Zákon o základové jámě

(název a umístění,

AKT PRO ZJIŠTĚNÍ A PŘIJETÍ

"__" _____________________ 200_

Komise složená z: _______________________________________________________

(pozice, příjmení, jména, střední jména)

jednající na základě ___________________________________________________

(odkaz na objednávku, příkazy vedoucích organizací,

účast na přijetí nebo na právech funkce,

předložené předepsaným způsobem)

provedla inspekci příkopu pod ___________________________________

1. Pracovní výkresy nadstavby, oplocení a upevnění jámy ___________

s využitím výkresů odchylek od projektu, provedených v procesu výstavby a dohodnutých s organizací projektu ________________________

2 Pracovní protokol č. ________________________________________________________

4 Prohlášení o trvalých značkách a zákon č. _______________________ geodetické členění ___________________________________________________________________

Po přezkoumání předložených dokumentů a kontrole práce prováděné v naturáliích komise shledala:

1. Označte přirozený povrch půdy při výkopu _______________________

2 Ditch kopal na značku ______________________________________________

při značce projektu ______________________________________________________

3 Vyrovnání provedené z referenčního čísla № _____________________________

která (ve známkách přijatých v návrhu)

4 Výkop má hromadění háků (hypotéční upevnění), vyrobené z __________________________________________, vedené do hloubky od dna ražby

od ___________ m do ____________ m s hloubkou jízdy ____________ m;

Označte horní část plotu ___________________________________________________

Soulad s projektem a stavem plotu __________________________________

(uveďte odchylky v poloze jazyka,

připevňuje se na horní a spodní část země,

přítomnost všech popruhů a vzpěr; mate matematika,

uzavření obrysu jazyka v plánu apod.)

5 Rozměry jámy uvedené níže v plánu s použitím návrhových os a základového plánu jsou uvedeny v příloze č. _______________________ k tomuto zákonu.

6 Značka vody (mimo jámu k datu úkonu) ______________________

7 Označení pracovního vodního horizontu, přijatého v projektu _______________________

8 Intenzita odtoku _________________________________________ m 3 / h

9 Půda na dně jámy se skládá z ________________________________________

a leží pod jámou, podle údajů vrtání (vrtání) do hloubky ____ m, následuje _____________________________________________

10 Údaje o tichu klíčů ____________________________________________

11 Výsledky zkoušek únosnosti půdy ________________________

Vypočítaný odpor této půdní základny lze odebrat _____

________________ kg / cm2 při přijetí v projektu _______________________ kg / cm 2

1. Práce byly prováděny v souladu s projektem, normami, stavebními předpisy a předpisy a splňovaly požadavky na jejich přijetí.

Práce předložené k přijetí jsou přijímány s hodnocením kvality __________________

2 Umožněte založení nadace na _______________________________

(ve značkách přijatých v návrhu)

1. Projektový a výkonný plán jámy s ohledem na osy konstrukce.

2 Podélné a příčné řezy ražby s uplatněním konstrukce a skutečných výškách.

3 Výsledky zkušebního vrtání nebo vrtání z "__" _____________ 200_

s použitím geologických dat uvedených v projektu.

4 Proces testování únosnosti půdní základny.

Výkonná dokumentace

Koná skryté práce

Skutky skrytých prací, úkony zkoušek ke stažení:

AOSR celkem:

1 Zákon o zkoumání skrytých děl 2018, nový formulář v roce 2018 download doc, download zip

2 Zákon skrytých prací společný, download doc form, download rar.

3 Zákon o kontrole odpovědných staveb, stažení dokumentového formuláře, stahování rar.

4 zákon o kontrole sítí technické a technické podpory, stažení dokumentového formuláře, stahování rar.

5 Průkaz o geodetickém středisku objektu investiční výstavby, stažení dokumentového formuláře, stahování rar.

6 Zákon skrytých prací na potrubí, formulář ke stažení doc, stahování rar.

AOSR pro všeobecné stavební práce:

1 Zákon skrytých prací pro geodetické rozdělení trasy, rozdělení práva na cestu, příklad stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

2 Zákon skrytých prací na sledovacích zařízeních, například download doc, download zip.

3 Zákon o kontrole a přijetí hlavních přívodních vrtů, např. Stahování xls.

4 Zákon o kontrole a přijetí šachet pro poklopy, např. Download xls.

5 Zákon o kontrole a přijetí pro vodotěsné vrty, příklad ke stažení xls.

6 Zákon skrytých prací na hydroizolaci železobetonových prvků studní, příklad stažení jpg + strana 2, stažení zipu

7 Zákon skrytých prací na potrubí, například stáhnout dokument, stáhnout zip.

8 Zákon skryté práce na instalaci a monolitování žláz na problém, například stáhnout jpg + page 2 + schéma, stáhnout zip

9 Zákon skrytých prací na utěsnění průchodu potrubí skrz žlábek, například stáhnout jpg + str2 + schéma, stáhnout zip

10 Zákon skrytých prací na instalaci studny, příklad stáhnout program jpg + page 2 +, stáhnout zip

11 Zákon skrytých prací na instalaci potrubí, například stáhnout jpg + page 2 + schéma, stáhnout zip

12 Zákon skrytých prací na počátečním zásypu potrubí, například stáhnout jpg + str2 + schéma, stáhnout zip

13 Zákon skrytých prací pro konečnou zásyp potrubí, například stáhnout jpg + str2 + schéma, stáhnout zip

14 Zákon skrytých prací na zásypu uloženého potrubí, například stahování xls, stahování zipu

15 Zákon o kontrole a přijetí potrubí v oblasti mezi jamkami, například stažení xls.

16 Úkon skrytých prací na vložce, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip.

17 Zákon skrytých prací pro otevírání potrubí a vývoj příkopu, příklad stažení doc + schémat, stažení zipu

18 Zákon skrytých prací na zařízení pro přípravu písku na dno příkopu, příklad stažení xls + diagramů, stažení zipu

19 Zákon skrytých prací na zařízení výkopu pod potrubím, například stáhnout program jpg + strana 2 +, stáhnout zip

20 Zákon skrytých prací k dokončení příkopu k designovým značkám, například stažení xls + schémat, stažení zipu

21 Zákon o kontrole kabelových kanálů v zákopu před naplněním, například stažení jpg, stahování zipu.

22 Zákon o kontrole a přijetí pro zásyp výkopu s pískem do výšky 0,5 m nad potrubím z vrtu do studny, například stažení xls.

