Výztuž

Význam slova Zpevnění podle Ephraima:
Zesílení - akční proces uncom. sloveso: posílení, posílení (1).

Zpevnění v encyklopedickém slovníku:
Zesílení - z armatury latiny armo - I dodáváme), zpevnění materiálu nebo částí konstrukce s prvky (výztuž) z jiného, ​​odolnějšího materiálu (např. Vyztužení betonu s ocelovou výztuží při výrobě železobetonu).

Definice slova "Zpevnění" pro TSB:
Výztuž - vyztužení materiálu nebo konstrukce jiným materiálem. Používá se při výrobě železobetonových a zděných konstrukcí (viz. Železobetonové konstrukce a výrobky, armo-cementové konstrukce, armo-kamenné konstrukce), výrobky ze skla, plastů, keramiky, sádry apod. je také použito nekovové výztuže, například dřevěné (viz. Výztuž železobetonových konstrukcí). Rozlišení mezi konvenčním a předpjatým písmenem A. umožňuje zvýšení odolnosti proti trhlině, tuhosti a trvanlivosti konstrukcí.

Zpevnění slov

Slovo vyztužení v angličtině (transliteration) - armirovanie

Slovo výztuž sestává z 11 písmen: a a e a m n p p

 • Písmeno a se objeví dvakrát. Slova s ​​2 písmeny
 • Písmeno je nalezeno 1 krát. Slova s ​​1 písmenem v
 • Písmeno e se vyskytuje 1 krát. Slova s ​​1 písmenem e
 • Tento dopis se objevuje dvakrát. Slova s ​​2 písmeny a
 • Písmeno m se vyskytuje 1 krát. Slova s ​​1 písmenem m
 • Písmeno n se nachází 1 krát. Slova s ​​1 písmenem n
 • Písmeno je nalezeno 1 krát. Slova s ​​1 písmenem
 • Písmeno p se objeví dvakrát. Slova s ​​2 písmeny str

Význam slova reinforcement. Co je vyztužení?

Výztuž (výztuž) - způsob, jak zvýšit nosnost konstrukce s materiálem, který má zvýšené pevnostní vlastnosti vzhledem k základnímu materiálu výrobku. Používá se při výrobě železobetonových a kamenných konstrukcí.

Výztuž, vyztužení materiálu nebo konstrukce jiným materiálem. Používá se při výrobě železobetonových a kamenných konstrukcí (viz. Železobetonové konstrukce a výrobky, Cementové konstrukce, Pancéřové konstrukce), Sklo...

REINFORCEMENT (z ramena latě Aggao - I, posílení) - vyztužení materiálu nebo konstrukce jiným materiálem. Používá se při výrobě železa-b. a kam. návrhy...

Velký encyklopedický polytechnický slovník

Zpevnění důlních šachet

Výztuže důlních šachet (a. Výztuže důlních hřídelů, N. Einbauen der Schachteinbauten, · f. Zajišťování nákladu, zařízení pro opravu a. Equipamiento de pozos) - instalace v kufru konstrukcí (střelby a vodiče)...

Geologický slovník. - 1978

Pravopisný slovník. - 2004

Příklady použití slova reinforcement

Používají se k řešení různých problémů, jako je vyztužení, separace, filtrace, odvodnění, ochrana, hydroizolace konstrukčních vrstev.

Co je základová výztuž?

Jaká je základová výztuž a proč je to?

Výstupem základové vrstvy je vyztužení betonové části základové vrstvy přidáním výztuže z oceli.

Tím se výrazně zvýší pevnost základny jakékoli struktury a zabrání se praskání a deformacím, kterým je beton vystaven. To je způsobeno skutečností, že beton nemá dostatečnou plastičnost.

Základová výztuž je struktura kovové výztuže, vyplněná betonem.

Existují dva typy podpůrné výztuže - jsou svislé a vodorovné.

Někdy se používá kombinovaný typ výztuže, pokud se použijí oba typy výztuže, a to jak horizontální, tak vertikální.

Výztuž je umístění uvnitř betonové konstrukce ocelového výztužného rámu. Hlavním důvodem, pro který je nutno použít výztuž, je možnost deformace a prasknutí betonové základny po určité době provozu. A zesílený potěr, na rozdíl od betonu, je odolnější vůči protažení a proto přebírá většinu tahového zatížení.

Ve stavebních pracích existují 2 hlavní typy základové výztuže:

Jejich hlavním rozdílem je umístění tyčí výztuže používané k posílení základů. Protože není těžké odhadnout, v horizontálním případě jsou výztužné tyče vodorovně vůči zemi a ve vertikálním případě vertikální.

Nejpoužívanější metoda výztuže je horizontální. Jeho hlavní výhodou je schopnost kompenzovat nerovnoměrné zatížení betonových podkladů, které vznikají v průběhu pohybu půdy pod jakoukoliv strukturou.

Co je vyztužení?

Během výstavby zařízení musí stavebníci vykonávat práci, aby zajistili pevnost konstrukcí během doby provozu. Výztuž se používá ke zlepšení spolehlivosti betonových konstrukcí. Hlavní charakteristikou betonu je pevnost. Materiál pod vlivem přírodních faktorů však ztrácí svou integritu a postupně se zhroutí. Posilování betonových konstrukcí umožňuje řešit vážné problémy - zvýšit jejich nosnost a zabránit praskání. Takže co je vyztužení? Podrobně porozumíme.

Co je vyztužení?

Mnoho z nich slyšelo zvláštní konstrukční termín "výztuž", ale je obtížné správně odpovědět, co je výztuž a jak se provádí. Podívejme se na to podrobněji. Je známo, že beton používaný ve stavebnictví má zvýšenou bezpečnostní rezervu.

Materiál má však své vlastní vlastnosti:

 • schopný vnímat značné tlakové zatížení na jednotku plochy výrobku;
 • rychle ztrácí celistvost při zatížení v tahu a točivém efektu.

Betonový materiál je problém najít alternativu. Proto musí stavitelé řešit problémy spojené s posílením betonového masivu. Posilování betonu je metoda zvyšování pevnostních vlastností materiálu vyztužením.

Výztuž je nedílnou součástí struktury, jejíž materiál zajišťuje přechod z kapaliny na pevný stav.

Pro tyto účely se používají následující materiály:

 • ocelová výztuž;
 • bazaltové nitě;
 • trvanlivé vlákno;
 • skleněná vlákna.

Stavitelé s jistotou tvrdí, že konkrétní potřeby musí být posíleny. Výsledkem vyztužení je získání monolitu, které odpovídá požadavkům regulačních dokumentů upravujících rozsah zamýšleného úsilí. Maximální bezpečnostní faktor je zajištěn předpjatými ocelovými lištami. Odstraňují stres a zvyšují mechanické vlastnosti betonu. Tato technologie se pozitivně osvědčila při konstrukci výškových objektů, kdy výkonové rámy tvoří tuhý obrys, který zvyšuje stabilitu budovy.

