Složení a třída betonu pro nevidomé plochy

Slepý prostor je vodotěsný povlak umístěný kolem budovy. Je vyrobena z betonu a běží se svahem kolem obvodu objektu. Nadace získá ochranu před povodněmi a dešťovou vodou. Slepá plocha nesmí být menší než 100 cm, konečné parametry závisí na typu půdy a odstranění okapů střechy.

Výběr betonu pro založení

Síla značky materiálu použitého pro odlévání základny je určena parametry zatížení, hloubkou podzemní vody a architektonickými vlastnostmi konstrukce.

Odborníci dávají několik doporučení SNiP:

 • při práci na nízkopodlažních půdách a uspořádání mělkých nebo středně hlubokých základů je přípustné použít železobeton M150, avšak v případě, že se plánuje výstavba lehkých dřevěných a rámových konstrukcí;
 • Značka M200 / M250 se doporučuje používat při nanášení vrtaných pilířů, zakrytých základových pásů, podkladů nebo podkladů pod sloupky se stoupající povahou půdy. Takový základ může vydržet blok nebo cihlový dům;
 • Značka M300 / M400 - potřebná pro konstrukci zapuštěných pásů, konstrukcí s hromaděnými vrtáky. Materiál se používá v případě výstavby vícepodlažního venkovského domu z cihel, železobetonu nebo cementových bloků.

Složení, proporce

Složení betonové směsi je standardní - jde o cement, písek, drcený kámen (štěrk) nebo směs písku a štěrku a vodu. Poměrný poměr komponentů v závislosti na značce materiálu uvedeném v tabulkových údajích.

Beton pro oblast slepé: hlavní třídy, značky a proces vaření

Jakýkoli základ pro konstrukci vyžaduje ochranu proti erozi, a proto je kolem ní vytvořena další bariéra ze směsi na bázi cementu, štěrku a písku. Může nejen prodloužit trvanlivost konstrukce, ale také zlepšit estetické vlastnosti. Během procesu bude zařízení muset zjistit, který beton je potřebný pro nevidomou oblast, která také funguje jako chodník.

Na fotografii je znázorněna budoucí vracení betonu.

O použitém materiálu

Vytvrzená směs je umělý kámen, který je rozšířen ve stavebnictví. Moderní materiál na bázi vazby byl používán již od roku 1844. Časem se jeho složením začaly objevovat speciální přísady, které zlepšují výkonnost.

Základním ukazatelem charakterizujícího kompozici je pevnost v tlaku, která nám umožňuje přiřadit připravenou směs do určité kategorie. Při provádění práce je nutné zvolit třídu betonu pro oblast slepé, aby její pevnostní charakteristiky odpovídaly specifickým provozním podmínkám.

Tabulka pro porovnání obou používaných tříd.

Přímo v SNiP 2.03.01-84 je označení kategorií používáno latinským písmenem "B", vedle něhož stojí číslo odrážející tlak v MPa. Třída složení je však číselná charakteristika s garantovaným zabezpečením 0,95. V 5 případech ze 100 případů nemusí být podmínka splněna.

Pozor!
Pokud znáte třídu vhodného složení, můžete snadno pochopit, jaká značka betonu je potřebná pro nevidomou oblast.
Tabulka odráží korespondence s variačním koeficientem pevnostní charakteristiky betonové směsi o 13,5%.

Více o značkách

Současně s třídami může být síla směsi nastavena odlišně. Písmeno "M" latinské abecedy s číslem označuje mezní hodnotu pro kompresi v kgf / cm².

Stupeň betonu pro nevidomou oblast nesmí být nižší než M200, jinak by mohlo dojít k poškození vytvořené platformy.

Tabulka ukazuje nárůst hmotnosti cementu se zvýšením stupně.

 • M200 - hlavním účelem kompozice je vytvořit struktury s malým zatížením na povrchu.
 • M250 - směs může být použita pro konstrukce, které jsou vystaveny mírným dopadům.
 • M300 - nejběžnější značka betonu pro nevidomou oblast, protože umožňuje vydržet docela hmatatelné zatížení.
 • M350 - podobné řešení pro zařízení ochranné bariéry kolem budovy je zřídka používáno.

Pozor!
Cena kompozice se zvyšuje s nárůstem značky, takže pro úsporu je doporučeno vybrat ji co nejpřesněji, s ohledem na možné zatížení na povrchu.

Požadavky na základní součásti

Všechny materiály obsažené v betonu pro chodník musí splňovat určité podmínky, jinak nebude možné dosáhnout vysoce kvalitní směsi.

V tomto ohledu může být životnost konstrukce výrazně snížena.

Celková frakce pro beton.

 • Základní složkou je cement, který spojuje součásti dohromady. Hlavním úkolem je vybrat správnou značku pojiva. Přítomnost nečistot musí být také vzata v úvahu.
 • Pro přípravu směsi se doporučuje použít písek, jehož podíl se pohybuje od 1,5 do 5 mm. Přítomnost nečistot ve formě stavební zbytky a zbytků rostlin může nepříznivě ovlivnit pevnostní vlastnosti roztoku.
 • Nejlepším agregátem je drcený kámen, který umožňuje vysoce kvalitní přilnavost k ostatním komponentům. Vhodné rozměry štěrku se pohybují od 8 do 35 mm.
 • Rozpouštědlo je obyčejná voda, ale nesmí obsahovat alkalické a kyselé vměstky.

Doplněk!
Někteří odborníci přidávají do mixu hasené vápno, aby bylo snadnější položit.
Pomocí této možnosti je usnadněno vyrovnání povrchu.

Postup přípravy roztoku

V průběhu práce je nejpoužívanější kompozicí M300, patřící do třídy B22,5. Proto stojí za to zvážit jméno jeho vaření. Následuje instrukce pro směs bez betonového mixéru.

Zobrazuje základní proporce betonu pro nevidomou oblast.

Podíl řešení různých značek.

 • Do připraveného kontejneru se nalije 2 kbelíky písku, aby se získal malý kluzák.
 • Přidá se kbelík z cementu M400, po kterém se obě složky důkladně promíchají v suché formě.
 • Postupně se do kompozice vlije voda, jejíž množství je obvykle 0,5 hmot. Pojiva.
 • Po míchání se do kapalné směsi vloží 4 kbelíky štěrkového agregátu.

  Roztok zamíchejte lopatkami.

  Je to důležité!
  Provedení směšování betonové směsi s vlastními rukama nemůžete přidat příliš mnoho vody, jinak bude poréznost velmi vysoká a to povede ke snížení pevnostních vlastností.

  • Pokud je po ztuhnutí směsi nutné oddělovat část slepé plochy, pak se železobeton řeže diamantovými kruhy.
  • Naplnit hotovou směs by měla být provedena do jednoho dne, dokud se chytil, jinak se dělají zářezy.
  • Pro vkládání trubek nebo jiných prvků do zmrazeného betonového roztoku se provádí diamantové vrtání otvorů v betonu.
  • Pokud je slepá oblast vyráběna v chladné sezóně, je nutné roztok zahřát.

  Jako závěr

  Příprava betonové směsi by měla být provedena s ohledem na ustanovení SNiP 5.01.23-83 a GOST 7473-94. Předkládané dokumenty odrážejí obecná pravidla, která berou v úvahu hustotu a poměr materiálů. Podrobnější informace k tomuto tématu jsou uvedeny v tomto článku.

  Podíl složení betonu na nevidomém prostoru soukromého domu

  Slepá oblast je vystavena nepříznivým účinkům vody z taveniny, srážení a změnám teploty. Z tohoto hlediska je "nepromokavá páska" obklopující budovu kolem obvodu podřízena spíše přísným požadavkům. Přestože koleje v okolí domu nejsou vystaveny silnému mechanickému zatížení, musí mít dobrou odolnost proti chladu a vodotěsnosti, proto je betonová třída pro nevidomou zvlášť důležitá při samostatném budování tohoto typu konstrukce.

  Při přípravě vysoce kvalitního betonového řešení, které nezačne praskat po první zimě, je třeba věnovat pozornost poměrům, kvalitě a pevnosti v tlaku hlavních a vedlejších složek směsi.

  Kvalita součástí betonové směsi

  Složení betonu pro nevidomé oblasti zahrnuje: písek, cement, drcený kámen a vodu. Také v kompozici zahrnují plniva (až 70% celkové hmotnosti roztoku) a vazebné složky. Takové přísady mohou poskytnout materiálu větší pevnost a pružnost.

