Samostatné betonování šikmé plochy. Uspořádání svahu spojky v sprše, šikmý vstup do garáže. Instalace bednění

V řadě článků na našem portálu jsme hovořili o tom, jak správně vyrobit hladký cementový potěr. Možná je čas mluvit o tom, jak nalít beton se šikmým povrchem.

Téma tohoto článku je relevantní, protože v každém domě pravděpodobně existuje určitý počet povrchů, které nejsou přesně umístěny, ale pod určitým úhlem k obzoru. To je o těchto površích ao způsobech jejich výroby bude dále diskutováno.

Na fotografii - rampa pro vstup do garáže

Podlahové potěry, šikmé

Schéma podlahy podlahy ve vaně s betonovou pánví

Ve stavebních pracích je často nutné instalovat nakloněné potěry. Zpravidla se to dělá za účelem kompenzace rozdílu mezi sousedními plochami za účelem uspořádání přístupových ramp a ramp s neorganizovaným odklonem vody taveniny z budovy.

Samozřejmě existuje řada dalších důvodů, aby cementové plochy mohly být ve svahu vzhledem k horizontu a všechny tyto práce je snadné udělat, pokud máte nějaké zkušenosti s prací s maltami.

Slepá plocha kolem domu s charakteristickým svahem

Obvykle mohou být šikmé potěry rozděleny do dvou kategorií, a to na vnější a vnitřní. Zvažte vlastnosti implementace každé z těchto dvou kategorií, ale nejprve definujeme obecné charakteristiky výroby cementových podlah.

Vlastnosti konstrukce základní podlahy

Vyrovnání betonové vrstvy s pravidly

Bez ohledu na to, zda děláte konkrétní podlahu - plochou nebo šikmou, existují obecná pravidla, která budete muset dodržovat.

Pokyny pro uspořádání betonové podlahy jsou postupné a skládají se z následujících bodů:

 • Příprava pracovní plochy (toto a další dvě fáze jsou důležité při práci na zemi). V této fázi je půda vyčištěna, veškerá vegetace je odstraněna, což může později růst a poškodit dokončenou strukturu. Pak je celý povrch důkladně zpevněn.
 • Plnění pískového polštáře. V této fázi se nalije písek.
  Tloušťka vrstvy se stanoví podle odhadované tloušťky potěru. Při výstupu z garáže na ulici může být zásypová vrstva tloušťky až 5 cm. Písek je opatrně zpevněn.
 • Zásobování sutiny. V této fázi je lemována vrstva středně velkých sutin, která je rovněž vtlačena tak, aby byla vtlačena do písku. Tloušťka této vrstvy není větší než 5 cm.
 • Instalace majáků. Nainstalujte majáky, které vyrovnávají maltu. Možná je to nejtěžší a nejdůležitější fáze, protože konfigurace hotové struktury závisí na její realizaci.
 • Příprava roztoku se provádí ve standardních poměrech: 1 díl cementu M200 do 3 dílů prosívaného písku bez jílových nečistot. Při přípravě roztoku se postupně přidává voda tak, aby konečný výrobek plazil z nakloněného hladítka a nezůstával na něm a neodpadl.
 • Rozložte řešení. Pokud je podlaha vyrobena s očekáváním nízké mechanické zátěže, pak se beton položí najednou a vyrovná se pravidlem nebo velkým hladítkem na majácích. Když mluvíme o vnějších potěrech, které budou vystaveny podstatným mechanickým zatížením, je třeba při pokládce roztoku zpevnit konstrukci pomocí síťoviny nebo výztužných tyčí.
 • Chráněný roztok usazený před vysycháním. Aby se zabránilo praskání betonové základny, musí být povrch po dobu 3 až 7 dní napojen vodou tak, aby vrstva položeného materiálu vysušila rovnoměrně.

Vlastnosti uspořádání svahu kravaty ve sprše

Na fotografii - umístění majáků ve vytvoření svahu ve sprše

Podlaha v místnosti se sprchou se liší od podlahy v jiné místnosti tím, že se nachází žebřík (vestavěný odtokový sifon), do něhož je použitá voda. K tomu, aby se voda dostala do sifonu a nestala se v různých částech sprchy, je podlaha vytvořena ve formě čtyř hran, které se sbíhají od rohů místnosti k umyvadlu.

Odtok by měl být umístěn pod čárou křížení stěn a podlahy. Před nalitím malty je nutné zkontrolovat účinnost odtoku, jinak bude potřeba opravit a diamantové vrtání otvorů v betonu později.

Důležité: Při uspořádání sprch v jednotlivých domech nebo apartmánech se nedoporučuje dělat rozdíly ve výšce větší než 2 cm na metr.
Díky většímu sklonu bude základna podlahy nevhodná pro běžné použití.
Navíc nadměrné rozdíly v úrovni výrazně komplikují následné pokládání dlaždice vlastními rukama.

Fotografie je příkladem podlahy se svahem k odtoku

Tradičním uspořádáním výboje je umístění přesně ve středu nebo odsazení do jednoho z rohů.

První schéma je jednodušší, protože majáky (kovové vodítka) budou muset být umístěny pod určitým úhlem. Ve druhém případě budou majáky umístěny v jiném pořadí. Je logické předpokládat, že majáky v části, kde je výpust umístěn blíže ke stěně, budou kratší.

V prvním případě je postup instalace majáků následující:

 • první maják je umístěn ve směru od odtoku k opačnému rohu místnosti;
 • pak podél úrovně na zdi označujeme umístění zbývajících majáků vzhledem k prvnímu majáku.

Důležité: U většiny sprch je nepohodlné pracovat s pravidly o plné velikosti, proto je lepší použít betonovou šamotovou širokou (nejméně 60 cm) a úzkou (až 20 cm) stěrku.

V případě, že je odtok vytlačován, pracujeme stejně jako v dříve popsané metodě, avšak s tím rozdílem, že délka majáků bude odlišná, a proto bude nutné mít k měřením odpovědnější přístup.

Řešení pro výrobu takovýchto potěrů je silnější než při vytváření plochých ploch. Takže bude snazší vytvořit svah. V extrémním případě při práci s maltou je možné připustit přítomnost malých nepravidelností, protože mohou být opraveny lepením lepidlem v procesu dokončování. K odstranění hlavních defektů bude vyžadovat řezání železobetonu s diamantovými kruhy.

Vlastnosti uspořádání šikmé příjezdové cesty k garáži

Schéma rampy pro přístup do zapuštěné garáže

Externí potěry, vyrobené ze svahu, se běžně používají při uspořádání výjezdu z garáže do ulice.

