Složení a podíly betonu M200 a M300 na 1 m3

Dnes výrobci stavebních materiálů nabízí široký výběr betonových směsí, které jsou vhodné pro řešení různých problémů. U všech typů stavebních prací je možné kompozici vyzvednout pomocí cementu požadované kvality. K tomu, aby konkrétní řešení získalo potřebné vlastnosti, je nutné dodržet technologii a správné proporce. Jako příklad můžeme uvažovat betony M200 a M300 na metr v krychle (1 m3). Stupně betonových směsí odpovídají jejich kvalitě. Jinými slovy, čím je značka vyšší, tím vyšší je kvalita hotového výrobku nebo povlaku. Proto je-li tento ukazatel vyšší, spotřeba na výrobu směsi o objemu 1 m3 je nižší.

M200 umožňuje zajistit pevnost a trvanlivost budov. Současně se v cementovém roztoku neobjevují žádné praskliny, rychle se vytvrdí, nedá se sedimentovat, má nízkou tepelnou vodivost, neztrácí své výkonnostní charakteristiky při teplotách plus pěti až třístopadesát stupňů Celsia. Hlavní výhodou této značky je síla.

Složení

Během práce stavitelé používají osvědčenou kompozici, která zahrnuje vysoce kvalitní komponenty:

Hlavními složkami betonu jsou cementová směs a kapalina, protože tyto složky váží všechny ostatní materiály do roztoku. Poměr těchto dvou složek zahrnuje zohlednění absorpčních vlastností sutin. Cementová malta má hydrataci, tj. Nastavení. Tato vlastnost se projevuje při přidávání vody. Bez sutiny se mražený beton může deformovat, což vede k mikrotrhům. Trhliny mohou vést k zničení produktu. Štěrkový a říční písek pomůže zabránit jejich výskytu.

Podíl na kubický metr

Chcete-li získat požadovanou konzistenci na m3, musíte vědět:

 • potřebná pevnost stavebních materiálů;
 • poměr složek;
 • požadovaná plasticita roztoku;
 • značka cementové směsi;
 • plnící funkce.

Pro výrobu materiálu m3 bude potřebovat takový počet součástí:

 • 330 kilogramů cementové malty - 0,25 krychlových metrů (s indikátorem hustoty v nekonsolidovaném stavu 1300 kilogramů na metr krychlový);
 • 1250 kilogramů štěrku - 0,9 m3 (1250 kilogramů na kubický metr);
 • 600 kilogramů písku - 0,43 krychlových metrů (1400 kilogramů na krychlový metr).
Zpět do obsahu

Mark M300 se dnes stal jedním z nejpopulárnějších řešení určitých stavebních problémů. Tento stavební materiál se používá, když je třeba položit základy budov, ploty, schody, piloty.

Složení

Pro usnadnění přípravy M300 vyvinul určitý podíl ingrediencí, díky jehož použití je možné aplikovat nezbytné složky v nejpřesnějším poměru. Beton obsahuje následující složky:

Podíl na m3

Níže uvedená tabulka ukazuje, kolik komponent je požadováno na m3.

Pokud potřebujete získat vysoce kvalitní stavební materiál, je lepší, aby zlomek písku byl půl až tři milimetry. Je důležité použít homogenní stavební materiál bez částic jílu. Stavitelé doporučují přidat řeku, protože v ní nejsou žádné nečistoty.

Před použitím lomového materiálu jej opláchněte. Velikost štěrku by měla být pět až dvacet milimetrů. V takových případech profesionálové přidávají žulový kámen k betonu.

Vaření betonu: poměry v kbelících

Roztok betonového betonu má plastovou směs, která obsahuje čtyři základní složky: cement, drcený kámen (štěrk), písek a vodu. Míchací materiály by měly být v přísném pořadí. Podíl složek základů je přibližně následující: C - 1 podíl, U - 5 akcie, P - 3 akcie, B - 0.5 akcie (C - cement, U - drcený kámen, P - písek, B - voda).

Tyto údaje se mohou lišit, jelikož v praxi závisí na řadě faktorů, například na požadovaném stupni betonu, druhu použitého cementu, fyzikálních a chemických vlastnostech písku a drti, na typu přísad a jejich dávkování.

Vlastnosti betonových směsí

Klíčovým prvkem, který tvoří beton, jsou cement a voda, které jsou zodpovědné za pevnost konstrukce a vytváření cementového kamene v tandemu. Avšak když je kalený, takový kámen je deformován, může se smrštění přiblížit hodnotě 2 mm na metr.

Proces je nerovnoměrný, v materiálu dochází k vnitřnímu namáhání, což vede k mikrotrhlině. Kolik lidí nevidí, není možné je vidět vizuálně, ale kvalita cementového kamene bude nízká. Pro minimalizaci deformací je do roztoku zahrnut agregát ve formě písku, expandované hlíny, štěrku nebo drceného kamene.

Účelem agregátů je vytvořit strukturní výztuž, která bude muset snížit stres materiálu ze smršťování. Výsledkem je výrazné snížení smrštění, zatímco síla betonu se zvyšuje a tečení se snižuje.

Značení betonu

Pro označení betonu používejte digitální označení, které následuje po písmenu "M". Existuje široká škála betonu: od M-75 po M-1000. Sada čísel udává vypočítanou odolnost betonu vůči jeho stlačení (měřeno v kgf / cm2) v době jeho úplného vytvrzení, tj. Po 28 dnech. Například pro značku M300 se tato hodnota blíží 300 kg / cm2. Čím větší je digitální index v označení, tím silnější je beton.

Oblasti použití

Dokonce i nevědomý člověk ve stavebnictví ví, že beton je základem základů. Každý typ práce odpovídá určité značce.

 • M-100 a M-150 - slouží k instalaci polštářů pod základy základny;
 • M-200 - nejběžnější značka používaná k lití základů, podlahových potěrů, opěrných zdí, dlažby a chodníků;
 • M-250 a M-300 - mezilehlé značky mezi M-200 a M-350;
 • M-350 - nejoblíbenější značka, která se používá k výstavbě monolitických základů, nosných konstrukcí, silničních vozovek;
 • M-400 a M-450 se používají jen zřídka, zejména při konstrukci hydraulických konstrukcí;
 • M-500 a M-550 se používají k výstavbě zařízení, na které se vztahují zvláštní požadavky (jsou to přehrady, přehrady, podzemní dráhy apod.).

