Jaké vybavení potřebujete pro založení dvoupatrového soukromého domu?

Výběr výztuže je jedním z nejdůležitějších faktorů při stavbě domu a nadace. Není to nic za to, že je řečeno, že pevný základ je již podlahou domu. Kotva dává základům pevnost v tahu a ohýbání. Požadavky na kvalitu ventilů jsou poměrně vysoké a jsou popsány v GOST. Výběr výztužných charakteristik závisí na konstrukci a zatížení základů. Klasické armatury jsou kovové tyče standardní délky 6, 9 a 11,7 metrů. Ale při nalévání základů se obvykle používají pletené kování nebo svařované klece z ocelových tyčí nebo kulatiny.

Poslední slovo při tvorbě armovacích ocelových armatur vyrobených z polymerních materiálů. Ocelová výztuž je nudná na několika indikátorech těchto nových tvarovek. Konkrétně, výztuž polymeru nekoroduje, je lehčí a má různé délky, což umožňuje široký výběr, zejména při nalévání dlouhých a širokých základů. Tato armatura byla již dlouho používána ve stavebnictví v zahraničí.

Pro odlévání základů budete potřebovat vybavení třídy A-I a A-III. AI. První výztuž má jeden charakteristický rys - hladký povrch, na rozdíl od výztuže A-III, který má zvýšený povrch. Takový povrch výztuže zajišťuje dobrou pevnost betonu a poskytuje základům pevnost. Kohoutek A-III je nezbytná při nalévání základů.

Průměr výztuže pro základy je 8-14 mm. Pro velké konstrukce může být průměr až 40 mm, ale pro dvoupatrový dům bude mít průměr 8-10 mm.

Výpočet výztuže pro pásové základy soukromého domu

K dnešnímu dni žádné stavby, ať už nízkopodlažní stavba nebo mrakodrap, nemohou bez použití armatur. A pro zázemí jednopodlažních soukromých domů je obecně nevyměnitelná.

Ale, bohužel, ne každý ví, jak správně vypočítat a ekonomicky použít prut, když položí základy pro dům.

Mnoho lidí se domnívá, že průřez a počet kovových tyčí v základových podkladech nehraje zvláštní roli a používají vše, co je užitečné, od vazného drátu až po kovové trubky. Ale taková dohoda může mít v budoucnu špatný účinek, a to jak pro samotnou nadaci, tak pro dům, který stojí na ní.

Aby váš budoucí domov mohl sloužit vám mnoho let, je nezbytné, aby byl tento dům dostatečně pevný a odolný a správný výpočet výztuže pro nadaci hraje obrovskou roli v tom.

V tomto článku budeme provádět výpočet výztuže kovu, pokud potřebujete vypočítat vyztužení skelných vláken, budete muset vzít v úvahu jeho vlastnosti.

Výpočet výztuže pro pásový základ soukromého domu není tak komplikovaný, jak se zdá na první pohled, a snižuje pouze stanovení požadovaného průměru výztuže a jejího množství.

Schéma základů výztužných pásů

Pro správný výpočet výztuže v železobetonové pásce je třeba zvážit typické vyztužení základových pásů.

U soukromých nízkopodlažních budov se používají především dvě schémata zesílení:

 • čtyři tyče
 • šesti prutů

Jaký režim vyztužení si vybrat? Je to velmi jednoduché:

Podle SP 52-101-2003 by maximální vzdálenost mezi přilehlými výztužnými tyčemi umístěnými ve stejné řadě neměla být větší než 40 cm (400 mm). Vzdálenost mezi krajní podélnou výztuží a boční stěnou základny by měla být 5-7 cm (50-70 mm).
V tomto případě se šířkou sklepa větší než 50 cm doporučuje použít schéma výztuže se šesti tyčemi.

A tak, v závislosti na šířce základové lišty, jsme zvolili schéma výztuže, nyní je třeba zvolit průměr výztuže.

Výpočet průměru výztuže pro základ

Výpočet průměru příčné a vertikální výztuže

Průměr příčné a vertikální výztuže musí být zvolen podle tabulky:

Při výstavbě jednopodlažních a dvoupatrových rodinných domů se zpravidla používají tyče o průměru 8 mm jako svislé a příčné výztuže, což je obvykle dostačující pro základové pásy nízkopodlažních soukromých budov.

Výpočet průměru podélné výztuže

Podle SNiP 52-01-2003 by měla být minimální průřezová plocha podélné výztuže v podkladu pásky 0,1% celkového průřezu železobetonové pásky. Při výběru průměru vyztužení základny je nutné začít z tohoto pravidla.

Všechno je jasné s průřezem železobetonového pásu, je nutné vynásobit šířku základny jeho výškou, tj. Pokud máte šířku pásku 40 cm a výšku 100 cm (1 m), pak plocha průřezu bude 4000 cm 2.

Plocha průřezu výztuže by měla být 0,1% plochy průřezu základové konstrukce, takže výsledná plocha 4000 cm 2/1000 = 4 cm 2 je nutná.

Aby nedošlo k výpočtu průřezu každé výztuže tyče, můžete použít jednoduchou značku. Díky tomu můžete snadno zvednout požadovaný průměr výztuže pro základnu.

V tabulce jsou velmi malé nepřesnosti spojené se zaokrouhlovacím číslem, nedávají jim pozor.

Důležité: Při délce pásky menší než 3 m je minimální průměr podélných výztužných tyčí 10 mm.
Při délce pásky větší než 3 m musí být minimální průměr podélné výztuže 12 mm.

A tak máme minimální vypočítanou plochu průřezu výztuže v průřezu pásu pásky, která se rovná 4 cm 2 (je to založeno na počtu podélných pruhů).

Při šířce základny 40 cm stačí, abychom použili schéma výztuže se čtyřmi tyčemi. Vrátíme se ke stolu a podíváme se do sloupce, kde jsou uvedeny hodnoty pro 4 bary výztuže, a zvolíme nejvhodnější hodnotu.

Z tohoto důvodu určujeme, že pro náš základ 40 cm široký, 1 m vysoký, s výztužným systémem se čtyřmi tyčemi nejvhodnější výztuž o průměru 12 mm, protože 4 tyče takového průměru budou mít průřez 4,52 cm2.

Výpočet průměru výztuže pro rám se šesti tyčemi se provádí podobným způsobem, pouze hodnoty jsou již odebrány ze sloupku se šesti tyčemi.

Je třeba poznamenat, že podélná výztuž pro pásové základy by měla mít stejný průměr. Pokud z nějakého důvodu máte vyztužení různých průměrů, musí být v dolním řádku použity tyče o větším průměru.

Výpočet počtu výztuží pro základy

Není neobvyklé, že výztuž byla přivedena na stavbu, a když se rám začne plést, ukázalo se, že to nestačí. Musíme kupovat více, platit za dodávku, a to jsou již dodatečné výdaje, které vůbec nejsou žádoucí při výstavbě soukromého domu.

Aby k tomu nedošlo, je nutné správně vypočítat výši vyztužení základů.

