Jak vypočítat objem válce

Na této stránce kalkulačka pomůže vypočítat objem válce online. Pro výpočet nastavené výšky, poloměru nebo plochy základny. Výpočty se provádějí v milimetrech, centimetrech, metrech. Výsledek je zobrazen v kubických centimetrech, litrech a krychlových metrech.

Válec je geometrické těleso ohraničené válcovým povrchem a dvěma rovnoběžnými rovinami, které jej protínají.

Podle výšky a poloměru

Vzorec pro objem válce z hlediska výšky a poloměru:

V = π · r² · h

Prostřednictvím základní plochy a výšky

Vzorec pro objem válce přes výšku a plochu základny:

Jak vypočítat kubický metr objemu

Jak vypočítat kubický metr objemu

Často se budete muset ptát: "Kolik potřebujete něco naplnit?" Nebo naopak: "Kolik se tu hodí?" Koneckonců musíte vždy nosit, posunout nebo přenášet něco, něco budování, přestavba nebo přestavba. A zde musíte mít v ruce konvenční nebo laserovou pásku a pamatovat si na jednotku měření objemu - kubický metr.

Co je kubický metr

Kubický metr je běžná postava (krychle), která má délku, šířku a výšku rovnou jednomu metru.

Jak vypočítat kubický metr, pokud mají tyto parametry jinou hodnotu? Pokud je jejich výrobek (výsledek násobení) jeden, pak jeho číslo tvoří objem jednoho kubického metru. Například objem měřící 1 m široký, 0,5 m vysoký a 2 m dlouhý má jeden kubický metr.

V praktických činnostech musí člověk vypočítat objemy různých prostor a zde lze řídit jednoduchým vzorem: objem přímé rovnoběžnosti je produktem plochy základny a výšky. Místnost s rozlohou 32,5 metru a výškou stropu 2,2 metry má 71,5 krychlových metrů (kostek). Často má místnost šikmý strop a pak vzniká otázka o výšce. V tomto případě můžete vzít průměrnou hodnotu tohoto parametru a získat přibližný objem.

Pokud je požadována přesná hodnota, měla by být místnost mentálně rozdělena na rovnoběžnost, která má výšku nejnižší stěny a vypočítá její objem; pak vypočítat objem rovnoběžnosti se stejnou plochou a výškou rovnou rozdílu výšky nejvyšší a nejnižší stěny, rozdělit na polovinu a přidat k objemu prvního rovnoběžnostlepku.

Často stačí vypočítat objemy různých dutin. Například při nalévání základů potřebujete znát požadované množství betonové směsi. Je to úplně jednoduché. Stejným způsobem vynásobíme plochu základny výškou a získáme požadovanou hodnotu. Je důležité vypočítat a měřit v jednotkách, ve kterých chcete znát požadovanou hodnotu. V případě betonové směsi se její nákup obvykle provádí v kostech, a proto se rozměry bednění pro nalévání základů měří v metrech.

Převod na jiné jednotky

Chcete-li převést na požadovanou hodnotu, měli byste si pamatovat spíše jednoduchý poměr převodu měřidel na centimetry a milimetry.

Jednotky délky:

 • 1 m = 100 cm = 1 000 mm

Plošné jednotky:

 • 1 m² = 10 000 cm² = 1 000 000 mm²

Jednotky objemu:

 • 1 m³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³

Množství kapaliny se často měří v litrech, stačí vědět, že:

 • 1 l = 1000 cm3
 • 1 000 l = 1 m³

Často je nutné vypočítat objem na základě hmotnosti, a zde potřebujete znát hustotu látky. Nejjednodušší je s vodou o hustotě 1t / 1m³. To znamená, že tunka vody zabere jednu m³ (krychli) a tunu mléka bude mít například asi 1030 kostek.

Písek má hustotu 1,3 t / m³ až 1,8 t / m³. To znamená, že jeden m³ váží od 1,3 do 1,8 tuny.

Výpočet kubické kapacity řeziva má jemnosti. Je-li deska řezána a shodná, stačí ji vzít, změřit délku, tloušťku, šířku, vynásobit tyto parametry a vynásobit výslednou hodnotu součtem. To bude požadovaná hodnota.

Ale při použití neomítané desky, jako cenově dostupnější, není možné přesně měřit rozměry jedné jednotky, všechny vzorky mají různé rozměry. V tomto případě jsou zásobníky materiálu v zásobníku s vyrovnanými konci bez překrytí desek uvnitř stohu a měří se tři parametry celého zásobníku, násobené redukčním faktorem od 0,5 do 0,7, což je požadovaná hodnota.

Stává se také, že musíte vypočítat kapacitu válcových objektů (sudů, nádrží a podobně). Základem je kruh a jeho plocha se rovná součinu čísla pi (π = 3,14) a čtverce poloměru (polovina průměru) nebo S = πR².

V praktickém životě můžete použít poměrně jednoduchý způsob stanovení objemu tekutin nebo pevných látek - tisíc kubických metrů obsahuje 1 000 litrů nebo 100 deset litrových kbelíků. Někdo se může zdát znepokojivý při přepravě a přepočítání lopatek s pískem nebo vodou, ale tato metoda je přesná a široce dostupná.

Příklad výpočtu

Řekněme, že je třeba vyplnit základnu pro budovu o rozměrech 8 x 12 metrů, která je rozdělena na tři místnosti se stěnami o délce 8 a 6 metrů. Vezmeme šířku základny 40 cm, výšku v metrech. Délka bude 54 metrů a objem základů bude 0,4 * 1 * 54 = 21,6 m³. Tuto hodnotu lze bezpečně zaokrouhlit na 22 m³.

Příprava kubického metru betonové směsi k naplnění základů vyžaduje asi 350 kg cementu, 800 kg písku, 1200 kg drceného kamene a 140 litrů vody. To znamená, že celý základ potřebuje 154 pytlů cementu, 50 kg každého (7,7 tuny), 17,6 tun písku, 26,4 tun drceného kamene a asi 3 m3 vody.

Jedná se o úplně přibližný výpočet, který vám umožňuje jednoduše odhadnout velikost nadcházejícího materiálu a nákladů na pracovní sílu. Mimochodem, množství půdy vykopané pod základem bude srovnatelné nebo dokonce vyšší než objem samotného nadace, i když není zcela v zemi. To se vysvětluje skutečností, že příkop pod základnou šplhá pro instalaci bednění a související práce.

Podobně je třeba počítat s požadovaným objemem, když například řešíte pohyb nebo zaslání nějakého zboží nebo zboží. Koneckonců, nikdo nechce zaplatit za extra objem těla objednaného auta, přepravního kontejneru nebo železničního vozu.

Stačí pouze zapamatovat (viz na internetu) elementární geometrické vzorce z učebních osnov a použít zdravý rozum. Koneckonců, můžete vždy vypočítat množství nábytku při pohybu nebo krabicích při odesílání zboží a zhodnotit nadcházející úsilí a náklady. A pro přesnější a konečné výpočty se můžete vždy obrátit na pomoc specialistů. Navíc je předběžný výsledek víceméně znám, což může sloužit jako test při dohodnutí o podmínkách.

Video

Z tohoto videa se naučíte, jak nezávisle vypočítat kubickou kapacitu.

Jak vypočítat objem prostor v kalkulátoru m3

KONSTRUKCE DODÁVKY VODY A ODVODU

Provozní režim: Po-Pá od 9:00 do 18:00 (bez oběda)

Výpočet objemu místnosti

Objem je kvantitativní charakteristika prostoru obsazeného tělem, strukturou nebo látkou.

Vzorec pro výpočet objemu:

A - délka;
B - šířka;
C - výška.

Tuto jednoduchou matematickou operaci můžete rychle provést pomocí našeho online programu. Chcete-li to provést, zadejte počáteční hodnotu do příslušného pole a klikněte na tlačítko.

m3 až l kalkulačka
kalkulačka překladu cm až m

V naší projektové organizaci můžete objednat výpočet objemu místnosti na základě technologických nebo projektových úkolů.

