Monolitické a betonářské práce

Monolitická stavba zahrnuje monolitické a betonářské práce - moderní a slibnou technologii pro stavbu budov a konstrukcí jakéhokoli složitosti a počtu podlaží pomocí železobetonu.

Monolitické a betonářské práce jsou široce využívány pro výstavbu vícepodlažních budov a staveb pro různé účely a při individuální výstavbě domů na klíč:

- nosný rám budovy.

Jsme schopni pokračovat v měření a očekávat odhady!

Použití monolitického betonu umožňuje provádět práci v krátké době na těžko přístupných místech pro stavební zařízení, na malých plošinách a v interiérech.

Monolitická technologie zahrnuje použití odnímatelného bednění - odolných štítů různých konfigurací, které vytvářejí budoucí podobu monolitické struktury a následné nalití betonu do formy omezené na odnímatelné bednění.

Prvním krokem při provádění monolitické a betonářské práce je konstrukce výztužné klece budoucí betonové konstrukce. Kotva je propojena pomocí pletacího drátu nebo pomocí svařování. Dále nainstalujte odnímatelné stínící bedny, aby se zvýšila rychlost monolitické práce a kvalita betonové konstrukce. Ve třetím stupni se betonová směs vlévá do bednění a po betonáži se odstraní bednění, což je konečná fáze.

Výhody betonových - monolitických konstrukcí ve srovnání se zdivem:

- vysoká stavební rychlost;

- vysoká pevnost, odolnost a seizmická odolnost;

- nízká hmotnost o 15-20% ve srovnání s budovami z cihel;

- zařízení jakéhokoli tvaru a velikosti;

- pracovat v zimních podmínkách až do -25 stupňů pomocí elektrotermického ohřevu;

- monolitická konstrukce nedrží během smrštění;

Cena konkrétních a monolitických prací ve Voroněži

Ceny za provádění konkrétních a monolitických prací ve Voroněži závisí na složitosti a objemu konstrukčních staveb a konstrukcí.

Následující je orientační cena pro konkrétní a monolitickou práci ve městě Voronež:

- betonová příprava betonu M100 kubický metr. z 2 000 rublů;

- podpěrné sloupy m. z 8 500 rublů;

- Armopoyas od 500 rublů;

- jumpers mp od 600 rublů;

- železobetonové podlahy m. z 6 500 rublů;

- železobetonová deska na úrovni suterénu m. od 2 500 rub.

K určení konečné ceny je zapotřebí provést inspekci na místě, aby se posoudily stavební podmínky: dostupnost přístupových cest, nezbytná stavební zařízení, geodetické vyhodnocení staveniště a další faktory.

Betonové bednění - časy instalace a vyjímání

Nalévání betonových výrobků nebo jiné stavební konstrukce zahrnuje použití výrobku - bednění na beton. Bez bednění je nemožné: stavba nadace, uspořádání podlahy, stavba sloupku a dokonce i nalévání tak nenáročné struktury jako zahradní dráha nebo slepá oblast kolem založení soukromé budovy.

Momentálně stavitelé využívali více než 20 druhů betonových bednění. Nicméně, bez výjimky, všechny formy bednění vykonávají jednu funkci, která spočívá v vytváření podmínek pro nastavení a vytvrzení kapalného stavebního materiálu v rámci a rozměrech dané formy.

Klasifikace a typy bednění

Bednění pro beton je klasifikováno v souladu s požadavky GOST R 52085-2003 podle následujících rysů:

 • Typ konstrukce: vertikální (sloupy, stěny, základy) nebo horizontální (podlahy, plošiny, mostní rozpětí).
 • Konstrukce: flexibilní bednění pro beton, blok, panely, posuvné, pneumatické, pevné betonové bednění, zvedání a pohyb.
 • Stavební materiál: kov (ocel nebo hliník), plastové, dřevěné, kombinované.
 • Schopnost používat při různých teplotách vzduchu: izolované, obyčejné, topné a kombinované.
 • Obrat: jednorázový a opakovaně použitelný.

Velmi důležitým prvkem, který není specifikován požadavky GOST R 52085-2003, je původ konstrukce: průmyslové bednění a samoupravy.

Moderní stavební organizace používají připravený opakovaně použitelný "výrobek" průmyslové výroby. Soukromí vývojáři, s výjimečnými výjimkami, zhotovují jednorázové bednění pro beton s vlastními rukama ze šrotových materiálů: dřevěné tyče, desky a plechy.

Pravidla odlévání bednění

Zvažte běžné typy betonářské práce v soukromé výstavbě, pro které můžete provést vlastní bednění:

 • Plnění slepé plochy, zahradní cesty, plošiny pro automobily a další podobné "horizontální" betonářské práce lze provést do bednění z nových nebo použitých červených cihel. Cihlové bednění pro lití betonu je rozloženo podél obrysu budoucí konstrukce v mělkém výkopu (50-60 mm) podél stavby budovy. Prostor mezi cihlovými "obrysy" je vyplněn betonem. V tomto případě zůstává cihla v zákopu a vykonává funkci ochrany obrysů betonové konstrukce před ničením.
 • Naplnění základů budovy. Obvykle se jedná o pásovou základnu, nalije do příkopu vhodné hloubky a šířky. V tomto případě je funkce hlavního bednění prováděna stěnami příkopu. Pokud je z nějakého důvodu nutno zvednout horní část základny nad nulový bod (povrch země), beton se nalije do bednění z prken o tloušťce nejméně 25 mm a desek o rozměrech 40x40 nebo 50x50 mm. Štítky jsou vyrobeny z prken a prutů. Stínění jsou instalovány na vnějším a vnitřním obvodu základny, jsou vzájemně spojeny ocelovými čepy. Práce probíhá při nalití betonu. Kdy odstranit bednění po nalití betonu "teplota vzduchu" řekne. Když je teplota vzduchu 20-25 stupňů Celsia, struktura se rozebírá po 3-4 dnech. Při teplotě 5 až 10 stupňů se demontáž provádí za 7 až 10 dní.
 • Nalévání betonových stěn. V tomto případě se používá domácího bednění z dřevěných štítů o výšce asi 70 cm, které je nejprve podpíráno v suterénu budovy. Po nalití a nastavování prvního "pásu" jsou šití, přesazeni výše a spočívat na již naplněném "pásu" a tak dále, dokud se nepohnou všechny stěny. Vnější pás krytu je spojen s vnitřním pásem se dvěma řadami ocelových závitových nastavitelných čepů. V tomto případě slouží spodní řada sloupků jako podpěra základny a dalšího "pásu" stěny.
 • Překryvná náplň. Samostatné bednění pro lití desek se skládá ze dvou konstrukcí. Jedná se o dřevěné desky, upevněné jedním způsobem nebo jiným způsobem podél vnějšího obvodu stěn a další vodorovné dřevěné desky, umístěné uvnitř ve výšce stropu pomocí silných dříví. Jedná se o poměrně složitou stavbu, ale má právo na život. Hlavním problémem je správné a spolehlivé nastavení horizontálního štítu. V opačném případě buď spadne pod zatížení betonu, nebo se zhroutí.

Kdy můžete odstranit bednění po nalití betonu?

Jak již bylo řečeno, odpověď na tuto otázku spočívá v závislosti na době tuhnutí a vytvrzení betonu na teplotu okolí. Jak víte, když teplota klesne na 5 stupňů Celsia, proces nastavení a kalení materiálu se výrazně zpomalí, a když klesne na teplotu 0 stupňů Celsia a níže, prakticky se zastaví.

Současný regulační dokument SNiP 3.03.01-87 zodpoví otázku, kolik odstranit bednění z betonu takto - "Když je dosaženo 50-70% konstrukční pevnosti" (s výjimkou podlahových desek).

Vzhledem k tomu, že pro soukromého developera bude problematické dosáhnout 50-70% síly, odpovědí na otázku při odstraňování bednění z betonu se dvěma stoly pro vertikální (základové, sloupové, stěnové) a horizontální konstrukce (podlahová deska).

Přednáška 10 Bednění. Výztužná práce / Přednáška 10 Bednění. Výztužné práce

PŘEDNÁŠKA 10. Zařízení a instalace různých typů bednění.

Bednění je forma pro pokládku betonové směsi, která zajišťuje projektově definovanou konfiguraci, velikost a kvalitu předních ploch betonové konstrukce. Bednění by mělo být navrženo pro statické a dynamické účinky betonových směsí s přihlédnutím k intenzitě betonování a neumožňovalo únik betonové směsi nebo cementového mléka.

Bednění se skládá ze skutečné formy, podpěry a spojovacích prostředků. Práce na instalaci bednění a demontáž konstrukcí se nazývají bednění.

Bednění může být neinvestiční, použito pouze jednou a zásoby, tj. opakovaně zabalené. Typy bednění se liší konstrukčními prvky (obr. 9.1). Podle jejich použitelnosti při různých venkovních teplotách a povaze nárazu na beton se bednění rozděluje na neizolované, zahřívané a vytápěné (tepelně aktivní). Bednění se volí v závislosti na parametrech betonové konstrukce, jakož i na způsobech a podmínkách výroby výztuže a betonářských prací.

Bednění musí být pevná, tuhá, neměnná a stabilní v pracovní poloze, jakož i během přepravy a instalace. Při použití topných bednění je nutné počítat s vnímáním tepelného zatížení. Bednění by mělo zajistit přesnost konstrukce geometrických rozměrů betonových konstrukcí a specifikovanou kvalitu jejich povrchu, minimální přilnavost k betonu (s výjimkou neodstranitelného), rychlou montáž a demontáž, možnost předmontáže a přestavování na staveništi, snadná oprava a výměna prvků, specifikovaný obrat. 9.1).

Polymerní nátěry lze použít pro dřevěné, překližkové a dřevotřískové desky, které jsou aplikovány stříkací pistolí na čistou a suchou palubu. U dřevěné paluby můžete použít epoxidové dvousložkové nátěry nanesené na povrch špachtlí (první vrstva) a stříkací pistolí (druhá). Epoxidové nátěry je možné aplikovat postřikem za tepla.

Prvky bednění by měly při montáži těsně k sobě připevnit, skořepiny z tupých spojů by neměly přesáhnout 2 mm. Praskliny, otřepy a lokální odchylky o hloubce větší než 2 mm nejsou na palubě kovové, překližkové nebo plastové štíty povoleny, více než 3 mm v dřevěné palubě vyšší než 3 na 1 m 2. Prohnutí sestaveného bednění by nemělo překročit 1/400 rozpětí pro svislé plochy, 1/500 rozpětí - pro podlahy.

Inventární bednění. Díky své všestrannosti a možnosti použití různých monolitických konstrukcí pro betonování se masivní použití v hromadně vyráběných bednách ukázalo jako hromadné užití ve všech typech staveb. Stínění takových bednění je propojeno zásobními zařízeními, které by měly být snadno instalovány a odstraněny, aby se zajistila dostatečná pevnost a tuhost celého systému. Pro tento účel se používají různé klínové, pružinové, excentrické a jiné spojovací prvky, opotřebované a odstraněné kladivem nebo speciálními pákami. Vnímat tlak betonové směsi mezi sousedními rovinami bednění, jsou namontovány potěry nebo spojovací šrouby (prameny), upevněné na ložiskových prvcích.

Bednění lze montovat a demontovat ručně ze samostatných prvků a mechanicky od velkých panelů a bloků.