Vzhledem k tomu, že vozidlo s hmotností přibližně jedné tuny se bude pravidelně pohybovat podél této konstrukce, je nutné se postarat o správné vyztužení betonu. Aby konstrukce F / B odolávala těžkým nákladům, používá se při přípravě malty cement M300. Kromě toho je nutné provést vyztužení pomocí sítě o minimální tloušťce 2 mm a šířce ok 50 mm.

Výztužná síť musí být umístěna ve výšce 75% celkové tloušťky potěru. Takže nejprve se vrstva potěru vytvoří ve výšce od tloušťky vrstvy, kde sousedí s garáží. Pak je položena mřížka a nahoře je další vrstva malty.

Naplňte pískem před naklápěním

Stejně jako v prvním případě je jediným významným rozdílem mezi šikmým základem a rovnoměrným potěrem potřeba instalovat majáky v požadovaném úhlu.

Vzhledem k tomu, že neexistuje speciální nástroj pro šikmé instalace majáků, použijeme vodní hladinu a ručně vyráběné šablony. Šablona se skládá ze dvou proužků, bezpečně připevněných pod úhlem, s nímž stěrka sousedí s jednou ze stěn. Rozdíl v úrovni v případě výstupu z garáže může být až 5 cm na 1 metr.

Jak vyrobit bednění pro odlévání nakloněných ploch

Za prvé, zvažte vlastnosti výroby bednění na příkladu rampy na výjezdu z garáže.

Bednění pro konstrukci šikmé plochy je vyrobeno buď z desek o rozměrech 100 x 20 mm, nebo z laminované překližky, jejichž cena je nízká. Změřte výšku rozdílu mezi úrovněmi výstupu a v souladu s těmito měřeními vyřízněte boční stěny, které budou mít tvar trojúhelníku.

Připravené stěny jsou instalovány po stranách budoucího kongresu a opírají se o dřevěné svazky a podpěry desek. Zátěž na bednění pro beton je nízká, takže při výrobě rekvizit můžete použít různé improvizované prostředky.

Je-li rozdíl v úrovních bezvýznamný, vedle bočních stěn se montují majáky a tloušťka cementové malty se položí s hladítkem. Pokud je sklon výjezdu velký, v průběhu nalévání betonu musí být horní otevřená část bednění opláštěna překližkou, aby nedošlo k úniku roztoku.

Při použití bednění s horním ostěním je nepravděpodobné, že bude možné dokonale nalijte roztok. Ale nesrovnalosti mohou být utěsněny cementovou maltou ihned po demontáž bednění.

Velikost bednění pro výrobu šikmých podlah je obtížnější. Tento návrh se používá při konstrukci střešního systému velkých budov, stejně jako garáže a řada ekonomických objektů.

V průmyslovém odlévání šikmých podlah se používá hotové kovové skládací bednění. Příklad takové konstrukce je vidět na obrázku.

Schéma kovového skládacího bednění


Vytváření vlastního bednění pro odlévání šikmých podlah je také možné. Ale musíte pochopit, že hmotnost litého roztoku bude působivá a zatížení celé konstrukce bude vysoké. Proto by bednění mělo být co nejpevnější a nejspolehlivější. Jako plán pro stavbu takového bednění můžete použít výše uvedený schéma kovové konstrukce.

Závěr

Nyní víte, jak nalít beton z úhlu a můžete se s tímto úkolem vyrovnat sami. Máte-li jakékoli dotazy, podívejte se na video v tomto článku.

Nalévání betonu pod úhlem

Beton se používá ve všech fázích výstavby jako hlavní stavební materiál. Je vybaven optimální sadou vlastností, a proto se používá k posílení struktur, kladení otmostk, vytváření stěrků, podlah a cest. Často existuje potřeba pokládat beton ve svahu. Tento proces má určité nuance. Pokud nedodržíte pravidla a technologii procesu, dokončený betonový povrch ztratí pevnost, trvanlivost a bude mít neestetický vzhled.

Kde je třeba vyplnit svah?

Nalévání betonového roztoku pod svahem může být zapotřebí v zahradním pozemku, v technických nebo domácích prostorách. Tato metoda se používá při uspořádání vstupu do garáže, potěru v koupelnách a sprchách. Hlavním úkolem je poskytnout kompenzace rozdílů na sousedních plochách s neorganizovaným odtokem vody.

Spojování povrchu pod svahem není obtížné, pokud máte nejmenší zkušenost s použitými materiály a znalostmi fází procesu.

Jak vyrobit směs?

Před přípravou pracovní směsi je nutné určit, kde bude povrch nalit. Například pro modernizaci území, příjezdových cest do garáže, je použit beton M600, který má maximální pevnostní parametry. Pro ukládání potěrů v domácnostech, lázních a jiných prostorách se doporučuje vzít cement značky M400 nebo M500. Je důležité používat pouze čerstvé směsi a připravit je podle pokynů v balení (u zakoupených materiálů). Z kompaktního suchého mixu získáváte křehký, ne odolný beton.

Povoleno, aby s vlastními rukama vyřešili konkrétní řešení. Nejtěžším a nejdůležitějším stupněm je smíchání složek. Pro tyto účely je lepší používat ne ruční práce, ale betonovou míchačku. Pomocí tohoto zařízení můžete vytvářet velké objemy pracovního řešení při úsporách spotřebního materiálu.

V případě cementu M400 doporučený poměr pojiva k písku a štěrku je jeden až čtyři. Neužívejte na suchém cementu, protože to může vést ke ztrátě pevnosti dokončeného potěru. V malých dávkách se přidává voda v dávkách, dokud nedosáhne konzistence husté kaše. Hotová dávka vizuálně vypadá rovnoměrně bez viditelných nečistot z písku. Bude trvat jeden týden úplného sušení s dosažením maximální síly při respektování pravidel přípravy roztoku.

Při cementování nakloněných ploch během chladné sezóny je třeba roztok neustále ohřívat. To by mělo být provedeno opatrně, aby nedošlo k vysušení betonu. Maximální přípustná teplota topení je 30 ° C.

Co je třeba pro práci?

Pro provádění sklápěcího cementování budete potřebovat:

 1. Továrna na suché směsi nebo samostatné přísady pro potěry, jako je cement, písek, drcený kámen.
 2. Majáky.
 3. Závit a úroveň.
 4. Míchačka betonu
 5. Vibrolath nebo mop (pro snížení nákladů na proces).
 6. Kbelík a lopata.