  Pokud mluvíme o vlastnostech, které by komponenty měly mít, pak stojí za to zvýraznit následující doporučení:

  • Písek by neměl obsahovat žádné nečistoty (jíl, bahno a jiné látky). Pokud tato složka obsahuje minimálně minimální přísady, betonová směs bude heterogenní.
  • Sobota by neměla obsahovat vápno. Nejvyšší kvalita se považuje za drcený kámen, který je vyráběn broušením štěrku. Doporučená velikost zrna je 5 - 20 mm. Také místo štěrku lze použít štěrk a plastifikátory.
  • Voda pro směs doporučujeme používat pouze v chodu.
  • Jako agregát je často používán hliník, který výrazně zesvětluje váhu budoucí betonové konstrukce.

  Cement také nepodléhá přísným požadavkům, ale pro vysoce kvalitní dávkování betonu je třeba věnovat pozornost jeho značení.

  Značení betonu

  Označením betonu lze určit pevnost v tlaku tohoto materiálu. Zvažte nejběžnější značky, které se doporučují pro výstavbu soukromého domu:

  Značky 100-150 nejsou vhodné pro uspořádání venkovních konstrukcí a M 400-500 se používají pro výstavbu vícepodlažních budov, takže tento beton je zřídka využíván pro soukromou výstavbu. Také neziskové mohou být nazývány kompozice M 250 a M 300, protože jejich cena je "řádem velikosti" vyšší. Nejlepším řešením pro nevidomé by bylo beton M 200, které se vyznačuje cenou a vysokou kvalitou.

  Proporce pro beton M 200

  Pro samostatné přípravu betonového řešení značky M 200 musíte v určitém poměru kombinovat následující komponenty:

  • Portlandský cement M 400 - 287 kg.
  • Drcený kámen (velikost od 5 do 20 mm) - 1135 kg.
  • Písek - štěrk (CBC) - 751 kg.
  • Voda - 186 litrů.

  Užitečné! Standardní poměr písku, cementu (M 400) a drceného kamene pro dlažbu je 1: 2,8: 4,8.

  K dispozici je také alternativní recept:

  • Cement - 287 kg.
  • Písek - 803,6 kg.
  • Drcený kámen nebo štěrk 1377,6 kg.
  • Voda - 186 litrů.

  Užitečné! Poměr vody a cementu (VC) je obvykle 0,65: 1, ale může být změněn, pokud je písek nebo písek příliš vlhký.

  Chcete-li získat nejlepší směs, doporučujeme kupovat cement pouze od renomovaných výrobců. Je důležité vzít v úvahu skutečnost, že PCC si uchovává své vlastnosti po dobu delší než 3 měsíce (poté ztrácí až 30% pevnostních vlastností), takže pokud si je zakoupíte v železářském skladu, věnujte pozornost datumu výroby kompozice. Označení musí být za sekundu, pokud na obalu s betonem je jen den a měsíc, pak je to falešná. Totéž platí pro dva pytle se stejným označením za sekundu.

  Užitečné! Dnes je falešný cement vyrobený z dolomitu nebo vápna zcela běžný. Používáte-li takové směsi k přípravě betonu pro nevidomou, riskujete, že se dostanete do nekvalitní konstrukce.

  Míchání betonu

  Chcete-li připravit slepotu pro nevidomé, postupujte takto:

  1. Nalijte čistou vodu do betonového mixéru (stará koupel, umyvadlo nebo kbelík).
  2. Přidejte cement a míchat s vodou, dokud se nevytvoří "malta" (světle zbarvený kapalný roztok).
  3. Nalijte do roztoku roztoky, počkejte 30 minut a znovu promíchejte všechny komponenty. Čím větší jsou sutiny, tím méně vody budete potřebovat k přípravě řešení.
  4. Přidejte písek a promíchejte na tlustou hladkou hmotu.
  5. Nalijte beton do bednění pro nevidomou oblast.

  Užitečné! Práce se doporučují provádět při teplotě nižší než +5 stupňů. Pokud plánujete v chladné sezóně vybudovat slepou oblast, pak před nalitím betonového roztoku musí být vytápěna.

  Abyste mohli vypočítat, kolik suché směsi potřebujete, potřebujete:

  • Určete celkovou plochu slepé oblasti (pro tuto hodnotu vynásobte její délku šířkou).
  • Vynásobte výsledné číslo výškou oblasti zaslepení.
  • Přidejte do výsledného čísla 15% (toto je skladová zásoba).

  Pokud tedy plocha slepé plochy je 20 m 2 a její výška je 17 cm, dostaneme:

  20 x 0,17 = 3,4 + 15% = 3,9 m 3 (tuto směs potřebujete pro nevidomé)

  Pokud žijete v oblasti s drsným podnebím, kde často prší, doporučuje se zvýšit odolnost betonu proti vodě. Za tímto účelem stačí přidat přísady jako Penetron, Aquatron nebo jiné přísady, které zvyšují odolnost proti vlhkosti vůči roztoku. Můžete také výrazně zvýšit odolnost povrchu proti vlhkosti pomocí žehlení.

  Na závěr

  Betonová dlažba vyrobená z vysoce kvalitního stavebního materiálu bude trvat déle než 20 let, ale pokud chcete prodloužit její životnost, doporučujeme jej pokrýt dlaždicemi nebo dlaždicemi.

  Beton pro oblast slepých ploch: jakou značku preferujete?

  Stavebnictví vyvíjí upřímně blesk. Nicméně, odborníci v této oblasti by nebyli tak úspěšní bez dlouholetých zkušeností. Existují tradiční návrhy, jejichž význam se v průběhu let neztratí. Jednou z těchto struktur je slepá oblast.

  V procesu výstavby všech typů architektonických a funkčních konstrukcí by měla být věnována zvláštní pozornost zajištění vysoké pevnosti podpěrných prvků. Slepý prostor z betonu provádí několik funkcí najednou, které zajišťují bezpečnost budovy:

  • absolutní prevence pronikání vlhkosti vystupující z atmosféry do základů;
  • ochrana monolitu před vyluhováním;
  • minimalizuje riziko průsaku vody nejen do suterénu, ale také do suterénu.
  Betonová roleta

  Vlastnosti tohoto zařízení

  Specialisté v oblasti stavebnictví nám nabízejí nejjednodušší, nejintenzivnější klasifikaci typů slepé plochy kolem domu. Tato klasifikace je založena na typu materiálů, které se používají k vytvoření takových struktur. Takže existují takové typy ochranných struktur:

  • Soft Je vyroben ze štěrku nebo štěrku.
  • Polotuhé Tento design je vyroben z kamenných nebo dlažebních desek.
  • Těžko. Vyrobeno z těžkého betonu.

  Jelikož se jedná o poslední možnost, která je považována za nejoblíbenější, její vlastnosti si zaslouží zvláštní pozornost. Tvrdá volba v praxi je nejvíce trvanlivá ve svém segmentu. Díky svým vlastnostem zaručuje úplnou ochranu základů a suterénu před škodlivými účinky vlhkosti.

  Negativní účinky vlhkosti na základ

  Nejspolehlivější možnost

  Bez ohledu na to, jakou značku betonu použijete pro popsanou konstrukci, je to samo o sobě poměrně jednoduché. Je to docela možné vytvořit s vlastními rukama, aniž byste utrácel hodně času a nečinili titanické úsilí. Tradičně se skládá z několika bloků, jmenovitě:

  • půdní vrstva, předem zhutněná;
  • hydroizolační vrstva;
  • vrstva písku, jejíž tloušťka by měla dosahovat 10 centimetrů;
  • izolační vrstva;
  • páska z cementu.
  Slepá oblast

  Výše uvedený režim je obecně akceptován. Může se však měnit v závislosti na jednotlivých charakteristikách konkrétní situace.

  Poměr a poměry betonového řešení

  Vzhledem k tomu, že hlavní materiál pro vytváření této struktury je konkrétní, je nutné správně vypočítat složení betonu pro nevidomou oblast. V každém případě je správné dodržování poměrů v tomto případě rozhodující pro úspěch celého komplexu stavebních činností.