Tato stránka poskytuje nejjednodušší online kalkulačku pro výpočet objemu místnosti. Pomocí této kalkulátoru můžete jedním kliknutím vypočítat objem místnosti, pokud znáte délku, šířku a výšku.

Metr čtvereční je jednotka měření plochy, která se rovná čtverci čtverce o délce strany 1 metru. Kubický metr je jednotka měření objemu, která se rovná objemu krychle s délkou okraje 1 metr. Takto se tyto jednotky používají k měření různých vlastností látky, takže z fyziky hlediska není zcela správné mluvit o konverzi jedné měřicí jednotky na druhou.

V praxi se však často vyskytují situace, kdy je nutné převést odlišné jednotky měření (např. Čtvereční metr na krychlový a naopak).

Rychlá navigace v článku

Převedení metrů čtverečních na krychlovou

Nejčastěji je tato konverze užitečná při výpočtu množství stavebních materiálů, protože některé z nich se prodávají v kubických metrech a jsou určeny pro uspořádání různých povrchů, které jsou pohodlně měřeny v metrech čtverečních. Chcete-li převést metry čtverečních na krychlové metry, musíte kromě délky a šířky výrobku znát i jeho tloušťku. Objem produktu se vypočte podle vzorce V = a * b * c, kde

 • V je objem v kubických metrech;
 • a, b a c jsou délka, šířka a výška v metrech.

Například, budete muset pokrýt místnost s ostružinou.

Jak vypočítat objem v m3?

Celková plocha stěn je 200 metrů čtverečních. Obklady stěn se prodávají v kubických metrech. Tloušťka obložení - 1 cm Pro výpočet objemu stavebních materiálů je třeba provést následující výpočty:

 • Tloušťka obložení v centimetrech přeložena do metr: 1/100 = 0,01 m;
 • Nyní musíte rozdělit plochu stěn o tloušťku obložení v metrech: 200 * 0.01 = 2 metry krychlový.

Tak, aby bylo možné skládat 200 metrů čtverečních zdí, budete potřebovat 2 metry obložení krychlových stěn.

Přepočet kubických metrů na čtverec

V některých případech může být nutné převést krychlové metry na metry čtvereční - to znamená, kolik čtverečních metrů materiálu je obsaženo v jednom kubickém metru. Chcete-li to udělat, musíte znát objem a tloušťku (výška) materiálu a provést výpočty pomocí vzorce: S = V / a, kde:

 • S je plocha v metrech čtverečních;
 • V je objem v kubických metrech;
 • a je tloušťka (výška) materiálu.

Pokud tedy potřebujete zjistit, na jaké ploše lze obložit 1 metr krychlový obložení o tloušťce 1 cm, potřebujete:

 • Tloušťka obložení v centimetrech přeložena do metr: 1/100 = 0,01 m;
 • Objem podšívky v kubických metrech dělený tloušťkou v metrech: 1 m3 / 0,01m = 100 m2.

Takže klapka, jejíž objem je 1 metr krychlový, můžete obalovat zeď o rozloze 100 metrů čtverečních.

Aby tyto výpočty nebyly tak komplikované, stačí představit koncepce kubického metru a metr čtvereční. Chcete-li si představit 1 kubický metr, musíte mentálně nakreslit kostku, jejíž strany se rovnají 1 metru.

Chcete-li si představit, kolik čtverečních metrů jsou obsaženy v jediné kubické, můžete rozdělit vertikální rovinu krychle na podmíněné pásy, jejichž šířka se rovná tloušťce zobrazovaného materiálu. Počet těchto pásem se bude rovnat oblasti materiálu.

Sdílejte tento článek s přáteli ve společnosti. sítě:

Jak najít objem přes oblast

Instrukce

 • Úloha jedna: vypočítat hlasitost, vědět výšku a plochu. To je nejjednodušší úkol, protože

Výpočet topného objemu pokojové kalkulačky

plocha (S) je součinem délky a šířky (S = l * b) a objem je výsledkem délky, šířky a výšky. Náhradník ve vzorci pro výpočet objemu místo l * b oblasti. Dostanete výraz V = S * h. Příklad: Plocha jedné strany rovnoběžnosti je 36 cm², výška 10 cm, velikost obdélníku je 36 cm² * 10 cm = 360 cm³ Odpověď: Objem rovnoběžnosti je 360 ​​cm³.

 • Úloha č. 2: vypočítat hlasitost s vědomím pouze oblasti. To je možné, pokud vypočítáte objem krychle a znáte oblast jedné z jejích obličejů. Od té doby okraje krychle jsou stejné, pak oddělením odmocniny oblasti získáte délku jednoho okraje. Tato délka bude mít výšku i šířku. Příklad: plocha jedné strany krychle je 36 cm². Vypočítejte objem. Extrahujte druhou odmocninu o velikosti 36 cm². Získali jste délku 6 cm. Pro kostku bude vzorec: V = a³, kde a je okraj krychle. Nebo V = S * a, kde S je plocha jedné strany a je okraj (výška) krychle. V = 36 cm² * 6 cm = 216 cm³. Nebo V = 6 cm = 216 cm³ Odpověď: Objem krychle je 216 cm³.
 • Třetí úkol: vypočítat hlasitost, pokud znáte oblast a některé další podmínky. Podmínky mohou být jiné, kromě oblasti mohou být známy i další parametry. Délka nebo šířka se může rovnat výšce, která je víceméně nebo méně než výška několikrát. Další informace lze uvést i na obrázcích, které pomohou při výpočtu objemu: Příklad 1: Zjistěte objem hranolu, pokud je známo, že jedna strana je 60 cm², délka je 10 cm a výška je rovna šířce S = l * b; l = s: b
  l = 60 cm²: 10 cm = 6 cm - šířka hranolu. Od té doby šířka se rovná výšce, vypočítat objem:
  V = l * b * h
  V = 10 cm * 6 cm * 6 cm = 360 cm³Rozp.: 360 cm³ objem hranolu
 • Příklad 2: zjistěte objem tvaru, pokud je plocha 28 cm2, délka tvaru je 7 cm. Dodatečný stav: čtyři strany se navzájem rovnají a jsou vzájemně propojeny šířkou. l = s: b
  l = 28 cm²: 7 cm = 4 cm - šířka Každá strana je obdélník, jehož délka je 7 cm a šířka je 4 cm. Pokud jsou čtyři takové obdélníky vzájemně šířeny, získá se rovnoběžnost. Jeho délka a šířka jsou 7 cm a výška 4 cm. V = 7 cm * 7 cm * 4 cm = 196 cm³Rozp.: Paralelipipedový objem = 196 cm³.
 • Jak vypočítat objem místnosti

  Objem je geometrický pojem, který umožňuje měřit kvantitativní charakteristiky obytného a nebytového prostoru.

  Určete objem místního plechu s informacemi o jeho lineárních rozměrech a tvarových charakteristikách. Objem je velmi úzce propojen s charakteristikami kapacity. Určitě všichni jsou obeznámeni s termíny, jako je vnitřní objem plavidla nebo jakéhokoli kontejneru.

  Jednotka měření objemu je klasifikována podle celosvětových standardů. Existuje speciální měřicí systém - SI, podle něhož je metrický objem, litr nebo centimetr.

  Každá místnost, ať už je to obývací pokoj nebo výrobní místnost, má své vlastní objemové charakteristiky. Pokud vezmeme v úvahu jakýkoli prostor z hlediska geometrie, pak je pokoj srovnatelný s rovnoběžkou. Jedná se o šestistrannou postavu, v případě místnosti na pokraji - stěny, podlaha a strop. Každá strana místnosti je obdélník. Jak je známo z geometrie, existuje vzorec pro nalezení objemu obdélníkového rovnoběžnostlepu. Objem tohoto čísla se vypočítá vynásobením tří hlavních rozměrů rovnoběžnosti - délky, šířky a výšky obrysů. Můžete také vypočítat hlasitost místnosti jednodušším vzorem - podlahová plocha se vynásobí výškou místnosti.