Předpokládejme, že máme takový systém založení:

Pokusme se o výpočet výšky výztuže pro takové pásmo.

Výpočet počtu podélných výztuží

Pro výpočet požadovaného počtu podélných výztuží pro základ můžete použít hrubý výpočet.

Nejprve musíte najít délku všech zdích základů, v našem případě to bude:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 m

Vzhledem k tomu, že máme 4-jádrové schéma zesílení, výsledná hodnota musí být násobena číslem 4:

Dosáhli jsme délky všech podélných výztuží, ale nezapomeňte, že:

Při počítání počtu podélných výztuh je nutné vzít v úvahu spuštění výztuže při ukotvení, protože velmi často dochází k tomu, že výztuž je dodávána do části dlouhé tyče 4-6m a aby bylo dosaženo požadovaných 12m, budeme muset ukotvit několik prutů. Stropní výztužní tyče se musí překrývat, jak je znázorněno na obrázku níže, spuštění výztuže musí mít nejméně 30 průměrů, tj. při použití kování o průměru 12 mm by minimální start měl být 12 * 30 = 360 mm (36 cm).

Aby bylo možné tento start zahájit, existují dva způsoby:

 • Proveďte uspořádání tyčí a vypočítat počet takových kloubů
 • Přidejte asi 10-15% k výslednému číslu, zpravidla to stačí.

Použijeme druhou možnost a pro výpočet počtu podélných výztuží pro základy musíme přidat 10% do 168 m:

Tím jsme vypočítali pouze počet podélných výztuží o průměru 12 mm, nyní počítáme počet příčných a svislých tyčí v metrech.

Výpočet počtu příčných a vertikálních výztuží pro pásový pás

Pro výpočet počtu příčné a vertikální výztuže se opět obracíme na schéma, z níž je zřejmé, že jeden "obdélník" opustí:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 m.

Zvláště jsem si vzal s okrajem ne 0,3 a 0,8, ale 0,35 a 0,90, aby byla příčná a vertikální výztuž mírně mimo výsledný obdélník.

Důležité: Při montáži rámu do již vykopaného příkopu se často vyskytuje vertikální výztuž na dně příkopu a někdy i lehce vklouzaná do země, aby byla zajištěna lepší stabilita rámu. Takže je třeba vzít v úvahu, a pak bude nutné, aby výpočet nebyl 0,9 m délky vertikální výztuže, ale zvýšit o cca 10-20 cm.

Nyní počítáme počet takových "obdélníků" v celém rámu, s přihlédnutím k tomu, že v rohožích a na místě spojování základových stěn lišty budou 2 takové "obdélníky" každé.

Aby nedošlo k utrpení výpočtu a nezaměňujte si na hromadu čísel, můžete jednoduše nakreslit základový diagram a vyznačit na něm, kde budete mít "obdélníky", a pak je vypočítat.

Najdeme nejdříve nejdelší stranu (12 m) a vypočítáme počet příčných a vertikálních výztuží.

Jak je vidět z diagramu, na naší straně 12 m je 6 našich "obdélníků" a dvě části stěny o délce 5,4 m, na které bude umístěno dalších 10 mostů.

Tak jsme měli:

6 + 10 + 10 = 26 ks.

26 "obdélníků" na jedné straně 12 m. Podobně považujeme propojky na stěně 6 m a zjistíme, že na jedné šesti metrové stěně základny pásky bude deset propojovačů.

Vzhledem k tomu, že máme dvě stěny o délce 12 metrů a stěny o délce 6 metrů, máme 3,

26 * 2 + 10 * 3 = 82 kusů.

Nezapomeňte, že podle našeho výpočtu každý obdélník vytvořil 2,5 m vyztužení:

Konečný výpočet počtu ventilů

Zjistili jsme, že potřebujeme podélnou výztuž o průměru 12 mm a příčný a svislý průměr bude 8 mm.

Z předchozích výpočtů jsme zjistili, že potřebujeme 184,8 m podélné výztuže a 205 m příčné a vertikální výztuže.

Často se stává, že zůstávají spousta malých kusů výztuže, které se nikde nezapadnou. Vzhledem k tomu musíte koupit troubu o něco víc, než se ukázalo ve výpočtu.

Podle výše uvedeného pravidla musíme koupit výztuž o síle 190 - 200 m o průměru 12 mm a výztuži o síle 210 až 220 m o průměru 8 mm.

Pokud zůstane výztuž - nemusíte se obávat, bude to užitečné i během procesu výstavby.

Jak vybrat a připevnit výztuž k základům

Kovová armatura pro založení budovy má stejné funkce jako kostra v živém organismu, aby jí poskytla sílu a stabilitu. Již tato definice stačí k tomu, aby se správně zvážila možnost vyztužení a vytvoření výztužného pletiva.

Schéma posílení nadace.

Výběr výztuže pro základy

Ocelové tyče se tradičně používají k vytvoření betonového základního rámu. Nejčastěji se jedná o kruhové tyče, ačkoli u plochých pásových podložek mohou být jako výztuž použity ocelové obdélníkové desky. Pro zvýšení pevnosti a přilnavosti betonu v okrouhlé výztuži má její povrch často žebrovaný šroubovitý zářez.

Nedávno namísto tradiční kovové armatury pod základy používá polymer, lépe známý pod názvem "sklolaminát". V Rusku je to stále exotické, ačkoli ve Spojených státech a Evropě je už delší dobu používáno. Zesílení skelných vláken pro základy je mnohem lehčí než ocel, absolutně nepodléhá korozi a dokonce překračuje hustotu oceli.

Tabulka výstužných profilů základů.

Zvolte výztuž pro založení průřezu (průměr) Na trhu je velký výběr výztuže o průměru 5 až 32 mm. Je zřejmé, že čím větší je průměr tyčí, tím větší je pevnost rámu, ale tyhle pruty budou dražší. Proto je důležité pozorovat rovnováhu síly tyčí a jejich ceny.

Další důležitou hodnotou je délka tyčí. To může být 6, 9 nebo 11,7 m. Často to vytváří určité potíže při pokládce výztuže pod základ, protože je velmi vzácné vybrat délku tyčí rámů tak, aby fungovaly bez zbytků.

Při výběru výztuže pro založení je nutné zvážit jak typ samotného základního materiálu, tak charakteristiky půdy, v níž se nalévá. Faktem je, že zatížení uvnitř dlaždicových, sloupcovitých a pásových základů se výrazně liší. Ale i ve stejných druzích základů závisí vnitřní zatížení na únosnosti půdy: čím je vyšší, tím menší je část výztuže.

K instalaci vyztužovací klece domu budete potřebovat:

 • výztužné tyče s žebrovaným povrchem;
 • výztužné tyče s hladkým povrchem;
 • pletacího drátu.

Parametry pro výpočet výztuže základů.

Za normálních podmínek se v soukromé stavbě použije výztuž pro zakládání domu o výšce nejvýše 2 podlaží v rozmezí od 10 do 16 mm. U základů na slabě nesoucích půdách je však lepší zvýšení tloušťky výztuže o 1,5-2 krát, proto pro tuto konstrukci by neměly být použity tyče o tloušťce menší než 16 mm.

