Armatážní pistole s vlastními rukama

Konstrukce železobetonových konstrukcí není možná bez vyztužení oceli. U menších budov lze křivočarý rámeček vyrobit ručně pomocí nástrojů, které jsou k dispozici. Na velkých objektech je však racionálnější používat speciální zařízení - stroj pro ohýbání armatur.

Vlastnosti vyztužovací tyče

Podle GOST 52544-2006 jsou výztužné výrobky vyráběny z kovu válcovaného za tepla, taženého za studena nebo tepelně vyztuženého kovu. Výsledná tyč kruhového průřezu s povrchem hladkého nebo periodického profilu o průměru 4 až 80 mm a délce až 12 m se označuje jako výztuž. Jeho hlavním účelem je výkonový rám v železobetonu a dalších konstrukcích.

Pronájem výztuže se provádí v 6 třídách:

1. A240 nebo A1 jsou montážní tyče s hladkým profilem. Používá se jako distribuční a vazebná struktura nosné "kostry". Průměr se pohybuje od 4 do 40 mm.

2. A300 nebo A2 - pracovní produkty s periodickým povrchem. Toto je pevnostní prvek rámu, část 10-80.

3. А400 / А500 nebo А3 - vyztužení vlnitého profilu, nejvíce požadované při výstavbě obytných a komerčních objektů, výroba betonových výrobků, tvorba silničních a chodních plátků, průměr - 6-40 mm.

4. A600 nebo A4 - pracovní tyče z nízkolegované tepelně zpracované oceli. Výrobky určené pro svařované konstrukce. Jelikož rozsah použití produktů je omezen, jsou k dispozici v oddílech od 10 do 32.

5. A800 nebo A5 - tyče se zvýšenou pevností s vlnitým profilem. Pro vytváření svařovaných rámů ložisek a standardních železobetonových konstrukcí. Výrobky jsou vyráběny o průměru 6 až 40 mm.

6. A1000 nebo А6 - jediný typ pracovní armatury, pro kterou je vhodný jakýkoli druh svařování (elektrický oblouk, vana a další). Vyrábí se z nízkolegované oceli, průřez tyčí je 6-32, používá se při výstavbě vícepodlažních a velkých budov.

Při klasifikaci kovu používalo vyjasňující označení. Prodejci a maloobchodníci mohou nakupovat několik typů ventilů:

 • K - výrobky s vysokou odolností proti korozi.
 • C - výrobky určené pro fixaci svařováním.
 • T - ocel, zpevněná termomechanicky.

Výztužná tyč se prodává cívkami (délka až 11,7 m) nebo tyčemi 6-12 m, balenými ve svazcích o hmotnosti nejvýše 3 tuny. Výztuž se používá pro kalení stěn, základů, podlah. Zároveň ruské normy stanovují zvláštní požadavky pro práci s rohy a opory. Konkrétně je zakázáno zpevňovat oblasti vazů jednoduchým křížem přímých prutů. Tento přístup oslabí celou strukturu a vede k předčasnému oddělení a zničení betonu, deformacím a dalším vadám.

Rohové vazy jsou zesíleny výhradně ohýbanými výrobky s překrytím konců 40-80 cm. Úhel ohybu nesmí být ostrý, je praktické zaoblení s poloměrem 10 až 15 průměrů výztužných tyčí.

Občas se používají dvě metody ohýbání kovu:

 • Zalomené oblasti ohýbání.
 • Ohřev svařováním, autogenem, ventilátorem a jinými zdroji vysokoteplotního tepla.

Profesionálové považují oba způsoby za chybné, v důsledku posilování vážně ztrácí sílu. Pro dosažení ideálního výsledku je lepší použít speciální ohýbací stroj, který provádí proces ohýbání tyčí v chladném stavu bez narušení jejich integrity. Také s pomocí, různé spojovací prvky, které pracují v napnutí (háčky, nohy atd.), Jsou nezávisle vyrobeny z výztuže jakékoliv třídy.

Zvláštní výhodou používání zařízení je snížení počtu řezů a propojených spojů, zvýšení produktivity práce v důsledku zvýšení rychlosti.

Typy zařízení

K dispozici jsou dva typy:

 • Mechanické přípravky.
 • Zařízení s elektrickým pohonem.

Ruční ohýbačka a hnací jednotka jsou navrženy tak, aby ventily měly potřebnou konfiguraci pro následné použití v železobetonových pracích.

Schéma působení obou typů zařízení je jedno: součást je pevně upevněna mezi centrálním a axiálním hřídelem. Ten neumožňuje otočení nebo přesunutí obrobku. Deformace v požadovaném úhlu se provádí pomocí třetího ohýbacího válce. Zaoblení se provádí v libovolném směru - ve směru hodinových ručiček a proti němu.

Pokud ruční jednotka pracuje pod úhlem ne více než 90 °, méně často až do 110 °, pak elektrický ohýbací stroj pro zpevnění umožňuje nastavení v rozmezí od 5 ° do 180 °, zatímco ztráta pevnostních vlastností kovu při mezních ohýbacích hodnotách nepřesahuje 10%.

Zařízení je charakterizováno těmito vlastnostmi:

1. Nejjednodušší design. Ve skutečnosti jde o standardní trubkový ohýbač používaný pro vyztužení malého průměru - až 12 mm, méně často až na 20 mm.

2. Relativně malá hmotnost - v průměru asi 15-25 kg.

3. Mobilita. Patří do kategorie přenosných zařízení a je instalován na jakémkoli plochém podstavci nebo pracovním stole.

4. Přiměřená cena. Nové zařízení bude nakupovat za cenu 5 000 rublů, náklady na použité výrobky jsou asi 1,5-3krát levnější (v závislosti na stupni opotřebení).

5. Schopnost postavit domácí stroj.

Schéma ručního zařízení je nejjednodušší - páka a několik hřídelů, s trochou obratnosti je snadné je vyřešit sami. Chcete-li to udělat, musíte svařit kruhový prut nebo roh, který bude mít úlohu důrazu na kovovou základnu (lůžko, deska). Pak je vyrobena rotační ocelová plošina, která je vybavena pákou, centrální a ohybovou hřídelí. Vzdálenost mezi prvky se vypočítává předem a závisí na průměru vyztužovací tyče. Nohy konstrukce musí být pevně připevněny k podlaze, jinak zařízení nebude umožňovat práci s tyčemi o průměru 8-12 mm.

Jednotka přivařená k sporáku může být přiřazena přenosným možnostem. Pro to je nutné zajistit způsoby upevnění Mohou to být například otvory pro šrouby pro následné upevnění na základnu.

Elektricky poháněný stroj pro ohýbání výztuže se používá pro hromadnou výrobu zakřivených výrobků. Tento typ instalace charakterizuje:

1. Vysoký výkon. Operace trvá déle než 10 sekund.

2. Práce s pronájmem jakéhokoli průměru. Stroje pro lehkou výztuž s průřezem do 20 mm, těžké - 22-40, super těžké - 40-80 jsou vyráběny.

