Výztuž a betonování

Proces vyztužení a betonování páskového grilu se provádí současně. Stojí za pozornost následující.

- Jako výztuž se používají tyče o průměru 10... 14 mm. Mohou být použity velké průměry, ale není vhodné, protože jsou horší zapojeni do práce s betonem. Celkový počet výztužných tyčí v průřezu grilu závisí na jejich průměru (10 mm - 8 ks, 12 mm - 6 ks, 14 mm - 4 ks).

- Délka výztuže je předepsána tak, aby v rozích nedosáhla příčných stěn bednění o 4... 10 cm. V roholech a ve tvaru T kloubů páskové roury se tyče výztuže protínají bez jakéhokoli spojení mezi nimi. Pokud délka výztužných tyčí nepostačuje k pokrytí celé délky stěny, je nutné překrýt výztuž o délce 60 barů (pro 10 mm tyčí, překrytí bude 0,6 m).

- Před položením spodní vrstvy výztuže na hydroizolaci bednění grillage, lití "koláče" z betonu řešení, na kterém spodní tyče výztuže budou položeny později. Vzdálenost mezi koláčky je asi 1,5 m a jejich výška po vyrovnání je asi 4... 5 cm.

- Po pokládce spodní tyče výztuže začněte vyplnit bednění betonem. Beton může být použit jak dovezený, tak vyrobený na staveništi. V objemu páskové mřížky můžete položit cihlovou bitvu, kusy zmrzlého roztoku apod., Protože požadavky na odolnost proti chladu, uložené na grilovacím pásku, jsou výrazně nižší než požadavky na mokré základové opěry.

Z osobních zkušeností

Po rozboru základů z bývalé dřevěné konstrukce jsem měl spoustu cihel zbylých vrstvami malty. Pro likvidaci nechtěli utrácet peníze. Museli jsme je připojit někde.

Svah na mém místě je slušný: výška roštu v nejnižší stavbě dosáhla 6 m. Uprostřed průřezu grillage jsem je postavil těmito cihly (rozbitými a vrstvami malty) na vnitřní stěně. Úspory ve všech byly zřejmé (obrázek 163). Husté vnitřní zdivo nefungovalo a nebyla požadována. Při betonáži malta proudila v mezerách mezi cihlami a vytvářela monolitickou strukturu. Je třeba poznamenat, že taková vnitřní stěna cihel zlepšuje tepelně izolační vlastnosti mřížky.

- Složení betonu pro betonáž může být docela různorodé (viz část 1). Požadavky na pevnost a mrazuvzdornost betonu jsou mírné, protože Zatížení na grilu je malé. Samotný vzduch je oddělený od země vzdušnou mezerou a jeho aktivní vlhkost se nevyskytuje.


Obrázek 163. Naplnění bednění grilu se starými cihlami:
1 - bednění; 2 - cihly; 3 - kování; 4 - hydroizolace; 5 - ložní prádlo; 6 - betonový masiv

- Během betonování jsou povoleny technologické přestávky, které jsou žádoucí uspořádat mimo spojovací zónu výztuže. Požadavky na betonování grillage jsou poměrně měkké, protože účinné stresy v betonu jsou mnohem menší, než ty, které odolávají. Můžete říci toto: beton jako pohodlný, aniž by se přestávky po více než tři dny.

- Při betonáži by měl být stav bednění sledován a jeho poloha vzhledem k odlitkovým šňůrám musí být monitorována. Pokud se bednění z betonu začne "rozvíjet", mělo by být zesíleno horizontálními prkny nebo drátěnými zákrutami, které mezi nimi spojují horní desky.

- Před dokončením plnění bednění betonem se horní tyče výztuže umístí na maltu. Dokončete plnění bednění betonovou směsí pod horním okrajem bednění.

Upozorňujeme na skutečnost, že v průběhu plnění bednění betonem se písková podložka o 2 až 3 cm po dokončení betonování horní špička základové opěry nachází v dutině pražce a zajišťuje boční fixaci nosiče (obr. 159).

- Vnitřní plocha břitu bude rovnoměrnější, pokud vnitřní část bednění bude uzavřena skleněnou rohoží nebo jinou tlustou rolovací hydroizolací, upevněnou pomocí nábytkových držáků, hřebíků nebo klíčenky.

- Pokud proces betonáže podporuje a grilování se provádí při nízkých teplotách, nemělo by se to provádět bez přísad proti nemrznoucímu prostředku.

- Pokud dojde po betonáži k nízkým teplotám bez přísad proti nemrznoucí vrstvě, je třeba beton zahřátými prostředky (filmy, piliny, textilie...) nebo je rozlitějte vodou s antifrosty v poměrně vysoké koncentraci. Pokud se "mráz na zemi" může objevit během týdne po betonáži, neměli byste se o to starat.

Betonování místa: vyztužení, instalace majáků, lití betonové směsi

Plnění místa betonem není obzvláště obtížné a je zcela v moci každého domácího řemeslníka. Ale aby výsledek byl příjemný pro oko, aby byl vysoce kvalitní a trvanlivý, je nutné dodržovat technologii práce. O ní se bude diskutovat níže.

Výhody a nevýhody betonování

Tento proces vám umožňuje vytvořit platformu, která:

 • má atraktivní vzhled - s jeho pomocí můžete vytvořit útulný prostor, zejména pokud máte prostor pro postele, lavičky a jiné dekorativní předměty;
 • je pevná a vyrovnaná - nevytvoří se jámy, nerovnosti nebo koleje. Ta je obzvláště pravdivá pro ty místa, kde bude cesta volat;
 • je snadné jej udržovat - povrch nevytváří nečistoty a tráva na něm nevyrůstá, která musí být kosena.

Nevýhody konkrementu zahrnují jeho náročnost, stejně jako potřebu značných finančních nákladů. To platí zejména tehdy, když kromě nákupu materiálů plánujete najmout pracovníky. Tak, náklady na betonování místa je v průměru 2500-3000 rublů na 1 m².

K dosažení požadovaného výsledku je nutné provést veškerou potřebnou práci. Zaměřujeme se na jejich zvážení.

Proces betonáže

Přípravné práce

Nejprve musíte označit budoucí web. To se děje pomocí tažených kolíků a lanem, který se mezi nimi táhne. Dále, do hloubky 25 centimetrů, se extrahuje plodná vrstva zeminy. Házet tuto půdu nestojí za to - může být užitečné pro použití ve skleníku nebo v květinových lůžkách.

Pokud dojde ke komunikaci přes stavbu, musí být chráněna. K tomu jsou umístěny v krabici nebo potrubí. Potom je země vyrovnaná a zhutněna.

Dalším krokem je vytvoření bednění. Je zhotoven z desek, které jsou vyztuženy kolíky a vzpěrami. Tato konstrukce je namontována tak, aby její horní okraj byl v rovině s povrchem budoucího místa. Správné umístění bednění je kontrolováno pomocí úrovně konstrukce.