Při výběru nezapomínejte, že pruty o tloušťce menší než 10 mm nejsou schopny vydrží i středně velké zatížení po dlouhou dobu, a proto není rozumné je používat pro rám, takový výkonový řemen nebude schopen výrazně posílit.

Způsoby připojení armatur

V průmyslových konstrukcích jsou kovové tyče obvykle spojeny bodovým svařováním. Tato metoda fixace kromě hlavní výhody - rychlosti má určité nevýhody. Za prvé, pouze kování může být spojeno svařováním, jehož označení obsahuje písmeno "C" ("svařování").

Za druhé, takové spojení je vždy těžké. Technologie vyztužení betonové základny, přestože to připouští, tuto situaci nevěří. V ideálním případě by plné napájecí pásy v místech upevnění větví měly mít malou mezeru, aby se tím lépe zabránilo výslednému zatížení. Za třetí, v oblasti svařování ocelové tyče ztrácejí svou sílu.

Sklízecí svorky s flexory.

Proto, v soukromé stavby více populární použití pro stanovení pletení drátu. Na každém průsečíku s touto metodou je třeba upevnit smyčku drátu. Tato metoda je velmi hospodárná a jednoduchá při provádění, ale je velmi náročná na práci.

Třetí metoda se objevila poměrně nedávno. Klouby tyčí jsou upevněny speciálními plastovými svorkami. Náklady na tuto metodu upevnění jsou vyšší než při použití pletacího drátu, ale je jen nepatrně nižší než elektrické svařování z hlediska rychlosti práce.

Bez ohledu na způsob upevnění mají obecné pravidlo. Instalace do rohových částí základny tyčí by se měla překrývat, přičemž okraje by měly být přehnuty, místo aby se jednoduše stohovaly.

Uspořádání rámu pro základy pásů

Upevnění výztuže zařízení na konstrukci betonové základny se provádí podle určitých požadavků. První je, že pro rámové zařízení je třeba vytvořit alespoň dva horizontální napájecí pásy. Druhým je, že veškerá položená výztuž musí být v betonu zcela zapuštěna. Kontakt ocelových tyčí na odlévaný povrch, zejména na bednění, je nepřijatelný.

Je však také nemožné pohřbít výztuž v základně, jinak nebude schopna plnit svůj hlavní úkol - chránit litinový monolit před poškozením z důvodu možného ohýbání. Za třetí, v pásmu základů v každém horizontálním výztužném pásu musí být nejméně dvě souvislé podélné čáry.

Při provádění výpočtů počtu vyztužení základů nesmíme zapomínat na to, že každá základna má své vlastní vlastnosti rámce zařízení.

Techniky vázání nádob.

Zvláště se týká podkladu pásu, jehož výška může být několikanásobně větší než jeho šířka. To je tato asymetrie, která umožňuje vyztužení tyčí o rozměru 10-14 mm, protože vzhledem k jejímu tvaru je základová páska méně náchylná na deformaci než dlaždice nebo pilový základ. Instalace výztuže do základové pásky se provádí vždy po celé délce ve dvou vrstvách, ve spodní a horní části pásky, ve vzdálenosti 50-60 mm od okraje, bez ohledu na výšku.

Hlavní zatížení základové lišty předpokládá podélně uložené tyče, proto je při konstrukci lepší uvažovat o výztuži 14-16 mm s žebrovaným povrchem. Příčné a svislé tyče nemají téměř žádný vliv na výztuž základny, proto je lepší, aby byly vyrobeny tenké hladké tyče o průměru 6-8 mm.

Pro každou šířku 20 cm takového podkladu se obvykle používá jeden prut. Pro průměrnou šířku základny 40 cm stačí 4 podélné tyče: 2 v dolní části a 2 v horní části. Výztužný pás ve třech nebo čtyřech tyčích se používá buď s větší šířkou pásu, nebo při konstrukci na slabě nesoucí půdě.

Pokud znáte velikost budoucího domu, lze snadno vypočítat požadované množství výztuže. Například pro dům 6X6 m s jednou ložnou stěnou bude celková délka základny 30 m (délka 24 m vnitřní stěny a 6 m vnitřní). Potřeba žebrovaného výztuže pro založení této velikosti bude 120 m (30 m pro 4 kusy).

Typy výztužných klecí.

Příčné a svislé tyče v základové liště jsou instalovány s průměrným krokem 50 cm. Při výšce 70 cm bude konvenční výztuž vyžadovat 1,8 m jemné výztuže (0,6 + 0,6 m a 0,3 + 0 pro každý stupeň). Šířka 3 m). Krokové spoje budou 61 kusů, celková délka drátu je 109,8 m (61x1,8 m).

V každém kroku je 4 vazební místa (dvě na každé straně). 0,3 m pletacího drátu jde do každého svazku, takže výpočet pro drát pro dům se specifikovanými parametry je 73,2 m (61Χ4Х0,3).

Uspořádání rámů pro základy dlaždic

Odlitá monolitická betonová deska jako základ domu je považována za nejstabilnější základ v konstrukci. Ale náklady na jeho konstrukci jsou mnohem víc než pásky a piloty. Množství výztuže pro založení tohoto typu bude také mnohem větší.

U dlaždicové základny konvenčního domu (6 × 6 m s jednou ložiskovou stěnou) bude výpočetní algoritmus zcela odlišný. V dlaždicovém podkladu se pro vytvoření rámu používá pouze žebrová výztuha téhož profilu - od 10 do 16 mm.

Krok kladení tyčí v desce je 20 cm, ale tyče jsou položeny jak podél, tak přes desku. Při pohledu shora, řádně uspořádané horizontální výztužné řady by měly vypadat jako čtvercové mřížky o velikosti 20 cm.

Na čtverci o rozměrech 6 x 6 m bude počet prutů uložených ve výztužném pásu činit 31 prutů podél desky a stejný napříč. Celkově je 62 větví. Vzhledem k tomu, že výztužné pásy v desce se nacházejí níže, druhý z nich musí být zdvojnásoben (62X2 = 124 ks). Vynásobením tohoto množství délkou desky získáme celkovou délku výztuže základů: 124 kusů X 6 m = 744 m.

U dlaždicové základny musí být spáry tyčí ve výztužných pásech propojeny svislými tyčemi. Celkově bude v daném nadacím 961 těchto sloučenin (31X31). Při tloušťce základny dlaždice 20 cm bude každá větvička 10 cm (20 cm - 5 cm nahoře a tolik dolů). Proto všechna spojení budou vyžadovat 96,1 m výztužných tyčí. Celková délka výztuže pro tento typ a velikost základny bude: 744 m + 96,1 m = 840,1 m.

Použití výztuže ve výstavbě základny domu - recepce ve výstavbě starých, ale stále zůstává v poptávce. Taková technologická operace chrání základ domu před ničením, a tím prodlužuje jeho životnost. Proto, budování svého domu, nezanedbávejte příležitost, aby byla trvanlivější.