Co je betonářská výztuž?

Při provozu budov na betonových konstrukcích působí různé druhy úsilí:

 • reakce půdy;
 • teplotní poklesy;
 • hmotnost stavebních prvků;
 • seizmické faktory;
 • zatížení větrem a srážením.

V důsledku toho dochází k ohýbání, protažení nebo zkroucení betonových výrobků. Tyto faktory nepříznivě ovlivňují pevnost nezpevněného betonu. Pro zlepšení pevnostních vlastností materiálu zesílených.

Výztužná tyč vykazuje značné zatížení v tahu, ale je nestabilní ke stlačování a ohýbání

Účel výztuže:

 • zvýšení pevnosti betonových výrobků;
 • snížení pravděpodobnosti praskání v betonovém masivu;
 • zvýšení únosnosti stavebních konstrukcí;
 • snížení vlivu přírodních faktorů na integritu betonu;
 • zajištění jednotného rozdělení stávajícího úsilí;
 • zvýšení udržitelnosti stavebních projektů.

Pochopil, co je výztuž, zvážit specifické oblasti budovy, které je třeba posílit.

Které oblasti potřebují vyztužení

Různé části budovy vnímá určité zatížení. V závislosti na současném úsilí se určí způsob posílení, použitý materiál, jakož i zóna umístění silových prvků.

Posílit následující oblasti:

 • stavební základy;
 • nižší úroveň zdiva;
 • stěny každé 3-4 řady zdiva;
 • otvory pro montáž dveří a oken;
 • horní vrstva stěn pod stropem;
 • části budovy, které jsou vystaveny zvýšenému zatížení.

V projektové dokumentaci jsou specifikovány všechny problémové oblasti struktury a jsou učiněna doporučení k zajištění potřebné bezpečnostní rezervy.

Jelikož všechny výrobky W / W jsou podmíněně rozděleny na tovární a místní výrobu, ventily pracují v nich odlišně

Ziskové odrůdy

Ve stavebnictví se technologická řešení používají ke zvýšení pevnostních vlastností problémové oblasti.

Používají se následující typy výztuže betonu:

 • pomocí jemnozrnného plniva. Tento typ zesílení se také nazývá rozptýlený. Do kapalné betonové směsi se zavádějí vlákna z kusů drátu, vlákna ze skleněných vláken nebo syntetického kameniva. Po vytvrzení betonu vlákna v poli zvyšují pevnost, snižují riziko praskání při smršťování a kolísání teploty. Současně se dramaticky zvyšuje odolnost vůči mechanickým faktorům a agresivním médiím;
 • pomocí výztužné klece. Výkonová struktura ocelových tyčí umožňuje rovnoměrné tlumení sil a zajišťuje integritu vyztuženého pole za podmínek vysokého zatížení. Rám je prostorová kovová konstrukce z pracovní výztuže o průměru 1,4-2,0 cm, umístěná podélně. Pracovní tyče jsou spojeny s příčnými tyčemi o průměru 0,6 až 0,8 cm. Prvky jsou upevněny vázacím drátem;
 • pomocí speciálního oka vyráběného průmyslově. Technologie vyztužování vrstvy po vrstvě se pozitivně doporučuje při provádění dokončovacích činností na vnějším povrchu stěn postavených z různých stavebních materiálů. Pro zpevnění povrchu se použije hotová ocel z ocelových drátů nebo plastu, na které se aplikuje vrstva tmelu nebo dokončovacího roztoku. Tento typ vyztužení vám umožňuje vytvořit pevný základ pro vnější vrstvu omítky.

Volba metody posílení se provádí v souladu s vlastnostmi budovy, stávajícími náklady a úkolem stanoveným před staviteli.

Ve výškových budovách slouží výztužná klece jako základ pro celou konstrukci.

Jak je výztuž klasifikována

Zpevnění z různých materiálů se používá k vyztužení betonových konstrukcí. Nejčastěji používané kovové prvky, které se liší v následujících bodech:

 • způsob výroby. Používá se drát získaný metodou studeného tažení pomocí razníků nebo válců válcovaných za tepla. Technologie umožňuje zlepšit strukturu kovu, zvyšující pevnost vůči účinkům přerušení zatížení;
 • způsob vytvrzování. Pro zvýšení pevnostních charakteristik tepelného zpracování výztuže je široce používán. Existují i ​​další možnosti kalení kovových tyčí bez použití tepla;
 • profil průřezu tyče. Stavebnictví používá výztuž s hladkým nebo drážkovaným povrchem. Pušky jsou kroužkovité zářezy, které zvyšují přilnavost výztuže k betonové hmotě;
 • způsob použití. V závislosti na technologii výroby železobetonových výrobků se používají současné snahy a plánované výsledky, používají se ocelové tyče, které jsou betonovány v předpjatém nebo nevytrženém stavu.

Výběr potřebných kovových tyčí se provádí podle výkresu na základě předběžných výpočtů.

Výztuž betonu je pouze dva typy konstrukce - plochá síť (může být zakřivená) nebo prostorový rám

Druhy silových struktur

Za účelem zvýšení pevnostních vlastností betonových konstrukcí se v současné době ve stavebnictví používají různé typy výkonových prvků:

 • rámové konstrukce. Používají se ploché rámy a prostorové mříže. Výkonové prvky, vyrobené ve stejné rovině, jsou vyrobeny podle pracovní dokumentace svařováním. Průmyslové zařízení se používá pro připojení prvků pomocí svařování, což umožňuje současné skupinové upevnění tyčí. Použití standardních rámců provedených průmyslovou metodou významně snižuje dobu trvání stavebních činností. Tuto technologii lze použít namísto svařování ocelových drátů pro pletení;
 • síť pro vyztužení. Jsou vyrobeny spojením drátů pomocí svařovací techniky a pletení. Síťové struktury jsou rozděleny do typů v závislosti na průměru použitého drátu. Lehké sítě jsou vyrobeny z drátu o průměru nejvýše 10 mm a v těžkých konstrukcích překračuje průřez specifikovanou hodnotu. Při průměru drátu 0,5 až 1 cm je síto dodáváno ve formě válců. Není-li možné použít svařovací zařízení, je možné vyrobit síť pomocí vázacích prvků pomocí vázacího drátu.

Výkonné rámy pro výkon se používají k posílení naložených základů a kritických částí budovy. Pomocí síťoviny pro vyztužení můžete vyztužit cihelné nebo blokové zdivo a zabránit praskání betonových potěrů nebo chodníků.