3. Elektrický pohon - až 5 kW.

4. Dostupnost automatického řídicího systému. Účast operátorů je minimální a zahrnuje několik úrovní ochrany. Některé modely jsou vybaveny smíšenými řídicími jednotkami, takže zařízení může pracovat jak v manuálním, tak v automatickém režimu.

5. Stacionarita. Ohýbačka je instalována na ploché, suché, pevné plošině, která je přísně vycentrována. Časté přemísťování není vítáno.

6. Přiměřená hmotnost - dosahuje 400 kg.

7. Vysoká cena - začíná od 85.000 rublů a více. Použité zařízení lze pronajmout za denní nájemné (od 1000 rublů) nebo za měsíční platbu (z 25000) s povinnou platbou hodnoty zajištění.

Možnosti ceny a výběru

Podle výrobců se získání i nejdražšího ohýbacího zařízení vyplatí do 2 let. Cena zařízení je uvedena v následující tabulce.

Ohýbání výztuže - jednoduché řešení vážné otázky.

Jakákoliv pevná konstrukce vyžaduje práci s kovem. Ohýbání výztuže by mělo být provedeno v souladu s technologií - závisí na spolehlivosti konstrukcí a budov, které jsou postaveny.

1 Proč a jak ohýbat výztuž - připomínku pro začínající stavitele

Hlavním účelem výztuže je vyztužení betonu, které je vystaveno zničení zatížením v ohybu. U železobetonových konstrukcí mají tahové a tlakové síly kovovou tyč. Vytvoření poměrně spolehlivého, pevného základu každého domova je téměř nemožné bez vyztužovací klece.

Současně je zesílení rohů a různých opěrek s křížovou hlavicí přímých prutů hrubým porušením technologie oslabení struktury, což může vést k oddělení betonu. V rohových svazcích je zapotřebí pokládat ohnutou výztuž s překrytím minimálně 80 cm na každé straně. Ohýbání tyčí je také nezbytné pro výrobu různých spojovacích prvků pracujících v napnutí (například standardní hák, noha, jiné).

Ne každý ví, jak ohýbat výztuhu tak, aby si zachovala své pevnostní vlastnosti. Není možné ohýbat skleněná vlákna, a proto je zpracovávána pouze ocel. Je dovoleno ohybové tyče ohýbat výhradně mechanicky, vyhýbat se ostrým rohům v místě ohýbání. Je nutné, aby zaoblení bylo hladké - optimální poloměr je 10 až 15 průměrů výztuže.

Měli byste vědět, že kování A3 v ohybu v chladném stavu bez ztráty pevnosti pod úhlem 90 ° (tzv. Přímka). Jeho pevnostní vlastnosti jsou sníženy o přibližně 10% pod úhlem 180 °.

V současné době jsou nejméně 2 nepřijatelné způsoby ohýbání výztuže velmi časté:

 • místo, kde se bude ohýbání provádět, se řeže pomocí stroje pro řezání úhlu nebo podobného nástroje;
 • místo ohybu je ohříváno pomocí hořáku (svařování, autogenní, na požáru).

Po těchto "přípravných" pracích používají nástroje pro výztuž (výztuže, kladiva, kladiva, potrubí apod.). Je zřejmé, že obě metody několikrát oslabují tyče, což může způsobit jejich zničení pod vlivem zatížení. Všechny typy ventilů je třeba ohýbat v chladném stavu bez narušení jejich integrity, pokud projektant nestanoví jinak.

2 Zařízení pro ohýbání výztužných tyčí

V průběhu historie vývoje konstrukčních a kovoobráběcích technologií vymyslelo lidstvo mnohem víc než jedno zařízení pro vyztužení výztuže. Princip fungování je stejný pro všechny a rozdíl je v konstrukci zařízení a průměru ohýbaného výztuže v závislosti na modelu.

Díl, který se má měnit, je upevněn mezi středovým a dorazovým válečkem (hřídele) zařízení. Třetí kovový válec (ohýbání) je ohnutý v požadovaném směru do požadovaného úhlu. Zaoblení lze provádět jak ve směru hodinových ručiček, tak proti. Překážkou deformace po celé délce je tahová hřídel, která neumožňuje otáčet nebo se pohybovat nepoužitou částí obrobku.

Existují dvě hlavní možnosti vybavení:

 • manuální modely;
 • mechanicky řízené.

Hnací stroje, s výjimkou speciálních, pracují podle stejného schématu. Pracovní těleso je disk, který je namontován na vertikální hřídeli a rotuje ve vodorovné rovině. Oříznutí a centrální prsty jsou instalovány na disku - výztuž je umístěna mezi nimi. Táhlový válec je namontován na stojanu - ventil spočívá na něm, když se disk otáčí a ohýbá kolem středového pouzdra pod působením ohýbacího prstu, který se pohybuje podél vnějšího povrchu tyče.

Stroje se liší v výkonu, výkonu a jsou rozděleny do 3 skupin v závislosti na účelu:

 • pro světelnou výztuž - průměr tyče 3-20 mm;
 • těžké - 20-40 mm;
 • super těžké - 40-90 mm.

Takové zařízení pro ohybovou výztuž je schopno současně ohýbat několik tyčí. K dispozici je také zařízení pro průměry 3-90 mm. Pokud je třeba vytvořit složitou strukturu s různými úhly ohybu, je nejvhodnější hydraulický stroj. Umožňuje efektivněji ohýbat tyče, aniž by na povrchu oblouků a záhybů, které doprovázejí napětí kovu, vznikly na povrchu. Na tomto stroji se můžete ohýbat pod úhlem až 180 °.

Ruční ohýbací nástroje umožňují různé typy, včetně přenosných. Jsou poměrně jednoduché a cenově dostupné. Práce s tyčemi lze zakoupit jako speciální stroj a ohýbač trubek. Nainstalujte tento nástroj na pracovní stůl. Většina zařízení je navržena tak, aby ohýbala tyče o průměru nejvýše 14 mm. Takové stroje jsou docela vhodné pro soukromou výstavbu, ale nevhodné pro velké množství práce.

Volba zařízení pro ohýbání je určena průměrem výztuže a rozsahu práce. Před zahájením zpracování kovu je třeba poznamenat, že různé části tyče jsou vystaveny různým namáháním, vnější část je napnutá a vnitřní část je stlačena. Nesprávná volba stroje nebo jeho negramotné použití může vést nejen k tomu, že se objeví nejen záhyby, ale i poškození výztuže. Proto je nutné přesně určit všechny rozměry obrobku, odpovídající nastavení zařízení a správné upevnění tyče v něm.

3 Vlastní zařízení pro ohýbání - to může každý!

Domovní stroj pro ohýbání výztuže lze provést samostatně. Existuje mnoho variant provedení, ale všichni vypadají jako tovární manuální stroj. K rámu nebo rohu kovového rámu nebo deskového svaru. Poté nainstalujte otočnou kovovou plošinu, která je vybavena pákou, středovým a ohýbacím kolíkem. Vzdálenost mezi konstrukčními prvky závisí na průměru tyčí, které mají být ohnuty. Nohy postele by měly být připevněny k podlaze - to vám umožní pracovat s výztuží o tloušťce 6-12 mm.