Správné zpevnění základů - pevný základ pro dům

Zpevnění základové pásky

Nadace je považována za nejdůležitější součást budoucího domu. Že vezme všechny náklady během provozu budovy a přenese je na zem.

Aby se zvýšila nosnost základů, je nutno vytvořit pevnou monolitickou strukturu, proto se obvykle provádí výztuž, čímž se z betonu vyrábí železobeton a zlepšuje se kvalita základů.

Co je posilování a proč je potřeba?

Výztuž je zvýšení pevnosti betonové základny pomocí kovové výztuže. Tato technika vám umožňuje zabránit tvorbě prasklin v podkladu, zvýšit odolnost proti mrazu a zabránit deformaci.

Zpevněte speciální ocelovou konstrukci, která se pak nalije do betonu.

Existují tři typy vyztužování budov:

 • Horizontální typ je nejběžnější, rovnoměrně rozdělí veškeré zatížení na základy během provozu budovy a smrštění;
 • Vertikální výztuž se používá méně často, slouží pouze jako dodatečný prvek pevnosti;
 • Smíšená výztuž se obvykle používá v rozích domu, aby se zvýšila stabilita rámu.

Obecně platí, že zpevnění dvoupatrového domu je stejné jako jednopatrový dům.

Přípravné práce a požadované nástroje

Potřebné nástroje pro práci

Než začnete posilovat založení jednopatrového nebo dvoupatrového soukromého domu, musíte připravit všechny potřebné materiály a nástroje.

Obecný seznam nástrojů je pro různé případy stejný, mohou však existovat určité odchylky:

 • Samotná armatura, jejíž průměr závisí na druhu základu a předpokládaném zatížení;
 • Speciální uzávěry pro armatury;
 • Ruleta;
 • Zařízení pro ohýbání tyčí;
 • Bulharština;
 • Hák pro vázání prutů;
 • Hammer;
 • Kleště;
 • Drát (opět pro vazbu);
 • Speciální ozubená kola;
 • Plastové obložení;
 • Připojovací klipy.

Příprava potřebného vybavení nestačí k zahájení celého procesu vyztužení. Před zahájením práce je třeba se naučit některé pravidla, bez kterých je možné získat úplně jiný základ, jak se předpokládalo.

 • Dům s jakýmkoliv počtem podlaží, ať už je to dvoupodlažní nebo devítopodlažní, bude mít zátěž na základ a musí být vypočítán. Výpočet vám řekne, kde bude nadace vyvíjet největší tlak a kde se dá uložit na materiály;
 • Kotva se skládá z kovových tyčí, které mají sklon k rezavění a korozi, takže základna může sloužit co nejdéle a spolehlivěji, stojí za to, že se tyče zacházejí proti korozi;
 • V rozích rámu nikdy nemůžete položit konce výztužných tyčí, to je plné krátké obsluhy celé základny jako celku;
 • Chcete-li získat paprsek, tyče musí být vázány na rámy;
 • Před vyztužením je nutno provést montáž bednění.

Podíl strukturních prvků domu

Výpočet zatížení, které padá na základ, není obtížné provést.

K tomu je třeba najít oblast všech konstrukčních prvků budoucího domova a množit se zátěží materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

Hodnoty zatížení jsou převzaty ze speciálních adresářů, sestavených na základě experimentálních měření.

Takže železobetonové stěny o tloušťce až 15 cm dávají zatížení 350 kg / m 2.

Samotný základ a přirozené jevy v podobě sněhu a větru také dávají zatížení a při výpočtu zatížení základem je nutné znásobit jeho objem hustotou použitých materiálů, pak se sněhem a větrem bude nutné vzít v úvahu klimatickou oblast výstavby a odpovídající přírodní ukazatele. Sněhové zatížení se pohybuje od 50 kg / m 2 do 190 kg / m 2. Při výpočtu síly větru se berou v úvahu plochu domu a jeho výška.

Při budování dvoupatrového domu stojí za zmínku, že plocha jeho základny je větší a dává větší zátěž sama. Dvojpodlažní budova proto vyžaduje zvýšení počtu ocelových tyčí v rámu, aby se zvýšila a zvýšila pevnost.

Obecně se přidávají všechna zatížení a výsledek se získává pro každý podpůrný bod, který se používá při práci.

Pokud budete dodržovat všechna pravidla před začátkem konkrétních prací, výsledná nadace domu bude sloužit po dlouhou dobu a spolehlivě.

Správná volba vždy

Pletenou výztuhu lze provádět čtyřmi různými způsoby. Každá z nich má své vlastní výhody a nevýhody. Výběr způsobu páření pro určitou nadaci by měl být založen na některých faktorech její budoucí práce.

První způsob, jak vždy

Metoda je založená na použití drátu a je velmi jednoduchá k provedení, pro jeho chování není vyžadována žádná zvláštní zkušenost nebo dovednost.

Podstata metody: drát je rozřezán na kusy o délce 200 mm a ohnutý na polovinu. Omotávají ocelové tyče tak, aby konce 30-50 mm byly z obou stran opuštěny. Vezměte háček na háčkování a zkroucte smyčku nejtěsněji.

Druhá cesta

Na základě spojení tyčí se překrývají. Používá se k prodloužení vyrobeného rámce a lepšímu upevnění kotevních bodů. Délka překrytí se obvykle provádí nejméně 60 cm, ale pokud potřebujete přesnější číslo pro betonové tyče výztuže, započítává se přibližně 30 průměrů.

Třetí cesta

Pro pletení této metody pomocí vyztužovacích spon.

Práce s touto metodou je velmi snadná, proces je rychlý.

Proto jsou velmi často klipy používány k práci na těžko dostupných místech.

Tyhle klipy je možné zakoupit v jakémkoli obchodě s materiály, nebude to mít žádné zvláštní problémy.

Práce s příchytkami je intuitivní: jedna část je namontována na první tyči a druhá táhne a upevňuje druhou tyč.

Čtvrtá metoda páření

Svařovací armatury podle GOST 14771 76

Pokud je zátěž na podlaze domu velká, což se obvykle neděje v jednopatrových budovách, jsou výztužné tyče upevněny dohromady svařovacími švy.

Zvýšení zatížení obvykle začíná dvoupatrovými budovami, na co byste měli věnovat pozornost.

Bodové svařování se používá při průměru tyčí až 25 mm, je-li průměr větší - oblouk. Armatura o průměru 40 mm je připevněna krátkým švem.

Abychom správně zvolili potřebnou metodu páření pro založení domu, je třeba vzít v úvahu všechny faktory jeho budoucího fungování a nečinit se touhou zachránit.

Pracuje na správném zpevnění základů

Standardní žebrová armatura

Je nutné stohovat krok za krokem, zřetelně podle určitého algoritmu akcí. Od správnosti práce a dosaženého výsledku závisí na budoucí síle a nosnosti celé základny domu.