23 Zákon skrytých prací na naplnění čerpacího písku, například stahování xls.

24 Osvědčení o kontrole a přijetí jámy v prostoru mezi studny, např. Download xls.

25 Osvědčení o kontrole a přijetí jámy a umělé základny CBC pro instalaci studní, například stažení xls.

26 Osvědčení o kontrole a přijetí umělé základny z písku v oblasti mezi studny, například stažení xls.

27 Zákon skrytých prací na podkladovém zařízení pod jamkou, například stáhnout jpg + strana 2 + schéma, stáhnout zip

28 Zákon skrytých prací na základovém zařízení pod potrubím, například stáhnout program jpg + strana 2 +, stáhnout zip

29 Zákon skrytých prací na zařízení jámy pod jamkou, například stáhnout jpg + strana 2 + schéma, stáhnout zip

30 Zákon skrytých prací na zařízení jámy pod zavlažovací nádrží, například stáhnout xls.

31 Zákon skrytých prací na zařízení jámy pod čerpadlem, například stáhnout xls.

32 Úkon skryté práce na polštář písku a štěrku hmoty nádrže, například stáhnout xls.

33 Zákon skrytých prací na polštáři z pískově štěrkové hmoty čerpadla, například stáhnout xls.

34 Zákon o přijetí příkopů pro instalaci kabelů, například stahování jpg, stahování zipu.

35 Zákon o skryté práci na punkci pomocí HDD, například stáhnout doc.

36 Zákon skrytých prací na kladení kabelových vedení v zemi, formulář pro stažení, stažení zipu.

37 Úkon skrytých prací na betonové přípravě základové desky a jímky nádrže, například stažení xls.

38 Úkon skryté práce na betonové přípravě pod základovou deskou a čerpací jímkou, například stáhnout xls.

39 Úkon skryté práce na ochraně proti korozi ve dvou vrstvách pod základovou deskou nádrže, například stáhnout xls.

40 Úkon skryté práce na ochraně proti korozi ve dvou vrstvách pod čerpadlem základové desky, například stáhnout xls.

41 Úkon skryté práce na ochranné vrstvě cementové malty pod základovou deskou nádrže, například stažení xls.

42 Zákon skrytých prací na ochranné vrstvě čerpadla cementové malty, např. Stahování xls.

43 Zákon skrytých prací na výztužných klecích pro zpevnění základny nádrže, příklad stahování xls.

44 Zákon skrytých prací na výztužných klecích pro zpevnění čerpací základny, např. Download xls.

45 Úkon skrytých prací na monolitické základové desce nádrže, například stáhnout xls.

46 Akt skryté práce na čerpání monolitické základové desky, například stáhnout xls.

47 Zákon skrytých prací na základovém zařízení pro kontejner, například stáhnout dokument, stáhnout zip

48 Činnost skryté práce na instalaci nádrží pro zavlažování, například stáhnout xls.

49 Zákon o skryté práci na instalaci čerpání kovu, například stáhnout xls.

50 Zákon skrytých prací na kovové bázi, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

51 Zákon skrytých prací na betonování stěn a sloupů nádrže, příklad stahování xls.

52 Úkon skryté práce na výztuži a bednění monolitické překrytí nádrže, například stáhnout xls.

53 Činnost skryté práce na vyztužení a instalaci bednění čerpací stěny, například stáhnout xls.

54 Úkon skrytých prací na vyztužení a instalaci stropního bednění, např. Stahování xls.

55 Zákon skrytých prací na monolitické desce nádrže se překrývá, například stáhnout xls.

56 Činnost skryté práce na vnější vodotěsnosti a ochranné vrstvě čerpadla, např. Stažení xls.

57 Zákon skrytých prací na aplikaci izolačního povlaku, například stahování xls, stahování zipu

58 Zákon skrytých prací na zařízení parotěsné střešní krytiny, například download doc, stahování rar.

59 Zákon skrytých prací na izolačním zařízení střechy, například download doc, stahování rar.

60 Zákon o skrytých pracích na zařízení předsunuté vrstvy střechy, například stáhnout doc, stáhnout rar.

61 Zákon skrytých prací pro výrobu potrubí, příklad stahování jpg + 2p, stahování zipu

62 Zákon skrytých prací o zbarvení hromád, potrubí, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

63 Zákon skrytých prací na vibro ponoření pilotních trubek, například stahování jpg + 2p, stahování zipu

64 Zákon skrytých prací pro řezání pilotních trubek na designové značky, např. Stahování jpg + 2p, stahování zipu

65 Zákon skrytých prací pro plnění hromád trubek s pískem, např. Stahování jpg + 2p, stahování zipu

66 Zákon skrytých prací pro instalaci podpěrných desek na pilotách, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

67 Zákon skrytých prací na instalaci nosníků, například stahování jpg + 2p, stahování zipu

68 Zákon skrytých prací pro instalaci rozvodny na zemi, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

69 Zákon skrytých prací na instalaci schodů a servisních platforem, například stahování jpg + 2p, stahování zipu

70 Zákon skrytých prací na tahání pahýlu s následným plánováním, například stahování xls, stahování zipu

71 Zákon skrytých prací na zařízení podlahy, například stáhnout xls, stáhnout zip

72 Zákon skrytých prací na zařízení oblasti instalace, například stahování xls, stahování zipu

73 Zákon skrytých prací na mechanizovaném čištění povrchu potrubí ze staré izolace, např. Stahování xls, stahování zipu

74 Zákon skrytých prací na čištění pískem na povrchu potrubí ze staré izolace, např. Stahování xls, stažení zipu

75 Zákon skrytých prací na zařízení pohybující se plynovodem, například stáhnout program + schéma, stáhnout zip

76 Zákon skrytých prací na čištění lesních pozemků stavenišť a silnic, příklad stažení xls, stažení zipu

77 Zákon skrytých prací na odstraňování sněhu ze stavby a silnice, například stáhnout dokument, stáhnout zip

78 Zákon skryté práce na odvodnění příkopu, příklad stažení xls, stažení zipu

79 Zákon skrytých prací na obnově vozovky, odstranění eroze, příklad stažení xls, stažení zipu

80 Zákon skrytých prací při konstrukci přístrojů a kontrolních bodů přístrojové techniky, například stáhnout dokument, stáhnout zip

81 Zákon o skryté práci na odstraňování ornice, plánování práva na cestu, stažení vzorku xls + schéma, stažení zipu

82 Osvědčení o inspekci úseků inženýrských a technických sítí odpadních vod domácností, například stažení zipu.

83 Zákon o kontrole a přijetí vrtů a výztužných klecí pro vrtané piloty, download pdf formátu, stažení zipu

84 Zákon skrytých prací na žlabu zařízení pod silnicí, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

85 Zákon skrytých prací na zařízení podkladové vrstvy pod deskou silnice w / w, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

86 Zákon skrytých prací na silnicích z železobetonu pro silnici, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

87 Zákon skrytých prací pro rozvoj ražby mechanizovaným způsobem s manuálními dorobotkami, např. Stahování jpg + 2p, stažení zipu.