  Požadavky na stavební materiály

  Blind oblast je cesta, která rámuje soukromý dům. Odborníci se na stopy tohoto typu vztahují na kategorii nezatíženého typu. To je způsobeno velmi loajálními provozními podmínkami: nejen stovky chodců nebudou chodit ve stejnou dobu, ale navíc nebudou řídit auta. Tato struktura by měla být primárně vodotěsná. Proto zvolit, který konkrétní beton se použije v procesu výstavby, věnujte pozornost nízkým značkám. Nejlépe splňují požadavky, které nutně poskytují odborníci.

  Složení a technické vlastnosti betonu

  Betonový stupeň pro nevidomou musí být:

  • vodotěsný;
  • odolné vůči mrazu;
  • průměrné ukazatele síly v panelu;
  • maximální ceny, protože nízká cena optimalizuje finanční náklady a celý stavební proces jako celek.

  Jakou značku si vybrat?

  Vzhledem k tomu, že popsaná ochranná konstrukce není vhodná pro speciální funkční a strukturální zatížení, je pro ni možné ušetřit hodně stavebních materiálů. V této situaci je poměrně racionální obrátit se na radu odborníků. Domnívají se, že v tomto případě je zapotřebí nízké stupně betonu, je však zapotřebí a poměrně zodpovědný přístup k provádění prací. Pro takovou konstrukci použijte také stavební materiály třídy M100, M150. Jsou to nejoblíbenější řešení, když potřebujete navrhnout skladby kolem soukromého domu.

  Pokud pro vás není důležité uložit, zvolte třídu M200. Je to dražší, a jeho výkon je mnohem lepší. Například tato třída stavebního materiálu se vyznačuje speciální pevností, vynikající odolností vůči mrazu a vodě.

  Značka betonu pro nevidomé oblasti

  Která značka betonu je potřebná pro konstrukci nevidomé oblasti?

  Založení jakékoli struktury vyžaduje ochranu před deštěm a taveninou. Nejlepší bariérou je slepá plocha betonu. Jedná se o důležitý architektonický prvek, který slouží jako chodník. Prodlužuje trvanlivost budovy a zlepšuje její estetiku. Při míchání roztoku je proto důležité zvolit správné složky v souladu s doporučenými proporcemi. Která značka betonu je nutná pro nevidomou okolí soukromého domu?

  Blind oblast je úzký pás, položený podél obvodu soukromého domu. Na jedné straně přiléhá ke stěně, na druhé straně k zemi. Po dokončení suteréna vylijte před nástupem zimní zimy. Hlavním úkolem je ochrana proti erozi a vypouštění vlhkosti.

  Bloková oblast má také další funkce:

  • Zlepšení tepelné izolace budovy.
  • Zabránění zmrazování půdy.
  • Ochrana základny před klíčivými kořeny a otoky půdy.
  • Zvyšte životnost všech prvků budovy.
  • Vytvoření pohodlné a krásné průchody kolem soukromého domu.

  Slepá oblast je nalita kontinuální páskou, jejíž šířka by měla odpovídat délce vyčnívajících okapů. Doporučuje se, aby byl o 200 mm větší. Optimální velikost je 800-1000 mm s povinným sklonem 1,5 ° od domu. Tloušťka se pohybuje od 100 do 150 mm v závislosti na přítomnosti výztužných prvků v roztoku.

  Jak si vybrat značku?

  Složení směsi a její technické vlastnosti se řídí normami GOST 9128-97 a 7473-94. Značka je ukazatelem pevnosti v tlaku.

  Při výběru betonu pro lití se berou v úvahu následující provozní podmínky:

  • odhadované zatížení;
  • parametry půdy;
  • klimatických podmínek.

  Návrh musí být dostatečně pevný, aby odolal mechanickému tlaku z chůze, teplotním poklesům a častým srážkám. Proto při stanovení poměru součástek se berou v úvahu očekávaná síla, odolnost proti mrazu a odolnost proti vodě. Čím vyšší jsou tyto parametry, tím spolehlivější a trvanlivější je výsledek.

  Minimální požadavky na beton pro nevidomé části soukromého domu:

  • Značka - M200.
  • Třída pevnosti - B15.
  • Mrazuvzdornost - F150.

  M200 - nejoblíbenější typ malty pro stavební práce. Je připravena z cementové značky M400 nebo M500. Kromě toho se používají rolety pro pokládku základů, chodníků, schodů, potěrů. Při budování na odkládajících půdách se požadavky na výkon zvyšují. V takových případech vyberte složení s 1-2 body výše.

  Pokud je v konstrukční zóně velké množství srážek a velké teplotní rozdíly, doporučuje se použít M250. Mezilehlá značka je vhodná pro výrobu pásových oplocení a lehce naložených konstrukcí. Tento beton je odolný proti praskání a toleruje extrémní chlad a teplo.

  Při budování velkých průmyslových objektů a výškových budov zvolte zařízení M300 nebo M400. Používáte-li nižší značky, vibrace, které vycházejí z budovy, rychle zničí beton.

  Podíl betonového roztoku

  Chcete-li vypočítat objem dávky, musíte mezi sebou vynásobit délku, šířku a tloušťku slepé plochy. Zvyšte výsledek o 15% - jedná se o rezervu v případě neočekávaných ztrát.

  Při výrobě značkového betonu pro nevidomé plochy jsou k dispozici standardní proporce součástí. Cement, písek, drcený kámen a voda se měří v poměru 1: 3: 4: 0,5. Přesné množství kapaliny závisí na podílu plniva. Čím větší je zrnitost štěrku, tím méně vody je potřebné pro míchání.

  Pokud překládáte číselné hodnoty poměrů do absolutních jednotek, pak k přípravě jedné krychle budete potřebovat takové množství součástí:

  Čím vyšší je značka (od M450), tím menší spotřeba. Písek by měl být dobře umyt, vysušen a zbaven ílových nečistot. Jako plnivo je lepší použít žulové třídění kubických forem o velikosti zrna 5-10 mm.

  Poměr řešení závisí na druhu pojiva. Například při použití Portland M300 (pro beton M200) je poměr součástí 1: 1,9: 3,7 a při výběru odolnějšího M400 - 1: 2,8: 3,9. Zavedení plastifikátorů nebo polypropylenových vláken zvyšuje hydrofobnost.

  Připravené betonové řešení pro slepou oblast by mělo být rovnoměrné a bez hrud, mělo konzistenci husté smetany. Chcete-li vytvořit kvalitní šarži, musíte postupovat podle určité série akcí.

  • Nalijte čistou vodu z vodovodu do betonového mixéru nebo do velké nádoby (žlabu, nádrž).
  • Postupně vkládejte cement do malých porcí, důkladně promíchejte.
  • Po vytvoření mléka nalijte štěrk a za ním - suchý prosetý písek.
  • Přidávejte poslední modifikační komponenty.

  1. Životnost konstrukce závisí na kvalitě cementu. Ve svém složení nepřijatelné přítomnost vlhkosti a částic. Aby se snížily náklady, někteří bezohlední výrobci přidávají popel, dolomit a mleté ​​vápno. To vede ke snížení značky, proto by stavební materiály měly být objednány pouze od spolehlivých a spolehlivých dodavatelů.

  2. Cement zachovává původní vlastnosti po dobu delší než 3 měsíce. Po této době se síla materiálu sníží o jednu třetinu. Při nákupu byste měli věnovat pozornost datu vydání. Ještě lepší je, pokud je na obalu druhé označení. Na dvou pytlích z jedné dávky budou uvedeny různé výrobní časy. Padělané zboží obsahuje ve všech baleních stejné parametry.

  3. U dlažby musí mít beton jednotné složení. Není dovoleno přítomnost přilepených výplní nebo suchých hrud. Při hnětení rukou, zejména ve velkých objemech, je obtížné dosáhnout dobrého výsledku. Pro tuto práci je lepší použít betonový mixér.

  4. Při míchání roztoku se nedoporučuje nasytit celý objem vody najednou. Některá kapalina musí být smíchána s částí cementu a přidána jako poslední. To pomáhá vyhnout se hromadě a řídit hustotu betonu.

  5. Aby se zabránilo tvorbě trhlin, je třeba zajistit dilatační spáry mezi slepou plochou a základem budovy. Je také žádoucí položit je přes pás asi 2 metry.

