Knihovna: architektonické a stavební knihy

Kniha obsahuje metody a příklady výpočtu základů a základů pro limitní stavy první a druhé skupiny. Základy různých typů jsou zvažovány: pro otevřené jámy, piloty, hluboké pokládání, na strukturálně nestálých půdách. Vzhledem k informacím o rekonstrukci základů budov a staveb. Uvádějí se hlavní pravidla pro stavbu základů. Příručka je určena studentům stavebních univerzit.

Kapitola 1. Obecné informace o půdách

1.1. Základní pochopitelné n definice
1.2. Inženýrské a geologické průzkumy
1.3. Fyzikální vlastnosti půd a jejich klasifikace staveb
1.4. Mechanické vlastnosti základních půd
1.5. Stanovení regulačních a konstrukčních charakteristik půd

Kapitola 2. Práce půdy v základních budovách

2.1. Pracovní podmínky půdy. Stav fázového napětí a deformace
2.2. Podmínky použitelnosti řešení teorie elasticity na půdu
2.3. Stanovení namáhání základů v půdách způsobených vnějšími zatíženími
2.4. Extrémní tlaky a konečné základní deformace
2.5. Výpočet stability svahů
2.6. Metody řešení sesuvu půdy
2.7. Návrh opěrných stěn
2.8. Obecné informace o reologii a delinearitě deformace půdy
2.9. Myšlenky na slibné metody pro výpočet základů základů s ohledem na nelineární a reologické vlastnosti

Kapitola 3. Hodnocení budov a konstrukcí pro tuhost. Metody ke snížení citlivosti budovy na nerovnoměrné srážky

3.1. Klasifikace budov a konstrukcí podle rigidity
3.2. Formy deformací budov a konstrukcí
3.3. Příčiny nerovnoměrného sedimentu
3.4. Konstruktivní opatření ke snížení účinků nerovných sedimentů na konstrukce

Kapitola 4. Navrhování základů základům nekritických podmínek

4.1. Obecná ustanovení
4.2. Znalost hloubky základů
4.3. Základní zatížení a konstrukční faktory
4.4. Navrhování důvodů pro druhou skupinu mezních stavů
4.5. Navrhování důvodů pro první skupinu mezních stavů
4.6. Komplexní vzájemná závislost faktorů a konzistence při návrhu základů a základů

Testovací otázky pro oddíl I

Kapitola 5. Typy základů a způsoby jejich výpočtu

5.1. Klasifikace základů postavených v otevřených jámách
5.2. Nadace struktury
5.3. Určení velikosti podešví z pevných základů s centrálním zatížením
5.4. Stanovení velikosti podešví tuhých podkladů při zatížení mimo střed
5.5. Výpočet základů při působení horizontálních zatížení

Kapitola 6. Výpočet základů sedimentů

6.1. Výpočet srážek podle schématu lineárně deformovatelného poloprůzkumu metodou souhrnné sumarizace
6.2. Výpočet srážek podle schématu lineárně deformovatelných vrstev
6.3. Výpočet srážek metodou ekvivalentního šrotu a stanovení útlumu srážek v průběhu času
6.4. Stanovení základního válce

Kapitola 7. Metody výpočtu flexibilních základů

7.1. Teorie ohýbání nosníků a desek na elastickém podkladu a jejich stav použitelnosti pro výpočet pružných základů
7.2. Výpočet flexibilních základů metodou lokálních deformací
7.3. Výpočet nosníků a desek na elastickém lineárně deformovatelném poloprostoru
7.4. Výpočet pružných základů na tloušťce vrstvy elasticity oiralncheppoy, podložený nestlačitelnou základnou

Kapitola 8. Projektování vrtů a ochrana objektů před vlhkostí a podzemními vodami

8.1. Zajištění stability stěn jámy
8.2. Ukotvení
8.3. Ochrana příkopů z podzemních vod
8.4. Hydroizolační suterén

Testovací otázky pro oddíl II

Oddíl III. Pilový základ a hluboko položený základ

9.1. Typy základů pilotů
9.2. Způsoby ponoření a typy hromád
9.3. Piloty vyrobené v librách základen
9.4. Fenomeny v půdách základů vyskytujících se při stavbě pilotových základů

Kapitola 10. Výpočet I iroktmronanme odeslaných sklepů

10.1. Stanovení únosnosti pilotů
10.2. Výpočet hromád na kooperačních akcích vertikálních a horizontálních vzorků a momentů
10.3. Výpočet základů pilotů
10.4. Podmínky použití pilířových základů a jejich konstrukce