Plnění spojky pod sklonem se provádí ve třech stupních:

 1. Instalace majáků pro cementování.
 2. Zpevnění výztuže z ocelového plechu.
 3. Nalévání betonu.

Musíte také dodržovat některá pravidla:

 1. Důkladná příprava povrchu. Chcete-li to provést, místo odstraňuje nečistoty, vegetace, pak je v případě potřeby stlačen.
 2. Vytvoření tloušťky písku do 5 cm nebo rovného tloušťce potěru.
 3. Zasypání trosky do tloušťky 5 cm je důležité tuto vrstvu důkladně utřít do písku.
 4. Správná instalace majáků. Je důležité zabránit vadám, jinak by nedošlo k plochému úhlu sklonu.
 5. Ochrana pokládaného potěru. Sušení čerstvého cementu je velkým problémem, což vede k poklesu pevnostních vlastností a trvanlivosti dokončeného povrchu. Proto po pokládce je důležité po dobu tří až sedmi dnů rovnoměrně napojit materiál vodou.
Zpět do obsahu

Instalace majáků pro betonování

Pro usnadnění ukládání pod úhlem se doporučuje použít pomocné majáky. S jejich pomocí jsou uvedeny požadované úhly sklonu povrchu. Například, pro uspořádání slepé oblasti kolem domu budou potřebovat čtyři maják v podobě kolíky. Nainstalujte je do rohů zaplavené oblasti. V tomto případě by měly být dva kolíky nad ostatními dvěma. Maximální a minimální výška odlitku je určena velikostí majáků.

Řetězy spojené s majáky tvoří požadovaný úhel sklonu budoucího povrchu. Tyto nitě musí být pevně utaženy, aby se mohly pohybovat dvěma jinými křížovými nitěmi. Tímto způsobem je rovina určena pro zabudování do betonu. Pro přesné určení geometrie budoucího povrchu se používá speciální úroveň. Je upevněna na jednom z řetězců a poté v procesu zvedání a spouštění dosáhne požadované polohy majáků. Po úpravě můžete pokračovat v instalaci bednění. Forma použitá překližka desky, profily pro sádrokartonové desky.

Vzdálenost mezi stranami bednění by se měla rovnat délce pravidla, tj. Vibrační kolejnice nebo mopy. Profily pro sádrokartonové desky mohou být upevněny řešením, které bylo dříve umístěno pod řetězem kolem obvodu.

Výztuž

Posílení cementu pomocí výztuže je důležitým procesem, protože s pomocí ocelových tyčí, praskání a zničení betonu se časem zabraňuje. Nejjednodušší a praktičtější možnost zvýšení síly cementového potěru je umístit výztuž do betonu mezi majáky. Namísto ocelových tyčí můžete použít kovovou mřížku. K vyztužování betonu je zapotřebí betonové stupně.

Vyplňte

Účinnost betonování závisí na kvalitě šarže, která závisí na přesném výpočtu množství písku a drtí. Pokud je přeháníte s těmito přísadami, bude směs obtížně vyrovnána. V důsledku toho se na povrchu vytvářejí nepravidelnosti. Pro snadnější použití se beton nalévá ve dvou vrstvách. První je nalita směs s vysokým obsahem sutiny. Tato vrstva by měla být dobře vyrovnaná, protože to bude základ pro druhou vrstvu - kapalné řešení bez sutin. Tloušťka druhé vrstvy by měla být 20-40 mm. Pro zlepšení vnitřní adheze obou vrstev by interval mezi betonováním měl být nejméně 24 hodin.

Nyní musíte vyplnit samotný potěr. Připravená směs je vypouštěna mezi majáky a je rovnoměrně rozložena s přebytkem výšky. To je provedeno pro jeho odstranění pomocí vibrační kolejnice a získání rovného povrchu. Za tímto účelem je zařízení umístěno na bednění a taženo tam a zpět po něm dvakrát nebo třikrát. Kromě nivelace dochází k podbíjení zdiva, což zlepšuje kvalitu potěru. Maximální zhutnění je dosaženo pomocí speciálního vibračního zařízení. Tento mechanismus je ale nákladný. Alternativně mohou být použity výztužné tyče.

Pokud je beton špatný, směs není správně smíchána. V další dávce je třeba přidat více vody. Přeskočte tento okamžik, dostanete povrch s neestézním vzhledem. Pokud nevyfukujete vzduch z betonu, potěr nebude trvat dlouho.

Jak zlepšit kvalitu směsi?

Zlepšení kvality betonové směsi pomocí speciálních přísad a přísad. Každý produkt funguje jinak. Pomocí těchto látek můžete upravit pevnostní vlastnosti cementu, odolnost potěru vůči atmosférickému a mechanickému namáhání. Použití plastifikátorů zlepšuje samolepení potěru. Díky umělým plnidlům je zvýšena pevnost v ohybu, křehkost se snižuje a zvyšuje se bezpečnostní faktor zmrzlého cementu.

Při zpevňování cementu se doporučuje použít ocelové vlákno. S jeho pomocí je povrch opatřen zvýšenou pevností, čímž se prodlužuje životnost. Nevyžaduje další výztuž, což je často nutné při uspořádání běžných potěrů.

Závěr

Optimální úhel sklonu je 10-12 stupňů. Tato metoda je nejlevnější, protože nevyžaduje zesílení. V tomto případě budete potřebovat obvyklé bednění překližkových desek, které působí jako tlumič nárazů z nalévaného roztoku a později jako ochrana proti praskání zdiva.

Dražší volba je považována za metodu s obrubníkem. Rozdílem této metody je estetický vzhled dokončené rolety. Jak ukazuje zkušenost, dokonce i nováček stavitel je schopen vybavit potěr se svahem. Stačí, abyste dodrželi pravidla a tipy popsané výše.

Nalévání betonu nakloněné

Potřeba použití betonu vzniká v různých fázích výstavby. Materiál má komplex operačních charakteristik, z nichž hlavní je dlouhá životnost a trvanlivost. Betonové řešení se používá nejen při výstavbě kapitálových konstrukcí, ale také při tvorbě potěrů, nalévání nevidomých ploch, podlah, plošin, které se v některých případech nacházejí pod svahem. Vývojáři často mají otázku, jak nalít beton v úhlu.

Proces vytváření nakloněného povrchu betonu má své vlastní charakteristiky. Při kompenzování rozdílu mezi spojovacími plochami umístěnými na různých úrovních je důležité dodržet osvědčenou výrobní technologii, dodržovat doporučení profesionálních stavitelů. Tím zajistíte pevnost pole, zabráníte praskání, vytvoříte trvanlivou a estetickou základnu.

Beton je používán v jakémkoli stavebním stupni jako hlavní stavební materiál.

Podívejme se podrobně na to, jak se beton nalije pod úhlem, na charakteristiku přípravy směsi, budeme se zabývat přípravou řešení, potřebnými materiály, nástroji.

Kde je vyžadováno šikmé betonování?

Aktivity pro tvorbu nakloněného povrchu jsou rozděleny do následujících typů:

 • vnitřní práce, které se provádějí v obydlených hospodářských prostorách;
 • outdoorové aktivity prováděné v přírodních podmínkách.