  6. Aby byla nevidomá plocha pro soukromý dům silná a spolehlivá, měl by být její povrch dále posílen. K tomu je horní vrstva vyplněna vysoce kvalitním betonem.

  Betonové proporce pro oblast slepých ploch

  Výběr betonu pro dlažbu ovlivňuje trvanlivost chodníku kolem domu. Při samomíchání betonové směsi musí být dodržen správný poměr součástí. Jaké by mělo být složení betonu pro nevidomou? A co určuje kvalitu povrchu betonu?

  Proč potřebujete slepou oblast?

  Blind oblast je cesta kolem soukromého domu, který neumožňuje roztavenou nebo dešťovou vodu ke stěnám základů pod zemí. Konstrukce slepé plochy chrání základy před mokrem a stěny z vlhkosti (stěny se mokří při zvedání kapilární vlhkosti z mokrého podkladu). Pokud je základ suchý, je jeho trvanlivost větší a spolehlivost konstrukce je vyšší. Vlhká základna domu během zimního zmrazování půdy také zmrzne a zhroutí.

  To je důvod, proč kvalita slepé plochy určuje životnost budovy. Pravidelné zmrazení horní části základny vytváří trhliny v základně a stěnách, a proto strukturu ničí. Jaká by měla být kvalitní roleta kolem domu?

  • Slepá plocha musí mít dostatečnou velikost (tloušťka potěru a šířka dráhy).
  • Slepá plocha je odlitá ze směsi, která je určena pro celoroční provoz na ulici.
  Správná konstrukce slepé oblasti

  Beton pro dlažbu: požadavky a vlastnosti

  Cesta okolo domu patří k nevykládanému potěru. Nevedou automobily a neprocházejí tisíce chodců. Proto používají nejméně trvanlivé značky.

  Pro trvanlivost venkovního betonování musí být slepá plocha vodotěsná. Nízké třídy (M50 a M75) nemají odolnost proti vlhkosti, a proto se nepoužívají pro konstrukci nevidomých ploch.

  Připravená betonová dlažba

  Na materiál slepé plochy jsou kladeny následující požadavky:

  • Voděodolná (chrání základy před mokrem a vlastní trvanlivostí).
  • Povrchová odolnost proti zamrznutí.
  • Trvanlivost - průměr, jako u zahradních cest.
  • Cena je co nejnižší, aby se optimalizovaly náklady na výstavbu.

  Značka betonu pro nevidomé oblasti

  Slepá plocha nemá konstrukční zatížení, takže může být vyrobena z nízkých betonů. To snižuje náklady na stavbu domu.

  Nízké značky zahrnují M100 a M150. Právě z nich je často slepý prostor často rozmístěn po celém domě. Navíc pro konstrukci uličních drah a nevidomých ploch použijte značku M200. Má vyšší charakteristiky pevnosti, odolnosti proti vodě, mrazuvzdornosti a vyšší ceny.

  Domovní roleta: zpevnění potěru zvyšuje pevnost

  Tabulka: Srovnání charakteristik betonových tříd pro uliční chodníky a zahradní cesty

  Podíl betonu

  Při vlastním smíchání směsí budov je nutné striktně sledovat poměry (poměr součástí). Následující tabulka vám pomůže určit, jaký poměr písku, cementu, štěrku a vody se používá při hnětení.

  Nalévání slepé plochy betonového mixéru

  Tabulka: poměr písku, drceného kamene, cementu a vody v nízkolepém betonu

  Vodotěsný beton - je to důležité?

  Čím nižší je stupeň betonu, tím horší je jeho odolnost proti vodě a mrazuvzdornost. Namočení základny během podzimních dešťů škodí následnému zmrazení půdy v zimě. Při nástupu chladného počasí se povrch zaslepené plochy zmrzne, vodní kapičky v pórech se rozšiřují, povrch slepé plochy je pokryt mřížkou malých trhlin. Zničení vlhkého povrchu je spojeno se změnou objemu vody během zmrazení. Zmrazené kapky vlhkosti v pórech vytvářejí napětí a vytvářejí praskliny na povrchu betonu.

  Crack v suterénu: důsledek zmrazení nadace

  Odolnost betonu proti vlhkosti proto určuje jeho odolnost vůči zmrznutí a trvanlivosti celé oblasti slepé uličky. Čím horší materiál odolává pronikání vlhkosti, tím rychleji je pokryt mřížkou povrchu a pak hlubokými prasklinami.

  Vysoká odolnost proti pronikání vlhkosti se vyznačuje odolnými betonovými vrstvami. Nicméně jejich cena je poměrně vysoká (M400 je 1,3 krát dražší než M100) a pevnostní charakteristiky jsou nepřiměřeně vysoké u nízkoproudých pouličních chodníků. Jak být - používat drahé vysokopevnostní betony nebo levné nízké směsi?

  Nízkotlaký beton: jak zvýšit odolnost proti vodě?

  Aby měl beton nízkého stupně dlouhou dobu práci v oblasti slepce, používejte vodoodpudivé přísady nebo povrchovou úpravu betonu. Chemické složky přísad jako Penetron, Aquatron zvyšují odolnost betonu proti vlhkosti po celé tloušťce potěru. Spolupracují s minerálními složkami, vytvářejí s nimi nerozpustné sloučeniny a uzavírají póry přítomné v materiálu. Navíc, čím více vlhkosti, tím více se tvoří nerozpustné krystaly. Použití chemických složek zvyšuje cenu betonového potěru, ale je mnohem levnější než objednání silné značky betonu.

  Penetron - pronikající vodotěsnost pro absolutní odolnost proti vlhkosti povrchu

  Pro dosažení místního zvýšení odolnosti proti vlhkosti na povrchu potěru se provádí žehlení. Za tímto účelem mokrý betonový povrch pokropený cementem a hladkou hladkou hladítko. V důsledku toho je vytvořena vnější vrstva (několik milimetrů silná) se zvýšenou pevností a odolností proti vodě. Taková ochrana proti pronikání vlhkosti je méně účinná a není tak odolná. Ale jeho cena je menší, a cena potěru je cenově dostupnější.

  Tak, aby byla trvanlivost slepé plochy, můžete ji nalít z betonu střední třídy, používat přísady pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti nebo žehlit betonový povrch.

  Proč potřebujete a jak vytvořit konkrétní betonovou oblast

  Po vybudování jakékoliv konstrukce je nutné dbát na ochranu jejích nosných prvků. Betonové chodníky, které zabraňují průniku atmosférické vlhkosti do základů, chrání je před erozí, stejně jako průsak vody do suterénu nebo přízemí.

  Přístroj takové římsy je veden po celé budově a můžete vidět slepou oblast kolem obvodu velkého objektu a soukromého domu.

  Vlastnosti ochranné konstrukce

  Je možné zabránit nadměrnému zvlhčení suterénu a suterénu atmosférickými sráženími tím, že vytvoří prostor pro odklánění nahromaděné vody. Schéma tohoto okapu se může lišit, proto podle druhu použitých materiálů existují tři typy oblastí slepé:

  • měkký štěrk nebo sutiny;
  • polotuhé dlažby nebo kameny;
  • těžký těžký beton.

  Tato druhá možnost má největší trvanlivost, stejně jako zcela chrání základy nebo suterénu před přehřátím a odmytí déšťovou vodou.

  Hard-blind oblast

  Betonová roleta je poměrně jednoduchá ve svém designu, takže může být provedena ručně. Jeho hlavními bloky jsou:

  • kompaktní půdní vrstva;
  • hydroizolace;
  • vrstva písku o tloušťce asi 10 centimetrů;
  • izolace;
  • betonová páska.

  Schéma obecného návrhu se může lišit podle přítomnosti nebo nepřítomnosti izolace a hranice, ukládání okapu pod kanalizačním systémem nebo odvodňovacího systému kolem betonového pásu k odvodnění dešťové vody.

  Provedení slepé plochy kolem soukromého domu je nejlepší, aby se o izolaci postarala, protože zabraňuje zamrznutí půdy v zóně nadace. V důsledku toho bude teplo v domě zachováno lépe. Jako nejvhodnější je izolace, extrudovaná polystyrenová pěna nebo polyuretanová pěna.

  Pro úplné odvodnění vody z povrchu slepé plochy je nutné vytvořit malý sklon celé železobetonové konstrukce. Dostatek, aby poskytl úhel 1 nebo 2 stupně, pak se voda nebude hromadit kolem domu.

