Výpočet objemu zemních prací

Zemní práce je povinnou a základní součástí stavby jakéhokoliv objektu a uspořádání pozemku, jeho přípravy na budoucí výstavbu obytných a hospodářských staveb.

Definice a typy zemních prací

Zemní práce jsou nejvíce časově náročná a obtížná stavební etapa. Ty zahrnují následující typy operací:

 • uvolnění pevných skalnatých půd, jejich další rozvoj;
 • kopání příkopů;
 • kopání kanálů a zákopů;
 • plnění skládky s půdou;
 • zhutnění země a vytvoření hromady;
 • odklápěcí svahy a dno.

Povrchové plánování a těsnění se vztahují také na zemní práce.

Suchým způsobem bez zapojení hydraulického zařízení se provádí následující práce:

 • vytvoření přehrad, šachet pomocí bagrů, grejdry, sklápěčů;
 • výstavba kupy s buldozerem a grejdrem;
 • nájezdy a výkopy před můstky;
 • vývoj rezerv a jám s pohybem půdních grejderů, výtahů, bagrů, sklápěčů;
 • plánování zemních prací;
 • třídění pomocí srovnávačů;
 • čištění svahů s vyrovnávacími stroji.

Příprava půdy s instalací vody, ropovodů a plynovodů a odvodnění provádí také rypadlo a buldozer. Zemní práce také zahrnují terasovité práce v polodlouhých oblastech prováděné těžkými autogradery.

Parametry výpočtu zemnění

Chcete-li provést jámy a zákopy, použijte kalkulátor zemních prací online pro výpočet následujících parametrů:

 • typ drážky podle konfigurace;
 • celkové vlastnosti na dně;
 • délka a šířka podél vrcholu;
 • hloubka plánované jámy.

Výpočet je relevantní pro zákopy standardního pravoúhlého nebo nestandardního polygonálního tvaru, záhyby kruhového tvaru a zákopy se svahy.

Kalkulačka pozemských prací

Teorie konstrukce je pro začátečníky složitá a naprosto nepochopitelná, kteří se poprvé setkali složitými schématy, tabulkami a vzorci. Jejich vývoj je poměrně obtížný úkol. Je to zřejmé, protože lidé, kteří absolvují vzdělání v této oblasti, tráví celé roky.
Mezitím často nemáme žádnou možnost požádat o pomoc při provádění stavebních prací pro odborníky nebo alespoň pro zkušené pracovníky. V tomto případě je nutné provést veškerou přípravu a dohlížet na okamžitý proces osobně.

Využijte vynález odborníků

V podmínkách časového nedostatku není vůbec nutné okamžitě studovat teorii stavebnictví, současně zvládnout složité matematické vzorce a vlastnosti různých stavebních materiálů. S cílem usnadnit přípravu profesionálové vyvinuli různé specializované kalkulačky.
Jedním z nich je kalkulačka pro výpočet zemních prací. Díky tomu můžete snadno určit konečný objem jámy s typem svahů, které jste zadali. Stačí stačit na projekt objektu a zadat do kalkulačky následující údaje:
• šířka a délka budoucí jámy v dolní části;
• šířka a délka objektu v horní části;
• hloubka.
Zadejte všechny parametry v metrech. V opačném případě může dojít k chybám při automatickém výpočtu kalkulačky.

Výhody kalkulačky

Díky tomuto programu můžete přímo vypočítat potřebné parametry online. To je důležité nejen v přípravné fázi, ale také při úpravě parametrů objektu během konstrukčního procesu. Příležitost využít výhod pomoci tohoto programu on-line je zárukou, že v případě nesrovnalostí mezi projektem na papíře a jeho skutečnou implementací můžete snadno opravit data a řídit činnosti pracovníků potřebným směrem. Na druhou stranu to vše vám umožní dosáhnout nejvíce uspokojivého výsledku.
Zatím nezapomeňte, že je důležité nejen správně vypočítat proporce a parametry konstrukčního objektu. Předpokladem pro dosažení požadovaného výsledku je také, jak zodpovědně přistupujete k realizaci své vlastní práce, protože zanedbávání je zcela nepřijatelné a nedovolí realizaci ani ideálního projektu.