Bednění pro místo

Dále je spodní část pozemku pokryta geotextilií. Toto je název speciálního materiálu, který umožňuje, aby vlhkost prošla pouze jedním směrem. Jeho použití zabrání odvádění vlhkosti z roztoku do země.

Další přípravnou etapou, kterou předpokládáme, je vytvoření pískově-cementové podložky. Zpočátku se nalije a zhutňuje vrstva mokrého písku o tloušťce 10 cm. Nad stejnou vrstvou štěrku. I on by měl být utlačován.

Tip! Pokud se místo blíží nějaké struktuře, pak by měla být mezera v místě kontaktu. To je způsobeno skutečností, že když se zahřívá, beton poněkud expanduje a pokud je těsně přilehlá k základům nebo jiným konstrukcím, může je poškodit.

Betonová výztuž

Vytvoření kvalitní vrstvy není možné bez vyztužení. K tomu lze použít vyztužení nebo drátěné pletivo. Druhá možnost je jednodušší, ale je vhodná pouze pro plochu, na níž nedojde k výraznému zatížení. V tomto případě se používá mřížka s buňkami 200 x 200 nebo 100 x 100 milimetrů.

Pokud mluvíme o vytvoření platformy pro automobil, pak je lepší použít první možnost, jmenovitě posilování. Její cena je vyšší než cena drátu, ale zároveň je i jeho nosnost vyšší. Pro práci vyberte vzorky o tloušťce asi 10 milimetrů.

Výztužná klec je vytvořena následovně. Nejdříve se tyče položí v podélném směru a pak v příčném směru po celém obvodu místa. Pak jsou na křižovatce vzájemně propojeny měkkým ocelovým drátem.

Tip! Nepoužívejte pro svařovací přípojky. Díky tomu bude rám velmi tvrdý, neschopný přizpůsobit se půdě. To způsobí praskliny na povrchu betonu.

Instalace majáků

Na fotografovaných majácích

Aby bylo dosaženo hladkého povrchu v důsledku nalévání, je nutné používat majáky. Takzvané vodítka, které jsou instalovány na betonové ploše. Protože se jedná o kovové profily ud, které se obvykle používají pro montáž sádrokartonu. Jsou vynikající pro roli majáků a navíc jejich cena je nízká.

Nainstalujte je následujícím způsobem:

 1. je připravena cementová malta - je vytvořena na základě výpočtu 1: 4, kde 1 je cement a 4 je písek;
 2. skluzavky jsou tvořeny z připravené směsi umístěné v několika řadách;
 3. Majáky jsou umístěny v umístěných dutinách - jejich poloha je zkontrolována a opravena pomocí úrovně stavby.

Při zodpovězení otázky správného betonování je třeba poznamenat, že vzdálenost mezi majáky by neměla přesáhnout 1m. To umožní, aby následné práce na vyrovnávání naplněného roztoku byly pohodlnější.

Dále je třeba poznamenat, že přechod na betonování je možný až po úplném zmražení cementových sklíček. V opačném případě se vodítka, která jsou k nim připevněna, mohou pohybovat stranou.

Příprava a nalévání směsi betonu

Míchací malta v betonovém mixéru

K přípravě roztoku použitého betonového mixéru. Za prvé, voda je nejprve nalita do něj. Po zapnutí tohoto zařízení se do něj postupně vlévá cement a pak se rozdrtí.

Tato sekvence umožňuje získat dobrou směs, která neobsahuje hrudky. Vyhněte ho po dobu 15-20 minut.

Pokud jde o betonové proporce, závisí na typu použitého betonu. Na druhé straně je vybrána na základě účelu připraveného místa a jeho požadované síly.

Takže pro pěší chodník bude stačit M100. Pro vyplnění nádvoří je lepší používat značku M200 - je to trvanlivější. Podíl těchto směsí je uveden v následující tabulce.

Podíl betonové směsi

Hotový roztok se nalije na plošinu a vyrovnává se mezi majáky. Za tímto účelem se obvykle používá speciální nástroj - pravidlo. Při jeho nepřítomnosti může být totéž provedeno běžnou plochou kolejnicí.

Tip! Pokud jsou na obložení stále ještě vady, pak pro jejich přesné řezání bude nutné vyřezávat železobeton s diamantovými kruhy. Diamant lze použít k odstranění malých nesrovnalostí vlastním rukama.

Závěrem je třeba zmínit další důležitý bod. Beton musí postupně ztrácet vlhkost, jinak dojde k prasknutí. Aby se tomu zabránilo, po odpaření vody z jejího povrchu by měl být polštář potažen polyethylenem.

Závěr

Chcete-li vytvořit betonovou podložku, musíte nejprve vyčistit vhodné místo, nainstalovat na něj bedny, pak zpevnit, instalovat majáky, nalijte betonové roztoky a vyrovnávat je. Používá složení značky M100 nebo M200.

Další informace o tomto procesu naleznete v tomto článku.

7.3. Výztuž a betonování

7.3. Výztuž a betonování

Proces vyztužení a betonování páskového grilu se provádí současně. Stojí za pozornost následující.

- Jako výztuž se používají tyče o průměru 10... 14 mm. Mohou být použity velké průměry, ale nedoporučuje se, protože jsou horší součástí společné práce s betonem. Celkový počet výztužných tyčí v průřezu grilu závisí na jejich průměru (10 mm - 8 ks, 12 mm - 6 ks, 14 mm - 4 ks).

- Délka výztuže je předepsána tak, aby v rozích nedosáhla příčných stěn bednění o 4... 10 cm. V roholech a ve tvaru T kloubů páskového roštu se výztužné tyče protínají bez jakéhokoliv spojení mezi nimi. Pokud délka výztužných tyčí nepostačuje k pokrytí celé délky stěny, je nutné překrýt výztuž o délce 60 barů (pro 10 mm tyčí, překrytí bude 0,6 m).

- Před položením spodní vrstvy výztuže na hydroizolaci bednění grillage, lití "koláče" z betonu řešení, na kterém spodní tyče výztuže budou položeny později. Vzdálenost mezi koláčky je asi 1,5 m a jejich výška po vyrovnání je asi 4... 5 cm.

- Po pokládce spodní tyče výztuže začněte vyplnit bednění betonem. Beton může být použit jak dovezený, tak vyrobený na staveništi. V objemu kazetové mřížky můžete položit cihlovou bitvu, kusy zmrzlého roztoku apod., Protože požadavky na mrazuvzdornost uložené na roštu jsou značně nižší než požadavky na mokré základové podložky.

Z osobních zkušeností

Po rozboru základů z bývalé dřevěné konstrukce jsem měl spoustu cihel zbylých vrstvami malty. Pro likvidaci nechtěli utrácet peníze. Měli jsme je tam?

