Armatura v betonu

Železobeton je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Přes období používání po více než jedno století platí i dnes. To lze vysvětlit přítomností výztuže, která zvyšuje pevnost železobetonových objektů. Železobetonové budovy se stávají stále oblíbenější jak v průmyslu, tak v domácnosti. Jeho použití v různých směrech činí železobeton vůdce mezi podobnými materiály. Snažme se zjistit, jaká je podstata vyztužovací práce v konkrétním provedení, jeho účelu a vlastnostech.

Beton a ocel - jejich poměr

Každá stavební firma má v praxi jedinečný poměr železobetonových a betonových materiálů. To je způsobeno řadou výhod jejich kombinace. Mezi ně patří:

 • zlepšení výkonnostních vlastností struktury v důsledku fúze;
 • zlepšení pevnostních vlastností betonu pod vlivem oceli;
 • pevnost materiálu závisí na jeho schopnosti stříhat, protáhnout a aplikovat tlak na materiál.

Beton má vysokou pevnost v tlaku. V případě velkých nákladů je povinné použití železobetonu. Protažení oceli nemá vliv na jeho pevnost. V důsledku toho je možná konstrukce konstrukcí s vysokou pevností. Spojení betonu s ocelí hraje důležitou roli při určování pevnosti budovy. Komprese betonu určuje úroveň jeho pevnosti. Na tomto základě je nutně nutno použít železobeton, aby se zabránilo zničení stěn působením zatížení.

Pravidla železobetonových materiálů

Aby byly plně splněny požadavky na konstrukci, měly by být oceli a betonové materiály úzce spolupracovat. Tento proces se vyskytuje během jejich přilnavosti, v důsledku čehož se betonová směs vytvrdí. V případě slabé adheze se výztuha skluzuje v betonu a v důsledku toho se struktura zhroutí.

Pro zlepšení adhezních vlastností je povrch tyčí vybaven speciálními výčnělky. Tento postup nastává buď během válcování, nebo během zploštění obou tyčí kolmo k sobě s použitím speciálního vybavení.

Kromě toho jsou na koncích vyztužovacích tyčí instalovány háčky pro ještě větší uchopení. Kovové mřížky a rámy mají spolehlivější přilnavost k betonu kvůli nehybnosti jednotlivých tyčí.

Před použitím musí být armatury důkladně vyčištěny od nečistot a hrdze, protože zabraňují adhezi.

Příklad interakce výztuže a betonu.

Předpokladem prevence vzniku hrdly je vytvoření husté a husté betonové vrstvy kolem každé tyče. Beton, který se nachází mezi mřížkou a povrchem budovy, funguje jako ochrana nejen proti zesílení rezu, ale také zajišťuje její refrakternost. Tato vlastnost je možná v případě použití hutného betonu, který neumožňuje průchod vzduchu.

V případě nedodržení požadované tloušťky vrstvy ochranného betonu může dojít ke ztrátě refraktornosti materiálů a ke vzniku rzi na výztužném pletivu. Naopak, příliš silná ochranná vrstva vede k poklesu pevnosti konstrukce v důsledku posunutí výztuže.

Je třeba poznamenat, že železobeton neztrácí své vlastnosti v případě poklesu teploty. Beton a výztuž mají téměř stejný teplotní koeficient roztažnosti, který jim umožňuje současně prodloužit nebo zkrátit se zvyšující se nebo klesající teplotou.

Výběr výztuže z oceli

Železo a beton - hlavní součásti železobetonu. Existují některá pravidla pro výběr materiálů, které jsou povinné. Podle těchto pravidel může být výztuž vytvořena z takových stavebních materiálů, jako jsou:

 • měkká ocel;
 • vysoce a středně uhlíková ocel;
 • ocelový drát vytvořený během studeného tažení.

Před uvedením do provozu se tyče podrobí postupům pro zvýšení síly a studené koagulace. Povinnou vlastností kovu by měla být přítomnost povrchu s nerovností a zářezy. To slouží jako přídavná vazba mezi kovem a betonem.

Po připojení tyčí pod úhlem 90 stupňů tvoří výztužná síť. Proces spojování se provádí s použitím svařovacích jednotek nebo pletení. Umístění mříže také má vlastnosti, mělo by pokrývat celou oblast železobetonového objektu.

Umístěte jiný typ výztuže nazvaný list. Tento materiál je ocelový plech, který se na něj otáčí okrajem sítě. Pravidla pro uspořádání jsou shodná s výše uvedenými pravidly rozvržení mřížky. Toto vyztužení se používá v betonových deskách a stěnách konstrukce.

Příprava prutů pro svazek

Práce na ventilu - komplexní a zdlouhavý proces. Než je nutné připravit a zkontrolovat tyče. Musí být použitelné a odolné. Poté, co jste přesvědčeni o kvalitě materiálu, můžete začít pracovat.

Prvním krokem je kontrola oceli pro korozi a splnění parametrů a vlastností. Musí se brát v úvahu fyzické vady. Umístění oka do betonu by mělo být zodpovězeno zodpovědně, neboť i malá odchylka může mít nevratné důsledky.

Při zkoušení se bere v úvahu silná destruktivní koroze tyče. V případě, že je hrdlo pokryto malými částmi tyčí, lze použít kování. Je však nutné ošetření antikorozním roztokem takového kovu.

Dalším krokem je ohýbání tyče. To je nezbytné pro zpevnění složitých konstrukcí, které budou vybaveny betonem. Tento postup se provádí pomocí speciálních strojů. Po ukončení přípravných prací je výztužná síť vytvořena lepením nebo svařováním. Mřížka je vytvořena pomocí těchto materiálů, zařízení a pravidel:

 • ocelové tyče - připravené, zkoušené a v případě potřeby zakřivené;
 • kovový drát - při vytváření sítě pomocí svazků;
 • svářecí přístroje - při výrobě armatur svařováním;
 • plochý povrch - v případě smykového vazu nebo svařování může být porušení struktury;
 • mechanismus pro zvedání - používá se při zajištění konstrukce oceli;
 • Omezující zařízení a těsnění - monitorujte dodržování plochého vazu a zabraňte posunutí výstuže.
Zpět do obsahu

Způsoby vytvoření mřížky

Specialista pracuje s kování, a to jeho upevnění svařováním nebo pletením.

Bunch

Tato metoda se používá častěji. To je způsobeno nízkými finančními náklady. Současně dochází ke zhoršení spojovacích vlastností. To však nebrání tomu, aby se tato část oblíbila. Svazek se vyskytuje odděleně od nainstalovaného bednění. Svazek by měl být proveden na rovném povrchu, aby nedošlo k posunutí. Pro dodržení rovinnosti se používají těsnění a omezující materiály. Jsou instalovány v procesu spojování tyčí.

Upevnění musí být provedeno pečlivě a pečlivě, protože je velmi obtížné opravit nepřesnosti. To je možné pouze analýzou části výztuže a opětovným sdružováním. Pletení může být vyrobeno různými materiály. Mezi nejčastější patří měkký, ale zároveň odolný kovový drát. Kromě toho je možné použít pružinové držáky. Díky nim je hora rychlejší.

Pro dosažení vysoce kvalitní přilnavosti betonem je nutné správně vypočítat tloušťku betonové vrstvy, která je překryta přes síť. Tato vrstva chrání ventil před negativními účinky vzduchu a vlhkosti. Při určování tloušťky ochranné vrstvy betonu je třeba zodpovědně zodpovědět.

Svařovací díly

Dalším způsobem, jak navrhnout výztužný materiál, je svařování. Jeho popularita je způsobena zvýšenou pevností, která má pozitivní vliv na vlastnosti železobetonu.

Nejčastěji používané elektrické obloukové svařování. Jeho jednoduchost a kvalita jsou hlavními vlastnostmi materiálu. Svařování může být překryto pod úhlem nebo na jedné přímce spojením dvou tyčí. První metoda nevyžaduje zvláštní kontrolu. A druhý musí být řízen k dosažení požadované síly. Výhody svařování:

 • překryvné připojení volitelné;
 • průřez spojů klesá;
 • rám má vysokou tuhost.

Tento seznam není vyčerpávající. Před zahájením práce je třeba očistit tyčové spoje. Povrch musí být nutně plochý nebo obrobený pro svaření určitého typu průřezu tyčí. V praxi se často používá zařízení, které řídí vodorovné a svislé uspořádání tyčí.

Sledování kvality práce by mělo být prováděno ve všech fázích a v jakémkoli druhu práce. Nemluvě o předběžném svařování pro testování materiálu. Tento postup se provádí svařením několika tyčí a zkoušením jejich pevnosti.

Chování železobetonu

Každý design má své vlastní charakteristiky, které jsou klíčové při vytváření železobetonu. Takže tlak na paprsek není stejný. Jeho spodní část je vždy vystavena protažení. Na tomto místě byste tedy měli používat armatury.

Po vyztužení se tlak na paprsek nezmění. Díky oceli se však zvyšuje pevnost betonu. Ocel poskytuje betonovou odolnost proti zatížení. Betonová deska má vlastnosti. Ložisko tohoto prvku konstrukce může nastat dvěma nebo dokonce čtyřmi jeho stranami. Největší roztahování probíhá ve středu desky. Na tomto základě jsou armatury vybaveny na obou stranách desky.

Závěr

Betonová výztuž je nejlepším způsobem, jak zvýšit pevnost betonu. Pomáhá zajistit spolehlivost konstrukce při nejvyšších zatíženích. Výběr materiálu závisí na kvalitě výsledku.

Správná konstrukce schématu práce poskytne železobeton se všemi vhodnými vlastnostmi.

Jak zpevnit beton, instalovat a pletenou výztuž.

Zpevnění betonu, jak a proč. Jak nainstalovat a plést prut. Tajemství, tipy, zkušenosti. Zdroj. (10+)

Jak zpevnit beton, instalovat a pletenou výztuž

Proč posilovat beton?

