, která je o 50 cm vyšší než pokládka pásky. Hlavním úkolem v této fázi je určit:

 1. druh půdy v úrovni dna podzemní stěny;
 2. úrovni podzemních vod.

Po zkouškách se nakonec označí výskytem a zároveň označují část v závislosti na pevnostních vlastnostech půdy. Pouze inženýr tuto práci vykoná s vysokou přesností.

Označení pozemku

Pro označování použijte dřevěné rammer a šňůru. Další možností je nakreslit čáry podél země použitím vápenné malty. Jak vyplnit základy domu s vysokou přesností? Je třeba se pokusit ve fázi značení. Před nástupem je třeba připravit schéma základové pásky, které se následně musí dostat do terénu. Provedený výkres je nezbytný, aby byly všechny velikosti v pořádku.

Nejprve označte první roh. Po tomto bodě položte stranu. Lehčí, pokud je tato strana paralelní k plotu nebo k silnici. Dalším krokem je vytvoření pravého úhlu. V této situaci musíte použít metodu egyptského trojúhelníku.

Vázané hadry by měly být umístěny v malé vzdálenosti od vnějších stěn budovy. Tím zabráníte propíchnutí šňůry při vývoji příkopu nebo jámy. Poté, co je připraveno označení pro čtvercový nebo obdélníkový objekt, stojí za to zkontrolovat velikost diagonála. Musí odpovídat. Odchylka až 20 mm je povolena. Obtížné, pokud jde o dům, lze rozdělit na jednoduché tvary.

Pro přípravu základů pro těžké vybavení budete muset položit samostatné základy. Rozpěrný spoj mezi nimi a hlavním páskem je nejméně 10 cm. Tento prostor je po nalití konstrukcí naplněn objemným nehořlavým materiálem.

Výkop

Tato technologie zahrnuje velké množství práce. S největší pravděpodobností je třeba přilákat další vybavení: bagr, sklápěče pro vývoz půdy mimo areál. Rozsah práce závisí na tom, zda budova bude mít sklep:

 • když je k dispozici, vykopněte jámu;
 • v nepřítomnosti příkopu.

Při provádění pozemních prací nezapomínejte na bezpečnost. Šířka výkopu by měla být taková, aby mohla být instalována do bednění. Stěny se vyrábějí s mírným zkreslením. Aby se zabránilo vylučování půdy, vytvořte dočasné podpěry. Nepracujte jen v zákopu. Na povrchu musí vždy být osoba, která pomůže v případě nebezpečí.

Rozměry příkopu nebo výkopu by měly pracovníkům poskytnout neomezený přístup k postrannímu povrchu podzemní stěny. To je nezbytné k tomu, aby v budoucnu došlo k izolaci a hydroizolaci suterénu. Šířka na každé straně pásky se zvyšuje o cca 80 cm.

Pískový polštář

Na dně jámy nebo příkopu položte písek (drcený kámen nebo štěrkovou podložku). Jeho tloušťka je určena v závislosti na pevnosti půdy od 20 do 50 cm. Čím slabší je půda, tím je silnější lůžkovina. Stejné pravidlo platí i pro vrhání.

Pískový polštář - spodní vrstva základny

Polštář by měl být vyrovnán po celé délce. Při pokládce je zpevněný ve vrstvách (tloušťka vrstvy pro zhutnění není větší než 15-20 cm.) Zhutnění může být prováděno vibracemi nebo nalitím vody, metoda odlévání se nedoporučuje používat pro hliněné půdy, protože mají nízký filtrační koeficient.

Na polštář je uspořádán betonový přípravek z chudého betonu B 7.5 a tloušťky 5-10 cm.

Odvodňovací systém

Odvodnění v úrovni podešve pásky se aplikuje nejen na vysoké GWL. Odvodňovací trubky o průměru 110 až 200 mm se pro zařízení používají. Výběr průměru se provádí v závislosti na geologických podmínkách místa. Trubky jsou položeny se sklonem 0,003-0,01.

Odtok je namontován ve vrstvě drtí s velikostí frakce 20-40 mm. Vykonává filtrační funkci a zabraňuje ucpání trubek. Aby se trosek nerozšířil, je zabalen do geotextilie.

Vypouštěcí zařízení při vysokém GWL

Při stavbě odvodňovacího systému je třeba vzít v úvahu několik pravidel:

 • potrubí by mělo být 30 cm nebo více pod značkou suterénu;
 • maximální vzdálenost od vnější hrany domu k odtoku je 1 m.

Výstup systému se provádí na otevřené ploše, v septiku nebo kanále.

Práce na bednách

Bednění pod železobetonovým základem má dva typy:

 1. odnímatelné (z dřevěných desek);
 2. pevné (z expandovaného polystyrenu).

Druhá možnost také provádí funkci tepelné izolace a dodatečné hydroizolace. Bednění je vystaveno přísným označením. Jeho výška je přiřazena o 10 cm vyšší než nadace. Z vnější strany pro podporu stability. V konstrukci mohou být také propojky. První uzel, který se má namontovat, je rohový. V dřevěném bednění je umístěna plastová fólie nebo střešní plst, což zabraňuje proudění cementového mléka.

Horní okraj bednění je umístěn 2-5 cm nad betonovou značkou. To vám umožní bez problémů zhutnění směsi. Nebude splash. Značka výplně je vykreslena na vnitřní ploše bednění značkou.

Instalace instalace

Výztužné klece se skládají ze tří typů jader:

 • podélné pracovníky o průměru 12 mm;
 • horizontální svorky o průměru 6 mm;
 • svislé svorky o průměru 8 mm.