  Jak zjistit objem místnosti

  Jak vypočítáte objem konkrétní místnosti? Nejprve změříme délku stěny, nejdelší v místnosti. Pak určíme délku nejkratší stěny v místnosti. Všechna tato měření se provádějí na úrovni podlahy, podél linie položení základových desek. Při měření musí být páska vyrovnaná. Byl to směr, který měřil výšku stropu. Chcete-li to provést, musíte v jedné z rohů místnosti držet páskou od podlahy ke stropu.

  Všechna měření musí být zaznamenána s přesností desetin. Poté můžete přistoupit přímo k výpočtu objemu místnosti. Vezmeme délku největší zdi, vynášejte ji podle délky nejmenší zdi a vynásobte výsledek výškou místnosti. Výsledkem je získání potřebných čísel - objem místnosti.

  Výpočet objemu místnosti je nutný v řadě situací. Takže objem místnosti, který potřebujete vědět při instalaci topného tělesa. Počet sekcí v něm závisí přímo na objemu místnosti. Je-li instalována klimatizační jednotka, potřebujete znát i objem místnosti, protože samostatná klimatizační jednotka je určena pouze pro určitý objem místnosti.

  Objem prostor komplexního tvaru

  V případě, že místnost má nepravidelný tvar, je nutné znovu postupovat od tvaru rovnoběžnosti. V tomto případě bude místnost reprezentována velkým a malým objemovým tělesem. Objem musí být tedy měřen odděleně u velkého rovnoběžce a pak u malého. Potom se oba svazky shromáždí. Stává se, že struktura místnosti je zcela nestandardní, mohou existovat oblouky a výklenky půlkruhové formace. V tomto případě musí být objemy vypočteny jiným vzorem - objemem válce. Objem válce se vždy vypočítá jediným vzorem - plocha jeho základny se násobí výškou válcového tělesa. Půlkruhové konstrukce v místnosti mohou být reprezentovány jako součást válce, na základě čehož jsou provedeny výpočty celkového objemu válce a potom je odebrána nadbytečná část podle rozměrů polokruhového výklenku.

  Jak zjistit objem místnosti

  Odhad objemu prostor je často vyžadován při výrobě stavebních a opravárenských prací. Ve většině případů je to nutné k objasnění množství materiálů potřebných pro opravy, stejně jako k výběru efektivního vytápění nebo klimatizačního systému. Kvantitativní charakteristiky popisující prostor zpravidla vyžadují měření a jednoduché výpočty.

  1. Nejjednodušší případ je, když je třeba určit objem místnosti s pravidelným pravoúhlým nebo čtvercovým tvarem. Pomocí páskového měřidla měříme délku a šířku stěn, stejně jako výšku místnosti. Nejpohodlnější způsob měření na podlaze podél soklů. Vynásobte získané ukazatele délky, šířky, výšky a dostanete požadovaný objem.

  2. Pokud má místnost nepravidelný nebo složitý tvar, úkol se stává trochu komplikovanější. Rozdělte prostor místnosti na několik jednoduchých čísel a po provedení měření proveďte výpočet plochy každého z nich. Přidejte výsledné hodnoty součtem oblasti. Vynásobte částku výškou místnosti. Měření by se měla provádět ve stejných jednotkách, například v metrech.

  3. Při provádění stavebních prací je stanovení objemu celé konstrukce stanoveno standardy. Tzv. Stavební objem půdní části budovy s podkrovím lze vypočítat vynásobením plochy vodorovného úseku podél vnějších obrysů na úrovni dolního podlaží. Změřte celkovou výšku budovy z úrovně čisté podlahy na vrchol izolace podkroví. Vynásobte obě.

  4. Pokud jsou podlahy různých velikostí, určete celkový objem prostor v budově přidáním objemů všech dílů. Objem je určen stejným způsobem, pokud mají prostory odlišné obrysy a návrhy.

  5. Samostatně vypočítat objemy verand, stropních oken, vestibulů a dalších pomocných prvků konstrukce. Zahrňte tato data do celkového objemu všech budov. Tak můžete snadno najít objem všech místností nebo budov, výpočty jsou poměrně jednoduché, zkuste a buďte opatrní.

  Vzorec objemu místnosti

  Jak vypočítat objem místnosti

  Objem je kvantitativní vlastností místa. Objem místnosti je určen jeho tvarem a lineárními rozměry. Pojem kapacity je pevně spojen s konceptem objemu, jinými slovy objemem vnitřního prostoru plavidla, obalu atd. Jednotky, které se používají, jsou v měřicím systému SI a jeho derivátů - krychlový m3 m3, cubický centimetr, litr. Budete potřebovat měřit hlasitost místnosti, které budete potřebovat kazetu, list papíru, kalkulačku, pero. 1 Každý pokoj, například místnost, je z geometrického hlediska obdélníkový rovnoběžnost.

  Parallelepiped je velká postava, která má 6 tváří. a bez ohledu na to, který z nich je obdélník. Vzorec pro zjištění objemu obdélníkového rovnoběžnostěnku: V = abc. Množství obdélníkového rovnoběžnostěnku se rovná součinu jeho tří rozměrů. Kromě tohoto vzorce může být možné měřit množství místnosti vynásobením podlahové plochy výškou.

  2 Takže začněte s výpočtem objemu místnosti. Určete délku jedné stěny, později zjistěte délku druhé stěny. Měřte na podlaze, na úrovni soklu. Přidržte pásku pásku rovně.

  V tomto okamžiku určete výšku místnosti, proveďte to, jděte do jednoho ze svých rohů a přesně změřte výšku úhlu od podlahy ke stropu. Napište získané údaje na kus papíru, abyste nezapomněli.

  Jak vypočítat objem v m3 kalkulačka betonu

  V tuto chvíli pokračujte ve výpočtech: vynásobte délku dlouhé stěny délkou krátké stěny, vynásobte získaný výrobek výškou a získáte požadovaný výsledek.

  Objemy areálu jsou vypočteny v různých případech: 1) v případě nákupu klimatizace, protože klimatizace je určena pro určitý počet místností; 2) v případě instalace radiátorů v místnostech, protože počet sekcí v radiátoru závisí na objemu místnosti. 3 Pokud máte prostor nepravidelného tvaru, jinými slovy je tvořen zdánlivě obrovským rovnoběžným a malým. V tomto případě je nutné měřit výši každého z nich zvlášť a později přidat. Pokud je ve vašem pokoji výklenek. pak se jeho množství musí vypočítat podle vzorce pro objem válce. Počet jednotlivých válců se rovná součinu plochy podstavce o výšku: V =? r2 h kde - toto číslo "pi" se rovná 3,14, r2 je čtverec poloměru válce, h je výška.

  Představte si výklenku jako součást válce, vypočítáte počet zdánlivě celého válce, později zjistíte, jaká část tohoto válce vaše výklenky zaujímá, odstraňte přebytečnou část z celkového objemu.

  Jak vypočítat plochu místnosti?

  Je-li místnost se čtyřmi stěnami a má standardní geometrický tvar s pravými úhly, musíte měřit dvě stěny a vynásobit výsledné dvě čísla na sobě, dostaneme prostor místnosti a pro objem musíte vynásobit výsledek výškou. ale pouze se správnými geometrickými tvary.

  Je obtížnější najít oblast a velikost, například pokud je tvar místnosti nesprávný.

  Potom musíte použít všechny znalosti o geometrii, jmenovitě rozdělit místnost na několik pravidelných postav a v souladu s formulemi těchto čísel najít jejich oblast a pak dát všechny výsledky dohromady, pak získáte celkovou plochu místnosti. Chcete-li zjistit výšku, je nutné vynásobit získaný výsledek celkové plochy výškou.