Sjezdovka na mém místě je slušná: výška roštu v nejnižší stavbě dosáhla 0,6 m. Uprostřed průřezu grilu jsem je postavil těmito cihly (rozbitými a vrstvami malty) na vnitřní stěně. Úspory ve všech byly zřejmé (obr. 163). Husté vnitřní zdivo nefungovalo a nebyla požadována. Při betonáži malta proudila v mezerách mezi cihlami a vytvářela monolitickou strukturu. Je třeba poznamenat, že taková vnitřní stěna cihel zlepšuje tepelně izolační vlastnosti mřížky.

- Složení betonu pro betonáž může být docela různorodé (viz část 1). Požadavky na pevnost a mrazuvzdornost betonu jsou mírné, protože zatížení na grilu je malé. Samotný vzduch je oddělený od země vzdušnou mezerou a jeho aktivní vlhkost se nevyskytuje.

Obr. 163. Plnění bednění roštu se starými cihly: i - bednění; 2 - cihly; 3 - kování; 4 - hydroizolace; 5 - ložní prádlo; 6 - betonový masiv

- Během betonování jsou povoleny technologické přestávky, které jsou žádoucí uspořádat mimo spojovací zónu výztuže. Požadavky na betonování grilu jsou poměrně měkké, jelikož stávající napětí v betonu je mnohem menší než u betonu, které lze odolat. Mohli bychom to říci: beton, jak je to vhodné, bez přestávek po dobu delší než tři dny.

- Při betonáži by měl být stav bednění sledován a jeho poloha vzhledem k odlitkovým šňůrám musí být monitorována. Pokud se bednění z betonu začne "rozvíjet", mělo by být zesíleno horizontálními prkny nebo drátěnými zákrutami, které mezi nimi spojují horní desky.

- Před dokončením plnění bednění betonem se horní tyče výztuže umístí na maltu. Dokončete plnění bednění betonovou směsí pod horním okrajem bednění.

- Při plnění bednění betonem se písková podložka o 2 až 3 cm po dokončení betonování horní konec základové opěry nachází v určité dutině pásu - grilování a zajišťuje boční opěrnou fixaci (obr. 159).

- Vnější boční povrch páskové rošty bude dokonce rovnoměrnější, pokud je vnitřek bednění uzavřen skelnou střechou nebo jinou tlustou hydroizolací, upevněnou pomocí nábytkových držáků, hřebíků nebo kleštinových čepů.

- Pokud proces betonáže podporuje a grilování se provádí při nízkých teplotách, nemělo by se to provádět bez přísad proti nemrznoucímu prostředku.

- Pokud dojde po betonáži k nízkým teplotám bez přísad proti nemrznoucí vrstvě, je třeba beton zahřátými prostředky (filmy, piliny, textilie...) nebo je rozlitějte vodou s antifrosty v poměrně vysoké koncentraci. Pokud se "mráz na zemi" může objevit během týdne po betonáži, neměli byste se o to starat.

BETONOVACÍ A BETONOVÉ PRÁCE

4.1. Při provádění výztužné a betonářské práce dodržujte požadavky SNiP 3.03.01-87, SNiP 3.09.01-85 a tyto normy.

4.2. V případě vyrovnání vysokopevnostního vyztužovacího drátu je třeba provést kontrolní zkoušky po narovnání.

4.3. Elektrické obloukové dělení vysokopevnostního vyztužovacího drátu, vyztužení lana a předpínací tyče, řezání lana plynem na bubnu a provádění svařovacích prací v bezprostřední blízkosti předpjatých výztuží, aniž by byly chráněny před účinky zvýšené teploty a jisker;.

4.4. V případě, kdy projekt zajišťuje ruční vázání výztužných klecí a mříží, není dovoleno použití svařovacích svorek.

4.5. Drátěné, ocelové a vyztužovací lana s vysokou pevností dodávané v souladu s normami GOST 7348-81 * a GOST 13840-68 *, jakož i jejich výztužné prvky by měly být skladovány ve speciálních nádobách nebo v uzavřených, suchých a větraných místnostech s relativní vlhkostí vzduchu, s výjimkou koroze drátu.

Je zakázáno přesouvat výztužné svazky bez zařízení, které je chrání před ostrými ohyby, poškozením a znečištěním.

Vyztužená ocel a dokončené výztužné prvky by měly být přepravovány v prostředcích, s výjimkou průniku vlhkosti, nečistot, solí a kyselin.

4.6. Před jejich instalací na výztužné prvky je třeba kotvení důkladně vyčistit ochranným mazivem, nečistotami a hrdlem, aniž by došlo k poškození, a kuželovité zátky (klíny) by měly být před lisováním do kotevního bloku odmasterovány, aby se dosáhl čistý a suchý povrch.

4.7. Před instalací by měla být připravena veškerá připravená předpjatá výztuž podle zákona.

Během instalace výztuže předpínací výztuže je zakázáno svařovat (uchopit) distribuční armaturu, svorky a upevňovací prvky k ní, jakož i pověsit bednění, zařízení apod.

Bezprostředně před instalací předpjatých výztužných prvků by měly být kanály vyčištěny vodou a nečistotami vyfukováním stlačeným vzduchem.

Kování namontované na betonu by mělo být instalováno bezprostředně před napětím v podmínkách, které vylučují možnost jeho korozi. Při vytažení výztuže kanály je třeba provést opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

4.8. Veškerá instalovaná výztuž pro prefabrikované a monolitické konstrukce (s výjimkou případů uvedených v pracovní dokumentaci) by měla být provedena před jejich betonováním; Výsledky průzkumu a přijímání by měly být vypracovány zákonem o skryté práci.

4.9. Sekvence napětí výztuže konstrukce by mělo být specifikováno v projektu.

Výsledky napětí každého výztužného prvku nebo skupiny prvků se současným napětím by měly být zaznamenány do pracovního protokolu.

4.10. Při napínání výztuže na betonovou konstrukci musí splňovat následující požadavky:

a) pevnost betonové konstrukce a spojů by neměla být nižší než stanovený projekt pro tuto etapu, jak dokládají nedestruktivní zkoušení nebo zkoušení kontrolních vzorků; Před zahájením napětí je nutné zkontrolovat shodu skutečných rozměrů konstrukce s konstrukcí a zajistit, aby nedocházelo k výdechům, prasklinám nebo jiným defektům, které oslabují betonovou konstrukci;

b) struktura, která má být stlačena, by měla být podporována na místech uvedených v projektu a podpůrné jednotky by měly mít volný pohyb;

c) kotvy a zdviháky by měly být vystředěny vzhledem k ose předpínací výztuže a udržovat tuto polohu v průběhu tahu;

d) napnutá výztuž by měla být vstřikována, uzavřena nebo potažena antikorozními přípravky, které jsou součástí projektu, ve lhůtách s výjimkou jeho korozi.