Chcete-li tuto práci řádně provést, postupujte podle pokynů:

 • Při výpočtu zatížení na domě je zřejmé, že některé oblasti základů budou stlačeny a některé - natažené. Je v roztažených oblastech a má být položen kovový rám. Obvykle se tato oblast stává horní částí základny a výztuž by měla být položena blíže k povrchu. Je však třeba připomenout, že tato struktura je kovová a je vystavena korozi, a také velmi traumatické, takže rám musí být zcela pokryt betonem. Nejlepší volba je 4-6 cm od vrcholu;
 • Nesmíme zapomenout na spodní část, může mít také oblasti protažení. Obvykle se ve spodní zóně instalují pruty o průměru 10-15 mm;
 • Montáž bednění musí být před zpevněním základů domu. Desky by měly být ideálně vysušené a lépe z měkkého dřeva, vzhledem k jejich síle se struktura zvýší. Bednění se provádí nad oblastí, v níž se bude beton nalít;
 • Je možné ukládat desky z vlhkosti betonové směsi a zdi vytvořit i pokrytím bednění skleněnou látkou;
 • Před vrstvou výztužných tyčí se položí "polštář" drcené cihly;
 • Samotný kovový rám je umístěn ve vzdálenosti 4 až 5 cm od stěn, tyče jsou položeny, pamatující si, že konce nejsou povoleny v rozích. Kontrola rovinnosti;
 • Nalijte betonovou směs a počkejte na její nastavení a vysušení. Bednění je vyčištěno po dobu 2 až 15 dní v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Obecně platí, že proces ukládání výztuže není komplikovaný. Je nutné pouze správně vypočítat sílu a striktně sledovat požadovanou sekvenci.

Výška a tloušťka základny pro dvoupatrový dům

Mnoho majitelů půdy sní o velkém a světlém domě se schodištěm a půdou. K překladu takových fantazií do reality je nutné vypočítat a postavit základ pro dvoupatrový dům.

Obsah:

Typy a funkce

Nosný systém pro dvoupodlažní budovu by měl být pevnější než pro malou budovu. To vyžaduje velký tlak domu na zemi, působící dvěma podlažími a velkým počtem vnitřních příček.

Foto - projekt pásového základu pro dvoupatrový dům

Existuje několik typů podpěr pro soukromý dům:

 1. Stripová základna;
 2. Sloupec;
 3. Monolitická

Pilový základ je kategoricky nevhodný z důvodu nestability. Možnosti na chůdách mohou vydržet jednopatrový cihlový dům, ale vysoká dvoupatrová budova, dokonce i z baru, bude příliš těžká. Šroubové piloty mohou být užitečné při instalaci malého dvoupatrového pomocného objektu, ale nedoporučují se pro výstavbu domů - později bude obtížné legitimní stavbu.

Sloupec je instalován pod obvyklou páskou, jako na fotografii. To napomáhá dalšímu posílení struktury. Ve většině případů se tato možnost používá na pohybujících se půdách nebo mokřinách.

Fotografická základna

Pásový podklad pro soukromý dvoupatrový dům se snadno dělá vlastním rukama, tento typ konstrukce je nejčastěji používán moderními mistry. Páska vám umožňuje zajistit správné rozložení břemen mezi stěnami a uzly a ušetřit značné množství prostředků na betonování. Při výběru takové konstrukce je velmi důležité vypočítat zatížení, která budou vyvíjena na nosném systému, aby bylo možné vypočítat optimální ukazatele hloubky a šířky nosiče a podešve.

Monolitická deska je nejdražší, ale také nejspolehlivější typ základů pro soukromou budovu. Navzdory vysokým nákladům se tento typ nalévání často používá pro individuální výstavbu, protože při správném výpočtu rozměrů nadace je pro dům spolehlivým základem. Spolehlivost takových základů je nepochybná, předpokládá se, že dokonce i během pohybu země (například při zatáčení nebo malých zemětřeseních) zůstane správně vypočtený monolitický základ neporušený.

Foto - příklad výstavby nadace

Video: jak vybrat nadaci

Výpočet nadace

Výška a tloušťka základny pro dvoupodlažní dům jsou základními parametry, které potřebujete znát pro výpočet nosnosti systému.

Chcete-li vytvořit základnu pro dům z pěnových bloků, křemičitanu nebo křemičitanu, potřebujete znát minimální šířku základny nosného systému:

Vlastnosti výztuže pro pletení pod pásovými základy

Beton je schopen odolat vysokým tlakovým zatížením, ale nemůže vydržet tahové síly. To je důvod pro potřebu posílení betonových masivů. Viskózní výztuž pod základovou lištou je proces montáže prostorové konstrukce, která se skládá z výztužného tyče se zvlněným povrchem a určeného k vyztužení betonového bloku.

Vlastnosti návrhu základové pásky

Stuha pásu - jeden z nejběžnějších typů základny, vyznačující se trvanlivostí, spolehlivostí a efektivitou. Jedná se o pevný železobetonový blok, který opakuje obrysy vnějšího obvodu a vnitřních stěn budovy.

Rozměry pásky - šířka a výška - závisí na parametrech budoucí budovy, počtu podlaží, tloušťce stěn a jejich hmotnosti. Betonová páska je odlitá na místo, pro které musíte nejprve vykopat příkop určité hloubky, nainstalovat do ní bednění - odnímatelnou (skládací) formu pro nalévání betonu.

Výstužný rám pro základovou pásku je také sestaven na místě, pro který je použita speciální kovová nebo skleněná tyč. Rám se skládá z přímých prvků a svorek, tvořících trojrozměrnou strukturu, navíc hlavní nosnost nese přímé tyče. Jsou tlustší a mají drážkovaný povrch pro lepší přilnavost k betonu, zatímco svorky ve tvaru O nebo U jsou vyrobeny z tenčí a hladší tyče.

Připojení prvků rámu pomocí žíhané oceli. Byly pokusy použít svařování, ale praxe ukázala, že není možné získat stejné výsledky. Důvodem je rozdílná kvalita kovu, možnost přehřívání výztuže a narušení jejího výkonu.

Síla spojení závisí na kvalifikaci svářeče, tloušťce a značce svářecí elektrody a dalších faktorech, které společně ovlivňují nosnost základny. Kromě toho se svařovaný spoj při zatížení může zlomit, zatímco prvky spojené drátem mají určitou elasticitu. Při zohlednění těchto faktorů si stavitelé cvičí ruční vázání výztuže, aby zajistili správnou kvalitu rámu.

Typy kování

V současné době existují 2 hlavní typy ventilů:

Kovová výztuž je běžnější než kompozitní, protože je již dlouho známo, byly definovány všechny metody a techniky, je podrobně známo, jak plést výztuž pro základy, jak ji vypočítat. Ve všech normách GOST, které působí v tomto směru, se vezmou v úvahu výztuže z oceli, normy pro kompozitní výztuž se objevily relativně nedávno v roce 2012.

Používají se 2 typy kovových armatur:

 • Vlnitá tyč, použitá pro podélné tyče, s maximální sílou v tahu.
 • Hladká lišta se používá při výrobě obojků. Slouží k dočasnému udržování drážkovaných tyčí v určité poloze, po naplnění jsou dokončeny jeho funkce.