Naléváním betonu se svahem lze vytvořit následující plochy:

 • Příjezdové cesty do prostor určených pro skladování dopravy.
 • Chodníky, chodníky, plošiny umístěné na osobních pozemcích.
 • Podlahy v sprchách, saunách, vany.
 • Slepý prostor se nachází na obvodu budovy.
 • Přílety na území soukromých zařízení, průmyslové struktury.
 • Odtokové misky určené pro průtok vody.

Často existuje potřeba konkrétního pokládání se svahem

Hlavním cílem při realizaci stavebních činností - vytvoření monolitické základny s vysokou pevností, trvanlivostí.

Požadované materiály a nástroje

Chcete-li provádět činnosti na vytvoření betonového povrchu, který se nachází ve svahu, budete potřebovat:

 • vysoce kvalitní směs cementu (můžete použít komerční suché směsi), používané pro lití;
 • majáky, které jsou vodítkem při betonování;
 • šňůru a úroveň budovy potřebné pro značení, umístění řídicí plochy;
 • betonová míchačka, která umožňuje mixovat přísady a připravit řešení;
 • vibrační kolejnice, pravidlo nebo mop, který vám umožňuje naplánovat plochu pole;
 • upínací nástroje a lopaty používané v průběhu práce;
 • ocelová výztuž nezbytná k zajištění pevnosti odlitého roztoku po vytvrzení.

Etapy práce

Vlastníte technologii a věděte, jak nalít beton pod úhlem, můžete vytvořit pevný základ, v němž nebude mít pochybnost o kvalitě. Přímý proces lití není významnou obtížností. Je důležité zodpovědně přistupovat k realizaci přípravné fáze, seznámit se s technologií, připravit suroviny, nástroje a materiály pro práci.

Nalévání betonového roztoku pod sklonem může být zapotřebí v zahradním pozemku, v prostorách pro technické nebo domácí účely.

Obecný algoritmus akcí pro provádění šikmého betonování zahrnuje následující etapy:

 • Příprava, při níž se provádí čištění, značení základny, instalace a upevnění majáků.
 • Výztuž, aby se zabránilo praskání betonu pomocí ocelových pletiv.
 • Příprava betonového roztoku požadovaného stupně, jehož pevnost a konzistence odpovídají stupni zatížení tvarované plochy.
 • Provádění činností souvisejících s nalitím betonové směsi.

Podívejme se podrobně na rysy provádění každé fáze.

Přípravná fáze

Při přípravě šikmého betonování postupujte podle následujících postupů:

 • připravit základnu odstraněním vegetace, kamenů, úlomků;
 • kompaktní povrch;
 • označte místo;

Důkladná příprava povrchu. Za tímto účelem jsou z místa odstraněny odpadky a vegetace, a pokud je to nutné, je zbitá

 • písek písek, zajištění tloušťky vrstvy až 50 milimetrů;
 • přidejte jemný drcený kámen do vrstvy o rozměrech 5 centimetrů a utáhněte ho do pískového polštáře.
 • instalace a opravy majáků používaných jako orientační body umístěné na okrajích webu;
 • Připojte kabel k majákům, zdůrazněte umístění rohů, geometrii, úhel základny;
 • shromažďovat bednění pomocí desek, sádrokartonu nebo překližky;
 • Zabezpečte rám s kolíky a maltou.

Věnujte zvláštní pozornost dodržování intervalu mezi bočními plochami bednění. Vzdálenost by měla odpovídat rozměrům vibrační kolejnice nebo pravidla. Po dokončení přípravných prací můžete přejít k výztuži.

Nastavení zisku

Po přípravě základny, umístěné pod svahem, se obraťte na kvalitní povrchovou výztuž. Použijte ocelovou výztuž představující kovovou síť ocelových tyčí spojených s pletacím drátem. Tím se zabrání vzniku prasklin, porušení integrity betonové hmoty během provozu.

Posílení cementu pomocí výztuže je důležitým procesem, protože s pomocí ocelových tyčí, praskání a zničení betonu se časem zabraňuje.

Před nalitím betonu proveďte následující:

 • Vyztužená ocelová výztuž (o průměru 4 až 5 mm) s polotovary odpovídající rozměru budoucí základny.
 • Vytvoření vyztužovací klece spojením kolmo uspořádaných tyčí s pletacím drátem.
 • Vložte výslednou mřížku mezi dříve nainstalované majáky.
 • Nainstalujte nekovové obložení mezi rám a základnu místa, což vám umožní chránit okruh zesílení před účinky koroze a rovnoměrně jej zakryjte odlitým roztokem.

Betonová příprava

V závislosti na tom, kde je plánováno nalévání a velikosti zatížení v místě, je vybrán požadovaný stupeň betonového řešení. Intenzita provozu také určuje značku používaného betonu, která by měla být:

 • M600 - pro přístupové cesty do garáží a oblastí, kde se pohybují motorová vozidla.
 • M500 - provádět slepý prostor, stopy, rekreační oblasti.
 • M400 - pro vytváření potěru, umístěný uvnitř.

Účinnost betonování závisí na kvalitě šarže, která závisí na přesném výpočtu množství písku a drtí.

Pro vyplnění použijte komerčně dostupné směsi nebo samostatně připravte betonové roztoky s použitím následujících složek:

 • Portlandský cement M400 a vyšší;
 • malý drcený kámen;
 • prosívaný říční písek;
 • vody

Množství drceného kamene a písku by mělo být 5krát vyšší než podíl cementu, pokud je připravena betonová značka M500. S nárůstem stupně použitého pojiva se zvýšily pevnostní charakteristiky betonového masivu.

Postupujte podle následujících pokynů:

 • Pro efektivní míchání použijte betonový mixér, který vám umožní připravit značné množství pracovní směsi.
 • Při míchání v částech vody k dosažení požadované konzistence roztoku.
 • Vizuálně monitorujte kvalitu směsi, která by neměla být viditelná pískem, heterogenní vměstky.

Vytvoření betonového povrchu

Nalévání betonu pod úhlem je jednoduchá operace, kterou můžete provádět sami. Kvalita betonářské práce určuje konzistenci připravené malty, správně provedenou výztuž, přesnost vyrovnání betonového povrchu.

Při provádění betonářského procesu proveďte následující operace:

 • vyložení připraveného roztoku mezi nainstalovanými majáky;
 • rovnoměrně distribuovat směs na šikmou plošinu;
 • plánovat, kompaktovat povrch latí, který by se měl cyklicky pohybovat podél bednění, se zaměřením na majáky;
 • odstranění nerovností na povrchu betonového masivu;
 • zajistí nehybnost betonu, možnost hydratace směsi a konečné vytvrzování.