88 Zákon skrytých prací na zařízení přípravy sutin pro nadaci, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

89 Zákon skrytých prací na hydroizolaci boční plochy nadace, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

90 Zákon skrytých prací na instalaci bloků FBS, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

91 Zákon skrytých prací na zásypu výkopu vrstvou po vrstvě těsnění, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

92 Zákon skrytých prací na instalaci kombinovaného modulu DES, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

93 Akt ze skrytých prací pro rozvoj půdních výkopů pod pozemní zařízení, stáhněte si příklad jpg + 2 stránek, stáhněte si zip.

94 Zákon o skrytých pracích pro vývoj půdních příkopů pod kanálem, např. Stažení jpg + 2p, stahování zipu.

95 Zákon skládaní skrytých prací ze zemního příkopu, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

96 Zákon skryté práce písek příprava zařízení pro w / b dešťové bouřky, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

97 Zákon o skrytých pracích z hydroizolace bočních povrchů odtokových žlabů, například stažení jpg + 2p, stahování zipu.

98 Zákon skrytých děl instalace železobetonových žlabů pro odvod dešťů, např. Stahování jpg + 2p, stahování zipu.

99 Zákon skrytých prací naplnění srážecího zákopu, příklad stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

100 Zákon o skryté tvorbě jámy pod budovou, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip.

101 Zákon skrytých zařízení pro přípravu sutin pro stavbu nadzemních staveb, příklad stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

102 Zákon skrytých prací instalace prefabrikovaných stavebních modulů, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

103 Zákon skrytých prací o aplikaci cemento-pískové omítky na majácích, například stáhnout dokument, stáhnout zip

104 Zákon skrytých prací pro odstraňování prachu z vnitřních stěn, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

105 Zákon skrytých prací na nátěr stěn v místnosti, například stáhnout dokument, stáhnout zip

106 Zákon skrytých prací na zařízení zpevněné zdiva, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

107 Zákon skrytých prací na zařízení svislé křižovatky cihel, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

108 Zákon skrytých prací na zařízení horizontální křižovatky zdí, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

109 Zákon skrytých prací na montáž železobetonových mostů podzemních můstků, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

110 Zákon skrytých prací na izolačním zařízení střechy, například stáhnout dokument, stáhnout zip

111 Zákon skrytých prací na instalaci podpůrných sloupů pro technická zařízení, například download doc, download zip

112 Zákon skrytých prací na zastřešení geotextilie zařízení, například stáhnout dokument, stáhnout zip

113 Zákon skrytých prací na zařízení izolace a předřazené vrstvy, například download doc, download zip

114 Zákon skrytých prací na povlakové hydroizolaci míst procházení nálevky přes desku, např. Download doc, download zip

115 Zákon o skrytých pracích při instalaci střešní nálevky, například stáhnout dokument, stáhnout zip

116 Zákon skrytých prací na izolačním zařízení střechy, například stáhnout dokument, stáhnout zip

117 Zákon skrytých prací na zařízení ze dvou vrstev chrysotilových cementových desek, například download doc, download zip

118 Zákon skrytých prací na zařízení rolovací hydroizolace, například download doc, download zip

119 Zákon skrytých prací na zařízení chrysotilových cementových desek na stěnách větrací komory na střeše, například stáhnout dokument, stáhnout zip

120 Zákon skrytých prací na zařízení horní vrstvy zalévané utěsněné vodotěsnosti větracích komor na střeše

121 Zákon skrytých prací na ohřívači zařízení na požární stěně na střeše, například stáhnout dokument, stáhnout zip

122 Zákon skrytých prací na zařízení chrysotil cementových desek na požární stěně na střeše, například stáhnout dokument, stáhnout zip

123 Zákon skrytých prací na omítání požární stěny, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

124 Zákon skryté práce na zkosení zařízení na parapetu, například download doc, download zip

125 Zákon skrytých prací na omítky na střeše, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

126 Zákon skrytých prací, zemní výkopy ručně v zákopech až do hloubky 2 metry bez připojení se svahy, příklad stažení xls + schéma, stažení zipu

127 Zákon o skrytých pracech při demontáži železobetonových krytů pro demontáž kabelů, např. Stažení xls + schéma, stažení zipu

128 Zákon o skryté tvorbě půdy s pohyblivými až do 10 m buldozerů, například stažení xls + schéma, stahování zipu

129 Zákon skryté práce zhutnění půdy s pneumatickými pěchy, příklad stažení xls + schéma, stahování zipu

130 Zákon skrytých prací na vývoji zemních rypadel s nákladními vozidly na nákladních automobilech, například stažení xls + schéma, stažení zipu

131 Zákon o skryté tvorbě zařízení macadam, příklad stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

132 Zákon skryté instalace desek NSP, příklad stažení xls + schéma, stažení zipu

133 Zákon skrytých děl instalace postranních kamenů (obrubníky), například stažení xls + schéma, stažení zipu

134 Zákon o skrytých pracích s použitím navijáků ručně nebo ručně: žebříky, žebříky, nádrže, izolátory, například stáhnout xls + diagram, stáhnout zip

135 Zákon skrytých prací malování povrchů s kovovým povrchem, např. Stažení xls + schéma, stahování zipu

136 Zákon o skryté povrchové úklidové práci kartáčem a odprašováním, plnění kovových povrchů, například stažení xls + schéma, stažení zipu

AOSR pro kladení kabelů a potrubí v místnosti:

1 Zákon skrytých prací na pokládání komunikačních linek v stoupačích, v podlaze, ve studně budovy, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout rar.

2 Zákon o skryté práci na pokládce elektrických sítí a elektrického osvětlení pod omítku, stahování doc formátu, stažení zipu.

3 Úkon skryté práce na položení kabelu v vlnité trubky v sádrokartonové příčky, například stáhnout xls, stáhnout zip.

4 Zákon o skryté práci na pokládce kabelu pro požární poplachový systém APS (připojení detektorů kouře), například download doc, download zip.

5 Zákon skrytých prací na zařízení prochází stěnami a přepážkami sítí napájení a elektrického osvětlení, stahování doc formátu, stahování rar.

6 Zákon skrytých prací na těsnění kabelových vývodů z ochranných trubek, příklad 1 stáhnout jpg, stáhnout rar.

7 Zákon skrytých prací na těsnění kabelových vývodů z ochranných trubek, příklad 2 ke stažení jpg, stažení zipu.

8 Akty skryté práce na utěsnění průchodu kabelů přes stěny a podlahy, například stáhnout jpg, stahovat rar.

9 Zákon skrytých prací pro kladení potrubí pod podlahou, stažení dokumentového formuláře, stažení zipu.

10 Zákon skryté práce na utěsnění průchodu potrubí přes vnější stěny, například stáhnout doc, stáhnout rar.

11 Zákon skrytých prací na těsnícím kabelu prochází stěnami a podlahami, například stahování jpg, stahování zipu.

12 Zákon skrytých prací pro antikorozní úpravu potrubí (nátěr, malba), např. Download doc, download rar.

13 Zákon skrytých prací pro pokládku elektroinstalace na stěnách, stropy, v podlaze, stahování doc formátu, stažení zipu.