  Situace je ještě horší u nestandardních pokojů s nepravidelnými úhly stěn a střechy. Poté musíte přenést všechny rozměry místnosti na papír, rozdělit je na pravidelné tvary a na základě každého tvaru najít jeho oblast a objem a poté shrnout výsledky.

  Plocha místnosti nezahrnuje výčnělky oken a jiné věci, které jsou vyšší než podlaha, ale jsou zahrnuty do výpočtu objemu místnosti.

  Jak vypočítat plochu místnosti

  V případě měření místnosti s nepravidelným tvarem se doporučuje rozdělit na obdélníky pro přesnější výpočet plochy. Vypočítáním plochy každé takové plochy můžete zjistit celkovou plochu místnosti jednoduchým součtem všech získaných výsledků.

  Není-li možné prostor rozdělit na obdélníkové plochy, můžete vyzkoušet takové tvary jako trojúhelník nebo sektor kruhu. Plocha trojúhelníku se vypočítá podle vzorce Gerony: S = v **).

  P - poloprůchod trojúhelníku, který lze vypočítat následovně: p = / 2

  Výpočet cihel v domě: Kalkulačka online a ruční kontrola výpočtů

  Odhad objemu prostor je často vyžadován při výrobě stavebních a opravárenských prací. Ve většině případů je to nutné k objasnění množství materiálů potřebných pro opravy, stejně jako k výběru efektivního vytápění nebo klimatizačního systému.

  Kvantitativní charakteristiky popisující prostor zpravidla vyžadují měření a jednoduché výpočty.

  1. Nejjednodušší případ je, když je třeba určit objem místnosti s pravidelným pravoúhlým nebo čtvercovým tvarem. Pomocí páskového měřidla měříme délku a šířku stěn, stejně jako výšku místnosti. Nejpohodlnější způsob měření na podlaze podél soklů. Vynásobte získané ukazatele délky, šířky, výšky a dostanete požadovaný objem.

  2. Pokud má místnost nepravidelný nebo složitý tvar, úkol se stává trochu komplikovanější. Rozdělte prostor místnosti na několik jednoduchých tvarů (obdélníky, čtverce, půlkruhy atd.) A po provedení měření proveďte výpočet plochy každého z nich. Přidejte výsledné hodnoty součtem oblasti. Vynásobte částku výškou místnosti. Měření by se měla provádět ve stejných jednotkách, například v metrech.

  3. Při provádění stavebních prací je stanovení objemu celé konstrukce stanoveno standardy. Tzv. Stavební objem půdní části budovy s podkrovím lze vypočítat vynásobením plochy vodorovného úseku podél vnějších obrysů na úrovni dolního podlaží. Změřte celkovou výšku budovy z úrovně čisté podlahy na vrchol izolace podkroví. Vynásobte obě.

  4. Pokud jsou podlahy různých velikostí, určete celkový objem prostor v budově přidáním objemů všech dílů. Objem je určen stejným způsobem, pokud mají prostory odlišné obrysy a návrhy.

  5. Samostatně vypočítat objemy verand, zábradlí, vestibulů a dalších pomocných prvků konstrukce (s výjimkou krytých a otevřených balkónů). Zahrňte tato data do celkového objemu všech budov. Tak můžete snadno najít objem všech místností nebo budov, výpočty jsou poměrně jednoduché, zkuste a buďte opatrní.

  2.4 Výpočet kapacity veřejných budov a velikosti jejich pozemků

  Ve veřejných budovách se nacházejí instituce a veřejné služby.

  Podle specializace a typů služeb jsou veřejné instituce a podniky rozděleny na předškolní (mateřské a mateřské školy), školu, zdravotnictví, kulturu a vzdělávání, domácnost, obchod a distribuci, veřejné stravování, administrativní a jiné.

  Výpočet objemu místnosti.

  Složení veřejných institucí pro každé vypořádání se zpočátku rozvíjí v návrhu okresního plánování, který představuje celý systém přesídlení v oblasti a umístění institucí a podniků poskytujících služby v sídlech. Tento vývoj je zohledněn při určování složení veřejných budov v konkrétní obytné oblasti. To zohledňuje možnost dalšího využívání stávajících budov.

  Výpočet kapacity nebo propustnosti institucí a poskytovatelů služeb se provádí podle návrhových standardů (SNiP).

  Perspektivní výpočet veřejných institucí

  Normy na 1000 obyvatel

  Odhadovaná čísla pro 186 obyvatel

  pozemek, ha

  pozemek, ha

  Podle vypočtených údajů veřejných institucí vybírají standardní projekty veřejných budov pro konkrétní osídlené místo. Současně je vhodné upřednostňovat takové standardní projekty, v nichž se plánuje uspořádání několika veřejných institucí v jedné budově. Tím se snižuje konstrukční a provozní náklady na jednotku objemu budovy, její vzhled se stává zajímavějším a obohacuje architekturu veřejného centra, ve kterém je budova umístěna.

  2.5 Vytvoření seznamu projektových objektů a staveb

  Ve veřejných budovách se nacházejí instituce a veřejné služby. Podle zaměření a typu služeb jsou veřejné instituce a podniky rozděleny na:

  · Předškolní zařízení (školky a mateřské školy);

  · Administrativní a jiné.

  Podle územní služby mohou být rozděleny do následujících skupin:

  1) služby obyvatel několika obydlených oblastí;

  2) služby pro obyvatele jedné osídlené oblasti;

  3) obsluhovat obyvatele některých částí sídliště.

  První skupina zahrnuje instituce umístěné v okresních centrech a sloužící celé populaci okresu (okresní rada poslanců lidu, dům kultury, styčný úřad, obchodní dům apod.), Stejně jako instituce sloužící skupině obydlených oblastí a nacházející se v největších z nich, například, v centrálních sídlech zemědělských podniků (venkovská rada zástupců lidu, úřad státní farmy, kolchozská vláda, střední škola, nemocnice atd.). Druhá skupina se skládá z institucí sloužících všem obyvatelům jedné obývané oblasti. Třetí skupina zahrnuje instituce, které slouží obyvatelům některých částí rozsáhlého obývaného území a jsou v něm zastoupeny několika budov umístěných na různých místech (mateřské školy, školky, obchody s potravinami atd.).

  Takový systém služebních institucí byl nazýván "krokovým systémem". Zajišťuje, že servisní agentury se blíží k obyvatelům. První skupina tedy zahrnuje instituce příležitostného užívání, druhé - pravidelné užívání a třetí - zajišťuje každodenní údržbu.

  Složení veřejných institucí pro každé vypořádání se zpočátku rozvíjí v návrhu okresního plánování, který představuje celý systém přesídlení v oblasti a umístění institucí a podniků poskytujících služby v sídlech. Tento vývoj je zohledněn při určování složení veřejných budov v konkrétní obytné oblasti. To zohledňuje možnost dalšího využívání stávajících veřejných budov.

  Výpočet kapacity nebo propustnosti institucí a podniků poskytujících služby se provádí podle vypořádaných norem.

  Podle vypočtených údajů veřejných institucí vybírají standardní projekty veřejných budov pro konkrétní osídlené místo. Současně je vhodné upřednostňovat takové standardní projekty, v nichž se plánuje uspořádání několika veřejných institucí v jedné budově. Tím se snižuje konstrukční a provozní náklady na jednotku objemu budovy, její vzhled se stává zajímavějším a obohacuje architekturu veřejného centra, ve kterém je budova umístěna.

  Jak vypočítat objem válce

  Na této stránce kalkulačka pomůže vypočítat objem válce online. Pro výpočet nastavené výšky, poloměru nebo plochy základny. Výpočty se provádějí v milimetrech, centimetrech, metrech. Výsledek je zobrazen v kubických centimetrech, litrech a krychlových metrech.

  Válec je geometrické těleso ohraničené válcovým povrchem a dvěma rovnoběžnými rovinami, které jej protínají.