Nalévání betonu ve dvou vrstvách zlepší vzhled povrchu. K tomu můžete nejprve naplnit polovinu bednění obvyklým řešením a druhá část by měla být nalita betonem se sníženou koncentrací štěrku. Tímto pravidlem usnadníte vyrovnání.

Nezapomeňte, že hlavní problém způsobuje zhoršení prezentace a silné sušení kompozice. Proto během týdne navlhčete betonovou hmotu, kterou lze pokrýt plastovým obalem, aby se zachovala vlhkost.

Závěr

Po přečtení materiálu předmětu nebude otázka, jak nalit beton na sklon. Tato práce může být provedena sama. Je nutné sledovat postupnost technologických operací, aplikovat vysoce kvalitní řešení, zodpovědně přistupovat k posílení lokality.

Nalévání betonu nakloněné

V různých fázích výstavby je potřeba použít beton. Kvůli takovým vlastnostem, jako je pevnost a odolnost, se používá nejen k posílení struktury budov, ale také k vyplňování podlah, cest a oken. Ve většině případů nelze tento stavební materiál vyměnit. Jediným požadavkem je dodržení pokynů pro jeho výrobu, jejichž porušení může vést ke ztrátě jeho kvalitativních charakteristik.

K vyplnění podlahy pod úhlem musíte použít pomocné majáky.

Směs

Především je třeba rozhodnout, za jakým účelem je třeba beton. Jelikož hlavní složkou je cement, stupeň bude záviset na značce cementu. Určení stupně cementu není obtížné: jeho označení je uvedeno na původním obalu. Pro výrobu ve většině případů aplikuje cement 400, 500 a 600 bodů. Proto je výroba nejtrvanlivějšího betonu proveden na základě značky cement 600. Současně se 400 cementu používá k výstavbě rodinných domů a zdokonalování nádvoří. Je třeba poznamenat, že výroba cementu, který ležel několik let, se nedoporučuje. Zanesený cement, dokonce i 600 stupňů, může způsobit, že beton je křehký a jistě ztratí svou pevnost. Dalšími složkami jsou písek a sutiny. V ideálním případě je lepší použít písek a štěrk.

Mobilita závisí na úhlu vibračního skluzu.

Jak ukazuje praxe, dělat beton s vlastními rukama není tak náročný úkol. Nejtěžší etapa výroby je směšování. Pokud to dovolí zdroje, je nejlepší koupit betonový mixér. Velmi usnadňuje práci při výrobě velkých objemů. Pokud je použito 400 stupňů cementu, poměr cementu k písku a štěrku je obvykle 1/4. Nedoporučuje se ukládat na cement, jinak to bude mít síla. Pokud jde o vodu, je třeba ji přidat postupně, dokud se směs nestane podobná husté kaši. Hnětení je považováno za připravené k použití, pokud není písek v homogenní hmotě viditelný. Pokud jsou splněny všechny požadavky, doba úplného vysychání (do maximálního zatížení) bude asi 1 týden.

Někdy je třeba nalít beton při nízkých teplotách. V tomto případě je velmi důležité ohřát připravovanou směs.

Aby nedošlo k přehřátí betonu, musí být vyhříván maximálně o 30 stupňů, ne více.

Naklápěcí roztok

Betonový mixér z hlavně s vlastními rukama.

Celkově se nalévat není těžký úkol. Problémy obvykle vznikají během přípravné fáze. Zde je třeba myslet na mnoho nuancí. Například, zda je nutné vybavit odvodňovací systém, odstranit nerovnosti na zemi nebo připravit majáky. Úhel může být zpravidla rozdělen do následujících kroků:

 1. Instalace majáků pro betonování.
 2. Výztužná oblast (pokud je to nutné).
 3. Přímá výplň.

Materiály a nástroje:

 1. Cement, písek, drcený kámen.
 2. Majáky
 3. Závit.
 4. Míchačka betonu
 5. Mop (vibrolat).
 6. Úroveň nití.
 7. Lžíce, lopata.

První fáze

Schéma instalace majáků: 1 - řada zmrazených majáků; 2 - pomocné pomocné majáky; 3 - maják na stěně; 4 - pozice ma-jang; 5 - kotevní kabel pro pokládku řady majáků.

Vzhledem k tomu, že nalévání pod úhlem je spíše specifickým úkolem, nemůžete si vzpomenout na všech možných úrovních, dotkneme se jen hlavní věc. Nejlepším řešením je nastavit pomocné majáky, které při odlévání pomohou vytvořit určitý úhel. V podstatě vzniká potřeba nanášení v úhlu při vytváření slepé oblasti kolem domu. V tomto případě budete muset připravit 4 kolíky a nainstalovat je do rohů vylévané oblasti. V závislosti na směru sklonu musí být 2 kolíky vyšší než ostatní dva, aby se závity natahovaly mezi výše uvedenými a níže uvedenými nitěmi, aby vznikl požadovaný úhel se zemí. Tyto nitě musí být pevně napnuty, protože budou muset být spojeny dvěma dalšími závity, které se budou muset volně pohybovat podél závitů napnutých mezi čepy.

V důsledku toho bude pohyb příčných nití popisovat rovinu. Je na úrovni této roviny a musí nalít beton. Výška kolíků by měla odpovídat maximální a minimální výšce plochy, která má být vyplněna. Pokud je třeba přesněji orientovat podproces podél úrovně, pak v tomto případě musíte použít úroveň pro vlákna. Pomocí malého háčku je připevněn k nitě a poté zdvižen nebo spuštěn, aby dosáhl požadované polohy vzhledem k zemi. Po tom, co je rám s vlákny orientován v pravém úhlu, musíte začít s instalací samotných majáků (bednění). V případě majáků můžete použít běžnou desku nebo alternativně profil sádrokartonu.

Stojí za pozornost skutečnost, že vzdálenost mezi stranami bednění by měla odpovídat délce pravidla (to je dlouhý mop pro vyrovnání). Pokud je jako nosník použitý profil pro sádrokarton, pak jeho pozice může být fixována v roztoku, který byl předtím rozložen po obvodu pod závit.

Druhá fáze

Zvýšení významnosti této fáze není možné, protože téměř každý ví, že v průběhu času má beton (bez ohledu na to, jak vysoká je kvalita) tendenci k prasknutí a kolapsu. To pomůže zamezit posílení oblasti, kterou chcete vyplnit. Nejsnadnější a praktičtější způsob, jak zvýšit sílu, je položit výztuž mezi majáky. Na druhou stranu může být ventil nahrazen kovovou mřížkou. Stupeň vyztužení je velmi důležitý, když se beton nalévá v částech.

Třetí etapa

Prvky konstrukce betonové podlahy.