Beton má vysokou pevnost v tlaku. To znamená, že za účelem zlomení konkrétního bloku stisknutím na něj musíte vynaložit velké úsilí. Beton však není odolný proti tahové síle. To znamená, že pokud se betonový blok začne roztahovat, bude to velmi rychle. Na první pohled se zdá, že v životě neexistuje žádná situace, kdy dochází k protažení betonu. Ale tento dojem je klamný. Ve skutečnosti se při pokusu o odklon nebo ohýbání betonové struktury neustále setkávají, na vnitřní straně ohnutého nosníku vzniká tlačná síla a na vnější straně tahová síla. Takže musíte nějak zvýšit pevnost betonu v tahu.

Zpevnění právě slouží tomuto účelu. Betonové výztuže jsou instalovány v betonu, obvykle z kovu, někdy i z jiných materiálů. Jen ty tyče musí být silné a vydrží tlak samotného betonu. Beton, jak stoupá, rozšiřuje a stlačuje tyče a pevně je upevňuje. Duté konstrukce a potrubí nejsou použitelné pro vyztužení, pokud nejsou dutiny v nich vyplněny betonem. Duté konstrukce jednoduše zplošťují při stoupání a tím i expanzi betonu a nebudou držet.

Montážní a pletací armatury.

Armatura má smysl instalovat přes směry údajného úsilí na betonovou konstrukci. Instalace výztuže ve směru síly má smysl pouze v případě, že je určena tahová síla.

Obvykle se před nalitím betonu instaluje výztuž. Pokud jste pozorovali tento proces, pak jste viděli, že výztuž je instalována, pak svařena nebo svázána. Proč pletené výztuhy? Sloučeniny samy o sobě nemají dostatečnou pevnost a nejsou schopny je dát celé struktuře. Pevnost konstrukce nezávisí na tom, zda jsou kování spojeny nebo nikoli. Ale stále potřebujete pletit nebo vařit.

To je nutné pouze proto, aby se výztuž nepohybovala, když se nalije pískově cementová malta. Řešení je těžké a snadno se může pohybovat ventilem. A toto nemůžeme dovolit. Konstrukční pevnost je zajištěna skutečností, že výztužné tyče jsou velmi pevně přitlačovány k sobě v betonu a jsou drženy třením. Jsou stlačeny, když beton stoupá, jak se rozšiřuje a vytlačuje vše, co je v něm zakotveno jako svěrák. Takže musíme zajistit těsné uchycení výztužných tyčí na spoji, dokud se beton neztuhne. Je velmi špatné, když tekutý beton proniká mezi pruty. To nemůžeme dovolit.

Pletení nebo svařování napomáhá upevnění výztuže a zabraňuje spárování spár při nalévání směsi. Takže je třeba pletnout tak, aby spojení mohlo vydržet plnění, pak svazek není důležitý, udržuje beton samotný. Takže můžete pletené svařováním nebo ocelovým drátem. Zajistěte velmi těsné spojení spojovacích tyčí.

Další tipy o prutu

Hydrofobní přísady jsou velmi důležité při výrobě železobetonu. Faktem je, že obyčejný beton absorbuje a hromadí vlhkost, což přispívá k korozi vyztužení. Armatura hrdla a ztrácí pevnost. Hydrofobní beton neprochází vlhkostí do výztuže a pomáhá udržet její pevnost. Obecně platí, že hydrofobní přísady značně zvyšují životnost betonu, protože brání pronikání vlhkosti do betonu, což pak zmrzne a rozbije beton.

Jak zpevnit betonovou a pletenou výztuž

Výztuž - použití výztuže v konstrukci ke zvýšení pevnosti a spolehlivosti konstrukce. Uvidíme, proč je nutné posílit konkrétní obsah a jak správně vypočítat množství materiálu pro tento proces.

Proč posilovat beton

Beton je široce používán ve stavebnictví jako velmi odolný materiál. Má však také nevýhody - při roztahování a ohýbání může prasknout nebo prasknout, což výrazně sníží pevnost konstrukce. Aby se tomu zabránilo, během betonování je beton vyztužen kovovými tyčemi - výztuží. Vykonává funkci rámce, která na sebe sama zachycuje tlak materiálu a nedovoluje jeho zhroucení.

Jak správně vázat ventil

Vyztužení betonu při nalévání základů a při stavbě podlah. Tato tyč je nastavena napříč možným směrem protažení nebo vychýlení.

Pro dosažení ještě větší pevnosti musí být výztuž spojena nebo svařena. To se děje tak, že během nalévání těžké řešení nevytáhne pruty a nemění tvar konstrukce. Prvky spojení musí být navzájem pevně spojeny tak, aby se beton během odlévání nerozděloval.

Svařování je považováno za robustnější a rychlejší metodu, která se však zřídka používá v soukromé konstrukci, protože vyžaduje zkušenost a dovednosti ze svářeče.

Při budování s vlastními rukama často používají pletení. S určitým tréninkem může tato metoda využívat i zkušený stavitel. Při pletení použijte speciální drát o průměru 2-3 mm, který posiluje strukturu v průsečíku tyčí.

Ve specializovaných prodejnách si můžete koupit hotovou výztužnou klec, ale praxe ukazuje, že její spojení neposkytuje šance z hlediska výkonu ani síly.

Výpočet výztuže pro vyztužení základů

Množství výztuže a dalších materiálů pro vázání závisí na typu základů a jejich tvaru. U dlaždicových podkladů stačí instalovat tyče o průměru nejméně 10 mm s výztuhami. Volba průměru je ovlivněna typem půdy a velikostí budoucího domu: tyče o průměru 10 mm jsou vhodné pro snadno stojící dům na bezpečné půdě, u budovy s několika podlažími, pro stavbu na pohyblivé půdě, budete potřebovat kování o velikosti nejméně 15 mm.

Pro plochu 6 metrů dlažba o 6 metrů je nutné postavit strukturu kovových tyčí s krokem 20 cm. Pro instalaci je třeba vzít prut do výšky 31 kusů a rozložit ji podél a napříč - dostanete 62 prutů. Pro betonovou desku jsou potřebné dva vyztužovací pásy - v horní a spodní části - proto musí být počet výztuh znovu zdvojen - 124 barů. Pokud počítáte počet kování v metrech, pak s délkou jedné tyče na 6 metrů musíte koupit 744 metrů materiálu.

Horní a dolní úrovně jsou spojeny v průsečících. V tomto příkladu jsou to 961. Pokud je tloušťka desky 20 cm a tyče budou vloženy do hloubky 5 cm, pak je pro pevnou konstrukci potřeba 10 cm dlouhá tyč nebo 96,1 lineární metr vyztužení.

Po instalaci je zkontrolována shoda s projektem. Poté můžete nalít beton a provést další stavební práce.

Pokud máte zájem o náš betonový nebo betonový mix, zavolejte nám - +7 (495) 505-46-60

Můžete se také seznámit s cenami a našimi produkty.

Armatura pro beton

Těžký beton je odolný materiál, který má vysokou "nosnou" schopnost "v kompresi". Jeho schopnost vnímat napětí v tahu a ohybu zároveň zůstává hodně žádoucí.

Proto, aby byla zajištěna trvanlivost konstrukcí, výztuž pro beton se aplikuje na všechny typy mechanických zatížení, přičemž struktura je položena ve fázi přípravy na nalévání. Beton bez vyztužení může mít pouze nepatrné zatížení v ohybu a tahu. Při překročení určité hodnoty, měřené v MPa nebo kgf / cm2, začne konstrukce prasknout nebo zcela zhroucit.

Kování pro beton: typy a klasifikace

Kování použitá v moderních konstrukcích se dělí podle následujících faktorů:

 • Výrobní materiál - uhlíková ocel nebo sklolaminát.
 • Výrobní technologie a fyzický stav: tyč, kabel a drát.
 • Typ profilu profilu: kulatý, hladký nebo vlnitý.
 • Práce zpevnění v betonu: předpjatá nebo nepoddajná.
 • Účel: práce, distribuce a instalace.
 • Způsob montáže: svařený nebo spojený s měkkým ocelím, měděným nebo hliníkovým drátem.

Také vyztužení betonu s výztuží může být příčné nebo podélné:

 • Příčná výztuž zabraňuje tvorbě šikmých trhlin ze střihového mechanického zatížení a spojuje beton stlačené zóny s výztuží v "natažené" zóně.
 • Podélná výztuž vnímá zatížení "roztahování" a zabraňuje výskytu vertikálních trhlin v naložené oblasti.

Jaký typ, typ, průměr a množství výztuže pro použití v každém jednotlivém případě je uvedeno v projektové dokumentaci pro jednu nebo jinou budovu nebo strukturu. Nicméně mnoho developerů, kteří staví domy a stavby bez projektu, se zajímají o společnou otázku: jaká je spotřeba prutu na 1 m3 betonu, aby byla zajištěna trvanlivost konstrukce. Zvažte spotřebu výztuže na kostku betonu podrobněji.

Kolik vyztužení potřebujete pro kostku betonu

Tuto právní otázku požaduje mnoho vývojářů soukromých a venkovských domů, kteří staví investiční projekty bez vynaložení nákladného projektu.

Při určování množství výztuže na kostku betonu se berou v úvahu následující faktory: provozní podmínky v konkrétní oblasti Ruska (stav půdy, hloubka zamrznutí půdy a hladina stojaté vody), hmotnost konstrukce, druh konstrukce a technické charakteristiky dostupné výztuže.

Přibližná spotřeba ocelových výztuží o průměru 12 mm na základovém pásu soukromého domu o následujících rozměrech 9 x 6 metrů - 18,7 kg na 1 m3 těžkého betonu.

Vzhledem k tomu, že výpočet charakteristiky - spotřeba výztuže na m3 betonu se musí v každém konkrétním případě provádět jednotlivě. V souladu s požadavky stávajícího regulačního dokumentu SNiP 52-01-2003 obecně nesmí být počet podélných výztuží menší než 0,1% průřezu konstrukce.