Existují různé typy kompozitních výztuží:

 • Skleněná vlákna.
 • Uhlíkové vlákno.
 • Čedičové plasty.

Nejrozšířenější kování z laminátu. Má vysoké provozní vlastnosti v kombinaci s nízkými náklady. Výhody výztuže ze skelných vláken zahrnují nízkou hmotnost a plnou odolnost proti vlhkosti, což eliminuje vzhled korozi. Další výhodou je nízká tepelná vodivost, která usnadňuje izolaci základů. Instalace výztuže ze skelných vláken je mnohem jednodušší, protože pruty jsou lehké.

Distribuční schéma základních tyčí

Pásmo nadace v provozu má různé zatížení, ale ohybové napětí je pro ni nejnebezpečnější. Jsou kompenzovány horizontálními (pracovními) tyčemi, které se nacházejí uvnitř odlitku ve vzdálenosti 3 až 5 cm od spodního, bočního nebo horního dílu. Mezi sousední tyče by neměly být větší než 40 cm. Tloušťka pracovních tyčí je obvykle 10-12 mm, ale průměr může být zvýšen pro silné podkladové pásky.

Rozdělovací ventily (svorky) jsou instalovány ve vzdálenosti 50-100 cm od sebe, není možné je zvýšit nad mezní hodnotu. Pro výrobu je použita hladká tyč o průměru 6-8 mm.

Počet pracovních tyčí je určen podle norem SNiP. V minimálním provedení je rám konstrukcí 4 pracovních tyčí umístěných pod úhlovými úseky upevněnými svorkami (jsou umístěny ve vzdálenosti 0,7 od výšky základny). Nevkládejte konce svislých tyčí do země - hrozí nebezpečí koroze. Pokud tak vznikne potřeba, je třeba použít speciální nekovové držáky pohárků.

Pletací nástroje, drát

Pletací kování pod základovou páskou - postup, který vyžaduje použití vhodného nástroje. Nejjednodušší a nejběžnější možností je hák, se kterým se zachycuje a zkroutí drátěná smyčka a těsně upevňuje tyče výztuže.

Někteří odborníci dělají výztuž pletení pomocí speciálních roztočů, poněkud upravených na šmouh. K dispozici jsou polo-mechanická ruční zařízení, jejichž hák se otáčí z vratného pohybu rukojeti.

Pro výkon velkých objemů práce je použita speciální pistole z akumulátoru. Vytvoří uzel a řeže drát, který je navinut na speciální cívce. Někdy použijte šroubovák, do kterého je vložena kazeta.

Pletení výztuže pod základovou lištou je vyrobeno speciálním žíhaným drátem z válcovaného drátu značky BP. Jeho průměr může být od 0,16 do 10 mm (pro velké rámy s tlustou výztuží). Existuje několik typů drátů, které se liší od stupně síly, způsobu zpracování a přítomnosti speciálního povlaku. Žíhané vodiče o průměru 1,2-1,5 mm jsou nejvhodnější pro ruční práci.

Technika párování armatur

Pletací výztuž pro rám se provádí na principu konvenčního zkroucení. Odřízněte drát asi 30 cm dlouhý, sklopte na polovinu, výsledná polovina smyčky obklopuje oblast připojení. Háček se otáčí bodem do smyčky, zvedá dvojitý volný konec a otáčí jej, dokud není těsné spojení tyčí. Operace je elementární, ale vyžaduje určitou dovednost. Hlavním úkolem není přehánět a neroztrhat drát s přílišným kroucením.

Vlastnosti práce s výztuží ze skelných vláken

Základ, vyztužený skelnými prvky, získá silný a lehký rám, který nereaguje na vlhkost a nevytváří studené mosty. Technologie párování takového rámu se liší od konvenční technologie. Je nutné provést přepočet zatížení, přizpůsobený únosnosti skelných vláken.

Poté musíte vypočítat počet svislých prvků, které nahrazují svorky, protože tento materiál nelze ohýbat. Počet větviček se zvyšuje, stejně jako počet připojených uzlů. Chcete-li urychlit a usnadnit práci, můžete opustit používání drátu, používat nylonové svorky. To zvýší produktivitu a sníží únavu pracovníků.

Jaké vyztužení je nutné pro nadaci?

Kovová armatura je důležitým prvkem založení domu. Je ovlivněn všemi druhy zatížení. To je důvod, proč se beton používá k vyplnění základů (beton s rámem z výztuže).

1 Typy výztuže používané v nadaci

Beton se používá k naplnění základů. Ale tento materiál, ačkoli se vyznačuje vysokou pevností a trvanlivostí, je spíše křehký. Proto je navíc vyztužena vyztužením. Dříve se používaly pouze kovové tyče, ale moderní technologie rozšířily výběr.

Dnes jsou pro posílení základů používány 2 hlavní typy výztuže:

 1. Kovové. Představuje ocelové tyče. Nejčastěji používané tyče mají kruhový průřez. Pro zlepšení pevnostních charakteristik tyčí je třeba mít žebrovaný povrch šroubu.
 2. Skleněná vlákna. Kompozitní pruty byly vynalezeny koncem 70. let. XX století však začalo být relativně nedávno používáno při stavbě nadace. Postupně začal vytlačovat kovový typ. Jsou vyrobeny z odolného skleněného vlákna. Hlavní výhodou těchto tyčí je odolnost proti korozi, kterou nelze říci o ocelových tyčích.

Která výztuž je lepší: kov nebo sklolaminát? Každá možnost má své výhody a nevýhody. Kromě toho se v poslední době objevila druhá možnost a v praxi nebyla dosud prokázána jeho trvanlivost a síla.

Hlavním parametrem výztuže je jeho průřez (průměr). Kovové tyče jsou k dispozici v průměrech od 5 do 32 mm, sklolaminát - od 4 do 20 mm. To vám umožní zvolit si nejlepší variantu pro konstrukci jakékoli budovy nebo konstrukce a současně poskytnout potřebnou pevnost základny.

Během výstavby rodinných domů se používají ocelové tyče o průměru 8-16 mm. Záleží na typu vyztužování použitého k naplnění základů. Pro pásy, desky, piloty, ocelové tyče se vybírají samostatně.

Kromě toho jsou kovové armatury rozděleny do dvou typů: s žebrovaným nebo hladkým povrchem. První možnost se používá v oblastech, kde dochází k poklesu zatížení. Hladké tyče se obvykle používají jako spojovací mosty. A hlavní zatížení nejsou ovlivněny.

Různá výztuž pro základ a ocel. Pro výrobu prutů lze použít uhlíkovou a nízkolegovanou ocel. Značka materiálu je zvolena spotřebitelem nebo uvedena přímo výrobcem.

Jaký druh vyztužení je třeba pro založení závisí na mnoha faktorech. Je třeba zvážit typ půdy, sezónní deformace, tloušťku stavby ve výstavbě a všechny náklady. Vzhled základny (páska, deska, vrtání) nemá při výběru typu tyčí menší význam.

