Nástroje

Hydraulická úroveň je snadno použitelný stavební nástroj. Je to nepostradatelné při určování úrovně povrchů umístěných na značné vzdálenosti. Používá se při stavebních a opravárenských pracích.

Obsah:

Co je vodní hladina?

Konstrukční úrovně mají několik typů:

 • hladina vody nebo vodní hladina;
 • laser;
 • potrubí;
 • bublinový protějšek

Hydraulická úroveň se skládá z pružné průhledné hadice a dvou plastových nádrží na svých koncích. Tento přístroj pracuje na principu komunikace nádob Pascalu.

Nástroj se používá k instalaci potěru a falešného stropu, vyrovnávání podlah a vkládání tapet. Umožňuje zarovnání objektů v různých místnostech nebo za rohem. Například obrazy nebo lampy.

To znamená, že slouží k přenášení značek v horizontální rovině na dlouhé vzdálenosti.

Láhve s centimetrovým označením jsou propojeny trubicí, po které je systém naplněn kapalinou. Když je nástroj ve stejné rovině vzhledem k zemi, výška vody v nádržích je stejná.

Odborníci často odstraňují tyto lahve jako zbytečné. Ve skutečnosti je tedy hydraulickou hladinou považována jakákoliv průhledná hadice.

Při větším průměru trubek je průchod vody jednodušší, což zjednodušuje práci s přístrojem. Jeho optimální velikost je 10 - 12 mm a délka, v případě potřeby, se pohybuje od 3 do 30 m.

Modely nástrojů jsou vybaveny pryžovým posuvem pro baňky. S ním značíte hladinu tekutiny v přístroji, což usnadňuje práci začátečníků.

Hmotnost hydraulické hladiny je od 0,5 do 1 kg.

Používání zařízení je stejně jednoduché jako jeho zařízení. Hadice je naplněna vodou při pokojové teplotě. Přesnost provozu je kontrolována měřením kapaliny ve dvou nádržích.

Pro označení určité výšky na objektu se jedna banka drží na místě a druhá se pohybuje v prostoru. Při srovnání hladiny vody se vytvářejí značky kontroly.

Laserová hladina poskytuje paprsek až do délky 100 m. Ale zařízení stojí několik tisíc dolarů. Vlastně jeho použití ve velkých konstrukcích.

Hladina bublin je rovná tělesa 15-200 cm s kapalnými lahvemi. Nástroj se používá k určení odchylek ve vodorovných a svislých rovinách. Poloha bubliny je určena úhlem sklonu zařízení vzhledem k povrchu.

Úroveň potrubí se liší v menší velikosti, ale má stejný princip práce. Pro pohodlí je vybaven držákem.

Hydrostrana, na rozdíl od popsaných nástrojů, vám umožňuje pracovat s nerovnými povrchy ve větší vzdálenosti.

K dispozici je také elektronická vodní hladina. Převádí sklon a úhlovou rychlost do elektrického signálu.

Výhody a nevýhody konstrukční hydrauliky

Hladina vody je nejjednodušší zařízení, které bude nezbytné pro opravu domu nebo bytu.

Uživatelé označují řadu svých výhod:

 • nízké náklady na vodní hladinu;
 • snadné použití;
 • pracujte v těžko přístupných místech díky flexibilitě hadice. Význam použití z různých úhlů budovy, kde není přímá viditelnost předmětů;
 • vyrovnání úrovní objektů ve velké vzdálenosti od sebe;
 • možnost práce mimo areál;
 • nástroj není náladový používat a ukládat. Můžete se k němu připojit nebo jej spustit, což neovlivní přesnost jeho práce.

Konstrukční úroveň má také několik nevýhod:

 • potřebu zapojení dvou lidí do práce. V případě laserového analogu stačí;
 • obtížnost plnění dlouhých hadic vodou;
 • pracovat při teplotách nad 0 ° C;
 • systematické změny tekutin;
 • izolace zařízení na 2 m od topných a horkých prvků;
 • pracovat pouze ve vodorovné rovině. Není vhodný pro vyrovnávání vertikálních ploch.

Příprava na práci s vodní hladinou

Pro práci s hladinou vody budete potřebovat:

 • nástroj;
 • kontejner na tekutiny, nádobu nebo nádobu na zalévání;
 • trychtýř;
 • zaostřená tužka;
 • pravítko a páska;
 • skotská páska;
 • volitelná barviva na vodu;
 • asistent

Než začnete pracovat se stavební hydraulikou, je nutné ji umýt mýdlovou vodou, aby znečištění nemělo vliv na přesnost zařízení. Po naplnění systému vodou.

 • narovnejte hadici nástroje tak, aby se nezvracel;
 • typ zásobníku kapaliny. Může to být láhev, kbelík nebo plechovka;
 • umístěte jej na kopce;
 • umístěte jeden konec hydraulické úrovně na úplné dno plné nádrže;
 • vytáhněte kapalinu druhým otvorem potrubí;
 • konec s žárovkou dolní, co nejníže k zemi;
 • vložte nálevku do otvoru druhého konce;
 • z kbelíku rovnoměrně nalijte vodu do vodní hladiny.

Rovněž je možné vyplnit stavbu vodní hladiny pod jeřábem. Současně do vzduchové bubliny proniknou vzduchové bubliny. A je obtížné regulovat tok vody, aby se z nich zbavil.

Někteří mistři používají vařenou vodu. Protože obsahuje méně kyslíku.

Také kapalina může být zbarvena barvením potravin nebo manganistanem draselným. Vizuálně zjednodušit proces práce.

 • Aplikujeme kapacitu na sebe a dosáhneme náhodnosti hladiny kapaliny. Označte hodnotu speciální západkou. To bude nulové, pokud jsou nádrže ve stejné horizontální rovině vzhledem k zemi;
 • po naplnění přístroje vodou, upevněte baňky a vypněte kohouty.

Jak řádně používat hladinu hydrauliky

Základem konstrukčního nástroje je princip vzájemného působení komunikujících nádob. Když se hladina kapaliny v obou lahví shoduje, objekty jsou umístěny ve stejné výšce vzhledem k povrchu země.

Stavba stavby zahrnuje účast dvou lidí. Každá z nich řídí jedno z nádob. Společně provádějí koherentní paralelní manipulace:

 1. Balení udržujte na požadované úrovni blízko prvního objektu.
 2. Tužka udělá značku na povrchu. Zaznamenejte hladinu hladiny vody. Značka 3. Zůstaňte klidně.
 3. asistent převezme druhou banku a přemístí ji do dalšího místa.
 4. Dávejte pozor, aby trubka nebyla ohnutá.
 5. Nastavte hladinu vody na určenou značku nástroje. Konkrétně indikátor 3. Počkejte, až se voda uklidní. Úplná kombinace hladin ukazuje, že měřené plochy jsou horizontální.
 6. Označte tužkou.
 7. U třetího bodu přeneste jeden konec hydraulické úrovně na druhou a druhou na místo nové značky.
 8. Dále postupujte podle popisu.
 9. Výsledné body se nazývají body otočení. Připojte je do jediného řádku s pravítkem.
 10. Provádějte kolmo směrem nahoru / dolů o požadované množství. Použijte ruletu a pravítko. A také připojit své koncové značky.

K vyrovnání všech objektů v místnosti je nutná pouze jedna úroveň.

Zařízení se aplikuje na plochy ve vertikální podobě.

Když pracujete s nástrojem samotným, připojte jej do jedné z baňek. Například hák. Nebo naviňte konec trubky na kolejnici. Poté tuto hranu vyrovnejte na určené místo pomocí pásku nebo šroubů.

Před použitím hydraulické úrovně viz video.

Vodní hladina Bison

Bison je populární výrobce konstrukčních hydraulických úrovní. Nástroj se používá pro značení práce.

Skládá se z polymerové duté trubice o délce 5 až 25 m a dvou baňek.

Čtverečné lahve mají centimetrové a milimetrové značení. Tvar nádrží je vysvětlen potřebou jejich použití na stěny a jiné hladké povrchy.

Nástroj má hadici o průměru 8 mm.

Cena stavební hydrauliky pro září 2014 se pohybuje od 7 do 12 dolarů.

Pro srovnání, hladina vody STAYER stojí od $ 2 do $ 5. Je vybaven trubkou o průměru 5 až 25 m o průměru 6 mm.

Jak vyrobit vodní hladinu s vlastními rukama

Hladina vody je přesná a může být vyrobena ze šrotu.

Pro dosažení úrovně vodní stavby budete potřebovat:

 • elastická průhledná trubka o průměru 8-10 mm;
 • dvě lékařské jednorázové stříkačky v 5 divizích;
 • kancelářský nůž;
 • nádrž na vodu;
 • roztok mýdla;
 • marker nebo plstěné pero.

Délka hadice je zvolena na základě plochy místnosti, ve které bude práce vykonávána. Obvykle je dostatečná trubka o délce 6-10 m. Při průměru hadice 1,5 cm se problém vzduchových bublin sníží.