Jako příklad se domníváme, že se jedná o část pruhového základu soukromého domu o výšce 1 metr a šířce 0,5 metru. Pro jeho zpevnění potřebujeme 1x0,5 = 0,05 m2 výztuže s odpovídajícím průřezem.

Odstoupením od regulačních dokumentů upravujících výši vyztužení na 1 m3 betonu informujeme čtenáře této publikace o praktických normách spotřeby, které zajišťují vysokou pevnost a životnost soukromé budovy.

Vzorový výpočet výztuže pro základy

Správně položená základna pracovní výztuže zvýší její pevnost v tahu a ohýbání. K dispozici jsou také pomocné armatury instalované svisle. Poskytuje pevnost ve smyku.

V obou případech se používají různé typy výztuh, které je třeba vzít v úvahu:

 • První kroky začínají skutečností, že kolem obvodu bednění, shromážděného v pásovém výkopu, jsou poháněny vertikálně poháněné tyče. Současně se udržují stejné vzdálenosti mezi tyčemi - 50-80 cm. Průměr samotné výstuže je v rozmezí 0,8-1 cm a výška tyčí se rovná hloubce jámy.
 • U pomocných tyčí jsou horizontální pásy pleteny pod a nad ním, přičemž počet tyčí, ve kterých je vybrán, zohledňuje doporučení uvedená v tabulce:

Při dostatečně hlubokém výkopu je dovoleno položit čtyři tyče do horizontálních pásů.

 • Vzdálenost od vnějšího okraje pásu k koncovému bodu svislé tyče nesmí překročit 10 cm.
 • Pro posílení rámu byla jedna pevná konstrukce, zvláštní pozornost by měla být věnována připojení rohů. Zde je lepší použít systém křížových pásek, spojující tyče dvou horizontálních pásů dohromady. Nebude to bolet posílení rohů a použití výztužné sítě.

Je třeba vzít v úvahu takový okamžik - výztuž pro pásový pás by neměla dopadnout na zem. Doporučuje se použít betonovou podložku. Před provedením konečné montáže rámu je první odlitky tvořeny tloušťkou 5 až 7 cm. Když se beton vytvrdí, mohou být spodní a horní pásy navzájem svařeny (nebo svázány).

Trochu matematiky

Před nástupem do posílení výztuhy pásky je nutné vypočítat výztuž. To vám umožní předem naplánovat správné množství materiálu a vybrat správné parametry.

Za prvé, zvažte schéma budoucího domu, abyste zjistili počet pásem pod základem. Standardní budova má čtyři vnější stěny a několik vnitřních stěn (v našem případě to jsou dva nosiče), což znamená, že existuje celkem šest základových pásů.

Matematické výpočty lze uvažovat v konkrétní verzi.

Například dům čtvercového typu je vybudován s délkou stěny 10 m. Počet tyčí v každém z hlavních pásů je považován za 2. V tomto případě bude výpočet vyztužení vypadat takto:

 1. Délka domu se vynásobí počtem pásků a počtem prutů ve dvou pásech:
  10 x 6 x 4 = 240 m je celková délka hlavní výztuže s tyčemi d = 12 mm.
 2. K obvodu domu přidejte délku vnitřních stěn (například každých 10 m):
  40 + 2 x 10 = 60 m - celková délka pásky.
 3. Předchozí parametr je vynásoben číslem 5,4 - průměrný koeficient na metr pásky:
  60 x 5.4 = 324 m - celková délka pomocné výztuže

Výpočet byl proveden pro pásku s výškou 80 cm a šířkou 40 cm. Matematické operace jsou poměrně jednoduché, takže není náročné vypočítat požadovaný počet tyčí.

Když hovoříme o nadaci, pak se jedná o výztuž o průměru nejméně 12 mm svařenou nebo spojenou v celulárním formátu o rozměrech 50x50 milimetrů. Stěny budovy z betonu mohou být zpevněny v podélném směru krokem 0,4 až 0,5 metru. Současně přilnavost výztuže k betonu zajišťují její konstrukční prvky - podélné a příčné zvlnění.

Závěr

Na závěr je třeba poznamenat, že neexistují žádné systémové recepty pro posílení struktur přijatelných pro všechny možné případy. Soukromý developer, který rozhoduje, kolik ventilů na 1 m3 betonu by mělo být řízeno klimatickými podmínkami a hmotností plánované struktury.

Jedná se o proměnné, které je třeba objasnit v jednotlivých konkrétních případech výstavby a výstavby.

Betonářská výztuž

Účel vyztužení betonu

Výstavba objektů a konstrukcí se provádí pomocí železobetonu, železobetonových desek, železobetonových monolitických konstrukcí.

Beton je poměrně odolný materiál, ale když se protáhne, jeho vlastnosti se výrazně zhoršují a přidání oceli (výztuže) zvyšuje pevnost konstrukce několikrát.

Součástí železobetonu je výztuž, která je umístěna uvnitř betonu.

Pro co se používá kování? Umístěná uvnitř betonu zvyšuje jeho pevnost a v důsledku toho i vnímanou zátěž. Jakou sílu zvyšuje výztuž v betonu? Snahy, které působí na beton, jsou rozděleny do tří složek. Mohou jednat individuálně i v kombinaci s betonem. Povaha vytvořeného úsilí může vytvořit:

Typy ventilů: 1-2. Armatura periodického profilu. 3. Periodický profil drátu. 4. Sedm drátu. 5. Dvouvazné lano.

 • komprese;
 • protahování;
 • posun.

Samotný beton odolává dostatečné tlakové síle, ale když se protáhne, jeho vlastnosti se zhoršují o 10 až 12krát. Přidání kovu do betonu ve formě ocelové tyče umožňuje zlepšit jeho vlastnosti. Současně důležitým faktorem je dobré spojení betonu s kovem.

Stěnové betonové panely ve své konstrukci obsahují vertikální a vodorovné výztužné vodítka. Jsou umístěny uvnitř betonu blíže k vnitřnímu a vnějšímu povrchu stěn. Pokud se úsek stěn dramaticky změní, jsou v rohu redukčních nebo zvětšovacích sekcí dodatečné vodítka. Takovou změnu lze například nalézt v rozích dveří a okenních otvorů. Použitá ocelová výztuž v betonových výrobcích je rozdělena do několika typů podle konstrukčních prvků.

Typy použitých tvarovek

Výztuž betonu je prováděna s měkkou ocelí s přípustným zatížením v kovu specifikovaným v příslušném SNiP. Jako výztuž se také používá:

 • střední uhlíková ocel;
 • vysoce uhlíková ocel;
 • ocelový drátek válcovaný za studena.

Deformované tyče s výřezy jsou používány jako výztuž. Nerovnost tyče umožňuje lepší mechanické spojení mezi výztuží a betonem. Účinnost takového spojení je malá a zvyšuje se, jestliže dochází ke střihovému namáhání mezi součástmi. Čím vyšší je smyková síla, tím vyšší je odolnost materiálu díky lepšímu uchopení. Armatura s deformovaným povrchem se neuplatňuje nezávisle, protože hrozí nebezpečí štěpení betonu. Nejčastěji se tato armatura používá dodatečně s ocelovým drátem.

Jako výztuž pro beton se používá výztužná síť, která je vyrobena z ocelových drátů. Elektrický vodič se používá k připojení drátu. Pro výrobu pletiva lze použít kroucené tyče se silným spojem na křižovatce. Použití těchto prutů nemůže používat elektrické svařování. Síť se nejčastěji používá při výrobě železobetonových desek používaných jak při výstavbě domů, tak při výstavbě silnic.

Schéma železobetonu v kompresi.

Dalším typem výztuže pro beton je výztuž z plechu. Strukturálně taková výztuž je deska z ocelových plechů, ve které jsou provedeny řezy s následným ohýbáním. Ukáže se něco ve formě síta. Buňky takového síta mohou mít jiný design.

Použijte k tomuto účelu armatury pro vyztužení podlahových desek a stěnových desek. Drážkovaný ocelový plech může mít mírnou drsnost, která vytvoří lepší přilnavost omítky k desce.

Charakteristika a práce s kování

Před zahájením montáže výztuže do betonových základů nebo stěn byste měli zkontrolovat jejich kvalitu a stav. Nejprve se kontroluje přítomnost rzi a jejich množství. Není to špatný indikátor přítomnosti malé vrstvy hrdze, protože kov je vystaven korozi při vystavení životnímu prostředí. Ale pokud při stírání s tuhým kartáčem jsou od kovu odděleny dostatečně velké kusy rzi, taková armatura spadá pod šrot. Nedoporučuje se jej používat.

Dalším parametrem, který je třeba věnovat pozornost, je průměr tyče, velmi často při dlouhodobém skladování a korozi, tato hodnota klesá a neodpovídá výrobnímu značení a hodnotám uvedeným v návrhu budovy.

Například při skladování výztuže ve skladu s chemicky agresivním prostředím se hodnota tloušťky výztuže může během půl roku snížit o 1 mm.

Při provádění vyztužení betonu použijte následující metody zpracování:

Schéma základů výztužných pásů.

 • ohýbání;
 • páření;
 • svařování

Ohýbání výztuže se provádí ručně pomocí speciálního ohýbacího stroje. Pokud je množství výztuže příliš velké, například v objemech betonárny se používají speciální mechanické stroje. Velká pozornost je věnována poloměru ohybu výztuže, jejíž hodnota je uvedena v SNiP. Nesprávné umístění výztužného betonu může způsobit prasknutí. Obzvláště takové dělení je možné v tenkých prvcích, například v trámech.

Vázací výztuž je stejně důležitým stupněm vyztužení betonu. Nejprve musí být správně zvoleno umístění výztuže. Za druhé, instalovaná výztužná síťka by měla být upevněna tak, aby v horizontální a svislé rovině nebyly žádné posuny. Práce páření je zjednodušená, pokud se provádí odděleně od betonové konstrukce, ale proces pohybu je komplikovaný. Při poměrně masivní konstrukci budou vyžadovány speciální zdvihací mechanismy.