2 Montáž kovového rámu

Zpevnění v suterénu je instalováno různými způsoby. Obvykle je kovový rám zpočátku sestaven z výztuže, která je pak instalována v bednění. Způsob sestavení rámu může být také odlišný.

V průmyslové výstavbě budov a konstrukcí jsou kovové tyče shromážděny do rámu pomocí bodového svařování. To vám umožní rychle sestavit kovovou konstrukci. Tato metoda má však své vlastní nuance. Za prvé, rám může být svařena pouze z tyčí, které mají znak "C" v označení. Za druhé, s pomocí svařování se získá tuhé spojení, což je nevýhoda. Trvalý náraz zatížení vyžaduje mezeru ve spojích, která je při svařování vyloučena. Za třetí, místo svařovacích tyčí ztratit původní sílu.

Druhým populárním způsobem, jak vytvořit rám, je vázat ocelové tyče. Provedení procesu pomocí speciálního pletacího drátu. Se svými nápovědami se vytvářejí smyčky na křižovatce ocelových tyčí.

Vázání základu, na rozdíl od svařovaného rámu, má opačnou vůli, která ponechává jen malou volnost pohybu. Může být vyroben z jakékoliv výztuže a pevnost tyčí je udržována na původní úrovni.

3 Vyztužení základové vrstvy

Uložení tyčí do základny závisí na typu. Pro každý jednotlivý typ schématu se liší. Pro pásky jsou používány tyče o průměru 10-14 mm. Volba závisí na zatížení: čím silnější je stavba ve výstavbě, tím silnější by měla být výztuž.

Podklad pásku, bez ohledu na výšku, vyžaduje zařízení pouze 2 vyztužující pásy: jeden umístěn nahoře, druhý nahoře. Každý pás je vyroben z 2 podélných žebrovaných tyčí, spojených propojkami z hladké výztuže o průměru 8 mm.

Je důležité vědět, že tyče musí být zcela zapuštěny do betonu, žádné konce by neměly být peeping. To zajišťuje trvanlivost a spolehlivost rámu.

Výztuž základových desek vyžaduje významné investice, stejně jako zařízení samotné základny. Základ desky je nejspolehlivější a trvanlivější, ale zároveň i nejdražší typ základů.

Pro zpevnění základové desky se používají tyče s žebrovanou plochou o průměru 10-16 mm. Průměr tyčí je vybírán na základě typu půdy a tloušťky budovy. Čím složitější jsou podmínky konstrukce, tím silnější jsou pruty.

Výztuha spočívá v položení 2 ocelových pásů, které mají buňky se stranami o velikosti 20 cm.

Pro zpevnění základny se používají pruty o průměru 10 mm. V jedné hromadě jsou instalovány 2-4 bary. Někdy jsou instalovány další tyče. Množství závisí na průměru nahromaděné hromady. Tyče by měly být umístěny nejméně 50 mm od stěn pilot a instalovány na speciálně upraveném místě. Pro svazek je použita příčná hladká výztuž s průřezem 6 mm.

4 Kolik ventilů potřebujete?

Před nákupem výztuže pro posílení základů je nutné vypočítat požadované množství. Pro každý typ základního množství se stanoví individuálně. Pravidla počítání se řídí regulačními dokumenty.

U základních pásů podle SNiP 52-01-2003 by měl být relativní obsah podélných tyčí nad 0,1% celkové plochy průřezu betonového objektu. To znamená, že poměr celkové plochy příčného průřezu tyčí a plochy pásky je vzat v úvahu.

Kolik vyztužení potřebujete pro základy desek? Stanovení množství se provádí podobně jako při jeho výpočtu při nalití pásu základny.

Množství výztuže požadované při konstrukci vrtací základny je popsáno výše. Výpočet je snadný, vzhledem k počtu tyčí v jedné hromadě a k celkovému počtu pilotů.

Samozřejmě, výztuž by neměla být menší, než by měla být. Pevnost nadace závisí na tom. A to zase ovlivňuje spolehlivost budovy jako celek a bezpečnost jejího použití.

Ventil tak hraje důležitou funkci při vytváření silné, spolehlivé a trvanlivé základny.

Současně je nutné správně vypočítat počet použitých tyčí, vybrat optimální průměr a typ tyčí.

Pravidla pro spolehlivé zpevnění základových pásů

Beton odolává efektu ohýbání dobře, ale nemůže se vypořádat s ohýbáním. Pro zajištění nosnosti výztuže podzemního podlaží je třeba mít vlastní ruce. Ve větším rozsahu se to týká struktur pásků a desek. V hromadách a pilířích je kov skládaný více z konstrukčních úvah než skutečná potřeba.

Pravidla pro posilování

Výztuž základových pásů a všech ostatních se provádí podle následujících pravidel:

 • pro pracovní výztuž používají tyče třídy nejméně A400;
 • Nedoporučuje se používat svařování pro spojování tyčí, protože oslabuje průřez;
 • Je nutné, aby kovový rám výztuže byl vázán na rohy, není zde dovoleno svařování;
 • i u hadicových svorek se nedoporučuje hladké vyztužení;
 • je nutné přísně dodržet ochrannou vrstvu betonu, která odpovídá 4 cm, což chrání kov před korozí (rzi);
 • při výrobě rámů jsou tyče v podélném směru spojené s překryvem, u kterého se předpokládá, že je alespoň 20 průměrů tyčí a nejméně 25 cm;
 • Při častém uspořádání kovu je nutné regulovat velikost agregátu v betonu: nesmí se mezi tyče uvíznout.
Příklad umístění výztužného rámu
v pásovém podkladu

Příslušně připravená výztužná klec je polovina úspěchu. Je to ten, kdo uloží základ v případě nerovných deformací, které vytvářejí zatížení v ohybu. Stojí za to brát v úvahu podrobněji problém na příkladu páskové nadace s vlastními rukama.

Jaké konstrukce jsou potřebné

Zesílení základové lišty implikuje přítomnost tří skupin tyčí:

 • pracovníci, kteří se nacházejí podél pásu;
 • příčné horizontální;
 • příčné svislé.

Příčná výztuž pod základovou lištou se nazývá také svorky. Jeho hlavním účelem je spojit pracovní tyče. Zpevnění základových pásů se provádí přísně v souladu s regulačními dokumenty. Jaké vyztužení je nutné pro nadaci? Chcete-li poskytnout přesnou odpověď, proveďte složité výpočty.

Aby nebylo možné najmout profesionály, můžete to udělat se zjednodušenou verzí. Technologie vyztužení základové desky pro malý dům umožňuje konstrukci konstrukcí. To je způsobeno skutečností, že páska má relativně malé zatížení a pracuje hlavně při kompresi.

Chcete-li vytvořit výztužný rám, použijte konstruktivní, tedy minimální přípustné rozměry úseků:

 • Pro pracovní výztuž - 0,1% plochy průřezu podkladu pro dům. Navíc pokud je strana pásky 3 metry nebo méně, předpokládá se, že minimální přípustná hodnota je 10 mm. Pokud má strana budovy délku větší než 3 m, pak průměr pracovní výztuže nesmí být menší než 12 mm. Tyče s průřezem větším než 40 mm nejsou povoleny.
 • Horizontální svorky nesmí mít průměr menší než jedna čtvrtina pracovníků. Z konstrukčních důvodů je předepsána velikost 6 mm.
 • Průměr vertikální výztuže závisí na výšce pásky pro založení domu. U mělkých, jejichž rozměry jsou 80 cm a méně vhodné tyče od 6 mm.