Betonová příprava

U malých stavebních prací je vhodné měřit počet součástí v kbelících. Je rychlé a snadné hnětení betonu dobré kvality. Kolik věder materiálu bude nutné pro přípravu pracovní kompozice závisí na množství práce. Zde je důležité vzít v úvahu, že všechny složky betonového těsta mají různou sypnou hmotnost: kbelík z cementu váží asi 15 kg, kbelík z písku - asi 19 kg a hmotnost drceného kamene asi 17,5 kg.

Optimální poměr složek v jedné kostce betonového těsta pomocí kbelíků je přibližně následující: 2: 5: 9, kde je z cementu / písku / drceného kamene. Po naměřených složkách začněte připravovat betonový roztok m200, který lze použít k nalití základů a k natírání podlah, zvedání verand atd. Voda se obvykle přidává do betonové směsi v množství rovném polovině objemu cementu. Příprava pracovního roztoku se provádí bezprostředně před zahájením betonování v množství, které se plánuje vyvíjet za 2 hodiny.

Pro stavbu objektů s lehkým rámem je dostačující sloupový základ. Proto betonová hmota pro nalévání neznamená extrémně vysokou pevnost.

Betonová příprava pomocí kbelíku je důležitá v následujících případech:

 • provádět malé množství práce;
 • kdy se nadace nalévá v etapách;
 • nepřístupnost staveniště pro speciální zařízení (míchačky betonu);
 • vzdáleností od továren dodávajících hotovou kompozici.

Poměr složek

Dokonce i zkušený beton nemůže odpovědět na otázku: "Kolik složek v ekvivalentu hmotnosti musí být použito k hnětení dokonalého řešení?". Příliš všechno je přibližné, protože v každém případě mají komponenty různou vlhkost a velikosti frakcí. Jedna věc zůstává - dodržení doporučených rozměrů. Poměr komponentů podle objemu je vhodnější měřit lopaty.

Rozměry tabulky cementu M-400, písek a štěrk:

Složení betonu m300 na 1 m3 stolu

Tabulka "Betonové proporce na 1 m3". Kvalitní betonové směsi

Žádná lokalita průmyslové a bytové výstavby není dokončena bez použití betonu. Kvalita tohoto uměle získaného materiálu přímo závisí na posloupnosti míchání a poměru použitých součástí. Tabulka "Podíl betonu na 1 m3" bude orientovat v nejpravděpodobnějším rozdělení součástí řešení pro použití v různých konstrukcích.

V závislosti na účelu lze použít různé poměry betonového roztoku.

 • 1 Specifikace betonu
  • 1.1 Označení shody pro konkrétní použití
  • 1.2 Hlavní složky betonové směsi
  • 1.3 Spotřeba materiálu. Tabulka "Betonové proporce na 1 m3"
  • 1.4 Proporce složení betonu pro nadaci
 • 2 Příprava roztoku pro přípravu

Specifikace betonu

Cement a voda, které jsou součástí betonu, když jsou smíchány, tvoří hmotu, která se po ztuhnutí změní na cementový kámen. V této podobě se tento materiál snadno deformuje, v něm se tvoří mnoho mikroskopů, což vede k výraznému smrštění.

Přidání plnidel (drceného kamene, písku, štěrku apod.) Do cementové směsi přispívá k vytváření určitého druhu výztuže, která zažívá vnitřní stres. Z tohoto důvodu se zlepšují ukazatele síly, oslabuje se pohyblivost směsi a deformace v důsledku smrštění.

Různé plnidla poskytují pevnost betonu a zvyšují jeho technické vlastnosti

Vzhledem k míře pevnosti betonu je materiál rozdělen do tříd (označených "B") a značky (označených "M"). Čím vyšší jsou číselné hodnoty betonových tříd (například M200, M300 nebo M400), tím je materiál odolnější. Záleží na třídě a značce, ve kterých typech struktur bude použita.

Pokud je konstrukce objektu podporována projektem, pak již předem určuje konkrétní značky potřebné pro stavbu základů nebo jiných konstrukcí.

Tabulka indikátorů pevnosti betonu:

Značky shody s betonem

Betonové směsi s různými značkami se používají pro různé typy konstrukcí.

Tabulka ukazuje rozsah možného použití betonu v závislosti na značce:

Spotřeba a podíly základních složek betonu závisí na mnoha faktorech. Pokud jde o písek, je třeba vzít v úvahu jeho vlhkost, velikost, obsah nečistot. U trosek a štěrku jsou indikátory vlhkosti, znečištění, neplatnosti, nestandardních inkluzí (odpadků).

U cementu je zohledněn jeho stupeň. Rovněž se bere v úvahu typ práce, pro kterou se připravuje betonové řešení: betonový potěr, základový odlitek, stěna atd. Hlavním prvkem betonového řešení je cement. Poměr spotřeby tohoto materiálu vyjadřuje značku betonu. Značka betonu je vyšší, tím spíše ve složení cementu.

Pro přípravu betonové směsi se používají různé druhy cementu.

Tradičně se betonování provádí v době, kdy má teplota vzduchu pozitivní hodnotu. To přispívá k vysoce kvalitní zpevnění roztoku.

Práce s betonem v chladném období roku je šance, že voda ve složení řešení bude ledová a stane se zdrojem zničení uvnitř materiálu. Trvanlivost se tak sníží.

Zachycení betonu nastává během 12 hodin, během dvou týdnů se beton hromadí 80% pevnosti. Provoz hotového návrhu je možný za měsíc.

Zkoušení hotové betonové konstrukce pro rozdělení pomocí speciálního zařízení

Hlavní složky betonové směsi

Při nákupu složených složek k přípravě řešení se ujistěte (pokud možno) o jejich kvalitě:

 • voda: čerstvá;
 • písek: nesmí obsahovat jíl v jeho složení, můžete vizuálně zkontrolovat podle barvy. Je-li písek žlutou sytou barvou - obsah jílu v něm je velký. Bílý nebo šedý písek se používá pro maltu;
 • cement: pytle z cementu by neměly mít na dotyk zpevněné části a materiál by neměl být vyroben dříve než čtyři měsíce od data nákupu;

Cement - první a hlavní složka betonového řešení

 • drcený kámen: používá se čistý materiál bez prachu a dalších inkluzí. V opačném případě bude adheze k maltům nedostatečná, což nepříznivě ovlivní pevnost betonu. Ideální rozbitá kámen z žuly;
 • kromě štěrku, štěrku (obvykle používaného pro stupeň 450), vápence (vhodné pro stupně 100 a 300), žuly (charakterizované pevností, mrazuvzdorností a nízkou absorpcí vody) se používají jako hrubé agregáty pro betonovou směs.