Bednění základů se provádí před zahájením betonáže, s výjimkou bednění výčnělků a výklenků na vrcholu základny, které jsou uspořádány při betonáži. Na začátku jsou zpravidla na vnějším obvodu základny (každé 3-4 m a na jeho rohu) instalovány stožáry a štíty majáků s jejich nefixovanými vložkami a instalací lešení. Potom se pomocí kontrakcí a napínacích zařízení zbývající štíty upevní. Poté nainstalujte bednění uvnitř základové desky (obr. 9.2). Počínaje výškou 1,6 m od základny nadace se bednění provádí z inventarizovaného lešení a pracovní podlahy, která je postavena mimo a uvnitř základového masivu.

Stínící bedny jsou zavěšeny na výztužných klecích se samostatnými štíty nebo panely připevněnými k výztuži a zašroubovány se šňůrkami nebo svorkami. Každé 2-3 metrové výšky sloupku, lešení nebo pracovní plošiny jsou drženy, z nichž jsou prováděny výztuže a betonářské práce. Na úrovni plošin v bednění se dělají otvory o rozměru 500x500 mm, kterými se betonová směs přivádí do konstrukce a zhutní.

Bednění stěn a příček je instalováno nejprve na jedné straně a poté po instalaci výztuže a upevňovacích dílů na straně druhé. Při stěnách (příčkách) o tloušťce menší než 25 cm se druhá strana bednění obvykle instaluje v betonáži do pásů o výšce každé vrstvy nejvýše 1,5 m. Bednění na první straně stěny je fixováno dočasnými nebo trvalými příchytkami každých 3-4 m. Tento bednění připojuje přídavné zařízení, pomocí kterých je zajištěn druhý postranní bednění. Na místech definovaných projektem práce vytvořte otvory - kapsy pro dodávku betonové směsi. Pro zajištění konstrukční tloušťky stěn mezi deskami bednění v průchodu spojovacích šroubů nastavte dřevěné nebo betonové vzpěry. Po 1,5-2 hodinách po betonáži jsou upínací šrouby otočeny o poloviční otáčky, takže je lze během stříkání odstranit. Razborpo-iskstavstavnaya crushgoshitovaya bednění umožňuje mechanizovat bednění a snižovat jejich složitost, dosáhnout vysoce kvalitní betonové plochy. Před instalací bednění podél obrysu betonové konstrukce jsou nainstalovány majáky, na něž jsou použity rizika. Bednicí panely jsou instalovány ve svislé poloze se šroubovými zdviháky namontovanými na vzpěrách. Po instalaci, pokud je to nutné, použijte potěr, fixovaný, zpravidla klínový zámek pro boje. Chcete-li zvýšit rozteč a snížit spotřebu použitých kovových kompozitních bojů s obložením, stejně jako horizontální vazníky.

V důsledku sjednocení základů, grillagů (struktury horní části pilířových základů, které sdružují vodotěsné piloty pro rovnoměrné rozložení zatížení na piloty) a jiné oddělené konstrukce, bylo možné uspořádat jednodílné blokové bednění (tvar bloku). Operace s použitím blokových forem (obr. 9.4, a) pro základy pod sloupcem se provádějí v následujícím pořadí:

♦ rámy suterénní části suterénu jsou položeny na připraveném místě, povrchy formy jsou důkladně vyčištěny a namazány;

pomocí montážního jeřábu nainstalujte blokovou sestavu na místě a zkontrolujte její polohu;

instalujte, zkontrolujte a upevněte vložku pomocí nastavovacích šroubů (v závislosti na výšce podlouhlé části suterénu - před nebo po betonáži spodní desky);

vložit směs betonu;

1.5-2 hodiny po betonáži je výstelka odstraněna pomocí jeřábu. Odtrhněte zvedáky na vložku umístěné na podpěrných stolicích podpěrných stolů základů;

zdířky jsou uspořádány pod rohovými zarážkami formuláře a zahrnují dvojice v diagonále. Když je formulář zvýšen o 60-100 mm, je odstraněn pomocí jeřábu.

Pro betonování budov s vyšším počtem podlaží (zejména při konstrukci žil tvrdosti) a konstrukcí s nezměněným uspořádáním v plánu se používá kluzné bednění. Jedná se o prostorovou formu, instalovanou po obvodu stěn a zvednutá jako betonáž s zdviháky, zejména hydraulickými nebo elektromechanickými.

Hydraulické zařízení umožňuje zvedat bednění v poloautomatických a automatických režimech. V poloautomatickém režimu zvedání se používá zařízení, které sestává z hydraulických zdvihacích válců s jedním válcem s vodorovným ovládáním pracovní plochy, čerpací stanice, hydraulického vedení a zařízení pro vyjímání zdvihacích tyčí.

Hlavními ložiskovými prvky posuvného bednění jsou rámové zárubně, na které jsou zavěšeny stínění bednění a lešení. Přenesou se z pracovního podlaží na náklad. Na krátkých rámech jsou instalovány zdviháky, které se opírají o tyče a zvedají celý tvar bednění (obr. 9.5, a). Pro betonování vícevrstvých stěn s prefabrikovanou izolační vrstvou na zdvihacím rámu se používají speciální izolační svorky nebo se používá schéma vícevrstevného bednění, přičemž horní řada štítů je instalována pro jednu tloušťku stěny, druhá pro druhou. Pro betonování dvouvrstvých stěn sestávajících z nosných a tepelně izolačních monolitických vrstev byly použity dělící štíty.

Desková bednění pro stavbu budov v posuvných bednách je instalována na teleskopických stojanech nebo na závěsech s výškově nastavitelnou opěrou. Navíc mohou být jako podlahové bednění použity závěsné lešení.

Výztužní práce zahrnují výrobu výztužných prvků a výrobků, jejich předmontáž a instalaci v konstrukční poloze ve železobetonových konstrukcích v oblastech vystavených ohýbání, protažení a někdy i stlačování. Předpínání konstrukcí v podmínkách staveniště se provádí napínacím předpínacím vyztužením na tvrzeném betonu.

Ocelové a nekovové tyče o kruhovém a průřezovém průřezu, z drátu, jakož i výrobky z nich vyrobené (obr. 9.8), určené pro vnímání tahových a střídavých sil a u centrálně zatěžovaných prvků - stlačování úsilí.

Mělo by být řečeno o nekovové výztuži. Dnes je široce používána. A to je pochopitelné. Koneckonců, ocelové výztuže s vysokou pevností v tahu na betonu musí být speciálně chráněny před korozí, zejména v horkém a vlhkém klimatu. Nekovová výztuž, jako je uhlíkové vlákno, je odolná ve všech agresivních prostředích. Proto všechny země aktivně pracují na zvládnutí výroby a použití vysoce pevných nekovových výztuží ze speciálních typů skelných vláken, Kevlaru a plastů vyztužených uhlíkovými vlákny.

Železobetonové konstrukce jsou zesíleny individuálními rovnými nebo ohnutými pruty, mřížkami, prostorovými rámci, napětím svazků drátů, lanami, pruty nebo zavedením vlákenných profilů z oceli, skla, čediču nebo jiných materiálů (vlákno) s rozptýleným vyztužením do betonu.

Hlavní výztužný prvek, který vnímá tahové, tlakové nebo stříhací síly, které se vyskytují ve železobetonových konstrukcích pod vlivem vnějšího zatížení, je pracovní výztuž. Typ a průřez pracovní výztuže je určen výpočtem. Výztuž může být konvenční nebo předpjatá. Rozdělovací ventily - pomocný prvek, který umožňuje rozložit síly mezi tyče pracovní výztuže. Distribuční ventily mohou být také sestavovány, které současně se svými hlavními úkoly zajišťují fixaci pracovních ventilů v konstrukčním prostoru. Kopstruktivggaya kování - tento prvek je zaveden do konstrukce, aby se zachovala jeho celistvost v procesu tváření, dopravy, instalace apod. Vyztužovací prvky se používají z výztužných předlitků používaných pro vyztužení železobetonových konstrukcí, které jsou rozděleny do plochých a prostorových rámců.

Obr. 9.8. Výztužná ocel (a), výztužné výrobky (b) a vestavěné části továrny (c) a - výztužná ocel: I - kulatá ocel válcovaná za tepla; II - ocel válcovaná za tepla s periodickým profilem; III - studená plochá ocel; IV - výztužné prameny a lana; b - výztužné výrobky: I - ploché pletivo; II, III - ploché rámy; IV - prostorový rámec; V, VI - prostorové rámce tvarů T a I; VII - ohnutá síť; VIII - stejný, zakřivený úsek; IX - rolovací mřížka; - vložené části tovární výroby: I, II - svařované vložené výrobky otevřeného "otevřeného stolu" s kolmým a smíšeným (kolmým a nakloněným) uspořádáním kotevních tyčí; III - svařovaný vložený výrobek uzavřeného typu "uzavřený stůl" (s kolmým uspořádáním kotevních tyčí); IV-lisované vložené díly s vnějšími a vnitřními ohnutými kotvami

Betonářská práce

Betonové práce ve Voroněži, je důležité svěřit společnosti bezvadnou pověst. Taková je firma "KuznetsovStroy". Naše profesionalita je prokázána velkým množstvím dobře realizovaných projektů a prací nestandardního charakteru. Mezi latter - realizace lůžek na objednávku, maríny, práce v chladu. Nejsme kouzelníci, ale koncept sezónnosti pro nás neexistuje - pro skutečné profesionály neexistují bariéry při plnění přání zákazníka. Proto pokud jde o načasování, budeme plnit objednávku, když ji budete potřebovat! Zařízení moderního vzorku umožňuje provádět práci za jakýchkoli teplot a povětrnostních podmínek: extrémní teplo, mráz a dokonce i silný déšť.

Bez ohledu na velikost stavby, konkrétní práce - to je nejdůležitější okamžik. Obsahují následující práce:

 • Stavba základů;
 • Betonáž;
 • Monolitická práce;
 • Závitové základy;
 • Založení PBS;
 • Stripová základna;
 • Nalévání betonu.

Kvalita práce s betonem určuje dlouhodobou činnost objektu v budoucnu.

V oblasti stavebnictví neexistují drobnosti a proč je vysoce kvalitní lití betonu tak důležité v pracích, je známo i pro začátečníky: postavená konstrukce a základy musí být silné. To je důvod, proč se expozice betonových tříd podle GOST v naší společnosti věnuje tolik pozornosti. Speciální vozidla a další zařízení vám umožňují efektivně a rychle vykonávat práci - zbraně, dutiny a jiné vady jsou přísně vyloučeny. Vedle technologie jsou také důležité lidské zdroje. Náš tým je dobře zavedený mechanismus, který svou práci soustavně a pravidelně plní.

SK Kuznetsov Stroy nabízí zákazníkům konkrétní práci ve Voroněži.

Ceny za konkrétní práci:

Důležitým faktorem je cena konkrétní práce. Ve výchozím nastavení je nízká, ale pokud si objednáte velké množství práce, cena se automaticky sníží. Získáváte vysokou kvalitu za výhodných cenových podmínek. Proto při objednávání konkrétní práce okamžitě zvážíte, jaké práce tohoto profilu je třeba provést na objektu - a cena se sníží. Zvláště pokud jde o práci s těžkými stroji.
KuznetsovStroy je vždy flexibilní podmínky pro spolupráci a přiměřený ceník pro materiály a práci.

Kolik stojí stříkací kostka z betonu a bednění

Náklady na betonářské práce - od instalace bednění k vyplnění směsi

Průměrné náklady na instalaci bednění, vyztužení a betonování (u všech prvků) lze nazvat pouze takovými. Důvod spočívá v množství nuancí: způsoby nalévání (mixér, ručně), kvalita práce, vzdálenost k nejbližší betonárně. Snažíte se ušetřit peníze, nezapomeňte na časový faktor a počasí.