Konstrukce na desce bude přenosnou možností. Ale pro ni je nutné poskytnout způsob připojení na pracovišti. Mohou to být otvory pro šrouby - pro upevnění na pracovní stůl nebo na jiný podklad. Můžete také svázat 2 nebo více kolíků na zadní straně desky, které je třeba zasunout do otvorů základny. Možnosti takového stroje jsou pravděpodobně omezeny na průměr 10 mm vyztužení.

4 Jak ohýbat výztuž rukama - levné a veselé

Pokud chybí speciální zařízení, je možné, samozřejmě, v některých případech dělat bez nich. Je však třeba si uvědomit, že ruční ohýbání výztuže je mnohem traumatická než na obráběcím stroji. Jakákoli špatná koncepce, pohyb může vést k tomu, že lišta nebo improvizovaná zařízení budou praskat nebo sklouzávat a způsobit poškození nešťastnému veliteli.

S dobrou fyzickou přípravou lze tenké tyče až do 8 mm ohýbat ručně i bez zařízení. Kvalita bude vhodná - poloměr ohybu bude příliš velký. Takové kování není pravděpodobné, že plně plní funkce, které jsou jí přiřazeny k posílení základů.

Použití dvou ocelových trubek výrazně zlepší výsledek a umožní ohýbání hrubších tyčí. Čím delší je potrubí, tím větší je průměr výztuže a bude vyžadováno menší úsilí. Schéma práce - tyč je upevněna v jedné trubce a druhá je umístěna na vyčnívajícím konci obrobku a používána jako páka. Tenké tyče lze ohýbat rovně ze země a vystoupit na přítlačné trubce. Vyspělejší možnost je, když je upevňovací trubka upevněna na pevný stav na pracovní stůl ve svěráku, v zemi (vykopaná, betonovaná) nebo jiným způsobem.

Další možností je použití potrubí, když jsou 2 kolíky pevně zavěšeny do země, používané jako zastávka baru na ohybu. Zařízení pro armaturu mezi kolíky. Obě trubky hrají roli páky. Namísto pinů můžete použít 2 rostoucí stromy, ale ekologové se jí nebudou moc líbit!

Můžete také použít výše uvedené nežádoucí metody, ale pouze pokud neovlivní spolehlivost konstrukce nebo pokud výsledek není důležitý. Ohýbání výztuhy vlastními rukama v tomto případě začíná se zajištěním tyče (volitelně). Místo ohybu je vyříznuto nebo ohříváno a pak je výztuž ohnutá správným směrem. V případě potřeby použijte kladivo nebo trubku.

Jak ohýbat výztuhu? Zesílení s vlastními rukama.

Svařený ventil, natočil video. Možná někdo přijde vhod.
">

Dobře, Alesha!

V zásadě není konstrukce špatná, stačí vyměnit šrouby běžnými hladkými tyčemi. A válečkem širší, například dvěma ložisky. Také by měl být upínací šroub modernizován.

FAV1976 napsal:
Dobře, Alesha!

Mikael napsal:
V zásadě není konstrukce špatná, stačí vyměnit šrouby běžnými hladkými tyčemi. A válečkem širší, například dvěma ložisky. Také by měl být upínací šroub modernizován.

Můžete upgradovat, to je nesporné! Funguje to dobře, změny lze aplikovat, pokud naznačují něco zajímavého a užitečného. na šrouby, které jsem našel a pak byl svařen, neexistuje žádný rozdíl mezi šrouby a tyčí. Ložisko je možné a více, ale také vnitřní průměr bude větší, je nutné zvednout objímku. O tom jsem se jen neobtěžoval! Těsnící šroub se najednou dostal pod průměr ventilu a zapomněl. již není potřeba. Utáhněte jej zejména bez problémů, pokud druhý ohyb.

Armatážní pistole s vlastními rukama

Během práce v domě může být v procesu stavby nebo výroby ocelových konstrukcí potřeba ohýbací stroj pro vyztužení. Než si vytvoříte své vlastní ruce, doporučujeme seznámit se se standardními výkresy a zvolit nejlepší způsob výroby.

Princip ohýbání výztuže

Ruční ohýbačka

Flexibilní výztuž je řízený proces deformace, v důsledku čehož dochází ke změně ve směru vektoru středové osy v určité části obrobku. Pro velké výroby se používají mechanické ohýbací komplexy, které zajišťují vysokou míru produktivity. Ale pro domácí použití je nejlepší udělat manuál.

Obecný princip provozu tohoto zařízení je stejný. Rozdíl v konstrukci je vysvětlen různými průměry tyče, které musí být ohnuty ručně. Obvykle se v stroji nachází několik hřídelů pro důraz na obrobek, stejně jako pohyblivou část, která provádí deformaci.

Pořadí provozu ohýbacího stroje pro ventily.

 1. Montáž obrobku, jeho upevnění.
 2. Určení místa je flexibilní. Tato část by měla být umístěna na nosném hřídeli.
 3. Pomocí mechanismu je zakřivení ocelové tyče.

Chcete-li provést tyto jednoduché kroky, můžete vytvořit malý ruční stroj s vlastními rukama. Pro optimalizaci výroby doporučujeme studovat standardní výkresy.

U pohonových konstrukcí je hlavním pracovním prvkem disk, na kterém jsou umístěny různé hřídele pro ohýbání. Ohýbání může probíhat po předběžném upevnění obrobku. Změna konfigurace nastává během otáčení disku.

Pomocí ručních modelů ohýbacích strojů můžete ohýbat ventily o průměru nejvýše 16 mm. Velké obrobky vyžadují značné úsilí.

Přehled obráběcích strojů pro ohýbání výztuže

Domácí stroj pro ohýbání výztuže

Chcete-li vytvořit nejjednodušší stroj, pomocí kterého můžete ohýbat ocelovou tyč, budete potřebovat kovový roh 40 * 40 mm, sadu spojovacích prvků a dřevěnou tyč. Tento návrh pro ohýbání umožňuje bezkonfliktní změnu konfigurace polotovaru s vlastními rukama. Má také jednoduchý výkres.

Roh je rozdělen na dvě části. Jeden z nich je namontován na dřevěném nosníku. Tato součást je určena k upevnění výztuže před tím, než ohýbací jednotka změní konfiguraci. Druhá část rohu ohybu bude pohyblivá. Na dřevo je připevněna šroubem. V budoucnu tento uzel provede funkci páky. Nevýhodou takového ručního návrhu je složitost práce, protože pro zakřivení tyčí o velkém průměru bude vyžadovat značné úsilí. Alternativní možností je zvýšit ohybovou páčku.

Ohýbací strojová konstrukce Zamkova

Pro velké množství práce je nejlepší použít ruční ohýbací stroj Zamkova. Učinit to sami je poněkud problematické, protože budete muset stroj nebo objednávat hlavní součásti.

Pro správné ohnutí výztuže pomocí tohoto zařízení je nutné vytvořit stabilní podpůrný stůl. Těleso stroje narazí do pracovní desky. Poté se ocelová tyč nachází mezi oběma válci. Třetí je ohýbání obrobku. Doporučujeme používat jako základní desku ocelovou desku o minimální tloušťce 4 mm.