4.11. Při napínání výztuže na zarážkách je nutné:

a) předvýběrová výztuž; v případě napnutí skupiny výztužných prvků nebo lan, utažte je sílou 20%, která je řízena během tahu a upevněte je v utažené poloze;

b) sledovat stav a zachování konstrukční polohy výztuže, jakož i zpoždění nebo jiných přídržných zařízení na místech jejího ohybu;

c) kompenzovat snížení napětí ve výztužných prvcích, napnutých nejprve, pasu nebo následného utažení výztužných prvků;

d) neumožňovat ztráty napětí v předpínací výztuži (kvůli teplotnímu rozdílu mezi napnutou výztuží a betonem během vytvrzování) nad rámec specifikovaných v projektu a u typických konstrukcí nad 60 MPa (600 kgf / s 2).

4.12. Tažné síly výztuže z dorazů na betonovou konstrukci je třeba přenést, když beton dosáhne pevnosti, která není nižší, než je specifikováno v projektu. Je nutné splnit následující požadavky:

a) struktura by měla být podporována v místech, které projekt poskytuje, měl volný pohyb a nebyl vystaven zatížením, které projekt nestanovil, včetně reaktivních od zátěžových zastávek;

b) komprese konstrukcí by se mělo provádět hladce; pořadí a postup uvolňování jednotlivých výztužných prvků musí odpovídat projektu;

c) před řezáním armatury plynovým hořákem: armatura by měla být vyčištěna z betonu a od konce konstrukce až k dorazu; zónou oříznutí výztuže - zahřejte na červené teplo (po kterém se provádí ořezávání). Řezání kování pomocí elektrického svařování je zakázáno.

4.13. Vnější kotevní zařízení předpínacích výztužných prvků by měly být pokryty vrstvou nejméně tloušťkou ochranné vrstvy hlavní konstrukce.

4.14. Tažení tyčových armatur elektrotermální metodou by mělo být provedeno v souladu s požadavky projektu na technologické mapě vyvinuté v rámci výpadku.

4.15. Kontrola kvality spojů nenosných výztuží by měla být stanovena v závislosti na jejich kategorii, která je uvedena v konstrukci konstrukce.

Kontrolní metoda (destruktivní nebo nedestruktivní) je vytvořena v rámci projektu.

Při nedestruktivním způsobu je 100% svařovaných spojů první kategorie kontrolováno, 50% - druhý a 15% - třetí.

Metodou destruktivní kontroly projekt řídí počet zkušebních vzorků v závislosti na kategorii řízených kloubů.

4.16. Regulační požadavky, které by měly být prováděny při výrobě vyztužovacích prací a kontrolovány při provozní kontrole, jakož i objem, metody nebo metody kontroly, jsou uvedeny v tabulce. 3

BETONOVÁ SMĚS

4.17. Pro přípravu a přepravu betonové směsi je nutno dodržovat normu GOST 7473-85 *. Současně by měla být betonová směs připravena v míchačkách s nuceným mícháním; Je dovoleno připravovat betonové směsi s pohyblivostí 5 cm nebo více v gravitačních mixérách (volný pád).

* Hodnota by měla být určena empiricky.

** Nad stanovenou dobu je nutné přijmout zvláštní opatření pro dočasnou ochranu ventilů proti korozi. Přítomnost předpjatých výztuží v kanálech s jakoukoliv metodou dočasné ochrany výztuže proti korozi po dobu delší než 8 měsíců není povolena.

Poznámky: 1. Výztužné prvky, lana a tyče s odchylkami hodnot tahové síly nad stanovené hodnoty by měly být znovu napnuty nebo vyměněny.

2. V konstrukci nesmí být v konstrukci ponecháno více než 20% opracovaných napínacích výztužných prvků, které mají vázané nebo ne zcela namáhané dráty, přičemž jejich počet není větší než 5% z celkového počtu vyztužovacích prvků.

3. Při určování elastického prodloužení výztuže se předepínací síla odpovídající 20% řízeného napětí považuje za podmíněnou nulu.

Roztoky cementového písku by měly být připraveny v maltových mísičích. Je dovoleno připravit cementové pískové malty v betonových míchačkách s nuceným mícháním.

4.18. Doplňkové roztoky by měly být přiváděny do mixéru současně s mísící vodou. Koncentrované přísady by měly být připraveny předem. Komplexní přísady musí být smíchány bezprostředně před nalitím do betonového mixéru nebo samostatně dávkovány.

4.19. Při přípravě betonových směsí s přísadami pro přivádění vzduchu musí být doba míchání přísně regulována. Současně je nutné systematicky monitorovat obsah vzduchu v betonové směsi.

4.20. Nádrže, ve kterých je transportována betonová směs, musí být po každé směně vyčištěny a opláchnuty a před dlouhou dobou (více než 30 minut). Přerušení přepravy.

4.21. Betonová směs musí být položena v souladu s CPD. V tomto případě je betonová směs položena ve formě nebo bednění s horizontálními vrstvami bez technologických přestávek ve směru pokládky v jednom směru ve všech vrstvách. S významnými průřezy betonové konstrukce je dovoleno betonovou směs položit a zhutnit se šikmými vrstvami, které tvoří vodorovnou přední část o délce 1,5-2 m v každé vrstvě. Úhel sklonu k obzoru povrchu vrstvené betonové vrstvy před zhutněním by neměl přesáhnout 30 °. Po pokládce a rozložení betonové směsi po celé ploše vrstvené vrstvy začíná zhutňování s postupujícím úsekem.

4.22. Betonové směsi mohou být dodávány betonovými čerpadly nebo pneumatickými kompresory do všech typů konstrukcí při intenzitě betonování nejméně 6 m 3 / h, stejně jako ve stísněných podmínkách a v místech nepřístupných jiným mechanizacím.

4.23. Před začátkem zhutňování každé vrstvené vrstvy by betonová směs měla být rovnoměrně rozložena po celé ploše průřezu betonové konstrukce. Výška jednotlivých výčnělků nad celkovou hladinou povrchu betonové směsi před zhutněním by neměla překročit 10 cm. Je zakázáno používat vibrátory k přerozdělení a vyrovnání ve vrstvené vrstvě betonové směsi uložené v bednění. Kondenzovat betonovou směs v položené vrstvě až po ukončení rozložení a vyrovnání betonové plochy.

4.24. Betonová směs, která ztratila požadovanou zpracovatelnost v době jejího uložení, nemůže být do betonové konstrukce přiváděna. Je zakázáno obnovit zpracovatelnost betonové směsi přidáním vody v místě instalace.

4.25. Další vrstva betonu musí být položena před tím, než se beton začne nastavovat v předchozí vrstvě. Pokud přestávka v betonáži překročila čas potřebný k tomu, aby beton začal nastavovat v položené vrstvě (beton ztrácel schopnost tixotropního zkapalňování s dostupnými prostředky pro zhutňování vibrací), je nutné uspořádat pracovní spoj. V tomto případě musí být beton ve vrstvě uložen až do získání pevnosti, ne menší než je uvedeno v tabulce 2 SNiP 3.03.01-87 (v ​​závislosti na způsobu čištění z cementového filmu). Termín pro obnovení umístění betonu po přestávce určuje laboratoř.

