Jak vyrobit beton s ohledem na jeho složení a rozměry

Beton je směs, která se získá nastavením hlavních komponent. Žádná stavba nemůže bez této směsi, protože je nutné vyplnit základy, postavit stěny a schody. Beton je také používán k dekorace: zahradní cesty, lavičky, dlažby a malé architektonické formy, jako jsou vázy nebo kuchyňské desky.

Je však třeba poznamenat, že charakteristiky a poměry směsi se budou lišit pro konstrukci, například základ a slepou oblast. Pokud si developer nechce koupit hotový beton, musíte zjistit, jak to udělat s vlastními rukama. Musí být silný, trvanlivý a vhodný pro daný úkol.

Co je konkrétní

Základem betonu je voda, cement, písek a drcený kámen. Poměry pro různé návrhy jsou různé. Směs může být naplněna pískem nebo sutinami, stejně jako pojivo - s cementem. Troska, expandovaná hlína nebo zdiva mohou také sloužit jako agregáty.

Podíl složek se může lišit, což umožňuje, aby beton změnil vlastnosti a vlastnosti. Aby struktura získala požadované vlastnosti, používají se přísady a aditiva. Díky tomu je rozšířeno použití betonu.

Betonová směs je ceněna pro svou trvanlivost, proto je nutné zvolit značku betonu opatrně. Měli byste také věnovat pozornost odolnosti směsi proti vodě a mrazu. Abyste dosáhli těchto vlastností, měli byste vzít v úvahu kvalitu složek a pečlivě promíchat složení. Hmotnost musí být homogenní.

Jak je beton označen

V tabulce 1 je písmeno "B" označeno třídou betonu, pak vystupují čísla od 5 do 35. Čím vyšší je číslo, tím větší je zatížení betonu. Jeho síla je označena písmenem "M". Čísla od 75 do 450, které následují písmeno, udávají maximální zatížení betonu. Značka M200 například vydrží maximální zatížení 1 cm2 nebo větší než 200 kg, tato značka je ideální nejen pro nadaci, ale i pro oblast slepých ploch.

Vaření betonu: poměry v kbelících

Roztok betonového betonu má plastovou směs, která obsahuje čtyři základní složky: cement, drcený kámen (štěrk), písek a vodu. Míchací materiály by měly být v přísném pořadí. Podíl složek základů je přibližně následující: C - 1 podíl, U - 5 akcie, P - 3 akcie, B - 0.5 akcie (C - cement, U - drcený kámen, P - písek, B - voda).

Tyto údaje se mohou lišit, jelikož v praxi závisí na řadě faktorů, například na požadovaném stupni betonu, druhu použitého cementu, fyzikálních a chemických vlastnostech písku a drti, na typu přísad a jejich dávkování.

Vlastnosti betonových směsí

Klíčovým prvkem, který tvoří beton, jsou cement a voda, které jsou zodpovědné za pevnost konstrukce a vytváření cementového kamene v tandemu. Avšak když je kalený, takový kámen je deformován, může se smrštění přiblížit hodnotě 2 mm na metr.

Proces je nerovnoměrný, v materiálu dochází k vnitřnímu namáhání, což vede k mikrotrhlině. Kolik lidí nevidí, není možné je vidět vizuálně, ale kvalita cementového kamene bude nízká. Pro minimalizaci deformací je do roztoku zahrnut agregát ve formě písku, expandované hlíny, štěrku nebo drceného kamene.

Účelem agregátů je vytvořit strukturní výztuž, která bude muset snížit stres materiálu ze smršťování. Výsledkem je výrazné snížení smrštění, zatímco síla betonu se zvyšuje a tečení se snižuje.

Značení betonu

Pro označení betonu používejte digitální označení, které následuje po písmenu "M". Existuje široká škála betonu: od M-75 po M-1000. Sada čísel udává vypočítanou odolnost betonu vůči jeho stlačení (měřeno v kgf / cm2) v době jeho úplného vytvrzení, tj. Po 28 dnech. Například pro značku M300 se tato hodnota blíží 300 kg / cm2. Čím větší je digitální index v označení, tím silnější je beton.

Oblasti použití

Dokonce i nevědomý člověk ve stavebnictví ví, že beton je základem základů. Každý typ práce odpovídá určité značce.

 • M-100 a M-150 - slouží k instalaci polštářů pod základy základny;
 • M-200 - nejběžnější značka používaná k lití základů, podlahových potěrů, opěrných zdí, dlažby a chodníků;
 • M-250 a M-300 - mezilehlé značky mezi M-200 a M-350;
 • M-350 - nejoblíbenější značka, která se používá k výstavbě monolitických základů, nosných konstrukcí, silničních vozovek;
 • M-400 a M-450 se používají jen zřídka, zejména při konstrukci hydraulických konstrukcí;
 • M-500 a M-550 se používají k výstavbě zařízení, na které se vztahují zvláštní požadavky (jsou to přehrady, přehrady, podzemní dráhy apod.).

Betonová příprava

U malých stavebních prací je vhodné měřit počet součástí v kbelících. Je rychlé a snadné hnětení betonu dobré kvality. Kolik věder materiálu bude nutné pro přípravu pracovní kompozice závisí na množství práce. Zde je důležité vzít v úvahu, že všechny složky betonového těsta mají různou sypnou hmotnost: kbelík z cementu váží asi 15 kg, kbelík z písku - asi 19 kg a hmotnost drceného kamene asi 17,5 kg.

Optimální poměr složek v jedné kostce betonového těsta pomocí kbelíků je přibližně následující: 2: 5: 9, kde je z cementu / písku / drceného kamene. Po naměřených složkách začněte připravovat betonový roztok m200, který lze použít k nalití základů a k natírání podlah, zvedání verand atd. Voda se obvykle přidává do betonové směsi v množství rovném polovině objemu cementu. Příprava pracovního roztoku se provádí bezprostředně před zahájením betonování v množství, které se plánuje vyvíjet za 2 hodiny.

Pro stavbu objektů s lehkým rámem je dostačující sloupový základ. Proto betonová hmota pro nalévání neznamená extrémně vysokou pevnost.

Betonová příprava pomocí kbelíku je důležitá v následujících případech:

 • provádět malé množství práce;
 • kdy se nadace nalévá v etapách;
 • nepřístupnost staveniště pro speciální zařízení (míchačky betonu);
 • vzdáleností od továren dodávajících hotovou kompozici.

Poměr složek

Dokonce i zkušený beton nemůže odpovědět na otázku: "Kolik složek v ekvivalentu hmotnosti musí být použito k hnětení dokonalého řešení?". Příliš všechno je přibližné, protože v každém případě mají komponenty různou vlhkost a velikosti frakcí. Jedna věc zůstává - dodržení doporučených rozměrů. Poměr komponentů podle objemu je vhodnější měřit lopaty.