Výroba diskových strojů, s nimiž můžete ohýbat ocelovou tyč v domácnosti, není vhodná. Opravdu jsou účinné pouze v kombinaci s elektrickým pohonem.

Před ohýbáním nesmí být obrobek vystaven vnějším vlivům. Obvyklá chyba při provádění ohýbání - podání v ohybu. To může způsobit praskliny. Také tyč nemůže být zahřívána svařováním, což vede k významným změnám v ohybové tloušťce.

Video ukazuje příklad nástroje pro ohýbání ocelové tyče:

Vyrábíme stroj pro flexibilní kování

Při realizaci stavebních prací dochází k poměrně časté potřebě ohýbání výztuže, zejména při zpevňování základů, stěn a stropů, jakož i při vyztužení železobetonových konstrukcí jiných typů. Pro konstrukci malých budov - jako jsou skleníky nebo altány - budou vyžadovány i ohýbací tyče. Chcete-li ohýbat tyče, musíte použít speciální výzbroj - výztužný stroj, o kterém budeme diskutovat v tomto článku.

Uvažujeme ohýbací stroj pro ventily, představíme přehled modelů běžných na trhu a doporučíme jejich výběr. Zobrazí se výkresy a instrukce, po kterých budete schopni vytvořit zařízení pro ohýbání kovového válcování vlastním rukama.

1 Princip funkce a konstrukčních prvků

Ohýbací stroj pro vyztužení je speciální zařízení, pomocí něhož je požadovaný tvar zpočátku připevněn k přímé výztužné tyči. Takové zařízení je v závislosti na typu konstrukce rozděleno do dvou typů:

Konstrukce ručního stroje je poměrně jednoduchá. Skládá se z pracovní plochy ve tvaru kruhové nebo obdélníkové desky, na které jsou upevněny dorazy (čepy), které omezují pohyb tyčí a páku upevněnou šroubem a na koncové části jsou opatřeny montážním otvorem.

Viz také: proč se svařovací dráty používají při svařování?

Ohýbání se provádí následovně - tyč je namontována v montážním otvoru a zasunuta mezi dva válce, po kterém se změní poloha páky a jeden z hřídelů tlačí na pevnou tyč, což vede k vytvoření ohybu.

Ruční ohýbačka

Takové zařízení je nejvhodnější pro domácí použití. Přístroj umožňuje ohýbat tyče o malém průměru (až 12 mm) a můžete je snadno vyrobit sami. Nový tovární nástroj vám bude stát 3-5 tisíc rublů.

Při výrobě velkého a malého rozsahu (včetně míst na výrobu výztuže), jakož i v průmyslových konstrukcích, kde se pracuje s velkými dávkami válcovaného kovu nebo tyčí s velkým průměrem, se používají poháněné stroje pro řezání a ohýbání výztuže. Mechanizovaný řidič, v závislosti na typu pohonu, může být:

 • hydraulické;
 • elektromagnetické;
 • elektromachanický;

Nejběžnější hydraulické zařízení, které se dělí do tří skupin: světlo - pro tyče o průměru 3-20 mm, těžké - 20 až 40 mm, velmi těžké ohybové tyče o průměru 40 mm. Hydraulické zařízení umožňuje přesně nastavit poloměr ohybu, který nelze provést ručním nástrojem. Maximální poloměr ohybu na hnacích strojích - 180 0.

Hnací stroj pro armatury je flexibilní

Mechanizované zařízení má pracovní těleso ve tvaru kruhového kotouče namontovaného na svislé šachtě. Na samotném disku jsou dva válce - centrální a ohýbání. Mezi nimi ležel tyč, která je upevněna ve dvou stojanech zařízení. Dále se hřídel začne otáčet, ohýbací válec se pohybuje podél vnějšího obrysu tyče a ohne kolem centrálního náboje. Poloměr ohybu je určen počtem otáček disku kolem jeho osy.
do menu ↑

1.1 Pokyny k přehledu a výběru trhu

Nejčastějším nástrojem pro domácnost je ruční ohýbačka firmy Afacan. Společnost dodává dva modely: Afacan 10E - určený pro ohybové tyče o průměru 6-12 mm a Afacan 12E - pro tyče 10-12 mm. Vyrábí se také řada U (univerzální šlehač), která pracuje s válcovanými výrobky o průměru 6-20 mm. Ruční stroj pro ohýbání výztuže Afacan vás bude stát v závislosti na modelu 2-5 tisíc rublů.

Viz také: kolik zpevnění vyztužuje - tabulky, standardy a výpočet.

Požadované modely pohonných zařízení jsou:

 1. Stroj pro flexibilní kování SGA 1 - pracuje s tyčemi o průměru 10-32 mm, výkon 3 kW, poloměr ohybu - 160 0. Náklady na zařízení jsou 96 000 rublů. Průměrná denní tržní cena pronájmu činí 1 000 rublů.
 2. Ohýbačka GW40 je zařízení s výkonem 3 kW, pracovní průměry jsou 12-40 mm, maximální poloměr ohybu je 180 stupňů. Cena - 90 tisíc rublů, pronájem - od 700 rublů / den.
 3. Stroj na ohýbání výztuže G40 - je charakterizován přítomností tří přenosových párů, což rozšiřuje provozní režim zařízení (provádí až 8 ohybů současně). Výkon - 3 kW, průměry - 10-35 mm, poloměr - až 180 0. Průměrná tržní cena - 140 tisíc, denní nájemné vás bude stát 1500 rublů.
 4. Ohýbací stroj G50 je výkonnější (4 kW) modifikace stroje G40. Pracuje s tyčemi o průměru až 50 mm, může provádět současné ohýbání několika prutů menší části. Náklady - od 220 tisíc, nájemné - od 2 tisíc / den.

Stroj pro armatury GW40 je flexibilní

Také při výběru pohonného zařízení doporučujeme věnovat pozornost strojům pro armatury MGA-1 a MGA-2. Toto je nejlepší zařízení z hlediska ceny a výkonu. MGA-1 pracuje s tyčemi 32-40 mm, MGA-2 - 40-56 mm. Elektrárny 3 a 4 kW.
do menu ↑

1.2 Technologie jsou flexibilní ventily

Zvažte, jak ohýbat výztuhu na ruční svítidlo. Používáte-li přenosný nástroj, musí být bezpečně připevněn k pracovní ploše. Dále se do sedla zavede tyč mezi dorazovým a ohýbacím válečkem a tyč se ohýbá na požadovaný poloměr pohybem páky.

Ohybová výztuž na ručním stroji

Práce s pohonem vyžaduje pečlivější přístup. Takovéto zařízení mohou v závislosti na modelu mít jednotlivé charakteristiky provozu, takže před použitím se ujistěte, že jste se seznámili s technickou instrukcí vašeho stroje. Většina hydraulických nebo elektromechanických jednotek je ovládána pedálem, takže ruce obsluhy zůstávají během provozu neobydlené.

