Armatura pro beton

Železobeton je jedním z nejstarších stavebních materiálů. Přes období používání po více než jedno století platí i dnes. To lze vysvětlit přítomností výztuže, která zvyšuje pevnost železobetonových objektů. Železobetonové budovy se stávají stále oblíbenější jak v průmyslu, tak v domácnosti. Jeho použití v různých směrech činí železobeton vůdce mezi podobnými materiály. Snažme se zjistit, jaká je podstata vyztužovací práce v konkrétním provedení, jeho účelu a vlastnostech.

Beton a ocel - jejich poměr

Každá stavební firma má v praxi jedinečný poměr železobetonových a betonových materiálů. To je způsobeno řadou výhod jejich kombinace. Mezi ně patří:

 • zlepšení výkonnostních vlastností struktury v důsledku fúze;
 • zlepšení pevnostních vlastností betonu pod vlivem oceli;
 • pevnost materiálu závisí na jeho schopnosti stříhat, protáhnout a aplikovat tlak na materiál.

Beton má vysokou pevnost v tlaku. V případě velkých nákladů je povinné použití železobetonu. Protažení oceli nemá vliv na jeho pevnost. V důsledku toho je možná konstrukce konstrukcí s vysokou pevností. Spojení betonu s ocelí hraje důležitou roli při určování pevnosti budovy. Komprese betonu určuje úroveň jeho pevnosti. Na tomto základě je nutně nutno použít železobeton, aby se zabránilo zničení stěn působením zatížení.

Pravidla železobetonových materiálů

Aby byly plně splněny požadavky na konstrukci, měly by být oceli a betonové materiály úzce spolupracovat. Tento proces se vyskytuje během jejich přilnavosti, v důsledku čehož se betonová směs vytvrdí. V případě slabé adheze se výztuha skluzuje v betonu a v důsledku toho se struktura zhroutí.

Pro zlepšení adhezních vlastností je povrch tyčí vybaven speciálními výčnělky. Tento postup nastává buď během válcování, nebo během zploštění obou tyčí kolmo k sobě s použitím speciálního vybavení.

Kromě toho jsou na koncích vyztužovacích tyčí instalovány háčky pro ještě větší uchopení. Kovové mřížky a rámy mají spolehlivější přilnavost k betonu kvůli nehybnosti jednotlivých tyčí.

Před použitím musí být armatury důkladně vyčištěny od nečistot a hrdze, protože zabraňují adhezi.

Příklad interakce výztuže a betonu.

Předpokladem prevence vzniku hrdly je vytvoření husté a husté betonové vrstvy kolem každé tyče. Beton, který se nachází mezi mřížkou a povrchem budovy, funguje jako ochrana nejen proti zesílení rezu, ale také zajišťuje její refrakternost. Tato vlastnost je možná v případě použití hutného betonu, který neumožňuje průchod vzduchu.

V případě nedodržení požadované tloušťky vrstvy ochranného betonu může dojít ke ztrátě refraktornosti materiálů a ke vzniku rzi na výztužném pletivu. Naopak, příliš silná ochranná vrstva vede k poklesu pevnosti konstrukce v důsledku posunutí výztuže.

Je třeba poznamenat, že železobeton neztrácí své vlastnosti v případě poklesu teploty. Beton a výztuž mají téměř stejný teplotní koeficient roztažnosti, který jim umožňuje současně prodloužit nebo zkrátit se zvyšující se nebo klesající teplotou.

Výběr výztuže z oceli

Železo a beton - hlavní součásti železobetonu. Existují některá pravidla pro výběr materiálů, které jsou povinné. Podle těchto pravidel může být výztuž vytvořena z takových stavebních materiálů, jako jsou:

 • měkká ocel;
 • vysoce a středně uhlíková ocel;
 • ocelový drát vytvořený během studeného tažení.

Před uvedením do provozu se tyče podrobí postupům pro zvýšení síly a studené koagulace. Povinnou vlastností kovu by měla být přítomnost povrchu s nerovností a zářezy. To slouží jako přídavná vazba mezi kovem a betonem.

Po připojení tyčí pod úhlem 90 stupňů tvoří výztužná síť. Proces spojování se provádí s použitím svařovacích jednotek nebo pletení. Umístění mříže také má vlastnosti, mělo by pokrývat celou oblast železobetonového objektu.

Umístěte jiný typ výztuže nazvaný list. Tento materiál je ocelový plech, který se na něj otáčí okrajem sítě. Pravidla pro uspořádání jsou shodná s výše uvedenými pravidly rozvržení mřížky. Toto vyztužení se používá v betonových deskách a stěnách konstrukce.

Příprava prutů pro svazek

Práce na ventilu - komplexní a zdlouhavý proces. Než je nutné připravit a zkontrolovat tyče. Musí být použitelné a odolné. Poté, co jste přesvědčeni o kvalitě materiálu, můžete začít pracovat.