Pro pletení výztuže používají speciální měkké ocelové dráty, tzv. Pletení. Zvláštní montáž najdete ve formě pružin. Použití pružin urychlí proces.

Při opětovném vázání armatury zvolte správnou vzdálenost mezi tyčemi. Hodnota vzdálenosti se volí podle průměru tyče a nesmí být menší než její průměr. Jsou-li použity různé průměry, je vzdálenost vzata relativně k největší. Ve svislé rovině mezi hlavními tyčemi musí být zachováno minimálně 12 mm. Jedinými výjimkami jsou místa, kde dochází ke sloučení či křížení příčných prutů.

Svařování výztuže je v současné době široce využíváno. Svařovací armatury jsou rozděleny do dvou typů:

Schéma svařovací výztuže.

 • svařování blízko;
 • zadek

Při svařování "vrypavku" vyžaduje speciální pevnost svaru. Svařování se provádí pomocí spojovacích tyčí v různých úhlech.

Svařování na talíři vyžaduje větší pozornost, protože svařování vyvíjí úsilí roztažení a komprese.

Aby byl svar silný, musíte dodržovat základní požadavky:

 • práce musí provést zkušený odborník;
 • je nutné nalézt elektrody a zařízení speciálně určené pro práci;
 • švy by měly být podrobeny kontrole kvality, zejména pro plnění kovem;
 • hodnota proudové síly pro svařování by měla být dostatečně vysoká.

Aplikujte plyn, svařování elektrickým obloukem a také svařování svařováním při svařování armatur. Nejpohodlnější z hlediska hospodárnosti a kvality je elektrický oblouk.

Ochrana proti korozi

Výztuž pro beton musí být chráněna před korozí. Bude-li uvnitř betonu, ocelová tyč není ve skutečnosti vystavena korozi, proto by měla být zvolena správná tloušťka ochranné vrstvy.

Aby byla tloušťka zachována, je třeba před nalitím betonu zkontrolovat správné umístění výztuže, nalézt nepřesnosti a odstranit je.

Tloušťka ochranné vrstvy by měla být:

 • pro podélný nosník - nejméně 25 mm;
 • pro desky - nejméně 1 mm;
 • pro konec vyztužení - nejméně 25 mm;
 • ve všech ostatních případech nejméně 1 mm nebo ne menší než průměr výztuže.

Nedodržení požadavků a nedodržení tloušťky ochranné vrstvy vede k vzniku trhlin, kovové korozi a zničení struktury.

Samostatné výztužné prvky mohou vyžadovat dodatečnou ochranu proti korozi. To platí pro ty prvky, které se dostanou na povrch. Používám šelak, lak nebo inertní barvu k ochraně. Použití mědi je přípustné, ale pouze v těch případech, kdy není v prostředí přítomno chlorid vápenatý. Prvky pokryté zinkem, olovem, kadmiem nebo hliníkem v čerstvém betonu jsou náchylné k korozi, proto se nedoporučuje používat tuto ochranu.

Zničení kovu se zrychluje, jestliže se v betonu vyskytují strašlivé proudy, nejčastěji se vyskytují při vlhkosti.

Práce vyztužení betonu

Již více než století je ve stavebnictví známo takové materiály jako železobeton. Přes tento úctyhodný věk se tato konstrukce betonu a ocelových výztuží stále používá. To je způsobeno řadou faktorů, z nichž nejdůležitější je zvýšená pevnost železobetonu, což je dosaženo použitím výztuže.

Armarovka se připravovala na lití betonu.

Tento článek vysvětlí, jak zpevnění funguje v betonu, proč je to potřeba a jaká je zvláštní vlastnost takového řešení.

Železobetonové konstrukce se používají nejen při výstavbě obytných nebo průmyslových budov. Výhody tohoto stavebního materiálu umožňují jeho použití v mnoha oblastech výstavby, což znamená další provoz v různých podmínkách.

Svaz betonu a oceli

Schémata hlavních těsnění dilatačních spár betonových a železobetonových přehrad:
a - membrány z kovu, pryže a plastů; b - klíče a těsnění z asfaltových materiálů; in - vstřikovací (cementační a bituminizační) těsnění; g - tyče a desky z betonu a železobetonu; 1 - plechy; 2 - profilovaný kaučuk; 3 - asfaltový tmel; 4 - železobetonová deska; 5 - studny pro cementaci; 6 - cementační ventily; 7 - železobetonový nosník; 8 - asfaltový hydroizolační pás.

Vytvoření stavebního materiálu z betonu a oceli je způsobeno řadou výhod, které tato symbióza dává. Především se týká fyzikálních vlastností těchto dvou materiálů. Betonové doplňky z oceli a oceli významně zvyšují fyzikální parametry betonu.

Především se to týká takové síly. Tento parametr se měří v různých stavech konkrétního materiálu. Tyto podmínky zahrnují protahování, stlačení a střih. Každý z těchto stavů je důležitý, takže jejich výpočet se provádí velmi pečlivě.

Beton má poměrně vysokou pevnost v tlaku. Tento ukazatel určil použití betonových konstrukcí při konstrukci podlah, kde je komprese konstantní. Nicméně tam, kde kromě stlačení působí působící činidlo, musí být použit železobeton.

To se vysvětluje skutečností, že ocel, ze kterého je výztuž vyrobena, má velmi vysokou pevnost v tahu. To dává bezpečnostní rezervu, pro kterou jsou železobetonové konstrukce slavné. Správná kombinace oceli a betonu, správné spojení mezi nimi zajišťuje vysokou pevnost železobetonové konstrukce. Dále se bude diskutovat o tom, jak dosáhnout toho, aby toto spojení oceli a betonu bylo co nejdéle trvalejší a plné kapacity plnilo své poslání.

Zpevněná pravidla

Vlastní pokládka podlah

Pevnost konečné železobetonové konstrukce závisí především na tom, jak je beton spojen s výztuží. Konkrétněji je důležité, jak beton přenáší napětí vzniklé zatížením ocelovou výztuží. Pokud se tento přenos uskuteční bez ztráty energie, celková pevnost bude vysoká.

Při přenášení napětí by neměl docházet k žádnému posunu komunikace. Hodnota tohoto parametru je povolena pouze na 0,12 mm. Přesné, trvanlivé a pevné spojení betonové a ocelové výztuže je zárukou, že pevnost konečné železobetonové konstrukce bude také vysoká.

Abychom jasně porozuměli principu fungování výztuže v betonu, nestačí znát pouze teoretickou část, která byla zmíněna výše. Důležitou součástí výcviku je praxe, tedy znalost toho, jak se tento železobeton dělá a jaká pravidla pro jeho výrobu zajišťují železobetonové spojení konečné konstrukce.

Výběr výztuže z oceli

Za účelem zahájení výroby železobetonu bude nutné, jelikož není těžké odhadnout, železo a beton. Při výběru materiálu pro kovové jádro je třeba dodržovat některá pravidla, z nichž některé jsou uvedeny ve zvláštních regulačních dokumentech. Podle pravidel mohou být pro výrobu výztuží použity následující materiály:

 • měkká ocel;
 • středně a vysoce uhlíková ocel;
 • ocelovým drátem za studena.

Každý z těchto materiálů se podrobuje operacím, jako je mechanické vytvrzení a zkroucení za studena. Důležitým faktorem je skutečnost, že kovová jádra musí mít nutně nerovný nebo mírně zubovitý povrch. Tento stav věcí dodává oceli dodatečné uchopení betonem.

Konstrukce monolitického překrytí s použitím ocelových profilovaných podlah jako pevného bednění a vnější výztuž.

Umístění výztuže by se mělo provádět po celé ploše železobetonu, desky nebo jiné konstrukce. Z ocelových tyčí je vytvořena síť. Tato mřížka je tyč, která je propojena v pravém úhlu. Spojení probíhá svařováním nebo pářením.

Existuje ještě jeden druh výztuže, o němž je třeba říci. Jedná se o tzv. Listové kování. Jedná se o plech z oceli, který se na mnoha místech rozřezá po jeho povrchu a výsledné sloty se rozšiřují. Ukáže se jakýsi ok, jehož poloha je stejná jako umístění obvyklé výztužné sítě. Použití takové sítě je v poptávce v podlahových deskách a stěnách budov.

Příprava prutů pro svazek

Před zahájením práce na vytažení výztužné síťoviny a jejích ukládání do betonové desky nebo jiné betonové konstrukce je třeba pro to připravit ocelové tyče. Dále je třeba zkontrolovat vhodnost a trvanlivost. Teprve poté je nutné zahájit hlavní operaci vyztužení betonu.

Nejdůležitějšími parametry, kterými je výztuž zkontrolována, jsou přítomnost rzi a její shoda s předem stanovenými konstrukčními rozměry. Nesmíme zapomenout na fyzické vady. Ocelové tyče by měly být ploché a vhodné pro všechny velikosti. Jejich umístění v betonové desce musí být přesně ověřeno, protože odchylka dokonce několika milimetrů může být kritická.

Když hovoříme o rezu, mluvíme o silné korozi, která už začíná zničit vnitřek kovové tyče. Při korozi, která zasáhla jen malou část tyčí, je povolena činnost ventilů. Nicméně je třeba provést ošetření takových tyčí speciálním antikorozním činidlem.

Poté se kovové tyče skládají. Proč potřebujete tuto operaci? Je nutné pro komplexní zpevněné konstrukce, které budou instalovány do betonu. Tato operace se provádí na speciálních strojích. Po dokončení všech operací určených k přípravě výztuže nastane svazek nebo svařování výztužného pletiva. Chcete-li vytvořit takovou mřížku, běžně se používají následující materiály a nástroje:

 • ocelové tyče (měly by být již připraveny, zkoušeny a v případě potřeby zakřivené);
 • kovový drát (je zapotřebí, pokud se používá svazek);
 • svařovací stroj (je nutno použít svařování výztužné mříže);
 • plochý povrch (lepení nebo svařování oka musí být provedeno velmi opatrně, nejmenší posun může narušit správnost celé konstrukce);
 • zdvihací mechanismus (pro upevnění ocelových konstrukcí do betonu je třeba použít zdvihací mechanismus);
 • těsnění a zátky (tato zařízení umožňují řídit rovnoměrnost vazu a vyhnout se posunutí).