Příprava směsi pomocí čistého drceného kamene bez znečištění a nečistot.

Spotřební materiály. Tabulka "Betonové proporce na 1 m3"

Výdaje na komponenty pro přípravu 1 m3 betonu závisí na účelu konstrukcí a značce cementu, který se podílí na výrobě. K tomu jsme shrnuli poměry složení 1 m3 betonu.

Níže jsou dvě tabulky poměrů betonu na 1 m3.

Tabulka 1 - poměry betonu pro třídy M100, M200, M400 a M400:

Stupně betonu: M100, M200, M300, M400

Tabulka 2 - poměr betonu pro třídy M150, M250, M350 a M450:

Stupně betonu: M150 - M450

Pokud je tedy nutné vyrobit beton M200, budou proporce 1 m? malta - 1 / 3,5 / 2,6 (kg), pro beton M300, proporce 1 / 2,4 / 4,3 (kg), podíly betonu M400 - 1 / 1.6 / 3.2 ).

Například můžete vypočítat kvantitativní složení složek zaznamenaných v tabulce proporcí pro přípravu betonu M400 pomocí cementu M500. Vezměte 20 kbelíků z cementu. Rozměry písku budou (20 x 1,6) = 32 kbelíků. Rozdrcený kámen, resp. - (20 x 3,2) = 64 kbelíků. A voda - (20 x 0,5) = 10 kbelíků. Pokud znáte hustotu všech součástí, můžete snadno přeložit požadovaný počet kbelíků do měrných jednotek, podle kterých jsou materiály prodávány. Takže kbelík o objemu 10 litrů, naplněný cementem, bude vážit 12 kg (10 x 1200), kde 1200 kg / m? - hustota cementu ve velkém, kbelík z písku - 14 kg (10 x 1400), kde 1400 kg / m? - hustota písku, stejné množství štěrku bude mít vzhledem k jeho hustotě 15 kg.

Plnění základny pásky betonovou směsí

Poměr složení betonu k základům

Pokud se konkrétní práce provádějí v malých množstvích, například v soukromé stavbě nebo v jednorázových drobných pracích, je vhodné dodržet podíl betonu v kbelících. Taková kvantitativní opatření se použijí, pokud není možné umístit speciální zařízení na stavbu, ani když se roztok nalije v malých částech.

Při výrobě betonu pro výstavbu nadace se musí dodržovat následující podíl betonu na podkladu.

Tabulka poměrů betonu k základům v kbelících, pro značky M100, M200, M300 a M400:

Při použití cementu značky 400 a 500 na objem 10 litrů

Pořadí přípravy roztoku

V podmínkách jednotlivých konstrukcí se připraví betonové řešení pro základy měřením částí dílů s lopatkami. Mějte na paměti, že kbelík a lopatka pro cement musí být výjimečně suchá. Pro přesnější rozměry je složení písku a drtí v koši mírně zhutněno a vyrovnáno podél okraje lopaty. Naměřený drcený kámen s pískem je dobře smíchán ve vhodném širokém kontejneru, který vytváří drážky, kde se nalévá připravený cement. Všechny složky (jejichž množství je vybráno z tabulky poměrů) jsou poměrně míchány až do hmotnosti, která má stejnou barvu.

Výsledná hmota se vytvoří pod kuželem, uprostřed prohloubeného obleku, kde se nalévá voda. Postupně vylejte směs z okrajů do středu, dokud nebude voda zcela absorbována. Jakmile je první část vody namočena, opakuje se postup s vodou, až se vytvoří požadovaná konzistence betonového roztoku.

Vytvoření cementové malty vlastním rukama hnětením

Přibližování k tabulce poměrů betonových přípravků je možné získat směs z homogenní směsi plastů. To zaručuje pevnost a trvanlivost betonu v provozu.

Zavedení technických norem při přípravě betonových směsí přispívá k zachování hlavních ukazatelů požadovaných ve stavebnictví.

Správné proporce složení betonu. Příprava železobetonového betonu, pěnobetonu, betonu na bázi drceného kamene

Pevnost a trvanlivost jakékoli budovy nebo výrobku, kde se beton používá, závisí do značné míry na kvalitě směsi.

Fotografická příprava betonové směsi

A kvalitní zde je možné pouze díky dvěma bodům:

 1. Pokud jsou materiály použité pro přípravu hmotnosti, trvanlivé a mít všechny potřebné certifikáty.
 2. Je-li směs správně připravena - to znamená, že jsou dodržena všechna pravidla, poměr komponent a technologická doporučení.

V tomto článku budeme podrobně zkoumat, jaká by měla být kompozice + proporce 1 m3 betonu a jak ji správně hnět vlastními rukama.

Vše, co považujeme za konkrétní příklady. Začněme.

Vaření jílů

Několik slov o této směsi.

Skládá se z písku, vody, cementu a expandované hlíny.

Roztažená hlína je velmi lehký kámen, který je ve své struktuře porézní a díky této kvalitě se získává cementová hmota s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Protože hliněná hmota má nízkou hmotnost, je snadné a rychlé pracovat se směsí, ve které je plnivo.

Z mínusu lze rozlišit takové okamžiky, jako je vysoká cena materiálu (a tedy směs jako celek) a ne velmi vysoká pevnost v tlaku.

Použitý hliněný beton hlavně pro takové účely:

 1. Pro podlahoviny v obytných prostorech;
 2. Pro zařízení podlahy v podkroví av přístřešcích;
 3. Naplnit stěny.

Jak můžete vidět, rozsah použití je poměrně široký, což znamená, že směs se často používá v soukromé konstrukci. Proto je velmi žádoucí znát složení a poměry hliněného betonu.

Upozorňujeme, že tento materiál se nedoporučuje pro lití podlah a pro výrobu výrobků, které vyžadují vysokou únosnost. V takových situacích potřebujete nejvíce trvanlivý beton a lze ho získat pouze na základě sutiny.

Postupujeme podle konkrétních pokynů.

Příprava expandované hlíny pro lití podlah a monolitických stěn

Nalévání směsi na bázi expandované hlíny

Tato směs se používá pro zařízení podlahy a stěn je velmi důležitá, protože nyní existuje tendence k úspoře tepla, a tento beton je mnohem teplejší než sutiny.

Proto i přes skutečnost, že cena kostky betonu tohoto typu je vysoká, používá se stále častěji.