Kapitola 11. Hluboké základy

11.1. Obecné informace
11.2. Vypusťte studny a koseony
11.3. Základy uspořádané metodou "zeď v zemi"
11.4. Základy hlubokých základů

Testovací otázky k oddílu III

Oddíl IV. ZÁKLADY V ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

Kapitola 12. Metody umělého zlepšení práce a vlastností základů

12.1. Obecné informace
12.2. Konstrukční metody pro zlepšení výkonu základních půd
12.3. Metody zhutnění země
12.4. Pozemní upevňovací základny

Kapitola 13. Základy na strukturálně nestálých půdách

13.1. Obecná ustanovení
13.2. Instalace základů na pozemcích, složených ze slabých půd
13.3. Základy na podpovrchových půdách
13.4. Základy na otoky a sypké půdy
13.5. Základy v solných půdách a podzemních oblastech
13.6. Nadstavba v oblastech permafrostu

Kapitola 14. Základy dynamických efektů a metod posilování základů a základů

14.1. Metody výpočtu základů pro dynamické účinky průmyslových a domácích zařízení
14.2. Základy se seismickými účinky
14.3. Metody posílení základů a základů rekonstrukce budov

Příklady výpočtů základů a základů - M.V. Berlinin, B.A. Yagupov (1986)

Berlinov M.V., Yagupov B.A. - Příklady výpočtů základů a základů: Proc. pro technické školy. - M.: stroiizdat, 1986.- 173 s: Il.

Poskytuje obecné informace o metodách výpočtu základů a základů omezením stavů. Uvažuje se o příkladech určení napětí v základnách při působení vnějšího zatížení. Jsou popsány různé možnosti výpočtu a návrhu mělkých základů, pružných a pilotních základů.

Pro studenty technických škol, studenty v oboru "Průmyslové a občanské stavby" a "Zemědělská a občanská výstavba".

Vaše IP adresa je blokována

Ujistěte se, že pro přístup k webu nepoužíváte anonymní / proxy / VPN ani jiné podobné prostředky (TOR, friGate, ZenMate atd.).

Pošlete dopis zneužití [at] twirpx.com, pokud jste si jisti, že zámek je chybný.

V dopise uvádějte následující informace o blokování:

Uveďte prosím také:

 1. Který ISP používáte?
 2. Jaké pluginy jsou nainstalovány v prohlížeči?
 3. Existuje problém, pokud zakážete všechny pluginy?
 4. Problém se objevuje v jiném prohlížeči?
 5. Jaký software VPN / proxy / anonymizace obvykle používáte? Vyskytne se problém, pokud je vypnete?
 6. Zkontrolovali jste někdy počítač naposledy o viry?

Vaše IP adresa je blokována

Anonymní / proxy / VPN nebo podobné nástroje (TOR, friGate, ZenMate atd.) Pro přístup na web.

Kontaktujte zneužití [at] twirpx.com, pokud víte, že tento blok je chyba.

Připojte k e-mailu následující text:

Uveďte také:

 1. Jaký internetový poskytovatel (ISP) používáte?
 2. Jaké pluginy a doplňky jsou nainstalovány v prohlížeči?
 3. Je to stále blokování, pokud zakážete všechny pluginy nainstalované v prohlížeči?
 4. Je to stále blokování, pokud používáte jiný prohlížeč?
 5. Jaký software často používáte pro VPN / proxy / anonymizaci? Je to stále blokování, pokud ji deaktivujete?
 6. Jak dlouho jste zkontrolovali počítač viry?

Inženýr designu stránek

Mv Berlinov

Příklady výpočtů základů a základů

DOWNLOAD SOUBOR NA YANDEX.DISK

Stažení souboru na GOOGLE.DISK

Kniha "Příklady výpočtu základů a základů", vydané M.V. Berlionov a B.A. Yagupova je určena pro studenty stavebních specialit. Kniha se skládá ze čtyř kapitol.

První kapitola poskytuje obecné informace o metodách výpočtu základů a základů, poskytuje základní definice a zvažuje výpočty půd a základy pro omezující stavy. Jsou zvažovány vlastnosti konstrukce a stanovení namáhání v půdách.

Druhá kapitola je věnována základům postaveným v otevřených jamkách. Nejprve se odhadnou geotechnické údaje staveniště, stanoví se hloubka základů a návrhové zatížení. Poté se stanoví vypočtený odpor půdy. Další výpočty se provádějí na pevnosti a deformaci.

Ve třetí kapitole jsou podrobně diskutovány základy pilířů. Jsou uvedeny výpočty základů pilotů a jejich sedimenty jsou stanoveny.

Čtvrtá kapitola uvádí základní ustanovení pro výpočet základů na elastickém základě.