Viz také: jak blokovat vodu na topném tělesě - na typech ventilů a armatur.

Jak ohýbat výztuž - pokyny krok za krokem:

 • zařízení je doplněno ohýbacím válečkem o požadované velikosti, zvolený podle průměru použité výztuže;
 • je zvolen úhel ohybu (moderní jednotky mají rozsah 0-180 0);
 • tyč je umístěna v montážní štěrbině pracovního kotouče a upevněna na stojanech;
 • stisknutím pedálu zapne přístroj, ohne předepsanou konfiguraci;
 • na konci ohybu se pedál uvolní a tyč se ze stroje vyjme.

Při práci je nutné přísně dodržovat bezpečnostní opatření a zajistit, aby vaše ruce a oblečení byly v dostatečné vzdálenosti od rotujících válečků.
do menu ↑

1.3 Návrh nejjednoduššího manuálního gibščiku (video)

2 Vytvoření stroje vlastním rukama

Domácí stroj pro vyztužení by měl být všestranný, a proto vám nabízíme pokyny pro výrobu zařízení, které také umožňuje ohýbat roh, profilované trubky a ocelové pásy. Výkres nástroje je znázorněn na obrázku:

Schéma domácí stroj

Chcete-li udělat gibber s vlastními rukama, budete potřebovat zdířku (jednoduché auto zařízení s sílou nejméně 2 tuny se hodí), 100 mm kanálový tyč (pro nosný rám) a závěsy pro bránu, která bude použita jako stop zastávky. Pro výrobu těla a lisu (lisovacího mechanismu) potřebujeme ocelový úhel 25 a 32 mm a profil 40 * 20.

Samoobslužný nástroj je vyroben pomocí svařovacího stroje, brusky, hladítka, kladiva, kartáče na kov a značkovacích zařízení (páska, křída, pravítko).

Viz také: pro co a kde se používá výztužná síť?

Podrobné pokyny pro provedení práce sami:

 1. Zpočátku je nutné měřit a vyřezávat polotovary o délce 5 cm od rohů 25 a 32 mm, čtvercový profil a výztuž (pomocí speciálních nůžek) o průměru 12 mm.

Punch prázdné

 • Dále jsou do profilu přivařeny dvě části výztuže (existují také speciální stroje pro řezání výztuže) a rohy jsou propojeny. Profil 35 mm se hodí po celé rovině, 25 mm s koncovými částmi, pomocí něho se razník upevní na zdířku.

 • Bloky polotovarů jsou přivařeny a upevněny na zvedací desce. Umístění razníku je nezbytné pro kontrolu úrovně, odchylky v horizontální rovině jsou nepřijatelné.

  Instalace punče na konektor

 • Dále budete muset vytvořit domácí tvary T ve tvaru gibberu. Rám je vyroben z pravoúhlého profilu, výška konstrukce - 40 cm, šířka - 30 cm.

 • Aby se zabránilo pohybu zvedáku podél rámu během ohýbání, jsou s vodorovnou částí rámu přivařeny omezující zarážky.

 • Rohy 25 mm jsou přivařeny k bočním stěnám svislého rámu, na kterém jsou upevněny smyčky pro brány, které slouží jako zastávky. Vzdálenost mezi koncovou částí razníku a zarážkami by měla odpovídat průměru výztuže, s níž se plánuje pracovat.

  Výsledné domácí zařízení je velmi jednoduché, ale v důsledku toho získáte efektivní zařízení, jehož použití nevyžaduje fyzickou námahu, na rozdíl od levných továrenských nástrojů typu páky.

  Stroj v práci

  Přibližné náklady na domácí nástroj - od 1 do 2 tisíce (náklady na jack + cena brány smyčky), rohy a části profilu stojí penny. Doba strávená při sestavování bobra s vlastními rukama je 3-4 hodiny.

  Komunity> Сделай Сам> Blog> Nástroje pro ohýbání pro DIY

  Dobrý den všem.
  To se rozhodlo postavit dům. A kvůli akutním omezeným finančním prostředkům bude dům budován výhradně vlastními silami. No, možná v některých bodech se zapojením další práce, která bude pracovat pro potraviny))))).
  Nyní pouze počáteční fáze výstavby. byla vykopaná příkopová vrstva, písek byl vyplněn a zhutněn. Nyní otočte ventil. Ale předtím, než je armatura uzavřena, musí být nejprve ohnuto. Aby však nemuseli trpět agilitou s využitím dostupných nástrojů. Rozhodla jsem se strávit půl dne a udělat normální stroj pro ohýbání.
  Ke snížení nákladů na stavbu šel z kovového šrotu, který byl k dispozici.
  Nejdřív jsem našel roh.

  Tloušťka stěny asi 5 mm.

  Pak jsem našel takovou ruku, pravděpodobně z bubnu studny. Ale hlavní věc není důležitá. Tloušťka kovové tyče je asi 2 cm.

  Pak jsem našel malý kus trubky s vnitřním průměrem, který je ideální pro průměr tyče.

  Bude to otočení mého stroje.

  Pak byly pokusy ořezat kulatý otvor s mlýnem v rohu))))

  Ohýbací výztuž. Udělejte to sami

  20. listopadu v pátek

  Odborníci fóra FORUMHOUSE říkají, jak vytvořit ventil nezávisle.

  Prakticky žádná konstrukce nemůže dělat bez konkrétní práce, a tam, kde je beton, existuje výztuž. Stavět základy, vyplnit strop a namontovat obroučený pás v pórobetonu. Všechny tyto práce zahrnují použití výztuže, s níž jsou zpevněny železobetonové konstrukce.

  Vývojáři pro začátečníky mají často otázku: jak správně ohýbat výztuhu tak, aby neztrácel její pevnostní vlastnosti.

  Pokud se tyč o průměru 6-8 mm může ohýbat "na koleno", je obtížné ohýbat výztuž většího průměru rukama. A co je nejdůležitější - kvalita takového produktu nebude pod žádnou kritikou.

  Také se nemůžete uchylovat k takovým "populárním metodám" jsou flexibilní ventily jako:

  • Naplnění "brusky" místa ohýbání výztuže.
  • Ohřev místa ohýbání výztuže otevřeným plamenem, například v ohni nebo v dmychadle.

  Tyto metody způsobené mechanickým a tepelným zpracováním kovu vedou ke snížení jeho pevnostních charakteristik v ohybu. To může později vést ke zničení výztuže při působení zatížení.

  Proto (pokud neexistují jiné pokyny pro projekt), výztuž musí být ohnutá "na chlad", zatímco ohýbání tyče v ostrém úhlu není povoleno.

  Armatura by měla být ohnuta pod určitým poloměrem zaoblení, což závisí na jeho průměru.

  Pro ohýbání vyztužených strojů s mechanickou nebo manuální převodovkou. Kvůli vysokým nákladům nebyly stroje mechanicky poháněné mezi vlastními stavebníky široce využívány.

  Cena značkových ručních ventilů se také ohýbá.