Pravidla vyztužení základové pásky vestavného typu umožňují použití tyčí o průměru 8 mm nebo více.

Schéma typických úseků výztužných tyčí

Je-li stavba postavena z cihel, stojí za to, že výztuž je položena s malou rezervou. Tato možnost zajistí spolehlivost návrhu.

Pletací kování

Schéma vyztužení základového pásu zahrnuje spojování tyčí způsobem vázání. Připojený rám má větší pevnost než svařovaný. To je způsobeno skutečností, že pravděpodobnost spalování kovu se zvyšuje. Toto pravidlo se však nevztahuje na prvky tovární výroby. Mimo konstrukce je možné díly spojit bez výrazné ztráty pevnosti.

Umístění výztuže

Pro zvýšení rychlosti práce je povoleno zpevnit základy na přímých úsecích metodou svařování. Rohy však můžete posílit pouze pomocí pletacího drátu. Tyto části struktury jsou nejvíce odpovědné, takže byste neměli spěchat.

Než pletete výztuž pro základy pásů, musíte připravit materiály a nástroje. Existují dva způsoby, jak provádět lepení kovů:

 • speciální hák;
 • pletací stroj (pistole).

První možnost je k dispozici, ale je vhodná pouze pro malé svazky. Pokládání výztuže do základové desky v tomto případě trvá dlouhou dobu. Pro připojení je použit žíhaný vodič o průměru 0,8-1,4 mm. Používání jiných materiálů není povoleno.

Schéma vazby kotvy pro pásové základy

Chcete-li stavět svůj dům, musíte být trpěliví a pozorní. Neměli byste ušetřit čas a peníze, protože to může způsobit problémy během provozu. S připojením tyčí podél délky problémů by neměla vzniknout. V tomto případě je tento proces poměrně jednoduchý, je důležité pouze sledovat minimální překryv.

Ale jak plést výztuže pro základy pásů v rozích? Existují dva typy rohových spár: mezi dvěma kolmými strukturami a na křižovatce jedné stěny s druhou.

Obě možnosti mají několik technologií k práci. Pro rohové stěny použijte následující:

 1. Pevná noha. Chcete-li pracovat na konci každé tyče, vytvořte "nohu" v pravém úhlu. V tomto případě se tyč podobá pokeru. Délka nohy by měla být nejméně 35 průměrů, je lepší přiřadit více. Zakřivená část tyče je připevněna k odpovídající kolmé části. Takto se ukazuje, že vnější tyče rámu jedné stěny jsou spojeny s vnějšími stěnami druhé stěny a vnitřní tyče jsou přivařeny k vnějším stěnám druhé stěny.
 2. Při použití obojků ve tvaru písmene "L". Postup je podobný předchozí verzi. V tomto případě však noha není vyrobena, ale je odebírán prvek ve tvaru g, jehož strana má délku nejméně 50 průměrů pracovní výztuže. Jedna strana je svázána s rámem jedné stěny a druhá s rámem kolmá. Současně musí být vnitřní tyče spojeny s vnějšími tyčemi. Stoupání svorek by mělo činit tři čtvrtiny výšky stěny suterénu.
 3. Použitím svorek ve tvaru U. Při úhlu potřebujete dva prvky, jejichž délka bude mít 50 průměrů výztuže. Každý z jejich kroužků je přivařen ke dvěma rovnoběžným prutům a k jedné kolmé tyči.

Jak správně zpevnit základy pásu v tupých úhlech. K tomu je vnější tyč ohnutá do požadovaného stupně a připojena k ní jako přídavná výztuž. Vnitřní prvky jsou připojeny k vnějšímu.

Schéma správného a nesprávného zesílení tupých úhlů

Pro položení výztuže na spojnici jedné zdi na druhou použijte stejný postup jako v předchozím případě:

 • překrývání;
 • Svorky ve tvaru písmene L;
 • Svorky ve tvaru U.

Velikost překrytí a spojů se předpokládá jako 50 průměrů. Při provádění prací stojí za zmínku nejběžnější chyby:

 • v pravém úhlu;
 • nedostatečná komunikace mezi vnějšími a vnitřními prvky;
 • podélné tyče spojují viskózní křížky.
Společné chyby při spojování

Neopakujte tyto chyby při vytváření vlastního domu.

Použití háčku na háčkování

Před upevněním základové pásky stojí za to vědět, jak používat pracovní nástroj. Zvláštní zbraň je zřídkakdy využívána pro soukromé bydlení, protože takové vybavení vyžaduje dodatečné náklady. Investování do nástroje je přínosné pouze pro plnění objednávek a nikoliv pro výstavbu jednoho domu.

Z tohoto důvodu se hák stal nejobvyklejším nástrojem pro párování v soukromém bydlení. Bude snadnější jej použít, pokud připravíte speciální šablony předem. Tento detail funguje jako pracovní stůl a velmi usnadňuje práci. Věci budou rychlejší. K vytvoření šablony jsou vyžadovány dřevěné bloky, jejichž šířka je asi 30-50 cm a délka nesmí být delší než 3 m, neboť takovýto pracovní stůl je pro použití nepohodlný.

Nejčastější způsob, jak plet - háčkování

V dřevěném zařízení musíte vrtat drážky a otvory, které budou opakovat obrys tyčí v rámu. V takových otvorech jsou předem umístěny kusy pletacího drátu o délce 20 cm a pak jsou upevněny výztužné tyče.

Abyste pochopili technologii páření, můžete zvážit příklady. Během výstavby jsou zapotřebí dvě možnosti: pro křížové vlasy (pokud jsou prvky navzájem kolmé) a pro překrývající se spoje. V pásovém podkladu je často zapotřebí druhá technologie, při konstrukci deskové struktury bude nejdůležitější první.

Chcete-li připojit položený rám do jedné jednotky při spojování překrytí, použijte háček v tomto pořadí:

 1. spojení se provádí na několika místech podél délky spoje, umístění drátu je přiřazeno tak, aby bylo umístěno v hluboké části výztužného profilu;
 2. drát je složen do poloviny a položen pod křižovatkou;
 3. použijte hák pro zavěšení smyčky;
 4. volný konec dolů k nástroji a uložit mu malý ohyb;
 5. začněte otáčet háčkem a otáčením drátu;
 6. opatrně vyjměte přístroj.

Postup jednoho kola se opakuje 3-5krát. Připojovací prvky najednou, stejně jako při příčném spojení, nestačí. Vázání výztuže pod základovou lištou v tomto případě nebude spolehlivé, protože fixace v jednom bodě nebrání tomu, aby se prvky posunuly.

Správné připojení rámu zajistí spolehlivost, trvanlivost a trvanlivost ložné části budovy.