Shrnutí

Po seznámení se s materiálem článku je nepravděpodobné, že otázkou bude, co je výzva. Posílení betonu je zásadní operací, která brání praskání, zvyšuje tuhost monolitu a zvyšuje životnost stavěných konstrukcí. Je důležité si vybrat správnou možnost posilování stavebních struktur.

Výztuž

Výztuž (výztuž) - způsob, jak zvýšit nosnost konstrukce s materiálem, který má zvýšené pevnostní vlastnosti vzhledem k základnímu materiálu výrobku.

Používá se při výrobě železobetonových a kamenných konstrukcí, výrobků ze skla, plastů, keramiky, sádry apod.

Výztuha železobetonu se provádí především zpevněním oceli; v poslední době se stále více využívá kompozitní výztuže. Rozlišujte mezi klasickou a předpjatou výztuží.

Také známý systém vnější výztuže, který se obvykle používá k obnově opotřebované infrastruktury. Kompozitní materiály - uhlíkové plasty se používají jako materiály. Například železobetonový most, který byl postaven před 50 lety a byl navržen pro náklad 40 tun v důsledku opotřebení, ztratil svou nosnost až na 20 tun. Po práci na vnější výztuži bylo mostu přiděleno nové třídy - 80 tunové mosty z hlediska nosnosti [1].

Poznámky

Viz též

 • Železobeton
 • Beton ze skleněných vláken
 • Skleněná vlákna
 • Papír mache
 • Rám
 • Kompozitní výztuž
 • Kompozitní materiály

Nadace Wikimedia. 2010

Podívejte se, co je "Výztuž" v jiných slovnících:

Výztuž - Posílení silničních konstrukcí v důsledku přerozdělení geosyntetických materiálových napětí vzniklých v půdní hmotě, silniční dlažby při působení zatížení z vozidel a vlastní hmotnosti. Zdroj... Slovníček - referenční podmínky regulační a technické dokumentace

Zpevnění - - zlepšení a / nebo zvýšení únosnosti mechanických vlastností půdy (půdy) nebo jiných stavebních materiálů pomocí mechanických vlastností geotextilie nebo materiálu podobného geotextilii. [GOST R 53225 2008]...... Encyklopedie termínů, definic a vysvětlení stavebních materiálů

výztuž - výztuž, kalení Slovník ruských synonym. výztuže n., počet synonym: 2 • výztuž (1) •... Slovník synonym

Výztuž (z latinského armo armování, zpevnění), zpevnění materiálu nebo konstrukce pomocí prvků (vyztužení) jiného odolnějšího materiálu (například pletiva, tyče, drátu). Používá se při výrobě železobetonu a kamenů...... Moderní encyklopedie

Zpevnění materiálu nebo částí konstrukce s prvky (vyztužením) jiného, ​​odolnějšího materiálu (např. Zpevnění betonu s ocelovou výztuží při výrobě železobetonu)... Velký encyklopedický slovník

Výztuž - posílení silničních konstrukcí v důsledku geosyntetického materiálu přerozdělování napětí vzniklého v půdní hmotě, silniční dlažba při působení zatížení z vozidel a vlastní hmotnosti. Zdroj: METODOLOGICKÁ...... Oficiální terminologie

zpevnění materiálu nebo struktury s jinými odolnějšími materiály [Terminologický slovník na stavbu v 12 jazycích (VNIIIS Gosstroy z SSSR)] Témata v obecné konstrukci EN výztužná výzbroj DE ArmierBewehrenBewehrung FR...... Referenční příručka technického překladatele

Zesílení - vyztužte z latinského ramena rameno, vyztužte materiál nebo strukturu s prvky (výztuž) jiného odolnějšího materiálu (například kovovou síť, tyč, drát). Používá se při výrobě železobetonu a kamene...... Illustrated Encyclopedic Dictionary

výztuž - zpevnění materiálu nebo částí konstrukce s prvky (výztuž) z jiného, ​​odolnějšího materiálu (např. zpevnění betonu s ocelovou výztuží při výrobě železobetonu). Zvýšení výztuže...... Encyklopedický slovník

Výztuž - vyztužení materiálu nebo konstrukce jiným materiálem. Používá se při výrobě železobetonových a kamenných konstrukcí (viz Železobetonové konstrukce a výrobky, Armorové cementové konstrukce, Armorové kamenné konstrukce), skleněné výrobky,...... Velká sovětská encyklopedie

Co je vyztužení?

Na co se používá? Jak to udělat správně?

Výztuž zvyšuje pevnost materiálů. Používá se ve stavebnictví - vyztužení betonu s železnou výztuží, která zlepšuje jeho vlastnosti ložisek. Může se však použít i v jiných oblastech - můžete vylepšit téměř vše, například pokud zpevníte plast s uhlíkovými vlákny, bude to stejně silné jako kov. Výztuž je známa již od starověku - pokud vezmete větve jako výztuž a vymažete jí hlínou, tak stěna této konstrukce bude mnohem silnější, na rozdíl od stěn z hlíny nebo větví. Jakákoli výztuž se provádí vytvořením tuhé struktury uvnitř zdrojového materiálu.

Výztuž je vytvoření rámce z odolnějšího materiálu, který se blíží vlastnostem (pokud je kritický). Při konstrukci zesílení vyztužovací oceli. Výztuha posiluje beton. Dokonce i při výrobě betonových desek se výztuž někdy ohřívá, aby stlačila, když se ochlazuje, čímž vzniká předpětí spodní části desky, tudíž desky a nosníky používané při stavbě domů a mostů často mají horní a dolní části a nejsou položeny tak, jak jsou.. Můžete vyztužit a pryž, nejzářivějším příkladem je automobilová pneumatika (pneumatika - kovový drát).

Co je vyztužení a pro co je to?

Během výstavby obytných domů, průmyslových zařízení, výstavby inženýrských staveb jsou vyžadována další opatření pro zvýšení trvanlivosti a spolehlivosti staveb. Pro tyto účely se používá výztuž.

Přes skutečnost, že betonový masiv je pozoruhodný svou silou, může se postupně zkolabovat pod vlivem vnějších faktorů. Za tímto účelem se provádí zpevňování výrobků a konstrukcí z betonu, což je nezbytná operace při provádění stavebních prací.

Pokusíme se zjistit, jaká je posilování, v jakých případech je vhodné ji použít, jak se to dělá. Účelem výztuže je zvýšit únosnost konstrukce, aby se snížila pravděpodobnost výskytu prasklin způsobených teplotními změnami. Pro tyto účely se používá materiál se zvýšenou pevností - ocel, čedičová vlákna, sklolaminát, vlákno.