  Uživatelé fóra FORUMHOUSE tedy preferují domácí výrobky zakoupenými produkty. Jak ukazuje praxe, vyrobit takový ohýbací stroj silou a sami. V kurzu jsou odpadky vodních trubek, kanálů, úhlů, šroubů, kovového šrotu a dalších "zbytečných odpadků", což je jistě v koši každého domácího řemeslníka. Cenová cena těchto produktů se pohybuje od 50 do 500 rublů, zatímco náklady na příslušenství koupené v obchodě může být 3-5 a 10 tisíc rublů. Výhoda je zřejmá. Takže jsme se rozvalili rukama a dostali se do práce.

  Jak vytvořit ventil samostatně

  Nejjednodušší a nejdostupnější způsob ohýbání výztuže malého průměru (ne více než 6-8 mm) je přenášet tři kusy tlusté výztuže do dřeva. Kromě toho jsou dva kusy vedeny podél stejné linie a třetí je mezi nimi tažen, odsazený od středové čáry o tloušťku výztuže, která má být ohnutá.

  Dalším způsobem je připevnit / svařit dva rohy se spodním dorazem do rohu kůlny / sloupku a ohnutí výztuže mezi nimi.

  Nebo svařte šrouby na oplocení.

  Navzdory jednoduchosti těchto zařízení není jejich práce příliš vhodná a jsou nejvhodnější pro výrobu výrobků ve tvaru písmene U, svorek a rámů.

  Dalším vývojem zařízení je tedy výroba plnohodnotného ohýbacího stroje, který pracuje v horizontální rovině.

  Princip fungování takového ohybu kotvy je následující: tyč kotvy je upevněna mezi dorazovým prvkem (například rohem) a středovým pevným kovovým kolíkem. Dále nainstalujte otočnou jednotku, která je vybavena ohybným kolíkem a dlouhou pákou (například trubkou).

  Při otáčení ohýbací jednotky působením síly vznikající na páce se výztužná tyč ohne kolem středového kovového kolíku do požadovaného úhlu.

  Na takovém stroji můžete armaturu ohýbat ručně o průměru až 14 mm, a když zpevníte konstrukci a instalujete dlouhou páku (asi 2 metry), budete "dodržovat" kotvu o průměru 16 mm.

  Trvání několika hodin trvá nezávislou výrobou mechanismu fungujícího na tomto principu. Každý vývojář, který kdy pracoval na takovém zařízení, se nevrátí do ohýbání armatury a drží ji ve svěráku.

  Zde je jedna z možností pro výrobu takové armatury pod "recept" forumchanin s přezdívkou Konstantin Ya.:

  Postel je 12. nebo 14. kanál o délce 1 metr. Svařte kanál ke dvěma podpěrám (kovové trubky), které jsou vedeny do země. Pro důraz na armatury svařujeme dva rohy na horní polici kanálu. Páka je dvě trubky svařované pod úhlem 90 stupňů. Osa prochází svislou trubkou a na vodorovném potrubí položíme prodlužovací kabel o délce 1,2 metru. To zvyšuje sílu na páce. Ze strany páky svařujeme roh, díky kterému se konec výztuhy při zatáčení připevní. Kout by měl být zarovnán s horní polici kanálu.

  Axis forumchanin z kovové tyče o průměru 30 mm. Spodní část je otočena pod čtvereček. To neumožní, aby se osa mohla vracet nebo spadnout, protože spodní otvor v kanálu je také vyříznut pod čtvercem. Horní konec osy vyčnívá nad horní polici kanálu. Kolem a zpevněním výztuže.

  Pro výrobu ventilu, pro všecko všechno, spolu se svařovaným dílem jsem strávil 3 hodiny. Naklonil se již 3 tuny výztuže. Klidně, sama, tlustá tyč s průměrem 14 mm. Přístroj je zcela spokojen, protože před tím, než byla vyrobena, zlomil dobrý mocný nános - na ně upoutal výztuž o průměru 12 mm a položil na něj trubku.

  Moje "jednotka" je poněkud jednodušší. Postel je kanál č. 10-12. Pro výrobu "nohou" se zesílení o průměru 20 mm. Rohy - velikost 50x4. "Dvanáctá" výztuž se ohýbala bez problémů.

  Vzhledem k domácímu fóru lze říci, že ohýbání výztuže na základě rohů je nejrozšířenější.

  Takové zařízení zaujme svou jednoduchostí výroby, dostupností materiálů a nízkou cenou.

  Takový ventil lze vyrobit i bez svařovacího stroje, a to pomocí spojů se šrouby a maticemi. Přítomnost svařovacího stroje však výrazně rozšiřuje možnosti výroby ventilu.

  Během výstavby jsem měl otázku, co ohýbá výztuž. Po prozkoumání fóra jsem si zvolil nejjednodušší volbu - ze dvou částí spojených šroubem. Od té doby Potřeboval jsem ohýbat výztuž o průměru nejvýše 8 mm, pak jsem nezpevnil konstrukci. Svařil jsem kus trubky o průměru 20 mm na jeden roh. Koutky byly přišroubovány M10. Natáhl jsem je na ořechy, pak jsem zajistil konstrukci na improvizované posteli - kus tlusté překližky. Vynaložil 1,5 hodiny na výrobu. Přesně stejný čas byl věnován výrobě rámů o rozměrech 150 x 750 mm v množství 90.

  Navzdory popularitě tohoto designu kotvy, uživatelé fóra jdou dál po cestě modernizace a zdokonalení mechanismu. Zvláštním zájmem je upínací zařízení max68.2011.

  Kanál číslo 10 se používá jako základ od té doby je vhodné jej upevnit na kus dřeva. Budete také potřebovat ložiska, úhly 25x25 mm, délka 50 mm, které jsou přivařeny ke straně kanálu. 2 otvory jsou vyvrtány z boku, závit M10x1,5 (pro jemnou výztuž) je vyříznut.

  Osa ventilu jsou šrouby M16x2. Jeden šroub je svázán s kanálem. Druhý šroub je přivařen ke svorce (otočná jednotka), ve které je použita pružina z Gazely. Páka je trubka o průměru 34 mm a délce 300 mm. Chcete-li zvýšit sílu na páce, můžete na krátkou trubku položit prodloužení - dlouhou trubku s větším (opotřebovaným zvenku) nebo menším (zasunutým vnitřním) průměrem.

  Použití v ohýbací jednotce ložiska umožňuje, aby ventil klouzal při vjezdu. V samotném zařízení je armatura tvrdá. To zvyšuje přesnost výroby výrobků.

  Je třeba se soustředit na okamžik, kdy ventil vyžaduje sadu rukávů různých průměrů o délce 4 cm.

  Podle SP 52-101-2003 "Betonové a železobetonové konstrukce bez předpínací výztuže" musí při ohýbání výztuže minimální průměr ohybu jednotlivé tyče takový, aby nedošlo k lámání nebo rozdělení betonu uvnitř ohýbacího ohybu a jeho zničení v místě ohýbání. Proto - minimální průměr trnu při ohýbání výztuže závisí na průměru tyče. Pro přehlednost jsou všechny hodnoty shrnuty v následující tabulce:

  Díky sadu rukávů můžete flexibilně vybrat poloměr ohybu výztuže v závislosti na jeho průměru.