  Při výrobě blind oblasti s vlastními rukama by měl připravit kompletní návrh schéma, stejně jako určit konkrétní značku použitého betonu.

  Nejčastěji stačí připravit beton pro nalévání nevidomé plochy třídy B15 nebo B20 (M200 nebo M250). Jejich pevnost a trvanlivost jsou dostatečné k zajištění dlouhodobé ochrany nadace.

  Přípravná fáze

  Konstrukce betonové rolety kolem domu se nejčastěji provádí po dokončení fasády a vnitřní dekorace základny, pokud je k dispozici. Není účelné provádět dříve zaslepenou oblast, protože může narušit dekoraci vyčnívající části základny. Tloušťka betonové slepé plochy je přibližně 30-40 cm.

  Výběr šířky

  Samozřejmě, první a hlavní krok při vytváření celé struktury je výběr šířky a přípravy základny. Je-li hlavním účelem slepé plochy ochrana základů a suterénu před pronikáním atmosférické vlhkosti, může být páska šířena asi 70 cm. Tato vzdálenost je dostatečná k tomu, aby účinně odčerpala vodu ze základny budovy.

  Při dodatečném zvlhčování základů a půdy by šířka konstrukce měla být přibližně stejná jako tloušťka hloubky mražení. Ve střední části země se toto číslo pohybuje od 1 do 1,2 m.

  Příprava nadace

  Po výběru základních rozměrů konstrukce je základna připravena. Půda kolem domu je odstraněna na tloušťce vrstvy 25-30 cm a zhutněna. Dále se instaluje bednění (používá se stará rovná břidlice nebo prkna, které jsou umístěny v požadovaném tvaru a jsou vyztuženy zábradlím poháněným do země) a začíná příprava základny pro betonovou pásku.

  Pokud půda místa obsahuje velké množství písku, pak je hlína často umístěna na zhutněné půdě dodatečnou vrstvou a zasypána.

  Podklad pískem

  Další vrstvou je písek o tloušťce nepřesahujícím 10 cm. K ochraně konstrukce před podzemními vodami se od podložní půdy nebo hlíny odděluje vrstva písku s hydroizolační fólií, jejíž hrany jsou připevněny k základům.

  Při konstrukci pískového polštáře může být zhutnění prováděno ručně pomocí speciálního podbíjecího stroje nebo může být voda odstraněna po obvodu, aby se odstranily dutiny.

  Tepelná izolace

  Při výrobě izolované slepé oblasti jsou dále položeny desky z tuhého tepelně izolačního materiálu. Výhodně se používá extrudovaná polystyrenová pěna, která má vysokou hustotu a pevnost. Tento materiál snadno položí své ruce bez použití dodatečného vybavení.

  Vrstva štěrku

  Do betonové pásky se položí vrstva drceného kamene o tloušťce 10-20 cm, která slouží jako podklad. Musí být dobře zhutněná, jinak by beton vyrobený pro nevidomou oblast mohl způsobit praskliny způsobené přemístěním hrubého kameniva.

  Výztuž

  Po dokončení základních přípravných prací se položí výztužná síť a hlavní betonový pás se betonuje. Aby bylo zajištěno fungování ohybové struktury, stačí vytvořit ploché oko s článkem 10-15 mm od tyčí o průměru 4-8 mm.

  Kvůli nedostatku přísných požadavků na výztuž si můžete zakoupit hotové pletivo, což značně zjednodušuje proces vytváření slepé oblasti.

  Míchání betonu

  Beton pro výrobu slepé plochy musí mít dostatečnou pevnost, mrazuvzdornost a odolnost proti vodě, aby byla zajištěna životnost konstrukce po dobu nejméně 20 - 30 let. Proto při konstrukci slepé plochy betonu se používá materiál s třídou pevnosti, která není nižší než B15 (stupeň M200).

  Stavební materiál lze objednat u nejbližšího betonárny nebo si ho nechat sami. Ve druhém případě je třeba přesně sledovat poměr všech složek a dobu míchání každé části směsi. Složení betonu pro nevidomé plochy není komplikované, proto není snadné ho vyrobit za přítomnosti směšovače.

  Doporučené proporce betonu pro nevidomé plochy a jeho složení

  Při přípravě vysoce kvalitního materiálu je třeba si uvědomit, že právě spotřeba cementu a vody určuje všechny základní vlastnosti umělého kamene. Dodržování poměrů těchto komponent zajišťuje trvanlivost materiálu. Při použití cementu s třídou pevnosti 32,5 musí jeho spotřeba činit nejméně 280 - 320 kg. Zároveň by míchací voda neměla být větší než 160 - 180 kg.

  Beton pro nalévání žaluzie třídy B15 - B20 lze vyrobit z následujících poměrů složek na 1 m3 směsi:

  • cement (280 - 340 kg);
  • písek (650 - 780 kg);
  • drcený kámen nebo štěrk (1080 - 1150 kg);
  • voda (160-190 kg);
  • plastifikační přísada v doporučené dávce.

  Pro přípravu betonu namontujte libovolný směšovač včetně gravitace. Materiály ve vybraných poměrech se vloží do nádoby přístroje, přidá se voda na míchání a přísada. Míchání by mělo probíhat nejméně 1,5 minut, aby se dosáhlo homogenní směsi.

  Slepý výplň

  Tloušťka betonové pásky musí být nejméně 7 - 10 cm. Při použití výztužného pletiva musí vrstva směsi pokrýt plátno nejméně 3 - 5 cm, jinak kov rychle zkorodí. Při pokládání betonu je nutné zajistit odstup od pásu od základů až k mezní ploše 1,5 - 2 °, stejně jako zajistit dilatační spáry v rozích budovy a po délce 1,5 - 2 m.

  Proříznout v těle betonové konstrukce mohou být polymerní pásky, často používané jako obrubníky pro květinové záhony nebo dřevěné lamely, ošetřené bitumenem nebo kapalným kaučukem. Po uložení betonu do bednění pro zaslepenou oblast je nutné materiál chránit před ztrátou vlhkosti. Během prvních 48 až 72 hodin by měla být celá struktura pokryta filmem a navlhčeným povrchem alespoň 1 den za den.

  Další úprava

  Díky vysoce kvalitní instalaci betonové pásky je velmi estetický vzhled, ale v případě potřeby může být design zdoben dlaždicemi nebo dlaždicemi. Je lepší položit kámen ihned po nalití do stále nevytvrzené směsi. Proto při výrobě betonu na vyplnění nevidomé plochy se musí starat o udržení životaschopnosti po dobu několika hodin.

  Povinná fáze dokončení nebo opravy je povlak dokončené betonové dlažby s vodoodpudivými impregnacemi nebo kompozicemi. Dodatečná ochrana konstrukce před vlhkostí umožňuje prodloužit životnost bez opravy. Kompozice založené na polymerních kompozitech nebo kapalném kaučuku kromě ochrany poskytují další dekoraci struktury.

  Oprava konstrukce

  V průběhu času, pod vlivem srážek a teplotních změn, může betonová konstrukce projít místním poškozením a ztratit její vzhled. Oprava pásky v tomto případě může být provedena utěsněním hlavních dutin a výsledných obalů roztokem, následovaným povlakem s hydroizolačními povlaky.

  Včasná oprava konstrukce výrazně prodlouží její životnost. Správně provedená roleta pomáhá nejen chránit základy a suterén před negativním vlivem atmosférické a zemní vlhkosti, ale také přispívá k estetice celého domu.

  Proporce a stupně betonu pro výstavbu nevidomé plochy doma

  Slepý prostor je vodorovná cesta, přilehlá ke stěně budovy na jedné straně a k zemi lokality - na druhé straně. Vylije se z betonu po stavbě budovy (zejména po ukončení dokončení suterénu), ale před začátkem prvního zimního období. Tento typ konstrukce se snadno dělá sami. Na rozdíl od základů tento návrh nepodléhá stálým a významným zatížením, ale to neznamená, že pro jeho uložení lze použít řešení s nízkou kvalitou. Jedná se o betonovou dlažbu, která chrání základnu před přímým pronikáním vlhkosti a tím i prodlužuje její životnost. Proto při přípravě roztoku pro jeho nalévání jsou aplikovány správně vybrané komponenty, dodržovány všechny doporučené rozměry a další nuance konstrukční techniky.