Náklady na lití betonu s výztuží a bednění se značně liší. Od 5 000 rublů na krychli za rozmazané znění budeme "monolitické" stěny a základy, od 6 500 rublů / m3 - podlahové jednotky. Malá část společnosti podrobněji popisuje poskytované služby: stavba bednění, základy, schody (rozpětí, plošina, dekorace), sloupce, náklady na manuální práci. Výsledek: Po analýze cen pochopíte, že průměrná hodnota je zhruba stejná jako výše, ale s chybou 1000-1200 rublů. A to je asi 20-25% z výše, jak nahoru, tak dolů.

Náklady na nalévání na kostku se pohybují v rozmezí 600-900 rublů (pouze práce bez betonu). Někdy se počítají v běžících metrech (pro plytké základy pásů, zahradní cesty) - v tomto případě existuje prémie pro "kilometrový" a "složitost" - někdy musíte nosit / přenášet daleko, "dolů" a jiné nuance, které předseda určí na místě. V důsledku toho budou náklady na lití betonu 200-300 rublů na metr. Objednávání dodávky se směšovačem bude stát 3300-4800 za krychli (v závislosti na značce) a vylijte beton z 10 000 - 15 000 rublů za směnu (8 hodin, přibližně 50-70 m3) s betonovým čerpadlem. Náklady na ruční zvedání směsi do výšky se sjednávají zvlášť.

Použití mixéru má nesporné výhody oproti ruční práci: směs je homogennější, ušetří se čas, zvyšuje se produktivita.

Průměrné náklady na instalaci bednění, vyztužení a betonování jsou uvedeny v tabulce:

Montáž bednění, m2

1500-2500 (závisí na typu plnění a pracovních podmínkách)

Samostatné typy práce

Výztuž, konstrukce bednění a pokládka směsí jsou také vypočteny jednotlivě. Některé firmy nabízejí zpevnění (práce + materiály) za cenu 2 000 rublů / m3, některé (opět v průměru) - až 3000 rublů / m3. Instalace štítů - 1 000 - 1 200 rublů na metr. Vysoké náklady jsou způsobeny skutečností, že tyto operace jsou prováděny pouze ručně.

Chcete-li zjistit přesné ceny, většina společností nabízí možnost kontaktovat je přímo. Velmi málo poskytuje online kalkulačky pro výpočet nákladů na konkrétní práci na svých webových stránkách (neměli by být zaměňovány s kalkulačkami pro cementové směsi - tyto věci jsou nad střechou). Šikovná věc umožňuje přesnější orientaci ceny služeb společnosti. Výpočty se však nemusí shodovat s částkou, kterou vypočítou odborníci společnosti. Předpokládejme, že potřebujete směs o objemu 17 m3 a objednáváte ji ve výrobním závodě. Míchadlo utrácí tolik peněz na dodávku 17 m3 betonu jako na dodávku 20-24 kostek. Výsledek: objem je menší a platba - více.

Kromě toho najdete kalkulačky pro vyztužení, výkopy, náklady na dopravu. Nebyl nalezen integrovaný nástroj, který by zohledňoval všechny faktory.

Chcete-li vybrat společnost a zajistit nejvyšší kvalitu práce, postupujte podle níže uvedených pokynů:

 • Trávit časovou schůzku s potenciálními umělci. Najdete je jak online (optimálně - firmy, které úspěšně působí na trhu po dobu 7 let a více), nebo na doporučení.
 • Dodavatel je vybrán po porovnání předběžných odhadů.
 • Nejlepší čas na pokládku betonu je teplejší měsíce roku (bude rychlejší a levnější). Nezapomeňte, že někdy stojí za to, že vynaložíte více peněz na dobrou materiální a vysoce kvalitní práci než na obnovení fasády, která po první zimě odletla z "nekombinovaného" betonu na základ.
 • Nezapomeňte na kontrolu provedené práce: od vyztužení po nalévání a pokládání. Je-li to možné, odeberte vzorky mraženého betonu do laboratoře - dnes je to levné. Sledujte také časové a teplotní podmínky výplně.

Kolik se nalévá beton, uspořádání výztuže a bednění

Příprava na jakýkoli druh konstrukce není dokončena bez předběžných výpočtů. Betonování a vyztužení betonu jsou základní operace mnoha průmyslových zařízení. Držení informací o nákladech na práci nejen plánuje tok, ale také vybere umělce.

Průměrné náklady na práci

Betonování je klasickým způsobem, jak vytvořit silnou a spolehlivou konstrukci, rozsah použití je neuvěřitelně široký: od běžných zahradních cest až po vícepodlažní budovy.

Náklady na konkrétní práci a jednotlivé pomocné operace jsou uvedeny v tabulce.

Cena hlavních a pomocných prací:

Faktory ovlivňující cenu

Betonování je operace skládající se z několika typů prací, z nichž je zřejmé, že pomůže pochopit tvorbu cenové politiky stavebních firem, náklady jsou uvedeny na kubenu:

 • Montáž bednění.
 • Uspořádání kování: vazba, svařování.
 • Dodávka betonu: mixér, ruční hnětení.
 • Naplňte směšovač ručně.
 • Vibrace
 • Odstranění bednění.

Určující faktory: typ konstrukce, materiály, dodávka, bednění, lití a pokládání.

1. Způsob betonování závisí na konstrukčních požadavcích. Pokud musí objekt odolat vysokému zatížení, použije se k jeho konstrukci výztuž. Díky svým vlastnostem je železobeton nejobvyklejší stavební jednotkou, jejíž cena (za krychli) je určena nejen litím betonového řešení, ale také instalací výztuže.

2. Výztuž a bednění s instalací a demontáží jsou povinné operace pro většinu typů betonových základů. Tyče mohou být upevněny ručně pomocí drátu a rohů nebo svařováním. V prvním případě bude práce pracnější, ale zaručí spolehlivou vazbu. Při použití svařovacího stroje se vyztužení zrychlí, nevýhodou je pozvání kvalifikovaného odborníka.

Trvanlivost objektu je do značné míry závislá na souladu s technologií a používáním vysoce kvalitních surovin, ale úspora v této fázi není praktická.

3. Cena plnění za kostku - cena za dodávku a vykládku. Výběr je založen na složitosti a velikosti objektu, protože pro každý typ zatížení se vypočítá určitá třída, metoda a materiál pro vyztužení. Automatizace technologických procesů může zlepšit kvalitu a rychlost dosažení výsledku, ale je zobrazena na jeho ceně.

4. Dodávka míchačky betonu. Výhodou továrního mixu je jeho kvalita, která není vždy možné získat v jediné výrobě, ale opět to vše závisí na požadavcích na konstrukci. Pokud mluvíme o malých zahradních chodnících a základy pro hledí, pak je lepší udělat vše sami pomocí betonového mixéru. Při práci na složitějších objektech je žádoucí měřit složení síly.

5. Je důležité, aby nalévání a pokládání betonu do bednění monolitické základny bylo současně, v tomto případě je nemožné bez automatizace. Manuální metoda je úspornější, pokud děláte všechno sami, ale při náboru lidí kvůli vysoké pracovní síle bude práce dražší než stroj.

6. Vibrace je další operace, která vyžaduje speciální nástroj, který pomáhá zbavit se nahromaděných kyslíkových bublin v nalitém betonu, což zlepšuje pevnostní vlastnosti o 10-20%. Nepoužívá se:

 • Po příjmu směsi s uměle vytvořenými vzduchovými dutinami, například pórobetonem.
 • V nadměrně pohyblivých a kapalných hmotách, protože to může vést k delaminaci.

7. Náklady na nalévání betonu zahrnují úroveň školení zúčastněných pracovníků. Protože ne každý nováček developera o pravidlech známých v nahrávání bednění řešení běží v různých výškách: podhledová a sloupce - 1 m, zesílená konstrukce - 2 m bez výztuže - 5 m.

Závěr je jednoduchý: každá práce vyžaduje nejen kvalitní materiál a technologii, ale i účast specialisty.

Betonové práce, bednění, výztuž, základový odlitek, slepá plocha ve Voroněži

Uveďte aktuální ceny a dostupnost u dodavatele

od 1 000 do 1500 ruble / den

Platba :, hotovost, bezhotovostní platby
Regiony dodávek: Voronezh (hlavní úřad), Belgorod, Kursk

Popis


Provádíme zakládání staveb pro výstavbu bytových, průmyslových a sociálních zařízení. Provádíme projekty jakékoliv složitosti a zaručujeme výkon práce v daném časovém rámci. Naši odborníci mají v této oblasti bohaté zkušenosti a vědí vše o nadaci.
Upevnění náprav monolitické základny na zemi.
Příprava a výkop, umístění jámy, vyplnění dutin.
Přístroj je polštář písku a štěrku.
Instalace vyztužovací klece.
Umístění a demontáž bednicích systémů.
Betonářské práce (použití betonových míchadel, mixerů a dalších zařízení).
Dodatečné použití speciálního vybavení.
Práce na hydroizolaci.
Veškeré betonářské práce, základové lití a další stavební práce probíhají v našem týmu v krátké době as profesionály ve svém oboru.

Betonářská práce

Betonářská práce je nedílnou součástí stavby, která je jednou z nejdůležitějších, protože leží na samém začátku stavebního procesu a výrazně ovlivňuje její další vývoj.

Co je konkrétní?

Beton je stavebním materiálem vzniklým vytvořením a vytvrzením betonového řešení. Ve většině případů se betonové řešení skládá ze směsi cementu a vody s přidáním různých plničů. V situacích, kdy je betonová konstrukce malá a na ní není vážné zatížení, stačí použít pískově-cementovou maltu. Se vzrůstajícími rozměry a zatíženími je beton vyztužen přidáním štěrku do roztoku, který chrání povrch před praskáním a uvolněním vnitřního namáhání cementu a obsahuje kovovou výztuž, čímž získá železobeton.

Široká nabídka služeb

Více než 10 let na stavebním trhu

Profesionálové s 5 lety zkušeností

Individuální přístup k jednotlivým projektům

Záruka na všechny služby

Proveďte svůj odhad pomocí kalkulačky a získejte slevu 5% automaticky!

Označte potřebné položky a klikněte na spodní stranu stránky "Uložit výběr" pro pokračování výběru na jiných stránkách nebo "Pokladna" pro přechod na návrh. Ujistěte se, že si před změnou stránky nebo před použitím filtru uložte svůj výběr!

Chcete-li upravit objednávku, po uložení výběru přejděte do košíku objednávek.

Ceny za práci lze snížit o velké objemy až o 30%!

Konkrétní práce, proces je dlouhý a náročný, vyžadující vykonavatele dovedností a znalostí. Náklady na konkrétní práci závisí na různých ovlivňujících faktorech, půdě, nasycení výztuže, velké velikosti, složitých geometrických tvarech apod. Náklady na konkrétní práci jsou v průměru jedna pětina celkových nákladů na výstavbu. To není překvapující, protože kvalita železobetonových konstrukcí přímo ovlivňuje složitost provedení, spolehlivost, životnost celé struktury a náklady na její výrobu. Nadace je základem vašeho domova.

Můžeme vám vždy poskytnout podrobný odhad nákladů na konkrétní práci, a to vše na regálech. To umožňuje dokonce i zkušené oko vyhodnotit objektivitu našeho hodnocení.

Správně navržené a dobře provedené železobetonové konstrukce mají vysokou pevnost, stabilitu a trvanlivost. Náklady na konkrétní práci přímo závisí na důkladném výpočtu pevnostních vlastností betonové konstrukce, které ovlivňují použité vnější faktory a materiály.