Pokyny pro sběr hydraulické hladiny:

 • spusťte hadicovým roztokem mýdlem, abyste odstranili veškerý zbytkový olej;
 • vyhodit jehly z injekčních stříkaček a vyndat písty;
 • řezte kužele pod jehly papírovým nožem;
 • rozšíření otvoru stříkačky na průměr hadice;
 • Vložte stříkačky stranou a nainstalujte jehlu do hydraulických trubek.

Rovněž můžete vytvořit vodní hladinu bez baňek. Protože často odlétají a přispívají k tvorbě vzduchových bublin.

U takového nástroje je třeba na koncích hadice uvést centimetrové označení se značkou. Pokud trubka není průhledná, připojte na její konce další průhledné plastové nebo skleněné díly.

Tipy pro práci s konstrukční hydraulikou

1. Aby hydraulická úroveň fungovala správně, uvolněte vzduchové bubliny z dutiny hadice:

 • naplňte systém vodou;
 • zvedněte konce hadice nahoru;
 • určete střední část trubic nástroje. Zatlačte ji na nohu;
 • bubliny stoupají s vodou na určitou úroveň. Stiskněte místo, ke kterému se zvedli. Pokračujte až do vyčerpání vzduchu.

2. Rychlé připojení značek pomůže vlákno. Chcete-li to provést, protřete ji po celé délce křídou nebo břidlicí a protáhněte ji mezi značkovacími body. Vytáhněte ji 1 cm uprostřed a uvolněte. Klepnutím na podproces ponecháte přímku rovnou.

3. Naplňte hydraulickou hladinu čistou hránou vodou. Obsahuje méně vzduchu.

4. Chcete-li systém používat při záporné teplotě, použijte nemrznoucí kapalinu pro pračky.

5. Po práci vypusťte vodu. Je náchylný k rozkvětu a může kysnout.

6. Přidání alkoholu nebo vodky pomůže udržet tekutinu v původním stavu.

7. Zkontrolujte přesnost hydraulické úrovně. Chcete-li to provést, připojte konce trubky. Hladina vody v baňkách by měla být stejná. Pokud se liší, znamená to, že hadice je ohnutá nebo vzduch zůstává v dutině.

8. Pro přesné označení na povrchu použijte naostřenou tužku.

9. Během provozu neohýbejte hladinu vody. Nasaďte jej, aby nedošlo k trhání.

10. Skladujte hadici mimo sluneční světlo, aby nedošlo k zakalení jejího materiálu.

Jak používat vodní hladinu

Vodní hladina - jednoduchý a spolehlivý nástroj používaný při opravách a stavebních pracích pro horizontální značení. Jeho konstrukce je poměrně primitivní: průhledná hadice naplněná kapalinou, která má na obou koncích láhve, aby byla hydraulická úroveň s vlastními rukama, je pro každého.

Rozsah a princip činnosti

Hydraulická úroveň se používá k označení stěn pod regály, při instalaci potěru nebo vyrovnání stěn a podlahy při instalaci stropního stropu, tapetování stěn a dalších prací.

Princip fungování přístroje je založen na principu komunikace plavidel: v propojených plavidlech bude hladina vody stejná.

Samoobslužný nástroj

Chcete-li vodní hladinu sami, budete potřebovat:

 • průhledná hadice nebo trubka o průměru 5 až 20 mm;
 • 2 lékařské stříkačky stejného objemu;
 • nádoby s teplou mýdlovou vodou a čisté;
 • kancelářský nůž;
 • značku pro značkování.

Délka trubky je zvolena se zaměřením na prostor místnosti, ve které hodlá nástroj používat - příliš dlouhá trubka bude zmatená a příliš krátká není pro měření dostačující. Délka 6 - 10 m je považována za optimální. Doporučuje se koupit hadici o průměru asi jeden a půl centimetru - v tomto případě se vzduchové bubliny netvoří uvnitř.

Postupy montáže:

 1. Mýdlový roztok se nalévá do trubky, aby vyčistil její vnitřní plochy od prachu a nečistot.
 2. Jehly jsou odstraněny z lékařských injekčních stříkaček, jsou písty odstraněny, kužely, ke kterým je jehla připojena, jsou řezány pomocí papírového nože. Stříkačky budou sloužit jako boční láhve duchovní úrovně.
 3. Otvor, který je umístěn na řezu, se rozšiřuje tak, aby obsahoval trubku.
 4. Vložte trubku do připravených otvorů stříkačky.
 5. Na baňkách označte nulový bod (např. Uprostřed nádrže). Označovací stříkačky vám to pomohou určitě.
 6. V duchu nalil vodu. Stlačením hadice uprostřed a zvednutím volného konce se vzduchové bubliny uvolní z trubice.

Zařízení připravené k práci by nemělo obsahovat vzduchové bubliny v hadici a kapalina v nádržích na koncích trubky by měla být na stejné úrovni.

Po dokončení práce musí být tekutina z vodní hladiny vypuštěna.

Pravidla pro používání hydraulické úrovně

Pro pohodlí a pro získání přesnějších výsledků by 2 lidé měli pracovat s úrovní hydrosféry.

Označte počáteční bod. Chcete-li nakreslit vodorovnou čáru, musíte přesunout tento bod do jiné části stěny.

První osoba drží jeden konec úrovně u dané značky, druhá vezme druhou část úrovně a přesune se na opačný konec stěny. Aplikuje trubku s baňkou na povrch, drží ji po nějakou dobu nehybně, takže hladina vody v trubici po pohybu je vyrovnaná.

První pracovník, který stále drží svůj konec trubice, řídí, kolik musí být druhá hadice zdvižena nebo spuštěna tak, aby voda v její baňce dosáhla kontrolního bodu. Když se po všech manipulacích dosáhne cíle, je vyznačen požadovaný bod na stěně a nakreslena čára.

Jak správně používat vodní hladinu samotnou? Při označování musí být jeden konec hadice přesně připevněn na úrovni referenční značky. To je možné provést pomocí páskové pásky, spojovacího materiálu nebo jakéhokoli jiného dostupného způsobu. Podrobnější informace o procesu můžete vidět podrobněji při prohlížení videa.

Chcete-li zajistit správné označení, můžete dodatečně měřit rovinnost pomocí normální úrovně bublin.

Nakreslete horizontální čáru po obvodu místnosti

Všechna měření jsou odebírána od prvního kontrolního bodu.

Podle stejného principu, jak je popsáno výše, dělají značky na ostatních třech stěnách (2 - 3 na každém) a pak vše spojují pomocí barevného kabelu. Je-li vše správně provedeno, koncový řádek se přesně shoduje s počátečním bodem.

Převeďte značku do další místnosti

Tato práce bude vyžadovat 2 osoby.

Jeden drží svůj konec hadice v kontrolním bodě, druhý se přesune do místnosti, kde má být značka přesunuta. Postup při práci je stejný jako při označování na jedné stěně: čekání na vyrovnání hladiny vody a změnu polohy druhé baňky, dokud kapalina v první nedosáhne vyznačené úrovně.

Během práce je nutné zajistit, aby hadice ležela na podlaze volně, ne zkroutila a nebyla ohnutá. V opačném případě budou všechna měření nesprávná.
Když je první bod v další místnosti vystaven, použije se jako reference pro kreslení horizontální čáry.

Naléhavosti používání hladiny vody

Chcete-li získat přesný výsledek, doporučujeme:

 1. Sledujte při práci na jeho pozici. Zamezte klepání, mechanické poškození hadice - to vše ovlivňuje přesnost měření.
 2. Po dokončení práce s přístrojem byste měli vypustit vodu a opatrně otáčet hadičkou a vyjmout ji na místo uložení. Pokud je vyžadováno nepřetržité používání hladiny vody a je obtížné jej kdykoli naplnit tekutinou, můžete do vody přidat alkohol nebo vodku, takže nebude kvetat.
 3. Zařízení, které pomůže odlišit správně fungující zařízení od přístroje, které dává nepřesné výsledky - jsou umístěny na svislé bočnice. Je-li hladina kapaliny v nich stejná, hodnoty jsou správné; v opačném případě je přístroj poškozen.
 4. Chcete-li uložit hladinu vody, měli byste zvolit místo, které není osvětlené sluncem, aby materiál hadice zůstal průhledný a časem se nezastal.

Po učení, jak používat vodní hladinu, můžete použít tento užitečný nástroj během oprav a stavebních prací.

Úroveň vody: jak používat vodní hladinu

4. října 2015. Přečtěte si 30717 krát

V moderním bydlení je nutné, aby všechny úrovně podlah a stropů byly stejné a dokonale ploché. Doba plných podlah a šikmých stropů je neodvratně pryč.

K dosažení tohoto cíle stavitelé aktivně používají laserové úrovně a úrovně. Ale současně zůstává hladina vody velmi populární. Jedná se o velmi jednoduchý, praktický a přesný nástroj, bez kterého je obtížné dělat. Není vždy vhodné kupovat nákladnou laserovou hladinu, zejména pokud jde o opravu jednoho bytu. Kromě toho je přesnost tohoto přístroje velmi vysoká. V tomto článku se budeme zabývat správným využitím hladiny vody - to je vodní hladina.