Kniha obsahuje sedm aplikací, které obsahují nejrůznější referenční materiály.

Alib.ru> Autor knihy: Berlín. Název: výpočet základny základů

Berlinov M., Yagupov B. Výpočet základů a základů.
Kniha obsahuje obecné informace o metodách výpočtu základů a základů podle omezujících stavů. Jsou uvedeny příklady stanovení napětí v podkladech při působení vnějšího zatížení. Jsou zde uvedeny různé možnosti výpočtu a návrhu základů v otevřených jamkách, pružných a pilotních základech. Je zvažován návrh základen rekonstruovaných budov. Příručka je určena studentům stavebních univerzit.

V prodeji:

Copyright # 169 1999 - 2018, přednášející a K # 176. Všechna práva vyhrazena.
Otázky, návrhy zapisují do knihy

Výpočet základů a základů: pravidla pro výpočet

Před výstavbou domu na charakteristikách půdy provést potřebný výpočet základů.

K určení síly samotného nadace je třeba také provést příslušné výpočty.

Typy a tvary základových pásů.

Vzhledem k tomu, že existuje několik typů ložiskové základny a mnoha druhů přírodních půd, příklady výpočtu základů a základů nepokrývají tuto rozmanitost. Není-li pro posílení půdy nutné další inženýrské práce, budujte základy na přírodním základě, pro které existují speciální metody výpočtu.

Charakteristika přírodních základů

Schéma základové pásky.

K dispozici je stavba půdy jako přírodní základ. Typ nadace je navíc určen řadou faktorů: geologickou strukturou, hloubkou podzemní vody, hloubkou pronikání mrazem atd. Povaha zatížení také ovlivňuje, ale pro soukromou domácnost je třeba řídit konstantní zatížení. Zároveň nemůžeme vyloučit možnost, že soused začne budovat dům na hromadě hromad.

Přirozeným základem je skalnatá půda (žula, vápence, křemenec atd.), Které jsou pro všechny konstrukce vodotěsné a spolehlivé. Podobné vlastnosti jsou obsaženy ve velkých blokových půdách, které byly vytvořeny z hornin v důsledku jejich zničení. Tento drcený kámen, štěrk, oblázky. Skládají se z částic větších než 2 mm. Jejich spolehlivost výrazně závisí na přítomnosti podzemních vod.

Skály, rozdrcené na velikost 0,1-2 mm, se nazývají písky. Písek s velikostí částic 0,25 - 2 mm se v zimních podmínkách prakticky nezvětvuje, a proto neovlivňuje základ. Spolehlivost pískové základny závisí na tloušťce pískové vrstvy a na vlivu podzemní vody na ní.

Schéma vyplňování základové pásky.

Hlíny obsahují částice, jejichž rozměry nepřesahují 0,005 mm. Podle obsahu hlíny se dělí na:

 • písečná hlína: obsah jílu od 3 do 10%;
 • hlína: obsah jílu od 10 do 30%;
 • spraš: jsou silné jámy.

Nejsilnější základnou je hlína. Na tomto základě, pokud je hlína suchá, můžete postavit masivní budovy.

Nosnost všech uvedených typů přírodních podkladů silně závisí na vlhkosti. Mokré sprašovité půdy jsou také zhutněny pod vlivem hmotnosti konstrukce a silně se protáhly.

Jako základny je nevhodná písečná hlína, která může být přeměněna z přebytku vlhkosti na hromady, stejně jako rostlinná půda, rašelina, tlustá a sypká půda. U takovýchto půd je konstrukce možná po jejich předkompakci.

Výpočet základu únosnosti

Obrázek 1. Mechanismus půdy.

Pod ložnou kapacitou půdy je třeba rozumět maximální zatížení, které může odolat bez zničení. Obrázek 1 ukazuje případy, které vyžadují výpočet základny nosné kapacity, která zajistí jejich vlastní stabilitu a nedovolí, aby se základna pohybovala podél své základny.

Je třeba uvést případy uvedené na obrázku 1 a určit ty, které se mohou týkat soukromého bydlení.

a) na konstrukci působí horizontální síla. Takový výpočet může být požadován, pokud bude věž instalována na farmě pro generátor pracující pod vlivem větru.

b) předpokládá výpočet základů za přítomnosti přídržné stěny, která může působit vodorovné síly vyplývající z vlastní hmotnosti půdy.

c), d) Struktura je umístěna ve svahu nebo blízko jejího okraje.

e) Základem je jílovitá půda, stupeň vlhkosti je Sτ= 0,5. Ovlivňuje váhu domu. To je skutečně možná situace.

e) Výpočet nosné kapacity pro určení, jak je stabilní přirozený sklon.