Můžete vidět náklady na vysoce kvalitní umístění betonu na mém webu. Nedovedu si představit velkou společnost, ve které jedno oddělení objednává a náhodně pošle lidi na místo. Dělám práci s usilovností a přesností, jako kdyby budu budovat dům pro sebe. Cenu za konkrétní práci tvořím na základě stejného principu.

Všichni moji klienti oceňují kvalitu a apelují na mě, protože potřebují vynikající konkrétní umístění za přijatelné ceny.

Ceny za mé práce jsou nižší než náklady na stejné služby ve stavebních firmách. Ale získáváte individuální přístup a pracujete s duší. Vyčíslení odhadů pro pokládku betonu vám zabere dost času. Stačí zadat pozice, pro které je třeba provést práci, a kalkulačka vypočítá náklady na pokládku betonu.

Výpočet nákladů na práci

Ivanov Kirill 15. července 2016

Využil jsem služby mistrovské stavitelky Ilya pro výstavbu lázně u mého letního chalupy. Byl velmi spokojen s provedenou prací, protože je opravdu profesionál s velkým dopisem, všechny moje přání byly vzaty v úvahu a samotná budova byla postavena přísně včas!

Alexandra Orlovská 31. ledna 2017

Bylo mi doporučeno, aby moji matku využila služby Ilyy, protože v loňském roce její odborníci opravili její kuchyni a byla velmi nadšená. Líbilo se mi, že web obsahuje všechny typy práce a jejich cenu, to znamená, že můžete předem vypočítat, kolik vám nebo tato služba vás bude stát.

Kapitálová společnost 30. dubna 2017

U autobusů jsme u autobusu u kanceláře společnosti. Samozřejmě jsme navrhli všechno na individuálním základě, protože bylo nutné vybavit velkou plochu a chlapci se zcela vyrovnali s jejich úkolem. Výsledkem byla velmi krásná kopule z celulárního polykarbonátu, který je dokonale spojen se samotnou budovou.

Ceny za stavební práce

Voronežská oprava 8-952 959 18 64

  Úvod »Ceník» Ceník stavebních prací ve Voroněži

Ceny za stavební práce

Občanské a erekční práce

Autotech odběru vzorků bez exportu

Autotechnika s odběrem vzorků s exportem

Provádění projektu v přírodě (rozvržení)

1500-3000

Ruční plnění sinusů

Rozklad jámy, značení nadace

Ruční odvalování půdy (v závislosti na typu půdy)

Zařízení monolitické základny v půdě (betonování)

Vše o konkrétní práci

Výroba betonových a železobetonových prací v různých objemech se provádí na soukromých staveništích a na těch, která vedou stavební firmy. Správný výkon práce v jednotlivých fázích je základem pro vytvoření pevné, spolehlivé a trvanlivé monolitické struktury. Technologie betonové práce zajišťuje nuance, které je třeba vzít v úvahu při jejich provádění.

Co pracuje s betonem?

Práce s betonem je technologická posloupnost přípravných a základních operací, v jejichž důsledku se používají monolitické konstrukce, které se používají při stavbě budov.

Co se zabývá práce s betonem?

Betonové a železobetonové práce zahrnují následující typy přípravných prací:

 • vypracování projektu a pracovního plánu;
 • výpočty materiálů a konstrukcí;
 • označení místa, rozvržení;
 • vysekávání půdy;
 • tvorba jámy;
 • spodní plnění, podbíjení, primární hydroizolace s geotextilií;
 • vytvoření vyztužujících "polštářů";
 • vypracování harmonogramu konkrétních prací atd.

Hlavní stavební práce ve stavebnictví zahrnují:

 • přípravu betonové kompozice a její dodávky v požadovaném množství;
 • tvorba a montáž bednění, odizolování;
 • vyztužení betonu;
 • betonáž a betonáž;
 • péče o kalený objem betonu;
 • zpracování povrchu betonu atd.
Zpět do obsahu

Příprava a dodávka směsi

Betonové složky vybraných frakcí se kontrolují, zda nejsou přítomny nečistoty a prach. Celý objem písku a štěrku se umyje (pokud je to nutné). Značka čerstvého cementu by měla poskytnout značku pevnosti betonu. Objem (hmotnost) složek pro přípravu roztoku požadovaného stupně je stanoven zvláštními tabulkami. Změnou složení se vytvoří poměr frakcí složek, betonů o hustotě 300-4500 kg / m3, které poskytují pevnost 1,5 až 80 MPa.

Voda v správném množství se přidá k předem smísené směsi složek v posledním kroku. Po smíchání přípravku v betonové vodě nelze přidat. Řešení pro velké, těsně rozmístěné prostory v požadovaném objemu vyrábí továrny stavebních firem (podle parametrů objednávky, výběr, automatické dávkování a míchání součástí). Při dlouhých vzdálenostech je směs připravena v mobilních betonových míchačkách (při pohybu, suchá směs je smíchána), kompozice je uzavřena za 15 minut. než dorazí auto na místo.

Pro přípravu malých objemů použité směsi používejte ruční nástroje nebo malé automatizační nástroje (míchačka betonu, vrtací kladivo s tryskou). V zimních podmínkách se pro zkrácení doby vytvrzování používají vysoce kvalitní cementy (od M300 a vyšší), které se rychle ztuhnou a do směsi se přidávají přísady, které zvyšují odolnost proti mrazu celého objemu. Doba dodávání směsi je určena laboratoří.

Současně je omezující čas přepravy z továrny společnosti na místo od 45 minut (20 stupňů) do 1,5 hodiny (5 stupňů). Když časový interval přesáhne 90 minut, do směsi se přidávají plastifikátory, které zpomalují vytvrzování a nastavení. Připravený beton se musí nalít do bednění během první hodiny po přípravě.

Příprava a montáž bednění, demontáže

Betonové a železobetonové práce předcházejí tvorbě bednění. Místo je osvobozeno od trosky, stavebních materiálů. Pro použití je zvolen odnímatelný (neodstranitelný) bednění, typ materiálu (desky, dřevo, překližka odolná proti vlhkosti, kov, železobeton, polymery - polystyrenová pěna, textilie ze skleněných vláken apod.). Pevnost a tuhost formy bednění zajišťují kování, šrouby, závitové tyče (krok 100-200 cm), v závislosti na stupnici a typu konstrukce. Vnější strany bednění jsou podporovány vzpěrami.

Vnitřní rozměry bednění, jeho forma na všech úrovních musí odpovídat projektu (tolerance nesmí přesáhnout 2 mm na metr.). Prvky jsou pečlivě přizpůsobeny, utěsněny pěnou. Tvar uvnitř by měl být čistý, s hladkými stěnami. Mohou být položeny s polyethylenem a také mohou být mazány vodným roztokem mýdla a petrolejového oleje nebo vývojem motorového oleje.

Bednění by mělo být při demontáži snadno demontovatelné s možností opětovného použití. Je pečlivě demontován, jakmile beton dosáhne 70 - 80% síly značky (za optimálních podmínek za 7 - 12 dní). Pokud má konstrukce nosné bednění o délce větší než 8 m, demontáž se provádí se sadou 100%. Nevytěžené struktury stačí k získání pevnosti 0,2 - 0,3 MPa (podle výsledku laboratorních testů nebo získání světelného odstínu betonem).

Výztuž

Kovové tyče tvoří objemnou buněčnou strukturu, která se skládá z tyčí, které se protínají v pravém úhlu. Speciální typy oceli jsou povoleny pro použití. Stupeň ukládání se pohybuje od 100 do 400 mm v závislosti na výsledcích výpočtů. Průměr použitých tyčí se vypočítává a leží v rozmezí od 8 do 16 mm. Konstrukce výztuže je umístěna v bednění 20-30 mm nad její dnem a 20-30 mm pod horním řezem.

Tím vznikne ochranný ventil proti korozi. Na průsečících tyče jsou spojeny svařování (bodové, obloukové), plastové úchyty nebo pletací dráty. Způsob připojení závisí na druhu zatížení, vnímání návrhu. Zesílení bude vyžadovat použití 70 - 120 kg kovové výztuže na 1 m3 betonu.

Pokládka a zhutnění směsi

Betonová směs se přivádí na místo nalévání vibračními drážkami, pneumatickými výplněmi, betonovými zvedáky, betonovými čerpadly, dopravníky nebo kolečky a kbelíky. Počet přetížení betonového roztoku by měl být minimalizován. Způsob pokládání je určen plasticitou, tloušťkou a tuhostí kompozice. Směs je přednostně položena v jediném průchodu, pokud to není možné, vytvoří se svislé a vodorovné pracovní švy.

Následné doplňování se provádí před začátkem nastavení směsi nebo po 3 až 4 dnech (interval dostatečný k vytvrzení kompozice). Maximální výška pokládky je 20-50 cm, pokud je několik vrstev, tloušťka by měla být odlišná. Směr uložení je zvolen ve všech vrstvách. Výška pádu kompozice v bednění by neměla přesáhnout 2 metry. Každá vrstva je vyrovnaná a stlačena, stejně jako poslední, která je vyrovnána s horním řezem bednění.

Vibro-ramming odstraňuje vzduch z betonu a je umístěn ve všech částech formuláře. Doba vibrací je až 40 sekund a krok permutace nástroje je 20-50 cm (s překrývajícími se zónami). Těžké vlaky trvají déle. Je nepřijatelné dotýkat se zařízení výztuží a bednění.

Potřeba dokončení je doložena vznikem "betonového želé" podél stěn bednění. Podlahové desky musí být betonovány současně s nosníky. Ty jsou naplněny roztokem ve dvou vrstvách o výšce větší než 0,5 m. Pokud jsou podlahové plochy větší než 30 m2, vzniknou dilatační spáry.

Péče o beton

Monolitické betonové konstrukce při teplotě 20 stupňů. Pomalé rovnoměrné odpařování vlhkosti je zajištěno materiály pohlcujícími vlhkost, filmy a pravidelné navlhčení (neustále, nejprve každých 3 až 4 hodiny a méně často později). Takový režim na místě začíná jeden den po nalití a udržuje se po dobu 7-10 dní, což zajišťuje vytvrzení až o 70% po dobu 28 dnů. Kámen může být rovněž potažen filmotvornými kompozicemi, které udržují vlhkost v materiálu.

Monolitický beton je chráněn před sluncem. Teplota 5 stupňů. zahrnuje ukončení vlhkosti. Při nízkých a záporných teplotách se položená směs elektricky ohřívá (elektrický ohřev, elektrické topení), pokrytá stany, vyhřívaná parou. Materiál se ohřeje až na 70 stupňů. Během práce je nutné strukturu zachránit před nárazy a nárazy, poklesem teploty.

Povrchová úprava

Čerstvě položený betonový povrch je nejprve vyrovnán pravidlem. Poté je plocha ošetřena hladítkem, který tvoří primární, ideálně hladký povrch roztoku. Pohyb hladicího stroje ve vzájemně kolmých směrech odstraňuje přebytečné "betonové mléko" z povrchu.

Poté po 3 až 4 dnech vytvrzování je beton konečně vyhladován injektážními vrtulníky, které tvoří perfektně hladké povrchy pomocí instrumentálního utěsnění povrchu betonu. Vrtulníky vrhaly do pole betonových povrchových materiálů z horních vrstev potěru.

Hrubé zpracování začíná 4-20 hodin po položení malty, finální - 10-14 hodin po ponoru.

Ostatní

Objem směsi dodané na místo musí mít konkrétní pas (třída, výrobní čas, vlastnosti). Při konstrukci jednotlivých procesů se řídí technologickými mapami. Kvalita je řízena odběrem vzorků z pracovišť a jejich testováním. Řízení práce s armaturou a péče o beton.

Jak pracovat s betonem správně?