Jaká je hladina vody (vodní hladina)?

Hladina vody se používá k určení a rozložení horizontální úrovně konstrukcí, jako je podlaha a strop. Například se používá k uchycení podlahy nebo k označení stěny pod regály. Za tímto účelem se nedoporučuje používat hladinu bublin, protože To může vést k velkým chybám.

Chcete-li označit výšku obzoru podlahy a stropu, vždy používejte vodní hladinu nebo laser.

Také, pokud je potřeba označit stejnou výšku jakýchkoli vnitřních částí na různých stěnách místnosti nebo v jiné místnosti, může to být také pomocí hladiny vody. Může se jednat o nástěnné police, obrazy, rámové oblouky a dveře, nástěnné osvětlení a kuchyňské skříně s pracovními plochami.

Rozsah použití vodní hladiny na farmě je rozsáhlý. Takový nástroj by měl být vždy v domě. Chcete-li to udělat, stačí koupit průhlednou PVC hadici požadované délky.

A v pokynech krok za krokem se dozvíte, jak správně aplikovat vodorovnou výšku po obvodu stěn celého bytu nebo domu. Stejně jako postup pro získání úrovně horizontu podlahy a stropu.

K tomu budete potřebovat:

 • hladina vody;
 • malířská nit pro značení;
 • trochu jakékoliv barvy pro barvení vody;
 • tužka;
 • ruleta

Co je vodní hladina?

Princip fungování hladiny vody je velmi jednoduchý a je založen na fyzických zákonech. Pracuje podle principu komunikace nádob, ve kterém je pod vlivem atmosférického tlaku stanovena stejná úroveň povrchu kapaliny.

Délka hadice závisí na velikosti místnosti. Velmi dlouhá hadice nestojí za koupi, protože v malých místnostech, naruší a zvlní, což povede k delšímu procesu transfúze vody a dokonce k nepřesným výsledkům. Přibližný výpočet lze provést, pokud vycházíme z rozměrů místnosti a vezmeme v úvahu, že referenční body (body, od kterých bude pozdější značení provedeny později) se obvykle dělají ve výšce 90-100 cm od podlahy nebo potěru. Tím získáme celkovou délku hadice rovnou 2 metry plus vzdálenost od hlavního referenčního bodu k bodu v nejvzdálenější místnosti. Hodně závisí na umístění hlavního rapperu. Optimálně umístit do geometrického centra bytu. V takovém případě budete potřebovat kratší hadici.

Při výpočtu délky hadice je třeba vzít v úvahu, že hydraulická hladina by měla spadat svisle podél stěny a volně ležet na podlaze. Při provádění značkování by nemělo viset nebo být "v úseku".

U středně velkých bytů je dostatečná hadice 15 nebo 20 metrů. U malých místností, jako jsou chodby a koupelny, stačí délka 5-8 metrů. Optimální průměr hydraulické hladiny je 10-12 nebo 15 mm.

Jak pracovat s vodní hladinou: vyrovnání podlahy, stropu, stěn

Navzdory skutečnosti, že toto zařízení není technicky náročné, je nutné je správně používat, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Krok 1. Do hadice sbíráme vodu. Shromažďování vody do hadice by mělo zabránit vniknutí vzduchových bublin. Přítomnost vzduchových bublin poskytne zkreslené výsledky. A jelikož hrozí nebezpečí vniknutí bublin do hadice při čerpání vody přímo z kohoutku, je lepší postupovat následujícím způsobem.

První odstín vody obsahuje jakékoliv dostupné barvivo. Takže bude lepší vidět hladinu vody v trubici. Kbelík s tónovanou vodou je umístěn na vyvýšeném místě. Nejoptimálnější výška je 2 metry. Jeden konec trubice je spuštěn do lžíce a druhý konce nad pánví je co nejníže v blízkosti podlahy.

První voda by měla být mírně vyčerpaná, aby voda proudila v kontinuálním proudu. Poté je konec trubky upnut prstem. Druhý konec trubky je vyjmut z lopaty a také upnutý prstem tak, aby voda nevytekla.

Konec trubky je upnut prstem

Při připojení obou konců trubky by měla být hladina vody v nich stejná.

Hladina vody v trubkách by měla být stejná.

Krok 2. Značky kresby. Nejprve se vytvoří vodorovná čára po obvodu místnosti ve výšce 90-100 cm, což bude hlavní referenční čára. Z prvního referenčního bodu jej přesuneme na druhý konec stěny. Musíte pracovat společně s hladinou vody. Jedna osoba je neustále v prvním referenčním bodě a udržuje úroveň blízko značky.

Tento konec hadice zůstává stále pevný!

Je-li místnost malá a jedna osoba může kontrolovat hodnoty na úrovni, pak můžete jeden konec trubice uvést v blízkosti první značky pomocí jakéhokoliv svorky a práce samostatně.

Partner se přesune na druhý konec stěny a přiloží svůj konec trubice ke stěně.

Při pohybu s hadicí by měla být její hrana upnutá prstem.

Držte konec trubice prstem

Nějaký čas musíte počkat, až se voda uklidní. Ten, kdo je v prvním referenčním bodě, vidí, jak má být hadice zdvižena nebo spuštěna, takže hladina vody ve své hadici se rovná značce na stěně. Partner zvedne nebo snižuje okraj hadice a v tomto okamžiku začíná hladina vody v prvním referenčním bodě zaujmout značku.

Poté, co je hladina v tubě přesně nakloněna značce, můžete umístit druhou značku, o níž první informuje partnera.

Při použití, stejně jako při kontrole hladiny a značení vody, je nutné, aby oko pozorovatele bylo zřetelně na úrovni značky. Jinak jsou možné chyby.

Krok 3. Připojte značky vodorovnou čárou. Dvě značky jsou navzájem propojeny speciální barvenou nití. Jedná se o velmi pohodlný nástroj, který vám umožní rychle a snadno použít značku. Vlákno je mezi značkami fixováno, lehce odloženo na stranu a uvolněno. Rovná rovná čára je na stěně vytištěna.

Horizontální výsledná čára může být zkontrolována s úrovní bublin, aby se ujistil, že vše bylo provedeno správně.

Krok 4. Nakreslete horizontální čáru po obvodu stěn místnosti. Stejným způsobem se vodorovná čára aplikuje na ostatní stěny místnosti.

Všechny následující značky na sousední a protilehlé stěně musí být provedeny z prvního referenčního bodu!

Na každé stěně jsou aplikovány 2-3 značky. Pak jsou značky označeny vodorovnou čárou. Koncová čára se musí shodovat s prvním referenčním bodem.

Krok 5. Přeneste značku do jiných místností. Značka v přilehlých místnostech se opět přenese z prvního referenčního bodu. První osoba je ve stejné pozici a druhá se pohybuje do další místnosti. Poté opakujte kroky popsané v kroku 2.

Proto je nutné v každé místnosti umístit první kontrolní značku. Pak můžete pokračovat v horizontálním obvodu v každé místnosti.

Během provozu musí být hadice ležet rovně na podlaze. Neotáčejte hadičku.

Krok 6. Nakreslete vodorovnou čáru podlahy a stropu. Horizontální linie podlahy a stropu jsou odděleny od aplikovaného vodorovného obvodu. Pokud potřebujete najít horizont podlahy a stropu, musíte začít z podlahy a od podlahové značky (nulová značka), abyste zjistili výšku stropu.

Připomeňme, že nulová značka v apartmánu je považována za úroveň čisté podlahy.

V závislosti na konkrétních podmínkách opravy (je potěr, není potěr, vyrovnává se pouze hotový povrch podlahy), vzdálenost od hlavní linky se vypočte na úrovni vrchní části potěru nebo čisté podlahy. Chcete-li získat plnou tloušťku potěru (minimální tloušťka by měla být 3-4 cm), musíte nejprve najít nejvyšší bod překrytí a měřit jeho vzdálenost od horizontální referenční čáry. Pak je pásková míra stejná vzdálenost, aby byla na všech stěnách. Kombinace etikety se navzájem dosáhne horizontální úrovně podlahy. No, to je vše, teď víte, jak používat vodní hladinu.

Vodní hladina - princip činnosti a pravidla použití

Jak používat hydraulickou úroveň - je důležité vědět nejen profesionální stavitele, ale tyto znalosti budou také užitečné pro domácí řemeslníky. Všestrannost jeho rozsahu působnosti činí tento nástroj populární a v poptávce. Vodováha - snadná obsluha a cena za přístroj drahá.

I při počátečních dovednostech používání hydraulické úrovně lze vyřešit celou řadu značkovacích prací. Konstrukce nejjednodušší vodní hladiny je velmi jednoduchá. Hadice se zaplavenou vodou a princip komunikačních nádob.

Zařízení a princip činnosti

Může být použit v různých oblastech výstavby. Nejpřesnějším nástrojem v této oblasti je laserová úroveň. Ale za cenu a schopnost vyrobit nejjednodušší zařízení je hydraulická úroveň nejoblíbenější mezi jednoduchými zařízeními.