Rozměry tabulky cementu M-400, písek a štěrk:

Podíl betonu v kbelících u betonových míchadel

Každá malta, z níž se následně vyrábí stavební prvky, je vyráběna podle zvláštního receptu, přičemž se zohledňuje poměr všech složek. Ne každý, kdo chce vytvořit nějakou nosnou konstrukci, má však speciální měřicí zařízení. Proto můžete použít dlouhodobě ověřenou metodu pro stanovení podílu betonu v kbelících u míchačů betonu.

Komponenty cementové malty

Kvalitní parametry stavebních materiálů a provozní životnost budoucí struktury mají přímý vliv nejen na správný poměr rozměrů výrobků, ale i na jejich správný výběr. Než začnete pracovat, měli byste přezkoumat, co tvoří určitou značku betonu, technické vlastnosti komponent, které tvoří.

Cementová směs

Cement - hlavní prvek stavebních materiálů. Má přímý vliv na časový interval přidělený na tuhnutí výrobku a na pevnost celé konstrukce, ze které bude budova postavena. Trh představuje širokou škálu pojiv s různými řadami a charakteristikami. Nejlepším řešením je portlandský cement, který zajišťuje maximální adhezi látek.

Sériové číslo cementu se považuje za identifikační prvek, který určuje typ stavebních prací, pro které je určen. Značka je označena symbolem "M" a výpočet se provádí pomocí měřicího faktoru - kg / cm3. Označení odhaluje schopnosti pevnosti produktu.

Aby nedošlo k chybě při ekonomickém nebo kvalitativním rozhodování, měli byste studovat, která série jsou nejvhodnější pro jednotlivé stavební práce (viz níže).

Písek

Písek - jeden z hlavních prvků, který poskytuje recept na směs. Odborníci doporučují použití vyčištěného křemenného nebo říčního písku s podílem 1,2-3,5 mm. Je velmi důležité, aby složka neobsahovala jílové nečistoty, protože výrazně snižuje koeficient pevnosti stavebního materiálu.

Před začátkem práce je písek proset přes síto s malými buňkami, aby se zaručilo, že se zbaví inklinucí třetích stran.

Písek

Drcený kámen - plnivo velkého kalibru, které dává konzistenci vysokých pevnostních vlastností. Pro struktury domácnosti byste měli vybrat zrno o průměru 10-20 mm. Větší prvky se používají v průmyslových polích.

Konstrukce betonu určená pro jednotlivé stavební konstrukce zahrnuje vodu. Musí být čistá bez mastných a chemických přísad.

Pro míchání pro domácí účely provádějí dešťovou vodu nebo separovanou vodu. Ve výstavbě v průmyslovém měřítku - čištěno.

VIDEO: Jak vyrobit beton: poměr betonu v kbelících

Příklady druhu cementu pro konkrétní druhy práce

Pro montáž nosné stěny se doporučuje cement M400, M300, 500. Je-li nutné vytvořit konvenční oddělovače, často se používá M300. Ale pokud potřebujete postavit malou budovu, například altán, stodolu, verandu, pak je lepší upřednostňovat značku M200.

Proporce pro stupně betonu. M200, M250, M300 se nejčastěji používají jako základy.

Digitální hodnota na štítku znamená, kolik hmotnosti může mít 1 m2 povrchu. M200 - 200 kg, M300 - 300 kg atd.

Poměr betonu k základům

Pro vytvoření základu, s následnou konstrukcí lehké konstrukce - garáž bez podkroví, letní kuchyňská místnost, je použito M200. Pokud chcete vytvořit nadaci, která zajišťuje těžké náklady, je lepší vybrat M400-500.

Slepá oblast

Slepá oblast bude pravidelně plnit své funkce podle plánu, pokud použijeme cementovou směs řady M50 a M150. Tyto povrchy nejsou určeny pro těžká zatížení, takže pro jejich vytvoření stačí použít stavební prvky s malými pevnostními vlastnostmi. To však nelze říci o podlahách, kdy je vybrána určitá značka, která odpovídá provozním charakteristikám podlahové krytiny.

Sádra

Omítka vykazuje své pozitivní vlastnosti pouze v případě, že hrubý obsahuje cement M300, 400.

Poznámka:

Není třeba kupovat cement ve velkých objemech, pokud se neplánuje spotřebovat do měsíce. Po 30 dnech ztratí výrobek své ukazatele intenzity vinobraní. Po dvou měsících ztráta dosáhne -10%, půl roku -50%, o rok později se stavební materiál obecně považuje za nevhodný pro použití.

Nejhorší věc pro beton je tlustý cement a neměli byste přece-zachránit a koupit neznačený, zastaralý nebo zlevněný cement.

Při použití různých šarží k vytvoření betonu m300 stojí za to vědět, že poměr označování je vyšší, tím je třeba přidat množství pojidla. V poměru k tomu se mění všechny poměry složek.

Pravidla pro výpočet poměrů

Podíl betonu, bez ohledu na úpravu, se vypočítá podle měřicí jednotky - kg. Při absenci schopnosti měřit každý typ komponentního roztoku je nutné dodržet správný poměr dílčích poměrů betonu v kbelících u betonového mixéru. Vzhledem k tomu, že každý má kapacitu různých velikostí, uvádíme příklad formulace relativních částí k podílu řešení.

 • "C" - určitá část cementového vápna;
 • "P" - písek;
 • "Sh" - štěrk;
 • "B / C" - část vody ve vztahu k cementové maltě.

S těmito indikátory můžete bez námahy vypočítat množství kapaliny potřebné pro řešení. Například pro jednu část cementové suspenze rovnající se 10 kg, s V / C = 0,5, se vyžaduje 5 litrů tekutiny.

Při použití mokrých plnidel by mělo být množství kapaliny sníženo, jinak by přebytečná vápenatá voda vedla ke zhoršení kvality stavebních materiálů.

Jaký je tedy poměr komponentů k přípravě stavebních výrobků:

Označení

Poměr složek založený na označení cementu

Podíl betonu v lopatech pro míchačky betonu

Připravíme maltu na základ v betonovém mixeru

Na konci poslední stavební sezóny jsem se nějak dostal do obchodů s hardwarem. Bez konkrétního cíle stačí vidět, co prodávají a za jakou cenu.

A tak se stalo, že v Castor jsem viděl cementové míchačky za cenu 4 000 rublů, když v sezóně stály všechny 7 500 rublů.

Moje ekonomická duše nemohla odolat takovému pokušení a betonový mixér byl koupen a usadil se v zimě na stodole.

A právě na začátku této stavební sezóny, když jsem začal stavět garáž pro 2 auta, betonový míchač působil jako hlavní dodavatel malty pro založení na tomto staveništi.