Vytvoření výztužné sítě

Schéma monolitického překrývání.

Svazek jako upevňovací výztuž se nyní používá mnohem častěji než svařování. To je způsobeno nižšími náklady na tento proces. Kvalita připojení je však také snížena. Ale bez ohledu na to, co se tato operace provádí, a její implementace také vyžaduje znalosti a určité dovednosti.

Obvykle se svazek držel pryč od již provedeného bednění. Povrch, na kterém dochází k vazbě, by měl být zcela plochý, protože by měl být vázán bez jakéhokoli posunu. Pro řízení rovnoměrnosti a nedostatečného posunu se používají speciální těsnění a zádržné prvky, které jsou instalovány během procesu uchycení tyčí.

Je třeba si uvědomit, že s touto prací je již obtížně fixovatelná montáž. Chcete-li to provést, musíte celou sekci rozebrat a obvaz znovu. Proto je nutné sledovat rovnoměrnost svazku a správnost procesu.

Pro vázání lze použít různé materiály. Nejčastější a cenově dostupné z nich je obyčejný železný drát, který má měkkost a současnou sílu. Mohou být použity také speciální příchytky založené na pružinách. Velmi urychlují montážní proces.

Aby bylo spojení výztuže s betonem vysoce kvalitní, je třeba vypočítat takovou chvíli jako betonovou vrstvu nad ocelovou sítí. Betonová vrstva by měla chránit ocelovou konstrukci před pronikáním vzduchu a vlhkosti. Je důležité najít přiměřenou hodnotu tloušťky betonové vrstvy, která splňuje všechny požadavky na železobetonové konstrukce.

Svařovací díly

Poměr složek betonu M250 (cement, písek, štěrk a voda).

Druhým způsobem, jak vytvořit výztužnou síť, je svařování. Začíná se používat stále častěji na našich staveništích, protože je ideálním řešením pro pevnost a kvalitní provedení železobetonu. Následně budou zvažovány jeho výhody a správné svařování tak, aby vazba mezi výztuží a betonem byla opravdu silná.

Nejčastěji se používá svařování elektrickým obloukem. To je nejčastější díky své jednoduchosti a kvalitě. Pomocí svařovacího stroje a elektrod se provádí překrytí pod úhlem a na jedné přímce se svaří dvě tyče z oceli. V prvním případě není poskytována zvláštní kontrola kvality. Ale při svařování na jedné přímce je třeba vytvořit opravdu silný spoj, který vydrží velké zatížení.

Svařování má několik výhod než viskózní:

 • schopnost bez překrývání;
 • snížení konečného průřezu mnoha částí spojů ve výztužné síti;
 • zvýšená tuhost výztužné klece.

Můžete stále najít značný počet výhod, které má svařování.

Před zahájením výroby svařování by měly být spáry tyčí vyčištěny. Musí být hladké nebo řezané v určitých úhlech, vhodné pro svařovací tyče určité části. Při vzájemném seřizování tyčí můžete použít speciální zařízení, které ovládá jak vodorovné, tak svislé tyče.

Důležitou podmínkou kvality práce je její kontrola. Měla by se vztahovat ke všemu: kvalitě švů, kvalifikaci svářeče a součtu provedené práce. Musím říci pár slov o předběžném svařování. Zahrnuje svařování několika zkušebních tyčí. Poté se provedou jejich tahové a kompresní testy.

Chování železobetonu

Tabulka poměru pevnosti betonu.

Zde budeme hovořit o tom, jak prut zvyšuje kvalitu betonu v různých stavebních konstrukcích, z nichž nejdůležitější jsou trámy, desky a sloupy. Každá z těchto struktur vám umožňuje najít prvky, které byste měli vzít v úvahu při vytváření železobetonových bloků.

Stres, který zažívá paprsek, není jednotný. Spodní část paprsku je více vystavena působení napětí. To znamená, že musí být vyztužena vyztužovací klecí.

Spodní část nosníku, vyztužená výztužnou síťkou, bude mít naprosto stejné napětí jako předtím. Avšak odolnost vůči tomuto protažení bude zvýšena fyzikálními vlastnostmi oceli, která s kompetentním spojením s betonem přenáší svou odolnost vůči ní.

Pokud jde o betonovou desku, mělo by se říci následující. Její ložisko probíhá dvěma, někdy i čtyřmi stranami. Deska vykazuje úsek s větším uprostřed. Obvykle se upevňuje výztužná síť na obou stranách desky, což vám umožní zajistit, aby výztužná síť byla plně funkční.

Zde uvedené informace pomohou porozumět tomu, jak funguje výztužná síť a proč je nutné ji používat ve stavebnictví, průmyslově i civilně. Navzdory skutečnosti, že železobeton byl již delší dobu používán, zůstává prozatím relevantní a zůstane tak dlouho.

Jak zpevnění funguje v betonu

Práce vyztužení betonu

Již více než století je ve stavebnictví známo takové materiály jako železobeton. Přes tento úctyhodný věk se tato konstrukce betonu a ocelových výztuží stále používá. To je způsobeno řadou faktorů, z nichž nejdůležitější je zvýšená pevnost železobetonu, což je dosaženo použitím výztuže.

Armarovka se připravovala na lití betonu.

Tento článek vysvětlí, jak zpevnění funguje v betonu, proč je to potřeba a jaká je zvláštní vlastnost takového řešení.

Železobetonové konstrukce se používají nejen při výstavbě obytných nebo průmyslových budov. Výhody tohoto stavebního materiálu umožňují jeho použití v mnoha oblastech výstavby, což znamená další provoz v různých podmínkách.

Svaz betonu a oceli

Schémata hlavních těsnění dilatačních spár betonových a železobetonových přehrad: a - membrány z kovu, pryže a plastů; b - klíče a těsnění z asfaltových materiálů; in - vstřikovací (cementační a bituminizační) těsnění; g - tyče a desky z betonu a železobetonu; 1 - plechy; 2 - profilovaný kaučuk; 3 - asfaltový tmel; 4 - železobetonová deska; 5 - studny pro cementaci; 6 - cementační ventily; 7 - železobetonový nosník; 8 - asfaltový hydroizolační pás.

Vytvoření stavebního materiálu z betonu a oceli je způsobeno řadou výhod, které tato symbióza dává. Především se týká fyzikálních vlastností těchto dvou materiálů. Betonové doplňky z oceli a oceli významně zvyšují fyzikální parametry betonu.

Především se to týká takové síly. Tento parametr se měří v různých stavech konkrétního materiálu. Tyto podmínky zahrnují protahování, stlačení a střih. Každý z těchto stavů je důležitý, takže jejich výpočet se provádí velmi pečlivě.

Beton má poměrně vysokou pevnost v tlaku. Tento ukazatel určil použití betonových konstrukcí při konstrukci podlah, kde je komprese konstantní. Nicméně tam, kde kromě stlačení působí působící činidlo, musí být použit železobeton.

To se vysvětluje skutečností, že ocel, ze kterého je výztuž vyrobena, má velmi vysokou pevnost v tahu. To dává bezpečnostní rezervu, pro kterou jsou železobetonové konstrukce slavné. Správná kombinace oceli a betonu, správné spojení mezi nimi zajišťuje vysokou pevnost železobetonové konstrukce. Dále se bude diskutovat o tom, jak dosáhnout toho, aby toto spojení oceli a betonu bylo co nejdéle trvalejší a plné kapacity plnilo své poslání.

Zpevněná pravidla

Vlastní pokládka podlah

Pevnost konečné železobetonové konstrukce závisí především na tom, jak je beton spojen s výztuží. Konkrétněji je důležité, jak beton přenáší napětí vzniklé zatížením ocelovou výztuží. Pokud se tento přenos uskuteční bez ztráty energie, celková pevnost bude vysoká.

Při přenášení napětí by neměl docházet k žádnému posunu komunikace. Hodnota tohoto parametru je povolena pouze na 0,12 mm. Přesné, trvanlivé a pevné spojení betonové a ocelové výztuže je zárukou, že pevnost konečné železobetonové konstrukce bude také vysoká.

Abychom jasně porozuměli principu fungování výztuže v betonu, nestačí znát pouze teoretickou část, která byla zmíněna výše. Důležitou součástí výcviku je praxe, tedy znalost toho, jak se tento železobeton dělá a jaká pravidla pro jeho výrobu zajišťují železobetonové spojení konečné konstrukce.

Viz také: Výroba výztužných klecí základových pásů

Výběr výztuže z oceli

Za účelem zahájení výroby železobetonu bude nutné, jelikož není těžké odhadnout, železo a beton. Při výběru materiálu pro kovové jádro je třeba dodržovat některá pravidla, z nichž některé jsou uvedeny ve zvláštních regulačních dokumentech. Podle pravidel mohou být pro výrobu výztuží použity následující materiály:

 • měkká ocel;
 • středně a vysoce uhlíková ocel;
 • ocelovým drátem za studena.

Každý z těchto materiálů se podrobuje operacím, jako je mechanické vytvrzení a zkroucení za studena. Důležitým faktorem je skutečnost, že kovová jádra musí mít nutně nerovný nebo mírně zubovitý povrch. Tento stav věcí dodává oceli dodatečné uchopení betonem.

Konstrukce monolitického překrytí s použitím ocelových profilovaných podlah jako pevného bednění a vnější výztuž.

Umístění výztuže by se mělo provádět po celé ploše železobetonu, desky nebo jiné konstrukce. Z ocelových tyčí je vytvořena síť. Tato mřížka je tyč, která je propojena v pravém úhlu. Spojení probíhá svařováním nebo pářením.