Poloha pracovních švů by měla být zpravidla uvedena v CPD. Při neexistenci speciálních instrukcí v projektu musí být tloušťka betonové vrstvy položená po pracovním švu minimálně 25 cm. Pracovní švy by neměly být umístěny na úsecích proměnlivého horizontu vody a na oblastech, které jsou promyty agresivní vodou.

4.26. Betonové směsi v každé vrstvě nebo na sobě na každé pozice permutace vibrátor hrotu těsnění přestane sedimentace a vzhled na povrchu a je v kontaktu s pozemní bednění lesk cementové pasty.

4.27. Vibrační kolejnice, vibrační tyče nebo vibrační podložky mohou být použity pro kompaktování pouze betonových konstrukcí; tloušťka každé betonové vrstvy, která je stohována a zhutněna, nesmí překročit 25 cm.

Při betonování železobetonových konstrukcí mohou být pro utěsnění vrchní vrstvy betonu a povrchové úpravy použity povrchové vibrace.

4.28. Otevřené plochy čerstvého betonu bezprostředně po ukončení betonáže (včetně přerušení při pokládání) musí být spolehlivě chráněny před odpařováním vody. Čerstvý beton musí být také chráněn před srážením. Ochrana exponovaných povrchů betonu musí být zajištěna během doby, která zajistí získání pevnosti betonu nejméně 70%.

4.29. Při výrobě betonových směsí musíte neustále sledovat stav forem, bednění a podpůrných lešení. Po zjištění deformací nebo posunutí jednotlivých bednicích prvků, lešení nebo upevnění by měla být přijata okamžitá opatření k jejich odstranění a v případě potřeby k zastavení práce na tomto úseku.

4.30. Technické požadavky, které by měly být prováděny při výrobě betonových prací a kontrolovány při provozní kontrole, jakož i objem, metody nebo metody kontroly jsou uvedeny v tabulce. 4

Datum přidání: 2016-09-20; Zobrazení: 626; OBJEDNÁVACÍ PRÁCE

Montáž výztuže bednění a betonování

Víceúrovňová základna - bednění, výztuž a betonování

Je nutné postavit budovy v různých podmínkách. Složení podkladových vrstev, úroveň jejich zamrznutí, výška podzemních vod a terén mají přímý vliv na návrh základové části domu. Z těchto faktorů závisí na typu a technologii založení zařízení, označte hloubku dna a jednotnost jeho základů vzhledem k obzoru.

Co je víceúrovňová nadace

Definice víceúrovňové nadace je interpretována odlišně. Značky podzemní struktury se mohou lišit:

 • na horním řezu;
 • na úrovni podrážky.

V prvním případě je nulová značka vyrovnána pomocí suterénní části domu. Druhá možnost zahrnuje výstavbu stupňovitého základu s určitou technologií. Přítomnost podobné stavby v projektu může být spojena s výstavbou domu na svahu nebo s přítomností suterénu přímo pod částí budovy a nikoliv pod celou její částí.

Ve skutečnosti má víceúrovňový základ několik výšin. Je postavena během výstavby zařízení na místě s nerovným terénem, ​​ale při absenci strmých svahů.

Uvažovaná konstrukce podzemní části domu šetří materiálové investice, protože hloubka každého úseku nebo bloku je provedena s ohledem na optimální vypočtené hodnoty. Při této metodě budování základů není nutné vykopat příliš hluboké zákopy v nafouknutém prostoru, což by vedlo k úrovni dna základního podkladu. Záložka se provádí v krocích, založených na terénu, neboť zařízení, které jsou nakloněné při provádění opěrné části domu, není povoleno.

Založení základů jedné struktury může být umístěno na různých úrovních, ale pouze v horizontálních rovinách.

Pravidla pro umístění víceúrovňové nadace

Poloha výšky římsy by měla odpovídat přírodnímu terénu. Dno nadace by mělo být prohloubeno se zaměřením na svah místa. Jinými slovy, jeho nejnižší bod bude na nejnižším místě staveniště.

Nejspolehlivější a stabilnější polohou pásky je umístit její dlouhou stranu kolmo na svah. Tato podmínka je považována za důležitou pro konstrukci víceúrovňové nadace, takže by neměla být přehlížena. Takový rozvržení plánu v plánu umožňuje účinnou odolnost vůči zatížení půdy.

Směr svahu lokality je považován za základní faktor při návrhu domu na svahu. V takovém případě se orientace struktury na kardinální body a větrná růst dostane do pozadí. Zde je hlavní věcí udržitelnost a nikoli principy osvětlení vnitřního prostoru prostor.

Tažení a montáž na bednění

Pro konstrukci základové desky je nutné vykopat příkopy se strmými svahy, jak je definováno v SNiP III-4-80 *. Záleží na typu půdy ležící na místě. Šířka ve spodní části zářezu se vypočte s ohledem na:

 • tloušťka betonového pásu nebo prefabrikovaných bloků;
 • velikost bednění se vzpěrami;
 • vzdálenost umožňující pracovníkům pohybovat se podél příkopu, aniž by byla narušena integrita konstruované konstrukce.

V případě konstrukce stupňovitého základu se výkopy provádějí ručně ve vrstvách, počínaje od dolní značky. Kontinentální půda tedy zůstane pod podrážkou každé kůry. Aby se zamezilo jejímu rozpadu, zesílená svislá zemní stěna, která odděluje schody, byla bedněmi spojena s dočasnou konstrukcí. Po betonáži se odstraňují.

Kopírování výkopu najednou kolem obvodu konstrukce by nemělo být. Práce jsou prováděny po etapách!

Bednění je instalováno podle pracovních výkresů. V takovém případě budete muset přísně dodržovat rozměry každého kroku. Krabice jsou robustní - s koncovými prvky, distančními prvky, vzpěrami a vertikálními podpěrnými stojany. Pevné štíty jsou postaveny v místech říms, takže jsou vyříznuty na výšku betonového pásu.

Odtoková oblast

Zařízení vícestupňového základu předpokládá přítomnost velkého rozdílu v značkách mezi dolní a horní vrstvou nadace. Hluboké zahájení prvního stupně vyžaduje realizaci odvodnění zdi, a to iv případě, že nízká hladina podzemní vody vám umožňuje bez této fáze práce. Skutečnost spočívá v tom, že srážky a tání sněhu budou proudit podél základních zdí, čímž nedochází k proudům vody na základně, ale k celému toku.

Při absenci drenážní sítě, která sbírá a odvádí vodu mimo konstrukci, bude půda erodována pod spodním podstavcem spodních stupňů s dalším ponorem a konstruktivní deformací domu. Jeho obnovení bude mnohem dražší než provádění vysoce kvalitní odvodnění. Je třeba si uvědomit, že úspora v tomto případě by byla neodůvodněným rozhodnutím.