Pokud se malta na základy může vyrábět v betonovém mixéru

Kdy je malta pro podklad vhodná k mixování v mixeru?

Za prvé, když objem požadovaného řešení je malý. Pokud potřebujete nalít základy pro dům a rozhodnete se zůstat na variantě se suterénem nebo deskou o ploše 100 m2, pak je nejméně nerozumné zasahovat do malty základem pomocí betonového mixéru.

Pokud jde o nalévání velkého množství malty na základy, není rozumné používat betonový mixér.

Objem betonu na základně této velikosti přesáhne 20 m3, který se ve vašem "mini mixeru" nemícháte ve strávitelném čase.

Ale když je třeba malé množství malty, pak je betonový mixér, co potřebujete.

Podívejte se na průměrnou dávku malého betonového mixéru - od 150 do 300 litrů roztoku. Budete mít velkou naději takovým tempem po dobu 20-30 dní.

A pro silu nadace není nic horšího než vrstev betonu v malých vrstvách po dlouhou dobu.

Zadruhé je možné zasahovat do malty na zakládání betonového mixéru, pokud není možné směšovač nastavit na místo přijetí betonu nebo není možné vytáhnout betonové přívodní čerpadlo.

Kdy se tato situace může vyvíjet? Například při lití potěrů na velkých plochách pod již položenou střechou nebo uvnitř, na podlahách domu.

Pak má smysl instalovat betonový míchač na podlahu a rušit řešení na místě, nalévat potěry nebo monolitické podlahy přímo nad areálem.

V tomto provedení existuje jeden "ale"... Objem vyrobeného betonu by měl být také relativně malý. Pro 10 šarží musíte vyrobit 1,5-2 krychlových metrů roztoku, který bude položen během 2-3 hodin.

Podíl malty na základ v betonovém mixéru

Aby beton získal potřebnou sílu včas (viz graf odolnosti základů), je nutné vydržet správné proporce malty.

U základové směsi, která je vyrobena v betonovém mixéru, je třeba vzít jednu část cementu, tři části písku a pět částí štěrku.

Například pro jednu dávku ve 180litrovém mixeru budete potřebovat 2 kbelíky cementu, 6 kbelíků písku a 10 kbelíků štěrku. Při míchání lze místo štěrku použít drcený kámen - směs pro základy bude ještě silnější. Pouze je lepší nepoužívat drcenou žulu, zastavit se na dolomitových sutinách, bude to poskytovat lepší přilnavost do připraveného roztoku.

Při nalití potěru v malé místnosti s rozlohou 20 metrů čtverečních, když vytvoříme potěr o tloušťce 15 centimetrů, budeme potřebovat 3 kubické metry betonu. Abychom vytvořili řešení pro nalévání potěru v této místnosti, budeme muset vyrobit 20 šarží v 150litrovém mixéru na beton.

Na celém pokoji bude potřeba asi 35 kbelíků z cementu, 100 kbelů písku a 200 kbelů štěrku nebo trosek.

Jak získat cement pro přípravu malty, přečtěte si článek o stupních cementu a betonu získaném z těchto tříd (M150, M200, M300, M400).

Nalévání základů pro betonovou míchačku

Poté, co jsme udělali pásku a jsme připraveni začít nalít základy pro garáž, vyrazil jsem na místo na stavbě auto s pískem. Koupil jsem cement na jaře, kdy to nebylo tak hodně, jak je teď, v době výstavby. Dolomitové sutiny zůstaly u mne už od loňského roku, když jsem je použil k tomu, aby zvýšil úroveň místa ke snížení GWL - použil jsem tyto sutiny jako konečnou vrstvu přes vrstvy zeminy, písku a vrstvy geotextilií.

Všechny tyto materiály byly přesunuty a uloženy přímo kolem mixéru. Nejprve dopravte písek, cement a drcený kámen ze skladovacího místa do betonového míchačky a pak je to bezúhonná práce, která přepravuje hotovou směs pro základnu s kolečky do místa odlévání.

Tažení malty z betonového míchačky s kbelíky nebo kolečky je nevděčná práce.

Proto betonový mixér stojí na místě, kde bude probíhat nalévání, tj. Na místě budoucí garáže.

Začínáme dělat všechny šarže ráno, ještě předtím, než je stále horké, podle chladu. Před obědem máme čas, abychom vyrobili 15 šarží a nalijeme jednu část nadace pod garáží. Po tom - přestávka na kouř a oběd. Nadace práce - jedna z nejtěžších stavebních prací. Musíme se hýbat hmotností sutin a cementu, které doslova vytáhnou sílu z pracovníků - nejnepříznivější materiály, které se mohou pohybovat po staveništi.

Všechna zatížení jsou prováděna s lopatami, a to jakmile zjistíte, kolik lopatek z písku, drceného kamene a cementu by mělo být hodeno do betonové míchačky pro jednu dávku. Mám mixér s objemem 200 litrů. Podíly malty na základy při hnětení v betonovém mixeru, které musí být zachovány, viz výše - již jsem je napsal.

Řešení pro založení v betonovém mixeru - považujeme za finance

Co lze říci o finanční složce tohoto procesu? Při mixování malty v betonovém mixeru není žádný zvláštní zisk, pokud si koupíte všechny přísady - písek, drcený kámen a cement.

Jeden z mých sousedů štěrk vykopal přímo z řeky v několika recepcích se svým přívěsem. Pak přinesl z lomu dva pískové přívěsy. Koupil cement přes své kamarády někde u základny je velmi levné. Když míchá beton s betonovým míchačkem, dostane základnu téměř volnou maltu, když z bazénu nalije základnu pod vanou.

Takže v této záležitosti stále více a více závisí na počáteční ceně cementu, písku a drceného kamene a teprve tehdy na možnost použití betonového mixéru v malých sériích nebo na těžko dostupných místech.

Koneckonců, nyní nést beton v malých mísičích, 3 kosky každý. Tyto malé vozy se mohou projet přes místo s nepřipravenými přístupovými cestami. Čerpadlo na beton se může obecně dostat do kteréhokoli rohu lokality. Ale stojí za slušné peníze.

Takový malý mixér vám snadno přinese 3 kubické metry betonu.

Proto je hlavním faktorem použití betonových míchadel pro hnětení malty stále finančním faktorem - dokázali jste koupit levný cement, písek a štěrk.

Pokud ano, použijte betonový mixér. Pokud ne, myslíte si, stojí to za to, a ne volat malý mixér s betonem?

V jakém poměru jsou složky betonu smíšené?