Monolitická základna pásu.

Kromě těchto případů je takovýto výpočet základů nezbytný, pokud je dům postaven na skalnaté půdě nebo síly vztlaku mohou působit na základ.

Dále jsou názvy ve vzorcích stejné jako v konstrukční dokumentaci pro regulaci.

Aby nosná kapacita půdy zajistila spolehlivost konstrukce, která byla na ní postavena, je třeba zkontrolovat stav (1):

kde F je zatížení z celé struktury, přičemž se berou v úvahu všechny systémy podpory života, přenášené nadace základem, kg;
Fu - protichůdná síla základny, kg;
cc - koeficient podle typu půdy (viz tabulka č. 1);
cn - koeficient spolehlivosti, je nastaven v závislosti na třídě struktury: γn= 1,2; 1,15; 1.1 pro třídy I, II a III.

Inteligentní zábava. Zajímavé iluze, logické hry a hádanky.

VÍTEJTE NA SVĚTĚ RIDDLES, OPTICAL
ILUZIONY A DUŠEVNÍ ZÁBAVA Je hodně důvěryhodný vše, co vidíte? Je možné vidět to, co nikdo neviděl? Je pravda, že pevné objekty se mohou pohybovat? Proč dospělí a děti vidí tentýž předmět jinak? Na těchto stránkách najdete odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek.

Log-in.ru © - svět neobvyklé a intelektuální zábavy. Zajímavé optické iluze, optické iluze, logické flash hry.

Ahoj! Chcete být jedním z nás? Identifikujte
Pokud jste již jedním z nás, pak je zde vstup.

Je zajímavé

Oficiální motto IBM je "Mysli!" ("Mysli!").

Příklady výpočtu základů a základů (M.V. Berlinin, B.A. Yagupov)

Poskytuje obecné informace o metodách výpočtu základů a základů omezením stavů. Uvažuje se o příkladech určení napětí v základnách při působení vnějšího zatížení. Jsou popsány různé možnosti výpočtu a návrhu mělkých základů, pružných a pilotních základů.
Pro studenty technických škol, studenty v oboru "Průmyslové a občanské stavby" a "Zemědělská a občanská výstavba".

Berlínové příklady výpočtu základů a základů

Při uzavření byli předplatitelé zasláni do zpravodaje "Krásné a pohodlné interiéry", které doporučujeme objednat.

Informační bulletiny o podobných tématech najdete v katalogu Newsletteru.

Statistiky

Stavba a opravy M.V. Berlín Příklady výpočtu základů a základů

Tato kniha poskytuje základní informace o metodách výpočtu pro limitní stavy první a druhé skupiny základen a základů.

Jsou analyzovány příklady určení hodnot napětí, které vznikají v půdě pod vlivem externího zatížení.

Kniha popisuje různé možnosti výpočtu a navrhování mělkých základů, pilířů a pružných základů.

Tato kniha bude užitečná pro studenty stavebních odborných škol a vysokých škol, které jsou vyškoleny v oboru průmyslové a občanské stavitelství, jakož i projekční a stavební organizace.

Výpočet základů a základů: pravidla pro výpočet

Před výstavbou domu na charakteristikách půdy provést potřebný výpočet základů.

K určení síly samotného nadace je třeba také provést příslušné výpočty.

Typy a tvary základových pásů.

Vzhledem k tomu, že existuje několik typů ložiskové základny a mnoha druhů přírodních půd, příklady výpočtu základů a základů nepokrývají tuto rozmanitost. Není-li pro posílení půdy nutné další inženýrské práce, budujte základy na přírodním základě, pro které existují speciální metody výpočtu.

Charakteristika přírodních základů

Schéma základové pásky.

K dispozici je stavba půdy jako přírodní základ. Typ nadace je navíc určen řadou faktorů: geologickou strukturou, hloubkou podzemní vody, hloubkou pronikání mrazem atd. Povaha zatížení také ovlivňuje, ale pro soukromou domácnost je třeba řídit konstantní zatížení. Zároveň nemůžeme vyloučit možnost, že soused začne budovat dům na hromadě hromad.

Přirozeným základem je skalnatá půda (žula, vápence, křemenec atd.), Které jsou pro všechny konstrukce vodotěsné a spolehlivé. Podobné vlastnosti jsou obsaženy ve velkých blokových půdách, které byly vytvořeny z hornin v důsledku jejich zničení. Tento drcený kámen, štěrk, oblázky. Skládají se z částic větších než 2 mm. Jejich spolehlivost výrazně závisí na přítomnosti podzemních vod.