Aby se zabránilo předčasné korozi a zvýšila životnost budov, začali používat metodu vyztužení

Strukturní prvky vyžadující zesílení

Každý konkrétní stavební projekt je navržen tak, aby plnil konkrétní úkol. Proto je proveditelnost zesílení stanovena individuálně. Metody a umístění výztužných prvků jsou specifikovány ve fázi návrhu. Zejména posílena v závislosti na:

 • Základy budov.
 • První řada zdiva na zemi.
 • Středové řádky, zaměřené na délku zdí, která je postavena.
 • Otvory oken přidávají 0,9 m v každém směru.
 • Úroveň každého překrytí.
 • Základna systému vazníků.
 • Části budov vystavených zvýšenému zatížení.

Výztužné práce. Obecné pojmy

Předtím, než přistoupíme k popisu typů, metod, zesilovacích schémat, používaných materiálů, pochopíme, co je výztuž jako celek. Beton, který je obtížné najít ve stavebnictví, vnímá tlakové síly až jedné tuny na čtvereční centimetr oblasti výrobku, ale současně špatně reaguje na zatížení, které způsobují, že se protáhne a porušuje integritu.

Pro spolehlivější spojení betonu s výztuží je vyrobena s reliéfním povrchem.

Aby bylo možné tyto nevýhody odstranit, musí betonové složení vyžadovat zesílení. Kombinace výztuže s betonem vám umožňuje získat výstupní materiál, který plně vyhovuje požadavkům stavebních předpisů z hlediska očekávaného zatížení. Pro zlepšení pevnostních vlastností je vhodné použít předpjatou výztuž. Toho lze dosáhnout roztahováním tyčí se speciálními zařízeními.

Po nějaké době napětí nezmizí, ale postupně utáhne celý betonový masiv produktu, což přispívá ke zlepšení mechanických vlastností. Tento efekt se používá při výstavbě výškových budov. Vyztužené prvky, které se spojují do bezešvé konstrukce, tvoří pevný systém, který zajišťuje provozní tuhost rámu.

Požadované výpočty pro zpevnění jsou přísně regulovány regulačními dokumenty o provádění stavebních činností. Pokud se zabýváte soukromou výstavbou, není nutné studovat dokumentaci, stačí dodržet základní pravidla, která jsou známa všem stavitelům.

Typy posílení

Stručně jsme přezkoumali, co je posílení. Nyní uvidíme, jaké jsou jeho hlavní typy používané v moderních technologiích:

 • rozptýlený, ve kterém se do kapalné betonové směsi přidávají speciální vlákna. Je vyrobena z ocelových drátů, skelných vláken nebo syntetického polyamidu. Vláknitá základna během vytvrzování betonu zvyšuje pevnostní vlastnosti, zabraňuje vzniku smršťovacích prasklin spojených s teplotními změnami. Betonová směs získává odolnost vůči mechanickým a chemickým vlivům;

Připojení výztuže je možné jak svařováním, tak speciálním drátem.

 • pivotní. Tato technologie vám umožňuje rovnoměrně rozložit zatížení tím, že do betonových trojrozměrných konstrukcí, jako je rám, spojený do jednoho celku, zavedou systém ocelových tyčí propojených pletacím drátem a svorkami. Pracovní tyče o průměru 12-18 mm jsou uspořádány podél konstrukce a distribuční tyče o průměru 6-8 mm vyplňují pracovní prostor daným krokem. Metoda je relevantní pro naložené prvky budov;
 • vrstvené použité v procesu dokončovacích prací. Technologie výztužné vrstvy zahrnuje použití kovové nebo plastové sítě, která se aplikuje na tmel nebo maltu, což vyžaduje stabilizaci.

Klasifikace výztuže

Při provádění opatření na posílení nosných konstrukčních prvků se používá výztuž, která se liší nejen v materiálu, výrobní technologii, ale také v profilu, účelu a rozsahu použití. Větší výztuž je rozdělena do čtyř hlavních rysů:

 • Výrobní technologie. Průmysl vyrábí válcované nebo studené tažené drátěné armatury ve formě ocelových tyčí. Jádro se získává metodou válcování v specializovaných podnicích hutního průmyslu a metoda drátu metodou tažení pomocí razníků s proměnnou částí. Pomocí této technologie se kovová struktura mění na úrovni krystalové mříže, čímž se zvyšuje schopnost vnímat síly při přetržení. Dodávka se provádí s pevnými tyčemi až do délky 13 m nebo se stočenými zálivy o hmotnosti až 1,3 tuny.

Přímo do betonu je nutné zavést hydroizolační přísady k ochraně oceli před korozí a tím k výraznému prodloužení životnosti konstrukce.

Typy výztužných prvků

Poté, co jsme zjistili, co je nutné použít pro posílení stavebních prvků, co je posílení, zvážit, jaké typy výrobků jsou určeny k posílení stavebních konstrukcí, existují dnes:

 • rámové systémy - plochý a prostorový typ. Nachází se ve stejné rovině, vyrobené svařovacími tyčemi s požadavky na projektovou dokumentaci. Svařování se provádí za pomoci specializovaných svářecích zařízení vybavených skupinovým elektrodovým zařízením. Možná je použití tradičního elektrického svařování. Tento návrh slouží jako blank pro sypký rám, kde tyče jsou uspořádány v kolmých rovinách, propojených svařovacím nebo pletacím drátem. Použití hotových rámců vám umožní urychlit stavební činnost o třetinu celkové doby, abyste snížili množství odpadu z oceli díky efektivnímu řezání;
 • pletené a sestavené s použitím svařovací výztužné sítě. Pro jejich výrobu se používají pruty různých průměrů. S velikostí drátěného profilu do 1 centimetru je mřížka považována za lehkou, více než 1,2 cm těžkou. Buňka může být jak obdélníkový, tak čtvercový. Oka, vyrobená z drátu o průměru menším než 5-10 mm, je v rolích. Pletací sítě se vyrábějí v případech, kdy nelze použít svařovací zařízení nebo zvětšit oblast pokrytí přímo na staveništi. Rozsah použití tohoto typu výrobku je velmi široký. Potřebujete vyztužení zdiva, cementové podlahy, povrch vozovky? Výztužná síť je v tomto případě jednoduchá a spolehlivá volba. Tento výrobek lze použít k instalaci rámových konstrukcí a k výrobě klecí pro zvířata;
 • svorky se používají při konstrukci prostorových rámců. Velmi usnadňují instalaci pracovních ventilů;
 • vložené části slouží k zjednodušení montážních prací. Kotvy, výztužné svorky jsou přivařeny, jsou instalovány dorazy, aby se zabránilo smyku.

Závěr

Po přezkoumání předloženého materiálu se studenti, kteří si prohlédli, jaká výztuž jsou, budou schopni rozhodnout o požadované možnosti posílení konstrukce v závislosti na úkolech, které jsou přiřazeny konstrukci stavebních objektů.

Výběr správné možnosti pro posílení stavebních konstrukcí zabraňuje vytváření trhlin, pomáhá zvyšovat tuhost, zvyšuje životnost budov, které jsou postaveny.