  Účel a zařízení

  Hlavním cílem návrhu je chránit základnu před proudem vlhkosti a jeho odstraněním. Navíc je nutné mít betonovou plochu pro:

  1. zpevnění izolace budovy;
  2. zabránit zmrazování půdy;
  3. ochrana před kořeny rostlin a otoky půdy;
  4. zvýšit spolehlivost a životnost zbývajících objektů budovy;
  5. čímž vznikne dekorativní a pohodlný průchod do domu.

  Rozměry betonového pásu závisí na délce vyčnívajících okapů, doporučuje se to o 20 cm větší. Optimální šířka je 80-100 cm, povinný sklon od budovy je 1,5 °. Tloušťka vrchní vrstvy betonu závisí na přítomnosti výztuže: při použití sítě je stačeno 100 mm, bez ní - 150. Slepý prostor je vytvořen ve formě nepřetržitého pásu, jehož hlavním požadavkem je spolehlivost a trvanlivost; Správná konstrukce konstrukce zahrnuje pokládku dilatačních spár mezi ní a základem, je také žádoucí položit je přes pás v krocích po 2 metrech.

  Konkrétní požadavky

  Složení směsi a její provedení se řídí normami GOST 9128-97 a 7473-94. Při určování značky, která je potřebná pro nevidomou, se berou v úvahu provozní podmínky: plánované zatížení, parametry půdy, klima. Kromě mechanického nárazu při chůzi musí konstrukce odolávat častým srážením a teplotním poklesům, proto při výběru poměrů roztoku, jeho očekávaných charakteristik, jako je pevnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti vodě, jsou vyšší tyto hodnoty, tím lépe jsou vzaty v úvahu. U stavebních konstrukcí je nutný beton se stupnicí, která není nižší než M200, a pro konstrukci velkých objektů s podstatným zatížením na základně - od M400.

  Složení by nemělo obsahovat popel, dolomit nebo vápencové plnidla. Je velmi nežádoucí nahradit dobrý cement spojovacím prostředkem špatné kvality (nebo stale), což je ekvivalentní porušení proporcí. Beton používaný pro dlažbu podle norem odolnosti proti mrazu splňuje kritéria, která jsou povinná pro silniční směsi (ne nižší než F150).

  Při ukládání půdy se zvyšují požadavky na pevnost a další vlastnosti a jsou potřebné směsi nejméně jedné značky. Suché hrboly z cementu nebo plněné ucpávky jsou nepřijatelné, aby se získala spolehlivá slepá plocha, je důležité vyrobit nejvíce homogenní složení. Při přípravě řešení s vlastními rukama je tento výsledek obtížně dosažitelný, budete potřebovat betonový mixér.

  Receptový mix

  Vypočítat požadované číslo je snadné: délka pásky se vynásobí šířkou a výškou betonové vrstvy, je zajištěna rezerva kolem 15%. Standardní poměry pro hnětení kvalitního betonu zahrnují 1 díl cementu, 3 písek, 4 štěrk a 0,5 vody. Množství kapaliny při míchání roztoku by mělo být minimální, čím větší je plniva, tím menší je. Poměr kompozice závisí na značce použitého pojidla: například, pokud byl M300 zakoupen pro přípravu M200, doporučený poměr je 1: 1,9: 3,7 a při výběru odolnějšího M400 - 1: 2,8: 3,9 to znamená, že je povoleno míchání s velkým množstvím plniva). Pro zvýšení hydrofobních vlastností se do kompozice zavádí plastifikátory nebo vyztužující vlákno.

  Kromě pozorování správných poměrů betonu je pro nevidomé oblast důležité, aby si koupil a připravil hlavní součásti. Převeden do absolutních jednotek, klasický poměr 1: 3: 4: 0,5 znamená, že pro přípravu 1 m3 malty bude vyžadováno 280 kg cementu ne nižší než M400, 840 - písek, 1,4 tuny sutin a 190-200 litrů vody. Nemůžete použít vápencovou výplň, je lepší vybrat granitové stěny s velikostí frakcí v rozmezí 5-20 mm, nejlépe kubickou formou. Písek je zakoupen bez nečistot z jílu, sušen a prosát. Pro kontrolu kvality surovin se doporučuje provést předběžné míchání roztoku.

  Často vzniká otázka: jak správně připravit beton a v jakém pořadí jsou komponenty zavedeny. Odborníci doporučují nejprve nalijte vodu do kontejneru (nebo do betonového mixéru), postupně přidávejte cement a vše důkladně promíchejte. Po obdržení cementového mléka je v kompozici obsažen drcený kámen a teprve tehdy připravený písek.

  Pro dosažení maximální homogenity betonu se plniva zavádí po částech, v posledním kroku se přidávají modifikující nečistoty (pokud je to nutné). Připravený k nalévání směsi má konzistenci husté smetany, nemůže být zředěna. Betonové řešení pro slepé prostory je také vhodné pro plnění schodů, chodníků, vnějších potěrů, sloupků pro cihly, zpevnění přechodů, polštářů pro základy.

  1. Pokud je práce prováděna nezávisle nebo z jiných důvodů, plnění trvá déle než jeden den, jsou uloženy strukturální švy, aby se zabránilo vzniku prasklin.

  2. Aby byla slepá plocha dostatečně spolehlivá, je nutné povrch ucpat, zesílit efekt, beton se ironizuje. V tomto případě je nejlepším způsobem vlhčení: nanášení horní vrstvy tekutého cementu s vysokou pevností.

  3. Pro zvýšení odolnosti proti vodě a mrazuvzdornosti betonu na dlažbu je zajištěn správný způsob sušení (mokrá údržba, položení na betonový pás textilie).

  4. Při přípravě roztoku vlastním rukama nepoužívají všechnu vodu najednou do nádoby nebo do betonové míchačky, ale míchají ji s malou částí cementu a nechávají ji na posledním místě. To se provádí jak pro zabránění hromů, tak pro kontrolu hustoty betonu.

  Značka betonu pro nevidomé plochy soukromého domu

  Značka betonu pro nevidomé oblasti

  Je dobře známo, že složení a stupeň betonu pro nevidomé plochy přímo závisí na podmínkách jeho provozu. Hlavní funkce, které provádí slepá oblast, jsou sníženy na vysoce kvalitní odvodnění vody a zajištění pohodlného průchodu kolem budovy. Slepá oblast by se měla vyznačovat snadnou přípravou a efektivitou nákladů při zachování maximální ochrany nadace. V tomto případě by měly být zachovány všechny ukazatele síly potřebné k zajištění dlouhodobého provozu. Spolu s tím by mělo být možné rychle provádět demontáž v případě stavebních nebo opravárenských prací.

  Provozní podmínky slepé plochy jsou poměrně obtížné, protože v závislosti na období jsou vystaveny různým nepříznivým účinkům:

  • Pokles teploty;
  • Srážky (sníh, dešťové přeháňky).

  V tomto ohledu by beton pro dlažbu měl mít vysokou odolnost proti mrazu a zajistit maximální odolnost proti vodě. Když kupujete beton v továrně, nemusíte se starat o jeho kvalitu, protože pro jeho přípravu vysoce kvalitního cementu bude písek a drcený kámen použit v požadovaných poměrech s přidáním vody a plastifikátorů. Ale pokud rozpočet nebo objemy neumožňují získat směs v závodě, může být beton připraven samostatně.

  Kvalita a složení betonu

  Každý beton se skládá z následujících hlavních složek: pojiva, kameniva a vody. Množství kameniva je více než 70% z celkového objemu betonu, a to zaberá většinu zatížení. Ve formě zástupného symbolu:

  Při přípravě směsi pro dlažbu lze použít ve formě agregátu, jako velký drcený kámen a jemný písek. Ve formě pojiva je zvykem používat cementovou značku M300 - M500. Ze značky cementu do značné míry závisí na množství betonu připraveného požadovanou pevností. Směs by měla být dobře promíchána - přítomnost hrudky vazné látky (cementu) není povolena.

  Často začínající stavitelé pozorují zničení a praskání betonových slepých ploch po první zimě. Hlavní složkou směsi, která do značné míry závisí na kvalitě provozu slepé plochy, je cement. Špinaví výrobci se uchýlili k nahrazení části cementu vápennou moukou, popelem nebo dolomitem, což vede k výraznému snížení stupně betonu.