14 Zákon skrytých prací pro instalaci a izolaci stoupaček vodovodního systému, např. Stažení jpg + p2, stažení zipu

15 Zákon skrytých prací pro instalaci a izolaci potrubí vodovodního systému, např. Stažení jpg + p2, stažení zipu

16 Zákon skrytých prací na instalaci a izolaci potrubí systému, příklad stoupačky stáhnout jpg + p2, stáhnout zip

17 Zákon skrytých prací na instalaci a izolaci potrubí systému, příklad stoupačky stáhnout jpg + p2, stáhnout zip

18 Zákon skrytých prací, kterým se potrubí z vlnitého PVC, například stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

19 Zákon skrytých prací instalace kabelového žlabu podle zavedených struktur, např. Stažení xls + schéma, stažení zipu

AOSR pro instalaci materiálů, zařízení:

1 Zákon o skryté práci na instalaci optických spojů, například stáhnout doc.

2 Zákon skrytých prací na instalaci uzemňovacího zařízení, příklad 1 download doc, download rar.

3 Zákon o skryté práci na instalaci uzemňovacích zařízení, příklad 2 ke stažení jpg, download zip.

4 Zákon o skryté práci na instalaci uzemňovacích zařízení, příklad 3 download doc, download zip

5 Zákon skryté práce instalace podzemního uzemnění, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout zip

6 Zákon skryté práce na instalaci distribuční elektrické sítě v mezipodlažních stoupačích, v podlaze, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout rar.

7 Úkon skrytých prací na instalaci projektorových stožárů a světelných sloupů, například stahování jpg + 2p, download rar.

8 Zákon skryté práce na uzemnění světelných stožárů, například stáhnout jpg, stáhnout rar.

9 Úkon skryté práce na instalaci bezpečnostního poplachu pro otevírání skříní, krabic, krabic, například stáhnout jpg + 2p, stáhnout rar.

10 Zákon skrytých prací na roztahování hydraulických kompenzátorů, stahování doc formátu, stahování rar.

11 Zákon skrytých prací pro audit a testování ventilů, stažení dokumentového formuláře, stahování rar.

12 Zákon skrytých prací na instalaci tepelně smrštitelných manžet, např. Stahování xls, stažení zipu

13 Zákon skrytých prací na instalaci vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí podporuje, např. Download doc, download zip

14 Zákon skrytých prací na uzemnění podpor, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

15 Zákon skrytých prací pro instalaci a svařování plynovodu do parních kotlů, např. Stažení jpg + strana 2, stažení zipu

16 Zákon skrytých prací na instalaci instalace v koupelnách, například stáhnout jpg + strana 2, stáhnout zip

17 Zákon o kontrole odpovědných struktur pro instalaci portálu pro pneumatiky SHP, např. Stahování xls, stažení zipu

AOSR pro instalaci systému postřikovačů:

1 Zákon skrytých prací na instalaci hasicího systému sprinklerů - přenos stávajících postřikovačů, přenos potrubí, příklad stáhnout dokument, stáhnout zip

2 Zákon o skrytých pracích na instalaci hasicího systému hasicího zařízení - izolace svařovaných spojů potrubí, tvarovaných svařovaných prvků kohoutků a zátek, např. Stahování doc, stažení zipu

AOSR pro ventilaci a klimatizaci:

1 Zákon skrytých prací na instalaci vzduchových kanálů ventilačního systému v prostoru stropu, například download doc, download zip

2 Zákon skryté práce na instalaci izolace vzduchových kanálů ventilačního systému v prostoru stropu, například stáhnout doc, stáhnout zip

3 Zákon skrytých prací na instalaci potrubí klimatizačních drenážních systémů v prostoru stropu, například stáhnout dokument, stáhnout zip

4 Zákon skryté práce na instalaci potrubí klimatizačního systému v stropu-stropní prostor, například stáhnout doc, stáhnout zip

5 Zákon skrytých prací na instalaci potrubí chladicího systému v stropu-stropní prostor, například stáhnout doc, stáhnout zip

AOSR pro instalaci komunikačních sítí, SCS, řízení přístupu:

1 Zákon skryté práce na kladení kabelů pro systémy SCS, řízení přístupu, například download doc, download zip

2 Zákon o skrytých pracích na pokládce komunikačních kabelů a ochranných vodičů (formulář 21 MVLKS), stahování doc formátu, stažení zipu

3 Zákon skrytých prací na zařízení uzemnění (formulář 24 MVLKS), stahování doc formátu, stažení zipu

4 Zákon o skrytých pracích na zařízení procházejících silnicemi a železnicemi (formulář 22 MVLKS), stažení formátu doc, stažení zipu

AOSR pro elektrické práce:

1 Úkon skrytých prací na pokládání drátů na sádrové a dlaždicové desky, podél stěn, např. V podlahových deskách, stahování doc

2 Zákon skryté práce uzávěr suchý pro elektrický kabel, například stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

3 Zákon skrytých prací pro pokládání kabelů až do 35kV podle instalovaných konstrukcí a zásobníků se zapínáním na závity a na konci trasy, např. Stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

4 Zákon o skrytých pracích při instalaci kovového lávky podle zavedených konstrukcí. Kovová krabice na stěnách a stropích. Instalace vyztužené konzoly. Perforovaný profil připevnění, například stahování xls + schéma, stahování zipu

5 Zákon skrytých prací, uzemňovací vodič z izolovaného měděného drátu je otevřen na pozemcích stavby, např. Stahování xls + zip ke stažení

6 Zákon skrytých prací, uzemňovací vodič je skrytý v ocelových podlahách z ocelových pásů, uzemňovací vodič je otevřen na pozemcích stavby, např. Stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

7 Zákon skrytých děl demontáže štítu PSN, příklad stažení xls + schéma, stahování zipu

8 Zákon skrytých prací, kterým se napájecí kabel, například stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

9 Zákon skrytých prací položení měděného drátu, například stažení xls + schéma, stažení zipu

10 Zákon skryté práce zavěšení drátů 110kV režie, příklad stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

AOSR pro vnitřní práce, opravy:

1 Akt skrytých prací na odstranění tapety pro malování, například stáhnout doc.

2 Zákon skrytých děl pro demontáž základových desek, příklad stáhnout doc.

3 Zákon skrytých prací na broušení sádry, příklad stáhnout doc.

4 Úkon skrytých prací na obkladech řešení neutralizace cementové omítky, například ke stažení doc.

5 Zákon skrytých prací na podkladě stěn, příklad stáhnout doc.

6 Akt skrytých prací na průběžném vyrovnávání stěn, příklad stáhnout doc.

7 Úkon skrytých prací při demontáži dveřní jednotky, příklad stáhnout doc.