Výztužná práce: odborné rady, techniky a tajemství

V tomto článku budeme hovořit o různých typech posílení konstrukcí a otevíráme některé tajemství povolání montéra. Budou také poskytnuty zjednodušené výpočty, popisy dokumentace, schémata posílení. V článku najdete praktické tipy a doporučení pro provádění vyztužovacích prací.

Typy výztuže

Výztuž je nedílnou součástí struktury, jejíž materiál zajišťuje přechod z kapaliny na pevný stav. Tento proces se nazývá nastavení nebo vytvrzení. Metody vyztužení jsou rozlišeny:

 1. Disperse - přidání vláknových vláken nebo kovových hoblin do kapalného roztoku. Dává pevnost a odolnost proti oděru v monolitickém řezu. Aplikujte v přístroji podlahy, spojky. Může být použit v kombinaci s metodou tyče.
 2. Tyč - v objemu betonu nebo malty zahrnuje systém tyčí (oka, rám), který rozděluje zatížení uvnitř konstrukce. Aplikujte na ložiska a samostatně stojící prvky budov.
 3. Vrstva (zpevňující vrstva) - ve vrstvě kapalného roztoku nebo tmelu obsahuje mřížku, aby byla zajištěna stabilita dokončovací vrstvy. Používá se při výzdobě a opravách letadel.

V tomto článku budeme zvažovat zpevnění konstrukcí pomocí rámu a mřížky.

Zpevnění konstrukcí

Tvrzený beton odolává vysokým tlakovým zatížením až do 1000 kg / cm2, ale nestabilní pro zlomeniny, trhání a protažení. Kromě toho je jeho výroba poměrně levná.

Výztužná tyč vykazuje značné zatížení v tahu, ale je nestabilní ke stlačování a ohýbání. Kromě toho jsou výrobní náklady vysoké, protože zahrnují náklady na těžbu kovů.

Vzhledem k tomu, že jakákoli nosná konstrukce je vystavena kombinovanému zatížení, je nutný materiál, který splňuje několik požadavků. Kombinace výztužných tyčí a betonu dává kombinaci jejich vlastností. Výsledkem je železobeton, odolný proti stlačování, ohýbání a zlomeninám.

Jelikož všechny výrobky W / W jsou podmíněně rozděleny na tovární a místní výrobu, ventily pracují v nich odlišně. Většina továrních výrobků se vyrábí pomocí předpjatých výztuží. Před položením betonu do formy jsou tyče předem napnuty (napnuty) se speciálním zařízením. Po vytvrzení zůstává napětí v tyčích - výztuž, jako kdyby "lisovala" celý celek, což výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti součásti. Například nosník nebo deska s předpjatou výztuží odolává většímu zatížení (+ 40-60%) při ohýbání než běžné.

Ve výškových budovách slouží výztužná klece jako základ pro celou konstrukci. Tyče jsou přenášeny z jednoho prvku do druhého, což je vzájemně propojuje a vytváří požadovanou tuhost konstrukce budovy. Tento efekt umožňuje budovat mrakodrapy na poměrně malém území.

Zpevnění SNiP

Při stavbě kritických budov a konstrukcí je výpočet průřezu a počet tyčí jedním z hlavních. Normy výztuže jsou upraveny dokumenty - SNiP 2.03.01-84 "Betonové a železobetonové konstrukce" a jeho příloha "Zpevnění prvků monolitických železobetonových staveb. Ruční návrh. Tyto dokumenty podrobně popisují výpočty, tolerance a požadavky na konstrukce, ve kterých se používá výztuž.

Provozní podmínky a požadavky na samotné tyče jsou normalizovány dokumentem GOST 10884-94 "Ocel pro železobetonové konstrukce".

Hluboké výpočty jsou nutné při konstrukci velkých a složitých objektů - výškových budov, mostů, věží, přehrad. Pro výpočet vyztužení konstrukcí v soukromé stavbě stačí dodržet základní pravidla, která jsou relevantní pro všechny případy zpevnění.

Sortiment armatur

Další užitečný dokument je produktový mix. Obsahuje všechny možné vlastnosti výztužných výrobků - hmotnost měřidla a jeho závislost na průměru, plochu průřezu tyče a oceli a mnoho dalších. Tato data jsou nezbytná pro složitější výpočty - monolitické podlahy, nádrže nebo budovy s více než 3 podlažími.

Třída výztuže

Jako pravidlo, soukromě používá nejběžnější značky a průměr tyčí. Obvykle může být tato sada nazývána "optimální vypouštění". Obsahuje pruty o průměru 6 až 18 mm. Třídy ventilů optimálního vypouštění podle GOST 5781:

 1. A1 (A240). Hladká tyč Ø 6-12 mm - ve svitcích (navijáky, cívky), 12-40 mm - v tyčích (kruh).
 2. A2 (A300). Má spirálovité žebra. Průměr 10-12 mm - v cívkách, 12-40 mm - v tyčích.
 3. A3 (A400). Příčné žebra odkládají "vánoční strom" z podélných žeber. Ø 6-12 mm - ve svitcích, 12-40 mm - tyče.

Ostatní značky jsou zřídkakdy nalezeny - především na místech s vysokými požadavky, tyto výrobky jsou vyráběny na zakázku z kvalitnější oceli.

Zesílení betonu je pouze dva typy konstrukce - plochá síť (může být zakřivená) nebo prostorová konstrukce. Mřížka se používá pro ukládání desek a potěrů, prostorový rám je určen pro sypké prvky, jako jsou nosníky, překlady, obrněný pás, sloupy, stěny apod. Současně jsou dvě mřížky uspořádané ve stabilní vzdálenosti od sebe již rám.

Výpočet výztuže

Když je určen tvar výrobku (prvek) a jeho velikost, záležitost zůstává malá - určuje se průměr a rozteč skeletové buňky. Ve stavebnictví s nízkými požadavky optimálně aplikujte efektivní systém přizpůsobeného výpočtu. Zásada použití ventilů různých průměrů je jednoduchá - čím více zatížení je součástí prvků, tím jsou potřebné silnější tyče.

Indikátory rámů a mřížek pro různé provedení:

V přizpůsobeném výpočtu lze použít obecný princip - dostatečné roztečové zatížení se bude rovnat průměru tyče vynásobené hodnotou 10. Zisk by měl být přidán na kritických místech - spojení a spojení prvků - to znamená, že by měly být instalovány další tyče.

Schéma zesílení

Obecně platí, že dva typy prvků jsou vyrobeny ze železobetonových nosníků a desek. V 80% případů budou stačit dvě pozice pro dokončení rámce jakékoliv složitosti:

 • pracovní tyče - výztužné tyče Ø 12-18 mm uspořádané podél konstrukce;
 • Distribuční (konstrukční) prvky - výrobky vyrobené z drátu Ø 6-8 mm, které rozdělují prostor a upevňují pracovní tyče s daným roztečí.