Tajemství vyztužení a betonování

Podzemní část stupňovité konstrukce vyžaduje zvláštní výztuž. Je-li výška římsy větší než 30 cm, jsou rámečky dvou přilehlých částí navzájem svázány svislými tyčemi a dalšími svorkami (nejméně ve dvou bodech). V takovém případě je nutno dodržet podmínku, v níž se stanoví umístění výztužných tyčí do těla nad úrovní. Spolehlivost konstrukce je zajištěna upevněním zakřivených konců tyčí na sousední výztužné klece. To posiluje základ a chrání betonový pás před řezáním v místech spojení různých úrovní.

Umístění a ukotvení výztuže je uvedeno na pracovních výkresech.

Při výšce římsy až 30 cm se přilehlé oblasti nadace navzájem překrývají. Množství přiblížení je určeno výpočtem. Konjugace kroků se provádí pomocí kotev nebo pevné fixace rámů s vertikálními tyčemi.

V případě víceúrovňové základny prefabrikovaných bloků musí být vázání horního prvku alespoň čtvrtinu jeho délky. Navíc po obvodu budete muset nalít monolitický betonový pás s povinnou výztuží. Provedení této fáze umožňuje bezpečně posílit strukturu.

Betonážní stupňovité základy provádějí postupně. Nejprve musíte vyplnit spodní prvek a počkat, až získá sílu. Pouze pak můžeme pokračovat v betonáži protiproudové části. V opačném případě tlak betonové hmoty na ne silný krok povede k narušení integrity kladeného monolitu. Ze stejného důvodu je demontáž bednění víceúrovňového základu povolena až po konečném vytvrzení betonu.

Související práce

Při budování stupňovitého základu by se nemělo zapomínat na vodotěsnost. Technologie jeho realizace se prakticky neliší od umístění pokrývačského materiálu pod jednoúrovňovou betonovou pásku. Plátna jsou lemována v bednění s překrytím alespoň 10 cm, takže okraje izolačního materiálu vyčnívají za horní hranice krabice.

Podkladové stěny jsou namontovány na víceúrovňové pásku tradičním způsobem. Mohou být vyrobeny z pevného betonu nebo prefabrikovaných bloků.

Na závěr

Stupňovitý základ se týká nákladnějších konstrukcí ve srovnání se šroubovými piloty. Nedoporučuje se stavět na nespolehlivých důvodů a strmých svazích. Optimální šířka pásky je 50-80 cm a výška římsy není větší než 30 cm, ačkoli tyto rozměry nejsou zásadní. Jsou přijaty s přihlédnutím k nosnosti kontinentální půdy. Čím nižší je, tím širší jsou kroky.

Výkonnost budovy je přímo závislá na správnosti zařízení víceúrovňového betonového monolitu.

15. prosince 2016 v 11:08

Pravidla pro výrobu odnímatelných a pevných bednění

 • Jaké konstrukce se nazývají bednění?
 • Základní požadavky na odnímatelné návrhy
 • Pravidla pro vlastní výstavbu
 • Momenty, které je třeba vzít v úvahu při výrobě konstrukcí
 • Požadavky na neodstranitelné konstrukce

Moderní konstrukce není bez použití betonových monolitických konstrukcí. A mohou to být základy pro venkovský dům nebo schody, zdi a další prvky. A konstrukce monolitických konstrukcí je zase nemožné bez rámce, do kterého se nalévá betonové řešení.

Odnímatelný systém bednění.

Takové rámy se nazývají bednění a kvalita získaných betonových prvků přímo závisí na dodržování všech nezbytných pravidel a předpisů během jejich výstavby.

Pokud je stavba prováděna nezávisle, pak před zahájením byste se měli seznámit s doporučeními pro uspořádání betonového bednění, protože to je hlavní součást práce.

Jaké konstrukce se nazývají bednění?

Návrh monolitického podloží pomocí prvků stěnových forem.

V závislosti na použití a účelu bednění pro betonové konstrukce může mít 2 typy a je rozdělen na odnímatelné a neodstranitelné. Odnímatelné konstrukce jsou nejčastější v průmyslové i soukromé výstavbě. Jsou namontovány před nalitím betonového roztoku a po vysušení nebo setu betonu jsou demontovány.

Pomocí tohoto bednění můžete vytvořit různé formy. Používá se hlavně pro stavbu základů, rámů budovy, monolitických zdí, schodišť, interiérů a dalších prvků z betonu. Jako materiály pro uspořádání bednění se obvykle používají:

 • dřevěné desky a dřevo;
 • překližkové listy;
 • ocel, hliníkové plechy a formy.

Navíc při demontáži vícotáčkových konstrukcí se často používá polyvinylchloridový potah.

Schéma bednění štítů.

Potřeba bednění s použitím kovových prvků vzniká v případě, že se staví složité konstrukce nebo se provádí masivní konstrukce. Zde jsou hotové struktury sestavené ze štítů a vybavené systémy pro jejich uchování.

Pokud mluvíme o nezávislé konstrukci bednění pro předměstskou výstavbu, bylo by vhodné používat dřevěné prvky (desky a desky) a překližkové desky. Standardní kovové rámy pomáhají usnadnit proces montáže konstrukce. V tomto případě by měla být volba ve prospěch překližky provedena, pokud má betonová konstrukce malé rozměry nebo malou šířku.

V posledních letech získávají bednění popularitu u domácích spotřebitelů, s jejichž pomocí je možné vytvářet vzory na betonu, které napodobují různé materiály, například kámen, cihly a další. Takový texturní design je získán díky speciálním kartám, které jsou instalovány s nebo namísto dřevěných štítů.

Zpět do obsahu

Základní požadavky na odnímatelné návrhy

Bez ohledu na materiál, z něhož je bednění vyroben, by se mělo jeho formování provádět podle základních pravidel výstavby:

 • rám musí mít vysokou tuhost a musí být bezpečně upevněn na pevném místě;
 • prvky betonového bednění by měly mít mezi sebou minimální mezery;
 • pevnost konstrukce musí být dostatečná, aby odolala tlaku, který na ni působí tekutý betonový roztok;
 • nejlepší možností je konstrukce, jejíž prvky budou mít slabou přilnavost k betonu;
 • při opakovaném použití bednění by jeho části neměly mít deformace a poškození.

Zpět do obsahu

Pravidla pro vlastní výstavbu

Schéma bednění pro pásovou základnu.

Pokud plánujete výrobu dřevěné konstrukce pro nalévání betonového sklepa nebo jiných prvků venkovského domu, je třeba připravit následující materiály:

 • dřevěná deska o tloušťce 25-50 mm a šířce nejvýše 20-30 cm (čím širší deska, tím větší je možnost prasknutí);
 • dřevo, jehož délka je o 1/3 větší než odhadovaná výška bednění;
 • distanční desky;
 • drátěná tyč;
 • koudel nebo lamel.