To také pomůže při výrobě betonových prací při plnění podlahy, vyrovnání hotových podlah, dekorativní nástěnné dekorace nálepky. Takové zařízení umožní připevnění různých detailů interiéru ve všech místnostech ve stejné výšce. Při použití se na stěny aplikují rizika a od nich se měří stejná vzdálenost.

Rizika se vykreslují a umístí je na horní okraj vyrovnaných sloupů vody v hadici. Proto může sloužit výhradně pro vyznačení horizontu, ale v podmínkách různých místností a velkých vzdáleností. Hadice lze použít v různých délkách.

Na jeho koncích jsou umístěny nádoby s průměrem centimetrů uloženými na stěnách. Při určování byste měli uspořádat sloupce vody v lahvích se stejnou značkou. Žárovky s označením jsou často odstraněny jako zbytečné, můžete jednoduše označit na 1 nebezpečí na konci hadice a pracovat takhle.

Je důležité. Hadice s velkým průměrem umožní, aby voda prošla rychleji - což urychlí práci. Průměr trubky by neměl přesáhnout 15 mm a délka optimální délky by neměla přesáhnout 30 m.

Pro usnadnění práce se zařízením pro začátečníky jsou některé modely vybaveny gumovými pohyblivými jezdci na baňkách. Takové zařízení umožňuje zaznamenat velikost vzestupu vody. To je důležité zejména pro vyrovnání v různých místnostech domu.

Stavební hydraulická úroveň, průmyslová výroba, je vyráběna s hmotností nepřesahující kilogram. Princip fungování hydraulické hladiny je poměrně jednoduchý. Trubice se naplní vodou. Nyní pro určení značky je nutné vyrovnat vodní sloupky a označit jejich polohu pro opakované značky.

Vlastníme vodní hladinu z vlastních odpadních materiálů

Představte si situaci. Naléhavě potřebujete položit malý kus dlažebních kamenů na dvůr, jak vytvořit hydraulický stupeň s vlastními rukama, pokud není průmyslový design. Pro výrobu bude potřebovat:

 • malý kus elastické trubky o průřezu nejméně 8 mm. Můžete odnést hadici z postřikovače do stěračů;
 • několik jednorázových stříkaček;
 • ostrý nůž;
 • láhev vody;
 • tekuté mýdlo;
 • gelové pero.

Chcete-li určit délku hadice, určit přibližně délku stěn a celkovou plochu místnosti. Někdy je vyžadován segment o více než 20 m.

Je to důležité! Používáte-li hadici o průměru 12-16 mm, vzduchové bubliny se v ní méně pravděpodobně tvoří, což bude bránit práci.

Po přípravě všech materiálů a nástrojů postupujte na úroveň výroby. Za tímto účelem nejprve pomocí domácí nálevky nalijte zředěné tekuté mýdlo do hadice. Současně se stěny trubky vyplaví, odstraní se špína a olej. Vyndáme jehly z obalu se stříkačkami a hodíme do kbelíku.

Vyjmeme písty z pouzdra. Použijte ostrý nůž k odříznutí tenkého nosu na injekčních stříkačkách na křižovatce s jehlou. Pokud má trubka větší průměr, budete muset rozšířit otvor v injekční stříkačce. Vložte konce trubek do injekčních stříkaček, slouží jako lahvičky s označením. Písty se používají k nastavení značek při označování v různých oblastech domu.

Můžete udělat jednodušší konstrukci bez lahví. Současně ve stejné vzdálenosti od okrajů vystavujeme rizika pero nebo plstěné pero. Takové zařízení umožní vytvořit univerzálnější úroveň, pracující v místnostech s různou délkou zdí a ploch.

Při špatné průhlednosti stěn může být užitečné mít stejnou krátkou délku průhledné hadice. Pomocí takového jednoduchého nástroje, vyrobeného na kolene, je možné připravit provedení důležitých děl, například vytvořením základny na pilotech.

Bez ohledu na to, kde se používá tento způsob značení, při pokládce dlažbových desek nebo nalévání základů má aplikace kladné a záporné strany.

Výhody a nevýhody práce s vodní hladinou

Při opravě bytu nebo domu bude tento jednoduchý nástroj určitě zapotřebí, je důležité znát jeho zásluhy:

 • malá cena za průmyslový design a schopnost vyjít sami;
 • snadné označení;
 • příležitost pracovat v nejobtížněji přístupných místech;
 • práce lze provádět v různých místnostech s vysokou přesností, aby se vyznačovala linka, která běží na stejné úrovni na všech stěnách budovy, a to navzdory dělení;
 • zajišťující stejnou výškovou polohu při pokládání velkých vzdáleností na dlaždici;
 • poměrně nenáročný nástroj, který nevyžaduje zvláštní podmínky při skladování a přepravě.

Mezi negativní znaky patří následující nevýhody:

 • abyste provedli měření, budete muset zapojit asistenta, ale to je velmi kontroverzní nevýhoda. Samozřejmě, když pracujete s úrovní laseru, může být označena jedna osoba a nemusí být zapotřebí zapojit asistenty, ale cena takového zařízení je velmi vysoká;
 • je často obtížné naplnit hladinu vody konstrukcí vody s dlouhou délkou hadice;
 • při budování nadace v zimě budete muset použít jiný nástroj nebo nalijte nemrznoucí směs;
 • při práci s hydraulickou hladinou se neustále vyžaduje výměna vody;
 • zařízení pracuje spolehlivě ve vzdálenosti více než 2 m od topných zařízení, v těsnější vzdálenosti bude potřeba chránit trubku před účinky vysoké teploty;
 • čtení lze provádět pouze vodorovně

Znalost odpovědí na teoretické otázky je důležitá, ale je důležitější vědět, jak správně používat vodní hladinu.

Pokyny pro postupné značení

Před zahájením práce je třeba připravit malou sadu nástrojů:

 • hydraulická úroveň;
 • nálevka pro nalévání tekutiny;
 • malý kbelík pro nalévání vody;
 • marker nebo tužky;
 • by měl připravit pásku;
 • Pro lepší viditelnost může být barva barvy používána různými barvivy;
 • Nezapomeňte volat někoho, kdo by pomáhal při měření.

Po přípravě se můžete začít učit a pochopit, jak pracovat s vodní hladinou. My hadi vylijeme mýdlovou vodou a nalijeme ji do potrubí. Potom začneme plnit pracovní část přístroje barevnou tekutinou. K tomu lze pracovat dvěma způsoby.

V prvním případě jemně narovnejte trubku po celé délce. Sbíráme hrnce a dáváme jej co nejvyšší. Nyní je jeden konec hadice spuštěn dolů a ve druhé položíme potrubí a naplníme vodou. Je důležité rovnoměrně nasytit vodu bez prudkého zvýšení tlaku vody.

Tato funkce zabraňuje tvorbě vzduchových bublin. Doporučujeme naplnit hadici vodou z vodovodu. V takovém případě se vytvoří velké množství vzduchového kongesce, ale pokud upravíte malý tlak vody, můžete hadici naplnit vodou.

Naplňte, dokud voda nedosáhne 2 boků. Pak zvedáme 2 baňky, spojujeme je a umístíme štítky na úroveň kapaliny. Naše zařízení je připraveno pracovat. Používám ji v tomto pořadí. Celý proces je založen na použití principu komunikace nádob v zařízení.

Umístěním lahví tak, aby barvená kapalina dosáhla známky ve dvou lahvích, dostáváme riziko, že je ve stejné výšce od země. Pomocník převezme druhý konec hadice a ustoupí do místa značení. Uvedením úrovně do značkování na obou, pomocí tužky nebo značky umístěte značku.

Tak jsou vytypovány všechny stěny nebo orientační body základů. Je třeba vzít v úvahu - jeden z pracovníků neustále drží banku na značkování. Chcete-li označit třetí bod, přejděte k osobě, která stojí na prvním místě. Další práce se týká této zásady. Pak pomocí pravítka nakreslete vodorovnou čáru, která spojuje všechny body.

Kolmo klesáme na požadovanou vzdálenost a získáme značky dokonce spodní polohy. Stejným principem můžete nastavit velký stroj a můžete vytvořit rozložení suterénu domu. Velikost může být měřena a zvětšena pro rovnoměrné umístění všech objektů nebo strojů.

Je to důležité! Všichni odborníci pracující na tomto zařízení upozorňují, že použitá vodní hladina bude ukazovat skutečné ukazatele, pokud jsou všechny baňky nastaveny, jsou prováděny pouze ve svislé poloze.

Použití hydraulické úrovně, jak použít, pokud jste nemohli najít druhou osobu. V tomto případě můžete na jeden z konců připevnit háček nebo tyč a jasně jej připevnit k riziku na stěnu nebo na sloup. Ale produktivita této metody je zanedbatelná. Kolik značek může být vyrobeno, ztrácí čas při každém ohrožení plavidla, odpověď je jednoduchá - velmi málo.