Doporučujeme provést všechna připojení na pletacím drátu. Svařování oslabuje výztuž a nedává vysokou záruku. Dokonce i když jsou podélné délky spojené s svařovacími stroji, v roholech se používá drát. Chcete-li snížit složitost použití pletací pistole.

Upevňovací rám pro umístění vzorku
v pásovém podkladu

Před zakoupením materiálu se doporučuje vypočítat požadovanou délku a hmotnost vyztužení pro každý průměr zvlášť. K dosažené hodnotě je zapotřebí přidávat 5-7% za nezaznamenané výdaje.

Rozteč svorek je předepsán v průměru 20-30 cm. Při vzájemném spojování stěn je rozteč na polovinu. Před provedením práce je třeba pečlivě prostudovat metody zpevnění základů v uzlech. Zbytek pravidel a doporučení si přečtěte článek o zpevnění základových pásů.

Betonové nalévání

Před nalitím podkladu pod podlahou doporučujeme, aby směs byla objednána ve výrobním závodě. To vám umožní pracovat bez přerušení. Také ve výrobním závodě je snazší sledovat proporce komponent, které jsou velmi důležité. Přidáním trochu trosek nebo písku můžete získat slabší beton, než je požadováno.

Doporučuje se používat k lití materiálu třídy B15 až B20. Čím těžší je dům (od rámu do cihel), tím odolnější beton je potřebný. Je žádoucí provádět plnění v jednom dni (bez zastavení). To je jediný způsob, jak zabránit vzniku betonových spár, které oslabují strukturu.

Při provádění práce je nutné dodržovat základní pravidla:

 • vyplňte jeden den s maximální přestávkou 1-2 hodiny;
 • mixér se pohybuje po obvodu budovy, destilace směsi z jednoho místa snižuje kvalitu materiálu;
 • maximální výška, ze které může být roztok vypuštěn, je 2 m;
 • beton se po pokládce pomocí vibrátoru nebo spoje musí zhutnit.

Betonová údržba a demontáž

Než stavíte dům, musíte studovat předpověď počasí. Plnění se doporučuje při průměrné denní teplotě +20 stupňů Celsia. V teplejším počasí se kvalita materiálu snižuje a za chladnějších podmínek rychlost kalení. Celkové vytvrzování trvá 28 dní.

Bezprostředně po nalití je konstrukce pokrytá polyethylenem, plachtovinou nebo pytlovinou. Tím zabráníte příliš rychlé ztrátě vlhkosti. Bednění lze odstranit při dosažení 70% hodnoty značky. Při průměrné denní teplotě + 20 ° bude trvat jeden nebo dva týdny.

Film udržuje požadované vlhkostní podmínky během vytvrzování

Během prvního týdne po nanesení směsi je nutné ji v několikahodinových intervalech nalévat vodou. Tím se zamezí praskání povrchu konstrukce. Jedním ze způsobů, jak lze povrch namočit, je rozptylovat písek nebo piliny přes beton, tyto materiály se během údržby navlhnou. Postupně dodávají betonu vlhkost.

Ohřev a hydroizolace

Izolace z vlhkosti zajistěte. Obsahuje:

V případě potřeby se zahřívá (pokud je plánováno teplé suterén). Pro tyto práce není povoleno používat minerální vlnu. Nejlepším řešením by byla extrudovaná polystyrenová pěna ("Penoplex").

Ribbon Foundation: vlastnosti konstrukce a hlavní etapy stavby (135 fotek)

Základna pásky je jedním z nejpopulárnějších a dostupných typů základny používaných při soukromé výstavbě. Používá se při stavbě předměstských oblastí (altány, farmy, vany a mnoho dalšího), výstavba garáží a domů. Velmi často se používá pásový podklad k instalaci plotů, aby se zabránilo možné deformaci plotu kvůli slabé půdě.

Tato základna se vyznačuje spolehlivostí a vysokou kvalitou, nízkou cenou a snadnou výrobou. Téměř všichni, kteří vědí charakteristiky místa a výrobní technologie, mohou postavit takový základ.

Druhy základových pásů

Základna pásky pro dům je rozdělena na: monolitický a prefabrikovaný.

Monolitický základ je jednodílná konstrukce, která se skládá z betonového proužku a ocelových výztuží charakterizovaných nízkou cenou a vysokým výkonem. Používá se zpravidla v oblastech s nízkým průtokem podzemní vody.

Prefabrikovaná konstrukce je vyrobena z bloků skládaných vertikálně. Při instalaci takové základny není třeba ložiskový polštář a konsolidace půdy.

Hloubku základového pásu lze rozdělit různými způsoby:

 • Velikost nepřesahující 40 centimetrů se nazývá mělký základ;
 • Rozměry více než 40 centimetrů jsou považovány za zapuštěné.

Hloubka je vypočtena na základě kapacity půdy, jakou zatížení může odolat. Například u dřevěného domu nemusí být tato vlastnost příliš velká.

Jak vytvořit podložku?

Při navrhování tohoto typu nadace je nutné přísně dodržovat tuto technologii.

Přípravná fáze

Především je třeba připravit místo pro stavbu: vyčistit lokalitu, vykoret celou vegetaci, odstranit zbytečné budovy. Před provedením práce doporučujeme odstranit a prolomit horní vrstvu půdy (přibližně 30 centimetrů), aby se zabránilo životnímu prostředí zemských zvířat.

Podmínka půdy je jednou z nejdůležitějších etap produkce, kterou nelze ignorovat. Pokud se tak nestane, v průběhu času, pod vlivem konstrukce, se podzemní tunely zhroutily a nadace začne klesat.