  V průběhu času ventil max68.2011 prošel změnami. Nyní se ve svém vzhledu neliší od průmyslových výrobků.

  Mnoho členů fóra se také zajímá o otázku, jak vypočítat délku výztuže při výrobě rámce. Koneckonců, jednoduché přidání hodnot, například pokud by rámy měly být 50 x 20 + 2 uší 40 mm, teoreticky by délka tyče měla být 50 + 50 + 20 + 20 + 4 + 4 = 148 cm. Tento údaj je s největší pravděpodobností nesprávný. Jak to být?

  V mé praxi můžu říci, že jsem navíc "hodil" každý ohyb od 5 mm. Závisí na průměru výztuže. Například: potřebujete vytvořit rámeček 50x20x4 (uší) z deseti kování, přidáme: 4.5 + 50.5 + 20.5 + 50.5 + 20.5 + 4.5. Celková délka sloupku je 151 cm.

  A na konci materiálu vám řekneme o dalším "tajemství" členů fóra, které se používají při ohýbání výztuže. Je třeba upevnit svítidlo na dlouhém dřevěném stole a předem označit šroubováním samořezných šroubů a značením značkou hodnoty, které odpovídají montážnímu rozměru otáčení tyče v ohýbací jednotce. Tímto způsobem se můžete ušetřit od nutnosti měřit pásky vždy, měřit požadovanou délku vyztužení.

  Po přečtení témat Jak ohýbat výztuhu? a armaturní pistole s vlastními rukama po dobu 1,5 hodiny, seznámíte se s různými možnostmi vlastní výroby tohoto zařízení. Nabízíme také odpověď na otázku: jak správně zpevnit základnu v rozích. Také FORUMHOUSE doporučuje učit se všechna tajemství svařování a přečíst článek o vlastnostech studeného kování. A toto video vám pomůže pochopit, jak správně provádět výztužné práce.

  Autor Tashtabanov Rinat

  Ohýbačka pro kování pro kreslení, výkresy, fotografie, video

  Žádná vážná stavba dnes není dokončena bez použití tak důležitého prvku, jako je výztuž, která je z velké části zodpovědná za nosné charakteristiky konstrukcí. To je důvodem, proč by flexibilní vybavení mělo být provedeno profesionálně a v souladu se všemi obecně uznávanými požadavky.

  Ohýbání výztuže o 90 stupňů pomocí speciálního lisu. Takové vybavení není doma řemeslníci, takže uděláme váš stroj!

  Ohýbání výztuže - vlastnosti procesu

  Na každém staveništi dnes můžete vidět různá zařízení, spoustu nástrojů a příslušenství a téměř každý z nich má stroj pro ohýbání výztuže. To není náhodné: nejúčinnější technologie pro posílení křehkých betonových konstrukcí, které je chrání před destruktivními tlakovými, tahovými a ohybovými zatíženími, je výztuž, která se provádí pomocí kovových tyčí - vyztužení. Bez vysoce kvalitní výztužné klece je téměř nemožné vybudovat spolehlivé betonové stěny a základy.

  Profesionální zařízení schopné ohýbat kování s velmi slušným průměrem vypadá takto.

  Zdá se, že je mnohem jednodušší zpevnit hrany betonových konstrukcí a úseky spojů stěn pomocí přímých výztužných tyčí. V tomto případě však bude betonová struktura výrazně oslabena, může se stratifikovat. Navíc je to hrubé porušení stavebních předpisů. U rohových betonových konstrukcí je třeba použít pouze ohýbání, které se překrývá minimálně o 80 cm na každé straně. Stroj nebo nejjednodušší zařízení pro ohýbání kovových tyčí bude také užitečné, pokud potřebujete rychle vytvořit spojovací prvky různých typů - háčky, nohy atd.

  A to je nekomplikované, samoobslužné řešení namontované na podlahové desce přímo na staveništi.

  Při ohýbání ocelových tyčí používaných k vyztužení je velmi důležité vědět, jak ohýbat výztuž základů tak, aby neztrácel své pevnostní vlastnosti. Aby bylo vyhověno tomuto požadavku, je nutné provést takovou operaci pouze mechanicky pomocí speciálních strojů pro řezání a ohýbání výztuže. Je důležité zajistit, aby úhel ohybu nebyl ostrý a poloměr zakřivení v ohybu je 10 až 15 průměrů samotné tyče. Mělo by se pamatovat na to, že výztužná lišta se ohne bez ztráty jejích pevnostních charakteristik pod úhlem 90 stupňů, poté začnou poklesnout ukazatele síly.

  Pokud není čas nebo touha komunikovat s domácími, pak by byla dobrá cesta ven situace, kdybychom získali takový hotový gibber.

  Při ohýbání ocelových výztuží s vlastními rukama se často dělají dvě chyby:

  • na místě záhybu pomocí brusky nebo jiného nástroje se provádí podání;
  • Část výztuže, ve které bude záhyb umístěn, se zahřívá pomocí hořáku nebo hořáku.

  Po provedení těchto postupů se používá některý primitivní nástroj pro ohýbání: těžké kladivo, kladiva, potrubí, svěrák atd. Tyto způsoby ohýbání vedou k významnému zeslabení výztuže, což může způsobit zničení betonových konstrukcí. V takových případech byste měli vždycky pamatovat na to, že musíte ohýbat výztužné tyče bez narušení jejich integrity a pouze pokud jsou v chladném stavu.

  Zde je obecně vše drahé a vážné - plná automatizace a spousta nastavení. Pro domácí majitele je toto video uvedeno pouze jako úvod. Protože utrácení 130-180 tisíc rublů za takovou jednotku pro neprofesionální účely nemá smysl.

  Stroje a příslušenství pro ohýbání výztuže

  V procesu vývoje stavebních technologií a metod pro zpracování kovů bylo vytvořeno více než jedno zařízení pro ohýbání výztuže. Všechna taková zařízení pracují na stejném principu, rozdíly modelů se skládají pouze z určitých konstrukčních prvků a maximálního průměru ohýbatelné tyče.

  Každá ohýbačka, včetně domácího stroje pro ohýbání výztuže, pracuje podle následujícího principu: lišta je upevněna mezi dvěma válci (centrální a dorazová) a pomocí třetího válce (ohýbání) je armatura vystavena ohnutí v požadovaném úhlu. Stroj pro provádění ohýbání kovové výztuže může ohýbat lištu jak vlevo, tak napravo. Požadovaný poloměr ohybu je zajištěn prostřednictvím přítlačné hřídele, díky níž není výztuž deformována po celé délce.

  Jedna z možností pro domácí stroj, skládající se ze dvou částí - pohyblivou (pákou) a pevnou (základnou)

  Výkres pohyblivé části Výkres pevného dílu

  Příklad, jak lze obyčejné nehty použít k rychlé změření vzdálenosti mezi ohybovými tyčemi.