Pro vyplnění podkladu a stěn se zpravidla vyrábí takové podíly složek - 1: 3: 8 (1 - cement, 3 - písek, 8 - expandovaná hlína).

Vezměte prosím na vědomí, že je lepší použít vypraný písek, ve kterém nejsou žádné hlíny, půda ani kořeny rostlin. Přítomnost takových organických látek vytváří předpoklady pro vznik prázdných míst v budoucnu. Faktem je, že všechny tyto organické látky hnijí velmi rychle a na jejím místě se vytvoří prázdná místa.

Pokud jde o vodu, pak není možné konkrétní a univerzální poučení o jeho množství v betonu. Jednoduše proto, že není známo, jaká vlhkost bude váš písek používat.

Ale obecně se pokuste dodržovat jedno jednoduché pravidlo:

Směs by měla být velmi dobře smíšená a spíše plastová. Při vystavení stěrkovacímu stroji nebo pravidlu by se na povrchu betonu neměly vyskytovat praskliny a trhliny. Pokud jsou, znamená to, že hmotnost není dostatečná vlhkost.

Příklad správné konzistence.

Druhým extrémem je, že není možné pracovat s příliš tekutou směsí, jinak se všechny součásti uschnou během sušení a voda zůstane na povrchu. Ukazuje se, že během nalévání si budete myslet, že letadlo je ploché a když je vše suché a voda se odpaří, uvidíte, že to vůbec není.

Pokud chcete mluvit pomocí srovnání, pak ideální směs konzistence by měla být trochu silnější než čerstvý med.

Nyní promluvme o standardním betonu.

Příprava betonu na bázi drceného kamene

Beton na bázi drceného kamene má vynikající pevnost, ale zároveň má velkou váhu.

Používá se hlavně k těmto účelům:

 1. Pro výrobu různých betonových výrobků;
 2. Pro výrobu základů a stropů;
 3. Pro nohy zařízení a pro blind area;
 4. Pro odlévání monolitických nosných zdí atd.

Nejjednodušší způsob, jak vyjádřit optimální poměry pro přípravu takového betonu pomocí tabulky:

Beton M300: hlavní vlastnosti a složení

Stavební konstrukční materiál - beton M300, je nejoblíbenější typ těžkého betonu. Beton této značky má optimální technické vlastnosti pro výrobu betonových výrobků (dlažby, dlažby, obrubníky apod.) A pro nízké a výškové stavby budov a budov určených pro všeobecné účely.

Konkrétně se betonová značka M300 běžně používá v následujících typech stavebních prací:

 • Výstavba monolitických nosných zdí.
 • Výstavba základů různých typů: opasek, deska a rošty.
 • Výroba schodišť, sloupů, podlahových desek a betonových plotů.
 • Pokládání silnic a betonových chodníků pro jiné účely.

Beton M300: hlavní technické vlastnosti

 • Třída betonu m300: V22,5-B25 Tato vlastnost charakterizuje pevnost betonu při stlačení a pohybuje se od 28 MPa (280 kgf / si2) do 32 MPa (320 kgf / cm2). Specifická pevnost betonu závisí na variačním koeficientu betonu, který naopak závisí na homogenitě složek a množství nečistot (půda, hlína). Například s variačním koeficientem 5% beton M300 odpovídá třídě B25 as variačním koeficientem 13,5% - do třídy B22.5.
 • Specifická hmotnost 1 m3 betonu M300 se pohybuje od 1 800 do 2 500 kg / m3. Tato technická charakteristika se také nazývá hustota betonu M300 a závisí na typu těžkého plniva (drcený kámen) a počtu dutin a vzduchových bublin v tloušťce materiálu. Při použití drceného kamene jako těžkého plniva má beton minimální měrnou hmotnost a při použití drcené žuly je maximální specifická hmotnost. Snižování hmotnosti betonu M300 pod 1800 kg / m3 znamená porušení technologie výrobního materiálu.
 • Mrazuvzdornost: F150-F Číselná hodnota udává zaručený počet cyklů zmrazování a rozmrazování, které konstrukce z betonu M300 vydrží. Stavební materiál, připravený podle tradiční technologie, má mrazuvzdornost 150 cyklů mrazu a rozmrazování. Pro zvýšení odolnosti proti mrazu se do betonu zavádějí speciální přísady, vytvářejí se vibrace, optimální poměr "Cement-voda" a jako plnivo se používají pouze žulové štěrky.
 • Propustnost vody W5-W Číselná hodnota udává množství přetlaku vody, která může vydržet 15 cm stěnu betonu M300t - od 5 do 6 kgf / cm2. Zvýšení odolnosti proti vodě je možné díky použití speciálních přísad, použití hydrofobního cementu a zvýšení hustoty betonu vibracemi.
 • Pracovnost nebo mobilita. Jedná se o charakteristiky betonu m300, který závisí na typu zařízení, se kterým je konstrukce odlitá. Například beton dodávaný do bednění betonovými čerpadly musí mít pohyblivost od P4 do P5. Požadovaná mobilita se dosáhne přidáním plastifikátoru za použití určitého poměru aodocementu.
 • Cena. Beton M300 můžete získat dvěma způsoby - kupte si hotový materiál v betonárně nebo ho hněte za ruce. Vytváření vlastních potřeb s malou denní spotřebou betonu. Ve všech ostatních případech je nejlepší zakoupit Gostovský beton M300 v betonárně. V době tohoto psaní se cena betonu této značky pohybuje od 3900 do 4500 rublů za 1 m3 bez nákladů na dodávku. Dodávka se účtuje samostatně v závislosti na objemu doručení. Cena materiálu závisí na regionu, typu a značce plniva a přítomnosti speciálních přísad.

Složení betonu M300

Následující materiály jsou součástí klasické sady součástí pro výrobu jakéhokoliv typu těžkého betonu:

 • Portlandský cement. Současně lze v souladu s požadavky SNiP 5.01.23-83 použít Portlandský cement CEM I 32.5N PC (M400) nebo PC CEM I 42.5N (M500) pro přípravu stavebního materiálu. V závislosti na "procentu" pevnosti uvolnění betonu (přirozená pevnost, pevnost 70% nebo méně, pevnost konstrukce od 80 do 100%) tento regulační dokument označuje cement M400 nebo M500 jako "doporučený" nebo "povolený".
 • Drcený kámen Žulový, vápencový a štěrkový agregát je povolen. V závislosti na typu třísky se získá třída betonu M300 B22.5 nebo B25.
 • Písek. Je povoleno používat kariéru, řeku nebo produkt z expandované hlíny.
 • Voda V souladu s požadavky GOST 23732-2011 Voda pro výrobu betonu by neměla obsahovat chemické nečistoty, které by mohly ovlivnit nastavení cementu, rychlost vytvrzení, pevnost, odolnost proti mrazu a odolnost materiálu proti vodě. Nesmí se používat odpadní, bažinaté a rašelinové vody.