Stavba zahrnuje přesné provádění předpisů všech typů práce na místě. To se netýká pouze technologických metod a metod, ale pravidla bezpečných operací jsou neméně důležitá. Téměř všechny pracovní místa vyžadují pozornost, znalosti a udržitelné dovednosti.

Technologie práce s betonem není obtížná, když jsou techniky a metody správně aplikovány, jsou zvoleny požadované parametry prvků směsi.

Bednění Klasifikace, aplikace a návrhy

Nová služba je - Stavební kalkulačky online

1.1 Role bednění v moderní stavbě

Bednění je dočasný pomocný stavební systém, který se skládá ze skládacích prvků. Průmyslové konstrukční metody jsou založeny na využití jednotného bednění.

Nejvíce technicky náročný je proces instalace bednění pro nosné konstrukce nadzemní části budovy (sloupy, stěny, podlahy).

Bednění by mělo být snadno namontováno a opakovaně demontováno a mělo by se přesouvat z jedné budovy do druhé.

Pro rychlé a pohodlné demontáž bednění bez poškození betonu, protože hlavní stavební potíže mohou vzniknout při demontáži bednění po vytvrzení betonové směsi, existují speciální upevňovací a upevňovací prvky, které výrazně usnadňují práci stavitelů.

Proto jsou konstrukční prvky moderního bednění velmi důležité při výběru konkrétního systému pro stavbu budov.

1.2 Výroba bednění

Obecné informace

Na moderních staveništích se používá různá bednění u specializovaných podniků.

Bednění je dodáváno na staveništích ve formě sestav, které zahrnují sadu štítů, spojovacích prvků, podpůrných a pomocných zařízení.

Souprava pro bednění musí zajišťovat stavbu budov (konstrukcí) ve stanoveném časovém rámci.

U každého souboru bednění výrobce vydá technický pas, který odráží účel bednění, jeho hlavní charakteristiky a specifikaci hlavních prvků.

K uložení bednění v zařízení by měla být připravena speciální plocha s tvrdým povrchem v bezprostřední blízkosti místa instalace.

Montáž a demontáž bednění by měla provádět specializovaná pracoviště - pracovníci na formování. Před montáží zkontrolujte bednění, namažte pracovní plochy a v případě potřeby proveďte předmontáž.

Účelem předběžné montáže je sestavení velkých plochých bednicích panelů nebo prostorových bloků z malých štítů.

Montáž a demontáž bednění probíhá zvětšenými prvky pomocí jeřábů. To zrychluje výrobu bednění a snižuje jejich složitost.

V důsledku předběžné montáže je také možné získat velké výztužné bloky, jejichž použití umožňuje snížit pracovní náklady nejen při instalaci bednění, ale také při instalaci výztuže.

Během instalace bednění se provádí následující operace: přemístění bednění (blok), umístění do konstrukční polohy, dočasné upevnění, pokládání, vyrovnání a konečné upevnění bednění.

Při demontáži se provádějí operace v opačném pořadí: demontáž upevnění bednění, odklízení, demontáž bednicího panelu z betonu, jeho demontáž, instalace na místo zpracování a jeho uspořádání.

Při zpracování meziprocesů se provádí inspekce a drobné opravy bednění, provádí se čištění pracovních ploch bednění z lepeného betonu a jejich mazání.

V budoucnu se montážní a demontážní operace opakují ve stejném pořadí na nových úchytech (vrstevnicích).

1.3 Moderní typy bednění používaných pro stavbu

monolitické vícepodlažní budovy

Během výstavby monolitických vícepodlažních budov se častěji používají tyto typy bednění: bednění na svorníky; velkoplošné a maloplošné bednění; modulární bednění, které zahrnuje sklopné, nastavitelné, třístupňové, posuvné, horizontálně přemístitelné typy bednění.

Volba typu bednění betonových a železobetonových konstrukcí a konstrukcí se provádí s přihlédnutím k technologii a organizaci betonu, vyztužení a bednění a je určena typem a velikostí konstrukcí a konstrukcí, které mají být odlévány. Technické a ekonomické příležitosti stavebních organizací.

Charakteristika, aplikace, výhody a nevýhody různých typů bednění

Typ bednění

Charakteristický

Rozsah

Výhody

Nevýhody

Posuvné bednění

Skládá se ze štítů, pracovní podlahy, zvedáků namontovaných na zdvihacích rámů, hnacích stanicích a dalších prvcích (závěsné plošiny, zdvihací rámy a tyče atd.).

Bednění je zdviženo zvedáky jako betonáž. Štíty jsou obvykle upevněny na rámech pro zdvihání s rozšířením na spodní (kužel) 1/200 - 1/500 výšky štítu nebo 5 - 7 mm na každé straně.

Konstrukce vertikálních konstrukcí budov a konstrukcí převážně konstantního průřezu o výšce větší než 40 ma tloušťce nejméně 12 cm

Vysokorychlostní zdění.

Maximální technologická flexibilita.

Minimální potřeba kovu pro výrobu stěn.

Možnost použití lehkého jeřábu.

Složitost zařízení se překrývá.

Potřeba dodatečných opatření k zajištění kvality povrchu stěn.

Nejsložitější technologie, která zvyšuje poptávku po organizaci práce: je třeba pracovat ve třech směnách; je nutné zajistit nepřetržité dodávky betonové směsi a zásob základních materiálů; musí přilákat velké množství práce.

Krupnoshchitovaya bednění

Skládá se z velkých štítů, strukturálně spojených s nosnými prvky, spojkami a spojovacími prvky.

Desky jsou vybaveny betonářským lešením, nastavovacími a nastavovacími zvedáky

Betonáž velkých a masivních konstrukcí včetně stěn a podlah

Relativně vysoká technologická flexibilita.

Poměrně vysoká rychlost budování staveb při použití prefabrikovaných podlah, snadná instalace příček a sanitární kabiny

Obtížnost zajištění kvality betonu v rohu buněk.

Maximální (při použití prefabrikovaných stropů s ostatními věcmi, které se rovnají) počtu operací jeřábu

Malé bednění

Skládá se z prvků o hmotnosti do 50 kg, včetně štítů, podpěry a spojovacích prostředků.

Možná předmontáž

Betonování různých typů konstrukcí, včetně těch, které mají svislé, vodorovné a šikmé plochy různých tvarů

Maximální technologická flexibilita.

Možnost použití lehkých jeřábů

Relativně vysoká intenzita práce a trvání výstavby.

Potřeba dodatečných opatření k zajištění kvality povrchu stěn

Blokování bednění

Skládá se z prostorových bloků.

Neoddělitelné bloky se vyrábějí se zúžením o výšce 1/10.

Pro odpojení od betonu se používají zařízení typu jack.

Oddělitelné - před demontáží jsou od sebe oddělené a vyjímány z betonu.

Opětovné použití - umožňuje změnu velikosti a výšky

Betonování uzavřených samostatných konstrukcí, stejně jako vnitřní plocha uzavřených buněk obytných budov a výtahových šachet.

Betonářské jedno- a heterogenní monolitické konstrukce

Jednoduchost technologie, schopnost používat nekvalifikovanou práci.

Nejjednodušší k výrobě bednění.

Vyšší než u velkoplošného a celoplošného bednění, rychlost výstavby budov.

Nízké náklady na pracovní sílu na staveništi.

Menší počet jeřábových operací ve srovnání s velkoplošným a obložením bednění.

Snadná instalace přepážek, instalatérských zařízení atd.

Menší, než na posuvné a krupnoposhchitovoy dřevaření, technologická flexibilita, poměrně vysoká montážní hmotnost prvků (zejména u širokého kroku stěn)

Volumetricky nastavitelné

bednění

Skládá se z bloků, které při instalaci v pracovní poloze tvoří v průřezu bednění ve tvaru U

Betonování stěn a podlah obytných a občanských staveb

Betonování stěn a podlah v jednom technologickém cyklu.

Zlepšená kvalita budov, zejména pokud jde o zvukovou izolaci a přesnost relativní polohy konstrukcí

Menší oproti stínícímu a posuvnému bednění, technologické flexibilitě.

Potřeba vysoce kvalifikované pracovní síly

Trvalé bednění

Skládá se z desek zbývajících po betonování ve struktuře a prvků podporujících zásoby

Konstrukce konstrukcí bez rozpadu, tvorba hydroizolace, opláštění, izolace apod.

Může být součástí návrhu průřezu

Vysokorychlostní betonování.

Schopnost dát vnější architektonický výraz.

Snížení složitosti operací při demontáži bednění

Významné činnosti jeřábu.

Použití připojení k spolupráci

1.4 Bednění s korpusem

Tento typ bednění se používá pro monolitické a prefabrikované monolitické konstrukce.

Pomocí tohoto pomocného stavebního systému jsou postaveny stěny, stropy a sloupy různých tvarů.

Bednění se také používá při konstrukci přídržných a základových stěn, které zajišťují obzvláště plochý betonový povrch a eliminují potřebu dalšího zpracování betonu.

Výhodou použití bednění s trámovým přechodem je možnost výroby přímých, zakřivených stěn a stěn pod úhlem, stejně jako sloupy různých úseků od stejných prvků bednění, což značně usnadňuje práci na staveništi.

Navíc zvýšená pevnost bednění umožňuje konstrukci sloupů a stěn větší plochy.

Další výhodou tohoto bednění je relativně nízká cena ve srovnání s jinými typy konstrukcí.

Vzhledem k schopnosti zajistit hladké povrchy zakřivených konstrukcí není takový systém zaměnitelný při konstrukci složitých architektonických struktur.

Bednění s bočním povrchem má širokou škálu aplikací: od průmyslových staveb až po stavbu chat, od podpěry viaduktů až po opěrné zdi.

Betonové obložení stěnové bedny

Nejdůležitějšími výhodami bednění je proto:

- Snadné pohyby pomocí jeřábu.

- Kombinace stejných prvků v panelech různých délek a výšky.

- Poskytování vysokorychlostního permutačního bednění.

- Flexibilní přizpůsobení bednění na jiné uspořádání.

- Možnost opakovaného použití jednoho panelu od začátku až do konce práce bez demontáže, což umožňuje dosáhnout minimální spotřeby materiálů.

- Minimalizace potřeby speciálních řešení pro každý jednotlivý projekt.

- Možnost použití stejných prvků pro různé tlaky betonu.

- Kompatibilita s jinými typy bednění.

Beam-transom stropní bednění

Trámové bednění s nosníkem:

1 - paluba, 2 - podélný nosník, 3 - příčný nosník, 4 - univerzální vidlice (unifork), 5 - teleskopický podstavec, 6 - stativ.

1.5 Krupnoshchitovaya bednění

Konstrukce štítů tohoto bednění pro stěny se skládá z hliníkového skládacího profilu ve tvaru písmene V, který nelze skládat.

U tohoto typu bednění se používají laminované překližky o tloušťce 15-18 mm.

Bednění je sestaveno ze štítů, které jsou v jakémkoli požadovaném úhlu spojeny v důsledku úhlových a závěsných štítů. Stínění mohou být sestaveny ve stejné rovině. Stínění tohoto druhu bednění vydrží až 8 tun na 1 metr čtvereční.

Pro připojení a vyrovnání bednění se používají klínové a podlouhlé zámky, které se vkládají do speciálního montážního žlabu umístěného na vnitřní straně rámu panelů a poté se provádí vyztužení a utažení sestavených karet desek o průměru 17 mm a dvojice speciálních matic.

Stínění jsou vzájemně zaměnitelné, lze je montovat ve vodorovné a svislé poloze na každém konci, což umožňuje poskytnout multifunkční bednění.