  Podle výšky a poloměru

  Vzorec pro objem válce z hlediska výšky a poloměru:

  V = π · r² · h

  Prostřednictvím základní plochy a výšky

  Vzorec pro objem válce přes výšku a plochu základny:

  Způsoby výpočtu kubického metru podle objemu nebo celkových rozměrů

  Pro výpočet požadovaného množství materiálu nebo látky se nejčastěji používá kubický metr (rovný objemu krychle s žebry dlouhými jeden metr). Tato standardní objemová jednotka může být v případě potřeby přenesena do jiných měřicích systémů - litrů, mililitrů, kubických centimetrů a milimetrů.

  Chcete-li vypočítat kubický metr (objem), musíte znát délku, výšku a šířku objektu. Pro výpočet objemu kapalné a plynné látky nebo předmětu nepravidelného tvaru budou vyžadovány ukazatele její hmotnosti a hustoty.

  Rychlá navigace v článku

  Jednoduchá postava

  Pro výpočet objemu objektu potřebujete znát jeho lineární rozměry. To bude vyžadovat:

  • Pomocí měřidla měřit délku, výšku a šířku postavy;
  • Vynásobte lineární parametry objektu.

  Například pro výpočet objemu místnosti, jehož délka je 8 metrů, výška 3 metry a šířka 6 metrů, potřebujete 8 * 3 * 6 = 144 (objem místnosti je 144 m3).

  Stanovení objemu podle hmotnosti

  Není-li možné měřit lineární parametry (objekt nepravidelného tvaru, kapaliny, plynné látky), je nutné vypočítat objem:

  • Změřte hmotnost materiálu;
  • Určete hustotu látky (existují tabulky speciálních hustot pro různé materiály);
  • Rozdělit hmotnost podle hustoty.

  Například pro výpočet objemu betonu (hustota 2000 kg / m3) vážícího 30000 kg, potřebujete 30 000/2000 = 15 m3.

  Archimedův zákon

  Pro výpočet objemu objektu složitého tvaru, jehož hustota není známá, je nutné:

  • Dolůjte předmět do nádoby vodou (předtím měřili jeho počáteční úroveň);
  • Určete, jak vysoká hladina vody vzrostla poté, co byl objekt ponořen;
  • Vypočítejte objem přemístěné vody (z úrovně po ponoření předmětu, odečtěte původní obrázek).

  Převod jednotky

  Pokud je objem udáván v litrech, mililitrech, kubických centimetrech nebo milimetrech, pro výpočet krychlových metrů potřebujete znát následující hodnoty:

  • 1 m3 = 1000 l;
  • 1 m3 = 1 000 000 cm3;
  • 1 m3 = 1 000 000 000 mm3;
  • 1 m3 = 1000 dm3;
  • 1 m3 = 1000 000 ml.

  Kapacita standardního kbelíku je například 10 litrů, což odpovídá 0,01 metru krychlovým. Chcete-li měřit 1 metr krychlový z jakéhokoliv materiálu s lopatou, je třeba je naplnit 100 lopatkami.

  V každodenním životě, pomocí kubických metrů, se při opravách a stavebních pracích vypočítá požadované množství materiálů. Tato měrná jednotka se také často používá k určení průtoku zemního plynu a vody.

  Stránka neukládá osobní údaje občanů Ruské federace (registrace je uzavřena, komentáře jsou zakázány). Některé materiály publikované na webu mohou obsahovat informace určené pro uživatele starší 16 let (podle zákona č. 436-FZ ze dne 29. prosince 2010 "Ochrana dětí před škodlivými informacemi pro jejich zdraví a rozvoj"). 16+. Použití těchto stránek předpokládá souhlas s podmínkami smlouvy o užívání.

  © 2016 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google a logo Google jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

  Aplikace Google ™, Android ™, Google Maps ™, Google Play ™, Google Docs ™, Google Picasa ™, Gmail ™, Google Chrome ™, Google Plus ™, YouTube ™ a jejich příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

  Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

  Mozilla®, Mozilla Firefox® a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Mozilla Foundation ve Spojených státech a dalších zemích.

  Skype® a přidružené logo jsou ochranné známky společnosti Skype ve Spojených státech a dalších zemích.

  Jak vypočítat kubický metr

  Pro výpočet požadovaného množství materiálu nebo látky se nejčastěji používá kubický metr (rovný objemu krychle s žebry dlouhými jeden metr). Tato standardní objemová jednotka může být v případě potřeby přenesena do jiných měřicích systémů - litrů, mililitrů, kubických centimetrů a milimetrů.

  Chcete-li vypočítat kubický metr (objem), musíte znát délku, výšku a šířku objektu. Pro výpočet objemu kapalné a plynné látky nebo předmětu nepravidelného tvaru budou vyžadovány ukazatele její hmotnosti a hustoty.

  Rychlá navigace v článku

  Pro výpočet objemu objektu potřebujete znát jeho lineární rozměry. To bude vyžadovat:

  • Pomocí měřidla měřit délku, výšku a šířku postavy;
  • Vynásobte lineární parametry objektu.

  Například pro výpočet objemu místnosti, jehož délka je 8 metrů, výška 3 metry a šířka 6 metrů, potřebujete 8 * 3 * 6 = 144 (objem místnosti je 144 m3).

  Není-li možné měřit lineární parametry (objekt nepravidelného tvaru, kapaliny, plynné látky), je nutné vypočítat objem:

  • Změřte hmotnost materiálu;
  • Určete hustotu látky (existují tabulky speciálních hustot pro různé materiály);
  • Rozdělit hmotnost podle hustoty.

  Například pro výpočet objemu betonu (hustota 2000 kg / m3) vážícího 30000 kg, potřebujete 30 000/2000 = 15 m3.

  Pro výpočet objemu objektu složitého tvaru, jehož hustota není známá, je nutné:

  • Dolůjte předmět do nádoby vodou (předtím měřili jeho počáteční úroveň);
  • Určete, jak vysoká hladina vody vzrostla poté, co byl objekt ponořen;
  • Vypočítejte objem přemístěné vody (z úrovně po ponoření předmětu, odečtěte původní obrázek).

  Pokud je objem udáván v litrech, mililitrech, kubických centimetrech nebo milimetrech, pro výpočet krychlových metrů potřebujete znát následující hodnoty:

  Kapacita standardního kbelíku je například 10 litrů, což odpovídá 0,01 metru krychlovým. Chcete-li měřit 1 metr krychlový z jakéhokoliv materiálu s lopatou, je třeba je naplnit 100 lopatkami.

  V každodenním životě, pomocí kubických metrů, se při opravách a stavebních pracích vypočítá požadované množství materiálů. Tato měrná jednotka se také často používá k určení průtoku zemního plynu a vody.

  Stránka neukládá osobní údaje občanů Ruské federace (registrace je uzavřena, komentáře jsou zakázány). Některé materiály publikované na webu mohou obsahovat informace určené pro uživatele starší 16 let (podle zákona č. 436-FZ ze dne 29. prosince 2010 "Ochrana dětí před škodlivými informacemi pro jejich zdraví a rozvoj"). 16+. Použití těchto stránek předpokládá souhlas s podmínkami smlouvy o užívání.

  © 2016 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google a logo Google jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

  Aplikace Google ™, Android ™, Google Maps ™, Google Play ™, Google Docs ™, Google Picasa ™, Gmail ™, Google Chrome ™, Google Plus ™, YouTube ™ a jejich příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

  Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

  Mozilla®, Mozilla Firefox® a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Mozilla Foundation ve Spojených státech a dalších zemích.

  Skype® a přidružené logo jsou ochranné známky společnosti Skype ve Spojených státech a dalších zemích.

  Jak vypočítat kubické metry?

  Způsob je jasný: vezmeme menší hodnotu a zvážíme, kolik je větší. Například centimetr. Sto je na metru. Chcete-li získat krychlu, musíte vytvořit výsledné číslo do krychle. Dostáváme, že 1 kubický metr se rovná 100x100x100 = 1 000 000 - 1 milion cm3. Nebo decimetry, tj. 10 cm - to jsou asi 10 metrů. Stavíme 10 kubických metrů, dostaneme 1000 dm3 (jsou litry) v 1 m3.