Množství materiálů závisí výhradně na velikosti a typu sestavené konstrukce. Kromě toho jsou potřeba následující nástroje:

 • kladivo;
 • nehty;
 • měřítko;
 • úroveň budovy;
 • dřevěné kolíky;
 • rybářské lano nebo lano;
 • kleště.

Konstrukce betonového bednění začíná výrobou desek z dřevěných desek. Výška budoucího prvku je vzata v úvahu, například základ nebo žebřík. Desky jsou připevněny k tyče tak, aby jejich konce byly co nejblíže k sobě. V případě prasklin mezi deskami o velikosti 1 až 5 mm jsou utěsněny vlečkou. Širší mezery jsou taženy kolejnicemi požadované šířky. Při výrobě konstrukcí musí být tyče na vnější straně bednění a naopak na vnitřní straně hlavy hřebíků.

Pomocí příkladu instalace bednění pro základy pásů můžeme zvážit algoritmus akcí. Při použití tohoto principu bude možné snadno vyrobit strukturu pro další betonové prvky. Postup je následující:

Schéma instalace bednění pro základy.

 1. Prvním krokem je příprava povrchu pro instalaci konstrukce. Předpokládá se, že výkop pro nadaci již byl vykopán, do ní je nalit pískový polštář, který je důkladně ucpaný a napojen. Dalším krokem je příprava základny pro snadnější značení umístění stěn konstrukce a nalévání betonové směsi. K dosažení tohoto cíle se do spodní části příkopu nalije malé množství pískově cementové malty nebo se nalije tenká vrstva betonu. Horizontální základna je kalibrována na úrovni budovy. Je-li stavba připravena pro nalévání schodů, je také nutné provést bez uspořádání základů. Současně by měl být nadace schodiště spojena se založením domu. V případě formování bednění pro betonové podlahy je vyrobena ze stínínek podepřených teleskopickými trubkami a základní plocha namísto lišty musí být upevněna dřevěnými trámy.
 2. Když se připraví povrch pro montáž bednění a nalévání betonové směsi, začne se instalace konstrukce. Musí se provádět na plochém a trvanlivém povrchu. Zpočátku se obvod budoucí struktury měří pomocí páskové mezery a je vyznačen na půdě kolíky a lano.
 3. Po celém obvodu budoucího nadace jsou připravené tyče vedeny do půdy. Jejich výška nad povrchem půdy by měla odpovídat výšce bednění.
 4. Pak jsou instalovány štíty. Dolní deska by měla těsně sousedit s úrovní půdy. Při instalaci konstrukčních prvků bychom neměli zapomínat na zachování šířky základů, díky čemuž by tyče měly být vedeny ve vzdálenosti od značkovací linie rovnající se šířce desek desek. Stínění se instalují mezi tyče a tyče, upevňují je k sobě, k tyčím a kolům, je nutné pomocí drátu nebo nehtů. Strana štítů směřující k základům musí zcela opakovat svůj tvar.
 5. Horní část tyčí je vyztužena podpěrami z prken, jejichž délka činí 1,5 násobek výšky budoucího základu. Každá podpěra by měla ležet na jedné hraně dřeva a druhá na půdě.
 6. Pokud je šířka budoucí základny domu příliš velká a existuje možnost vysokého tlaku při nalití betonu, musí být všechny prvky bednění dodatečně spojeny se speciálními propojkami. Jumpery jsou vyrobeny z drátu.

Celá konstrukce je podobně sestavena. Když je hotová, je v ní položena výztuž, a pak se nalije betonovým roztokem. Někteří odborníci se domnívají, že k odstranění zničení bednění musí být betonové roztoky nasypány ve vrstvách o rozměrech 40 cm a čekají na nastavení každé předchozí vrstvy. Jiní doporučují nalévat veškeré bednění najednou, jinak heterogenita betonových vrstev může vést k prasklinám a defektům dřevěné konstrukce.

Zpět do obsahu

Momenty, které je třeba vzít v úvahu při výrobě konstrukcí

Při samostatné konstrukci bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím skutečnostem:

Bednění pro založení vlastními rukama.

 1. Pokud se při zakládání nadace vytvoří dřevěná konstrukce o výšce nad 1,5 m, je v dolní části nutné uspořádat zvláštní okno, ve kterém bude během výstavby odstraněn stavební odpad, který spadl do bednění.
 2. Je-li nutné vytvořit průchody a technologické otvory na základně domu, jsou při instalaci bednění a výstužných jazýčků instalovány kryty. Prostory potrubí, na jejichž místě budou díry, jsou naplněny pískem. Tím zabráníte pronikání betonu do polotovarů a zabráníte tak deformaci.
 3. Hydroizolace základů, které v případě konstrukce malé konstrukce může spočívat v položení polyethylenové fólie nebo jiných hydroizolačních materiálů, se provádí po instalaci bednění a před pokládkou výztuže.
 4. V případě, že je určena k opětovnému použití odnímatelné dřevěné konstrukce, všechny její prvky musí být naolejovány mastnými látkami. Tím se sníží uchycení desek k betonu, díky čemuž budou použitelné prvky mnohem jednodušší od sebe oddělit.

Zpět do obsahu

Požadavky na neodstranitelné konstrukce

Na rozdíl od odnímatelného, ​​pevného bednění se nalije beton a je jednou ze součástí konstrukce. Potřeba zažívat vysoký tlak betonové malty umožňuje použít jako stavební materiál hotové obkladové panely, tepelnou izolaci a další materiály. Zajišťují nejen pevnost a spolehlivost konstrukce, ale také zabraňují průniku vlhkosti a chladu do monolitu betonu.

Dobrou volbou pro konstrukci bednění při výstavbě soukromého domu může sloužit jako deska z dřevěného betonu nebo pěny z polystyrenu. V důsledku nalévání základů nebo stěn betonovým roztokem se získají struktury, které již nevyžadují dodatečnou izolaci. Takové konstrukce mají menší váhu než cihla, čímž se snižuje zatížení nosných a nosných prvků.

Proces vytváření stálého bednění je podobný jako u zděné zdi. Jeden rozdíl: bloky polystyrénové pěny nebo arbolity nemusí být svázány a jsou uspořádány v řadách nad sebou. Kromě toho je každá jednotka připojena k sousedním speciálním zámkům, které se nacházejí na nich. V dutinách, které jsou upraveny v blocích, je instalována výztuž, která poskytuje strukturu bednění.

Trvalé bednění se zpravidla používá k výstavbě zdí nízkopodlažních budov nebo k výstavbě rámových konstrukcí. Pro stavbu nadace se používá pouze tehdy, když základna domu nese malou výslednou zátěž. Rovněž je třeba poznamenat, že na rozdíl od odnímatelného bednění, s pevným, takovýmto architektonickým řešením jako strukturovaný povrch betonu nelze vytvořit.