Základní rozvržení a příprava

Poté se pomocí drátěného nebo rybářského potrubí označí vyztužené tyče, páska a úhelník. Správně začněte pracovat s instalací vnějších stěn budoucí konstrukce, které jsou vzájemně spojeny rovnoměrně. Pomocí laserového páskového měřítka může i nováček master vypočítat úhel 90 stupňů.

V závislosti na parametrech celé konstrukce se vypočítá šířka základů. Standardní tloušťka je považována za 40 cm.

Bednění

Dalším krokem je vykopat příkopy a nainstalovat bednění. Práce začínají od dolního úhlu. S pomocí olověné linie se vykopávají přísně svislé stěny a speciální hladina hydrauliky určuje hladký povrch měřidla, který se naplní 15 cm vrstvou písku. Tento polštář by měl být utěsněn vodou a pokrytý střešním papírem, plastovým obalem nebo jinými druhy hydroizolačních materiálů.

Moderní konstrukční technologie umožňují použití speciálních směsí, které pronikají do hloubky řešení. V závislosti na použitých finančních možnostech.

Na vnitřní straně konstrukce jsou upevněny upevňovací prvky (šrouby a šrouby). To usnadňuje další demontáž.

Výška bednění musí být nejméně 30 centimetrů nad úrovní terénu.

Při montáži a montáži dřevěného oplocení se berou v úvahu prostory pro větrání a komunikační potrubí.

Zpevnění základové pásky

Kovový rám s 30 centimetrovými čtvercovými články je vyroben z prutů (standardně 12 milimetrů) a pletacích drátů.

Někteří odborníci mohou doporučit svařování namísto drátu. Tato metoda je také používána, ale je více náchylná k svařování.

Rámec začíná být položen na krátkou vzdálenost (asi půl metru) od základny příkopu a stěn bednění. Tato technika zvyšuje trvanlivost konstrukce a eliminuje možnost vzniku rzi z podzemních zdrojů.

Betonové nalévání

Práce jsou prováděny v několika etapách. Každá vrstva o tloušťce 20 centimetrů je zhutněna. Ujistěte se, že jste na obvodě poškozili stěny bednění tak, aby nebyly v roztoku.

Dokončená plocha je propíchnuta vyztuženými tyčemi, aby se vzduch dostal dovnitř. V závěrečné fázi se základna srovnává s hladítkem a zaklepá se dřevěnou paličkou.

Stojí za zmínku, že směs se nalije z výšky nepřesahující dva metry, aby se beton neoslepoval. Průměrná doba vytvrzování a sušení je 1-1,5 měsíců.

V horké sezóně se doporučuje udržovat základnu suchou, vodou ji. Při špatném počasí (déšť a sníh) zakryjte plastovou fólií nebo střešní plsť.

Výroba základové pásky je dokončena a zůstává jen poslední etapa - hydroizolace a zásyp. Po dokončení všech prací je základna zdobena umělým nebo přírodním kamenem.

Jak nalévat základy pásky

Ribbonová základna se nejčastěji používá v soukromé budově při výstavbě chaty, garáží, lázní. Je levnější než pevný základ, je však mnohem funkčnější než pilotní základ a je ideální pro budovy s použitým suterénem.

Požadované materiály

Jelatové základové základy jsou vyrobeny z betonu 200. Je možné je objednat nebo připravit samostatně. Domníváme se, že je to velmi namáhavá práce a že základ, naplněný malými částmi, bude heterogenní. Složení betonu pro nalévání základů: cement, hrubý písek, štěrk v poměru 1: 2: 2,5.

Kromě betonu bude nadace potřebovat:

 • 20 mm hrubá hoblovaná deska pro bednění;
 • Ocelová tyč 8-12 mm a drát pro vyztužení základů;
 • Řecký písek pro písek.

Přípravné práce

Před tím, než řádně naplníte základovou lištu, je nutné v projekční a stavební firmě objednat geodetické studium lokality pro určení typu půdy a hloubky jejího zmrazování v zimních měsících i hloubky podzemní vody. Po výzkumu společnost provede výpočty a provede projekt nadace. Nedoporučuje se provádět tyto práce samostatně pro stavbu chaty, výpočet základů malého domu, koupelny nebo garáže lze provést samostatně s ohledem na doporučení SNiP II-B.1-62 nebo použít tabulku.

Označení pozemku

Rozložení - nejdůležitější fáze nadace zařízení. Před zahájením místa značení musí být vyčištěny zbytky a cizí předměty, stejně jako půda rozřezána do hloubky 15 cm, aby se zabránilo biologickému rozkladu v suterénu budovy.

 1. Určete osa budovy a umístění prvního rohu. Nainstalujte kolík pomocí olovnice. Jako kolík můžete použít výstupek na výztuhu.
 2. Řetězec je nakloněn od prvního kolíku, tvořící kolmici a na konstrukční vzdálenosti značku druhého a třetího úhlu jsou kolíky nastaveny.
 3. Z druhého a třetího rohu vytáhněte šňůru ve směru čtvrtého, položte roh na čtverec a vložte kolík.
 4. Na výsledném obdélníku, který popisuje vnější obrys budovy, zkontrolujte úhlopříčku. Pokud jsou všechny úhly správně postaveny, diagonály by měly být stejné.
 5. Podobným způsobem označte vnitřní obrys nadace, stejně jako obrysy základů pro jednotlivé prvky: nosné stěny, veranda, terasu, podpěry pro sloupy.
 6. Pro zarovnání značek vodorovně se dřevěné desky instalují v požadované výšce, přes kterou je řetězec napnut.