8 Zákon skrytých prací pro demontáž potažených podlah z porcelánu, příklad stáhnout doc.

9 Akt skryté práce na zařízení cementového potěru, například stáhnout doc.

10 Zákon skrytých prací při demontáži kovové mříže, příklad stažení doc.

11 Zákon skrytých prací pro opravu omítek, příklad stáhnout doc.

12 Úkon skrytých prací na podkladě vyrovnaného povrchu (před zařízením polymerních samonivelačních podlah), například stáhnout xls + download, zip

13 Zákon skrytých prací na zařízení polymerních samonivelačních podlah, například (z polyuretanu) stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

14 Zákon skrytých prací na zařízení vložených prvků v podlaze pod skříňkou PSN, příklad stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

15 Zákon skryté práce na instalaci průchodu PR, příklad stažení xls + schéma, stažení zip

16 Zákon skrytých prací na zařízení shtrobya v cihlové zdi pro instalaci kanálů, například stáhnout xls + schéma, stáhnout zip

Viz výkonný ředitel v sekci: "Složení výkonného ředitele"

Stáhněte si zákony, minuty a další v sekci: "Činy a další věci"

Stáhnout užitečné knihy, GOST, SnIPy v sekci: "GOST a knihy"

Forma kontroly otevřených příkopů a jám pro nadace

PŘÍKLAD KONTROLY ČINNOSTI ČINNOSTÍ OTEVŘENÝCH DITCH A VLOŽEK

Kontrola otevřených příkopů a jám pro základy

autor projektu (nebo jeho autorizovaný architekt)

šéf stavební inženýr

prohlédli si příkopy a jámy pro založení budovy

čtvrtek 25, jezero Dolgoe

na zemi

1. Uzemněte se v dolní části příkopu odpovídá (neodpovídá) předběžným údajům o průzkumu, jmenovitě: hornině, struktuře, nečistotám, hustotě, vlhkosti, chemickém složení, spodním sedimentu z pěti tvrdých šoků.

2. Úroveň podzemní vody 0,8-1 m .

3. Plánovací značka pro projekt s podestýlkou ​​nebo řezáním proti stávající ploše pozemku na pozemku ± 0,2 m.

4. Hloubka (od úrovně plánování, šířky příkopů a jám).

6. Tloušťka základny (podle předběžných údajů z průzkumu) 2-2,8 m.

7. Počáteční přípustný přípustný tlak na zemi kg / cm2 podle schváleného projektu.

8. Ve skutečnosti je kontrola příkopů a jám nastavena na přípustný tlak 90 m na hromadu .

9. Typy základů, které projekt přijal piloty.

10. Při výrobě zemních prací se setkal (nesplněno) překážky (staré studny, piloty, základy bývalých budov, žumpy atd.).

11. Potřeba vybudovat umělou základnu nebo speciální typ nadace, na které se projekt nevztahuje, je způsoben (není voláno).

12. Je zapotřebí další zemní práce. (není požadováno) ve výši kubických metrů.

Komise uznává, že provedené výkopové práce a přijatý tlak na místě v roce 2005 90 m na hromadu Nevytváří strach z deformace budovy po její výstavbě

Autor projektu nebo jeho autorizovaný architekt

Zástupce zákazníka, inženýr

Zástupce organizace projektu

Kontrola otevřených příkopů a jám pro základy

Inženýr pro ty. dozor nad JSC "Siberia"

Vedoucí LLC "Rus"

Inženýr staví. ovládání

Geolog Geos Ltd.

prohlédli si příkopy a jámy pro založení budovy

na zemi

1. Uzemněte se v dolní části příkopu odpovídá (neodpovídá) předběžným údajům o průzkumu, jmenovitě: hornině, struktuře, nečistotám, hustotě, vlhkosti, chemickém složení, spodním sedimentu z pěti tvrdých šoků.

2. Úroveň podzemní vody během vývoje jámy nebyl nalezen.

3. Plánovací značka pro projekt s podestýlkou ​​nebo řezáním proti stávající ploše pozemku na pozemku ± 0,2 m.

4. Hloubka (od úrovně plánování, šířky příkopů a jám) od -2,17 do -3,47 m.

5. Přijaté základy pro nadace červenohnědá hlína, písčitá, tvrdá.

6. Tloušťka základny (podle předběžných údajů z průzkumu) 5,8 - 7,3 m.

7. Počáteční přípustný přípustný tlak na zemi kg / cm2 podle schváleného kódu projektu RCC / 14-13.

8. Ve skutečnosti je kontrola příkopů a jám nastavena na přípustný tlak podle projektu.

9. Typy základů, které projekt přijal g. b. sklo základy.

10. Při výrobě zemních prací se setkal (nesplněno) překážky (staré studny, piloty, základy bývalých budov, žumpy atd.).

11. Potřeba vybudovat umělou základnu nebo speciální typ nadace, na které se projekt nevztahuje, je způsoben (není voláno).

12. Je zapotřebí další zemní práce. (není požadováno).

Komise uznává, že se jednalo o vykopávky a tlak na zemi

Nevytváří strach z deformace budovy po její výstavbě.

Hlavní inženýr __________________

Inženýr pro ty. dohled __________________

Správce plotů __________________

Inženýr staví. ovládání __________________

AKT PRO ZJIŠTĚNÍ A PŘIJETÍ

"__" _____________________ 200_

Komise složená z: _______________________________________________________

(pozice, příjmení, jména, střední jména)

jednající na základě ___________________________________________________

(odkaz na objednávku, příkazy vedoucích organizací,

účast na přijetí nebo na právech funkce,

předložené předepsaným způsobem)

provedla inspekci příkopu pod ___________________________________

1. Pracovní výkresy nadstavby, oplocení a upevnění jámy ___________

s využitím výkresů odchylek od projektu, provedených v procesu výstavby a dohodnutých s organizací projektu ________________________

2. Pracovní protokol č. ________________________________________________________

3. Magazín č. ____________________________________________ autorský dozor

4. Prohlášení o trvalých značkách a zákon č. _______________________ geodetické členění ___________________________________________________________________

Po přezkoumání předložených dokumentů a kontrole práce prováděné v naturáliích komise shledala:

1. Označte přirozený povrch půdy při výrubu _______________________

2. Vykopaný příkop označit ______________________________________________

při značce projektu ______________________________________________________

3. Vyrovnání provedené z referenčního čísla № _____________________________

která (ve známkách přijatých v návrhu)

4. Nádoba má hromadění háků (hypotéční upevnění) z __________________________________________ směřující do hloubky od dna jámy

od ___________ m do ____________ m s hloubkou jízdy ____________ m

Označte horní část plotu ___________________________________________________

Soulad s projektem a stavem plotu __________________________________

(uveďte odchylky v poloze jazyka,

připevňuje se na horní a spodní část země,

přítomnost všech popruhů a vzpěrů, kvalita kamarádů,

uzavření obrysu jazyka v plánu apod.)

5. Rozměry jámy níže v plánu s uplatněním konstrukčních os a základního plánu jsou uvedeny v příloze č. _______________________ k tomuto zákonu.