Třetí etapou je přímá betonáž. Nejdůležitější je hnít dobře a nepřehánět ji pískem a sutinami. Pokud se směs ukáže být velmi silná, pak bude těžké ji protáhnout mopem, resp. Povrch bude nerovný.

Nejlepší je nalít beton ve dvou etapách. Především je třeba připravit beton s vysokým obsahem sutin a nalít ho. Tato vrstva není nutně vyrovnaná, bude sloužit jako základ pro další fázi. Druhá vrstva pro lití je betonová, téměř bez drceného kamene a konzistence kapaliny. Vrstva takové směsi se nedoporučuje dělat více než 2 až 4 cm. Díky této posloupnosti se sníží spotřeba materiálů, což následně snižuje náklady na celý proces. Současně je třeba vzít v úvahu, že pokud se beton nalévá tímto způsobem, přestávka mezi jednotlivými etapami by neměla trvat déle než jeden den. To je způsobeno tím, že s velkou časovou periodou bude první vrstva vyschnout a nebude se dobře hodit na druhou vrstvu, což není v žádném případě nepřijatelné.

Po dokončení přípravy je nutné je vyložit mezi majáky a rovnoměrně rozložit na povrch, který se má nalít. Výška vrstvy by měla překročit úroveň majáků, takže později můžete odstranit přebytečný beton a získat rovnou plochu. Odstraňte přebytečný roztok pomocí lamely. Odborníci doporučují pro tento proces používat speciální vibrolaty. K tomu se kolejnice opírá o bednění a je tažena, jako kdyby na kolejnicích, prováděla vratné pohyby a směs trochu zasypala směs. Rozhodně to nemůže přehánět, takže je třeba postup opakovat 2-3 krát.

Použijte pravidlo při vyrovnávání betonu.

Pokud je beton špatně smíšený, okamžitě se ozřejmí: bude špatně utažen. Proto v příštím dávce nalijte trochu vody. Pokud do směsi zasáhnete špatně - může to mít vliv na další estetický vzhled oblasti, která má být vyplněna Ještě je třeba věnovat pozornost tomu, jak se trápí. Tamper beton - to znamená maximum se zbavit vzduchových bublin, které jsou v něm. Pokud není beton dostatečně utlumen, teoreticky lze předpokládat, že při výrobě byla použita značka z cementu se silou 100 méně. Doporučuje se uklidnit beton pomocí speciálních továrenských vibrátorů.

Vibrátor je poměrně drahý přístroj, takže je nejlepší ho pronajmout. Pokud neexistuje žádný vibrátor, alternativně můžete vyvlečovat výztužné tyče.

Zlepšení kvality

Pro zlepšení kvality se obvykle ve směsi přidávají různé speciální přísady a přísady. Použití takových přísad zlepšuje jeho pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům, jako je mráz. Například při opakovaném vystavení teplotním změnám, zmrazování a rozmrazování se vysoce kvalitní beton chová s větší jistotou. Pomocí různých plastifikátorů se zvyšuje samozavírací složka, což zvyšuje možné zatížení o řádu. Použití syntetických plnidel zvyšuje vlastnosti zmrazeného betonu v ohybu a snižuje jeho křehkost, což zvyšuje bezpečnostní rezervu. Pro vyztužení v kroku výroby ocelového vlákna mohou být použity, přičemž beton získá se zvýšenou pevností vlastnosti (odolnost) a nevyžaduje žádné další vyztužení, na rozdíl od běžných spojkami.

Možnosti betonáže

Nejlevnější možností je betonování, během níž je udržován úhel 10-12 stupňů. V tomto případě není nutné vyztužení. Bednění je vyrobeno z prken a rozděleno do profilů pomocí dřevotřískové desky. Při použití dřevotřískové desky mezi zaplavenými úseky je zabráněno jejich praskání, protože desky z tvrdého dřeva budou hrát roli tlumiče, když se betonová oblast pohybuje. Hlavní výhodou této metody je, že je to nejlevnější a nejspolehlivější možnost.

Druhá možnost je mnohem dražší, jelikož se navrhuje použít okraje kolem obvodu. V obrubníku se vyplní beton. Výhody této možnosti zahrnují skutečnost, že tato slepá oblast bude vypadat krásně.

Když člověk říká "já sám vylévám beton", není nic překvapujícího, je pro každého. Hlavní věc - dodržovat uvedenou technologii.

Prodej a pronájem bednění a stavebních strojů

RegionStroyKomplekt - spolehlivým dodavatelem stavebních konstrukcí, zásob a vybavení bednění a lešení (bednění, sloupy bednění bednění stěn, bednění, bednění Bu).

Výrobci a produkty

„RegionStroyKomplekt“ je oficiálním dealerem řady firemních výrobců průmyslových zařízení a ocelových konstrukcí, lídrů na trhu stavebních strojů, a nabízí produkty Novokuznetsk válcovny, Syktyvkar překližka Mill, Agrisovgaz společnosti Mekos, HSI, Novopolis, KRAMOS Ringer (vyzvánění), EPIC, SAH, Mungo a další společnosti.

Chcete vědět více? Zavolejte nám nebo přejděte na stránku Adresář.

Služby a zvláštní podmínky

Další služby a služby. Naše aktivity se neomezují pouze na prodej vybavení. Poskytujeme plnou podporu včetně poradenství, servisu, inženýrství.

Odeslání Výrobky jsou okamžitě dodávány na jakékoli místo v Rusku vlastními dopravními nebo přepravními společnostmi.

Pronájem nábytku a prodej použitého zařízení.

U projektů s omezeným rozpočtem nabízíme pronájem nástaveb nebo použitého zařízení. Kromě toho mohou být naše produkty zakoupeny pomocí leasingového programu.

Můžete se seznámit se službami podrobněji.
Kancelář a sklad společnosti LLC "RegionStroyKomplekt" se nachází v Petrohradě a naši zákazníci úspěšně spolupracují s námi, bez ohledu na vzdálenost a umístění svých stavenišť. Pracujeme s organizacemi různých velikostí: od jednotlivců a jednotlivých podnikatelů až po skupiny podniků a stavební podniky.

Vzhledem k významným objemům prodeje a dlouholetým zkušenostem ve stavebnictví nabízíme výrobky s trvale vysokou kvalitou a flexibilní cenovou úpravou. To se skládá z nejkratších dodacích lhůt, kvalifikovaného poradenství a individuálního přístupu k jednotlivým projektům.