Beton je všestranný materiál, který je relevantní téměř v jakékoliv fázi výstavby budov: od základů až po stavbu střechy. Při zohlednění zamýšleného účelu se používají různé poměry složek a způsobů přípravy: v samostatné nádobě s pomocí dostupných nástrojů a mechanizované (v betonovém mixéru). Jeho vlastnosti a charakteristiky, jako je pevnost v tlaku, mobilita, odolnost proti mrazu a absorpce vody, přímo závisí na poměru hněteného roztoku. Důležitým ukazatelem je procentní podíl pojiva, určuje budoucí hustotu, strukturu a funkci betonu. Proces hnětení není obtížná práce, ale je časově náročné, abychom získali kvalitní produkt, důkladné míchání všech přísad: cement, písek, plniva, modifikující a vyztužující přísady.

Hlavní charakteristikou je maximální pevnost v tlaku nebo třída betonu, která určuje směrový tlak v MPa v 95% případů. V praxi se však často používá označení "M" od 50 do 1000, což odpovídá stejným ukazatelům, ale v kg / cm2. Pracovní vlastnosti a doporučené poměry míchání jsou stanoveny v GOST 26633-91 "Beton, těžký a jemně zrnitý. Technické podmínky. Jednoduché směsi cementu a hrubého písku mají minimální značku a jsou vhodné pouze jako bednění pro hlavní podklad. Heavy a superdense v průmyslové výstavbě jsou zřídka používány, nejoblíbenější jsou M300 - M500.

Při výpočtu poměrů směsi se použije 1 díl cementu, ostatní složky se přidávají v souladu s tabulkou:

V průměru to vyžaduje asi 300-350 kg cementu, 1100-1200 sutin, 600-700 písek a nejméně 150 litrů vody na přípravu 1 m3 betonu. Hodně závisí na kvalitě součástí, zejména na štěrkové nebo žulové výplni, čímž je roztok hustší a silnější než vápno. Přitom přidávání čistého písku, bez příměsi jílu, při míchání betonu snižuje riziko vzniku dutin. Při použití cementu s nižší pevností se jeho spotřeba zvyšuje.

Klasické poměry: 1: 3: 6 nebo 1: 2: 4 a 0,5-1 vody, v závislosti na požadované mez kluzu betonu. Při výběru takové míry hmotnosti jako lopaty je nutné provést přepočet s přihlédnutím k objemové hmotnosti komponentů. Nejlepší je připravit součásti předem: mytí, sušení a třídění, vážení se provádí bez podbíjení. Doporučené standardní rozměry v kbelících jsou 2: 5: 9 (cement, písek a drcený kámen).

Pro ruční práce je žádoucí připravit dva kontejnery bez ostrých rohů: pro míchání suchých komponent a pro roztok. V závislosti na plánovaných objemech se hnětení provádí pomocí špachtle, lopaty nebo motyky, pro prosévání písku nebo cementu je nutné síto. Při výběru této metody je však nemožné vyrobit poměrně dobrý beton, nerovnoměrně se mísí a často se na dně nádrže přidávají suché kusy. V případě rozsáhlých prací se kupuje nebo pronajímá betonová míchačka a kolečko pro přepravu surovin a hotové malty. K měření a načtení komponent bude zapotřebí několik kbelíků.

Základy hnětení

Shoda se všemi uvedenými proporcemi ještě nezaručuje přípravu sloučeniny s požadovanými vlastnostmi, je důležité vědět, jak správně hněte beton, a v jakém pořadí je třeba přidat cement a vícenásobné plnivo. Existují dva způsoby, jak připravit řešení: přípravu suché směsi a následné míchání nebo naplnění všech složek do vody. Druhá možnost je považována za správnější a zajišťuje jednotné smíchání komponentů (při ručním míchání v malých množstvích nebo při použití betonového mixéru). Pro stanovení kvality a vhodnosti surovin se doporučuje připravit předběžnou část roztoku s menšími poměry.

Beton nelze vyměnit déle než 10 minut, cementový cement se začíná nastavovat a odlupovat, což následně vede k zhoršení pevnosti. Vizuálně zjistit, že tento bod je téměř nemožný, odborníci doporučují zjistit čas. Zvláštní přístup je zapotřebí pro směs základů budov, které jsou hnětené, s ohledem na budoucí zatížení a charakteristiky půdy. Nejlepší ze všech těchto poměrů betonové přípravy na základy v kbelících: 1: 2,5: 4,5 je hustota sutiny velmi důležitá. Při vysoké vlhkosti půdy se množství přidané vody snižuje, jinak doba vytvrzování překročí normu.

Proces hnětení v betonovém mixéru

Standardní objem zásobníku je 180-200 l, ale je vždy nakloněn a neplní více než 1/3. Doporučuje se zvolit nejpřesnější proporce pro přípravu betonu v betonovém mixeru, s ohledem na jeho funkční účel (zejména při naplňování základů na pohybujících se půdách). Voda se vleje do kbelíku nejprve, asi 10-15% se ponechá pro pozdější zředění. Dále je položen cement (malá část je lepší odložit), písek a mísí se alespoň 2-3 minuty. Po dosažení jednotné konzistence směsi se k ní přidávají přísady a vyztužující vlákna, do níž se vstříkne hrubé plnivo.

Pokud je beton získaný během hnětení příliš hustý, je zředěn, ale ne vodou, ale cementovým mlékem (s odloženými složkami). Tekutina se přidává velmi opatrně, malé množství je dostatečné k narušení proporcí. Celý proces by neměl překročit 10 minut, připravené roztok je pohodlně vyložen do auta. Pokud se tam nehodí, zůstane v betonovém mixéru zapnuto při nízké rychlosti. Při provádění jedné dávky se nedosáhne více než 45-65 litrů betonu, je žádoucí okamžitě vyrobit části požadovaného objemu.

Pro dosažení kvalitního řešení je nutné správně připravit součásti: zakoupí se cement s vysokým obsahem křemičitanů vápenatého, písek je nutno prosévat, sutiny jsou zbaveny nečistot a umyty. Pro míchání je vhodné používat čistou vodu s neutrálním pH. Pro práci v podmínkách s nízkými teplotami (ale ne méně než -16 ° C) se plastifikátory portlandského cementu zavádějí do roztoku, za horkého počasí - trosky Portlandského cementu s obvyklými proporcemi.

V každém případě by pojivo mělo nasát celou vodu, suché a nezmíchané kusy jsou nepřijatelné. Je lepší připravit bednění předem, nedoporučuje se ponechat hotovou směs v betonovém mixéru po dlouhou dobu, stejně jako příliš dlouhé míchání. V opačném případě může být cement vložen do roztoku a poškozen jeho lepidlo a výkonnost.