6. Značka vody (mimo jámu k datu úkonu) ______________________

7. Označení pracovního vodního horizontu přijatého v projektu _______________________

8. Průtok vody _________________________________________ m 3 / h

9. Půda na dně jámy se skládá z ________________________________________

a leží pod jámou, podle údajů vrtání (vrtání) do hloubky ____ m, následuje _____________________________________________

10. Údaje o tichu klíčů ____________________________________________

11. Výsledky zkoušky únosnosti půdy ________________________

Vypočítaný odpor této půdní základny lze odebrat _____

________________ kg / cm 2. při přijetí v projektu _______________________ kg / cm 2

1. Práce prováděné v souladu s projektem, normami, stavebními předpisy a předpisy a splňují požadavky na jejich přijetí.

Práce předložené k přijetí jsou přijímány s hodnocením kvality __________________

2. Umožněte založení nadace na _______________________________

(ve značkách přijatých v návrhu)

1. Projektový a výkonný plán jámy s ohledem na osy konstrukce.

2. Podélné a příčné řezy ražby s uplatněním konstrukce a skutečnými výškami.

3. Výsledky zkušebního vrtání nebo vrtání z "__" _____________ 200_

s použitím geologických dat uvedených v projektu.

4. Zkouška únosnosti půdní báze.

5. Vývoj hromadění listů.

6. Hmoždinka.

Inspekce, kontrola a přijetí jámy

Vývoj jámy podléhá povinnému osvědčení odborníky. Závěrečnou fází práce je přijetí komise, jejíž členové jsou odpovědní pracovníci veřejného zadavatele, zástupce státních kontrolních a dozorčích orgánů a dodavatel.

Účelem průzkumu rozvinuté jámy je analyzovat shodu údajů z inženýrskogeologického průzkumu a ukazatelů půdních půd získaných v důsledku výkopových prací na vývoji jámy. Na základě srovnávací analýzy těchto údajů je vypracován kontrolní certifikát výkopu. Všechny organizace zapojené do tohoto typu práce obdrží kopii zákona: dodavatele, geologické organizace (přímé vyšetření), orgány státní autority a geotechnický dozor.

Průzkum jámy: rysy díla

Předběžná znalost jámy, posouzení prostorové variability a další fyzikální charakteristiky půdy (vzorky jsou odebírány ze stěn otevřené jámy). Technická zpráva s údaji inženýrsko-geologických průzkumů provedených na místě slouží jako základ specifikace získaných ukazatelů půdy. Označení jámy na zemi, ukazatele půdních půd musí plně odpovídat údajům technické zprávy o výsledcích inženýrskogeologických zkoušek. Prohlídka jámy s výletem do oblasti provádí geologický inženýr, který je součástí komise.

Vizuální prohlídka jámy a odstraňování vzorků půdy ze stěn otevřené jámy je úkolem inženýra-geologa. Po obdržení a analýze vzorků provede inženýr-geolog srovnání s údaji technických zpráv. Podle výsledků srovnávací analýzy je vypracován kontrolní certifikát: charakteristiky vystavené zemní půdy, ukazatele podzemní vody, shoda návrhových značek základního pokládky konstrukce s získanými údaji atd.

Možnost položení nadace, její umístění na místě je porovnávána s projektovou dokumentací. Komise učiní konečné rozhodnutí: záložku na projektové značce nebo offset.

Možné komplikace při práci na kontrole jámy

vysoké zaplavení území: je zapotřebí pracovat na jeho vysokém technogenním zatížení na místě: přítomnost inženýrské komunikace starých základů desek pod horní vrstvou půdy: práce na dodatečném odběru vzorků půdy vyžaduje získat spolehlivější údaje o místě stavby nového objektu významné rozdíly v důsledku srovnávací vyhodnocení údajů technického zákona a údajů o osvědčení o ražbě výkopu: je nutný dodatečný inženýrský geol cal průzkum objemu vymezeného Komisí, by mělo být dostatečné k objasnění data návrhu získané změny musí být nutně provedené v konstrukci projektu.

Získání certifikátu o výkonu je závěrečnou etapou průzkumu výkopů. Technická zpráva o výsledcích inženýrských a průzkumných prací a osvědčení o ražbě jámy jsou hlavními dokumenty potřebnými k získání povolení k provedení stavebních prací na vybraném místě.

Dokumentace výsledků výzkumu výkopů by měla obsahovat

výkresy jednotlivých částí a konstrukcí upevňovacích prvků a základů, značení výkopů, autorský dozor všech typů prací prováděných ve stadiu inženýrsko-geologických průzkumů a průzkumu výkopu (časopis autorského dozoru) rozpad výkopu - akt přijetí geodetického střediska reference pro výstavbu referenčních značek a propojení základových značek stavby v místě stavby, skryté práce (činí pro každý typ skryté práce): výpočet vlastností a nosné kapacity základů piloty, zařízení Deformace s podestýlkou, nebo otok aditivní půda, atd..

Přijatá účetní dokumentace musí být potvrzena. Podpůrné dokumenty jsou:

plány na návrh, výkonnostní plány, výsledky vrtání, charakteristiky půdy, návrhové a věcné výkresy výkopových řezů a základových značení, výsledky zkoušky únosnosti půd (sestava zkušebního protokolu) výkresy ochranných konstrukcí místa výkopu.

Zkoumání jámy - postup s účastí státních kontrolních a dozorových orgánů (ve stavebnictví), odborných organizací (nebo nezávislých odborníků). Nezapomeňte předem upozornit všechny účastníky na předmět průzkumu, jeho umístění. Kromě toho musí být každý účastník seznámen s technickým prováděním inženýrských a geologických průzkumů.

Hlavním účelem průzkumu výkopu je posoudit bezpečnost stavby (stavby) během provozu. Provedením tohoto postupu na samotném začátku stavebních prací je developerovi zaručena, že v případě zjištění jakýchkoliv závad bude schopen je odstranit na začátku stavby před uvedením zařízení do provozu. V případě nedodržení prací na ražbě, získávání nepřesných údajů atd. Hrozí nebezpečí vzniku konstrukčních vad při stavbě nebo uvedení do provozu objektu.

Forma zákona o kontrole otevřených příkopů a jám pro základy

Zákon o kontrole kvality základních půd v otevřené jamce (IGASN)

Schváleno nařízením prvního místopředsedy vlády Moskevské vlády ze dne 19. dubna 1999 N 323-RZP

Číslo formuláře 8/99

Relevance: nepodstatný materiál

Druh materiálu: Zákon (forma)

V souladu s vyhláškou vlády Moskvy ze dne 28. prosince 2005 č. 1064-ПП ze dne 1. dubna 2006 byla státní instituce - inspekce státního architektonického a stavebního dozoru v Moskvě přeměněna na výkonný orgán - Výbor státního stavebního dozoru města Moskvy (moskevský státní stavební dozor).