Je lepší měřit vzdálenosti s kolmami s jedním páskem. Čínské výrobky mohou mít rozdíly až do 10 mm. V důsledku toho je třeba poznamenat. Metoda, která poskytuje dobrou přesnost při instalaci různých zařízení. Lze jej aplikovat na místa, kde je použito pilotní zařízení základny a instalace samostatné piloty nebo sloupku.

Závěrem uvádíme některé odborné rady.

Uvolnění vzduchových zátek z hadice je poměrně jednoduché. Chcete-li to provést, vyjměte baňky, zvedněte konce trubky co nejvíce, nebo spojte hrany dohromady a protáhněte je podél země. Určete střední část hadice a zdvihněte konce nahoru a stiskněte nohu. V tomto případě se bubliny rozkládají na obou stranách a vedou k výstupu. Operace by měla pokračovat, dokud nebudou bubliny zcela odstraněny.

Chcete-li rychle držet čáru na značkování, práce se provádí takto. Vytvoří se silná kapronová niť, dobře se třepala křídou a protáhla se mezi několik rizik. Mírně ottyanu se prudce uvolňuje. Na stěně zůstává hladký bílý proužek. Chcete-li to udělat, na bílé stěně můžete použít stylus z jednoduché tužky.

V usazené vodě je obsaženo malé množství kyslíku. Během práce v zimním období jsou různé nezamerzayka nebo nemrznoucí směs dobrou výplní hadice. Po dokončení označení musí být voda nutně spojena z úrovně, což chrání hadici před kvetoucí vodou a zatemněním stěny.

Pro opětovné použití usnadní průhlednost vody a její vlastnosti poměr ředění vodky nebo tekutin obsahujících alkohol. Při připojování lahví vidíte rozdílnou hladinu kapaliny, měli byste zkontrolovat stav trubice. Mohlo se to rozlomit nebo se vytvořila vzduchová komora.

Upevnění poškrábání na zeď je lepší s ostrou tužkou nebo s tenkou značkou. Tato metoda zajistí přesnější označení. Udržujte trubku hydraulické hladiny mimo sluneční světlo - to umožní, aby zůstala průhledná po dlouhou dobu.

A hlavní hlavní rady. Při provádění značkování nezapomeňte, že kvalita provedené operace závisí na trvanlivosti struktury nebo domova.

Jak pracovat s vodním stupněm?

V moderním bydlení je nutné, aby všechny úrovně podlah a stropů byly stejné a dokonale ploché. Doba plných podlah a šikmých stropů je neodvratně pryč.

K dosažení tohoto cíle stavitelé aktivně používají laserové úrovně a úrovně. Ale současně zůstává hladina vody velmi populární. Jedná se o velmi jednoduchý, praktický a přesný nástroj, bez kterého je obtížné dělat. Není vždy vhodné kupovat nákladnou laserovou hladinu, zejména pokud jde o opravu jednoho bytu. Kromě toho je přesnost tohoto přístroje velmi vysoká. V tomto článku se budeme zabývat správným využitím hladiny vody - to je vodní hladina.

Jaká je hladina vody (vodní hladina)?

Hladina vody se používá k určení a rozložení horizontální úrovně konstrukcí, jako je podlaha a strop. Například se používá k uchycení podlahy nebo k označení stěny pod regály. Za tímto účelem se nedoporučuje používat hladinu bublin, protože To může vést k velkým chybám.

Chcete-li označit výšku obzoru podlahy a stropu, vždy používejte vodní hladinu nebo laser.

Také, pokud je potřeba označit stejnou výšku jakýchkoli vnitřních částí na různých stěnách místnosti nebo v jiné místnosti, může to být také pomocí hladiny vody. Může se jednat o nástěnné police, obrazy, rámové oblouky a dveře, nástěnné osvětlení a kuchyňské skříně s pracovními plochami.

Rozsah použití vodní hladiny na farmě je rozsáhlý. Takový nástroj by měl být vždy v domě. Chcete-li to udělat, stačí koupit průhlednou PVC hadici požadované délky.

A v pokynech krok za krokem se dozvíte, jak správně aplikovat vodorovnou výšku po obvodu stěn celého bytu nebo domu. Stejně jako postup pro získání úrovně horizontu podlahy a stropu.

K tomu budete potřebovat:

 • hladina vody;
 • malířská nit pro značení;
 • trochu jakékoliv barvy pro barvení vody;
 • tužka;
 • ruleta

Co je vodní hladina?

Princip fungování hladiny vody je velmi jednoduchý a je založen na fyzických zákonech. Pracuje podle principu komunikace nádob, ve kterém je pod vlivem atmosférického tlaku stanovena stejná úroveň povrchu kapaliny.

Délka hadice závisí na velikosti místnosti. Velmi dlouhá hadice nestojí za koupi, protože v malých místnostech, naruší a zvlní, což povede k delšímu procesu transfúze vody a dokonce k nepřesným výsledkům. Přibližný výpočet lze provést, pokud vycházíme z rozměrů místnosti a vezmeme v úvahu, že referenční body (body, od kterých bude pozdější značení provedeny později) se obvykle dělají ve výšce 90-100 cm od podlahy nebo potěru. Tím získáme celkovou délku hadice rovnou 2 metry plus vzdálenost od hlavního referenčního bodu k bodu v nejvzdálenější místnosti. Hodně závisí na umístění hlavního rapperu. Optimálně umístit do geometrického centra bytu. V takovém případě budete potřebovat kratší hadici.

Při výpočtu délky hadice je třeba vzít v úvahu, že hydraulická hladina by měla spadat svisle podél stěny a volně ležet na podlaze. Při provádění značkování by nemělo viset nebo být "v úseku".

U středně velkých bytů je dostatečná hadice 15 nebo 20 metrů. U malých místností, jako jsou chodby a koupelny, stačí délka 5-8 metrů. Optimální průměr hydraulické hladiny je 10-12 nebo 15 mm.

Jak pracovat s vodní hladinou: vyrovnání podlahy, stropu, stěn

Navzdory skutečnosti, že toto zařízení není technicky náročné, je nutné je správně používat, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Krok 1. Do hadice sbíráme vodu. Shromažďování vody do hadice by mělo zabránit vniknutí vzduchových bublin. Přítomnost vzduchových bublin poskytne zkreslené výsledky. A jelikož hrozí nebezpečí vniknutí bublin do hadice při čerpání vody přímo z kohoutku, je lepší postupovat následujícím způsobem.

První odstín vody obsahuje jakékoliv dostupné barvivo. Takže bude lepší vidět hladinu vody v trubici. Kbelík s tónovanou vodou je umístěn na vyvýšeném místě. Nejoptimálnější výška je 2 metry. Jeden konec trubice je spuštěn do lžíce a druhý konce nad pánví je co nejníže v blízkosti podlahy.

První voda by měla být mírně vyčerpaná, aby voda proudila v kontinuálním proudu. Poté je konec trubky upnut prstem. Druhý konec trubky je vyjmut z lopaty a také upnutý prstem tak, aby voda nevytekla.

Konec trubky je upnut prstem

Při připojení obou konců trubky by měla být hladina vody v nich stejná.

Hladina vody v trubkách by měla být stejná.

Krok 2. Značky kresby. Nejprve se vytvoří vodorovná čára po obvodu místnosti ve výšce 90-100 cm, což bude hlavní referenční čára. Z prvního referenčního bodu jej přesuneme na druhý konec stěny. Musíte pracovat společně s hladinou vody. Jedna osoba je neustále v prvním referenčním bodě a udržuje úroveň blízko značky.

Tento konec hadice zůstává stále pevný!

Je-li místnost malá a jedna osoba může kontrolovat hodnoty na úrovni, pak můžete jeden konec trubice uvést v blízkosti první značky pomocí jakéhokoliv svorky a práce samostatně.

Partner se přesune na druhý konec stěny a přiloží svůj konec trubice ke stěně.

Při pohybu s hadicí by měla být její hrana upnutá prstem.

Držte konec trubice prstem

Nějaký čas musíte počkat, až se voda uklidní. Ten, kdo je v prvním referenčním bodě, vidí, jak má být hadice zdvižena nebo spuštěna, takže hladina vody ve své hadici se rovná značce na stěně. Partner zvedne nebo snižuje okraj hadice a v tomto okamžiku začíná hladina vody v prvním referenčním bodě zaujmout značku.

Poté, co je hladina v tubě přesně nakloněna značce, můžete umístit druhou značku, o níž první informuje partnera.

Při použití, stejně jako při kontrole hladiny a značení vody, je nutné, aby oko pozorovatele bylo zřetelně na úrovni značky. Jinak jsou možné chyby.

Krok 3. Připojte značky vodorovnou čárou. Dvě značky jsou navzájem propojeny speciální barvenou nití. Jedná se o velmi pohodlný nástroj, který vám umožní rychle a snadno použít značku. Vlákno je mezi značkami fixováno, lehce odloženo na stranu a uvolněno. Rovná rovná čára je na stěně vytištěna.

Horizontální výsledná čára může být zkontrolována s úrovní bublin, aby se ujistil, že vše bylo provedeno správně.