Velkoplošná modulární stěnová bednění:

1 - štít, 2 - rohový štít, 3 - závěsný rohový štít, 4 - vzpěra, 5 - zámek pro stínění, 6 - lešení pro betonování, 7 - potěr, 8 - oplocení.

Velkoplošná modulová stěnová bednění (s vnějším lešením pro betonování vnější, přední a čelní stěny):

1 - štít, 2 - vzpěra, 3 - vnější lešení, 4 - lešení pro betonování, 5 - potěr, 6 - stěna pod přízemí.

Velkoplošná modulární bednění:

a - řezání sloupů (na zámcích); b - bednění na sloup (na svorky): 1 - štít, 2 - vzpěra, 3 - lešení na betonování, 4 - zámek, smyčka pro držení svorek.

Skládací bednění pro stěny:

A - panel, 1 - odnímatelná paluba, 2 - vertikální paprsek, 3 - vodorovný paprsek, 4 - kravata.

Velkoplošná stohovatelná podlahová bednění (rozvinutí):

1 - podlahové bednění (rozvinutí), 2 - nosník, 3 - opěrka s zdvihákem

Výhody: poměrně vysoká technologická flexibilita. Poměrně vysoká rychlost budování staveb při použití prefabrikovaných podlah, snadná instalace příček a sanitární techniky.

Nevýhody: Složitost zajištění kvality betonu v rohu buněk. Maximální (při použití prefabrikovaných stropů, přičemž všechny ostatní věci jsou stejné) počet operací jeřábu.

Rozsah: betonování velkých a masivních konstrukcí. Aplikovatelný na téměř všechny konstrukční prvky staveb a konstrukcí: základy, vnější a vnitřní stěny, sloupy, podlahy. Nejběžnější bednění při stavbě obytných a občanských budov.

1.6 Melkoshchitovaya bednění

Tento design má odolný ocelový rám, široký sortiment základních a komponentních prvků, který vám umožňuje vytvořit jakoukoli formu složitosti pro pokládku směsi betonu.

Malý panelový bednící systém umožňuje snadné sestavení panelů ručně, protože všechny jeho součásti lze jednoduše nosit a namontovat jednou osobou.

Struktura tohoto bednění zahrnuje prvky, které jsou vyráběny na moderním zařízení, což zaručuje spolehlivost svarů rámu stínění a přesné dodržování standardních velikostí.

Malé bednění je ideální systém stěnového bednění na staveništích, kde jeřáb není přijat.

Zvláštnosti malého panelového bednění zahrnují:

- Skládá se z ručně přenášených panelů.

- Implementuje různá strukturální řešení rychle a ekonomicky.

- Skládá se ze stejných prvků jak pro vyklenutí základny, tak pro vyklenutí nosné stěny.

- Tlak čerstvě připravené betonové směsi činí 40 kN / m2 2.

- Připraveno k použití od data dodání na stavbě.

- Velmi jednoduchá montáž.

Kromě toho mohou být světelné panely vzájemně propojeny jak vertikálně, tak i horizontálně, což hraje důležitou roli při vytváření stěn požadované výšky a délky.

Sestavy z štítu je možné přepravovat pomocí jeřábu.

Nosné rameno lešení poskytuje potřebnou bezpečnost a snadnou instalaci. Spojení štítů lze provést pomocí rázového zámku, který umožňuje dosažení tuhého spojení s jedním úderem a poskytne svorku ve třech bodech.

Přítomnost vyrovnávacího nosníku umožňuje snížit počet použitých potěrů a ušetřit práci při instalaci; snížit počet otvorů ve stěně; provádět pevné sestavení panelů pomocí přiložené příčky bez použití přiložené svorky.

Malé panelové modulové stěnové bednění:

1 - štít, 2 - svislý paprsek, 3 - šikmý, 4 - vzpěra, 5 - zdvih, 6 - dřevěná vložka, 7 - otvor pro přeskočení potěru, 8 - lešení pro betonování.

Malé panelové modulové podlahové bednění (s padací hlavou):

1 - teleskopický stojan, 2 - padající hlava, 3 - paprsek, 4 - středový podklad, který zůstane na betonu po demouldingu (nosník,

Skládací bedny na malém panelu (na rámech):

1 - rám, 2 - zdvihák, 3 - podélný nosník, 4 - příčný nosník, 5 - nosník nosníku (vidlice), 6 - montážní rámy, 7 - základna rámu,

Melkoshchitovaya skládací bedny (na regálech):

1 - teleskopický stojan, 2 - stativ, 3 - podélný paprsek, 4 - příčný nosník, 5 - oplocení, 6 nosníků (vidlice).

Výhody: maximální technologická flexibilita. Možnost použití lehkých jeřábů.

Nevýhody: poměrně vysoká intenzita práce a doba trvání stavby, potřeba dalších opatření k zajištění kvality povrchu stěn.

Rozsah: betonování různých typů konstrukcí včetně vertikálních, vodorovných a šikmých ploch různých tvarů.

1.7 Modulární bednění

Při praxi hromadné průmyslové a občanské výstavby se používá celá řada strukturně odlišných bednění, nazývaných modulární bednění pro podlahy.

Nejběžnější pro některé aplikace byly následující typy:

- skládací-nastavitelné bednění používané při stavbě polí, základů, stěn, příček,

sloupy, nosníky, desky, nátěry a podlahy.

Skládací bednění:

a - štít pro zařízení základových pásů, b - stejný pro sloupové základy, c - sjednocený; 1 - štíty, 2 - prošité prkna, 3 - spojovací prvky, 4 - vzpěry, 5 - upínací deska, 6 - drátěná vazba, 7 - nosník, 8 - upínací svorky, 9 - pracovní plošina.

Skládací bednění je sestaveno z dřevěných nebo kovových štítů na staveništi.

Označené štíty takové bednění těsně spojené, tvořící trojrozměrný blokový tvar.

Instalované štíty jsou upevněny pomocí dočasných vzpěr, drátů a dalších spojovacích prvků.

Montáž štítů je provedena dvěma osobami podle značení, kde jsou vyznačeny požadované rozměry a značky.

Montované bednění před pokládkou betonové směsi do něj kontroluje velitel, který řídí shodu tvaru konstrukce s geometrickými rozměry a kvalitou provedené práce.

Po ucpání betonu uloženého v bednění se rozebíratelné bednicí desky demontují a přemístí na nové místo.

- blokové bednění používané při konstrukci samostatných základů a úlomků velkokapacitních konstrukcí;

Blokování vnějšího obrysu bednění (bloková forma) oddělitelných základů:

1 - panel, 2 - zámek, 3 - zámek

Blokování vnitřního obrysu bednění oddělitelné:

1 - vnější obrysový štít, 2 - vnitřní obrysový štít, 3 - vnitřní rohový štít, 4 - zámek, 5 - rukojeť, 6 - vložka.

Blokové modulové bednění je určeno pro výstavbu obytných budov až do 16 podlaží.

Jednotka paluby je sestavena na staveništi z bednicích panelů, z nichž je namontováno

modulární prvky vytvářející uzavřenou smyčku v plánu.

Na křižovatce štítů

rohové prvky.

Štítky jsou zavěšeny na stojanech s konzolami.

Každý stojan nahoře

Má zdvihací zařízení a ve spodní části podpěrnou patu ve formě mechanického zdviháku.

Konzoly jsou upevněny na bednicích panelech v horní a spodní části, které zajišťují práci s klíny

pozice štítu. Stojany jsou navzájem propojeny.

Výhody: jednoduchost technologie, schopnost využívat nekvalifikovanou práci. Nejjednodušší k výrobě bednění. Vyšší než u velkoplošného bednění, rychlost výstavby budov. Nízké náklady na pracovní sílu na staveništi. Menší počet jeřábových operací ve srovnání s velkoplošným bedněním. Pohodlná instalace přepážek, instalatérských zařízení atd.

Nevýhody: menší než u velkoplošného bednění, technologická flexibilita, poměrně vysoká montážní hmotnost prvků (zejména u širokých odstupů stěn)

Rozsah: betonování uzavřených samostatných konstrukcí (grillage, stupňovité a sloupové základy), stejně jako vnitřní povrch uzavřených buněk obytných budov a výtahových šachet. Betonování jedno- a heterogenních monolitických konstrukcí.

1.8 Zvedací bednění

Výškově nastavitelné bednění použité při konstrukci konstrukcí vysoké konstantní výšky a

variabilní geometrie průřezu.

Skládá se ze štítů, svítidel, zdvihacích a zdvihacích zařízení, systémů pro řízení bednění a řízení přesnosti, jakož i horizontální hladiny podlahy.

Externí a vnitřní kotvící kladky jsou upevněny na zdvihací hlavě, která je instalována a stoupá podél zdvihacího zařízení.

Zdvihací hlava také zajišťuje pracovní plošinu, zavěšené lešení, násypky na betonové směsi, naviják výtahu a skleník s oteplovací sukní.

Vnitřní štíty o rozměrech 550x1250 mm se překrývají ve třech úrovních, velkoplošná bednění o rozměrech 600x2600 mm v jedné vrstvě. Štítky sousedních vrstev jsou upevněny příčnými obloženími.

Výhody: umožňuje rychlejší a levnější stavbu vertikálních zdí vysokých budov bez vystavení lešení. Poskytuje maximální mobilitu a optimální přizpůsobení geometricky složitým podélným úsekům monolitických betonových rámů

Rozsah: používá se pro betonování konstrukcí a konstrukcí převážně proměnlivého průřezu (komíny, chladicí věže, silá, mosty a pod.).

Zvedací plachta s důlním výtahem:

1 - zdvihací hlava, 2 - teplyak, 3 - pracovní plošina, 4 - vnější bednění, 5 vnitřní bednění, 6,7 - závěsné lešení, 8 - sukně z teplého domu, 9 - důlní kladkostroj, - distribuční zásobník pro betonové směsi.

1.9 Zvedací a pneumatické bednění

Pneumatická bednění sestávající z tvářecí pružné vzduchové podpěrné skříně nebo pneumatických nosných prvků s tvářecím pouzdrem, které jsou v pracovní poloze pod tlakem nadměrného tlaku vzduchu, se rovněž používá.

Pneumatické obložení bednění:

a - připravené bednění, b - bednění s položenou betonovou směsí, c - zvýšené bednění, 1 - pneumatické bednění, 2 - základy, 3 - křídla, 4 - spirálová výztuž, 5 - betonová směs, 6 - potrubí pro vstřikování vzduchu, 8 - úseky střechy (stěny), 9 - části pneumatického bednění, které nejsou v kontaktu s betonem, 10 - základy, 11 - kotvy, 12 - vnější plášť napětí.

Technologie montáže konstrukcí pomocí zdvihacího a pneumatického bednění začíná kladením válcového pneumatického bednění na připravený podklad a betonový podklad a jeho připevnění k hmoždinkám.

Vzhledem k tomu, že v rozvinutém stavu pneumatické bednění zaujímá prostor poněkud větší než základní plocha konstrukce, jsou v místě připevnění k základům uspořádány záhyby.

K nim jsou připevněny speciální křídla, na kterých se před provedením hlavního procesu betonáže konstrukce monolitické části svislých stěn montují ve vodorovné poloze.

Vrstvené obložení, pára, teplo a hydroizolace, pružná svařovaná síť a betonová směs jsou položeny na rozmetání pneumatického bednění.

Směs je zhutněna povrchovými vibrátory nebo vibrolaty. Před začátkem nastavení betonové směsi se do pneumatického bednění přivádí vzduch ventilátorem, dokud se v něm nevytvoří přetlak 2,5-3,0 kPa.