Geologický průzkum: prohlídka jámy

Průzkum jámy

Každá navržená jámka prochází procesem geologického průzkumu. poté obdrží provizi se zástupcem zákazníka. Průzkum jámy se provádí za účelem zjištění shody ukazatelů mezi již objevenými půdami, jakož i výsledky přijatých v rámci projektu podle výsledků inženýrských a geologických průzkumů. Pozitivní výsledek přijetí jámy je zákon o kontrole jámy. Které jsou sestaveny ve 4 kopiích. Autorský a geotechnický dozor, smluvní organizace a geologická organizace, která přímo provedla průzkum kvality půdy v jámě, obdrží jednu samostatnou kopii.

Charakteristiky postupu zkoušky jámy

Průzkum ražby začíná odjezdem inženýra-geologa do oblasti pro předběžné seznámení s vykopaným výkopem a popisy půd, které byly otevřeny ve stěnách. Dřívější inženýrské a geologické průzkumy s vypracovanou Technickou zprávou o územním výzkumu jsou základem pro objasnění a stanovení nových ukazatelů pro výkop. Rozměry a značky ražby, její skutečné podestýlky a kvalita půdy by se měly shodovat s geologickým úsekem daným v projektu. Komise také na základě údajů o projektu stanoví možnost položení základové desky na výšku projektu nebo změnu za jakýchkoli okolností.

Vizuální prohlídku plně otevřeného výkopu provádí geologický inženýr. Zabývá se také popisem půd vystavených ve stěnách a na základě tohoto popisu zkoumá kvalitu půdy na stěnách jámy. Geolog inženýr porovnává získané informace s údaji, které jsou k dispozici v technické zprávě o inženýrsko-geologických průzkumech. Po provedení celého seznamu potřebných prací vypracuje inženýr inspekční certifikát pro výkop. V něm popisuje otevřené půdy, naznačuje přítomnost nebo nepřítomnost otevřené podzemní vody. analyzuje shodu skutečných značek výkopu s těmi, které se objevují v projektu, a také uvádí další doplňující informace.

Je důležité, aby se kontrolní postup prováděl se suchým základním povrchem. Poměrně často jsou strojírenské průzkumy pro tuto práci předmětem některých komplikací. Tak například v městských podmínkách (s vyšší hustotou budov) existují komplikace technogenní povahy: při vykopávání nové jámy jsou fragmenty starých základů a nástrojů, stejně jako úseky umělých půd. V tomto případě se provádí další vzorkování půdy a její studie se provádí tak, aby přesněji studovala stavbu.

Pokud jsou ve výsledcích zkušebního vzorku půdy značné rozdíly s přijatými výslednými inženýrsko-geologickými výsledky projektu, pak jsou k tomuto webu přiděleny další inženýrsko-geologické průzkumy. Rozsah těchto průzkumů by měl být dostatečný k provedení potřebných změn v projektu. Pokud se nedržíte tohoto doporučení, stávající rozdíly mohou vést k změně rozhodnutí učiněných v návrhu nebo otevření půdy, ve strojírensko-geologickém protokolu, na kterém nejsou žádná data.

Prohlídka výkopu je dokončena po obdržení zákona o provedení práce, který podrobně popisuje objevenou půdu ve studovaném území, podzemní vody, pokud existuje (absence), soulad skutečných výšin výkopu s výškami konstrukce a dalšími informacemi.

Součásti dokumentace k průzkumu výkopů

Závěrečná dokumentace by měla obsahovat následující součásti:

pracovní výkres základů, výkopy a upevnění (pokud byly během výstavby změněny)

Analyzuje se, jak skutečné ukazatele odpovídají skutečnostem uvedeným v projektu a další informace, které mají další charakter. Povrch podkladu musí být suchý - to je důležité během kontrolního postupu. Velmi často se geologické studie pro průzkum jámy potýkají s některými obtížemi. Pokud se ve městě provádějí studie, existují problémy technogenní povahy: v procesu vykopávání nové jámy se objevují části základů starých budov a oblastí technogenní půdy. V této situaci je zapotřebí další plot půdy a její pečlivé studium s cílem maximálně prozkoumat území budoucí výstavby. Pokud byly získány výsledky kontrolní studie půdy s velkými rozpory s normami stanovenými v projektu, provádějí se další studie na tomto místě.

Při vypracování zákona je nutné mít v komisi zástupce technického zákazníka, terénního dozoru a odpovědného pracovníka. Zákon je vypracován nejméně ve 4 výtiscích a je podepsán každým členem komise.

Po podpisu zákona bude každý vzorek utěsněn těsněním organizace, která inspekci provedla. Specifičnost průzkumného procesu Počáteční fáze průzkumu je výlet na území, kde se nachází jámu, specialista v oboru geologů.

Geolog splňuje vykopaný příkop a popisuje půdu, zkoumá půdu na stěnách příkopu. Za účelem vyjasnění nových ukazatelů a jejich podrobnějšího zpracování se používají údaje z oficiální technické zprávy sestavené v průběhu výzkumu provedeného dříve.

Vzhledem k velikosti jámy, skutečné umístění vrstev.

Přehled zemin základů budov a staveb v otevřené jámě.

V místě stavby byla zkontrolována otevřená výkopová stavba základů pro stavbu (název objektu) na adrese: (stavba, čtvrť, ulice, stavba, číslo domu). Při inspekci bylo zjištěno: 1. Pozemek na základové úrovni v základové jámce odpovídá údajům inženýrských a geologických průzkumů a Prezentováno: 2 Podzemní voda při otevření jámy není otevřena 3.
Plánované značky povrchu podle projektu 4. Plánovaná poloha rozměrů budovy odpovídá náčrtu 1: 500 m-ba, připojeného k technickému závěru č. Mosgorgeotrest 5. Značky vykopávací podlahy činí: podle projektu skutečně 6. Návrh základů v rámci projektu 7. Při výrobě zemních prací překážky (slabé půdy, staré vrty, základy starých budov, žumpy atd.), které vyžadují změny v návrhu nadace 8.

Osvědčení o zkoušce vzorku základových půdních vzorků

Kvalita půdy by měla odpovídat části, která je uvedena v plánu. Zvláštní pověření, založené na informacích o projektu, určuje, zda může být nadace nainstalována na známkách, které jsou poskytovány v projektu nebo provádí určité změny v závislosti na okolnostech.

Vizuální prohlídku vykopané jámy provádí odborník na geologii. Geolog poskytne také popis otevřené země na stěnách jámy.

Na základě těchto popisů provede průzkum kvality půdy. Údaje získané odborníkem v oblasti geologie porovnávají s informacemi uvedenými ve zprávě, které byly provedeny na základě geologických studií.

Po dokončení celé řady příslušných prací geolog opustí zákon, který potvrzuje, že jamka byla zkoumána. V inspekčním certifikátu je uveden popis otevřené půdy, je-li uvedeno umístění podzemní vody.