  Abyste předešli problémům, je lepší zakoupit cement od oficiálních dodavatelů nebo od důvěryhodných výrobců. Cement, který je v podmínkách skladování schopen udržet své vlastnosti po dobu delší než 90 dní, po níž ztrácí více než 30% svých pevnostních vlastností. Důležitým kritériem při nákupu cementu by tedy mělo být datum jeho výroby, doporučuje se upřednostňovat balení s označením za sekundu. Dvě sáčky nebudou mít přesně stejný den (s označením jedné sekundy), zatímco na padělaných pytlích je datum výroby označeno jeden den.

  Podle značky betonu můžete zjistit, jakou pevnost v tlaku má. Mark M200 - nejoblíbenější beton používaný ve stavebních pracích. Jeho rozsah použití je poměrně velký, používá se pro zařízení:

  Značka M300 z betonu se používá pro zařízení:

  • Slepá oblast;
  • Skladby;
  • Nadace;
  • Podlahové desky;
  • Zadržovací stěny.

  Betonová značka M250 se považuje za mezilehlá, mezi výše uvedenými značkami se používá k vytvoření:

  • Lehce zatížené podlahové desky;
  • Pásové oplocení;
  • Betonová roleta.

  Při přípravě řešení je třeba dbát na následující nuance:

  1. Výrazné množství vody se odráží špatně na pevnostních vlastnostech betonu. K tomu dochází, protože ne všechny vody reagují s cementem, část kapaliny může zůstat uvnitř roztoku v jeho čisté formě. Při přípravě směsi je nutné zajistit, aby veškerá voda byla absorbována do cementu.
  2. Kvalita betonu je výrazně ovlivněna frakcí drceného kamene používaného jako agregát. Pro slepou oblast lze použít zlomený kámenový zlomek 5 - 20 mm. Nejlepším řešením je použití sutin, připravených drcením štěrku nebo hornin.
  3. Velikost frakce drceného kamene ovlivňuje objem použitých vod. Čím menší je frakce, tím více vody je zapotřebí.
  4. Písek před použitím doporučujeme prosévat. Nemělo by obsahovat vměstky vápence, jílu nebo bahna.

  Schéma slepé plochy betonu

  Receptová směs pro zařízení

  Beton může být použit pro blind area, jehož značka nebude nižší než M200. Recepty na vaření jsou velmi jednoduché. Pro přípravu betonu M200 z cementové hmoty M300 je třeba míchat materiály v následujících poměrech: 1 díl cementu; 1,9 dílů písku, 3,7 dílů sutiny. Mělo by být poznamenáno, že poměrný poměr materiálů k cementovému stupni M400 bude 1X2.8X3.9.

  Množství vody by mělo být minimální. Ideální volbou je přidání 0,65 dílů vody na 1 díl cementu. Při použití drceného kamene s jemnou frakcí může být množství vody zvýšeno při použití drceného kamene s velkou frakcí, naopak je sníženo.

  Při přípravě betonu postupujte následovně: nejprve nalijte vodu a přidejte cement. Po důkladném promíchání a získání "cementového mléka" by mělo být přidáno drcený kámen a teprve po důkladném míchání - písek. Výsledná směs se nalije a pečlivě tampuje.

  K tomu, aby betonová roleta trvala řadu let, je nutné nejen udržet výše uvedené proporce, ale také věnovat pozornost kvalitě použitých materiálů.

  Betonová třída pro oblast slepé - zařízení, složení a odlévání

  Každý, kdo plánuje stavbu, musí pochopit, že stupeň betonu závisí na podmínkách, za jakých bude použit. Zvolená roleta musí být hospodárná a má dobré pevnostní vlastnosti. Navíc proces jeho použití pro opravy a stavební práce by neměl způsobovat potíže.

  Přečtěte si pokyny pro nalévání nevidomé oblasti.

  Stupnice a požadavky cementu

  Složení směsi a vlastnosti plnění

  Hmotnostní poměr materiálů by měl být následující:

  • 1 díl cementu;
  • 2,8 dílů písku;
  • 4,8 kusů sutiny;

  To vše musí být důkladně promícháno, aby bylo dosaženo homogenní konzistence. Práce s takovou směsí je velmi výhodná.

  Beton pro dokončovací práce musí být odolný a odolný proti chladu, stejně jako vodotěsnost - pouze taková konstrukce může mít dlouhou životnost. Pro tyto účely se nejčastěji používá materiál s třídou pevnosti B15.

  Podíl všech složek musí být pečlivě sledován. Složení slepé plochy není komplikované - je důležité pouze sledovat proporce a používat kvalitní materiály.

  Tloušťka betonové pásky by neměla být menší než 7-10 cm Pokud použijete výztuž, síťka by měla překrývat betonovou pásku a měla by být o 5 cm delší Pokud se pravidla nedodržují, kov může být vystaven korozi. Svah pásky při položení betonu by měl být 1,5-3 stupňů - takže můžete skrýt všechny švy v rozích budovy.

  Rozsah

  Konstrukce dokončení, totiž jeho podkladové vrstvy, závisí na geologických podmínkách. Je třeba vzít v úvahu, jak je organizován odtok. Má spoustu aplikací.

  Jednoduchá slepá plocha je používána pro vachy, panství a domy v obci. Aby bylo možné takové vytvrzení budovy použít, používají vrstvu vrásčité hlíny a pak na ni položí tvrdou vrstvu. Clay je vynikající hydroizolační prostředek, který zajišťuje dobrou drenáž.

  Nejlevnějším povlakem je vrstva štěrku.

  Betonové dlažby jsou dražší a odolnější volbou. Umožní kontrolu úrovně vkladů a ušetří jakýkoli design od deformace.

  Výhody a nevýhody

  Pevná povrchová úprava je velmi silná a trvanlivá, ale má i své nevýhody. Patří sem negativní účinky vody. Když se na ni dostane voda a zůstává na povrchu, může to vést k částečnému zničení základů nebo k vnikání prachu a nečistot do domu.

  Měkká roleta se často používá ve stavebnictví, protože má mnoho výhod oproti tvrdému:

  1. Nebojte se o žádné posuny v půdě, které mohou způsobit zmrazení vody.
  2. V slepé oblasti nejsou žádné praskliny, kterými může do základů pronikat vlhkost.
  3. Nepotřebuje trvalé opravy, takže můžete ušetřit nejen svou sílu, ale i peníze vynaložené na opravy.
  4. Technologie pokládka měkké povrchové úpravy.
  5. Pokud použijete peneplex jako ohřívač, půda nezmrazí, což znamená, že dům bude ještě déle.

  Měkká roleta má jen jednu nevýhodu - je to trvalá péče. Plevele, které budou klíčit přes ozdobu, by měly být odstraněny včas a posekané trávy.

  Která značka betonu je potřebná pro konstrukci nevidomé oblasti?

  Založení jakékoli struktury vyžaduje ochranu před deštěm a taveninou. Nejlepší bariérou je slepá plocha betonu. Jedná se o důležitý architektonický prvek, který slouží jako chodník. Prodlužuje trvanlivost budovy a zlepšuje její estetiku. Při míchání roztoku je proto důležité zvolit správné složky v souladu s doporučenými proporcemi. Která značka betonu je nutná pro nevidomou okolí soukromého domu?

  Blind oblast je úzký pás, položený podél obvodu soukromého domu. Na jedné straně přiléhá ke stěně, na druhé straně k zemi. Po dokončení suteréna vylijte před nástupem zimní zimy. Hlavním úkolem je ochrana proti erozi a vypouštění vlhkosti.

  Bloková oblast má také další funkce:

  • Zlepšení tepelné izolace budovy.
  • Zabránění zmrazování půdy.
  • Ochrana základny před klíčivými kořeny a otoky půdy.
  • Zvyšte životnost všech prvků budovy.
  • Vytvoření pohodlné a krásné průchody kolem soukromého domu.

  Slepá oblast je nalita kontinuální páskou, jejíž šířka by měla odpovídat délce vyčnívajících okapů. Doporučuje se, aby byl o 200 mm větší. Optimální velikost je 800-1000 mm s povinným sklonem 1,5 ° od domu. Tloušťka se pohybuje od 100 do 150 mm v závislosti na přítomnosti výztužných prvků v roztoku.

  Jak si vybrat značku?