Škála bednění k pronájmu

Pro nejlepší realizaci projektů jakékoliv složitosti a konfigurace nabízíme pronájem beden v Petrohradě v následujícím rozsahu:

 • Stěnové bednění V této kategorii se nachází ocel, malá deska a hliníkové bednění. U každého typu nástrojů je k dispozici kompletní sada veškerého potřebného upevňovacího a rámového materiálu, který umožňuje rychlé nastavení a spuštění odlévání monolitických stěnových konstrukcí.
 • Bednění bednění. Kategorie zajišťuje pronájem bednění ve formě teleskopických vzpěr a rámových rámů pro vysoké výšky. Spolu se zařízením na staveništi jsou dodávány všechny potřebné komponenty a spojovací prvky.
 • Stínění bednění. Nabízíme bednění pro odlévání kulatých a obdélníkových sloupků různých úseků v závislosti na konstrukčních výpočtech. Zařízení je rozděleno na hliníkové, plastové, paprskové, ocelové a lepenkové bednění. Díky rozsáhlému sortimentu budete moci vybrat zařízení v souladu s technologickými požadavky na stavbu a s přihlédnutím k velikosti rozpočtu projektu.
Chcete vědět více? Zavolejte nám nebo přejděte na stránku Adresář.

Šikmé plochy: jak nalít beton pod úhlem

Otázka, jak nalít beton pod úhlem, je docela běžná. Potřeba vytvářet nakloněné plochy, zejména v budovách s technickým označením nebo při stavbě místa (výplně, tvorba slepé plochy apod.), Je téměř každý majitel.

Vysoce kvalitní betonový nátěr lze dosáhnout pouze při přísném dodržování technologie betonové výroby, od přípravy betonové směsi. Kvalita betonu je v první řadě závislá na značce cementu použitého: to může být cement stupně dle 400, 500 nebo 600. Je zřejmé, že nejodolnější beton se vypočte pomocí 600. cementu. Ale pro uspořádání infield jako jednopodlažních budovách soukromého obvykle používá cement stupně dle 400. Ostatní komponenty řešení: směs písku a štěrku a vody.

Pro vyplnění betonové směsi šikmé plochy je třeba:

 • betonová směs;
 • kolíky;
 • lano;
 • bednění;
 • majáky;
 • výztužný materiál pro beton;
 • pravidlo;
 • lopata, kbelík;
 • úroveň

Za prvé, kolíky jsou zabíjeny na okrajích betonové plochy ve výšce, do které má být betonová vrstva zvedána. Mezi kolíky utáhněte lano: lano je určeno rovinou šikmé plochy. Nyní je vše připraveno na stavbu bednění, instalace majáků, která v oblasti, která se má odlévat, bude sloužit jako regulátor tloušťky betonové směsi. Při konstrukci bednění je třeba si uvědomit, že délka pravidla a vzdálenost mezi stranami bednění musí odpovídat navzájem. V opačném případě nebude možné dosáhnout dokonale rovnoměrného rozdělení roztoku podle zamýšleného úhlu sklonu.

V této fázi je vše připraveno na vytvoření šikmé části a nalévá se jí betonovou směsí. Zůstává pouze zpevnění betonu, aby se chránil před rychlým ničením. Tato výztuž slouží jako záruka pevnosti, pomáhá zajistit trvanlivost, spolehlivost betonových konstrukcí. Pro výztuž můžete použít výztuž nebo použít speciální vyztužující pletivo.

Je lepší vyplnit povrch roztokem ve dvou krocích. V první fázi použijte roztok připravený podle technologie s dostatečným obsahem písku a štěrku. Taková směs je vyložena na připravenou konstrukci za pomoci lopatky, pečlivě rozložena a pak o to méně opatrně vyrovnaná. Ve druhém stupni se používá betonové řešení s velmi nízkým obsahem drceného kamene a velkého množství vody: roztok kapaliny usnadní úlohu odstranění plochého povrchu. Roztok se nalije přes první vrstvu lžíce, opatrně vyrovnaným pravidlem. Při procesu vyrovnání je důležité se zaměřit na úroveň sklonu, která je uvedena v přípravné fázi. Tato dokončovací vrstva malty by neměla mít větší než 4 cm tlustou, jinak by se při operaci praskala, velmi rychle se zhroutila a povrch ztratí estetický vzhled.

Průvodce stavitelem Příprava a pokládka betonové směsi

BETONOVÁ SMĚS

Základny a povrchy pracovních spár připravených pro pokládku betonové směsi musí splňovat následující požadavky:

- přírodní a umělé základy nerostných půd by měly zachovat fyzikální a mechanické vlastnosti stanovené v projektu;

- skalní základny by se měly skládat z neorodujícího kamene;

- skalní podklady a plochy pracovních švů by měly být zbaveny nečistot, nečistot, olejů, sněhu a ledu, umyty a nesmí být na povrchu vody;

- betonové základny a pracovní spáry na vodorovných a nakloněných plochách by měly být čištěny z cementového filmu (vertikální plochy by měly být čištěny podle příslušných požadavků projektu).

Během čištění povrchu betonu z cementového filmu nesmí dojít k poškození betonu. Při čištění povrchu by pevnost betonu neměla být menší než MPa:

- čištění vodou nebo proudem vzduchu - 0,3;

- čištění mechanickým kovovým kartáčem - 1,5;

- vodním pískováním nebo mechanickým čištěním řezačky - 5.

Povrchy dřevěných, překližkových a kovových bednění jsou potaženy mazivem, který by neměl narušit vzhled a pevnost konstrukcí.

Mobilita betonových směsí čerpaných potrubím je předepsána s přihlédnutím k technickým vlastnostem použitých čerpadel a pneumatických agregátů, ve všech případech musí být nejméně 4 cm.

U každého typu dodávek betonu k vyztuženým konstrukcím by výška volného pádu neměla přesáhnout 2 m a při aplikaci na strop - 1 m. Přípustná výška pádu betonové směsi v bednění sloupů se stranami o průřezu 0,4-0,8 m a při neexistenci protínajících se armatur výstuže by neměla činit více než 5 m.

Přípustná výška volného pádu betonové směsi do bednění nevyztužených konstrukcí je stanovena stavební laboratoří na základě zkušeností z výroby a musí zajistit jednotnost a pevnost betonu, stejně jako zachování základny a bednění. Extrémní limit - výška poklesu by neměla překročit 6 m. Z větší výšky se betonová směs spouští podél šikmých skluzů nebo vertikálních kamenů.

Betonovou směs umístit do betonové konstrukce s vodorovnými vrstvami s rovnoměrnou tloušťkou bez přerušení, s konzistentním směrem pokládky v jednom směru ve všech vrstvách.

Pokládka betonové směsi krokovou metodou při současném pokládání 2-3 vrstev lze vyřešit v případě, že je přípustný PPR.