Pro zvýšení odolnosti proti mrazu, zpracovatelnosti, odolnosti proti vodě a odolnosti proti mrazu, jakož i umožnění konstrukce v podmínkách záporné teploty okolí, do betonu se zavádějí speciální přísady a plastifikátor.

Betonové proporce: složení

Dnes bez bytové nebo průmyslové stavby nelze bez použití betonové směsi. Aby úkol mohl být dokončen správně, musíte znát vlastnosti pracovního materiálu. Kvalita směsi závisí na poměru jejích složek. V článku analyzujeme, z čeho je beton vyroben a jak se dostat k určitým značkám. Pokud chcete mít na výjezdu pevnou konstrukci, pak si pečlivě přečtěte tento článek, kde se podrobně zabýváme složením betonu. Užitečné tabulky vám pomohou zvládnout materiál.

Konkrétní komponenty a pokyny k výběru

Hotový beton se skládá ze čtyř hlavních součástí, které je třeba míchat určitým způsobem, aby získal jednu nebo druhou směs směsi. Takže v betonu zadejte:

  • Cement Přednost by měla být věnována důvěryhodnému obchodu. Samozřejmě, že nemůžete vizuálně zkontrolovat obsah těchto sáčků, ale existuje další možnost, kterou je třeba zkontrolovat. Zkontrolujte vaky materiálu dotykem a ujistěte se, že uvnitř nejsou žádné vytvrzené oblasti. Dále je důležité zkontrolovat datum výroby. Doporučuje se upřednostňovat cement, který byl vyroben nejdříve 4 měsíce od data nákupu.
  • Drcený kámen Hlavní velké plnivo. Musí být čistý, bez prachu a jiných malých nečistot. Pokud přidáte k řešení, které nesplňuje tyto požadavky, adheze ke směsi bude špatná, výsledkem bude nízká pevnost hotového materiálu. Je nejvhodnější pro betonové drcené žulové kameny.
  • Voda Chcete-li připravit vysoce kvalitní směs betonu, musíte mít čerstvou vodu. Je žádoucí, aby byl předem vyčištěn z různých nečistot. Mnoho stavitelů dělá chybu a nevěnuje pozornost této komponentě.
  • Písek. Pro stavbu potřebujete čistý písek. Můžete zjistit přítomnost jílů ve vzhledu. Pokud má materiál výrazně žlutou barvu, znamená to hodně hlíny. Pro přípravu betonu je nejvhodnější vzít šedý nebo bílý písek.

Dobrá rada! Kromě sutiny při výrobě betonové směsi a dalších použitých materiálů. Štěrka se používá k výrobě 450. betonu. U nižších druhů se užívá vápenec. Pokud jde o žulu, má nejlepší ukazatele mrazuvzdornosti a pevnosti.

Cement a voda jsou vázací prvky betonové směsi, takže je lze nazývat hlavními součástmi. Zvláště důležité je zvážit poměr cementu k tekutině, přičemž se bere v úvahu úroveň vlhkosti zbývajících složek. V závislosti na stupni součástí se absorpční schopnost liší. Při vyřešení spojovacích prvků jdeme dál.

Jemné a hrubé agregáty musí být přítomny v jakémkoliv betonu. Úkolem malých plní písek a velkých drtí. Tyto komponenty poskytují betonový konstrukční rám, díky kterému má hotový materiál vysokou pevnost. Dalším úkolem agregátů je snížit rizika nevratné deformace.

Standardní poměry složení

Tato tabulka pomůže určit složení betonu podle objemu na 1m 3 pro různé stupně, včetně betonu M300:

Zde jsou rozměry pro standardní betonovou směs:

 • ½ díl vody;
 • 1 díl pojivové složky je cement;
 • 4 části hrubého kameniva - sutiny;
 • 2 díly jemného kameniva - písek.

Před zahájením stavebních prací je nutné najít správný poměr. Výběr vhodné značky by měl být svěřen specialistovi, protože na něm závisí trvanlivost a kvalita budoucí konstrukce. Pro výběr správného podílu betonu je třeba zvážit následující otázky:

 1. Jak přesně bude položení směsi v bednění? To lze provést samostatně nebo pomocí stavebních zařízení. Zjistíte-li odpověď na tuto otázku, budete schopni zjistit, kterou konkrétní kompozici si vyberete - hustou nebo plastičtější.
 2. Jste připraveni koupit drahé, ale kvalitní materiály? Obvykle v soukromé stavbě vybírají střední značky, protože budova nebude v budoucnu mít náklad. Hlavním úkolem stavitele je vybudovat spolehlivý základ. Profesionálové doporučují budovat základy vysokého stupně betonu.
 3. Která konstrukce bude postavena z tohoto materiálu? Někdy musí stavitel dokončit rozšíření, v jiných případech se plánuje stavba základů a nosných stěn stejné značky betonu. Opět platí, že vše závisí na specifikách staveniště, takže profesionál by měl vybrat značku.

Tato tabulka uvádí poměry komponentů pro značky M100-M400 na 1 m 3:

Ihned je třeba říci, že dokonalý recept nelze získat. Složky, které tvoří směs, se mohou značně lišit v kvalitě, proto byste měli specifikovat přibližný poměr betonu. Vezměte nejoblíbenější poměr 4: 1, kde 4 je písek a 1 je cement. Kvalita plniva, aplikace, množství betonu a další faktory ovlivňují tyto poměry. Je důležité pochopit, kolik kilogramů potřebujete pro jednu kostku betonu.

Zde jsou uvedeny poměry a složení betonu značek M150, M250, M350, M450 na betonu m 3:

Příprava betonu na příkladu značky M400

Pro přípravu jakékoli značky se doporučuje vzít cement M500, který je součástí betonu M200. Potřebujeme 20 kbelíků z cementu, jako u písku, pak podle tabulky pro složení 1 m 3 potřebujeme 1,6 kg. Vynásobte 20 za 1,6 a získejte 32 kusů písku. Tuto operaci provádíme se sutinami - 64 kbelíků (1 m3 betonu vyžaduje 3,2 kg sutiny). Potřebujete 10 kbelíků vody pro výrobu betonových značek M400 (20 vynásobených 0,5). Jak můžete vidět, bude poměrně jednoduché vypočítat složení betonu M400 pomocí tabulky.