Existuje ještě jeden druh výztuže, o němž je třeba říci. Jedná se o tzv. Listové kování. Jedná se o plech z oceli, který se na mnoha místech rozřezá po jeho povrchu a výsledné sloty se rozšiřují. Ukáže se jakýsi ok, jehož poloha je stejná jako umístění obvyklé výztužné sítě. Použití takové sítě je v poptávce v podlahových deskách a stěnách budov.

Příprava prutů pro svazek

Před zahájením práce na vytažení výztužné síťoviny a jejích ukládání do betonové desky nebo jiné betonové konstrukce je třeba pro to připravit ocelové tyče. Dále je třeba zkontrolovat vhodnost a trvanlivost. Teprve poté je nutné zahájit hlavní operaci vyztužení betonu.

Nejdůležitějšími parametry, kterými je výztuž zkontrolována, jsou přítomnost rzi a její shoda s předem stanovenými konstrukčními rozměry. Nesmíme zapomenout na fyzické vady. Ocelové tyče by měly být ploché a vhodné pro všechny velikosti. Jejich umístění v betonové desce musí být přesně ověřeno, protože odchylka dokonce několika milimetrů může být kritická.

Když hovoříme o rezu, mluvíme o silné korozi, která už začíná zničit vnitřek kovové tyče. Při korozi, která zasáhla jen malou část tyčí, je povolena činnost ventilů. Nicméně je třeba provést ošetření takových tyčí speciálním antikorozním činidlem.

Poté se kovové tyče skládají. Proč potřebujete tuto operaci? Je nutné pro komplexní zpevněné konstrukce, které budou instalovány do betonu. Tato operace se provádí na speciálních strojích. Po dokončení všech operací určených k přípravě výztuže nastane svazek nebo svařování výztužného pletiva. Chcete-li vytvořit takovou mřížku, běžně se používají následující materiály a nástroje:

 • ocelové tyče (měly by být již připraveny, zkoušeny a v případě potřeby zakřivené);
 • kovový drát (je zapotřebí, pokud se používá svazek);
 • svařovací stroj (je nutno použít svařování výztužné mříže);
 • plochý povrch (lepení nebo svařování oka musí být provedeno velmi opatrně, nejmenší posun může narušit správnost celé konstrukce);
 • zdvihací mechanismus (pro upevnění ocelových konstrukcí do betonu je třeba použít zdvihací mechanismus);
 • těsnění a zátky (tato zařízení umožňují řídit rovnoměrnost vazu a vyhnout se posunutí).

Vytvoření výztužné sítě

Schéma monolitického překrývání.

Svazek jako upevňovací výztuž se nyní používá mnohem častěji než svařování. To je způsobeno nižšími náklady na tento proces. Kvalita připojení je však také snížena. Ale bez ohledu na to, co se tato operace provádí, a její implementace také vyžaduje znalosti a určité dovednosti.

Viz také: Posilování stěny pěnových bloků

Obvykle se svazek držel pryč od již provedeného bednění. Povrch, na kterém dochází k vazbě, by měl být zcela plochý, protože by měl být vázán bez jakéhokoli posunu. Pro řízení rovnoměrnosti a nedostatečného posunu se používají speciální těsnění a zádržné prvky, které jsou instalovány během procesu uchycení tyčí.

Je třeba si uvědomit, že s touto prací je již obtížně fixovatelná montáž. Chcete-li to provést, musíte celou sekci rozebrat a obvaz znovu. Proto je nutné sledovat rovnoměrnost svazku a správnost procesu.

Pro vázání lze použít různé materiály. Nejčastější a cenově dostupné z nich je obyčejný železný drát, který má měkkost a současnou sílu. Mohou být použity také speciální příchytky založené na pružinách. Velmi urychlují montážní proces.

Aby bylo spojení výztuže s betonem vysoce kvalitní, je třeba vypočítat takovou chvíli jako betonovou vrstvu nad ocelovou sítí. Betonová vrstva by měla chránit ocelovou konstrukci před pronikáním vzduchu a vlhkosti. Je důležité najít přiměřenou hodnotu tloušťky betonové vrstvy, která splňuje všechny požadavky na železobetonové konstrukce.

Svařovací díly

Poměr složek betonu M250 (cement, písek, štěrk a voda).

Druhým způsobem, jak vytvořit výztužnou síť, je svařování. Začíná se používat stále častěji na našich staveništích, protože je ideálním řešením pro pevnost a kvalitní provedení železobetonu. Následně budou zvažovány jeho výhody a správné svařování tak, aby vazba mezi výztuží a betonem byla opravdu silná.

Nejčastěji se používá svařování elektrickým obloukem. To je nejčastější díky své jednoduchosti a kvalitě. Pomocí svařovacího stroje a elektrod se provádí překrytí pod úhlem a na jedné přímce se svaří dvě tyče z oceli. V prvním případě není poskytována zvláštní kontrola kvality. Ale při svařování na jedné přímce je třeba vytvořit opravdu silný spoj, který vydrží velké zatížení.

Svařování má několik výhod než viskózní:

 • schopnost bez překrývání;
 • snížení konečného průřezu mnoha částí spojů ve výztužné síti;
 • zvýšená tuhost výztužné klece.

Můžete stále najít značný počet výhod, které má svařování.

Před zahájením výroby svařování by měly být spáry tyčí vyčištěny. Musí být hladké nebo řezané v určitých úhlech, vhodné pro svařovací tyče určité části. Při vzájemném seřizování tyčí můžete použít speciální zařízení, které ovládá jak vodorovné, tak svislé tyče.

Důležitou podmínkou kvality práce je její kontrola. Měla by se vztahovat ke všemu: kvalitě švů, kvalifikaci svářeče a součtu provedené práce. Musím říci pár slov o předběžném svařování. Zahrnuje svařování několika zkušebních tyčí. Poté se provedou jejich tahové a kompresní testy.

Chování železobetonu

Tabulka poměru pevnosti betonu.

Zde budeme hovořit o tom, jak prut zvyšuje kvalitu betonu v různých stavebních konstrukcích, z nichž nejdůležitější jsou trámy, desky a sloupy. Každá z těchto struktur vám umožňuje najít prvky, které byste měli vzít v úvahu při vytváření železobetonových bloků.

Stres, který zažívá paprsek, není jednotný. Spodní část paprsku je více vystavena působení napětí. To znamená, že musí být vyztužena vyztužovací klecí.

Spodní část nosníku, vyztužená výztužnou síťkou, bude mít naprosto stejné napětí jako předtím. Avšak odolnost vůči tomuto protažení bude zvýšena fyzikálními vlastnostmi oceli, která s kompetentním spojením s betonem přenáší svou odolnost vůči ní.

Pokud jde o betonovou desku, mělo by se říci následující. Její ložisko probíhá dvěma, někdy i čtyřmi stranami. Deska vykazuje úsek s větším uprostřed. Obvykle se upevňuje výztužná síť na obou stranách desky, což vám umožní zajistit, aby výztužná síť byla plně funkční.

Zde uvedené informace pomohou porozumět tomu, jak funguje výztužná síť a proč je nutné ji používat ve stavebnictví, průmyslově i civilně. Navzdory skutečnosti, že železobeton byl již delší dobu používán, zůstává prozatím relevantní a zůstane tak dlouho.

Strana 2
 • Výztuž
 • Druhy
 • Výroba
 • Nástroje
 • Montáž
 • Výpočet
 • Opravy

Armatura v betonu

Železobeton je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Přes období používání po více než jedno století platí i dnes. To lze vysvětlit přítomností výztuže, která zvyšuje pevnost železobetonových objektů. Železobetonové budovy se stávají stále oblíbenější jak v průmyslu, tak v domácnosti. Jeho použití v různých směrech činí železobeton vůdce mezi podobnými materiály. Snažme se zjistit, jaká je podstata vyztužovací práce v konkrétním provedení, jeho účelu a vlastnostech.

Beton a ocel - jejich poměr

Každá stavební firma má v praxi jedinečný poměr železobetonových a betonových materiálů. To je způsobeno řadou výhod jejich kombinace. Mezi ně patří:

 • zlepšení výkonnostních vlastností struktury v důsledku fúze;
 • zlepšení pevnostních vlastností betonu pod vlivem oceli;
 • pevnost materiálu závisí na jeho schopnosti stříhat, protáhnout a aplikovat tlak na materiál.

Beton má vysokou pevnost v tlaku. V případě velkých nákladů je povinné použití železobetonu. Protažení oceli nemá vliv na jeho pevnost. V důsledku toho je možná konstrukce konstrukcí s vysokou pevností. Spojení betonu s ocelí hraje důležitou roli při určování pevnosti budovy. Komprese betonu určuje úroveň jeho pevnosti. Na tomto základě je nutně nutno použít železobeton, aby se zabránilo zničení stěn působením zatížení.

Pravidla železobetonových materiálů

Aby byly plně splněny požadavky na konstrukci, měly by být oceli a betonové materiály úzce spolupracovat. Tento proces se vyskytuje během jejich přilnavosti, v důsledku čehož se betonová směs vytvrdí. V případě slabé adheze se výztuha skluzuje v betonu a v důsledku toho se struktura zhroutí.

Pro zlepšení adhezních vlastností je povrch tyčí vybaven speciálními výčnělky. Tento postup nastává buď během válcování, nebo během zploštění obou tyčí kolmo k sobě s použitím speciálního vybavení.

Kromě toho jsou na koncích vyztužovacích tyčí instalovány háčky pro ještě větší uchopení. Kovové mřížky a rámy mají spolehlivější přilnavost k betonu kvůli nehybnosti jednotlivých tyčí.

Před použitím musí být armatury důkladně vyčištěny od nečistot a hrdze, protože zabraňují adhezi.

Příklad interakce výztuže a betonu.

Předpokladem prevence vzniku hrdly je vytvoření husté a husté betonové vrstvy kolem každé tyče. Beton, který se nachází mezi mřížkou a povrchem budovy, funguje jako ochrana nejen proti zesílení rezu, ale také zajišťuje její refrakternost. Tato vlastnost je možná v případě použití hutného betonu, který neumožňuje průchod vzduchu.