  Složení směsi a její technické vlastnosti se řídí normami GOST 9128-97 a 7473-94. Značka je ukazatelem pevnosti v tlaku.

  Při výběru betonu pro lití se berou v úvahu následující provozní podmínky:

  • odhadované zatížení;
  • parametry půdy;
  • klimatických podmínek.

  Návrh musí být dostatečně pevný, aby odolal mechanickému tlaku z chůze, teplotním poklesům a častým srážkám. Proto při stanovení poměru součástek se berou v úvahu očekávaná síla, odolnost proti mrazu a odolnost proti vodě. Čím vyšší jsou tyto parametry, tím spolehlivější a trvanlivější je výsledek.

  Minimální požadavky na beton pro nevidomé části soukromého domu:

  • Značka - M200.
  • Třída pevnosti - B15.
  • Mrazuvzdornost - F150.

  M200 - nejoblíbenější typ malty pro stavební práce. Je připravena z cementové značky M400 nebo M500. Kromě toho se používají rolety pro pokládku základů, chodníků, schodů, potěrů. Při budování na odkládajících půdách se požadavky na výkon zvyšují. V takových případech vyberte složení s 1-2 body výše.

  Pokud je v konstrukční zóně velké množství srážek a velké teplotní rozdíly, doporučuje se použít M250. Mezilehlá značka je vhodná pro výrobu pásových oplocení a lehce naložených konstrukcí. Tento beton je odolný proti praskání a toleruje extrémní chlad a teplo.

  Při budování velkých průmyslových objektů a výškových budov zvolte zařízení M300 nebo M400. Používáte-li nižší značky, vibrace, které vycházejí z budovy, rychle zničí beton.

  Podíl betonového roztoku

  Chcete-li vypočítat objem dávky, musíte mezi sebou vynásobit délku, šířku a tloušťku slepé plochy. Zvyšte výsledek o 15% - jedná se o rezervu v případě neočekávaných ztrát.

  Při výrobě značkového betonu pro nevidomé plochy jsou k dispozici standardní proporce součástí. Cement, písek, drcený kámen a voda se měří v poměru 1: 3: 4: 0,5. Přesné množství kapaliny závisí na podílu plniva. Čím větší je zrnitost štěrku, tím méně vody je potřebné pro míchání.

  Pokud překládáte číselné hodnoty poměrů do absolutních jednotek, pak k přípravě jedné krychle budete potřebovat takové množství součástí:

  • cement M400 - 280 kg;
  • písek - 840 kg;
  • drcený kámen - 1400 kg;
  • voda - 190-200 l.

  Čím vyšší je značka (od M450), tím menší spotřeba. Písek by měl být dobře umyt, vysušen a zbaven ílových nečistot. Jako plnivo je lepší použít žulové třídění kubických forem o velikosti zrna 5-10 mm.

  Poměr řešení závisí na druhu pojiva. Například při použití Portland M300 (pro beton M200) je poměr součástí 1: 1,9: 3,7 a při výběru odolnějšího M400 - 1: 2,8: 3,9. Zavedení plastifikátorů nebo polypropylenových vláken zvyšuje hydrofobnost.

  Připravené betonové řešení pro slepou oblast by mělo být rovnoměrné a bez hrud, mělo konzistenci husté smetany. Chcete-li vytvořit kvalitní šarži, musíte postupovat podle určité série akcí.

  • Nalijte čistou vodu z vodovodu do betonového mixéru nebo do velké nádoby (žlabu, nádrž).
  • Postupně vkládejte cement do malých porcí, důkladně promíchejte.
  • Po vytvoření mléka nalijte štěrk a za ním - suchý prosetý písek.
  • Přidávejte poslední modifikační komponenty.

  1. Životnost konstrukce závisí na kvalitě cementu. Ve svém složení nepřijatelné přítomnost vlhkosti a částic. Aby se snížily náklady, někteří bezohlední výrobci přidávají popel, dolomit a mleté ​​vápno. To vede ke snížení značky, proto by stavební materiály měly být objednány pouze od spolehlivých a spolehlivých dodavatelů.

  2. Cement zachovává původní vlastnosti po dobu delší než 3 měsíce. Po této době se síla materiálu sníží o jednu třetinu. Při nákupu byste měli věnovat pozornost datu vydání. Ještě lepší je, pokud je na obalu druhé označení. Na dvou pytlích z jedné dávky budou uvedeny různé výrobní časy. Padělané zboží obsahuje ve všech baleních stejné parametry.

  3. U dlažby musí mít beton jednotné složení. Není dovoleno přítomnost přilepených výplní nebo suchých hrud. Při hnětení rukou, zejména ve velkých objemech, je obtížné dosáhnout dobrého výsledku. Pro tuto práci je lepší použít betonový mixér.

  4. Při míchání roztoku se nedoporučuje nasytit celý objem vody najednou. Některá kapalina musí být smíchána s částí cementu a přidána jako poslední. To pomáhá vyhnout se hromadě a řídit hustotu betonu.

  5. Aby se zabránilo tvorbě trhlin, je třeba zajistit dilatační spáry mezi slepou plochou a základem budovy. Je také žádoucí položit je přes pás asi 2 metry.

  6. Aby byla nevidomá plocha pro soukromý dům silná a spolehlivá, měl by být její povrch dále posílen. K tomu je horní vrstva vyplněna vysoce kvalitním betonem.

  Jaký beton je potřebný pro nevidomou oblast?

  Bloková oblast není největším, ale ne méně důležitým architektonickým prvkem budovy, která je určena k ochraně podzemní části budovy před srážením během deště nebo tání sněhu. Když mluvíme v určité vzdálenosti od zdi budovy, roleta je jako deštník, který chrání podzemní část budovy. Díky tomu déšť a tavná voda vniknou do země v určité vzdálenosti od stěn, což pomůže zabránit vlhkosti v budově, stejně jako praskliny a prázdné prostory v základové části konstrukce. Samozřejmě, že nějaká voda stále proniká do půdy a je absorbována do základových konstrukcí, ale zařízení vertikální hydroizolace a slepé plochy umožňuje eliminovat možnost úniku do suterénu a technických místností, čímž se zvyšuje životnost základů. Hlavním problémem zařízení tohoto prvku zůstává, jaký beton je potřebný pro nevidomou oblast? Značka betonu použitá pro zařízení pro nevidomou by neměla být nižší než M200 třídy pevnosti B15, připravené na bázi cementu třídy M400 a výše. Podíl betonu na nevidomém místě musí splňovat následující podmínky: 1 díl cementu, 3 části přírodního písku, 4 díly drceného kamene o malém podílu do 10 mm. a 1/2 části míchací vody. V hmotnostním poměru je složení betonu pro nevidomou oblast následující: u jednoho kubického metru betonového řešení budete potřebovat 280 kilogramů cementu, 1400 kilogramů štěrku, 840 kilogramů písku a 190 litrů vody. Podíl betonu na nevidomém území a jeho složení se může lišit v závislosti na účelu budovy a typu použitého cementu. Jaký beton bude použit na slepé ploše, závisí převážně na množství a intenzitě srážek v oblasti stavby. Při silných deštích a významných teplotních rozdílech se doporučuje používat betonový stupeň, který není nižší než M250, což lépe snáší kolísání teploty a je odolnější vůči praskání. Pro speciální konstrukci, například pro průmyslové objekty a stavby, se používá beton značky M300, protože vibrace pocházející z budovy mohou zničit beton nižšího stupně. Technologie pro přípravu betonu pro nevidomou zahrnuje následující kroky:

  1. Důkladné míchání cementu a vody, dokud se nevytvoří homogenní směs, která dokáže spolehlivě spojit písek a sutiny.
  2. Část přidání písku. Vyžaduje dodržování některých pravidel, aby se zabránilo tvorbě hrud, které by dále oslabily beton.
  3. Přidávání štěrku. Produkované v posledním stádiu v malých porcích při důkladném míchání. V této fázi je důležité sledovat kapalinu betonového roztoku. Množství vody závisí na podílu suti, čím menší je sutina, tím více vody je zapotřebí. Aby bylo vyhověno kvalitativnímu složení betonu pro chodník, doporučuje se použít drcený kámen s jemnou frakcí o velikosti 5-10 mm. v průměru, aluviální nebo horniny, které byly rozdrceny a umyty.