Kalkulačka výpočtu jámy a objem zemních prací

Pokyn pro kalkulaci výpočtu výkopu příkopu

Představujeme vám online kalkulačku, která vypočítá a určuje objem zemních prací pro jámu.

Všechny parametry jsou uvedeny v metrech

X - šířka jámy.

B - Hloubka.

Y - Délka.

Celý proces zahrnuje vykopávání jámy pro založení domu, splachování chaty, rybníka nebo bazénu, dodávku vody nebo odvodnění vily.

Při přípravě a výrobě je hlavním stupněm správné posouzení množství vyrobené půdy.

Výdaje na projektování a výkopy

Celé posouzení bude zahrnovat vykopání jámy a odstranění objemu vykultivované zeminy. Doporučuje se pečlivě plánovat, kde se budou pohybovat plodné vrstvy půdy, které lze použít na pozemek. Neplodná půda, může být použita k vybudování nadace, naplánování zahrady, zeleninové zahrady nebo prostě vytáhnout. Je třeba předem nalézt místa, kde bude odstraněna vykopaná nebo vyčerpaná půda.

Je to důležité! V procesu vykopávání se může zvýšit sazba na 1 m 3 půdy se zvyšující se hloubkou výkopu. Tak, náklady z povrchu země do hloubky 1 metr, a hlouběji, často zdvojnásobí.

Odstraňování půdy je často přídavnou položkou nákladů. Aby se předešlo neočekávaným výdajům, měly by být všechny kroky a jejich náklady dohodnuty s dodavatelem předem.

Před instalací bednění pro nalévání základů je nutné zohlednit rezervu v závislosti na velikosti jámy.

Zavolejte techniku ​​nebo se sami sejte?

Než se rozhodnete, jak vykopat díru, zvažte výhody a nevýhody každé metody.

Pokud se proces provádí ručně, dostanete elegantní a přesně přizpůsobené velikosti jámy.

Je-li objem půdy poměrně malý as dostupnou pracovní silou, celková cena manuální práce bude mnohem levnější než u pronájmu speciálního zařízení nebo rypadla. Tato metoda také usnadňuje ovládání geometrie a parametrů budoucího výkopu pod základem.

V případě, že se plánuje vykopat velké množství půdy, pak pokud jde o produktivitu a s cílem šetřit čas, bylo by vhodné objednat rypadlo. Ale v každém případě je to vaše volba.

Postup postupně

Nejprve provedeme značku pro budoucí jámu. To se nejlépe provádí pomocí kolíku, který je třeba přilepit po obvodu místa, a spojit je s tenkou barevnou šňůrou, která označuje místo práce. Pro kontrolu geometrie budoucí jámy bude nutné měřit dvě diagonály, které se nutně musí shodovat.

Tato metoda není profesionální a je vhodná pro relativně plochou půdu.

Pokud potřebujete přesnější označení plánovaných zemních prací, je nejlepší použít následující metodu.

V krátké vzdálenosti od jámy je třeba vykopat dřevěné sloupky nebo kovové tyče ve skupinách po 2 kusy (odlitky). Na těchto sloupcích budou desky upevněny ve vodorovné poloze, na které se roztahují šňůry. Pokuste se opravit desky navzájem na stejné úrovni.

Pohybem kabelů můžete dosáhnout dokonalého označování. Zbývající odlitky lze použít při instalaci bednění pod základovou lištou.

Pokud je hladina laseru, teodolit, úroveň, značně usnadní vaši práci.

Proveďte kontrolu geometrie

Chcete-li dosáhnout přesného úhlu 90 °, použijte chytrý způsob. Vezmeme trojúhelník, jehož strany mají poměr 3: 4: 5 metrů s jedním úhlem 90 °. Na jedné straně jsme odklonili od úhlu 3 metry a na druhé straně 4 metry, zatímco vzdálenost mezi těmito body by měla být rovna 5 metrům.