Pozemní stavby

Chcete-li zakládat základy, je třeba připravit výkop s hloubkou uvedenou v projektu. Potřebujete začít kopat příkop z nejnižšího úhlu tak, aby se hloubka jámy nezdála menší než vypočtená. Stěny příkopu by měly být pokud možno svislé, pokud se země odlupuje - mohou být instalovány dočasné podpěry. Spodní část příkopu musí být vyrovnána a pravidelně kontrolována, aby nedocházelo k žádnému svahu.

Do dokončeného výkopu se nalije vrstva řeklaného písku, tvořící polštář minimálně 15 cm. Je nutné přerozdělit zatížení na základy, zejména v půdách. Písek zaspává ve vrstvách, každá vrstva se vylučuje vodou a utlumí.

Instalace bednění

Bednění se provádí podél obrysu, vyznačené pomocí povrazu.

 1. Vytvořte úhlovou oporu z tyče o velikosti 50 mm. Znovu zkontrolovat diagonádu sklepa.
 2. Bednění je sestaveno z okraje desky, které zajišťují desky mezi sebou pomocí tyčí nebo kovového rohu a samořezných šroubů. Uzávěry samořezných šroubů musí zůstat uvnitř bednění, tyče a rohy - venku.
 3. Z vnější strany jsou instalovány podpěry, aby nedošlo k deformaci bednění při nalití betonu.
 4. Výška bednění nad zemí by měla být taková, aby poskytla výšku základny nejméně 30 cm.
 5. Uvnitř základny udávají úroveň, kterou je beton odléván.

Upevnění výztuže

Pro vyztužení se používají kovové tyče o průměru 8-12 mm, řezané do segmentů požadované délky a položené podél osy základny a hloubky základů větší než 0,4 m - také vertikálně. Výstuž je připevněna ke stěnám bednění a upevněna společně s ocelovým drátem. Svařování se nedoporučuje kvůli snížení odolnosti kovu proti korozi v místech svařování a snížení jeho ohybové síly.

Nadace lití

Při objednávání hotového betonu nebo ve vrstvách se beton nalévá najednou, pokud se beton sám připravuje.

 1. Příprava betonu: cement se mísí s prosívaným říčním pískem v poměru 1: 2 - 1: 2,5 a zředí se vodou na konzistenci tekuté kysané smetany, po které se nalije do drceného kamene. Rubble trvat stejně jako písek. Míchá se tak, aby se veškeré sutiny navlhčily roztokem.
 2. Beton se nalije do připraveného bednění. Pro lepší plnění propíchejte beton na několika místech s kovovou tyčí a kompaktujte ho dřevěnou tyčí a odstraňte zbývající vzduch z dutin. Pro tyto účely můžete použít děrovač se speciální tryskou nebo stavebním mixérem.
 3. Beton se nalije na úroveň vyznačenou na bedně. Současně chrastíte bednění zvenčí pro lepší sedimentaci betonu.
 4. Horní vrstva je zarovnána s pravidlem nebo hladítkem.
 5. Posypeme zrcadlem betonu suchým prosetým cementem, můžete to udělat přes síto. Tato technika vám umožní rychle uchopit horní vrstvu betonu, zabránit jeho erozi nebo praskání.
 6. Zakryjte beton pytlíkem nebo krycím materiálem a ponechte na zrání po dobu 3-4 týdnů. Při suchém počasí je nutné namočit horní vrstvu betonu, aby nedošlo k vyschnutí.

Stavební stěny je možné začít až po úplném zrání betonu. Po odstranění bednění je nutné provést vodotěsnost základů, aby se prodloužila životnost a izolační charakteristiky tepla a vlhkosti.

Také si ujistěte, že jste si přečetli: základnu sloupu s roštem a dalším krokem bude spodní rám rámového domu.

Ribbon Foundation: Jak to udělat sami

Existuje mnoho typů základových zakázek pro výstavbu nízkopodlažních soukromých domů. Ale nejčastěji pod domovními chalupy se usadil ve formě železobetonové pásky pod nosnými stěnami. Koneckonců, abyste si založili vlastní ruku, potřebujete pouze minimální dovednosti pro míchání betonu a postupujte podle pokynů. Technologie zařízení takového základu je jednoduchá, proto je často zvolena pro nezávislé provedení.

Obsah

Co to je?

Strukturálně je základem pásky struktura vyrobená z železobetonu, vytvořená kolem obvodu budoucí struktury pro přerozdělení zatížení na zem. Podobná podpora se využívá při výstavbě domů, garáží, hospodářských budov, vany, garáže a dokonce i ploty. Učinit sami sebe není těžké.

Vypadá to tak

Při budování takovéto nadace je však nesmírně důležité dodržovat určitá pravidla a doporučení. Při nedodržování výrobní technologie páskové základny bude možné zapomenout na trvanlivost samotné nosné konstrukce a budovy na ní. Dlouho nebudou stát.

Sezónní otoky půdy, účinek vlhkosti na beton bez hydroizolace, nesprávně vypočtené zatížení - důvody zničení základny pásu, na kterém již stojí dům, jsou četné. Všichni je třeba předem předvídat a vzít v úvahu, jinak by musel být přestavěn poškozený nebo zcela zničený objekt.

Druhy a typy základů

V hloubce je to MZLF (mělké) a jednoduše zapuštěné. V prvním případě je betonový pás pod nízko položenou budovou pohřben pouze 200-400 mm v zemi a ve druhém je pohřben na jeden a půl metru (pod hladinou mrazu).

Pokud je půda na staveništi skalnatá a podzemní voda je hluboká, je lepší zvolit malou a hlubokou variantu, která je z hlediska betonu levná a malá. Při stoupání, s vysokými GWL a písečnými plochami pro dům bude muset udělat silnější a dražší podporu. Často je odhad takového základu pro domov takový, že je třeba zvolit jiný typ základny.