Betonová příprava v betonovém mixéru - poměry v kbelících

Výroba betonu v betonovém mixeru je poměrně jednoduchý proces. Ale mnozí neví, kolik materiálu potřebujete pro zaspání. To znamená, že i když znáte správné rozměry, nemůžete počítat, kolik cementu, písku, trosek a nalijte vodu, kterou potřebujete vyplnit, takže výstup je množství, které je uvedeno v pasu betonového mixéru. Koneckonců, pokud například mícháte 10 litrů písku a 10 litrů cementu, pak výsledná směs cementu a písku nebude mít objem 20 litrů, ale poněkud menší, protože částice cementu jsou menší než částice písku, a proto cement prostě zabírá prostor mezi zrny.

Obsah: Úvod Počet komponentů pro přípravu kubických metrů betonu Počet komponent pro objemové betonové míchačky v kbelících - 70 l betonové míchačky - 100 l betonové míchačky - 120 l betonové míchačky - 140 l betonové míchačky - 160 l betonové míchačky - míchačky betonu na 200 l - Míchačky na 220 l

-Montážní mixéry 250 l

Úvod

K vyřešení tohoto problému existují speciální metody počítání. Obrátili jsme se k nim.

K určení správného množství materiálů je třeba použít speciální tabulky, které uvádějí, kolik cementu, písku, sutiny a vody potřebujete k přípravě jednoho kubického metru betonové směsi. Toto množství bude záviset na značce použitého cementu.

Je však třeba poznamenat, že značky betonu a cementu jsou odlišné. Budeme vycházet ze skutečnosti, že informace z názvu článku bude nejpravděpodobněji vyhledávána osoba, která potřebuje vyplnit základy pro výstavbu soukromého domu nebo jiného malého objektu (lázně, garáž). Pro tyto účely bude nejvhodnější beton třídy M300. Má potřebnou sílu pro založení a není tak drahá na to, aby byla připravena ve srovnání s vyššími značkami.

Nejběžnější značky cementu jsou M400 a M500. Písek se nejlépe používá se zrny o průměru nejvýše 2,5 mm. Drcené kameny používaly frakce o průměru 5-20 mm.

U výše uvedených parametrů udáváme potřebná čísla.

Počet komponent pro přípravu kubických metrů betonu

Takže je potřeba následující množství materiálů. Pokud používáte M400 cement, pak pro 1 m3 betonu potřebujete:

 • 338 kg cementu
 • 642 kg písku
 • 1250 kg drceného kamene
 • 170 litrů vody

Pokud je cement M500, budete potřebovat:

 • 292 kg cementu
 • 702 kg písku
 • 1258 kg suti
 • 146 litrů vody

Jak vidíte, cement, písek a drcený kámen jsou uvedeny v kilogramech. Ale potřebujeme litry, takže potřebujete převést hmotnost na objem. Hodnoty budou přibližné, protože objemové materiály mají proměnnou hustotu. Ale v této podobě se nám budou hodit. Sypná hustota cementu je cca 1200 kg / m3, písek - 1440 kg / m3, drcený kámen - 1600 kg / m3.

Po překladu jsme získali následující hodnoty.

Při použití cementu M400 potřebujete:

 • 281 litrů cementu
 • 445 litrů písku
 • 781 l sutiny

Při použití cementu M500 je nutné:

 • 243 litrů cementu
 • 487 litrů písku
 • 786 l štěrku

Počet součástí pro konkrétní objemové míchačky betonu v kbelících

Teď, když dostaneme čísla v litrech, musíme je převést na kbelíky a vypočítat požadované číslo pro míchačky betonu různých velikostí. Nejběžnější kbelík má objem 10 litrů - a vezmeme to v úvahu. Míchačky betonu mohou mít různé velikosti. Při každodenním používání jsou obvykle zakoupeny s celkovým objemem od 70 do 250 litrů. Protože mixér pracuje ve skloněné poloze, objem hotové směsi bude menší a činí 50-60% z celkového počtu. Vezměte průměrnou hodnotu 55% a uveďte počet kbelíků všech potřebných materiálů pro různé betonové míchačky. Čísla vedle komponentů znamenají jejich počet v kbelících.

Betonová příprava v betonovém mixéru - poměry v kbelících

Výroba betonu v betonovém mixeru je poměrně jednoduchý proces. Ale mnozí neví, kolik materiálu potřebujete pro zaspání. To znamená, že i když znáte správné rozměry, nemůžete počítat, kolik cementu, písku, trosek a nalijte vodu, kterou potřebujete vyplnit, takže výstup je množství, které je uvedeno v pasu betonového mixéru. Koneckonců, pokud například mícháte 10 litrů písku a 10 litrů cementu, pak výsledná směs cementu a písku nebude mít objem 20 litrů, ale poněkud menší, protože částice cementu jsou menší než částice písku, a proto cement prostě zabírá prostor mezi zrny.

Úvod

K vyřešení tohoto problému existují speciální metody počítání. Obrátili jsme se k nim.

K určení správného množství materiálů je třeba použít speciální tabulky, které uvádějí, kolik cementu, písku, sutiny a vody potřebujete k přípravě jednoho kubického metru betonové směsi. Toto množství bude záviset na značce použitého cementu.

Je však třeba poznamenat, že značky betonu a cementu jsou odlišné. Budeme vycházet ze skutečnosti, že informace z názvu článku bude nejpravděpodobněji vyhledávána osoba, která potřebuje vyplnit základy pro výstavbu soukromého domu nebo jiného malého objektu (lázně, garáž). Pro tyto účely bude nejvhodnější beton třídy M300. Má potřebnou sílu pro založení a není tak drahá na to, aby byla připravena ve srovnání s vyššími značkami.

Nejběžnější značky cementu jsou M400 a M500. Písek se nejlépe používá se zrny o průměru nejvýše 2,5 mm. Drcené kameny používaly frakce o průměru 5-20 mm.

U výše uvedených parametrů udáváme potřebná čísla.

Počet komponent pro přípravu kubických metrů betonu

Takže je potřeba následující množství materiálů. Pokud používáte M400 cement, pak pro 1 m3 betonu potřebujete:

 • 338 kg cementu
 • 642 kg písku
 • 1250 kg drceného kamene
 • 170 litrů vody

Pokud je cement M500, budete potřebovat:

 • 292 kg cementu
 • 702 kg písku
 • 1258 kg suti
 • 146 litrů vody

Jak vidíte, cement, písek a drcený kámen jsou uvedeny v kilogramech. Ale potřebujeme litry, takže potřebujete převést hmotnost na objem. Hodnoty budou přibližné, protože objemové materiály mají proměnnou hustotu. Ale v této podobě se nám budou hodit. Sypná hustota cementu je cca 1200 kg / m3, písek - 1440 kg / m3, drcený kámen - 1600 kg / m3.

Po překladu jsme získali následující hodnoty.