Skály, rozdrcené na velikost 0,1-2 mm, se nazývají písky. Písek s velikostí částic 0,25 - 2 mm se v zimních podmínkách prakticky nezvětvuje, a proto neovlivňuje základ. Spolehlivost pískové základny závisí na tloušťce pískové vrstvy a na vlivu podzemní vody na ní.

Schéma vyplňování základové pásky.

Hlíny obsahují částice, jejichž rozměry nepřesahují 0,005 mm. Podle obsahu hlíny se dělí na:

 • písečná hlína: obsah jílu od 3 do 10%;
 • hlína: obsah jílu od 10 do 30%;
 • spraš: jsou silné jámy.

Nejsilnější základnou je hlína. Na tomto základě, pokud je hlína suchá, můžete postavit masivní budovy.

Nosnost všech uvedených typů přírodních podkladů silně závisí na vlhkosti. Mokré sprašovité půdy jsou také zhutněny pod vlivem hmotnosti konstrukce a silně se protáhly.

Jako základny je nevhodná písečná hlína, která může být přeměněna z přebytku vlhkosti na hromady, stejně jako rostlinná půda, rašelina, tlustá a sypká půda. U takovýchto půd je konstrukce možná po jejich předkompakci.

Výpočet základu únosnosti

Obrázek 1. Mechanismus půdy.

Pod ložnou kapacitou půdy je třeba rozumět maximální zatížení, které může odolat bez zničení. Obrázek 1 ukazuje případy, které vyžadují výpočet základny nosné kapacity, která zajistí jejich vlastní stabilitu a nedovolí, aby se základna pohybovala podél své základny.

Je třeba uvést případy uvedené na obrázku 1 a určit ty, které se mohou týkat soukromého bydlení.

a) na konstrukci působí horizontální síla. Takový výpočet může být požadován, pokud bude věž instalována na farmě pro generátor pracující pod vlivem větru.

b) předpokládá výpočet základů za přítomnosti přídržné stěny, která může působit vodorovné síly vyplývající z vlastní hmotnosti půdy.

c), d) Struktura je umístěna ve svahu nebo blízko jejího okraje.

e) Základem je jílovitá půda, stupeň vlhkosti je Sτ= 0,5. Ovlivňuje váhu domu. To je skutečně možná situace.

e) Výpočet nosné kapacity pro určení, jak je stabilní přirozený sklon.

Monolitická základna pásu.

Kromě těchto případů je takovýto výpočet základů nezbytný, pokud je dům postaven na skalnaté půdě nebo síly vztlaku mohou působit na základ.

Dále jsou názvy ve vzorcích stejné jako v konstrukční dokumentaci pro regulaci.

Aby nosná kapacita půdy zajistila spolehlivost konstrukce, která byla na ní postavena, je třeba zkontrolovat stav (1):

kde F je zatížení z celé struktury, přičemž se berou v úvahu všechny systémy podpory života, přenášené nadace základem, kg;
Fu - protichůdná síla základny, kg;
cc - koeficient podle typu půdy (viz tabulka č. 1);
cn - koeficient spolehlivosti, je nastaven v závislosti na třídě struktury: γn= 1,2; 1,15; 1.1 pro třídy I, II a III.

Inteligentní zábava. Zajímavé iluze, logické hry a hádanky.

VÍTEJTE NA SVĚTĚ RIDDLES, OPTICAL
ILUZIONY A DUŠEVNÍ ZÁBAVA Je hodně důvěryhodný vše, co vidíte? Je možné vidět to, co nikdo neviděl? Je pravda, že pevné objekty se mohou pohybovat? Proč dospělí a děti vidí tentýž předmět jinak? Na těchto stránkách najdete odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek.

Log-in.ru © - svět neobvyklé a intelektuální zábavy. Zajímavé optické iluze, optické iluze, logické flash hry.

Ahoj! Chcete být jedním z nás? Identifikujte
Pokud jste již jedním z nás, pak je zde vstup.

Je zajímavé

Společnost Tide vlastní přibližně 70 procent trhu s pracím práškem.

Příklady výpočtu základů a základů (M.V. Berlinin, B.A. Yagupov)

Poskytuje obecné informace o metodách výpočtu základů a základů omezením stavů. Uvažuje se o příkladech určení napětí v základnách při působení vnějšího zatížení. Jsou popsány různé možnosti výpočtu a návrhu mělkých základů, pružných a pilotních základů.
Pro studenty technických škol, studenty v oboru "Průmyslové a občanské stavby" a "Zemědělská a občanská výstavba".