Tloušťka vrstvené betonové vrstvy se stanoví v závislosti na způsobu zhutnění. Při použití těžkých zavěšených vertikálně uspořádaných vibrátorů by měla být tloušťka vrstvy o 5-10 cm menší než je délka pracovní části vibrátoru. Při použití vibrátorů pod úhlem k vertikálnímu (až do 35 °) by se tloušťka vrstvy měla rovnat vertikálnímu projevu délky pracovní části vibrátoru. Tloušťka vrstvené vrstvy při použití ručních ponorných vibrátorů by neměla přesahovat 1,25 délky pracovní části vibrátoru.

Při zhutňování betonové směsi s povrchovými vibrátory by tloušťka vrstvy neměla překročit 25 cm v nevyztužených konstrukcích a konstrukcích s jediným výztuží a 12 cm u dvojitých výztužných konstrukcí. Při betonování speciálních konstrukcí (silniční a letištní vozovky, hydraulické konstrukce a další konstrukce) silné vibrátory zvyšují tloušťku vrstvené vrstvy betonové směsi.

Při zhutňování betonové směsi je třeba dodržet následující pravidla:

- permutační krok hlubokých vibrátorů by neměl překročit poloviční poloměr jejich působení;

- hloubka ponorného vibrátoru v betonové směsi by měla zajistit její prohloubení do předem položené vrstvy o 5-10 cm;

- krok permutace povrchových vibrátorů by měl zajistit překrytí hranice vibrovaného prostoru o 10 cm s oblastí vibrátoru;

- použití vibrátorů při práci na výztuži a vestavěných částí betonových konstrukcí, stejně jako na prameny a další prvky jeho upevnění není povoleno.

V každé poloze je trvání vibrací stanoveno zkušenostmi, přičemž musí zajistit dostatečné zhutnění betonové směsi, jejíž hlavní rysy jsou: zastavení usazování, vzhled cementového mléka na povrchu a zastavení vzduchových bublin.

Při betonáži masivních konstrukcí je třeba dodržet následující pravidla: pokud se pole rozbije na bloky, uzavírací bloky by měly být betonovány pouze po smrštění a ochlazení betonu blokovacích bloků; základy, které vnímají dynamické účinky zařízení, by měly být betonovány bez přerušení.

Při betonáži masivních konstrukcí s jednotlivými betonovými kameny o rozměrech větší než 15 cm ("hrozi") je třeba dodržet následující pravidla: rozměry jednotlivých kamenů nesmí přesahovat 1/3 nejmenší betonové konstrukce, která se má betonovat; poměr jednotlivých velikostí kamenů by neměl přesahovat 1: 2,5, kameny by měly být nejméně 30 cm od bednění a neměly by přijít do kontaktu s výztuží a vloženými díly; vzdálenost mezi jednotlivými kameny musí být nejméně 20 cm.

Pevnost kamene by neměla být nižší než minimální pevnost hrubého kameniva pro beton této třídy a jeho mrazuvzdornost by neměla být nižší než konstrukce stanovená pro beton.

Při pokládce betonové směsi do sloupů a stěn je třeba dodržovat následující pravidla:

- výška sloupů, sloupů a stěn betonovaných bez přerušení by neměla překročit 5 m - u sloupů 3 m u stěn a příček 2 m u sloupů s bočními stěnami menšími než 0,4 m a sloupů z jakýchkoli úseků s protínajícími se svorkami, jakož i pro stěny a příčky s tloušťkou menší než 0,15 m; s větší výškou úseků sloupů a stěn, betonovaných bez pracovních spár, je třeba zajistit přestávky pro srážení betonové směsi;

- doba trvání přestávky, aby se zajistilo srážení betonu, by mělo trvat nejméně 40 minut, ale nesmí překročit 2 hodiny;

- rámové konstrukce jsou betonovány s přestávkou mezi betonováním sloupků (stojanů) a rámů nosníků.

Trámy a podlahové desky betonovány současně a monoliticky spojené se sloupy a stěnami - 1-2 hodiny po betonování sloupů a stěn. S výškou průřezu nosníků o více než 0,8 m mohou být betonovány odděleně od desek.

Při pokládce betonové směsi do vertikálně posuvného bednění musí být splněny následující podmínky:

- betonová směs musí být položena v rovnoměrných vrstvách o tloušťce 23-30 cm;

- rychlost ukládání betonové směsi by měla zajistit plnění bednění po dobu 2,5-3,5 hodiny do výšky rovnající se nejméně polovině výšky bednění;

- každá nová vrstva betonové směsi by měla být položena po položení předchozí vrstvy předtím, než se začne nastavovat;

- bednění se zvedne po vyplnění betonové směsi celým obvodem betonové konstrukce na úroveň 5 cm pod vrcholem bednících desek a rychlostí, která vylučuje jak přilnutí betonu k bednění, tak i jeho tečení při opouštění bednění;

- betonová část konstrukce s výškou nepřesahující 10 m by měla být zkontrolována, aby se její pozice vyrovnala.

V plochých nevyztužených konstrukcích (plošiny, příprava podzemních podlah) se betonová směs položí v pásmech o šířce 3-4 m napříč jedním, Plnění mezilehlých pásů po vytvrzení betonu v přilehlých proužcích.

V obloucích a klenbách betonové směsi je umístěn z paty na hrad. V této rovině pracovních spár, které omezují betonáž, by měly být kolmé k povrchům oblouků a klenutí.

Doba trvání přestávek, při kterých jsou konstrukční spáry vyžadovány, je určena laboratoří v závislosti na typu konstrukce, použitém cementu a teplotě kalení betonu. Pokládka betonové směsi po takových přestávkách je povoleno po zakoupení betonového betonu o síle nejméně 1,5 MPa.

Povrch švů, které se vyskytují při položení betonové směsi s přerušeními, musí být kolmý k ose betonových sloupů a nosníků, k povrchu desek a stěn. Pracovní švy mohou být při betonáži uspořádány: sloupy - na úrovni horní části základny, spodní části nosníků, nosníků nebo jeřábových konzol, horní část jeřábových nosníků, spodní část hlavních sloupků; Tyče o velkých rozměrech, integrálně spojené s deskami, jsou o 2-3 cm nižší než značka spodní plochy desky a pokud jsou v desce vyčnívající - na značku spodní desky; ploché desky - kdekoli rovnoběžné s menší stranou desky; žebrované podlahy ve směru rovnoběžném se sekundárními nosníky; jednotlivé nosníky - ve střední třetině rozpětí nosníků; polí, oblouků, kleneb, nádrží, bunkrů, hydraulických konstrukcí, mostů a dalších složitých inženýrských staveb a struktur - na místech specifikovaných v projektech.

Předpjaté konstrukce by měly být betonovány bez přerušení, konstrukce pracovních spojů je přípustná pouze v případě, že existují příslušné pokyny k návrhu.