Citace: Přidal Ankl Benz Nejsou žádné iniciátory.... Jedná se o akt skrytých prací. Existuje forma činu. Situace je následující, dodavatel nevypracoval úkony, aby přezkoumal důvody nadace a vůbec nepochopil, o čem to jde, ačkoli existuje předpis v návrhu, ale podle SP 45.13330.2012: 11.13.

Při akceptaci základů sestavených geologem organizace průzkumu je nutné: posoudit soulad základních půd stanovených v projektu; uvést změny provedené v návrhu základů a nadací, jakož i projekt výroby díla po průběžných kontrolách pozemků; dávají doporučení pro další práci. 11.14.

Následná práce na základně štěrku pod základem je povolena; (název stavby, struktury, síťové části inženýrské a technické podpory) Doplňující informace Zákon je vyhotoven ve 4 výtiscích Dodatku: výkonný plán přirozeného základového zařízení č. 1 Zástupce developera nebo technického zákazníka pro otázky stavebního dozoru Zástupce. Ředitel pro výstavbu CJSC "Megapolis" Ivanov S.V. (místo, příjmení, iniciály, podpis) Zástupce osoby zabývající se výstavbou vedoucího stavebního komplexu CJSC MONTAZHSTROY T. Yu Petrov (pozici, příjmení, iniciály, podpis) Zástupce osoby zabývající se výstavbou ve věcech kontroly stavby Stavební inženýr MONTAZHSTROY CJSC A.V.

Osvědčení o zkoušce základových půdních podkladů

Všechny jámy podléhají kontrole, kterou provádějí odborníci v geologii. Po inspekční proceduře se speciální komisí dostane do základové jámy, účastník nebo jeho zástupce se nezbytně účastní tohoto procesu. Průzkum se provádí za účelem určení shody technických ukazatelů mezi již vykopanou půdou a stanoveným plánem na základě údajů získaných v průběhu geologických studií. Pozitivní důkaz pitné příkopy je zákonem, který potvrzuje, že příkop byl kontrolován.

Vyhotovte čtyři kopie inspekčního certifikátu. Jedna kopie obdrží každá organizace, která se podílí na procesu zkoumání kvality půdy (dodavatelé, geologové, organizace provádějící geotechnický monitoring a architektonický dohled).

Osvědčení o zkoumání půd základů základů vzorku v Běloruské republice

LLC "Říše" Alexandrov Y.M. Objednávka č. 16 ze dne 10.2.2015 (místo, příjmení, iniciály, podrobnosti o dokladu o zastupování) a další zástupci osob zúčastněných na průzkumu (místo, příjmení, iniciály, podrobnosti o zastupování) »(Jméno osoby provádějící stavbu, která provedla dílo) a sestavila tento zákon následující: 1. Byly předloženy následující inspekce: Přírodní základové zařízení pro základnu v A-D / 6-8 na značce 2.000; (název skrytých děl) 2.

Práce byly prováděny v souladu s projektovou dokumentací kód projektu RRC-КДР / П-02-КЖ (číslo, další detaily výkresu, OOO Stroyproject, GIP Nikolaev AM designová dokumentace, informace o osobách zapojených do přípravy projektové dokumentace).

Osvědčení o zkoumání půdy základů vzorku nadace Bělorusko

CJSC "Megapolis" Ivanov S.V. Objednávka č. 24 ze dne 20. července 2015 (místo, příjmení, iniciály, podrobnosti dokladu o zastupování) Zástupce osoby provádějící výstavbu Petrov T. Yu Vedoucí stavebního komplexu CJSC MONTAZHSTROY Objednávka č. 2 ze dne 20. července 2015 (místo, příjmení, iniciály, podrobnosti o dokladu o zastupování) Zástupce osoby provádějící výstavbu ve věcech kontroly stavby Inženýr staví. kontrolní společnost "MONTAZHSTROY" Sidorov A.V. Objednávka č. 11 ze dne 18. srpna 2015 (místo, příjmení, iniciály, podrobnosti o zastupitelském dokumentu) Zástupce osoby odpovědné za přípravu projektové dokumentace Návrhářský inženýr Mikhailov P.N., Objednávka č. 67 ze dne 1. srpna 2015 (funkce,, iniciály, podrobnosti dokladu o zastupování) Zástupce osoby, která provedla práci, která má být projednána Ch.

V místě stavby byla zkontrolována otevřená výkopová stavba základů pro stavbu (název objektu) na adrese: (stavba, čtvrť, ulice, stavba, číslo domu). Při inspekci bylo zjištěno: 1. Pozemek na základové úrovni v základové jámce odpovídá údajům inženýrských a geologických průzkumů a Prezentováno: 2 Podzemní voda při otevření jámy není otevřena 3.

Plánovací značky povrchu podle projektu 4. Plánovaná poloha rozměrů budovy odpovídá náčrtku měřítka 1: 500 připojenému k technickému závěru č. Mosgorgeotrest 5. Značky základové jámy činí: podle projektu ve skutečnosti 6.

Výstavba základů pro projekt 7. Během výkopových prací byly zjištěny překážky (slabé půdy, staré studny, základy starých budov, žumpy atd.), Které vyžadují změny v návrhu nadace 8.
Perm, Solnechnaya St. 15/2, telefon / fax 8 (657) 3699534 individuální podnikatelé; příjmení, jméno, příjmení, údaje o pasu, místo bydliště, telefon / fax - pro fyzické osoby) Osoba provádějící výstavbu CJSC MONTAZHSTROY, OGRN 1027402000766, TIN 7451002391 (název, OGRN, TIN, číslo a datum vydání potvrzení o přijetí díla Saint-SRO-S-030-0281-5455186451-2014 ze dne 07.02.2014 vydaného NC SRO "SSK Jižní Ural" pro stavbu, rekonstrukci, generální opravu objektů investiční výstavby, které ovlivňují bezpečnost předmětů investiční výstavby, označující samoregulační organizaci, její vydané 1, poštovní údaje, telefon / fax - pro právnické osoby a 454015 K.K.

Rozsah těchto studií by měl být dostatečný k provedení nezbytných změn v projektu. Toto doporučení by mělo být dodrženo, jinak by rozdíly způsobily změny v rozhodnutích v plánu, budete muset otevřít půdu, o níž v technické zprávě nejsou žádné údaje.

Postup certifikace se považuje za dokončenou po obdržení zákona, což znamená, že práce na průzkumu byly provedeny. Co je obsaženo v průzkumné dokumentaci Průzkumná dokumentace se skládá z několika částí: - vykrytí jámy; - časopis, ve kterém jsou zaznamenána veškerá práce a autorská kontrola; - důkaz geodetické separace jámy; - osvědčení o práci, která má skrytou povahu (vlastnosti půdy, složení podestýlky, nosnost půdy); - zákon potvrzující vykopání jámy.