Prvním krokem je kontrola oceli pro korozi a splnění parametrů a vlastností. Musí se brát v úvahu fyzické vady. Umístění oka do betonu by mělo být zodpovězeno zodpovědně, neboť i malá odchylka může mít nevratné důsledky.

Při zkoušení se bere v úvahu silná destruktivní koroze tyče. V případě, že je hrdlo pokryto malými částmi tyčí, lze použít kování. Je však nutné ošetření antikorozním roztokem takového kovu.

Dalším krokem je ohýbání tyče. To je nezbytné pro zpevnění složitých konstrukcí, které budou vybaveny betonem. Tento postup se provádí pomocí speciálních strojů. Po ukončení přípravných prací je výztužná síť vytvořena lepením nebo svařováním. Mřížka je vytvořena pomocí těchto materiálů, zařízení a pravidel:

 • ocelové tyče - připravené, zkoušené a v případě potřeby zakřivené;
 • kovový drát - při vytváření sítě pomocí svazků;
 • svářecí přístroje - při výrobě armatur svařováním;
 • plochý povrch - v případě smykového vazu nebo svařování může být porušení struktury;
 • mechanismus pro zvedání - používá se při zajištění konstrukce oceli;
 • Omezující zařízení a těsnění - monitorujte dodržování plochého vazu a zabraňte posunutí výstuže.
Zpět do obsahu

Způsoby vytvoření mřížky

Specialista pracuje s kování, a to jeho upevnění svařováním nebo pletením.

Bunch

Tato metoda se používá častěji. To je způsobeno nízkými finančními náklady. Současně dochází ke zhoršení spojovacích vlastností. To však nebrání tomu, aby se tato část oblíbila. Svazek se vyskytuje odděleně od nainstalovaného bednění. Svazek by měl být proveden na rovném povrchu, aby nedošlo k posunutí. Pro dodržení rovinnosti se používají těsnění a omezující materiály. Jsou instalovány v procesu spojování tyčí.

Upevnění musí být provedeno pečlivě a pečlivě, protože je velmi obtížné opravit nepřesnosti. To je možné pouze analýzou části výztuže a opětovným sdružováním. Pletení může být vyrobeno různými materiály. Mezi nejčastější patří měkký, ale zároveň odolný kovový drát. Kromě toho je možné použít pružinové držáky. Díky nim je hora rychlejší.

Pro dosažení vysoce kvalitní přilnavosti betonem je nutné správně vypočítat tloušťku betonové vrstvy, která je překryta přes síť. Tato vrstva chrání ventil před negativními účinky vzduchu a vlhkosti. Při určování tloušťky ochranné vrstvy betonu je třeba zodpovědně zodpovědět.

Svařovací díly

Dalším způsobem, jak navrhnout výztužný materiál, je svařování. Jeho popularita je způsobena zvýšenou pevností, která má pozitivní vliv na vlastnosti železobetonu.

Nejčastěji používané elektrické obloukové svařování. Jeho jednoduchost a kvalita jsou hlavními vlastnostmi materiálu. Svařování může být překryto pod úhlem nebo na jedné přímce spojením dvou tyčí. První metoda nevyžaduje zvláštní kontrolu. A druhý musí být řízen k dosažení požadované síly. Výhody svařování:

 • překryvné připojení volitelné;
 • průřez spojů klesá;
 • rám má vysokou tuhost.

Tento seznam není vyčerpávající. Před zahájením práce je třeba očistit tyčové spoje. Povrch musí být nutně plochý nebo obrobený pro svaření určitého typu průřezu tyčí. V praxi se často používá zařízení, které řídí vodorovné a svislé uspořádání tyčí.

Sledování kvality práce by mělo být prováděno ve všech fázích a v jakémkoli druhu práce. Nemluvě o předběžném svařování pro testování materiálu. Tento postup se provádí svařením několika tyčí a zkoušením jejich pevnosti.

Chování železobetonu

Každý design má své vlastní charakteristiky, které jsou klíčové při vytváření železobetonu. Takže tlak na paprsek není stejný. Jeho spodní část je vždy vystavena protažení. Na tomto místě byste tedy měli používat armatury.

Po vyztužení se tlak na paprsek nezmění. Díky oceli se však zvyšuje pevnost betonu. Ocel poskytuje betonovou odolnost proti zatížení. Betonová deska má vlastnosti. Ložisko tohoto prvku konstrukce může nastat dvěma nebo dokonce čtyřmi jeho stranami. Největší roztahování probíhá ve středu desky. Na tomto základě jsou armatury vybaveny na obou stranách desky.

Závěr

Betonová výztuž je nejlepším způsobem, jak zvýšit pevnost betonu. Pomáhá zajistit spolehlivost konstrukce při nejvyšších zatíženích. Výběr materiálu závisí na kvalitě výsledku.

Správná konstrukce schématu práce poskytne železobeton se všemi vhodnými vlastnostmi.