Krok 4. Nakreslete horizontální čáru po obvodu stěn místnosti. Stejným způsobem se vodorovná čára aplikuje na ostatní stěny místnosti.

Všechny následující značky na sousední a protilehlé stěně musí být provedeny z prvního referenčního bodu!

Na každé stěně jsou aplikovány 2-3 značky. Pak jsou značky označeny vodorovnou čárou. Koncová čára se musí shodovat s prvním referenčním bodem.

Krok 5. Přeneste značku do jiných místností. Značka v přilehlých místnostech se opět přenese z prvního referenčního bodu. První osoba je ve stejné pozici a druhá se pohybuje do další místnosti. Poté opakujte kroky popsané v kroku 2.

Proto je nutné v každé místnosti umístit první kontrolní značku. Pak můžete pokračovat v horizontálním obvodu v každé místnosti.

Během provozu musí být hadice ležet rovně na podlaze. Neotáčejte hadičku.

Krok 6. Nakreslete vodorovnou čáru podlahy a stropu. Horizontální linie podlahy a stropu jsou odděleny od aplikovaného vodorovného obvodu. Pokud potřebujete najít horizont podlahy a stropu, musíte začít z podlahy a od podlahové značky (nulová značka), abyste zjistili výšku stropu.

Připomeňme, že nulová značka v apartmánu je považována za úroveň čisté podlahy.

V závislosti na konkrétních podmínkách opravy (je potěr, není potěr, vyrovnává se pouze hotový povrch podlahy), vzdálenost od hlavní linky se vypočte na úrovni vrchní části potěru nebo čisté podlahy. Chcete-li získat plnou tloušťku potěru (minimální tloušťka by měla být 3-4 cm), musíte nejprve najít nejvyšší bod překrytí a měřit jeho vzdálenost od horizontální referenční čáry. Pak je pásková míra stejná vzdálenost, aby byla na všech stěnách. Kombinace etikety se navzájem dosáhne horizontální úrovně podlahy. No, to je vše, teď víte, jak používat vodní hladinu.

Na videu použijte vodní hladinu

Při každém konstrukčním procesu je důležité přesně sledovat rozměry, které jsou součástí projektu nebo náčrtu. To je nezbytné pro zajištění spolehlivosti konstrukce, aby nedošlo k deformacím a silným odchylkám. Jedním z přístrojů používaných pracovníky je vodní hladina.

Princip fungování zařízení

Přístroj je určen pro horizontální značení a identifikaci odchylek od obzoru. To může být jak domácí, tak i tovární. Princip fungování je jednoduchý, takže pro použití zařízení nemusíte mít hluboké znalosti v oblasti konstrukce.

Vodní hladina - zařízení fungující na principu komunikace plavidel. Druhým názvem zařízení je hladina vody. Jedná se o dlouhou tenkou hadici. Pokud zdvihnete konce této hadice, pak se v jakékoliv vzdálenosti od sebe nenajdou, po určité době se kapalina v nich vyrovná s jednou značkou.

Kvůli působení zákona fyziky je přesnost přístroje poměrně vysoká, což umožňuje jeho použití při stavbě základů. Důležitým faktorem je jednoduchost designu a přiměřená cena. Nejjednodušší verze vodní hladiny je průhledný dlouhý výbuch. V obchodě můžete také zakoupit složitější zařízení vybavené dvěma kontejnery s měřicí stupnicí a spojovacími prvky. Jak jednoduché, tak i pokročilé pracují stejným způsobem.

Srovnání základního horizontu

Chcete-li zkontrolovat rovnoměrnost již naplněného nadace vlastními silami, musíte použít hladinu vody v následujícím pořadí:

 1. Vytvořte základnu pro upevnění zařízení. Pro to musíte mít dvě desky a dva tyče. Desky jsou uspořádány vodorovně a tyče jsou k nim připevněny kolmo, umístěné přibližně uprostřed. Je důležité vyrovnat úhel mezi deskami a tyčemi: pokud to není rovno 90 stupňům, mohou být měření nepřesná. Zarovnání může být provedeno čtvercem.

Jedna z možností pro nastavení hydraulické úrovně základové základy.

 • Dále na obrobku upevněte konce hladiny trubky. Nejlepší je použít pouze trubku. Prodejny prodávají hotová zařízení, která kromě trubky obsahují kontejner s měřicí stupnicí a spojovacími prvky. Je možné je použít, ale kvůli rozdílu v tloušťce trubky a v otvoru v měřicím kontejneru bude kapalina během procesu měření velmi dlouhou dobu vyrovnána. Chcete-li zvýšit rychlost práce s vlastními rukama, doporučujeme použít nejjednodušší úroveň, která se skládá pouze z trubice.
 • Po instalaci zařízení do jednoho z rohů základny nechávají kapalinu vyrovnat a označí hladinu vody na zařízení. Značka může být obyčejné pero. Bude to základní značka nebo "nula". Poté jsou konce trubek upnuty.
 • Dalším krokem je zkontrolovat odchylky jednoho rohu nadace vzhledem k jinému. Jeden konec trubky s deskou se přenáší do testovaného úhlu. Odpojte konce přístroje a nechte kapalinu vyrovnat vzhledem k horizontu.
 • Proveďte čtení. Chcete-li to provést, potřebujete pravítko. Měří odchylky hladiny vody od nuly (první značka).

  Měření rozdílu výšky rohů základů.

 • Výpočty se provádějí metodou rozdílu. Za tímto účelem je odchylka v testovaném vzorku odečtena od odchylky v základním bodě. Je důležité vzít v úvahu náznaky odchylek. Pokud vodní sloupec klesl pod značku základny, hodnota se odečte značkou mínus a naopak. Například po převedení úrovně do požadovaného bodu základny byla odchylka vody od značeného horizontu v základním úhlu mínus 3 mm a při kontrolované mínus 7 mm. (-3 - (-7) = 4 mm). To znamená, že zkoušený úhel nad základní čárou je 4 mm. Je-li získána záporná hodnota, je úhel umístěn pod horizontem přijaté nuly.
 • Stejně tak se kontrolují všechny rohy základů, pro které je dostatečná délka hydraulické hladiny. Aby bylo zajištěno, že jsou kontrolovány všechny body, mohou být jako základní body brány dvě diagonálně umístěné oblasti.
 • Důležité je použít metodu rozdílů, protože se trubka pohybuje po zemi, změní se hladina kapaliny v ní, trubka se ohne a utáhne - změní se vnitřní objem. Pokud zařízení vrátíte do původního místa, bude voda na hydraulické úrovni stejná, ale nebude se shodovat se značkou základny. Abyste předešli chybám, je nutné použít relativní změny.

  Po provedení měření je nutné zkontrolovat shodu konstrukce s normami. Při stavbě je důležité zarovnat okraj základů vodorovně. Mezní odchylky jsou uvedeny v příručce SNIP "Normativní požadavky na kvalitu stavebních a instalačních prací" a ve společném podniku "Ložiskové a uzavírací konstrukce".

  Všechny odchylky jsou uvedeny pro výšku. Pokud se naměřené hodnoty nezapadají do požadovaného rámce, kvalita práce je považována za neuspokojivou, je nutné povrch vyrovnat. Pro soukromou bytovou výstavbu lze provést vyrovnání při položení cihelné základny.

  Označení nadace

  Přenášení os a okrajů domu na terénu probíhá pomocí dřevěných sloupů a příčníků, šňůry, pásky a vodní hladiny. V některých případech se namísto vodní hladiny používá oko, ale je to velmi nepřesná metoda.

  Křížové kolejnice by měly být umístěny ve stejné výšce svisle. Můžete vyrazit všechny značky na vodní hladině. Chcete-li to provést, proveďte kroky v následujícím pořadí:

  1. Nechte první příčku (kolejnici) v správné výšce.
  2. Upevněte jeden konec měřicího přístroje na něj.
  3. Před tím, než nalepíte druhý prvek hadru, zkontrolujte jeho polohu vertikálně, obvyklou stavební hladinu. Pro nastavení správné značky je druhý konec trubky připevněn k namontované příčníku.
  4. Je nutné umístit umístění vody v komunikačních nádobách na jednu úroveň, pro základní úroveň, ve které můžete převzít horní okraj první kolejnice, druhá kolejnice je umístěna tak, aby se její horní okraj shodoval s hladinou vody. Je nutné dosáhnout polohy, ve které se hladina vody shoduje s horní hranou obou kolejnic.
  5. Poté je druhá kolejnice připevněna ke stojanům odlitku nebo šroubována šrouby. Přejděte k další položce.

  Je to důležité! Ujistěte se, že při práci s hladinou není hadice ohnutá, jinak by měření nebyla správná.

  Bednění a lití podkladů

  Aby bylo zajištěno rovnoměrnost základů domu, je nutné přesně namontovat bednění. Práce jsou prováděny stejně jako v předchozím případě. Nejprve řídí svislé kolíčky do země, ke kterým budou připojeny štíty. Začněte s horní deskou štítu. První je zachycena na potřebné značce a zbytek, stejně jako při běhu, kontroluje výšku s vodní hladinou.