Samozřejmě budete potřebovat pletací drát.

Schéma zesílení nosníků: 1 - zpevnění ležatých, základových nosníků a obrněného pásu; 2 - zpevnění závěsných nosníků, základy; 3 - ochranná vrstva o velikosti 40 mm; 4 - pomocné pracovní tyče; 5 - hlavní pracovní tyče; 6 - svorka

Pokud má být nosník zavěšen, všechny tyče v něm musí být ze stejného úseku (nejméně 16 mm). Pro sestupný nosník mohou mít pomocné tyče menší průměr.

Schéma zpevnění desky: 1 - ležatá deska; 2 - závěsná deska; 3 - "žába"; 4 - rozdělovací ventily; 5 - pracovní kování

Rám závěsné desky se skládá ze dvou zrcadlových mřížek. Stejná vzdálenost mezi nimi se udržuje pomocí zastávek.

Stroj s výstupem

Pro vytvoření prvků "svorky" nebo "žáby" bude vyžadovat speciální zařízení - ohýbačka. Pokud se očekává hmatatelné množství betonáže, mělo by začít s výrobou tohoto stroje z materiálu, který je po ruce. Jedná se o pracovní stůl na ocelovém rámu, který je bezpečně instalován ve vodorovné poloze.

Pro sestavení stroje na vyztužení na místě budete potřebovat dostupný materiál - kovový obklad, mezi něž musí být dva rohy 40x40 nebo 45x45.

 1. Hlavní součást stroje - zastavení s pouzdrem. Uprostřed pracovního stolu svařujeme svislou tyč o délce 8-10 mm a vybíráme ocelovou trubku, která na ní volně visí.
 2. Svařte páčku k trubici - nejlepší roh horizontální police na trubku. Pokud není úhel, důraz je kladen na svařovanou tyč 100 mm.
 3. Na vnější okraj páky byla svařena pohodlná rukojeť.
 4. Zpevnily jsme největší průměr (ale ne větší než 18 mm), který musí být ohnutý rovnoběžně s dlouhým okrajem pracovního stolu.
 5. Přiložte důraz na pracovní stůl - nejlepší místo je roh.

Stroj může mít libovolný vzhled. Hlavní myšlenka - působí síla ve třech bodech pomocí páček.

Na prodej často najdete tovární manuální přípravky pro ohýbání výztuže, ale zřídka vydrží intenzivní zátěže a jsou určeny pro domácí použití. Pro velké objemy lze zakoupit elektrický ohýbací stroj 220 nebo 380 V. Pomocí elektrického stroje je možné ohýbat spíše složité prvky, které se také používají při uměleckém kování. Cena nového elektrického ohýbacího stroje až do 40 mm začíná na 70 000 rublů.

Svařovací armatury

Nejčastější chybou při provádění výztužných prací - použití elektrického svařování pro připojení prvků rámu. Důvody pro to,

 1. Přehřátí kovu. Vyrábí se armatury třídy A1, A2, A3 s poměrně vysokým obsahem uhlíku. To znamená, že po zahřátí ztrácí až 50% svých pevnostních vlastností. To je zvláště důležité pro šikmé spojení.
 2. Nesprávné rozložení zatížení. Pevně ​​upevněná (svařovaná) část tyče je od sebe izolovaná a pracuje odděleně od zbytku. Z tohoto důvodu dochází k abnormálním namáháním, soustředěným na místech tuhého upevnění (svařování) namísto jejich rozložení po celé délce.
 3. Nesprávně smontovaný rám může být odhozen pouze (nelze jej změnit).
 4. Nebezpečí pro ostatní pracovníky - může dojít k náhodnému úrazu elektrickým proudem.
 5. Náklady na elektřinu.

Existují však případy, kdy je svařování nejen nepostradatelné, ale také nezbytně nutné:

 1. Montáž vložených dílů (ZD). ZD - prioritní prvky, které se zaměřují na velké zatížení. Jsou svařeny do rámu pro lepší přenos zatížení tyčí.
 2. Svařování podélných spojů (překrytí). Přehřátá výztuž šetří až 70% vlastností v tahu. Navíc se při překrytí zdvojnásobí. Svařování podélných tyčí "zadku" nemá smysl.
 3. Upevnění na stávající ZD nebo ocelové prvky (při rekonstrukci budov).

Pletací kování

Vázání mezi sebou protínající se tyče - pečlivá a časově náročná práce. Nedá se to však vyhnout při zpevňování konstrukcí. K tomu použijte měkký pletací drát o tloušťce 0,5 až 2,5 mm. Závěs pro práci - hák fixačního zařízení - každý odborník si sám vybírá. Existuje malá řada továrenských modelů, ale ve většině případů se háček vyrábí na místě z tyče o drátu Ø 8-12 mm. Chcete-li to provést, musíte ji ohýbat ve vhodné podobě a ostřit z jednoho konce. Na zadní část háčku lze umístit plastovou trubku. Také hák může být instalován v akumulátorovém šroubováku, což značně usnadní práci.

Pro usnadnění práce montéra jsou vyvinuty formy háčků na háčkování:

 1. Závěsný háček na továrně. Mezi rukojeť a hákový hřídel je instalováno ložisko.
 2. Automatický hák. Otočí se díky pružině v rukojeti připojené k hrotu.
 3. Pletací přístroj (pistole). Operace je automatizovaná, samotná pistole tlačí tyče a plete drátu.

Při vytváření rámců pro různé prvky se používá jiný krok párování. Čím důležitější je místo - tím bude hustší uzly.

Jak zpevnit beton?

Beton zůstává klíčovým stavebním materiálem, který se používá v různých fázích konstrukce staveb. Ale i přes svou sílu může být deformována pod vlivem různých faktorů. Již dávno bylo zjištěno, že materiál je dobře odolný vůči smrštění a špatnému protažení. Při nerovnoměrném zatížení vytvářejí takzvané tahové zóny trhliny v betonu a stavba se zhroutí. Proto, aby se zabránilo předčasné korozi a zlepšila trvanlivost budov, začali používat metodu vyztužení. Spočívá v poskytnutí betonové pomocné výztuže přidáním propojené výztuže.

Pevnost spojení výztuže s betonem je poměrně vysoká. Nezhrozí ani při silných teplotních rozdílech, protože jejich koeficienty tepelné roztažnosti jsou téměř totožné. Posilování betonu vede k přerozdělování zatížení v oblasti protažení nosníků (protože pružnost oceli je mnohem vyšší). Beton naopak chrání oceli před korozí a přehřátím, například během požárů. To vše činí spojení betonu a výztuže klíčem k úspěšné výstavbě.