Jak lze vidět z výše uvedených příkladů, instalace bednění pro stavbu venkovského domu nelze považovat za nemožný úkol. Při náležitém zvážení a provádění všech doporučení lze očekávat pozitivní výsledek. Při správně vyrobeném a nainstalovaném bednění se základ a stěny domu budou lišit nejen esteticky atraktivním vzhledem, ale i trvanlivostí. A to je hlavní věc: pokud je založení domu silné a spolehlivé, pak samotný dům bude trvat déle než dvanáct let.

Innokentiy Andreevich Vlasov

Ivan, v tomto případě musíte začít z 10-litrového kbelíku. Naplňte plný kbelík s pískem a přidejte 1/3 cementu, promícháme 10 litrů. nebo

16. října 2015

Jak je výpočet hotového betonu na 1 m2 M tloušťky potěru 5 cm? Kolik písku a cementu je pro to nutné? Aby nekupovali příliš mnoho. Chci.

12. října 2015

U různých stupňů betonu, pokud se měří podle objemu, se mění pouze poměr písku a sutiny k cementu a voda se vždy odebírá přesně z poloviny objemu cementu.

20. října 2015

Ivan, v tomto případě musíte začít z 10-litrového kbelíku. Naplňte plný kbelík s pískem a přidejte 1/3 cementu, promícháme 10 litrů. nebo

16. října 2015

Jak je výpočet hotového betonu na 1 m2 M tloušťky potěru 5 cm? Kolik písku a cementu je pro to nutné? Aby nekupovali příliš mnoho. Chci.

12. října 2015

U různých stupňů betonu, pokud se měří podle objemu, se mění pouze poměr písku a sutiny k cementu a voda se vždy odebírá přesně z poloviny objemu cementu.

Několik doplňků: 1. Pokud potřebujete vysoce kvalitní hydroizolaci kapalného kaučuku, je žádoucí použít geotextil na celý povrch. Spotřeba.

23. září 2015

Jak a co dělat horní okraj podkladové obložení (přírodní kámen Plitnyak)?

© Copyright 2014-2017, moifundament.ru

 • pracovat s nadací
 • Výztuž
 • Ochrana
 • Nástroje
 • Montáž
 • Dokončete
 • Řešení
 • Výpočet
 • Opravy
 • Zařízení
 • Typy nadací
 • Páska
 • Pilot
 • Sloupec
 • Deska
 • Ostatní
 • O webu
 • Otázky pro odborníka
 • Revize
 • Kontaktujte nás
 • Pracuje s nadací
  • Zpevnění základové vrstvy
  • Ochrana nadace
  • Nadace nástroje
  • Instalace nadace
  • Nadace končí
  • Základní malta
  • Výpočet nadace
  • Oprava nadace
  • Zařízení pro založení
 • Typy nadací
  • Stripová základna
  • Pilový základ
  • Založení pilíře
  • Podkladové desky

Kolik se nalévá beton, uspořádání výztuže a bednění

Příprava na jakýkoli druh konstrukce není dokončena bez předběžných výpočtů. Betonování a vyztužení betonu jsou základní operace mnoha průmyslových zařízení. Držení informací o nákladech na práci nejen plánuje tok, ale také vybere umělce.

Průměrné náklady na práci

Betonování je klasickým způsobem, jak vytvořit silnou a spolehlivou konstrukci, rozsah použití je neuvěřitelně široký: od běžných zahradních cest až po vícepodlažní budovy.

Náklady na konkrétní práci a jednotlivé pomocné operace jsou uvedeny v tabulce.

Cena hlavních a pomocných prací:

Faktory ovlivňující cenu

Betonování je operace skládající se z několika typů prací, z nichž je zřejmé, že pomůže pochopit tvorbu cenové politiky stavebních firem, náklady jsou uvedeny na kubenu:

 • Montáž bednění.
 • Uspořádání kování: vazba, svařování.
 • Dodávka betonu: mixér, ruční hnětení.
 • Naplňte směšovač ručně.
 • Vibrace
 • Odstranění bednění.

Určující faktory: typ konstrukce, materiály, dodávka, bednění, lití a pokládání.

1. Způsob betonování závisí na konstrukčních požadavcích. Pokud musí objekt odolat vysokému zatížení, použije se k jeho konstrukci výztuž. Díky svým vlastnostem je železobeton nejobvyklejší stavební jednotkou, jejíž cena (za krychli) je určena nejen litím betonového řešení, ale také instalací výztuže.

2. Výztuž a bednění s instalací a demontáží jsou povinné operace pro většinu typů betonových základů. Tyče mohou být upevněny ručně pomocí drátu a rohů nebo svařováním. V prvním případě bude práce pracnější, ale zaručí spolehlivou vazbu. Při použití svařovacího stroje se vyztužení zrychlí, nevýhodou je pozvání kvalifikovaného odborníka.

Trvanlivost objektu je do značné míry závislá na souladu s technologií a používáním vysoce kvalitních surovin, ale úspora v této fázi není praktická.

3. Cena plnění za kostku - cena za dodávku a vykládku. Výběr je založen na složitosti a velikosti objektu, protože pro každý typ zatížení se vypočítá určitá třída, metoda a materiál pro vyztužení. Automatizace technologických procesů může zlepšit kvalitu a rychlost dosažení výsledku, ale je zobrazena na jeho ceně.

4. Dodávka míchačky betonu. Výhodou továrního mixu je jeho kvalita, která není vždy možné získat v jediné výrobě, ale opět to vše závisí na požadavcích na konstrukci. Pokud mluvíme o malých zahradních chodnících a základy pro hledí, pak je lepší udělat vše sami pomocí betonového mixéru. Při práci na složitějších objektech je žádoucí měřit složení síly.

5. Je důležité, aby nalévání a pokládání betonu do bednění monolitické základny bylo současně, v tomto případě je nemožné bez automatizace. Manuální metoda je úspornější, pokud děláte všechno sami, ale při náboru lidí kvůli vysoké pracovní síle bude práce dražší než stroj.

Opravdu pracující legální způsob ukládání.
Každý musí vědět!

6. Vibrace je další operace, která vyžaduje speciální nástroj, který pomáhá zbavit se nahromaděných kyslíkových bublin v nalitém betonu, což zlepšuje pevnostní vlastnosti o 10-20%. Nepoužívá se:

 • Po příjmu směsi s uměle vytvořenými vzduchovými dutinami, například pórobetonem.
 • V nadměrně pohyblivých a kapalných hmotách, protože to může vést k delaminaci.

7. Náklady na nalévání betonu zahrnují úroveň školení zúčastněných pracovníků. Protože ne každý nováček developera o pravidlech známých v nahrávání bednění řešení běží v různých výškách: podhledová a sloupce - 1 m, zesílená konstrukce - 2 m bez výztuže - 5 m.

Závěr je jednoduchý: každá práce vyžaduje nejen kvalitní materiál a technologii, ale i účast specialisty.