Vykopáme jámu

Pokud hodláte jít hluboko, nebo tam je slabý prostor v oblasti práce, pak nejprve musíte zajistit bezpečnost. Nejlepší je, aby stěny příkopu byly opatřeny mírným sklonem, který zabrání vylučování půdy.

Chcete-li ovládat dno a stěny, můžete použít rovinu a lišty dostatečné délky.

Jak vypočítat objem jámy

Ve stadiu vypracování projektu je třeba vypočítat objem výkopu, na němž závisí praktické složení výkopu, zásypu a odstranění přebytečné půdy.

Rozdíly ve složení hornin, které se vyskytují v oblasti, vedou k tomu, že u stejných základů se extrahované objemy liší vlivem úhlu sklonu.

Postup výpočtu je povinný. Pokud se tento okamžik nezobrazí ve stavebním projektu soukromého domu, provádí se samostatně před začátkem výkopu jámy.

Způsoby počítání

Provádění výkopových prací je nezbytné při výstavbě většiny průmyslových a občanských objektů. Způsob, jakým se provádí výpočet pro jámu, příkop nebo nábřeží, se zvolí individuálně. Závisí to na následujících faktorech:

 • rozsah práce;
 • účel objektu (základy budov, podpěry, pokládka technologických komunikací, zařízení studny, otevřené odvodňovací systémy);
 • terénní vlastnosti stavby;
 • způsob vykopávání a odstraňování půdy (ruční, mechanizovaný), který určí potřebu uspořádání dalších závodů do pracoviště;
 • pozemek s hustotou budovy.

Objem práce na vývoji půdy je rozdělen na ty, které se týkají uspořádání lokality (řezání ornice) a vztahujících se k výstavbě jám. Některé z nich mohou být provedeny buldozerem, ručním odizolováním.

Přesné

Přibližný výpočet objemu půdy, který je co nejblíže skutečnosti, zahrnuje následující průzkumy (v terénu, kamerové práce):

 1. Určení obrysu výpočtu. Pomocí topografických průzkumů, charakteristických bodů a vyvýšení půdy se stanoví dolní podkladový povrch jámy, doprovodné bagrování, nábřeží, rozdíly, hřebeny.
 2. Následné zpracování v kanceláři vytváří další (mezilehlé) body nezbytné pro správné určení všech hodnot (obrys, objemy, plocha nulových prací). Hodnocení geologických ukazatelů lokality.
 3. Zpracování technické zprávy s uvedením podmínek, důvodů, výsledků, skutečných a přípustných chyb.

Zprávu s údaji vypočítanou specializovanou organizací bude také odůvodněno stanovením nákladů na práci.

Samostatně

Stanovení objemu zemních prací v jámce zařízení se svahy a příkopy není po měření (délka přímých segmentů obvodu, hloubka v odpovídajících bodech) velký problém.

V případech, kdy je výřez komplexním tvarem, je rozdělen na jednoduché geometrické těleso (hranoly s trojúhelníkem v základně, obdélníkem, pětiúhelníkem). Sumace všech výsledků udává požadovanou hodnotu objemu výkopu v jámě.

Znáte velikost oblasti jámy a všechny výšky v jejích číslech, je vhodné použít službu "online kalkulačka". Na tomto obrázku lze vidět příklad:

Zadáním odpovídajících hodnot do polí na zadaných volbách geometrických těles získáte výsledek, jehož přesnost závisí na zvoleném obrysu výpočtu.

V poměrně jednoduchých výpočtech, kde hodnota případné chyby není velká, se použije vzorec odpovídající přibližné velikosti zemské struktury:

V oblastech složitého terénu se celková délka výkopu rozkládá na úlomky se stejným sklonem, jehož objem se přidává k celkové hodnotě.