Vaření

Již znáte složení betonové směsi a jak se počítají poměry betonu. V soukromé stavbě, nejjednodušší způsob, jak měřit množství materiálu vědra. Při přípravě roztoku se ujistěte, že lopata a lopatka jsou suché. Aby bylo dosaženo co nejpřesnějších rozměrů, musí být štěrk a písek v kbelících kompaktovány a vyrovnány na okrajích.

Další užitečná tabulka ukazuje poměr betonu k značce cementu. Například pomocí B7 5 můžete získat beton M100:

Rozdrcený kámen s pískem smíšeným samostatně. Uvnitř je nutno vytvořit drážky a vyplnit hlavní složku - cement. Všechny prvky musí být pečlivě smíchány, dokud nebudete mít jednotnou hmotnost barvy. V něm tvoří kužele a vytvoří prohlubně uprostřed. Zde vylijete vodní části. Je nutné počkat na to, aby každá část byla zcela absorbována. Tímto způsobem získáte vhodnou směs betonu. Jak vidíte, vaření má také své vlastní vlastnosti. Ovládejte poměr komponentů k 1 cu.

Složení betonu m300 na 1 m3

Složení betonu # 8212 podílu složek na 1 m3

Tento umělý kámen je tradičně jedním z nejběžnějších materiálů používaných ve stavebnictví. Ale víte, že konkrétní název je obecný název, protože existuje mnoho druhů tohoto produktu? Jak správně připravit směs, vybrat součásti, které je třeba vzít v úvahu, je podrobně popsáno v navrhovaném článku.

Složení betonu "classic" zahrnuje následující komponenty: cement (pojivo), drcený kámen (agregát), písek a vodu. Proto se často nazývá cementový beton. V některých případech k tomu, aby kámen získal požadované (nebo speciální) vlastnosti, do roztoku se přivádějí různé přísady, například vodu odpuzující látky, změkčovadla. Někdy se jako složka používá tzv. "Zátěž" - směs jemného štěrku (3 hodiny) a písku (1 hodina).

Všechny ostatní typy betonů se vyznačují jejich složkami (podle druhu materiálů) a nepřítomností některých základních z výše uvedených. Takže v asfaltovém betonu není voda, granule granulované hlinky se používají jako agregát v betonovém betonu a v pískovém betonu není žádný zbytky (jiný název je cementová malta). Totéž platí pro všechny "kamenné" kameny, například pěnový beton.

Při výpočtu složení betonu (tj. Směsi připravené k použití) je obvyklé, že se řídí standardními proporcemi. Všechny součásti jsou přiměřené. Pokud je označeno, spodní číslice (1) vždy odkazuje na pojivo (cement). Podrobnější studie přípravy kompozic pro různé betonové řešení naleznete v dokumentech jako GOST č. 7473 od roku 2010, SNiP č. 52-01 od roku 2003 a další.

Všechny poměry uvedené v dostupných zdrojích jsou přibližné, to znamená, že mají povahu poradenství. Proč Není možné vzít v úvahu všechny nuance přípravy kompozice. V umělého kamene se ukazatele ovlivněna takovými faktory, jako je pojivo razítka materiálu vlhkost, jejich „čistoty“ (bez nečistot), vlhkosti absorpční kapacity, velikosti granulí, a další.

Pravidla pro výběr materiálů

Cement Při individuální výstavbě se často používá betonová značka M100 - M200. Je ideální pro stěrkování, samonivelační podlahy, lehce naložené základy (například pod ploty, verandy), pro montáž garáží, lázní a podobně. U základů budov a masivních konstrukcí se převážně používá řešení M300 nebo M400.

Existuje takové pravidlo - výběr pojiva je určen požadovanou třídou betonu. Značka cementu musí překročit tuto hodnotu (číselnou) nejméně 1,5 - 2 krát. To znamená, že pokud potřebujete beton M200, pak nepoužívejte pojivo pod M300.

Drcený kámen Pro soukromý sektor je nejlepší volbou zlomky v rozmezí 20 až 35 cm. Pro snížení nákladů na beton v nízkopodlažních konstrukcích je vhodné koupit vápencový agregát. Přestože jsou pod masivními konstrukcemi vybrány dolomity nebo žuly.

Písek. Experti obvykle doporučují řeku nebo kariéru. Ale ve druhém případě si všimněte, že mohou existovat nečistoty z hlíny. Při přípravě konkrétního "odpovědného" k tomuto je třeba věnovat zvláštní pozornost, i když je tento písek levnější.

Tento stavební materiál je ve své struktuře heterogenní. Nejlepší je ten, ve kterém jsou zrna v rozmezí od 0,1 do 5,0 mm.

Kapalina. Pouze čisté, bez nečistot, tak to nejlepší pro beton je považováno za ze studny nebo studny. V extrémních případech, z vodovodu. Použití dešťové vody k vaření, vzhledem k stavu ekologie, se nedoporučuje. Je-li dovezeno, nesmí být jako kontejner používány sudy s palivem a barvivy.

Jak vyrobit beton

Stanovení proporcionálního složení počátečních složek při samostatné přípravě řešení je nezbytné zaměřit se na to, na čem je umělý kámen speciálně určen, na podmínkách jeho provozu, které vlastnosti (vlastnosti) mají přednost. Například, základ bude silně zatížen nebo ne, jak (a co) má dělat směšování betonu, způsob kompaktování řešení naloženého do formy a tak dále.

Je-li úzká bednění nebo výztuže rámu buňka malá, použití velkých frakcí drceného kameniva je nepraktické, protože řešení nedostane kvalitní postel a berana. Ano, a míchání takového složení hotové betonové směsi způsobí určité potíže.

Nejdražší komponentou je cement. Celkové náklady na stavbu závisí na správnosti jeho výběru. Čím vyšší je číselná hodnota značky, tím vyšší je cena pojiva. S individuální konstrukcí můžete ušetřit na tom, co by mělo "kompozitní" kompozici, tj. Na mixování cementů drahé a levné. Hlavní věc je správně vypočítat jejich podíl.

V soukromém sektoru je nejčastěji používán 300. ročník umělého kamene, protože je jedním z univerzálních. Je stejně vhodný pro základy, podlahy a potěry. Proto je považován za "přechodný" od světla k těžkému betonu. Díky použití zařízení M300 lze významně snížit náklady na materiál.