Rozložení stěn s MZLF

Konstrukční páska w / b je:

První typ se provádí nalitím vyztuženého vyztuženého pásu. Druhá možnost je sestavena ze speciálních továrních základních bloků (FBS) nebo cihel.

Výhody a nevýhody založení pásu

Má tři nepochybné zásluhy.

Extrémní jednoduchost zařízení - jakýkoliv aspirující stavitel se bude vyrovnávat s nalitím betonu a pokládkou bloků (je zde krok za krokem instrukce - aby bylo možné vše postavit správně, musí se postupovat krok za krokem);

Univerzálnost - na takových základech lze umístit cihly, pěnové betonové a rámové domy, stejně jako chaty z baru, pravidelné nebo zaoblené dřevo;

Schopnost odolat těžkým nákladům ze spodku země a nad váhu chaty a všeho v něm.

Pásová základna z vyztuženého betonu bude trvat mnoho let, i když pro stavbu stěn domu nebyly vzaty pórobetonové bloky, ale pevná pevná cihla. Pokud jde o cenu, je to jen horší než šroubové piloty, ale pokud jde o spolehlivost, ve většině případů je překonává.

Mezi nevýhody tohoto základu lze nalézt:

Povinnost důkladně analyzovat půdu na staveništi;

Potřeba používat zdvihací zařízení (v případě použití FBS);

Dlouhodobé vytvrzování betonu po dobu nejméně 3 týdnů (při výběru monolitické varianty);

Nemožnost pokládat na silně lemované a zaplavené půdy.

Pokyny krok za krokem - založení s vlastními rukama

Tloušťka a výška pásky uvažované základny, stejně jako hloubka jejího uložení, jsou vybírány na základě analýzy půdy, klimatických podmínek území a počtu podlah budovy. Bez znalostí v této oblasti je lepší svěřit tuto fázi návrhu profesionálům. Existuje mnoho nuancí a požadavků GOST, které musí být splněny.

Ale vytvoření podpory pro váš dům na již dokončeném projektu je zcela možné a nezávislé. Abyste se však vyvarovali chyb, je nejlepší, abyste vytvořili základní desky s níže uvedenými instrukcemi krok za krokem. Popisuje všechny detaily konstrukce podobného designu pro typickou jednopatrovou chalupu.

Etapy práce

První etapa - značení a zemní práce. Bez ohledu na hloubku založení by měly být založeny na silných vrstvách půdy. Může to být jíl, písečná hlína, kamenité vrstvy nebo hlína. Obvykle jsou ukryty pod trávníkem a vrstvami obyčejné země. To vše se bude muset skrýt a odstranit, než začnete stavět základ domu.

Připravujeme pozemek, distribuujeme základní materiály: armaturu, izolaci, desky pro bednění

Chcete-li označit místo, budete potřebovat kolíky, pásky a motouzy. Je-li půda hustá, pak ze stěn vykopaného příkopu získáte velké bednění. Bude nutné ji pouze zvětšit zhora. Pokud je půda uvolněná a neustále se rozpadá, pak bude třeba vykopat trochu o šířku tak, aby bednění mohlo být vloženo do jámy.

Druhou etapou je příprava polštáře. Dno vykopaného příkopu je vyrovnáno pískem a malým štěrkem. Tato štěrkovitá vrstva by měla být důkladně ucpána a nalitá voda, jakmile se nalije. Měl by být asi 10-30 cm vysoký. Tento polštář slouží k přerozdělení a snížení bodového zatížení na základové liště zezadu během sezónního zvedání půdy.

Na polštář lze umístit ohřívač - zabráníte tak zvedání půdy z mrazu

Třetí etapa - nastavení bednění. Zde budete potřebovat tyče o průřezu od 30 do 40 mm a desky o tloušťce 15-20 mm nebo laminované dřevotřískovou deskou. Bednění vytvořené pro betonovou základnu domu bude následně nuceno udržet značnou hmotnost betonu nalitého do ní. Měla by být trvanlivá a spolehlivá. Pokud se po naplnění betonovým mixem zhroutí, pak bude vše muset začít znovu.

Vystavujeme bednění desek

Pokud je podzemní voda na staveništi vysoká, pak železobeton bude potřebovat hydroizolaci. Ze shora, na úrovni suterénu domu, se obvykle provádí jako kabát. K ochraně části základny, která zůstává v zemi, by měl být střešní materiál položen v zákopu po stranách a spodní části. Bude spolehlivě chránit beton před nadměrnou vlhkostí v půdě ve stádiu jeho vytvrzování a následné.

Čtvrtá etapa - instalace ventilů. Pro výztuž se obvykle používají ocelové tyče o průřezu 14-16 mm a tenký drát. Kování je také možné utěsnit elektrickým svařováním. Ale v takovém případě potřebujete zkušenost se svářečkou i se sebou. Navíc, při svařování, musíte být připraveni na vzhled další kovové koroze.

Možnost vázání výztuže

V důsledku toho by měla být uvnitř výkopu vytvořena výztužná konstrukce s buňkami o rozměrech 25-30 cm, která se hodí tak, aby byla ze všech stran ocel pokrytá litým betonem. Jinak kov bude nevyhnutelně rez, dům pak po dlouhou dobu prostě nebude stát.

Takto vypadá bednění před nalitím.

Mezi izolací a armaturou musí být ponecháno 5 cm místa

Pátá etapa - nalévání betonu nebo položení FBS. Pokud se rozhodne vybavit základy pro dům, který je vybudován s použitím blokové technologie, výrazně zrychlí proces jeho výstavby. Není potřeba provést bednění a počkat téměř měsíc před tím, než se beton nastaví.