Požadavky na svahy

Odpověď na to, jaký svah by měl mít svahy v zemních pracech, je obsažen v stavebních kodexech. Odchylka od stanovených norem způsobuje nejen nárůst rozsahu práce v případě zhroucení zdi, ale také riziko úrazu pracovníka.

Hlavními určujícími parametry jsou hustota půdy, tvorba bočního povrchu a hloubka výkopu:

Současným faktorem je délka výkopu - u velkých přímých úseků může dojít ke kolapsu svislého bočního okraje. V krátkých intervalech v kulových jamkách je tato pravděpodobnost nižší.

Další body

V praxi při práci na zařízení jám jsou specifické operace, které je třeba vzít v úvahu. Další informace o tom, jak vypočítat objem jámy ve zvláštním programu, naleznete v tomto videu:

Jedná se o následující okolnosti:

 • kopání jámy s jednobodovým lopatkovým rypadlem zahrnuje přípustné podloží půdy, které jsou odstraněny lopatou;
 • příkop pro pokládání trubek je ručně opatřen jamkami na kloubech;
 • aby se zvýšila nosnost potrubí o 30-40%, zvětší se jejich ložná plocha na základnu odebráním podkladového povrchu brady podél Ø trubky s úhlem pokrytí 120 °;
 • velikost zásypu je určena rozdílem mezi objemy jámy a podzemní částí budovy.

Aby se minimalizovalo množství dovážené nebo dovezené půdy k dokončení všech výkopových prací na místě, je možné, že ve fázi návrhu vypočítat nulovou hladinu, která zajistí rovnováhu mezi objemy výkopu a vykládání.

Pit s svahy v plánované oblasti

* Pit - výkop v zemi, určený pro základny zařízení a základy budov a dalších inženýrských staveb.

Sklon svahu v závislosti na typu půdy a hloubce výkopu

* Upozorňujeme, že tento výpočet je určen pro plánovanou oblast, kde je hloubka průchodů konstantní.
Objem výkopu jámy lze stanovit podle vzorce:
Objem zásypu je definován jako rozdíl mezi objemem výkopu a namontovanými konstrukcemi (základové bloky, trubky).

VÝPOČET ZEMĚDĚLSKÝCH DÍLŮ.


Tabulka 11.5 PORUCHA POVRCHU POVRCHU VE SPOJKÁCH A TRANZIČNÍCH DRÁTECH

Pro určení objemu příkopů je podélný profil příkopu rozdělen na plochy s identickými svahy, vypočítá se objem půdy pro každý z nich a pak se shrne.
Vyrovnávací objem s vertikálními stěnami

kde K op je určen ENiR Col.E2, adj. 2; V t - objem půdy přemístěné potrubím a vyvážený mimo lokalitu,

kde V i je dodatečný objem půdy (odebraný plus, když je přebytek a mínus - s nedostatkem půdy), m 3; F - plocha plánovaného pozemku, m 2.
Po skončení výpočtu se všechny objemy zemních prací snižují na zvláštní výkaz nazývaný konsolidovaný zůstatek zemských hmot a skládají se ze dvou částí: levé - příchod půdy (P) a práva - spotřeba půdy (P). Když je rovnováha P> P kladná, tj. aktivní, s

Online kalkulačka zemních prací

Praktická práce č. 1 Zemní práce

Algoritmus pro definici výkopových prací podle MDK 01.02 Projekt výroby děl.

Bezplatné online kalkulace výstavby! (více než 50 typů výpočtů)

http://stkproekt.ru/ Bezplatné konstrukce online kalkulačky. Bezplatná online služba. Více než 50 typů výpočtů.

Kalkulátor zemních prací

Kalkulačka je zde: http://fundament-osnova.ru/calc/kalkulyator-zemlyanyh-rabot/

Vytváření online kalkulačky 50 typů výpočtů - dům do domu.