Ale je tu nuance. Při výrobě v podniku betonu m300 na 1 kubický metr, jehož složení (v poměru) GOST není definováno, jsou všechny komponenty naloženy podle specifikací. A zde jsou možnosti. Před zakoupením produktů M300 byste se tedy měli seznámit s technickými specifikacemi a jejich složením, a to i v procentech.

Zvažte příklad tohoto populárního konkrétního, jak ho připravit. Je zřejmé, že značka cementu by neměla být nižší než "400". Vycházíme z toho, že přibližná částka je následující (nezapomeňte, že "1" je pro pojivo):

1. 3.7 plnivo (drcený kámen). 1,9 (písek).

Na základě hmotnosti 1 m 3 betonu vypadá takto (průměrné hodnoty):

 • 350 kg - cement
 • 950 kg - drcený kámen
 • 830 kg - písek
 • 180 l - voda.

Současně ve složení betonu může být až 10 kg různých přísad.

Doporučujeme následující pořadí nakládacích prvků do betonového mixéru (na základě jejich celkového množství v roztoku):

 • voda se nalije (přibližně ¾)
 • dále - asi ½ plniva (štěrk)
 • adstringent (cement) - 100%
 • písek - 100%
 • zbývají zbytky drtí.

V procesu míchání roztoku podle jeho hustoty je určena proveditelností přidání určitého množství kapaliny.

Před použitím zkontrolujte kvalitu připraveného betonu. Ulehčte to. Několik minut po skončení dávky, kdy se směs začne usazovat a objeví se vzduchové bubliny, je na lopatku přijato malé řešení, je otřeseno a okamžitě se obrátilo. S nedostatkem vody nedrží a nepadne na zem.

To snižuje pevnost betonu

1. Špatná dávka

Beton splní všechny požadavky, pokud přilnavost granulí plniva k pojivu je nejen trvanlivá, ale i rovnoměrná v celé struktuře materiálu. V ideálním případě by cementové "mléko" mělo obklopovat každou z částic. Kromě toho důkladné promíchávání pomáhá odstranit vzduch ze směsi.

2. Nedostatek hrubého plniva.

K tomu dochází v případech, kdy je do připraveného roztoku poprvé přiváděn drcený kámen velkých frakcí a pak menší. Kombinace granulí různých velikostí je nutná, ale jsou předem smíšena. V opačném případě ztuhlé množství v celé plnicí oblasti bude mít různé pevnostní charakteristiky.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, pokud se příprava směsi betonu pro základy provádí ručně, přičemž míchání roztoku s lopatou v nějaké nádobě se nejčastěji provádí.

3. Přebytečný cement

To vede k prasknutí betonu po "nastavení".

4. Nízkorozpočtový písek

Musí být pečlivě vybrána. Nemluvě o tom, že může být z různých frakcí, často obsahuje špínu, odpadky a někdy je přítomna jíl a vlhkost. To vše má nepříznivý vliv na kvalitu betonu. Před uvedením této součásti "do skříně" ji protřepte a vysušte.

To vede k tvorbě vzduchových bublin v betonu, což dramaticky snižuje nosnost materiálu, vyvolává jeho delaminaci. Předpokládá se, že v průměru 1 m3 roztoku potřebuje použít vodu v rozmezí 160 - 180 litrů. Nejlepší je považováno za výrobek, který se vyznačuje dostatečnou viskozitou, neboť zajišťuje správnou kvalitu zhutnění hmoty naložené v bednění, přijatelnou intenzitu odpařování vlhkosti a jednotnost struktury hotového betonu.

Příliš silný roztok obtížně razítko, a nadměrná kapalina vede k heterogenitě složení konkrementu v celé své tloušťce, protože během načítání hmotnosti těžší složky (plnivo), se usadí ždímáním cement „mléko“ povrch. V důsledku toho se sníží podíl pojiva v dolní části, což povede k "zkrácení" požadovaného podílu kompozice.

6. Nerovnoměrné tepelné účinky

Sluneční paprsky ohřívají pouze horní vrstvu, protože to, co rychle zasychá, se změní v tvrdou kůru. Toto dramaticky snižuje intenzitu odpařování vlhkosti a vede nejen k nerovnoměrnému vytvrzení kamene, ale ik nárůstu doby její plné připravenosti. Proto je po naplnění kompozice bednění pokryto (zpravidla polyethylenovou fólií) a povrch betonu je periodicky navlhčen vodou.

7. Nedodržení pracovních podmínek

Nejprve se odkazuje na nízkou teplotu. Nejprve se zpomalují chemické procesy a dramaticky se zvyšuje doba konečné dostupnosti betonu. Za druhé, když teplota klesne pod kritickou teplotu, kapalina krystalizuje. Led bude snadno roztrhat "mladý" kámen a začne se odlupovat, odlupovat, pichat.

Komponenty by měly být vloženy do betonového míchacího bubnu (do žlabu nebo něčeho jiného) pouze s jedním kontejnerem (například s lopatkou). Práce s lopatou vám neumožní přesně určit množství spotřebních materiálů, což povede k nerovnováze a změnám vlastností betonu.

Praktická doporučení

1. Za účelem dosažení optimální hustoty kompozice musí být v souladu s pravidlem, když je s vlastním stravováním ručně během načítání prvků - 1 kbelík pojiva přidá voda se nalije o něco méně. Pokud je "nádobí" na 10 litrů, kapalina by měla být přidána do 7 - 8 litrů. Samozřejmě je to přibližný poměr, k "kukátko", ale s individuální konstrukcí není absolutní přesnost nutná.

2. Při práci s betonem při nízké teplotě, pokud není možné zajistit umělé vytápění by měla být v roztoku i v procesu vaření zavést speciální přísadu (vypouštění takzvané „nezamerzaek“, například, potaš), a po nanesení hmoty jej izolovat. K tomu proveďte piliny, plst, druhy pěny a podobné izolační materiály.

3. Při objednávání hotového betonu nezapomeňte, že každá kompozice má pro použití vlastní datum vypršení platnosti. Kromě toho platí každou hodinu používání stroje. Co je třeba zvážit:

 • vzdálenost a možnost přístupu k bednění
 • kde bude betonové řešení vypuštěno.

Pokud se beton nepoužívá okamžitě nebo není místo pro jeho vyložení, jedinou možností je stroj "mixer".