Při použití cementu M400 potřebujete:

 • 281 litrů cementu
 • 445 litrů písku
 • 781 l sutiny

Při použití cementu M500 je nutné:

 • 243 litrů cementu
 • 487 litrů písku
 • 786 l štěrku

Počet součástí pro konkrétní objemové míchačky betonu v kbelících

Teď, když dostaneme čísla v litrech, musíme je převést na kbelíky a vypočítat požadované číslo pro míchačky betonu různých velikostí. Nejběžnější kbelík má objem 10 litrů - a vezmeme to v úvahu. Míchačky betonu mohou mít různé rozměry. Při každodenním používání jsou obvykle zakoupeny s celkovým objemem od 70 do 250 litrů. Protože mixér pracuje ve skloněné poloze, objem hotové směsi bude menší a činí 50-60% z celkového počtu. Vezměte průměrnou hodnotu 55% a uveďte počet kbelíků všech potřebných materiálů pro různé betonové míchačky. Čísla vedle komponentů znamenají jejich počet v kbelících.

Vaření betonu v betonovém mixéru: pravidla a poměry

Pokud jste si mysleli, že stavíte venkovský dům, koupelnu, altán, dlážděte chodníky s dlažbovými deskami nebo jen uděláte celkovou opravu velkého pokoje, nemůžete to udělat bez dobré směsi a to znamená bez betonového mixéru. Dnes je to jediné speciální zařízení určené pro přípravu velkého množství stavebního materiálu. Jeho hlavní výhodou je zvýšení rychlosti pracovního procesu a výrazné snížení nákladů na pracovní sílu.

Prakticky všichni pánové, kteří se poprvé setkávají s potřebou připravit řešení dané koncentrace, vzniká otázka: "jak udělat výsledek skutečně kvalitní?".

Navzdory skutečnosti, že tato otázka je poměrně jednoduchá, vyžaduje jednoznačnou odpověď. Vzhledem k tomu, že přijaté nepřesnosti v procesu práce se mohou obrátit proti vám a vést k tomu, že velmi časově náročný proces, který trvá hodně času, bude předmětem úplné změny. Abyste se vyhnuli takovým situacím, pomůžeme vám pochopit všechny jemnosti a nuance, správnou přípravu betonové směsi.

Jak míchat beton v betonovém mixéru: poměry a součásti.

První obtížnost, kterou čelí noví stavitelé pracující se směšovačem, je nedostatek znalostí o správném poměru surovin. Vzhledem k tomu, že neexistuje jediné nařízení, doporučuje se použít obecná pravidla pro vytváření betonu různých stupňů.

Je třeba poznamenat, že formulace roztoku je nezměněna, skládá se ze 4 hlavních složek: cement, drcený kámen (štěrk), písek a voda. Je-li to nezbytné, jsou ve složení speciálních přísad zavedeny, aby získaly některé jedinečné vlastnosti.

K oddělení materiálu do druhů, na základě jeho síly (hustota), se používají alfanumerické označení. Zpočátku se zobrazuje písmeno "M", po němž následuje údaj, který udává stupeň odolnosti betonu před stlačením v době jeho úplného vysušení (období přibližně 28 až 30 dnů). Například řešení třídy M350 znamená, že bude mít odpor (odolný proti stlačování) 350 kg / ms2. Čím vyšší je digitální hodnota, tím je hustší směs a tím lépe její mechanické vlastnosti. Proto musíte zpočátku pochopit, pro jaké účely, jakou značku byste měli používat.

Zvažte nejpopulárnější:

• M100 a M150 - slouží k vytvoření základů nadace.
• M200 - M300 - slouží k nalévání základů, výroba opěrných zdí, bloků, podlahových desek, podlah a potěrů.
• M350 - je považován za jeden z nejpopulárnějších typů směsí pro vytváření monolitických základů, terénních teras a nosných konstrukcí.
• M400 - M450 - používané hlavně pro konstrukci hydraulických konstrukcí.
• M500 a M550 jsou určeny pro konstrukci komplexních objektů, na které jsou kladeny vysoké nároky (přehrady, podchody, sklady apod.).

Betonové proporce v kbelících

Dokonce i zkušený stavitel, který dlouhodobě pracuje s betonem, nebude schopen přesně odpovědět na otázku: "Jaké množství materiálu v ekvivalentu hmotnosti musí být použito, aby bylo dosaženo řešení požadované konzistence?" Všechno je příliš relativní, protože složky mají jinou vlhkost, velikost frakce a objem komponentů.

Při práci v domácích podmínkách je nejlepší použít jako měřicí jednotku standardní nádobu o objemu 10 až 12 litrů. Jeho použití vám umožní rychle procházet množství materiálu, které je potřebné pro určitý rozsah práce. Nicméně je vhodné měřit přísady v plastové nádobě, pokud hodláte provádět malé množství práce, nebo když se budování základů provádí postupně.

Za prvé, stojí za zmínku, že všechny složky obsažené ve směsi stavebního těsta mají různou sypnou hmotnost. Například hmotnost cementu v plné kbelíku bude asi 13 - 15 kg, písek - 19 - 20 kg, drcený kámen 15 - 17 kg.

K výrobě 1 kostky betonu doporučujeme dodržet následující rozměry - 9 (drcený kámen nebo štěrk), 5 (písek), 2 (cement). V případě použití hotové komponenty suché konstrukce sestávající z písku a štěrku, poměr bude vypadat takto: 5: 1. Kde 5 je PGS, 1 je cement. Pokud jde o vodu, jeho objem by měl odpovídat polovině objemu cementu 0,5: 1.

Pevnost a hustota stavební směsi závisí zcela na kvalitě použitého cementu. Na základě složení a vlastností existuje několik typů tohoto materiálu: M300, M 400, M 500 a M600. Z nich jsou nejoblíbenější značky považovány za "M 400" a "M500".

Pro přípravu požadované konzistence betonu doporučujeme dodržet poměr komponentů z tabulky.

Podíl z cementu značky M400 + písek + drcený kámen

Hromadná kompozice
na 10 litrů cementu
P: Sh
(l)

Množství betonu
z 10 litrů cementu
(l)

Jak vyrobit betonové řešení v betonovém mixeru?

Pro správnou přípravu betonové směsi doma je důležité nejen sledovat proporce komponent a pravidla jejich přípravy, ale také dosáhnout co nejvyšší jednotnosti. Při hnětení vlastních rukou v konvenčním obalu je obtížné dosáhnout požadované jednotnosti, některé kusy zůstávají suché. Tyto problémy jsou zcela vyloučeny při přípravě betonu v betonovém mixéru. V případě velkého množství práce se doporučuje hnětení mechanickým způsobem: při nalévání základů nebo potěrů, stavebních konstrukcí, chodníků, podkladů pro ploty.