  Kubický metr, proto je kubický, protože není nic víc než výrobek tří veličin, jmenovitě délky, šířky a výšky.

  Abychom je mohli správně vypočítat, musíme si vzít a rozmnožit mezi těmi třemi hodnotami čísla, kterou vypočítáme tento velmi kubický metr.

  Je-li nutné konvertovat kubické metry na jiné jednotky, pak byste měli najít on-line konvertor fyzikálních veličin online (zadáním těchto slov na požádání) a použít je. Můžete také najít a stáhnout konvertor.

  Kubický metr je měření použité pro objem. Například, vezměte kostku, která má délku, šířku a hloubku 1,0 metru. Chcete-li zjistit objem této krychle, musíte vynásobit všechny tři rozměry, aby se objem rovnal 1,0 m3.

  Vzhledem k tomu, že všechny tři strany krychle mají stejné rozměry, může být objem označen jako B * B * B nebo 3B, kde B je délka jedné strany. Délku strany B lze uvést v metrech a může být například v centimetrech nebo milimetrech. V těchto případech bude objem v kubických centimetrech nebo v milimetrech krychlových. Pak mohou být převedeny na m3.

  Kubický metr je jednotkou objemu v metrickém měřicím systému. Jeden kubický metr se rovná také 1000 litrům.

  Jak vypočítat kubický metr?

  Docela často v životě existují situace, kdy je nutné, aby některý materiál vypočítal objem v kubických metrech. To lze provést různými způsoby a v tomto článku se budeme zabývat několika z nich.

  Výpočet objemu pomocí lineárních rozměrů

  Pokud je materiál skládaný a je možné měřit jeho lineární rozměry, zvažte, že máte velmi štěstí. Pro výpočet hlasitosti stačí jednoduše vynásobit délku, šířku a výšku. Dovolte mi připomenout, že kubický metr je objem krychle se stěnami 1m. Pokud jsou měření provedena v centimetrech, pak 1 m 3 = 1 000 000 cm ?. Je možné, že potřebujete vypočítat objem desek nebo cihel a znát jejich počet. V tomto případě není výpočet také obtížný: měříme délku, šířku a tloušťku desky a vynásobíme počtem kusů.

  Můžete alespoň vypočítat množství materiálu nalitého do hromady. Hromada má tvar kužele a tvar kužele se vypočítá podle vzorce V = πR 2 h / 3, kde h je výška a R je poloměr základny. Objem materiálu ve válcovité nádobě (barel) lze vypočítat podle vzorce: V = πR 2 h, kde h je výška a R je poloměr.

  Stává se, že neexistuje způsob, jak měřit lineární dimenze. Tato situace nastává například při práci s hromadným zbožím, kapalinami a plyny. Nebo třeba třeba pochopit, jak vypočítat kubický metr betonových úlomků, kde každý kus má svůj vlastní tvar a velikost. Existuje dobrý způsob pro takový případ. Pokud známe hustotu látky, můžeme určit objem založený na hmotnosti. Myslím, že každý si pamatuje ze školních dnů, že litr vody váží 1 kg. 1 l = 1 dm 3 = 0,001 m 3, proto 1 kubický metr vody váží 1 tunu.

  Je vhodné zapamatovat si specifickou hustotu alespoň pro nejběžnější materiály:

  • Asfalt - 1,1-1,5 t / m 3
  • Beton - 1,8-2,5 t / m 3
  • Suchá hlína - 1,8 t / m 3
  • Žula - 2,5-3 t / m 3
  • Čerstvá borovice - 0,4-1,1 t / m 3
  • Čerstvý dub - 0,93-1,3 t / m 3
  • Cihla - 1,4-2,0 t / m 3
  • Led (při t = 0 ° C) - 0,9167 t / m 3
  • Křída - 1,8-2,6 t / m 3
  • Suchý písek - 1,4-1,6 t / m 3
  • Uhlí - 1,2-1,5 t / m 3
  • Cement - 0,8-2,0 t / m 3
  • Doménová struska - 2,5-3,0 t / m 3

  Myslím, že je nyní jasné, jak vypočítat krychlový metr stejné trosky - zvážit tři tuny a myslet si, že je to metr krychlový.

  Chcete-li vypočítat objem určitého těla nepravidelného tvaru, jehož hustota je neznámá, můžete použít slavný zákon Archimedes. Ponořte své tělo do vody, změřte, jak vysoká hladina vody stoupla. Objem přemístěné vody je objem těla.

  Tato metoda je samozřejmě poměrně namáhavá. Ale v některých situacích může být jedinou možnou odpovědí na otázku, jak vypočítat kubický metr. Změřte kubický metr materiálu, například pomocí kbelíku. Standardní lopatka má kapacitu 10 litrů nebo 0,01 m3. Takže 100 kusů materiálu - to bude náš požadovaný krychlový metr.

  Jak vypočítat kubické metry?

  Způsob je jasný: vezmeme menší hodnotu a zvážíme, kolik je větší. Například centimetr. Sto je na metru. Chcete-li získat krychlu, musíte vytvořit výsledné číslo do krychle. Dostáváme, že 1 kubický metr se rovná 100x100x100 = 1 000 000 - 1 milion cm3. Nebo decimetry, tj. 10 cm - to jsou asi 10 metrů. Stavíme 10 kubických metrů, dostaneme 1000 dm3 (jsou litry) v 1 m3.

  Kubický metr, proto je kubický, protože není nic víc než výrobek tří veličin, jmenovitě délky, šířky a výšky.

  Abychom je mohli správně vypočítat, musíme si vzít a rozmnožit mezi těmi třemi hodnotami čísla, kterou vypočítáme tento velmi kubický metr.

  Je-li nutné konvertovat kubické metry na jiné jednotky, pak byste měli najít on-line konvertor fyzikálních veličin online (zadáním těchto slov na požádání) a použít je. Můžete také najít a stáhnout konvertor.

  Kubický metr je měření použité pro objem. Například, vezměte kostku, která má délku, šířku a hloubku 1,0 metru. Chcete-li zjistit objem této krychle, musíte vynásobit všechny tři rozměry, aby se objem rovnal 1,0 m3.

  Vzhledem k tomu, že všechny tři strany krychle mají stejné rozměry, může být objem označen jako B * B * B nebo 3B, kde B je délka jedné strany. Délku strany B lze uvést v metrech a může být například v centimetrech nebo milimetrech. V těchto případech bude objem v kubických centimetrech nebo v milimetrech krychlových. Pak mohou být převedeny na m3.

  Kubický metr je jednotkou objemu v metrickém měřicím systému. Jeden kubický metr se rovná také 1000 litrům.

  Výpočet objemu v krychlových metrech podle velikosti jedné výrobní jednotky

  Výpočet objemu v kubických metrech podle velikosti jedné výrobní jednotky (na žádost uživatele).

  Cituji dotaz Výpočet krychlových metrů.:
  "Výpočet toho: Kolik krychlových metrů v jedné desce; obecný výpočet kapacity lesních plodin "

  No co můžu říct - všechno je jasné, délka šířka šířka výška * počet desek a převedení na krychlové metry.
  Uložím člověka z nepotřebných tlačítek a udělá takovou jednoduchou kalkulačku

  Jak vypočítat kapacitu krytu

  Jak vypočítat kubické metry

  Mělo by začít s tím, že všechny měřicí jednotky používané v moderních fyzikálních vědách a v každodenním životě nejsou ničím jiným než výsledkem ustálené práce vědců po staletí. Aby vedli všechny centimetry, míle a libry ke společnému jmenovateli, rozhodli se přejít na společnou měrnou jednotku. Základem moderního metrického systému byly kilogramy a metry. Všechny ostatní měrné jednotky jsou deriváty, včetně krychlových metrů. Tento článek vysvětluje, jak lze vypočítat objemovou kapacitu různých stavebních materiálů.