Přibližná cena populární kompozice "300" značky (s dodávkou na místo) je od 3,400 do 3,600 rublů / m 3. Čím větší je množství objednávky, tím podstatnější je sleva.

4. Pokud je směs zakoupena v suchu, je třeba mít na paměti, že skutečný objem betonu bude o něco menší. Z 1 m 3 směsi (v závislosti na charakteristikách) se získává z 0,6 až 0,7 "kostek" z umělého kamene.

5. Pro různé účely a potřebujete jiný konkrétní. Na internetu jsou speciální tabulky, které ukazují přibližný podíl směsí, přičemž se zohlední jak typ cementu, tak vlastnosti ostatních použitých součástí.

Správné proporce složení betonu. Příprava železobetonového betonu, pěnobetonu, betonu na bázi drceného kamene

Pevnost a trvanlivost jakékoli budovy nebo výrobku, kde se beton používá, závisí do značné míry na kvalitě směsi.

Fotografická příprava betonové směsi

A kvalitní zde je možné pouze díky dvěma bodům:

 1. Pokud jsou materiály použité pro přípravu hmotnosti, trvanlivé a mít všechny potřebné certifikáty.
 2. Je-li směs správně připravena - to znamená, že jsou dodržena všechna pravidla, poměr komponent a technologická doporučení.

V tomto článku budeme podrobně zkoumat, jaká by měla být kompozice + proporce 1 m3 betonu a jak ji správně hnět vlastními rukama.

Vše, co považujeme za konkrétní příklady. Začněme.

Vaření jílů

Několik slov o této směsi.

Skládá se z písku, vody, cementu a expandované hlíny.

Roztažená hlína je velmi lehký kámen, který je ve své struktuře porézní a díky této kvalitě se získává cementová hmota s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Protože hliněná hmota má nízkou hmotnost, je snadné a rychlé pracovat se směsí, ve které je plnivo.

Z mínusu lze rozlišit takové okamžiky, jako je vysoká cena materiálu (a tedy směs jako celek) a ne velmi vysoká pevnost v tlaku.

Použitý hliněný beton hlavně pro takové účely:

 1. Pro podlahoviny v obytných oblastech
 2. Pro podlahy zařízení v podkroví av podkroví
 3. Naplnit stěny.

Jak můžete vidět, rozsah použití je poměrně široký, což znamená, že směs se často používá v soukromé konstrukci. Proto je velmi žádoucí znát složení a poměry hliněného betonu.

Upozorňujeme, že tento materiál se nedoporučuje pro lití podlah a pro výrobu výrobků, které vyžadují vysokou únosnost. V takových situacích potřebujete nejtrvanlivější beton. a lze jej získat pouze na základě sutiny.

Značka betonu M300 - charakteristika a jemnost přípravy

Beton M300 - jedna z nejrozšířenějších a nejžádanějších značek betonu. Právě tento beton se používá k výstavbě základů pro soukromé budovy, ploty, schody, nosníky, piloty. M300 se odlišuje od jiných značek ve svých technických a provozních vlastnostech, stejně jako v nákladech. Kromě toho je snadné dělat v podmínkách nezávislé konstrukce pomocí jednoduchých nástrojů.

Vlastnosti výkonu

Před zvážením hlavních technických vlastností je třeba poznamenat, že M300, stejně jako většina ostatních značek, získává plnou sílu po dlouhou dobu, asi šest měsíců. Přibližně 95-98% hlavních změn nastává během 28 dnů od okamžiku, kdy se cement a voda smíchají. Je to tentokrát a stanovení věku směsi určuje hlavní charakteristiky.

Rozsah použití betonových konstrukcí - stavebních konstrukcí, což znamená významnou zátěž. Proto je hlavní vlastností betonu schopnost odolat zatížení. Tato vlastnost je začleněna do označení síly značky.

Co znamená M300

Značka betonu s takovým záznamem "MHHH" sama o sobě neznamená betonovou směs betonu. Číslo XXX udává mezní tlak během komprese v kgf / cm2. Jsou zde i jiné typy betonových značek, například mrazuvzdornost (označení FXHX), propustnost (WXХХ).

Proto by bylo správné hovořit o agregátu betonových směsí s pevností v tahu 300 kgf / cm2. Tato charakteristika je hlavní a odlišuje model M300 od jiných značek označených písmenem "M".

Pevnost v tahu se kontroluje působením síly na rovnoběžné povrchy pravoúhlého rovnoběžnostěnku (krychle) s plochami 150 * 150 * 150 mm ze směsi.

Podle požadavků SNiP 2.03.01-84 se betony liší ve třídách označených písmenem "B". Třída betonu ukazuje sílu v jednotkách jediného celosvětového systému SI - Pascals, přesněji v megapaskálech (MPa).

Poměr třídy a značky

Která třída betonu může být zhruba propojena se značkou podle síly, je uvedena v následující tabulce:

Tabulka 1 - Poměr tříd a značek

Jednoduché tipy

Sušení mokré obuvi: Pokud jsou vaše boty vlhké, naplňte je novinami a pak je můžete v noci dát pod baterii. Neměli byste sušit boty jen bez novin, pak by kůže byla poškozena.

Blechy u koček a psů. Skvělá cesta k boji: Kočka, pes nebo jiné zvíře může být zbaveno blech, když je koupí v tabákovém vývaru. Poté promyjte teplou vodou.

Sdílejte svůj názor

Navigace

Nejčtenější

Schéma připojení LED pásky RGB. Připojení řídicí jednotky RGB a zesilovače RGB Co je to vícebarevná LED páska RGB, podrobně jsem to popsal dále.

5 způsobů, jak kombinovat kuchyň s obývacím pokojem Po tom, co se rozhodla kombinovat kuchyň s místností, je důležité myslet na to, jak je kombinovat a dále rozlišovat.

Tepelná pistole V našich dnech jsou francouzské stropní stropy nejoblíbenějším řešením pro opravu stropu. Mnoho z těch, kteří chtějí dále.

Populární
Nejnovější příspěvky
Nejčtenější

Projekt dětské pokoje pro dívku

Navrhněte projekt školky pro dívku S dětmi v dívce jsou položeny.

Dýza pro ptáky ptáků to udělejte sami

Ovládání perossemnuyu auto dělat sami Majitelé soukromých domů, téměř vždy obsahují pomocné.

Jak prodat pozemek v zahradním partnerství

Prodávat dachový pozemekAgentura "Realitní centrum" nabízí svou pomoc všem, kteří.