Závislost na základových blocích však bude stát víc než monolitický protějšek. Navíc budou muset kopat větší šanon na šířku. Pro rozdělení zatížení pro spodní řadu zdicí FBS se provádí s rozšiřující se základnou.

Pokud je pro nosné zařízení zvolena monolitická verze, beton by měl být okamžitě nalit na celý povrch. Žádné mezery a žádné výškové vrstvy. Monolith je monolit. Dům musí stát spolehlivě.

Hřebíky mohou označit okraj výplně do bednění

Při vlastní přípravě betonové směsi je nutné směs cementu, písku a drceného kamene v poměru 1: 3: 3. Ale je lepší nejprve objednat hotové řešení s označením M300 a vyšším.

Pomáháme lopatu a hladítko rovnoměrně rozložit beton

Při nalití betonu je nesmírně důležité zajistit, aby v něm nebyly vytvořeny žádné prázdné prostory. Pro provedení těsnění jsou k dispozici speciální vibrační stroje. Je však také možné použít část výztuže pro průnik plněné hmoty a odvzdušňovacího vzduchu z ní.

Na vylitý beton projdeme vibrátorem, aby se odstranily dutiny

Zakládání nadace je ukončeno

Šestá etapa - vodotěsnost a slepá plocha. Je povoleno zahájit hydroizolační práce po 3-4 dnech po nalití betonu. Trvání nastavení trvá přibližně tři týdny. Je však možné začít zpracovávat s tmelem, i když není úplně zmrzlý v základové desce pro kazetu.

Také po celém obvodu budovy budete muset vytvořit slepou plochu, která by odklonila dešťovou vodu od stěn.

Ready nadace s řadami zděných cihel

Použití pro domácí výstavbu

Takovou podporu lze snadno postavit na dvou až třípatrových soukromých domech. K vybudování chatky můžete zvolit lepené vrstvené dřevo, dřevo, pěnový blok nebo keramické bloky. Je pouze nutné důkladně prověřit půdu a správně vypočítat všechny náklady. Na konci základny neublíží dýha pro dodatečnou ochranu před povětrnostními vlivy. Pro tento ideální kámen nebo přírodní kámen pro fasády. Ale můžete si vybrat jednodušší instalaci a levnější profil nebo vlečku.

Ribbon Foundation: Odrůdy, klady a zápory, instalace, fotografie a video

Při stavbě domu nebo jiných budov je nejčastěji dávána přednost pásu, protože takový základ má mnoho výhod. Pásový základ pro dům je v zařízení poměrně jednoduchý a s velkou potřebou se může nalévat bez zapojení stavební techniky. Tento základ je univerzální design a používá se při konstrukci lehkých dřevěných a těžkých kamenných budov na různých typech půd.

Pásový základ v řezu

Druhy základových pásů

Před zahájením výstavby takového základu je nutné pečlivě zvážit jeho vlastnosti a odrůdy. To umožní vybrat správný základ pro konstrukci konkrétní struktury. Poskytne také příležitost řádně provést veškerou potřebnou práci.

1. Celý obsazení

Monolitický nebo pevný pás je založen přímo na místě stavby. Za prvé je postaveno bednění, do něhož je vyztužený pás položen po celé délce. Poté nalít beton.

Základem je uzavřený monolitický obrys z železobetonu. To vám umožní vytvořit pevný rám, který je vhodný pro jakoukoliv půdu, včetně nestabilní. Na tomto základě můžete snadno vybudovat venkovský dům nebo kamenný plot.

Mezi výhody tohoto návrhu patří snadná konstrukce a spolehlivost. V tomto případě může základna mít jiný tvar. Pokud jde o nevýhody, existuje velká hmotnost monolitické konstrukce.

Podklad z litého tělesa - beton se nalévá najednou do připraveného bednění

2. Precast

Pro stavbu základny se používají hotové železobetonové bloky. Z nich se páska potřebné formy přímo dává na místo. Jsou spojeny s cementovou maltou. Nejlépe se hodí pro výstavbu nízkopodlažních budov. Je docela jednoduché koupit hotové bloky, neboť mnoho výrobních závodů se zabývá.

Mezi výhody patří zvýraznění snadné montáže, což vám výrazně ušetří čas na konstrukci základny. Současně však mají prefabrikované konstrukce určité nedostatky. Žádná pevná konstrukce a potřeba přilákání těžkých stavebních zařízení snižuje popularitu tohoto druhu pásového pata.

Odkazy! Pokud hovoříme o ceně problému, je rozdíl mezi týmem a monolitickým páskovým nadacím zanedbatelný. Proto je třeba zaměřit se na vlastnosti struktury.

Základ pro prefabrikované pásy je sestaven z hotových desek a spoje mezi nimi jsou utěsněné.

3. mělký základ

Tento typ základů se používá hlavně při konstrukci lehkých konstrukcí. Takže to může být rámové domy a návrhy z baru a dříví. Zvláštností takového základu je to, že je mírně vyšší než úroveň zmrazování půdy. Proto se často používá na méně problematických půdách.

Struktury s mělkou hloubkou snadno tolerují otoky půdy, ke kterým dochází v zimním období. Během výstavby se věnuje zvláštní pozornost hydroizolaci a tepelné izolaci. To chrání substrát před negativními účinky prostředí.

Výhody plytké základny zahrnují nízké náklady na konstrukci. Současně není potřeba provádět náročné pozemní práce. Má několik nevýhod. Za prvé je třeba poznamenat, že tento návrh nelze použít na všechny typy půd a na konstrukci ne všechny struktury.

Návrh mělkého základového suterénu je standardní - jen klesá do země o více než 50-70 centimetrů.

Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby navrhování a opravy nadace. Můžete přímo komunikovat se zástupci navštívením výstavy domů "Low-Rise Country".

4. Pásový podklad hlubokých lůžek

Konstrukce páskové základny tohoto typu se provádí pod úrovní zamrznutí půdy. To umožňuje distribuovat zátěž z budoucí struktury na stabilní vrstvu půdy. Díky tomu se hluboké základy používají při výstavbě vícepodlažních budov, které mají značnou váhu.

Výhodou tohoto provedení je, že jsou vhodné pro konstrukci těžkých konstrukcí. Je také možné vybavit suterénu a suterénu. Samozřejmě, že při výstavbě základny budou vyžadovány významné fyzické a materiálové náklady. To platí zejména pro zemní práce.

Pásový základ hlubokého výskytu je pohřben pod úrovní zamrznutí půdy - může to být 1,7-2,2 metru nebo nižší, v závislosti na regionu

Výhody a nevýhody založení pásu

Při výběru nadace byste měli věnovat pozornost výhodám a nevýhodám této či jiné možnosti. To se týká také monolitické konstrukce pásky. Mezi výhody patří:

možnost uspořádání suterénu;

jednoduchost při erekci;

vysoká pevnost a spolehlivost;

možnost aplikace na odkládajících půdách.

Bohužel základna pásu má některé nevýhody:

v některých případech je třeba provádět složité zemní práce a používat těžké stavební vybavení;

potřebu hydroizolace a izolačních prací.

Je třeba mít na paměti, že koncept kladů a zápočtů je nejednoznačný, protože to závisí na hloubce struktury. Proto musí být každý typ nadace zvažován samostatně.

Materiály pro výrobu základových pásů

Pro výrobu základny budou potřeba různé materiály. Vše závisí na typu. Takže pro konstrukci prefabrikovaných základů používejte tyto materiály:

betonové bloky a desky určité značky;

beton pro utěsnění otvorů mezi bloky;

materiály pro hydroizolaci a tepelnou izolaci.

Jedna z možností vodotěsnosti - zapadají do procesu montáže bednění

Vložení pásky výhradně z bloků je téměř nemožné. Proto utěsněte mezery pomocí betonového roztoku a dokonce i cihel. Také se doporučuje zhotovit železobetonovou pásku, která umožní vázání všech prvků do jednoho.

Pokud jde o monolitickou konstrukci, pro její konstrukci budou potřebovat:

desky nebo expandovaný polystyren pro konstrukci bednění;

armatury pro výrobu pásů a spojovacích prvků;

betonu určité třídy;

tepelných a hydroizolačních materiálů.

Při budování nadace je třeba mít na paměti, že je potřeba provést určité práce. To platí pro uspořádání polštáře. K tomu je třeba písek nebo drcený kámen, stejně jako vodotěsný materiál.

Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu přečtěte o mělkém páskovém podkladu pro dům z pórobetonu.

Proces navrhování základové pásky

Navrhování nadace je velmi komplexní a odpovědný úkol, jehož řešení je lepší pověřit odborníky. Během tohoto procesu je třeba určit:

Jeho vypočtený odpor.

Šířka podrážky pásky.

Účel a vlastnosti výztuže.

Možnost uspořádání odtoku.

Schéma uspořádání opěrných pásů

K určení těchto hodnot je nutné mít určité znalosti. To je důvod, proč je tato práce lepší svěřit odborníkům. Pouze to mohou dělat kvalitativně. Je třeba si uvědomit, že to bude záviset na síle a trvanlivosti nejen nadace, ale i struktury, která je na něm postavena.

Suterén v domě se základovým pruhem

Uspořádání suterénu v domě s pásovým základem je velmi náročný a nákladný proces. Řešení tohoto problému bude vyžadovat zapojení stavební techniky a provádění falešných výkopů a betonářských prací. Uspořádání suterénu se provádí v následujícím pořadí:

Nadzemní jámou se vykopává. Pokud je vybudován pod celým domem, bude vyžadovat těžké stavební vybavení. Proces musí být proveden velmi opatrně, aby nedošlo ke zničení země.

V dolní části jámy je polštář zbytků a litý beton. K zajištění pevnosti podlahy je provedena výztuž. Kotva by měla trochu viset kolem obvodu, na těch místech, kde budou instalovány stěny.

Příklad příkladu zpevňovacích pásů

Když je podlaha zcela zpevněná, stěny jsou vyztuženy a bednění je instalováno pro další nalévání betonu. Pokud je suterén instalován pouze pod část domu, pak se vytvoří armatura, která bude později kontaktována se zesíleným základem řemene.

Při stavbě zdí by měla být věnována zvláštní pozornost jejich výšce. Musí se shodovat s horním bodem nadace. Po vybudování základny je podsklepen pokrytý nalitím monolitické desky.

Hloubka položení základové pásky pro dům

Hloubka základny je vypočtena v etapě návrhu. Zapuštěná konstrukce je instalována tak, aby její základna byla 25 cm pod úrovní zamrznutí půdy. To ji ochrání před nerovnoměrnými deformacemi, ke kterým dochází při mrazu půdy.

Výška konstrukce závisí na klimatických charakteristikách určité oblasti. Hloubka zamrznutí je určena vzorem. Existuje však dokončený stůl, ve kterém najdete tyto hodnoty pro určitou oblast.

Přibližná hloubka zamrznutí půdy v různých regionech Ruské federace a SNS

Když hovoříme o mělkém základu, nachází se ve vzdálenosti 85 cm od úrovně zamrznutí půdy. Při konstrukci konstrukce stojí za to, že bude mít nízkou nosnost. Také při stavbě základny stojí za zvážení hladiny podzemní vody. Podrážka by měla být umístěna ve vzdálenosti 20 cm od ní. Tak, jak vytvořit pás základy?

Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o konstrukci základových pásů.

Stupně konstrukce základových pásů

Vytvoření pásového pásu není tak obtížné. Abyste však mohli řádně vykonávat práci, musíte pečlivě prozkoumat všechny odstíny a požadavky. A stojí za to začít s mapováním struktury. Na něm jsou vyznačeny rozměry prvků, což usnadňuje konstrukci. Také podle tohoto schématu můžete vypočítat požadované množství materiálů.

Technologie páskového zařízení vypadá takto:

práce s bedněními;

betonářské základové pásy;

Příprava nadace

V přípravné fázi výpočet, značení a další stejně důležité práce. Je třeba začít s geologickým postihem - tato práce je svěřena výlučně odborníkům.

Pro kompetentní geologické průzkumy je potřeba speciální vybavení a odborné znalosti

V procesu geologické obnovy je nutné stanovit následující:

typ půdy ve spodní části základny;

hladina podzemní vody;

Poté se vypočítá značka výskytu a tloušťka monolitické pásky. Po dokončení geologického oživení pokračujte k rozvržení stránky. K tomu použijte dřevěnou desku a šňůru. Můžete také použít vápennou maltu. S jeho pomocí na zemi udělejte značku, kde bude pásek držen. Pro zjednodušení úkolu se práce provádějí pomocí předem připraveného schématu nadace.

Označení začíná z jednoho rohu. Poté je strana naplánována. Je lepší udělat to paralelně s plotem nebo silnicí. Další je druhá strana a tak dále. Měli byste pečlivě zkontrolovat úhly a diagonály. Tím se zabrání problémům s konstrukcí stěn. Dovolená chyba mezi diagonály je 2 cm.

Na použitém označení je kopání jámy nebo zákopů. První možnost se používá při výstavbě domů se suterénem. Zde budete potřebovat těžké stavební zařízení.

Proč se nadace připravuje, podívejte se na následující video:

Ve spodní části připravené jámy nebo příkopu je uspořádán pískový polštář. Tloušťka nábřeží může dosáhnout 50 cm. Tento parametr závisí na vlastnostech půdy. Polštář je pečlivě zhutněn. To se provádí vibracím nebo zaléváním. Nad polštářem je připravena vrstva. Chcete-li to provést, nasypte chudý beton o tloušťce nepřesahující 10 cm.

Bednění a hydroizolace

Pásový pás zařízení se provádí pomocí těchto typů bednění:

odnímatelný, který je vyroben z dřevěných prken;

pevné, vyrobené z expandovaného polystyrenu.

Zvláštností druhé možnosti je, že polystyrenová pěna hraje roli tepelné a hydroizolační vrstvy. Bednění je nastaveno striktně na použitém označení. Stoupá 10 cm nad základy. Aby byla zajištěna stabilita konstrukce, jsou podporovány podpěrami zevnitř i zvenčí. V plastu se položí plastová fólie, která zabrání úniku cementového želé.

Na vnitřní straně bednění označte horní bod betonu. Chcete-li to provést, použijte značku. Při provádění této práce pomocí hydraulické úrovně. To umožní rovnoměrné nalití betonu.

Podívejte se, jak vypadá trvalé izolační bednění v následujícím videu:

Zpevnění rámu

Pro výrobu rámu pomocí tří typů ventilů, které provádějí specifický úkol:

pracovní podélná výztuž o průměru 12 mm nebo více;

horizontální svorky - od 6 mm;

vertikální objímky - od 8 mm.

Pro připojení výztuže se doporučuje použít pletací drát. Pokud jde o svařování, má nízkou pevnost a spolehlivost. Pro usnadnění konstrukce rámu použijte pro tento účel speciální pletací pistoli.

Než si koupíte tyč, musíte vypočítat, kolik je třeba pro konstrukci rámu. Měla by brát v úvahu rysy jeho konstrukce. Vzdálenost mezi upínacími svorkami je v průměru 25 cm. V rohu a na křižovatce stěn je krok poněkud snížen. Při posilování je třeba dodržovat určitá pravidla a požadavky.

Další informace o výztuži naleznete na následujícím videu:

Betonové základové pásy

Nyní se musíte rozhodnout, jak vyplnit základovou vrstvu? Je-li značná velikost, je lepší objednat řešení betonového betonu, které vám umožní současně nalít bednění.

Při betonování je nutné dodržovat některá pravidla:

Plnění se provádí za jeden den. Přerušení by nemělo přesáhnout dvě hodiny.

Je nutné vylévat beton z mixéru z různých míst. Pokud načrtnete řešení, poněkud sníží jeho kvalitu.

Betonový roztok lze spadnout z výšky nejvýše dvou metrů.

Betonové řešení je zhutněno vibrátorem nebo spojením.

Je lepší zaplnit základovou lištu při průměrné denní teplotě, která se blíží 20 0 C. Po dokončení je konstrukce pokrytá plastovým obalem, což vám umožní zpomalit ztrátu vlhkosti.

Vizuálně o celé technologii vytváření základových pásů naleznete následující video:

Závěr

Stavba pásového podkladu, ačkoli se zdá být docela jednoduchá záležitost, ale na ni je vynaloženo mnoho pracovních sil a materiálů a za cenu stojí asi třetina rozpočtu výstavby. Dobrý základ se vypočítá pro projekt konkrétního domu a tato práce je nejlépe ponechána odborníkům. Nezapomeňte, že život struktury bude záviset na kvalitě a síle nadace.