V případě nedodržení požadované tloušťky vrstvy ochranného betonu může dojít ke ztrátě refraktornosti materiálů a ke vzniku rzi na výztužném pletivu. Naopak, příliš silná ochranná vrstva vede k poklesu pevnosti konstrukce v důsledku posunutí výztuže.

Je třeba poznamenat, že železobeton neztrácí své vlastnosti v případě poklesu teploty. Beton a výztuž mají téměř stejný teplotní koeficient roztažnosti, který jim umožňuje současně prodloužit nebo zkrátit se zvyšující se nebo klesající teplotou.

Výběr výztuže z oceli

Železo a beton - hlavní součásti železobetonu. Existují některá pravidla pro výběr materiálů, které jsou povinné. Podle těchto pravidel může být výztuž vytvořena z takových stavebních materiálů, jako jsou:

 • měkká ocel;
 • vysoce a středně uhlíková ocel;
 • ocelový drát vytvořený během studeného tažení.

Před uvedením do provozu se tyče podrobí postupům pro zvýšení síly a studené koagulace. Povinnou vlastností kovu by měla být přítomnost povrchu s nerovností a zářezy. To slouží jako přídavná vazba mezi kovem a betonem.

Po připojení tyčí pod úhlem 90 stupňů tvoří výztužná síť. Proces spojování se provádí s použitím svařovacích jednotek nebo pletení. Umístění mříže také má vlastnosti, mělo by pokrývat celou oblast železobetonového objektu.

Umístěte jiný typ výztuže nazvaný list. Tento materiál je ocelový plech, který se na něj otáčí okrajem sítě. Pravidla pro uspořádání jsou shodná s výše uvedenými pravidly rozvržení mřížky. Toto vyztužení se používá v betonových deskách a stěnách konstrukce.

Příprava prutů pro svazek

Práce na ventilu - komplexní a zdlouhavý proces. Než je nutné připravit a zkontrolovat tyče. Musí být použitelné a odolné. Poté, co jste přesvědčeni o kvalitě materiálu, můžete začít pracovat.

Prvním krokem je kontrola oceli pro korozi a splnění parametrů a vlastností. Musí se brát v úvahu fyzické vady. Umístění oka do betonu by mělo být zodpovězeno zodpovědně, neboť i malá odchylka může mít nevratné důsledky.

Při zkoušení se bere v úvahu silná destruktivní koroze tyče. V případě, že je hrdlo pokryto malými částmi tyčí, lze použít kování. Je však nutné ošetření antikorozním roztokem takového kovu.

Dalším krokem je ohýbání tyče. To je nezbytné pro zpevnění složitých konstrukcí, které budou vybaveny betonem. Tento postup se provádí pomocí speciálních strojů. Po ukončení přípravných prací je výztužná síť vytvořena lepením nebo svařováním. Mřížka je vytvořena pomocí těchto materiálů, zařízení a pravidel:

 • ocelové tyče - připravené, zkoušené a v případě potřeby zakřivené;
 • kovový drát - při vytváření sítě pomocí svazků;
 • svářecí přístroje - při výrobě armatur svařováním;
 • plochý povrch - v případě smykového vazu nebo svařování může být porušení struktury;
 • mechanismus pro zvedání - používá se při zajištění konstrukce oceli;
 • Omezující zařízení a těsnění - monitorujte dodržování plochého vazu a zabraňte posunutí výstuže.

Způsoby vytvoření mřížky

Specialista pracuje s kování, a to jeho upevnění svařováním nebo pletením.

Bunch

Tato metoda se používá častěji. To je způsobeno nízkými finančními náklady. Současně dochází ke zhoršení spojovacích vlastností. To však nebrání tomu, aby se tato část oblíbila. Svazek se vyskytuje odděleně od nainstalovaného bednění. Svazek by měl být proveden na rovném povrchu, aby nedošlo k posunutí. Pro dodržení rovinnosti se používají těsnění a omezující materiály. Jsou instalovány v procesu spojování tyčí.

Upevnění musí být provedeno pečlivě a pečlivě, protože je velmi obtížné opravit nepřesnosti. To je možné pouze analýzou části výztuže a opětovným sdružováním. Pletení může být vyrobeno různými materiály. Mezi nejčastější patří měkký, ale zároveň odolný kovový drát. Kromě toho je možné použít pružinové držáky. Díky nim je hora rychlejší.

Pro dosažení vysoce kvalitní přilnavosti betonem je nutné správně vypočítat tloušťku betonové vrstvy, která je překryta přes síť. Tato vrstva chrání ventil před negativními účinky vzduchu a vlhkosti. Při určování tloušťky ochranné vrstvy betonu je třeba zodpovědně zodpovědět.

Svařovací díly

Dalším způsobem, jak navrhnout výztužný materiál, je svařování. Jeho popularita je způsobena zvýšenou pevností, která má pozitivní vliv na vlastnosti železobetonu.

Nejčastěji používané elektrické obloukové svařování. Jeho jednoduchost a kvalita jsou hlavními vlastnostmi materiálu. Svařování může být překryto pod úhlem nebo na jedné přímce spojením dvou tyčí. První metoda nevyžaduje zvláštní kontrolu. A druhý musí být řízen k dosažení požadované síly. Výhody svařování:

 • překryvné připojení volitelné;
 • průřez spojů klesá;
 • rám má vysokou tuhost.

Tento seznam není vyčerpávající. Před zahájením práce je třeba očistit tyčové spoje. Povrch musí být nutně plochý nebo obrobený pro svaření určitého typu průřezu tyčí. V praxi se často používá zařízení, které řídí vodorovné a svislé uspořádání tyčí.

Sledování kvality práce by mělo být prováděno ve všech fázích a v jakémkoli druhu práce. Nemluvě o předběžném svařování pro testování materiálu. Tento postup se provádí svařením několika tyčí a zkoušením jejich pevnosti.

Chování železobetonu

Každý design má své vlastní charakteristiky, které jsou klíčové při vytváření železobetonu. Takže tlak na paprsek není stejný. Jeho spodní část je vždy vystavena protažení. Na tomto místě byste tedy měli používat armatury.

Po vyztužení se tlak na paprsek nezmění. Díky oceli se však zvyšuje pevnost betonu. Ocel poskytuje betonovou odolnost proti zatížení. Betonová deska má vlastnosti. Ložisko tohoto prvku konstrukce může nastat dvěma nebo dokonce čtyřmi jeho stranami. Největší roztahování probíhá ve středu desky. Na tomto základě jsou armatury vybaveny na obou stranách desky.

Závěr

Betonová výztuž je nejlepším způsobem, jak zvýšit pevnost betonu. Pomáhá zajistit spolehlivost konstrukce při nejvyšších zatíženích. Výběr materiálu závisí na kvalitě výsledku.

Správná konstrukce schématu práce poskytne železobeton se všemi vhodnými vlastnostmi.

Princip činnosti výztuže v základové konstrukci

Nadace funguje jako nosná základna, která je ovlivněna všemi druhy nákladů z vyšších konstrukcí a která je rovnoměrně rozděluje do půdy.

Ocelová výztuž může zcela bezpečně vydržet zatížení v tahu desetkrát větší než beton.

V soukromé stavbě je nejběžnějším základem páskového typu. Funguje ve formě uzavřeného smyčkového pásu z prefabrikovaného nebo monolitického železobetonu, který je umístěn pod nosnými stěnami budovy a rozděluje hmotnost konstrukce po celém svém obvodu. Častější je pásový základ monolitického železobetonu.

Během provozu jsou základy ovlivněny různými zatíženími vyplývajícími z hmotnosti samotné budovy, z mrazu a pohybu půdy. Dolní část tlaku doma má napětí na napětí, a horní - v kompresi. Nezapomeňte na síly mrazu, jejichž zdvihací síla může výrazně převyšovat váhu budovy a způsobit tažení v horních částech základové lišty.

V době Petra Velikého termín "armatura" znamenal armádní vyzbrojování. Dnes to nazýváme "zbraněmi" ocelové tyče betonové základny.

Smyslem vyztužení

Páska malorazaglublenny musí být zesílena, aby kompenzovala zatížení, která ji ovlivňují během provozu. Beton se vyznačuje vysokou pevností v tlaku, ale zatížení, která způsobuje tah nebo střih betonu, může snadno narušit jeho strukturální integritu. Odolnost betonu proti protažení je 50krát nižší než u komprese. Transformace pomocí ocelových výztuží obyčejného betonu do zcela nového materiálu, z betonového betonu, umožňuje základovému pásu získat lepší odolnost vůči protažení.

Odolte různým nákladům

Stuh zesílený základ je monolitický železobetonový rám spolehlivě spojených trámů, který volně leží na elastickém podkladu. Půda pod suterénem není pevnou monolitickou platformou; nejčastěji jde o heterogenní strukturu, která je ovlivněna vyvoláváním pohybu, vlhkosti, podzemních vod, vlivem sněhu a vegetace, teplotou vzduchu atd. Zátěž na základové konstrukci je neustále ovlivňována různými pohyby půdy. Pokud si uvědomíte, jak je zatažení základu pásky zjednodušeno, pak můžeme říci, že spodní část je převážně napnutá a horní část je komprimovaná.

Schéma založení pásky.

Ocelová výztuž může bezpečně, zcela bez poškození, odolávat zatížením v tahu 10x více než betonu. Ocel má tendenci prodlužovat se bez mezery při vystavení tahovým zatížením od 4 do 25 mm (zatímco beton je pouze 0,2-0,4 mm). Beton je odolnější vůči stresovému tlaku. Kombinace z jednoho materiálu, železobetonu, betonu a oceli umožňují lépe tolerovat komplexní zatížení v tahu a tlaku. Stejně vzdálená od dolní a horní části základového pásu, část v podstatě nevníma zátěž. To naznačuje, že použití střední vrstvy podélných prvků, které jsou často namontované "pro větší pevnost", není nutné. V případě, že vytvoříte zahloubený základ (podzemní stěna), musí být zpevněn jako monolitická betonová stěna.