Jaké úkoly řeší výztuž?

Pro spolehlivější spojení betonu s výztuží je vyrobena s reliéfním povrchem. Povrch může být se srpkem, prstencem, čtyřúhelníkem nebo smíšeným povrchem. Poslední dva typy vykazují nejlepší výsledky přilnavosti.

Pro pevnost stavěné konstrukce s vlastními rukama je třeba přísně dodržovat míru spotřeby kameniva a oceli. Takže v každém jednotlivém případě bude spotřeba materiálů odlišná. Pro nadaci je tato míra v průměru 150-200 kg na 1 kubický metr. Pro podlahy ložisek se zvýší na 200 kg.

Dříve byly pro tento postup použity pouze kovové tyče. Nyní jsou vyztužovací materiály pro betonové sklo, čedičové a uhlíkové sloučeniny. Beton vyztužený skelnými vlákny je široce používán, což ukazuje nejlepší trvanlivost a usnadňuje materiál. Má řadu výhod, které tabulka jasně ukazuje.

Tabulka srovnávacích charakteristik výztuže z oceli a skelných vláken

Klady a zápory

Takže železobeton má několik výhod:

 • návrhy i těch nejsložitějších forem budou spolehlivé;
 • odolnost proti kolísání teploty;
 • trvanlivost;
 • výztuž může výrazně zvýšit přípustné mechanické zatížení;
 • praskání je téměř nemožné.

Existuje však několik nevýhod, které je třeba vzít v úvahu:

 • instalace výztuže do již dokončené konstrukce vytvoří řadu problémů;
 • váha budovy se výrazně zvýší, což musí být zohledněno při navrhování.
Zpět do obsahu

Na základě konstrukce je betonářská výztuž rozdělena do několika hlavních typů:

Monolitická

Monolitická výztuž se používá především při výrobě železobetonových bloků v továrnách. Metoda spočívá v montáži tyčí v jedné nebo několika vrstvách, které jsou spojeny vodičem svisle a v příčném směru. Tak jsou získány velké buňky - až 20 cm.

Disperse

Disperzní výztuž je aditivum v nekonsolidovaném betonovém roztoku jemně rozptýlených komponent, tzv. Vlákna. Vyrábí se na bázi oceli, čedičů, polypropylénu nebo skleněných vláken. Dnešní vyztužení betonu se skleněnými vlákny získalo největší uznání.

Použití sítě

Použití výztužného pletiva je poměrně běžné, protože jeho instalace je poměrně snadná. Mohlo by to být železo, kompozit nebo polymer. Ocelové sítě se prodávají v hotové podobě o velikosti 0,5 × 2 nebo 1,5 × 2 m. Průměr článků se pohybuje v rozmezí 15-20 cm. Kompozitní a polymerní mřížky jsou považovány za spolehlivější, protože jsou méně náchylné k korozi.

Stupně výztuže

Pokud chcete beton posílit, musíte rozdělit dílo na několik etap. Přestože algoritmus pro odlévání různých povrchů má řadu podobných akcí, některé body se mohou výrazně lišit. Proto věnujte pozornost několika univerzálním okamžikům, když děláte tento úkol vlastním rukama:

 • Prvním krokem je kontrola a příprava oblasti výztuže. Je třeba vzít v úvahu obrysy a svahy místa. Změřte je pomocí úrovně a zvážte je v následujících krocích.
 • Konstrukce bednění dřevěných panelů. Poté, co je nutné upevnit desky s vázanými háky do země. Bednění musí být větší než výška zamýšleného odlitku. Pokud je to žádoucí, může být vnitřek desek přilepena skleněným asfaltem, který udrží vlhkost a hladší povrch.
 • Připravte přímo armaturu. Po důkladné kontrole závad jsou tyče nebo síťoviny umístěny rovnoměrně na vodorovném povrchu a rozloženy podle obrysu navrhované budovy. Je vhodné používat přesně všechny větvičky požadované délky. To výrazně zvýší pevnost konstrukce.
 • Vzdálenost mezi tyčemi by měla být vypočtena předem a měla by být stejná ve všech oblastech.
 • Kotvu lze připojit jak pomocí svařování, tak pomocí speciálního drátu, který spojuje tyče svisle.
 • Dále přejděte přímo k vylévání objektu, protože předtím jste vypočítali objem (vynásobte obvod základny šířkou a výškou). Beton by měl být utlumen, aby nedošlo ke vzniku vzduchových kapes uvnitř.
 • Počkejte, až se beton úplně vytvrdí (obvykle 2-3 týdny) a vyjměte bednění.
Zpět do obsahu

Užitečné tipy pro vyztužení

Zvláště stojí za to věnovat pozornost materiálům, které nejsou žádoucí použít pro vyztužení. Patří sem:

 • plechová ocel;
 • hliníkové tyče;
 • demontované potrubí;
 • síťování;
 • kolejnice;
 • větvičky do 1 m.
Schéma svazuje tyče.

Zde jsou některé další praktické tipy, které vám umožní vyhnout se problémům při posilování vlastních rukou:

 • používejte kování a spojovací drát bez žíravých značek;
 • Při výběru mezi svařováním a skupinou tyčí upřednostněte druhou metodu, protože svařovací švy jsou více deformovány;
 • připojená (svařovaná) musí být alespoň polovina všech spojů;
 • hydroizolační přísady by měly být přiváděny přímo do betonu za účelem ochrany oceli před korozí a tím výrazně prodloužit životnost konstrukce;
 • Použijte skleněný papír k vkládání vnitřku bednění. Zabrání se nadměrnému odpařování vlhkosti během vyztužení betonu, způsobí, že zaplavený povrch bude výrazně hladší a prodlouží životnost štítů samotných;
 • Pro vyztužení různých předmětů se používá ocel různých průměrů, povrchu a mechanických vlastností. Kování se může vyrábět jak v tyčích, tak i v kování. Při výběru je třeba vzít v úvahu označení zesílené oblasti a maximální zatížení. Čím větší zatížení - tím větší je průměr tyčí;
 • Zabraňte kontaktu s barvou nebo mastnými látkami;
 • Doporučuje se použití pevných konstrukčních prvků (prutů nebo mřížek specifikovaných velikostí). Použití prvků o délce až 1 metr v širokých oblastech dramaticky snižuje životnost železobetonu;
 • při zpevňování stěn a podlah nezapomeňte ponechat otvory pro elektrické dráty a větrání.
Zpět do obsahu

Závěr

Výztuž betonu slouží k výraznému prodloužení životnosti a posílení únosnosti konstrukcí. Existuje mnoho možností a metod pro provedení této práce.

Při výběru toho správného pro vás - určitě byste se měli poradit se specialistou. Pomůže správně vypočítat míru spotřeby materiálů a vysvětlit jejich vlastnosti.