  Kubický metr je měřítkem objemu těla nebo látky. Kubický metr je objem tvaru kvádru, který má žebra přesně jeden metr dlouhý. Vzorec pro výpočet kubického metru je velmi jednoduchý a vypadá takto: 1m3 = 1mx1mx1m.

  Měření v kubických metrech závisí jak na pevných látkách (řezivo, železobetonové tvárnice), tak na tekutinách (spotřeba vody ve vilové čtvrti, spotřebě betonu) a plynných (měření domácích plynů ve výpočtech užitkových vozidel).

  Metody výpočtu krychlové kapacity

  Je zřejmé, že pokud jsou počáteční informace uváděny v souvisejících měrných jednotkách (například v litrech nebo kubických centimetrech), jejich přepočet na jednotky měření objemu netrvá dlouho. V případě, že je však přenos podmíněn hmotností nebo oblastí, budou vyžadovány některé další informace a výpočet bude komplikovanější.

  Výpočet kubické kapacity řezaného řeziva:

  Při výpočtu krychlové kapacity hranové desky budete muset použít znalosti získané během výuky geometrie. V případě řezaného řeziva stačí vynásobit tři standardní hodnoty. Uvažuje se však o celém balení tabule (dřeva). Je nutné nejprve provést výpočet kapacity jednoho prvku a pak přepočítat celkový počet desek (tyčí) v balíčku, vynásobit toto číslo výslednou hodnotou objemu.

  Při výpočtu krychlové kapacity je v tomto případě nutné pracovat se stejnými měrnými jednotkami, tj. Převést všechny rozměry desky na metry (centimetry). Měření by se měla provádět podle parametrů: délka, šířka, tloušťka.

  Výpočet kubatury neupravené desky:

  Výpočet kapacity krytu v tomto případě také vyžaduje měření délky, šířky a výšky. Rozdíl spočívá v tom, že výpočet kubické kapacity jedné desky je nemožný, takže desky jsou stohovány a měřeny různými koeficienty.

  Aby byly výpočty spolehlivější, doporučuje se položit desky na hromadu, poté vzít střední indikátor nejtenčích a nejširších desek, sklopit dva výsledné indikátory a rozdělit na polovinu. Zjišťuje se tedy průměrná šířka, šířka a délka se měří tradiční metodou.

  V dalším kroku vynásobíme šířku, délku a šířku stohu společně a použijeme redukční faktor. V souladu s GOST je tento koeficient pro poloviční tyč a pro nekomprimovanou desku 0,5 a 0,63. Často, aby se zjednodušily výpočty, producenti řeziva dopravují zboží, které má koeficient 0,7.

  Po počítání jednoho stohu řeziva se můžete přesunout na druhý, třetí a tak dále.

  Typy suterénu a možnosti krytu

  Je zřejmé, že výpočet kapacity krychle je v každém případě individuální. Začněme se sloupcovým základem:

  1. Vypočítáme objem železobetonových pilířů (každý samostatně). Abychom to udělali, vynásobíme jeho strany navzájem a výšku základního prvku.
  2. V případě kruhového průřezu sloupců vynásobíme čtverec jejich poloměru počtem prvků.
  3. Výsledek je vynásoben výškou podpěry.
  4. Výsledné číslo se vynásobí číslem požadovaným pro konstrukci základních pilířů. V důsledku toho získáme celkové množství betonu.
  5. V případě hromady základních prvků s betonovým grilem je nutné použít vzorec rovnoběžnosti a vypočítat jeho objem.

  Při výpočtu krychlové kapacity pásového pásu nejprve určíme jeho průřez. Pokud je hladká, nebude mít žádné výpočty kapacity kubické. V tomto případě násobte obvod struktury podle jeho tloušťky a šířky. Dále postupujte podle pokynů pro výpočet:

  • například máme konstrukci s boky 10 x 10 metrů. Šířka základny - 0,4 metru, tloušťka - 0,7 metru;
  • proto je obvod konstrukce 40 metrů (10 x 4). Po vynásobení hodnot získáme 11,2 metru. Je to však pouze údaj o objemu základny stěn venku;
  • Řekněme, že dům má dvě přepážky (délka jednoho z nich je 10 metrů, délka kolmice je 5 metrů, šířka obou je 0,3 metru, tloušťka je 0,7 metru);
  • vynásobíme parametry jedné ze sekcí (10 * 0,3 * 0,7 = 2,1), pak druhou (5 * 0,3 * 0,7 = 1,05). Dále jednoduše doplníme získané hodnoty a získáme celkové množství betonu požadovaného pro základové pásy (11,2 + 2,1 + 1,05 = 14,35 m3).

  Kubická kapacita základové desky se vypočte nejsnadněji. K určení krychlové kapacity základové desky musíte pouze vynásobit parametry délky, šířky a tloušťky desky.

  Má například následující údaje: 10, 0,4 a 10 metrů. Vypočítáme objem vynásobením indikátorů a získáme 40 m3 - požadovaný objem betonu.

  Nicméně je třeba poznamenat, že pro zvýšení pevnosti základové desky jsou často použity k vybavení desek pomocí výztuh. Pokud se jedná o právě takový projekt, abyste mohli vypočítat požadované množství materiálu, musíte vypočítat objem desky a žeber samostatně a přidat získané hodnoty.

  Takže indikátor spojený s kamny, už víme. Zbývá vypočítat kubickou kapacitu žeber.

  Předpokládejme, že v našem případě má základna čtyři vyztužené prvky s ukazateli 10, 0,25 a 0,3 metru. Je zřejmé, že objem jedné výztuhy je 0,75 metru. Celková hodnota pro všechny hrany se rovná třetímu krychlovému metru (0,75 x 4). Poté, abyste vypočítali celkové množství malty potřebné pro zařízení pro založení desky, je třeba přidat výsledné hodnoty (40 + 3) a získat 43 m³.

  Výpočet kapacity místnosti

  Je-li místnost, o kterou máte zájem, má jednoduchou formu, pak není obtížné vypočítat její objem: jednoduše vynásobte šířku, délku a výšku místnosti.

  Pokud nemáte jednu nebo více charakteristik místnosti, změřte je pomocí kazetového měřítka nebo vyhledávače rozsahu. Chcete-li zlepšit přesnost měření, můžete dvakrát měřit výšku a šířku protilehlých stěn, poté přidat a rozdělit výslednou hodnotu na polovinu (najděte aritmetický průměr).

  Předpokládejme, že znáte prostor místnosti. Chcete-li najít kubaturu, musíte tento ukazatel vynásobit výškou.

  Pokud má místnost komplikovaný tvar, nejprve podmíněně rozdělí pokoj na jednoduché tvary a pomocí geometrických vzorců vypočítá objem každého z nich a poté přidá hodnoty.

  Výpočet objemové hmotnosti hmoty

  Je-li známa hmotnost látky, pro kterou je třeba vypočítat objem (objemová kapacita), je nutné nejprve vyjasnit hustotu této látky. Tento indikátor lze měřit nezávisle nebo v tabulce hustoty látek.

  Abychom zjistili počet metrů krychlových, měli bychom rozdělit známý ukazatel hmotnosti hmoty podle její hustoty. V tomto případě se hmotnost měří v kilogramech a hustota v kg / m3.

  Neštandardní metody pro výpočet krychlové kapacity

  Pokud jednáte s nějakým tělem nepravidelného tvaru a současně znáte hustotu materiálu, z něhož je tělo vyrobeno, můžete použít všechny známé zákony Archimedes. Chcete-li to provést, jednoduše spusťte tělo do vody a změřte objem vody vytažené z nádoby - to bude ukazatel objemu ponořeného tělesa.