  Dále na vnitřní straně tabule označte horní okraj výplně. Aby byla zajištěna rovnoměrnost po celé délce, značená "nula" se zkopíruje do jiných rohů bednění pomocí trubice. Umístění vody v jedné trubce se kombinuje se značkou na bednění. Druhý konec hadice je přemístěn na požadovaný bod a měří se zde hladina kapaliny. Takže se všemi úhly. Pro zvýšení kontroly můžete vytvářet poznámky o délce pásky.

  Zděné zdi

  Pro zahájení výstavby obvodových konstrukcí je nutné stanovit nejvyšší úhel podkladu pod pokládkou. Pokud je test proveden na předchozí položce, můžete použít předchozí měření a po jejich analýze zvolit nejvyšší bod.

  Zahájení pokládky cihel nebo plynových bloků z vysokého úhlu vám umožní přivést stěnu do jedné horizontální úrovně. Pro vyrovnání okraje uzavírací konstrukce na stejné úrovni je v dolních bodech umístěna tlustší vrstva zděné malty.

  K určení požadovaného bodu je nutné použít hydraulickou hladinu jako v předchozím odstavci. Vypočítejte značku celého povrchu konstrukce vzhledem k základně a určete požadovanou plochu, aby bylo možné zahájit práci zdiva.

  Nalévání vody do zařízení

  Před zahájením měření je nutné nástroj řádně připravit. Pro tuto akci se doporučuje provést v tomto pořadí:

  1. Vezměte kbelík s vodou nebo jinou nádobou velkého objemu s otevřeným povrchem. Lopatka je umístěna na nějaké nadmořské výšce vůči zemi.
  2. Jeden konec zařízení je umístěn v kontejneru s vodou a druhý je spuštěn pod umístění lopaty. Obvykle se umístí na zem. V tomto případě kvůli vlastnostem komunikujících nádob se kapalina začne pohybovat trubicí a plnit ji.
  3. Při plnění je důležité kontrolovat přítomnost vzduchových bublin v zařízení. Počkejte, dokud se z trubice nevysune veškerý plyn. Potom zašroubujte jeden konec prstem nebo ohybem.
  4. Druhé koně vyjdou z nádrže. Zkontrolujte pohyb vody a znovu přítomnost vzduchu.
  5. Oba konce jsou uzavřeny nebo upnuty a zařízení nesou na pracovišti.

  Po dokončení těchto kroků můžete začít měřit.

  Několik tipů

  • Chcete-li tento proces zjednodušit, můžete barvit vodu nalitou do zařízení v jasné barvě. To vám umožní rychle zjistit značku vody v trubici, aniž byste strašili zrak.
  • Čím větší je průměr hadice, tím rychleji hladinu kapaliny vyrovná. Doporučuje se zakoupit výrobky o průměru 10-12 mm.
  • Nivelační rychlost závisí také na délce trubky. Neměli byste si vybrat příliš dlouhé výrobky.

  Vodní hladina - jednoduchý a spolehlivý nástroj používaný při opravách a stavebních pracích pro horizontální značení. Jeho konstrukce je poměrně primitivní: průhledná hadice naplněná kapalinou, která má na obou koncích láhve, aby byla hydraulická úroveň s vlastními rukama, je pro každého.

  Rozsah a princip činnosti

  Hydraulická úroveň se používá k označení stěn pod regály, při instalaci potěru nebo vyrovnání stěn a podlahy při instalaci stropního stropu, tapetování stěn a dalších prací.

  Princip fungování přístroje je založen na principu komunikace plavidel: v propojených plavidlech bude hladina vody stejná.

  Samoobslužný nástroj

  Chcete-li vodní hladinu sami, budete potřebovat:

  • průhledná hadice nebo trubka o průměru 5 až 20 mm;
  • 2 lékařské stříkačky stejného objemu;
  • nádoby s teplou mýdlovou vodou a čisté;
  • kancelářský nůž;
  • značku pro značkování.

  Délka trubky je zvolena se zaměřením na prostor místnosti, ve které hodlá nástroj používat - příliš dlouhá trubka bude zmatená a příliš krátká není pro měření dostačující. Délka 6 - 10 m je považována za optimální. Doporučuje se koupit hadici o průměru asi jeden a půl centimetru - v tomto případě se vzduchové bubliny netvoří uvnitř.

  Postupy montáže:

  1. Mýdlový roztok se nalévá do trubky, aby vyčistil její vnitřní plochy od prachu a nečistot.
  2. Jehly jsou odstraněny z lékařských injekčních stříkaček, jsou písty odstraněny, kužely, ke kterým je jehla připojena, jsou řezány pomocí papírového nože. Stříkačky budou sloužit jako boční láhve duchovní úrovně.
  3. Otvor, který je umístěn na řezu, se rozšiřuje tak, aby obsahoval trubku.
  4. Vložte trubku do připravených otvorů stříkačky.
  5. Na baňkách označte nulový bod (např. Uprostřed nádrže). Označovací stříkačky vám to pomohou určitě.
  6. V duchu nalil vodu. Stlačením hadice uprostřed a zvednutím volného konce se vzduchové bubliny uvolní z trubice.

  Zařízení připravené k práci by nemělo obsahovat vzduchové bubliny v hadici a kapalina v nádržích na koncích trubky by měla být na stejné úrovni.

  Po dokončení práce musí být tekutina z vodní hladiny vypuštěna.

  Pravidla pro používání hydraulické úrovně

  Pro pohodlí a pro získání přesnějších výsledků by 2 lidé měli pracovat s úrovní hydrosféry.

  Označte počáteční bod. Chcete-li nakreslit vodorovnou čáru, musíte přesunout tento bod do jiné části stěny.

  První osoba drží jeden konec úrovně u dané značky, druhá vezme druhou část úrovně a přesune se na opačný konec stěny. Aplikuje trubku s baňkou na povrch, drží ji po nějakou dobu nehybně, takže hladina vody v trubici po pohybu je vyrovnaná.

  První pracovník, který stále drží svůj konec trubice, řídí, kolik musí být druhá hadice zdvižena nebo spuštěna tak, aby voda v její baňce dosáhla kontrolního bodu. Když se po všech manipulacích dosáhne cíle, je vyznačen požadovaný bod na stěně a nakreslena čára.

  Jak správně používat vodní hladinu samotnou? Při označování musí být jeden konec hadice přesně připevněn na úrovni referenční značky. To je možné provést pomocí páskové pásky, spojovacího materiálu nebo jakéhokoli jiného dostupného způsobu. Podrobnější informace o procesu můžete vidět podrobněji při prohlížení videa.

  Chcete-li zajistit správné označení, můžete dodatečně měřit rovinnost pomocí normální úrovně bublin.

  Nakreslete horizontální čáru po obvodu místnosti

  Všechna měření jsou odebírána od prvního kontrolního bodu.

  Podle stejného principu, jak je popsáno výše, dělají značky na ostatních třech stěnách (2 - 3 na každém) a pak vše spojují pomocí barevného kabelu. Je-li vše správně provedeno, koncový řádek se přesně shoduje s počátečním bodem.

  Převeďte značku do další místnosti

  Tato práce bude vyžadovat 2 osoby.

  Jeden drží svůj konec hadice v kontrolním bodě, druhý se přesune do místnosti, kde má být značka přesunuta. Postup při práci je stejný jako při označování na jedné stěně: čekání na vyrovnání hladiny vody a změnu polohy druhé baňky, dokud kapalina v první nedosáhne vyznačené úrovně.

  Během práce je nutné zajistit, aby hadice ležela na podlaze volně, ne zkroutila a nebyla ohnutá. V opačném případě budou všechna měření nesprávná.
  Když je první bod v další místnosti vystaven, použije se jako reference pro kreslení horizontální čáry.

  Naléhavosti používání hladiny vody

  Chcete-li získat přesný výsledek, doporučujeme:

  1. Sledujte při práci na jeho pozici. Zamezte klepání, mechanické poškození hadice - to vše ovlivňuje přesnost měření.
  2. Po dokončení práce s přístrojem byste měli vypustit vodu a opatrně otáčet hadičkou a vyjmout ji na místo uložení. Pokud je vyžadováno nepřetržité používání hladiny vody a je obtížné jej kdykoli naplnit tekutinou, můžete do vody přidat alkohol nebo vodku, takže nebude kvetat.
  3. Zařízení, které pomůže odlišit správně fungující zařízení od přístroje, které dává nepřesné výsledky - jsou umístěny na svislé bočnice. Je-li hladina kapaliny v nich stejná, hodnoty jsou správné; v opačném případě je přístroj poškozen.
  4. Chcete-li uložit hladinu vody, měli byste zvolit místo, které není osvětlené sluncem, aby materiál hadice zůstal průhledný a časem se nezastal.

  Po učení, jak používat vodní hladinu, můžete použít tento užitečný nástroj během oprav a stavebních prací.