Předpokládá se, že použití betonového mixéru umožňuje získat řešení o 40% silnější než při ruční přípravě. Další výhodou automatizace je úspora času a významné snížení složitosti procesu, při zachování efektivního schématu akcí, dávka trvá několik minut.

Složení betonu vlastní výroby zahrnuje: cement, písek, drcený kámen a vodu, někdy se modifikují přísady, které zlepšují určité vlastnosti. Kvalita přítoků závisí na síle, odolnosti proti mrazu, odolnosti proti vodě a vlastnostech směsi. Je nutné pečlivě vybírat suroviny a připravit je před naplněním do směšovače. Zvláštní požadavky jsou kladeny na cement, beton by měl být hněten z vysoce jakostních druhů s obsahem křemičitanu vápenatého nejméně 80%. Čím čerstvější pojivo, tím lépe, nedoporučuje se ho zakoupit dříve než 2 týdny před začátkem práce. Nepoužívejte vlhký, neoznačený nebo vytvrzený cement.

K přípravě kvalitního řešení je zapotřebí suchý a čistý písek, bez hlíny a nečistot. Optimální velikost frakcí je od 1,5 do 5 mm, ideální - v rozmezí 1-2. Doporučuje se prosévat přes konstrukční síto a vysušit. Zbytky menší než 1 mm poškozují kvalitu a pevnost přilnavosti, je lepší koupit říční křemen nebo umělý těžký písek. Ve druhém případě se zvýší závažnost betonu, což omezuje jeho použití při nalévání mezivrstvých podlah.

Optimální velké částečné plnivo je považováno za štěrk nebo drcený kámen velkých hornin. Při nákupu se věnuje pozornost šupinovitosti a velikosti frakcí, které musí být uvedeny v pokynech. Před začátkem práce jsou umývány a sušeny, odstraněny velké nečistoty.

Doporučuje se hnětení betonu z kubických hrubých drcených kamenů různých velikostí, prázdné prostory jsou nepřijatelné. Voda se používá čistě a pití, bez alkalických nebo kyselých inkluzí, je nežádoucí, aby se z řeky nebo jezera. Zvláštní zmínka si zaslouží přísady, v závislosti na požadavcích na beton, kompozice obsahuje:

 • Vápenné vápno, aby se zvýšila zpracovatelnost roztoku (ale v malých poměrech, jinak se síla sníží).
 • Změkčovadla - pro zvýšení tekutosti.
 • Pomocné modifikátory poskytující přilnavost při nízkých teplotách nebo nadměrné vlhkosti.
 • Výztužná přísada.

Poměr složek

Poměr je zvolen na základě zamýšleného účelu malty, odrůdy s minimální pevností se používají k naplnění základového polštáře nebo k dočasnému bednění. U trvanlivých konstrukcí s očekávaným těžkým zatížením je nutné připravit betonovou směs, která není nižší než M300, což znamená volbu portlandského cementu z M400 a drcené horniny tvrdých hornin. Základní měrná jednotka je měřítko pojiva, je lepší, aby z něj nebylo přidáno více než 50% kapaliny. Nejpopulárnější rozměry v praxi jsou 1: 3: 6: 0,5 (cement: písek: plnivo: voda, resp.

Standardní objem míchačky betonu činí 180 litrů, vzhledem k tomu, že pracovní kapacita je umístěna pod úhlem, není doporučeno naplnit více než třetinu (přesná hodnota volného objemu je uvedena v návodu). To znamená, že pro přípravu roztoku s pevností M400 s přenesením výše uvedených poměrů na hmotnostní kategorii budete potřebovat alespoň: 14 kg cementu, 42 písku, 84 štěrku a 7 litrů vody. Výkon bude činit cca 60 litrů nebo 147 kg hotového betonu. Nedoporučuje se hnít beton, když je mixér přetížen, a navíc k tomu, že se roztok rozstřikuje, některé součásti nemusí být vhodné, což povede k porušení proporcí.

Akce jsou následující:

 1. Příprava součástí.
 2. Instalace míchačky betonu.
 3. Načítání
 4. Míchání, vstupní přísady.
 5. Vykládání betonu.
 6. Čisticí zařízení a nástroje.

Pro pohodlí jsou všechny komponenty umístěny poblíž betonového mixéru (to je nezbytné pro samostatnou práci). Roztok smíchejte na určenou plochu s hladkým povrchem. Deformace osy směšovače vede k poškození lopatek a nerovnoměrnému promíchání. Proto je nutné, aby pod přístroji uzavřené tyče, kusy kaučuku nebo jiné typy těsnicího prostředku po kontrole horizontální hladiny postupovaly nejméně ve dvou směrech.

Důležitou nuancí technologie je pořadí naplnění komponent do betonového mixéru. Existuje několik názorů na to, jak správně připravit beton, zvláště když se mísí s vlastními rukama, v samostatném kontejnerovém písku a velkém částečném plniči jsou předem spojeny, aby se zabránilo soustředění. Použití betonového mixeru tento problém vyřeší, ale pro kvalitní přilnavost všech materiálů je nutné dodržet určitý vzorec pokládky.

Nejdříve se do misky vlije voda, poté se na částech cementu, písku a sutiny zavádí plastifikátory a přísady. Mezi výčepy jednotlivých složek čekají na určité období - 1-2 minuty. Přibližně 10-15% vody a cementu se nechá později a přidá se k dosažení požadované konzistence ve formě cementového želé.

Doba zdržení roztoku v mísiči je omezená, pravidla se řídí normou GOST 7473-94. Minimální doba míchání závisí na poměru W / C a je:

 • u násilných akčních směšovačů - od 50 do 120 sekund;
 • pro gravitační - od 60 do 150.

Beton s pórovitými agregáty by měl být hněten ještě déle a čas je také zvýšený u míchačů betonu s velkým objemem. Po naplnění všech součástí se miska betonového mixéru otáčí asi 2 minuty. Z tohoto důvodu se zvyšuje riziko odpařování vlhkosti a ztráta betonové plasticity. Nechte roztok v mísiči ne, to vede k delaminaci a snížení těžkých frakcí na dno. Proto je beton úplně vyložen a pokud zařízení již není zapotřebí, je promyta. Doporučujeme, abyste předem připravili bednění nebo prostor pro odlévání.

Nuance a tipy

1. Není dovoleno lopatové lopaty v rotujícím betonovém mixéru, je nežádoucí ohýbat se nad ním.

2. Nesměšujte beton déle než 5 minut.

3. Pro kontrolu kvality cementu a plniva, stejně jako poměrů, je lepší připravit hnětení zkušební směsi.

Připravíme maltu na základ v betonovém mixeru

Na konci poslední stavební sezóny jsem se nějak dostal do obchodů s hardwarem. Bez konkrétního cíle stačí vidět, co prodávají a za jakou cenu.