  Existuje další způsob, jak vypočítat kapacitu krytu těla. Je to spíše práce, avšak v některých případech je to jediná cesta. Takže musíte měřit kubický metr materiálu. To lze provést pomocí kbelíku. Pokud mluvíme o standardním kbelíku, jeho kapacita je 10 litrů nebo 0,01 m3. Následkem toho stovka takových věží materiálu, které nás zajímají, bude jeden metr krychlový.

  Jak je vidět, výpočet kubatury v každém jednotlivém případě je velmi individuální. Hodně závisí na tom, jaké ukazatele jsou již známy a co je třeba přesně vypočítat. V každém případě je výpočet objemové kapacity látky (beton, voda, písek apod.) Nebo prostor velmi důležitý nejen v profesní oblasti, ale i v každodenním životě. Nicméně nebude pro člověka, který je naprosto nesouvislý s matematickými vědami, těžké provést potřebné výpočty.

  Kruchinina Julia Viktorovna

  Jak vypočítat požadovaný objem desky?

  Jedním ze způsobů, jak ušetřit peníze, je koupit stavební materiály v požadované výši, ani více ani méně. Soukromý developer dobře ví, kolik a jaké vzorky potřebuje k tomu, aby získal konkrétní práci. Ale obtížnost spočívá v tom, že rada, s výjimkou výjimek, se neprodává - pouze ve sériích. A pro stavbu nikdo kupuje pár kusů. Jak zjistit, kolik m3 dřeva na nákup?

  Jak vybrat dřevo?

  1. Vyhledejte typy potřebných polotovarů na základě specifik jejich dalšího použití. Tento výrobek je klasifikován jako hranaté, obapolové a neomítané. Pokud je dřevo potřebné jak v obou případech, tak objem nákupu se musí vypočítat zvlášť pro každý typ výrobku.

  2. Rozhodnout o požadovaných lineárních parametrech produktů a překládat je do jedné dimenze. Vzhledem k tomu, že objemová kapacita je m 3. Aby bylo možné jednodušeji počítat, měla by být délka, šířka a tloušťka zaznamenána v metrech.

  3. Vypočtěte počet polotovarů každého typu a velikosti.

  V průběhu výstavby vyžadovaly desky různých délek. Jsou-li v tomto parametru velmi odlišné, je nutné vypočítat objemovou kapacitu pro každou skupinu zvlášť - takto můžete snižovat množství odpadu při řezání. Před započetím se doporučuje zjistit, jak dlouho se výrobky prodávají na trhu s stavebními materiály. Faktem je, že pro ně může mít každý výrobce své vlastní standardní rozměry. Zde byste měli seskupovat produkty podle těchto hodnot a pak vypočítat, kolik a jaké desky potřebujete. Pokud si uděláte stůl a myslíte si všechno dobře, bude to dobrý nápad ušetřit peníze.

  Vlastnosti výpočtu objemu řeziva

  Existují typické tabulky určené k určení objemu různých polotovarů (výpisy, desky, nosníky). Můžete také vypočítat pomocí kalkulaček, které jsou k dispozici na tematických stránkách. Ale v praxi, v podmínkách "pole", musíme pracovat v "manuálním" režimu. To je, počítat kubaturu desky, používat pouze páska opatření, protože na trhu stohy nehromadí přesně 1 m 3 každý.

  1. Olepené desky.

  Příklad (pro ty, kteří zapomněli na školu).

  • Vypočtěte si přibližnou hodnotu (protože chyby jsou při měřeních nevyhnutelné), kapacita "výkovků" s délkou 6 m a šířkou 200 mm. Při překladu se ukázalo: šířka - 0,2; tloušťka - 0, 04 (m).
  • Následkem toho je objemová kapacita 1 hranové desky s danými parametry 6 x 0,2 x 0,04 = 0,048 m 3. Tato technika je jednoduchá, nejdůležitější je nezapomenout překládat všechny rozměry na "m".
  • Pokud je nutné vypočítat, kolik desek je v "krychli", pak se provede taková aritmetická operace - 1 m 3 se rozdělí na kubaturu.
  • V našem příkladu 1 / 0,048 = 20,83. Zaokrouhlit na celé číslo - 21 kusů.

  2. Neupravené výrobky.

  Boční plochy nejsou obráběny. Výrobky v baleních byly zpravidla s přepisováním. To znamená, že dřevo může být různých plemen a rozměry (zejména šířka obrobku) se liší. Pro výpočet objemu zásobníku v tomto případě je poměrně obtížné. Měli by:

  • Pečlivě zkontrolujte balení. Úkolem je vybrat 2 rovnoměrné desky. A jeden - ten nejužší a druhý - nejširší.
  • Odstraňte všechny rozměry z každého a vypočtejte průměrné hodnoty pro délku, šířku a tloušťku.

  Příklad. Šířka jednoho polotovaru - 15 cm, druhá - 35. Překládáme a dělíme na polovinu - (15 +35) / 2 = 25 cm. Pro další výpočty překládáme do metru - 0,25. Stejným způsobem jsou stanoveny i jiné průměrné lineární parametry.

  Co je zvláštní o výpočtech pro neupravený řezivo? Mají nerovné boční plochy. Proto vzhledem k zakřivení není vzájemné nasazení vzorků tak husté. Výsledkem jsou mezery a prázdná místa. Proto se provádí korekční faktor, který do značné míry závisí na vlhkosti a druhu dřeva. Jeho minimální hodnota je 0,62, maximum je 0,7.

  V praxi je kvalita materiálů určována "podle oka", proto je změna považována za průměr - 0,66. Chcete-li získat konečný výsledek, musíte vynásobit výslednou kapacitu krytu předepsaným koeficientem.

  Pokud pracujete s velkou hromadou, pravděpodobnost chyby ve výpočtech se dramaticky zvyšuje. Aby nedošlo k přeplatku, doporučuje se skladovat desky v balení po 10 kusů. Pro každý z nich se provádí měření s následným výpočtem objemu krychle.

  Stejnou metodou jsou výpočty pro obapol (deska). Rozdíl je pouze v koeficientu. Jeho hodnota leží v rozmezí 0,48 - 0,74.

  Vysílání online televize, více než 1000 kanálů zcela zdarma

  Výpočet kubatury obchodní desky.

  Před výpočtem objemu obchodní desky se řezivo třídí do dvou skupin podle délky: delší než 2 metry a až 2 metry včetně. Hrnčíř se vejde do stohu, tlusté a tenké konce prken jsou stohovány střídavě v opačných směrech a s plochou desky nahoru a dolů. Krátké croakers jsou stohovány s dokováním podélně. Stohovaný stack by měl být co nejpevněji položený, mít pravé úhly a stejnou výšku v celém stohu.

  Dále vynásobením průměrné délky a šířky vlasu do výšky se určuje objem skládání. U dřevěných jednotek existují dvě koncepce kubického metru: hustý krychlový metr a skládací metr krychlový.

  Kubický metr hustého dřeva je objem získaný měřením každého jednotlivého sortimentu (řezivo, překližka, dřevo) s výjimkou objemu dutin mezi kulatinou a objemem kůry.

  Skládací kubický metr - jednotka měření objemu dřeva nahromaděného v pilotách s dutinami 1 m3. V skladových kubických metrech jsou k dispozici krátkodobé sortimenty, palivové dřevo včetně objemu dutin mezi kulatinou a objemem kůry.

  Přepočet od sklopných kubických metrů na kubické metry hustého dřeva se provádí vynásobením koeficientu plného dřeva v zásobníku jejich hodnotou.

  Přepočítací koeficient pro přepočet hustých krychlových metrů na skladovací krychlový metr byl schválen usnesením č. 53 Ministerstva práce ruské federace ze dne 19. září 1995. U kulatých a rozřezaných palivových dříví pro vytápění s délkou 1-2 metrů je přepočítací koeficient od hustých krychlových metrů k zásobním krychlům 1,43. Koeficient 0,7 se používá k přeměně ze skládání na husté krychlové metry.

  Poznámka: Pro výpočet cen za dřevo na dřevo se obvykle používá skládací metr krychlových.