  Vodní hladina: jak to funguje a jak to fungujePracovní práce s vodní hladinou: rysy použitíKdyž se má vodní hladina "přizpůsobit": důležité body

  Vodová hladina - nejjednodušší zařízení, které umožňuje uspořádání horizontální roviny. I přes své elementární zařízení je to nejpřesnější stavební nástroj, jehož chyba je způsobena výlučně lidským faktorem. Použití hydraulické úrovně je jednoduché a obtížné - jeho hlavní nevýhodou je neschopnost provádět značení samotnou. V zásadě pracuje jen málo lidí, takže tento typ nástroje může být bezpečně nazýván ideálním řešením pro domácí opravy. O tom budeme hovořit v tomto článku, ve kterém se spolu s webem stroisovety.org zabýváme jeho designem a zásadou provozu, odpovědí na otázku, jak používat hydraulickou úroveň a jak ji vyrobit sami?

  Vodní hladina si udělejte sami

  Vodní hladina: jak to funguje a jak to funguje

  Hydraulická hladina funguje velmi jednoduše - základ komunikačních nádob je položen na základě její činnosti. Bez ohledu na to, jak změníte jejich polohu, bez ohledu na to, jakou vzdáleností mohou být od sebe - kapalina, která se do nich vlila, je kvůli gravitaci vždy obsazena stejným postavením. V tom smyslu, že jeho úroveň ve stejné a v jiné nádobě je stejná. Tento efekt se používá při provozu hydraulické úrovně - pokud kombinujete značku na stěně s hladinou kapaliny (vody) v jedné nádobě a pak umístíte značku před hladinu vody v jiné nádobě, obdržíte dvě etikety, které jsou jasně umístěny ve vodorovné rovině. Nyní je to snadné - připojit dva štítky s čárou a máte potřebnou vodorovnou rovinu.

  Co je to hydraulická úroveň? Jeho zařízení může být dokonce nazýváno primitivním - ve skutečnosti je to průsvitná trubka malého průměru naplněná vodou. Délka trubky je irelevantní - může to být krátká délka metru nebo celá padesát metrů hadic. Téměř všichni výrobci doplňují hydraulické hladiny s odstupňovanými láhvemi - podle jejich názoru je to důležitý bod, který v práci pomáhá. Ve skutečnosti jen zkazí všechno. Láhve řeší pouze jednu otázku - díky pohodlně uzavíratelným uzávěrům nedochází k vylití vody z vodní hladiny s nedbalým zacházením s nástrojem. Pro toto pohodlí musí mistr platit přesnost měření - široká baňka deformuje viditelnost povrchu vody. Kromě toho je pro člověka snadnější soustředit jeho vizi na malou část povrchu vody, spíše než hádat, kde bude úroveň přesnější. Ano, ano - nerovnoměrně upevněná banka dává významnou chybu.

  Chtěli byste získat vysokou přesnost hydraulického značení? Pak je z použití baňky lepší odmítnout. Nepoužívejte je velmi jednoduše - je třeba nalít méně vody a celý problém je vyřešen. V takovém případě se vy a přesnost ukážete vysoko a úroveň může být uzavřena, takže z ní není voda.

  Práce s vodní hladinou: vlastnosti použití

  Otázka, jak používat vodní hladinu, byla stručně popsána výše - nebo spíše jsme hovořili o principu její aplikace, aniž bychom zmínili důležité detaily. Právě v nich spočívá celá podstata práce s tímto zařízením. Jemnosti těchto málo, ale při jejich princip, bude možné vytvořit nejen projekci z vodorovných čar, ale i letadla - a to nejen s některými poznatky z elementární geometrie pomocí hydraulického úrovni může být dokonce porazit na stěnách přesně ve svislé poloze. Je na stěnách - pokud jde o podlahu a strop, bude muset použít pravidla převodu. Aby bylo jednodušší pochopit, jak správně pracovat s hydraulickou úrovní, zvažte techniku ​​jejího použití na dvou jednoduchých příkladech.

  1. Vytvořte rovinu závěsného stropu nebo podlahového potěru. Toto označení je následující. Za prvé, zhotovte páskou a najděte střední výšku stěny. To je poměrně konvenční bod, který může být obecně umístěn kdekoli nad podlahou v místnosti. Je to jednodušší, když to děláte uprostřed stěny - později tento maják může být použit pro jiné stavby. Jedná se pouze o maják, který bude sloužit jako počáteční referenční bod pro geometrické konstrukce a ne více. Teď vezmeme vodní hladinu a namontujeme jeden konec naproti značce a druhý v každém rohu místnosti - úkolem je snížit hadici nad nebo dolů, aby se dosáhlo polohy kapaliny v hadici jasně oproti značce, kterou jste nastavili. Jakmile k tomu dojde, osoba, která drží druhý konec úrovně, musí na zdi v rohu vytvořit odpovídající značku. Přesně stejným způsobem, jako výchozí bod, přemístíme jej do všech ostatních koutů místnosti bez výjimky (uvnitř i venku). Dále je třeba poznamenat, že převod by měl být proveden výlučně ze stejného místa - navíc je nutné přenést značky na dvě stěny, které tvoří roh. No, pak je všechno jednoduché - zbavíme se zvedací šňůry (modré nitě) a roztažením mezi těmito značkami nakreslíme základní prostor v místnosti po celém obvodu místnosti. Nyní můžete mít tento řádek kdykoli pomocí rulety nad nebo pod rukama. Pokud potřebujete nainstalovat podvěsný strop - přesuňte tuto rovinu s páskou na strop. Pokud mluvíme o instalaci podlahové podlahy nebo podlahové desky, snížíme letadlo na požadovanou úroveň.

  Jak používat fotografii na úrovni vodního sloupce

 • Označení letadla pro sádrokartonové sádrokartony. Je samozřejmé, že tato práce je snadněji spojena s dlouhou úrovní racků - pokud je vysoce kvalitní a silně neklame, pak nejsou žádné problémy. Pokud však není takový dlouhý měřič míčů po ruce, nebo pokud máte pochybnosti o jeho přesnosti, budete muset použít znalosti o geometrii a získat potřebné vertikální konstrukce jednoduchými myšlenkami. Ve skutečnosti, počínaje předtím drženým horizontálem, budete muset postavit trojúhelník s úhlem 90 stupňů. Existuje mnoho způsobů, jak to udělat. Nejjednodušší z nich je použití obvyklé budovy. Jako možnost, pokud je samozřejmě k dispozici dlaždice, můžete ji použít - v tomto případě může dojít k mírné chybě. Nejoptimálnější možností v této situaci je stále geometrická konstrukce. Z rohu označujeme vzdálenost, kterou chcete přesunout rám sádrokartonu. Z tohoto bodu se uvolní libovolná vzdálenost (optimálně 0,5 m). Nyní vytvoříme elementární kompas z profilu - profil profilu se dvěma otvory, jehož vzdálenost je 0,5m, a vezmeme středový bod z rohu, nakreslíme polovinu kruhu (druhá polovina kruhu nenechá vás nakreslit úhel). Teď vezmeme ruletu a od začátku až k druhému bodu na vodorovné čáře nalezneme průsečík divize rulety 0,5m s poloměrem kruhu - tímto způsobem získáme druhý bod svislé čáry. Vytvořením čáry skrze něj a středem kruhu získáme jasnou vertikální rovinu. Na jiné stěně vyrábíme přesně stejné konstrukce - po níž spojujeme dva vertikály podél podlahy a stropu a dostaneme rovinu sádrokartonové stěny.

  Práce s fotografiemi na vodní hladině

  Souhlasím, je to obtížné. Ale velmi přesné. Tímto způsobem můžete postavit vertikální kamkoli na zeď.

  Jak naladit vodní hladinu: důležité body

  Je ironií, ale i tak jednoduché zařízení, jako hydraulické úrovni vyžaduje správný postoj - obzvláště, je důležité si uvědomit, že při kontrole správnosti jeho práce závisí na kvalitě plnicí vody zařízení. Pokud v tekutině existují vzduchové bubliny vedle kapaliny, hladina nebude fungovat správně. Z tohoto důvodu je při plnění kapaliny kapalinou nutné zachovat dvě jednoduchá pravidla.

  1. Je potřeba pomalu naplnit trubku - je lepší, aby to nebylo z kohoutku, ale z kbelíku. Podle principu, jak se plyn vylije z hlavně nebo plynové nádrže. Snížili jsme jeden konec hydraulické úrovně do nádrže, vytáhli jsme vodu s ústy, čekali jsme, až voda z volného konce trubice proudila, zablokovala proud prstem a to bylo.
  2. Druhým bodem je, že před každým použitím musí být sluchátko zkontrolováno na přítomnost vzduchových zátek. Aby nedošlo k tomu častěji, měla by být úroveň zavěšena s otevřenými konci. V takovém případě nebudou vzduchové zátky tvořit - navíc ty, které se již vytvořily, budou mít možnost jít ven.

  V podstatě je to všechno. Na závěr tématu řeknu pár slov o otázce, jak vytvořit vodní hladinu s vlastními rukama? Obecně to nemusíte dělat vůbec - stačí jít do obchodu, koupit tenkou průhlednou trubku a naplnit vodou. Tato a celá hydraulická úroveň - jak se říká, levné a veselá.