Abyste začali budovat něco, co musíte nejprve vypočítat, doporučuji všem účastníkům i hostům kanálu.

výpočet rozdílu v objemu zemních prací v lomech a ve stavebnictví

ukazuje technologii pro výpočet rozdílu v objemu výkopu / nábřeží v lomech a během výstavby pro dva různé.

Jak vypočítat kapacitu krytu

Vyhledávače laserového rozsahu pro výpočet krychlové kapacity - https://goo.gl/yKYZce Jak vypočítat krychlovou kapacitu! Zde přichází video.

Kolik stojí cihlový dům? Výpočet stavby ze stavebních materiálů na pořadí brigády

Co? Výstavba domu ve městě Sergiev Posad, pokud se rozhodli postavit cihlu. Který z nich Dvojpodlažní dům.

CAP - červená, černá značka a reliéfní rozdíl

Zhotovení řetězových řetězových kol

Vytváření řetězových řetězů. Frézka na ozubení 5k32. Výroba hvězdičky řetězového přenosu.

Založení domu. Výpočet, výztuž, výběr typu konstrukce

Objednejte projekt nebo stavbu: http://dovproject.pro/ Instagram: https://www.instagram.com/dovproject.pro/ VK: https://vk.com/dovproject FB: https: // www.

Kolik to stojí při stavbě domu z cihel Levné část 2. Kalkulačka nebo cihla

Po posledním videu ze série "Kolik staví dům?" Dostal Sergej Viktorovič obrovskou částku.

Počítání svazků

Program "Adept: Výpočet svazků" Umožňuje vypočítat objem budoucích prací a materiálů pomocí.

Lekce 1. Jak číst odhad nebo typ místního odhadu // Jak číst místní odhad

1. Líbí se 2. Napište komentář 3. Přihlaste se k kanálu Děkujeme! Video tutoriál: "Lekce 1. Jak číst odhady.

Výpočet rozsahu práce NBC

Program pro výpočet množství práce NVK založené na Microsoft Excel Náklady na program je 30 000 rub. Program.

Dokumentace projektových cílů

Výukové video ze série "Dokumentace projektů". Po oficiálním a dokumentárním běhu.

SuperCalc.Pro # 2. Výpočet objemu a nákladů na stavební práce

Výstavba jednoduchých a komplexních plánů v programu SuperCalc. Program SuperCalc poskytuje schopnost rychle.

Výpočet odporu pro LED (Obvod na dvou prstech)

Vysvětluji lidem daleko od okruhu, elektrotechniky. Proto není vždy správné pojmenovat součásti.

Stavba Stupeň 2. Vyrovnání spodní části jámy

Budování domu. Vývoj jámy. Vyrovnání spodní části jámy.

Vypočítat zákopovou půdu

Včasný výpočet objemu příkopových pozemků objednaný společností Geotop Engineering LLC jako způsobu, jak zabránit přečerpání zemních prací

Výpočet objemu výkopové půdy v Moskvě se provádí za účelem získání základů potřebných pro správná technická rozhodnutí o volbě způsobu provádění zemních prací, výběru zemních strojů a nákladů na stavební opatření. Drapání je velmi drahý proces, takže pokud chcete zabránit překročení nákladů, musíte objednat výpočet výkopu od kvalifikovaných odborníků. To umožní získání spolehlivých informací o kapacitě půdy, která byla dopravována nebo distribuována na místě.

Proč je výpočet objemu výkopů v Moskvě důvěryhodný pouze profesionálním zememěstům?

Na internetu najdete velké množství online kalkulátorů, které slibují rychle provádět výpočty týkající se všech typů zemních prací. Nicméně takové rychlé a neprofesionální samočinné výpočty objemu výkopu pravděpodobně neposkytují přesné údaje. Je třeba mít na paměti, že pouze spolehlivé údaje kvalitativně monitorují proces výkopu dodavateli.