  Stroje určené pro ohýbání výztuže, včetně vlastních konstrukcí, mohou být ze dvou typů:

  Hlavním pracovním tělesem obráběcích strojů s mechanickým pohonem je otočný kotouč, na němž jsou připojeny ohýbací a centrální prsty. Mezi těmito prsty je mezera, ve které je tyč umístěna, vystavena ohnutí. Kování umístěné v této mezery přiléhají k jednomu konci proti válci pevně upevněnému na skříni zařízení. Jak se kotouč otáčí, ohebný čep působí na kotvu a ohýbá jej kolem středového hřídele.

  Ruční ohýbačka AFACAN 16PT (cena cca 5.500 rublů). Jeden z modelů tohoto konkrétního tureckého výrobce byl uveden na videu na začátku tohoto článku.

  Specifický stroj pro ohýbání výztuže, v závislosti na účelu, může patřit do jedné z následujících skupin:

  • snadné (pro ohebné tyče o průměru 3 až 20 mm);
  • těžké (průměr zpracovaných tyčí - od 20 do 40 mm);
  • velmi těžké (pro ventily o průměru 40 až 90 mm).

  Mechanicky poháněné zařízení může být použito k současnému ohýbání několika výztužných tyčí. Moderní průmysl vyrábí stroje, které mohou být použity pro ohýbací tyče, jejichž průměr je v rozmezí od 3 do 90 mm. Pro ty případy, kdy je nutné ohýbat výztuhu v různých úhlech, je nejlepší použít zařízení s hydraulickým pohonem. Takový univerzální stroj pro ohýbání výztuže vám umožní získat ohybový povrch bez prasklin a přehybů, což může vést k tvorbě vnitřních napětí. Toto zařízení také umožňuje přivést úhel ohybu na 180 stupňů.

  Na moderním trhu je možné optimálně zvolit stroj pro realizaci ohýbací výztuže různých typů, včetně přenosného, ​​který je snadno použitelný a cenově dostupný. Ohýbání výztuže lze provádět pomocí speciálního zařízení, stejně jako trubkového ohýbače, který je instalován na běžných pracovních stolech.

  Taková zařízení pro ohýbání mohou být vyrobena ručně. Používají se však pro tyče o průměru nejvýše 14 mm a nejsou určeny pro takové případy, kdy je zapotřebí vysokého výkonu. Nejčastěji se tato zařízení používají při provádění soukromé výstavby.

  Další varianty stroje pro ohýbání: kanál jako základ, dva úhly, osa otáčení a rukojeť

  Při výběru zařízení pro rychlé ohýbání výztuže je třeba vzít v úvahu dva hlavní faktory: maximální průměr tyče, která se má ohýbat, a množství práce, kterou je třeba provést. Při ohýbání tyče jsou její části vystaveny různému zatížení: vnější povrch je nakloněn a vnitřní plocha je stlačena.

  Není-li správné vyzvednutí zařízení, mohou se na opracované tyči vytvořit přehyby a praskliny (nebo se zhorší pod vlivem značného zatížení). Aby se tomu zabránilo, je nutné zvolit a upravit zařízení pro ohýbání a zajistit spolehlivé upevnění ošetřených tvarovek.

  Návrh domácího ohýbacího stroje

  Ruční stroj pro ohýbání výztuže je poměrně jednoduchý v jeho designu, takže si můžete udělat sami, ale pro to je žádoucí najít výkresy takového zařízení. Základem takového stroje, speciálně určeného pro ohýbání výztuže vlastním rukama, je kovový rám, na který je přivařen kruhový průřez nebo běžný roh.

  Tento vzorek je podobný předchozímu, ale roh se zde používá o jednu a mnohem menší délku a místo druhého rohu se používá pohyblivý kolík.

  Druhým prvkem tohoto zařízení je otočný talíř. Páka, centrální a ohybové kolíky jsou svařeny. Vzdálenost, která musí být udržována mezi středovým a ohybným čepem, závisí na maximálním průměru výztuže použité pro ohýbání. Aby bylo takové ruční zařízení pro ohýbání kovových armatur použitelné pro tyče o průměru 6-12 mm, nohy jeho lůžka musí být bezpečně připevněny k podlaze.

  Pokud potřebujete přenosný domácí stroj pro vysoce kvalitní ohýbání výztuže, pak všechny její prvky jsou upevněny na masivní desce. Taková přenosná deska může být namontována na pracovišti pomocí šroubových spojů nebo speciálních kolíků svařených na dně. Samostatně vyráběný ruční ohýbací stroj pro armaturu lze však použít pouze pro práci s kovovými tyčemi, jejichž průměr nepřesahuje 10 mm.

  Další konstrukční provedení stroje: štěrbina v centrálním elementu, která je také osou otáčení páky, umožňuje upevnění výztuže

  Princip fungování je stejný: jakákoliv stabilní opora může sloužit jako základna. Dva řezy v centrálním elementu pro ventily různých průměrů.

  Jak ohýbat výztuhu bez zvláštního zařízení

  Často existují případy, kdy použití strojů pro realizaci kovové výztuže je flexibilní, dokonce i doma, není možné a výztuž ohýbání je nutná. Ve všech takových situacích je třeba si uvědomit, že jakýkoli pokus ohýbat kovovou tyč s vlastními rukama může vést k vážným zraněním. Při tomto ohýbání může kohout vystoupit a způsobit vážné poškození zdraví.

  Možnost spěchu. Nejdůležitější - mít něco, co by mohlo udělat kanál v kanálu

  S dobrou fyzickou přípravou lze ohýbání výztuže pomocí vlastních rukou provádět bez použití stroje, pokud její průměr nepřesahuje 8 mm. Měli bychom však být připraveni na to, že poloměr ohybu bude příliš velký a taková ohnutá výztuž nesplní všechny požadavky, které jsou na ni kladeny.

  A pár dalších možností pro kování pro ohýbání výztuže ze série "je to lepší než s holými rukama."

  Dvě kusy potrubí pomáhají ohýbání výztuže při absenci dalších možností.

  Pokud se jedná o ruční svařování, může být ke trubce přivařena krátká část téže trubky.

  Významně zlepšit výsledek umožňuje domácí zařízení, skládající se ze dvou ocelových trubek, se kterými můžete dokonce ohýbat tyče s velkým průměrem doma. Zvýšení průměru ohýbaného výztuže umožňuje použití trubek větší délky. Schéma, podle něhož pracují tyto samočinně vyráběné kotouče, je jednoduché: jeden konec kotvy je upevněn v jedné trubce a druhá trubka je umístěna na volném konci tyče. Za účelem ohýbání lišty je nutné vystoupit na jednu z trubek a druhá, spolu s koncem vyztužení, který je v ní, zvednout. Jedna z trubek s kování může být upnutá do svěráku pro bezpečnější upevnění, vykopávání do země nebo dokonce betonování.

  Není-li kvalita ohýbaných ocelových tyčí příliš důležitá a betonová konstrukce, ve které se používají, během provozu nenastane vážné zatížení, mohou být ohnuty jinými způsoby, než je doporučeno. Takové metody zejména zahrnují dělení řezu v místě budoucího ohybu a jeho předběžného ohřevu.