Vzhledem k tomu, že pneumatická stěna je naplněna vzduchem, pružná tkanina lalůček spolu s materiály, které jsou na nich uloženy, se proplétají na pneumatickou stěnu, ohýbají a získají tvar.

Švy mezi okvětními plátky konstrukce se uzavřou bezprostředně po ukončení výtahu pneumatického bednění do konstrukční polohy. Betonová směs a výztuž jsou deformovány, což zvyšuje plochu o 1,5 - 2 krát.

Při procesu zvedání železobetonové směsi dochází k ohýbání deformací, při nichž nedochází k významnému pohybu výztuže.

Odvzdušnění betonové směsi a další destruktivní procesy jsou eliminovány použitím fólie z polymerové fólie, která je umístěna na vrchu zhutněné betonové směsi a je hermeticky připevněna podél obrysu pneumatické paluby, dokud není zdvižena.

Dome a klenuté střechy o průměru až 12 m a rozpětí 6-18 m jsou postaveny tímto způsobem.

Hlavní nevýhody této technologie jsou:

- nekontrolovatelná deformace čerstvého betonu při jeho zvednutí;

- náhodná povaha změny geometrické polohy výztužné klece;

- zničení struktury betonu a zhoršení jeho fyzikálně-mechanických vlastností;

- velké množství procesů s nízkou úrovní zpracovatelnosti, s výjimkou práce s postativní kontrolou kvality

- vysoká deformovatelnost konstruované konstrukce, která nezaručuje danou nosnou kapacitu;

- velké množství manuálních operací na zařízení a zajištění těsnosti bednění a horního panelu a dalších prací.

Významné potíže přinášejí proces zachování vertikality stěn přilehlých k základně základny. Vyspělejší technologie je založena na použití speciálních konstrukčních prvků svislých stěn, což zajišťuje lepší kvalitu práce a zpracovatelnost.

Beton na pneumatické stěně pod tlakem je udržován až na sadu odolnosti proti odizolování (minimálně 12 MPa). Pro urychlení procesu vytvrzování betonu se ohřeje teplým vzduchem, který je generován tepelným generátorem.

Teplý vzduch se přivádí do prostoru mezi vytvrzujícím betonem a tepelně izolačním panelem, který ho překrývá shora přes systém rozvodných kanálů. Ohřev výrazně snižuje dobu trvání betonu na nafukovacím pneumo-trimerem, který v závislosti na průměru kupole se pohybuje od 48 do 72 hodin.

Všechna zařízení pro betonování, zvedání a zahřívání kupolovité skříně jsou umístěna na automobilovém návěsu a jsou snadno dodávána na staveništi. Střecha je uspořádána natíráním povrchu kopule horkými nebo studenými tmely.

1.10 Nastavení objemu bednění (bednění bednění)

Objemově nastavitelné bednění podlah je používáno pro současné betonování vnitřních příčných stěn a překrytí mezi podlažími vícepodlažních obytných a administrativních budov.

Objemově nastavitelné bednění je velkoplošný bednící systém, včetně stěn a podlah bednění, který je namontován a přestavěn pomocí montážního jeřábu.

Toto bednění se provádí ve formě prostorových úseků tvarů P a L. Skládá se ze dvou bočních (stěnových) a stropních bednicích panelů, vzájemně kloubových, podpěrných zařízení a přípravků pro upevnění v konstrukční poloze a odizolování.

Při připojování tvoří sekce "tunely" - bednění pro byt nebo celou šířku budovy. Sekce bednění mohou mít různou šířku v závislosti na použitém rozteči stěny a různých délkách. Sekce bednění ve tvaru U a L jsou instalovány na podlaze předtím betonové podlahy, jsou zkontrolovány a upevněny společně v podélném a příčném směru.

Obecné konstrukční znaky bednění:

- dostupnost systému mechanických zdířek pro vyrovnání a instalaci v konstrukční poloze;

- podpěry válců pro pohyblivé profily bednění během montáže a demontáže;

- který zajišťuje potřebnou prostorovou tuhost.

V Rusku se objemově nastavitelné bednění tvaru U vyrábí ve tvaru úseků o šířce 1,2; 1,5; 1,8 m (modul 300 mm) s 2,4 rozpětím. 6,3 ma krok 0,3 m.

Bednění se používá pro podlahy o výšce 2,8; 3,0 a 3,3 s tloušťkou překrytí nepřesahující 16 cm.

Je sestaven z prvků ve tvaru písmene L, které jsou spojeny horním závěsem, pomocí systému vzpěr a vzpěr.

Bednění obsahuje štíty pro vnější stěny, výtahové šachty, profily pro chodby a lešení.

Objemové bednění:

a - bednění ve tvaru písmene U, b - bednění ve tvaru písmene L, c - univerzální bednění, 1 - průřezy ve tvaru písmene U, 2 polotovary ve tvaru písmene L, 3 - oddělovací mechanismus, 7 - válce, 8 - skládací montážní podpěry, 9 - stínění (blok) vnějšího (vnitřního) bednění, 10 - L profilů, 11 - stojan, 12 - překrývání, 15 - stínění bednění, 16 - lešení.

Jednotné objemově nastavitelné bednění konstrukce TsNIIOMTP:

1 - bednění majáků; 2-centrální vložka; Štít ve tvaru 3-l; 4 odizolovací šroub; 5-závěsný stripovací mechanismus; 6-nastavitelná vzpěra; 7 válečků; 8 šroubový konektor; 9-lebkové koncové stěny; 10 koncová stěna štítu

Výhody: betonování stěn a podlah v jednom technologickém cyklu. Zlepšená kvalita budov, zejména pokud jde o zvukovou izolaci a přesnost relativní polohy konstrukcí.

Nevýhody: méně technologická flexibilita oproti stínícímu bednění. Potřeba vysoce kvalifikované pracovní síly.

Rozsah: slouží k betonování stěn a podlah obytných a veřejných budov.

1.11 Posuvná bednění

Posuvná bednění používaná při konstrukci vertikálních konstrukcí budov a konstrukcí vysoké nadmořské výšky. Charakteristickým rysem posuvného bednění je to, že volně klouže po povrchu kaleného betonu, spoléhající se na zdvihací tyče.

Počet zdvihacích tyčí (a zdvihacích rámů) je určen výpočtem.

Obvykle jsou tyče umístěny 1,5-2 m kolem obvodu stěny.

Posuvné bednění se skládá ze štítů (ocelové, dřevěné nebo kombinované) o výšce 1100-1500 mm, propojených ocelovými zdvihacími rámy.

Rámy jsou podepřeny vazníky nebo nosníky pracovní podlahy, ze kterých je položena betonová směs a je instalována výztuž. Rámy jsou zavěšeny z rámů, které umožňují počáteční dokončení betonových konstrukcí.

Hydraulické (nejběžnější) nebo elektrické výtahy (zdviháky) namontované na rámu zajišťují současný vertikální pohyb (klouzání) celého bednění po betonové konstrukci, zatímco vytvrzený beton je uvolněn.

Posuvná bednění se používá především při výstavbě stěn, silo, nádrží, trubek a dalších konstrukcí o výšce nejméně 20-25 m.

Z konstrukčních a technologických důvodů není tloušťka stěny menší než 0,12 m.

Pro podání úrovně pracovního horizontu výztuže a betonové směsi se používají pozemní výtahy nebo lehké jeřáby namontované na pracovní ploše formy a stoupající s ní.

Při dobře organizované práci dosahuje rychlost konstrukce konstrukcí s jednoduchým obvodem betonem v kluzných bednách 3 m za den a složitost kladení betonu 1 m 3 je 0,9. 1 osoba-den

Výhody: vysokorychlostní stěna. Maximální technologická flexibilita. Minimální potřeba kovu pro výrobu stěn. Možnost použití lehkého jeřábu

Nevýhody: složitost zařízení se překrývá. Potřeba dodatečných opatření k zajištění kvality povrchu stěn. Nejsložitější technologie, která zvyšuje poptávku po organizaci práce: je třeba pracovat ve třech směnách; je nutné zajistit nepřetržité dodávky betonové směsi a zásob základních materiálů; musí přilákat velké množství práce.

Rozsah: Konstrukce svislých konstrukcí budov a konstrukcí převážně konstantního průřezu o výšce větší než 40 ma tloušťce nejméně 12 cm.

Posuvné bednění:

1 - clona, ​​2 hydraulické zvedáky s regulátorem horizontality, 3 - zdvihací rám, 4 - pracovní podlaha, 5 - štít, 6 - zdvihací tyč, 7 - lešení, 8 - vnitřní lešení, 9 - lešení - ochranná trubka zdvihátka.

1.12 Horizontálně pohyblivé (válcované) bednění

Horizontálně pohyblivé bednění (katuchaya) používané při konstrukci lineárně rozšířených konstrukcí.

Bednění se skládá z ocelových nebo dřevěných štítů a rámu namontovaného na vozíky nebo běžce.

Bednění se pohybuje podél kolejnic nebo vedení pomocí elektrických motorů nebo navijáků.

Používá se při konstrukci konstrukcí a konstrukcí značné délky: stěny, stropy, povlaky, tunely, kolektory, potrubí, malé přehrady atd.

Vodorovně pohyblivé (válcované) bednění:

1 - sloupec; 2 - vozík; 3 - paprsek; 4 - stínění bednění; 5 - upínací zařízení; 6 - štítky na zvedání navijáku; 7 - podlahy; 8 - oplocení; 9 - posuvník; 10 - svorky; 11 - bunkr; 12 - schody.

Výhody: umožňuje mechanizovat celý proces betonování

Rozsah: používá se pro betonování lineárně rozšířených konstrukcí, které jsou otevřené otevřeným způsobem a mají konstantní průřez a typické opakující se prvky buňky: opěrné stěny, tunely a kolektory pro podzemní stavby apod.

Horizontální debněnní bednění:

1 - nosný rám, 2 - zdvihák (mechanický, hydraulický), 3 - vložka, 4 - obloukový štít, 5 - stěnový štít, 6 - vodicí rámy.

1.13 Trvalé bednění

Trvalé bednění - bloky nebo panely různých materiálů, které jsou namontovány v jediné struktuře bednění - forma pro pokládku monolitického železobetonu. Pevné bednění po vložení betonu se stává funkční součástí konstrukce hotové zdi. Určuje a zjednodušuje konstrukci tím, že kombinuje několik operací v jednom technologickém cyklu.

Trvalé bednění provádí dvě funkce: bednění při betonáži a ochraně, nebo dekorativní podšívka. Spolu se známým bedněním železobetonu, cementu, pletiva a dalších, použijte multifunkční bednění (bednění, bednění, bednění - vnější výztuž atd.).

Nejzajímavější forma bednění profilovaných podlah, vláknobetonových a vláknitých cementových kompozic skleněného cementu.

Pro zvýšení trvanlivosti železobetonových konstrukcí je nutné zajistit nejlepší přilnavost mezi stálým bedněním a betonem.

Železobetonové bednění. Železobetonové obkladové pláště se používají pro masivní monolitické konstrukce (sloupové a pásové základy, stěny o tloušťce více než 0,5 m, potopené vrty a kleštiny, podpěry mostů a nadjezdů, grily apod.).

Bednění obložení je také široce používán pro masivní základy pro technologická zařízení, obzvláště pro válcovny, těžké lisy, kladiva apod.

V průmyslových stavbách se obložení bednění používá ve formě plochých a žebrovaných železobetonových desek.

Šířka a délka jejich odběru závisí na velikosti konstrukcí.

Pro lepší přilnavost k betonu jsou takové desky opatřeny hrubým aktivním povrchem (povrch obrácený k betonovému masivu) a v kritických případech se speciálními ukotvovacími smyčkami.