Proto je přesnost výpočtů mimořádně důležitá. Naši inspektoři jistě vezmou v úvahu mnohé z nejdůležitějších faktorů a podrobností: typ půdy, terénní reliéf, velikost lokality, velikost nábřeží apod. V této souvislosti stačí pro kvalitní vydání objednávky pro výpočet výkopu v Moskvě stačit kontaktovat naši společnost Geotop Engineering. Specialisté jsou přesvědčeni, že přesně vypočítají množství pozemků pomocí různých metod, speciálních návrhových vzorců, moderního vybavení a pokročilého počítačového softwaru.

Důležité: odborníci provádějí profesionální výpočet objemu zeminy příkopu s povinným uvážením požadavků zákazníka s ohledem na požadovanou přesnost výpočtu specifikovaného v technických specifikacích.

Výpočet objemu zemních prací pro příkop: co získá zákazník?

Poté, co jsme od nás objednali výpočet objemu zemních prací, získáme spolehlivé informace, které můžete použít jako základ:

zvolit nejvhodnější volbu pro kopání, s přihlédnutím k množství vybrané půdy;

uvést počet nezbytných zařízení pro vývoz vybraných pozemků;

správně rozdělovat půdu v ​​rámci území (část nebo veškerá vytěžená půda);

vypracovat návrhy a odhadovat dokumenty při výběru ekonomicky výhodných strategií;

ospravedlnit načasování výkopů a další plánované činnosti.

Výpočet objemu výkopu výkopu provádějí naši inspektoři v souladu se všemi technologickými požadavky a normami pro provádění geodetických průzkumů (v souladu s normami SNiP 3.02.01-87).

Při výpočtu objemu výkopových prací pro výkop jsou odborníci GC Geotop Engineering dává klientovi kompletní soubor dokumentů - profesionálně provedenou technickou zprávu, ve které jsou zaznamenána všechna přijatá a znovu ověřená data (dokumenty jsou připraveny digitálně a graficky). Zákazník také obdrží odborné rady ohledně nejvýnosnější produkce plánovaných akcí.

Jak se vypočítává objem půdních výkopů?

Při pokládání komunikací nebo při instalaci základové pásky na stavbě pravděpodobně budete muset vykopat výkop - speciální výkop, který má protáhlý tvar (obvykle lichoběžník). V předvečer je důležité objednat si výpočet objemu půdních výkopů v Moskvě - nejdůležitější službu, která umožňuje získat co nejpřesnější informace.

Celkově existuje několik možností kopání takových drážek:

 • ručně;
 • pomocí ručního trenka;
 • kopání

Nejsilnější je ruční kopání. Na oplátku může být tento proces usnadněn použitím pronajatého nebo vlastního trencru. Rýpadlo je častěji využíváno v podmínkách rozsáhlé výstavby a dostatečné plochy pro průchod zvláštních zařízení. Pokud si chcete pronajmout rypadlo, ujistěte se, že jste zjistili hloubku navrhovaného výkopu a jeho šířku předchozí den: je to nezbytné pro správné výpočet objemu půdy v příkopu se svahy a vyzvednutí zařízení s vhodnou velikostí lopaty.

Naši odborníci vypočítají objem studny výpočtem rozměrů konkrétní geometrické postavy. V případech, kdy je nutné vybavit příkop s nepravidelným tvarem, je možné jej počítat rozdělením zářezu do několika nekomplikovaných geometrických tvarů. Správně provedený výpočet objemu půdy výkopu se svahy je zárukou kopání za nejnižší náklady.

Kolik je profesionální výpočet objemu půdních výkopů v Moskvě?

Po obdržení technického úkolu od klienta začínají naši inspektoři odhadovat. Všechny výpočty jsou prováděny s přihlédnutím k pravidlům pro výrobu zemních prací. Konečná cena pro výpočet objemu výkopu závisí do značné míry na rozsahu plánovaných činností, druhu půdy na místě, způsobech realizace, zvoleném mechanismu zákazníka, potřebě dopravy vybrané zeminy, posílení stěn a odvodnění (čerpání vody).

Víme, jak správně vypočítat objem výkopu se svahy a zaručit průhlednost cen a individuální přístup ke každému klientovi.