A tak se stalo, že v Castor jsem viděl cementové míchačky za cenu 4 000 rublů, když v sezóně stály všechny 7 500 rublů.

Moje ekonomická duše nemohla odolat takovému pokušení a betonový mixér byl koupen a usadil se v zimě na stodole.

A právě na začátku této stavební sezóny, když jsem začal stavět garáž pro 2 auta, betonový míchač působil jako hlavní dodavatel malty pro založení na tomto staveništi.

Pokud se malta na základy může vyrábět v betonovém mixéru

Kdy je malta pro podklad vhodná k mixování v mixeru?

Za prvé, když objem požadovaného řešení je malý. Pokud potřebujete nalít základy pro dům a rozhodnete se zůstat na variantě se suterénem nebo deskou o ploše 100 m2, pak je nejméně nerozumné zasahovat do malty základem pomocí betonového mixéru.

Objem betonu na základně této velikosti přesáhne 20 m3, který se ve vašem "mini mixeru" nemícháte ve strávitelném čase.

Podívejte se na průměrnou dávku malého betonového mixéru - od 150 do 300 litrů roztoku. Budete mít velkou naději takovým tempem po dobu 20-30 dní.

A pro silu nadace není nic horšího než vrstev betonu v malých vrstvách po dlouhou dobu.

Zadruhé je možné zasahovat do malty na zakládání betonového mixéru, pokud není možné směšovač nastavit na místo přijetí betonu nebo není možné vytáhnout betonové přívodní čerpadlo.

Kdy se tato situace může vyvíjet? Například při lití potěrů na velkých plochách pod již položenou střechou nebo uvnitř, na podlahách domu.

Pak má smysl instalovat betonový míchač na podlahu a rušit řešení na místě, nalévat potěry nebo monolitické podlahy přímo nad areálem.

V tomto provedení existuje jeden "ale"... Objem vyrobeného betonu by měl být také relativně malý. Pro 10 šarží musíte vyrobit 1,5-2 krychlových metrů roztoku, který bude položen během 2-3 hodin.

Podíl malty na základ v betonovém mixéru

Aby beton získal potřebnou sílu včas (viz graf odolnosti základů), je nutné vydržet správné proporce malty.

U základové směsi, která je vyrobena v betonovém mixéru, je třeba vzít jednu část cementu, tři části písku a pět částí štěrku.

Například pro jednu dávku ve 180litrovém mixeru budete potřebovat 2 kbelíky cementu, 6 kbelíků písku a 10 kbelíků štěrku. Při míchání lze místo štěrku použít drcený kámen - směs pro základy bude ještě silnější. Pouze je lepší nepoužívat drcenou žulu, zastavit se na dolomitových sutinách, bude to poskytovat lepší přilnavost do připraveného roztoku.

Při nalití potěru v malé místnosti s rozlohou 20 metrů čtverečních, když vytvoříme potěr o tloušťce 15 centimetrů, budeme potřebovat 3 kubické metry betonu. Abychom vytvořili řešení pro nalévání potěru v této místnosti, budeme muset vyrobit 20 šarží v 150litrovém mixéru na beton.

Na celém pokoji bude potřeba asi 35 kbelíků z cementu, 100 kbelů písku a 200 kbelů štěrku nebo trosek.

Jak získat cement pro přípravu malty, přečtěte si článek o stupních cementu a betonu získaném z těchto tříd (M150, M200, M300, M400).

Nalévání základů pro betonovou míchačku

Poté, co jsme udělali pásku a jsme připraveni začít nalít základy pro garáž, vyrazil jsem na místo na stavbě auto s pískem. Koupil jsem cement na jaře, kdy to nebylo tak hodně, jak je teď, v době výstavby. Dolomitové sutiny zůstaly u mne už od loňského roku, když jsem je použil k tomu, aby zvýšil úroveň místa ke snížení GWL - použil jsem tyto sutiny jako konečnou vrstvu přes vrstvy zeminy, písku a vrstvy geotextilií.

Všechny tyto materiály byly přesunuty a uloženy přímo kolem mixéru. Nejprve dopravte písek, cement a drcený kámen ze skladovacího místa do betonového míchačky a pak je to bezúhonná práce, která přepravuje hotovou směs pro základnu s kolečky do místa odlévání.

Proto betonový mixér stojí na místě, kde bude probíhat nalévání, tj. Na místě budoucí garáže.

Začínáme dělat všechny šarže ráno, ještě předtím, než je stále horké, podle chladu. Před obědem máme čas, abychom vyrobili 15 šarží a nalijeme jednu část nadace pod garáží. Po tom - přestávka na kouř a oběd. Nadace práce - jedna z nejtěžších stavebních prací. Musíme se hýbat hmotností sutin a cementu, které doslova vytáhnou sílu z pracovníků - nejnepříznivější materiály, které se mohou pohybovat po staveništi.

Všechna zatížení jsou prováděna s lopatami, a to jakmile zjistíte, kolik lopatek z písku, drceného kamene a cementu by mělo být hodeno do betonové míchačky pro jednu dávku. Mám mixér s objemem 200 litrů. Podíly malty na základy při hnětení v betonovém mixeru, které musí být zachovány, viz výše - již jsem je napsal.

Řešení pro založení v betonovém mixeru - považujeme za finance

Co lze říci o finanční složce tohoto procesu? Při mixování malty v betonovém mixeru není žádný zvláštní zisk, pokud si koupíte všechny přísady - písek, drcený kámen a cement.

Jeden z mých sousedů štěrk vykopal přímo z řeky v několika recepcích se svým přívěsem. Pak přinesl z lomu dva pískové přívěsy. Koupil cement přes své kamarády někde u základny je velmi levné. Když míchá beton s betonovým míchačkem, dostane základnu téměř volnou maltu, když z bazénu nalije základnu pod vanou.

Takže v této záležitosti stále více a více závisí na počáteční ceně cementu, písku a drceného kamene a teprve tehdy na možnost použití betonového mixéru v malých sériích nebo na těžko dostupných místech.

Koneckonců, nyní nést beton v malých mísičích, 3 kosky každý. Tyto malé vozy se mohou projet přes místo s nepřipravenými přístupovými cestami. Čerpadlo na beton se může obecně dostat do kteréhokoli rohu lokality. Ale stojí za slušné peníze.

Proto je hlavním faktorem použití betonových míchadel pro hnětení malty stále finančním faktorem - dokázali jste koupit levný cement, písek a štěrk.

Pokud ano, použijte betonový mixér. Pokud ne, myslíte si, stojí to za to, a ne volat malý mixér s betonem?