Železobetonová bednění je vyrobena z betonu značky 300 na stejném cementu jako beton pole (použití různých druhů cementu pro bednění a beton snižuje přilnavost mezi nimi).

Armocementové a sklocementové bednění. Armocement je vysoce pevný jemně zrnitý beton rozptýlený zpevněný ocelovými pletivy.

Panely z cementového cementového bednění mají tloušťku 2,5 až 3,5 cm, šířku 1 m a maximální délku 3,5 m.

Jejich šířka je určena velikostí standardních tkaných sítí a délkou podle velikosti tisknutého povrchu.

Desky mají jemně zrnitý aktivní povrch a v některých případech i ukotvení smyček.

Použijte cemento-cementové bednění pro betonáž silných sloupů a sloupů, základy průmyslových budov a zařízení, tunely, potopené studny atd.

V důsledku zvýšené odolnosti proti vodě mohou cementové desky současně plnit funkci hydroizolace podzemních konstrukcí s retencí podzemních vod do 15 m vodního sloupce.

Sklocementové bednění má tvar desek o tloušťce 12-20 mm, šířce až 1,2 a délce až 2,5 m. Pro výrobu takového bednění se používají tmely s nízkou základní hmotou, zejména oxid hlinitý.

Zpevněte desku několika vrstvami skleněného vlákna nebo nasekaných skelných vláken.

Sklocementové desky lze řezat pilovými pilami stejně jako vrtané otvory.

Díky zvýšené vodotěsnosti skleněného cementu slouží bednění jako spolehlivá hydroizolace podzemních konstrukcí.

Dekorativní obkladová deska - design z lehce sestavených bednicích modulů.

Každý modul je sestaven přímo na postavenou stěnu z čelního panelu a vnitřních obkladových desek pomocí propojky.

Uvnitř modulu je vložen blok izolace požadované tloušťky (polystyrénová pěna nebo minerální vlna) a instalovány jsou kování.

Moduly se montují v řadách metodou bezešvého zdiva (bez malty a tmelu), zatímco čelní desky vyšších řad modulů spočívají na zcela plochých okrajích čelních desek spodních řad.

Poté se beton položí do bednění.

Vnitřní upevňovací prvky modulu zajišťují vysokou přesnost geometrie bednění celé stěny, takže nejsou nutné další externí zarážky.

Obložení, které definuje dekorativní a povětrnostní vlastnosti stěny, je vyrobeno z kovu, plastů, vláknobetonu, vibrobetonu a porcelánového kameniny.

Přesné velikosti modulů a velká oblast (

0,5 m²), bezproblémová instalace, hotová fasádní stěna poskytují vysokou rychlost a nízké stavební náklady.

Kovový obkladový obklad. Konstrukce železobetonových konstrukcí jsou obloženy ocelovými plechy ve zvláště náročných provozních podmínkách. Ocelové opláštění může sloužit jako spolehlivá hydroizolace, chrání beton před oděrem a radioaktivním zářením.

Kovové bednění-obložení soubor, zpravidla, na jedné straně železobetonové konstrukce.

Při výrobě se používají ocelové plechy o tloušťce 5 až 10 mm, z nichž jsou sestaveny zvětšené panely až do 50 m 2.

Pevnost panelů je zajištěna svařením válcovaných úseků, které zůstávají v betonu, a zajišťují spojení obkladů s betonem.

Se stejným účelem jsou na plechy přivařeny "kousky" vyrobené z kulaté oceli o průměru 12-16 mm.

Všechny svary musí být vodotěsné; jsou podrobeny testům hustoty. Panely jsou namontovány v konstrukční poloze jeřábů; opravte je elektrickým svařováním.

Použití kovových obložení bednění díky vysokým nákladům musí být odůvodněno technickými a ekonomickými výpočty.

Použití ocelových profilovaných podlah jako pevného bednění má několik výhod: zjednodušení instalace bednění, odstranění práce a přestavby náročné na práce, snížení nákladů na debnění, zkrácení času a nákladů na pokládku komunikací, dokončování apod.

Podlaha může být použita současně jako vnější vyztužení podlah.

Pro monolitické železobetonové desky, které se používají na ocelové profilované podlaze, můžete použít těžký beton na pravidelné nebo jemnozrnné agregáty tříd s pevností v tlaku nejméně B15 a lehký beton s porézními agregáty třídy s pevností v tlaku nejméně B 12,5.

Doporučujeme používat ocelovou profilovanou podlahu s reliéfními útesy jako vnější výztuž z monolitických železobetonových desek. Například podlahy označují H80A-674-1.0 a H80A-674-0.9.

Desku lze podepřít na ocelových a železobetonových nosnících, jakož i na cihlových nebo betonových stěnách. Délka rozpětí desky se doporučuje přiřadit v rozmezí 1,5 - 3 metry.

Pokud jsou na dobu betonování a vytvrzování instalovány dočasné mezilehlé podpěry, může se prodloužit rozpětí desky.

Při použití tenkého plechu se překrytí stávají konkurenceschopnými ve srovnání s monolitickými a modulárními překryvy.

Použití kovového obkladového krytu umožňuje snížit náklady na drahé materiály používané u všech typů odnímatelných bednění - oceli, překližky, řeziva apod.

Vzhledem k možné větší ploše bednících desek než v oblasti desek archů se zrychluje proces montáže bednění.

Bloky pěnového polystyrenu s dutinami. Jsou to pěnové polystyrenové desky (obvykle o tloušťce 50 mm, třídy PSB-S 25-35) propojené odnímatelnými nebo neodstranitelnými mosty.

Vyšší řady bloků se zapojují do proudu v důsledku speciálního tvaru spojovacích ploch ("zámky").

Vnitřní prostor bloků (obvykle 150 mm) je vyplněn betonem.

Výsledná zeď je schéma z expandovaného polystyrenu z expandovaného polystyrenu a musí být dokončena z přední a vnitřní strany stěny, aby byla zajištěna mechanická a protipožární ochrana z expandovaného polystyrenu (nejméně 30 mm nehořlavého materiálu: suchá zdiva, omítka).

Steklomagnezitovaya rámové bednění - je rám, který je založen na speciálním kovovém termoprofilu, a skleněný plát se používá pro pokovování. Návrh se podobá zařízení pro dělení sádrokartonu.

Bednění se dostane do výšky jedné podlahy a nalije se lehkým betonem (pěnobeton, vláknitý beton).

Používá se především jako stěnová konstrukce a pro zajištění vlastností ložisek se používají sloupy, ramenní spáry z pevného konstrukčního železobetonu apod.

Výsledná stěna potřebuje dekorativní povrch z přední a vnitřní strany.

Ocelové bednění. Tkaná pletivová síť může být použita jako obracecí bednění pro betonářské konstrukce, jejichž povrch nemá obvyklé požadavky na místní nepravidelnosti.

Takové bednění se ukázalo jako velmi účinné pro následné omítání konstrukcí.

Toto bednění se ukázalo jako velmi účinné při betonáži masivních konstrukcí, které mají být následně omítnuty. Používá se jako vrchní bednění pro betonování skořápků, bunkrů, šikmých podlah a krytů, podzemních stěn, potopení vrtů, tunelů, skel základů a také pro uspořádání pracovních spár s použití válečkového bednění.

Tkaná kovová síť je účinná při utěsňování výstužných výztuží ze struktur.

Okenní bednění je vyrobeno z mřížky s malými články (2 × 2 nebo 5 × 5 mm) s použitím drátu o průměru 0,8 - 1,2 mm. Síť, vyšívaná z jednotlivých panelů, je připevněna k vyztuženému rámu se zákrutami a svislými tyčemi o průměru 22-25 mm.

Pro snížení úniku cementového mléka se odtahuje kužel betonové směsi od 0 do 3 cm.

V procesu vibrokompakce cementové mléko vyplňuje buňky sítě, která je v betonu.

Po betonáži jsou odstraněny pouze svislé upevňovací tyče, síť zůstává v betonu.

Oka bednění v některých případech úspornější inventář. Používá se také tam, kde je obtížné odstranění bednění (například pro vytváření pracovních švů ve stěnách a deskách velké tloušťky).

Výhody trvalého bednění. Při technickém a ekonomickém srovnání fixního bednění s inventářem zohledňujeme celou řadu nákladů na obě varianty (náklady na materiál, mzdové náklady a pracovní sílu pro výrobu a instalaci, režijní náklady).

Použití pevného bednění umožňuje snižovat složitost a náklady na bednění ve srovnání s inventáři.

Na betonování mohutných monolitických konstrukcí by měla být použita obkladová deska za přítomnosti dostatečně tuhého vyztuženého rámu a jednoduchého uspořádání monolitických konstrukcí a konstrukcí.

1.14 Mazadla a nátěrové hmoty pro bednění

Přilnavost betonu k bednění dělá obtížné demolovat, zhoršovat kvalitu betonových povrchů a vede k předčasnému opotřebení bednění.

Beton přilne k dřevěným a kovovým povrchům bednění silněji než k plastu.

Jedním ze způsobů snižování lepivých procesů je použití maziv, lepidel a obložení.

Podle principu působení jsou mazadla běžně rozdělena do filmotvorných, vodoodpudivých, nastavitelných retardérových maziva a otvíračů a kombinovaných.

Při použití filmotvorných maziv na tvářecích plochách bednění se objevuje tenká minerální vrstva, která zabraňuje přilnutí betonu k bednění.

Složení filmotvorného lubrikantu, wt.h:

Petrolatum 0,3 - 0,5

Tekuté sklo 0,4 - 0,45

Hydrofobní maziva při aplikaci na bednění vytvářejí hydrofobní (nezmáčknout) film.

Tyto maziva jsou v současné době nejrozšířenější.

Ty zahrnují: přímé a inverzní emulze, roztoky a odpadní olej, maziva apod.

Účinek odstraňovačů maziva je založen na zpomalení procesu nastavení tenkých vrstev betonu.

Odstranění bednění během odstraňování formy se uskutečňuje částečně v kontaktní zóně nebo na slabých vrstev betonu.

Tyto maziva díky určitému uvolnění spojovací vrstvy umožňují vystavit strukturu betonu pod vlivem vodního paprsku, což dává konstrukci krásný vzhled.

Nejúčinnější kombinované mazání. Obsahují hydrofobní látky, zpomalovače zpomalování a plastifikátory, které snižují pórovitost povrchu a zlepšují kvalitu betonu.

Výběr nejvhodnějších maziv se provádí na základě analýzy místních podmínek a schopností, požadavků na betonáž a ekonomiku.

Je třeba poznamenat, že spolu se správnou volbou maziva je také důležité jej správně aplikovat. Způsob nanášení maziva závisí především na jeho viskozitě a dostupnosti, jakož i na poloze povrchu bednění.

Tekuté mazivy se doporučují používat s konvenčními spreje, které poskytují jednotnou vrstvu s malým průtokem v jakékoliv poloze povrchu bednění pro viskózní směsi, je povoleno použití válců, kartáčů, kartáčů a hadrů.

Horizontální nebo mírně nakloněné bednění je třeba manipulovat mechanickými kartáči, což snižuje náklady na práci a zlepšuje distribuci maziva s tuhou konzistencí.

Betonáž by měla být zahájena až po zhroucení emulzí a odpaření rozpouštědla z roztoku.

Maziva by neměly přicházet do kontaktu s ventily.

Výsledný přebytečný tuk by měl být odstraněn houbou nebo gumovými kartáči.

Zahraniční firmy zpravidla dokončí nátěr, který z nich získávají mazivy, přičemž zohlední povětrnostní podmínky (zimní, letní).

Hydroizolační maziva