Tam jsou takové případy v nezávislé venkovské stavby, když stavitelé pracují takto: posilují pouze spodní část nadace. Tvrdí to skutečnost, že zatížení ze stavby nedovolí, aby se paprsek ohýbal nahoru, a tak vytvořil napětí v horní části, ve které můžete "uložit". Ale takoví pseudotvorci nezohledňují značnou zdvihací sílu zvlhčující se expandující zeminy nebo sílu mrazu, když voda zamrzne v půdě. Zatížení z těchto sil může být větší než zátěž ze struktury a způsobí napětí v horních částech základů, což povede ke zničení jeho strukturální integrity.

S nesprávným zpevněním základového pásu může dojít k jeho zničení, což způsobí zničení stěn a celé konstrukce.

Druhy materiálu

V Rusku posiluje monolitické pásové základy výztuž třídy A-III (A400) pravidelného profilu. Tyto kování jsou prezentovány ve formě ocelových kulatých profilů s párem podélných žeber a příčných výčnělků, které vedou podél třícestné šroubovice. Periodické profily jsou určeny pro spolehlivější přilnutí betonu k výztuži, která se liší od materiálu s hladkým profilem, který je vhodnější pro použití jako upínací pásek podélných prvků. Označení ocelových výztuží A400 udává mez kluzu této třídy (390 N / mm2). Takové ventily jsou dnes považovány za zastaralé. Na začátku 90. let přešli evropské země na jednu třídu, která může být vařena, jejíž klouzavost je 500 N / mm2. Použitím třídy A500C namísto zastaralé třídy A400 ušetříte více než 10% oceli ve stavebnictví.

Schéma podlážky pod chatkou pomocí výztuže.

Armatura periodický profil A-III vyrobené v domácím například s výstupky ve tvaru kroužku a v instanci „PZ“ s výstupky v podobě srpy. Kruhový profil domácí výroby zvyšuje pevnost přilnutí betonu ke zpevnění a srpovité profily zvyšují odolnost proti častým opakovaným zatížením. Pro zpevnění základových pásů stojí za výběr kruhového profilu domácí výroby. Někdy najdete 4-stranné srpové profily, které kombinují výhody obou typů.

Značka armatur A400 (A-III) se nedoporučuje vařit pro spojovací tyče. Pokud vaříte oceli, to znamená lokálně vystaveno vysokým teplotám, dochází k významnému strukturálnímu oslabení oceli. Tyto změny v ocelových tyčích se vyskytují v oblasti, která je vařená a v sousedních oblastech, na délku, která se rovná čtyřem průměrem tyče v obou směrech. Chcete-li propojit tyče, měli byste zvolit speciální třídy určené pro toto, které lze rozpoznat písmenem "C" v názvu: A400C, A500C. Že je lze vařit pro připojení tyčí v rámu. Pokud nevíte, jaký stupeň výztuže máte, ale musíte svařit spoj podélných tyčí, musí se nejdříve ohřívat na 200 stupňů Celsia, aby se minimalizovala ztráta pevnosti oceli. Délka svaru by měla být alespoň 10 průměrů jedné tyče svařované výztuže (45-55% délky tyče).

Svařování pletiv

Jednotlivé tyče mřížky ze železobetonové základny lze vařit dvěma typy kontaktních elektrických svařování: tupé a bodové svařování.

Bodové svařování je založeno na použití tepla, které se uvolňuje v místech styku tyčí při průchodu elektrického proudu, aby se v těchto oblastech ohříval kov na teplotu tavení. Usazením vyhřívaných tyčí směrem k sobě jsou bezpečně propojeny. Odporové bodové svařování lze použít pro svařování skeletových a síťových sestav, což jsou dva nebo tři protínající se tyče v úhlech 60 a 90 stupňů.

Spojovací tyče

Návrh nadace.

Rovněž je nutné ohýbat výztuž pro výrobu spojovacích prvků, které pracují v napnutí (nožním nebo standardním háku) a pro vyztužení opěrek a rohů. Někteří stavitelé posilují spojení kazet a rohů pásů pomocí příčných nosníků. Tato metoda je velmi hrubým porušením typických výztužných schémat opěrek a rohů, které oslabují strukturu. Tato metoda může vést k oddělení betonu.

Třída A-III se ohýbá v chladném stavu v pravém úhlu přes průměr ohybu bez ztráty pevnosti. Pokud je výztuž ohnutá o 180 stupňů, síla se sníží o 10%. Dnes pracují alespoň dva velmi běžné a nepřijatelné způsoby ohýbání prutů. Bezohlední pracovníci, kteří si nepřejí, aby mohl vykonávat práci, nebo nadpilivayut bod, ve kterém se bude ohebná tyč vyvolaný rohový řezačky nebo vyhřívaným fold sedadlo letovací lampa (plynové nebo na oheň). Je zřejmé, že obě metody několikrát oslabují tyče, což může způsobit zničení jejich integrity pod vlivem zatížení. Nezapomeňte, že všechny typy musí být ohnuté v chladném stavu, pokud projektant nestanoví jinak.

Schéma výpočtu výztuže pro základy.

Kolejnice A-III (A400) se používá pro příčné a podélné zpevnění základů. Pro dodatečnou (přídavnou) příčnou výztuž (svorky) je také možné použít tyčové hladké válcované výztuže třídy A-I (A240) nebo A-ІІ.

Dokonce i pro zpevnění základů můžete použít konstrukční výztuž, která je namontována pro vnímání nepředvídaných úsilí (například úsilí z tepelné deformace nebo smršťování betonu). Pokud je to možné, výztuž by měla být instalována s prostorovými nebo rozšířenými předem připravenými prvky, přičemž by se snížilo množství použití jednotlivých tyčí. Nečistoty, prach, trosky, led a sníh by měly být odstraněny z betonového polštáře (příprava) v místě instalace tyčí.

Povrch

Tyče musí být odmaštěny, čisté ze všech nekovových povlaků kovovým kartáčem. Povolení epoxidového povlaku na vyztužení. Výrazně snižuje přilnavost k povrchu betonu, ale také zvyšuje odolnost proti korozi.

Přítomnost nerovnosti kůry na výztužných tyčích je přípustná. Mimochodem, obyčejná nerozkládající se rzi dokonce zvyšují pevnost adheze betonového povrchu k výztuži.

Betonářská výztuž

Kategorie: Výroba betonu.

Takový stavební materiál, jako je beton, je silný ve stlačení, ale má slabé napětí. Aby byla vyrovnána tato nerovnováha, je nutná výztuž, která je schopna poskytnout dobré tahové vlastnosti.

Typy kování

V současné době se používá několik typů výztuže pro zlepšení vlastností betonu. Pro výztuž se používají především ocelové výztuže. Jeho hlavním účelem je vytvořit dostatečnou odolnost betonové konstrukce pro zajištění konstrukčního zatížení. Jedná se o pracovní ústrojí. Pomocí ocelových tyčí získává konstrukce největší pevnost se současným příčným a podélným uspořádáním tyčí.

Proces vyztužení zahrnuje použití rozdělovacích ventilů, které zajišťují potřebnou odolnost vůči lokálnímu zatížení, které je způsobeno smršťováním nebo teplotními změnami. Používejte také montážní kování, které slouží k připojení jednotlivých prvků ocelových tyčí do výztužných výrobků.

Klasická verze výztuže betonu - použití svařované síťoviny, která se připravuje elektrickým svařováním za použití ocelového drátu o tažení za studena. Tento typ výztuže se používá při zpevňování silnic.

Jak zpevnění funguje v betonu?

Výstupem je kovová tyč, která se používá při výrobě železobetonových konstrukcí. Poskytuje výrobky dobrou pevnost a je schopen odolat značným nákladům. Ve většině případů se výzva provádí u základů. Jako výztuž se nejčastěji používají ocel s pravidelným profilem a kulatá ocel ve formě jednotlivých tyčí o průměru až 40 mm.

Typicky jsou výztužné tyče, které působí v tahu, musí mít dostatečnou délku, aby konce ventilů umístěných ve značné vzdálenosti od rušné oblasti, a tak bránil, je-li komunikace rozděleny mezi výztuží a betonem. Konce ocelových tyčí by měly mít vnitřní průměr, který bude několikrát větší než průměr samotné výztuže, aby bylo možné spolehlivě upevnit hlavní tyč.

Tvorba materiálu pro stavbu, která zahrnuje betonové a ocelové tyče, je způsobena některými výhodami, které tato symbióza dává. Především se týká fyzikálních vlastností těchto materiálů. Ocel zvyšuje pevnost betonu, která se měří za všech hmotných podmínek. Pevnost lepení závisí na následujících faktorech:

Jak víte, při stlačení betonu se zvyšuje pevnost. Tento indikátor je zohledněn při konstrukci podlah, kde je komprese stabilní. V betonových konstrukcích působí napínací faktor, který způsobuje použití železobetonu. Vysvětluje to skutečnost, že ocelové tyče mají vysokou pevnost, což zajišťuje nezbytný bezpečnostní faktor pro železobetonové výrobky. Pouze za předpokladu správného připojení betonu a výztuže je zajištěna maximální pevnost stavěné konstrukce.

Při vkládání ocelových tyčí do tahové zóny a při provádění spolehlivého spojení s betonem dochází k tahovému zatížení výztuže a beton pracuje pouze při kompresi. Je důležité vědět, že pevnost v tahu výztuže je několikanásobně vyšší než pevnost betonu. Z toho vyplývá, že ohybový moment je bráněn tahovými a tlakovými silami v betonu. Jak je známo, beton je odolný, na rozdíl od výztuže, protože nekoroduje. Z tohoto důvodu, betonu a výztuže účinně na sebe vzájemně působí v průběhu tvrdnutí betonu bezpečně v záběru s ocelových tyčí a slouží jako ochrana před korozí, což umožňuje použití železobetonu v různých klimatických pásmech bez narušení fyzikální a mechanické vlastnosti těchto materiálů.