Vlastnosti vyztužení základů vlastními rukama

Předpokládejme, že jste se rozhodli postavit svůj vlastní dům. Místo pro stavbu již bylo vybráno, byl vypracován plán, byly zakoupeny všechny potřebné materiály. Stavba jakéhokoliv domu, jak je známa, začíná položením betonového základu.

Beton je unikátní stavební materiál, který však má jednu hlavní nevýhodu. Faktem je, že beton nevydržuje stresové napětí. Tento problém lze vyřešit zpevněním betonové základny domu. Jak to udělat správně, a bude diskutován v tomto článku.

Jaká je posílení nadace

Výztuž je proces zpevnění betonové konstrukce přidáním ocelových výztuh. Výztuha ve vzhledu není nic jiného než konstrukce ocelových výztuží, vyplněných betonem. Existují tři hlavní typy vyztužení nadace v závislosti na umístění tyčí:

 • horizontální;
 • vertikální;
 • kombinovaný (smíšený typ).

V případě horizontální výztuže tyče výztuže zaujímají vodorovnou polohu a ve vertikální výztuži - vertikální. V případě smíšené výztuže jsou tyče umístěné jak vertikálně, tak i horizontálně vůči zemi.

Proč posilovat nadace?

Proč potřebujeme tento postup? Především to dává silu základům a zachrání je před možným praskáním. Kromě toho zpevnění zabraňuje deformaci betonu. Faktem je, že beton sám o sobě nemá takovou kvalitu jako plasticita, a proto vyžaduje vyztužení. Železobetonový potěr je mnohem stabilnější, je schopen vydržet výrazné zatížení v tahu na základové desce.

Co se stane s nevyztuženým designem? Síly otoku z půdy (způsobené mrazem) nebo zatížení z mohutné budovy ji trochu zkreslí. Jak je známo, v důsledku deformace se na jedné straně materiálu nachází kompresní zóna a na druhé straně je vytvořena oblast protahování. Jen v oblasti protahování se začnou vytvářet trhliny, které se budou v budoucnu pouze zvětšovat. Proces zesílení pomůže zabránit vzniku těchto trhlin.

Posílení nadace: klady a zápory

Postup vyztužení určitě má řadu výhod:

 • pevnost základů a jejich odolnost vůči různým zatížením;
 • trvanlivost betonového podkladu;
 • odolnost vůči teplotním výkyvům, těžkým mrazům a teplu;
 • beton přebírá takovou jakost jako tuhost;
 • betonový základ získá odolnost proti mechanickému poškození, nárazu a napětí;
 • pravděpodobnost praskání během smrštění základů je minimalizována.

Nicméně v procesu posilování existují i ​​některé nevýhody, které by měly být z důvodu spravedlnosti také zmíněny:

 • celková hmotnost konstrukce se zvyšuje (tato okolnost musí být zohledněna při návrhu domu);
 • může dojít k vážným potížím v procesu zpevňování v případě, že je nutné posílit již dokončenou základovou strukturu nebo provést její rekonstrukci.

Dnes se provádí zpevňování základů monolitických struktur a soukromých domků, stejně jako mezistěnami.

Materiály potřebné pro vyztužení

Pro posílení vyztužení nadace budete potřebovat následující materiály a nástroje:

 • výztužné tyče - montáž a distribuce (v odhadované výši);
 • speciální vodič pro vázání tyčí;
 • kovová síť;
 • nástroj pro řezání tyčí a drátu do segmentů požadované velikosti;
 • dřevěné desky, štíty pro uspořádání bednění, které budou potřebné při nalití betonové směsi.

Po přípravě všech materiálů a nástrojů můžete pokračovat v přímé práci na vyztužení betonových základů.

Zpevnění základů vlastními rukama

Proces vyztužení začíná vazbou výztužných tyčí. Chcete-li to provést, potřebujete pouze speciální kabel.

U pletacích rámů malých rozměrů je obvyklý nebo automatický hák vhodný jako nástroj. Při práci na větších objektech budete potřebovat speciální zbraň pro párování výztuže.

Ruční pletení kování se provádí ve třech následujících fázích:

 • kus drátu o délce 30 centimetrů je vzat a přeložen do poloviny;
 • vytvořená smyčka musí být diagonálně vložena k příčníku kotvy a provedena ve směru ke svému konci;
 • Potřebujete zavést drát do smyčky a vytvořit potřebné spojení posouváním.

Podložku pásku lze posílit ve dvou nebo více vrstvách mřížky rámu. Vše závisí na velikosti betonové základny.

Jak vypočítat množství výztuže? V tomto procesu je třeba zvážit následující body.

V základu pásu se podélné detaily výztužné klece zachytí hlavní zatížení. Proto na jejich místě je třeba umístit žebrované tyče o průměru 10-14 mm.

Příčné a vertikální části výztužné klece budou hrát pomocné role. Zde můžete instalovat hladké a tenčí tyče (6-8 mm). Interval mezi nimi může být různý: od 100 do 300 milimetrů, vše závisí na potenciálních zatíženích na určitém základě.

Plně dokončená výztužná klec musí být instalována do připraveného dřevěného bednění s mezerou nejvýše 50 milimetrů od štítu a od dna vykopaného příkopu. Tak bude možné prohloubit tyče výztuže do betonové hmoty a tím se zbavit možné korozi. Je důležité nezapomínat, že nejvyšší úroveň zatížení v tahu bude charakteristická pro povrchovou zónu základny.

Pásové betonové konstrukce musí být vyztuženy kabelem třídy B-1. Při posílení rohů betonových podkladů je naprosto nevýznamné, jak se bude výztuž položit: v pravém úhlu nebo v zakřivených konstrukčních prvcích.

Důležité pravidla

Proces posilování základů vlastními rukama má vlastní pravidla:

 • Všechny, bez výjimky, používané prvky výztužné klece musí mít čistý povrch, který by nenarušil dobrou přilnavost tyčí k betonu;
 • Abyste správně zvolili typ svazku výztužných tyčí, je třeba vzít v úvahu pravděpodobná zatížení betonové základny. Při nízkém potenciálním zatížení můžete bezpečně používat metodu vazby drátu. Pokud se předpokládá, že zatížení konstrukce je podstatné, musíte použít svařovací typ pletení;
 • Pracovní prvky rámu (ty, které budou mít největší zátěž) musí mít žebrovaný povrch. Takové kování je charakterizováno nejvyšší mírou adheze k materiálu. Hladké výztuhy mohou být použity výhradně jako doplňkové prvky rámu, jehož funkcí je rovnoměrné rozložení zatížení na celou plochu základny domu.

Zde je obecně vše, co je třeba vědět o tomto důležitém postupu, který poskytuje trvanlivost a spolehlivost podpory domu.